Historický kalendár na 14. októbra

Svetový deň technickej normalizácie - vyhlásila Medzinárodnác organizácia pre normalizáciu (ISO, 1970): založenie organizácie (1946) a pripomína spoluprácu tisícok expertov, ktorí vyvinuli dobrovoľné technické dohody publikované ako technické štandrady, eň je aj pod záštitou Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) Medzinárodnej elektrotechnickej komisie (IEC)

Záštita Presvätej Bohorodičky - veľký sviatok Pravoslávnej cirkvi na Slovensku
Kalixt I., pápež, mučeník

1907
- narodil sa fotograf, filmový teoretik a režisér BOHUMIL VANČO,
ktorý sa výrazne zaslúžil o začiatky slovenského filmovníctva. Zomrel
25.10.1990

1917
- narodil sa v Temešvári (Rumunsko) maliar, knižný ilustrátor
a grafik VILIAM CHMEL, autor cyklov kolorovaných linorezov so
zbojníckou tematikou, ktorý sa venoval maliarstvu, kresbe, grafike
a knižnej ilustrácii, pričom bol zakladajúcim členom Skupiny
výtvarných umelcov 29. augusta a spolku Galanda. Zomrel 30.11.1961

1922
- narodil sa v Trebejove dopravný odborník a publicista ONDREJ KOVÁČ,
priekopník rozvoja a modernizácie spojov na Slovensku

1927
- narodil sa v Trnave archivár, editor prameňov k slovenským dejinám
a historik JOZEF WATZKA, organizátor moderného slovenského
archívnictva. Zomrel 12.4.1990
- narodil sa ONDREJ FILO, člen Slovenskej spoločnosti prekladateľov
odbornej literatúry
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) evanjelický kaplán, náboženský
spisovateľ a vysokoškolský učiteľ ONDREJ MASZNYIK. Narodil sa
24.9.1857

1932
- uskutočnila sa bratislavská premiéra nemeckého filmu Grófka Marica,
ktorý režisér Richard Oswald nakrúcal v okolí Komárna
- narodil sa vo Voderadoch vedecký pracovník, literárny kritik,
lexikograf a spisovateľ HENRICH PIFKO

1942
- narodila sa bábkoherečka MARTA NOVÁKOVÁ, bývalá členka Bábkového
divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici

1967
- začalo sa v Prahe štvordňové zasadnutie Medzinárodnej demokratickej
federácie žien
- zomrel v Rožňave jazykovedec a múzejník ADALBERT LADISLAV ARANY.
Narodil sa 19.10.1909
- stala sa najväčšia čs. družstevná obec Kolárovo mestom v rámci
príprav na oslavy 700. výročia založenia

1972
- zomrel v Bratislave biochemik-potravinár, funkcionár Office
internationale de la vigne et de la vin v Paríži (v období 1968-1980
jeho predseda) a odborný publicista LADISLAV LAHO, špecialista na
technológiu vína, ktorý po oslobodení bol spoluzakladateľom
vinárskeho výskumu na Slovensku, pričom sa zameral na biochémiu,
analytiku a technológiu vína. Narodil sa 14.11.1922

1982
- zomrel v Banskej Bystrici lekár LUDVÍK NÁBĚLEK. Narodil sa 10.5.1896

1992
- schválila federálna vláda program opatrení proti živelnému
a neústavnému zániku federácie a prípadnému riziku vyvolania
konfliktov medzi občanmi v súvislosti s riešením štátoprávnych otázok

1997
- rokoval v Bratislave poslanec Európskeho parlamentu a spravodajca
jeho zahraničného výboru pre SR Jan Marinus Wiersma o otázkach
začleňovania SR do Európskej únie s prezidentom Michalom Kováčom
a s predsedom NR SR Ivanom Gašparovičom

---------------------------------------------------------------------

222
- zomrel podľa Depositio martyrum ako mučeník pápež KALIXT I.
a pochovali ho na Aurelijskej ceste na Kalepodijskom cintoríne,
pričom podľa tradície bol pôvodne otrokom

1612
- vyšli v Paríži prvé inzertné noviny na svete Journal General
d'Affiches


1677
- zomrel poľský básnik, prozaik a kronikár JÓZEF BARTLOMIEJ
ZIMOROWIC. Narodil sa roku 1597
- zomrel anglický lekár a fyziológ FRANCIS GLISSON, autor prvej
monografie o rachitíde a spoluzakladateľ Kráľovskej spoločnosti
v Londýne. Narodil sa roku 1597

1767
- narodil sa švajčiarsky pedagóg, botanik, fyziológ a geológ
NICHOLAS THÉODORE DE SAUSSURE, ktorý sa zaoberal štúdiom fotosyntézy
a procesmi dýchania rastlín. Zomrel roku 1845

1777
- narodil sa rumunský spisovateľ COSTACHE CONACHI. Zomrel roku 1849

1877
- narodil sa básnik a dramatik FRANCISCO VILLAESPESA, predstaviteľ
španielskeho modernizmu. Zomrel roku 1936

1882
- narodil sa írsky politik a štátnik EAMON DE VALÉRA. Zomrel roku 1975

1887
- narodil sa český maliar FRANTIŠEK XAVER PROCHÁZKA. Zomrel roku 1950

1892
- narodil sa sovietsky vojenský a politický činiteľ ANDREJ IVANOVIČ
JEREMENKO. Zomrel roku 1970

1897
- uskutočnil francúzsky aviatik a vynálezca Clément Ader na lietadle
vlastnej konštrukcie poháňanom dvoma ľahkými parnými strojmi let dlhý
asi 200 metrov

1897
- narodil sa pracovník argentínskeho komunistického a robotníckeho
hnutia GERÓNIMO ARNEDO ALVAREZ. Zomrel roku 1980

1902
- podarilo sa v USA bezdrôtové telegrafické spojenie s pohybujúcim sa
vlakom

1907
- narodil sa český maliar a grafik FRANTIŠEK ČIHÁK. Zomrel roku 1964

1912
- spáchali v americkom meste Milwaukee neúspešný atentát na
prezidenta Theodore Roosevelta, ktorého pred istou smrťou zachránil
hrubý kabát a zväzok rukopisov vo veste

1922
- uviedli v New Yorku do prevádzky prvú automatickú telefónnu centrálu
- narodil sa český fyzikálny chemik JAROSLAV KOUTECKÝ

1927
- narodil sa britský filmový herec ROGER MOORE

1942
- vydal nemecký nacistický diktátor Adolf Hitler veliteľom skupín
armád rozkaz, aby sa ich vojská zmocnili východiskových pozícií
k všeobecnému útoku wehrmachtu na východnom fronte v roku 1943
- potopili Spojenci pri holandskom pobreží nemecký pomocný krížnik
Komet

1947
- dosiahol americký skúšobný pilot Charles Elwood Yeager na
reaktívnom lietadle Bell X 1 po prvý raz nadzvukovú rýchlosť

1952
- začalo sa v New Yorku siedme zasadnutie Valného zhromaždenia OSN,
pričom rokovali o Kórei, Rakúsku, Palestíne, Izraeli, francúzskych
kolóniách (Maroko a Tunis), rasistickej politike v Juhoafrickej únii
a rozvojových krajinách


1957
- začala sa v Helsinkách dvojdňová konferencia predstaviteľov
komunistických strán Dánska, Fínska, Nórska a Švédska, pričom prijali
vyhlásenie odsudzujúce militarizáciu západného Nemecka

1962
- demonštrovalo v Bruseli okolo 100 000 Flámov za národné požiadavky:
za pomerné zastúpenie národností v parlamente, ktoré by Flámom
automaticky prinieslo väčšinu, za jasné oddelenie jazykových oblastí
a za integritu flámskeho územia
- urobilo americké prieskumné lietadlo typu U-2 snímky sovietskych
rakiet stredného doletu na Kube


1967
- zomrel arménsky verejný činiteľ, akademik a spisovateľ STEPHAN
ZORJAN (vlastným menom Arakheljan). Narodil sa roku 1899
- skončila sa v New Yorku na 22. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN
všeobecná debata, ktorá sa začala 21.9. a zúčastnilo sa na nej 109
z 122 zástupcov členských krajín
- zomrel francúzsky prozaik a dramatik MARCEL AYMÉ. Narodil sa roku
1902

1972
- explodovalo neďaleko Moskvy pri pokuse o pristátie sovietske
lietadlo IL-62 letiace z Leningradu, pričom zahynulo 174 cestujúcich
a členov posádky
- sprevádzali mohutné ovácie aj hlasité bučanie uvedenie filmu
Bernarda Bertolucciho Posledné tango v Paríži, ktorý mal svoju
slávnostnú premiéru na filmovom festivale v New Yorku - snímka
vyvolala škandál, v Taliansku bol dokonca štátnou prokuratúrou
označený za pornografiu, filmoví nadšenci ho naproti tomu pre
nesporné estetické kvality posudzujú ako umelecký
- vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Molnija 1-21
- dokončili vo Viedni prvý tunel podzemnej dráhy spájajúci Karlsplatz
a Stephansplatz
- začalo sa v Paríži dvojdňové stretnutie európskej mládeže z 27
krajín na podporu vietnamského ľudu na začiatku Týždňa solidarity
s bojom národov Indočíny (15.-22.10)

1977
- uskutočnila sa prvá medzinárodná konferencia o environmentálnej
výchove v Tbilisi
- zomrel americký filmový herec a spevák BING (vlastným menom Harry
Lillis) CROSBY, ktorého preslávila pieseň Biele Vianoce a film Farár
u sv. Dominika, pričom jeho nahrávka piesne z 29.5.1942 je
najpredávanejšou malou platňou na svete. Narodil sa roku 1904

1987
- dostal sa v africkom štáte Burkina Faso krvavým prevratom k moci
kapitán Blaise Compaore
- navrhol ZSSR na rokovaní Valného zhromaždenia OSN zvolať zvláštne
zasadnutie Bezpečnostnej rady na posúdenie cieľov a úloh jadrového
odzbrojenia
- zaujal verejnosť dramatický príbeh 18-mesačného amerického
dievčatka Jessicy McClureovej, ktorá spadla do opustenej
sedemmetrovej studne, pričom dobrovoľným záchranárom trvalo 58
hodín, kým ju vyslobodili

1992
- odovzdal osobitný vyslanec ruského prezidenta Borisa Jeľcina a šéf
ruských archívov profesor Rudolf Pichoja poľskému prezidentovi
Lechovi Walesovi kópie originálnych dokumentov o vyvraždení 21 000
Poliakov, ktorí boli v rokoch 1939 - 1940 v zajateckých táboroch
v Kozelsku, Starobelsku a Ostaškove - dokumenty tiež potvrdili
zodpovednosť najvyšších orgánov ZSSR nielen za katynský zločin, ale
aj za smrť ďalších poľských dôstojníkov a civilistov v Miednom a pri
Charkove
- vznikla v Gruzínsku Rada obrany s rozsiahlymi právomocami, na čele
s predsedom parlamentu Eduardom Ševardnadzem
- získali Rudolph Marcus (USA) a Georges Charpak (Francúzsko)
Nobelovu cenu za chémiu a fyziku
- pozastavila Južná Kórea hospodárske styky s Kórejskou
ľudovodemokratickou republikou po odhalení špionážnej siete, ktorá
údajne pripravovala zvrhnutie vlády a nastolenie komunistického
režimu v Južnej Kórei, avšak KĽDR obvinenie odmietla
- ospravedlnila sa Uganda Indii za vyhnanie 80 000 obyvateľov
indického pôvodu počas vlády diktátora Idiho Amina roku 1972
- požiadala maďarská vláda o naliehavé zvolanie Dunajskej komisie
- začalo sa rokovanie o stiahnutí 5000 príslušníkov zimbabwianskej
armády z Mozambiku, pričom odsun vyplýval z dohody o prímerí medzi
mozambickou vládou a povstalcami z 4.10.

1997
- zomrel americký spisovateľ HAROLD ROBBINS, ktorý vo svojich
románoch opisoval život smotánky, pričom počas predal vyše 750
miliónov kníh preložených do 32 jazykov, avšak väčšinu z jeho 22
románov často kritizovali pre scény plné živočíšneho sexu a násilia.
Narodil sa roku 1916
- pricestoval v rámci prvej oficiálnej cesty po krajinách Južnej
Ameriky prezident USA Bill Clinton do Brazílie, kde ho privítali
rozsiahlymi protestmi
- zahynulo najmenej 58 obetí a 17 zranených pri nehode autobusu 25
kilometrov od severobangladéšskeho mesta Tangail

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 022
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 7 562
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 6 589
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 5 441
 5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 971
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 817
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 814
 8. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 1 786
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 1 690
 10. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 1 180

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Vracajú sa deväťdesiate roky a prečo sa Danko drží ruskej letky

Povedať, že Fico III a Mečiar III už sú jedna k jednej, sa ešte nedá, ale synchronizovaná akcia proti Kiskovi je porovnateľná iba a len s únosom mladého Kováča.

KULTÚRA

Manžel režíroval jej milostnú scénu. Kate Winslet s tým mala problém

S Titanicom sa jej kariéra iba rozbiehala.

Neprehliadnite tiež

Domov

Zo Smeru odišiel celý regionálny klub, nechce povedať prečo

Sarosta obce Rišňovce sa sťažuje na ignoráciu zo strany vedenia Smeru. Krajský predseda Tibor Glenda zas hovorí o nátlaku na členov klubu.

Domov

V niektorých okresoch platí výstraha pred vetrom a dažďom

Meteorológovia varujú aj pred silným vetrom v Tatrách.

Domov

Do vedy o 32 miliónov eur menej? Nie je to iba Plavčanovo maslo, vyviňujú sa v SNS

Slovensko môže prísť o približne 32 miliónov eur z eurofondov na vedu. Výzvy sú po kauze exministra školstva Petra Plavčana zablokované.

Domov

Lekári sa dohodli so štátnou poisťovňou na ďalšej spolupráci

Zväz ambulantných poskytovateľov akceptoval návrh dodatkov k zmluvám.