Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

Praha 11. októbra (TASR) - Počet žiadateľov o azyl v Českej republike zo Slovenska, medzi ktorými sú prevažne Rómovia, za posledné mesiace výrazne vzrástol

Slovenskí Rómovia hľadajú útočisko v ČR

Praha 11. októbra (TASR) - Počet žiadateľov o azyl v Českej republike
zo Slovenska, medzi ktorými sú prevažne Rómovia, za posledné mesiace
výrazne vzrástol. V ČR však žije podstatne viac slovenských Rómov,
ktorí sú dlhodobo na návšteve u svojich českých príbuzných.

"Ich počty nepoznáme, ale odhadujú sa na niekoľko tisícok,"
povedal pre TASR podpredseda Rady vlády pre rómske záležitosti Roman
Krištof. V najproblematickejších regiónoch na severnej Morave a na
severe Čiech žije množstvo slovenských Rómov u príbuzných bez toho,
aby sa prihlásili na pobyt. "Nemajú české občianstvo a ani nemajú
šancu získať ho," hovorí Krištof, podľa ktorého má väčšina českých
Rómov etnicky korene na Slovensku.

Rómovia získavajú v ČR skôr sezónnu alebo príležitostnú prácu,
ale keď o ňu prídu, nemajú tu žiadne zabezpečenie. Krištof priznáva,
že je to jav nevítaný, pretože sťažuje sociálnu situáciu českých
Rómov a ich integráciu do spoločnosti. "Rozhodne by som však
nenavrhoval represívne riešenie," dodal.

Tento rok v ČR požiadalo o azyl 472 Slovákov, pričom minulý rok
to bolo 388 žiadateľov. Podľa Marie Masaříkovej z tlačového odboru
českého ministerstva vnútra posledné tri mesiace Slováci dokonca
viedli v počte žiadostí o azyl. V júli v ČR hľadalo azyl 99 ľudí zo
Slovenska z celkového počtu 580 žiadostí, v auguste požiadalo o azyl
111 slovenských občanov z celkového počtu 580 žiadostí a v septembri
sa počet zvýšil na 135 zo 606 žiadostí. Počet slovenských občanov
žiadajúcich azyl v ČR sa tak od roku 1993 zvýšil na 1631.

Mnohých slovenských Rómov vyháňa za hranice hlavne úžera.
Ostravská rómska poradkyňa Lýdia Poláčková pre denník Mladá fronta
Dnes (MfD) potvrdila, že vie o viacerých Slovákoch, ktorí do Ostravy
utiekli pred úžerníctvom. "Rozprávali, ako sa roky nemohli vymaniť
z úrokov, ktoré stále rástli," dodala. Mikuláš Horváth z ostravského
združenia Dženo je presvedčený, že úžerníci na Slovensku ničia celé
osady.


Nehodovosť na rakúskych cestách je vyššia než v kandidátskych
krajinách EÚ

Viedeň 11. októbra (TASR) - Nehodovosť na rakúskych cestách je
výrazne vyššia než v okolitých štátoch, kandidujúcich na vstup do
Európskej únie. Na túto skutočnosť poukazuje najnovšia štúdia
Rakúskeho dopravného klubu (VCÖ). Analýza, ktorú VCÖ dnes zverejnil,
hovorí, že k tomuto výsledku prispieva najmä neprípustnosť
prítomnosti alkoholu v krvi vodiča a uplatňovanie bodovacieho systému
vodičských preukazov v niektorých kandidátskych štátoch.

V Rakúsku je pravdepodobnosť dopravnej nehody štvornásobne
vyššia než na Slovensku, takmer trikrát vyššia než v Maďarsku
a dvojnásobná v porovnaní s Českou republikou. Dôvodom tohto
negatívneho skóre nie je len nižší stupeň motorizácie v týchto
krajinách, ale v zásadnej miere i hranica 0,0 promile alkoholu v krvi
pre tamojších vodičov. Hranica 0,5 promile pre rakúskych šoférov má
podľa VCÖ za následok dvojnásobne vyššie riziko dopravnej havárie.

Podľa rakúskych expertov zavedenie bodového systému pre vodičov
podľa vzoru Českej republiky, Maďarska a Slovinska by mohlo počet
smrteľných zranení na rakúskych cestách znížiť až o 15 percent, čo
predstavuje približne 100-130 životov. Rakúsky dopravný klub dodáva,
že na znížení počtu úmrtí na cestách by sa podieľalo aj posilnenie
verejnej dopravy v Rakúsku, pretože pri jazde autom je hrozba havárie
až 40-krát vyššia ako pri jazde na koľajniciach.

Už niekoľko rokov v Rakúsku badať alarmujúci nárast dopravných
nehôd s ublížením na zdraví. Od roku 1995 sa ich počet neustále
zvyšuje, pričom v prvom polroku 2002 sa zistil nárast 2,3 percenta
v porovnaní s rovnakým časovým úsekom za minulý rok. Za minulý rok
štatistika dopravných nehôd v Rakúsku prekonala počet 43.000.


Le Figaro: Korupcia na Slovensku vyvoláva naďalej vážne znepokojenie

Paríž 11. októbra (TASR) - Na Slovensku predstavuje "téma korupcie
naďalej závažné znepokojenie", rovnako aj kontrola na hraniciach
s Ukrajinou. Napísal denník Le Figaro v spojitosti so správou
Európskej komisie a zameral sa na problematiku bezpečnosti
a pašovania.

Tón z Bruselu chcel byť celkovo povzbudzujúci a zohľadnil sa aj
najmenší pokrok. Lenže dobre mienené dispozície EK nerozohnali dojem,
že EK "otvára dvere oceánu korupcie a pašovania", komentoval denník.

Francúzske noviny uviedli konkrétne príklady z kapitoly
o justícii a bezpečnosti v jednotlivých krajinách. V otázkach
spravodlivosti a kontroly hraníc v prípade Lotyšska má Brusel ešte
mnohé čo povedať. Napríklad polícia je nedostatočne vyzbrojená, aby
mohla poraziť osobitné formy organizovanej zločinnosti, akými sú
pašovanie ľudí, drog, finančná kriminalita, pranie špinavých peňazí,
alebo trestná činnosť s použitím moderných technológií. Napriek tomu
sú rokovania o tejto kapitole medzi Lotyšskom a EÚ uzatvorené, aj keď
kontrola pokračuje, podotkol Le Figaro.

Maďarsko naďalej ostáva najmä tranzitnou krajinou a destináciou
pre pašovanie ľudí, priniesol denník názor expertov z Bruselu.
Budapešť má povesť, že dosiahla "značný pokrok v boji proti
pašovaniu", ale väznice v krajine sú preplnené a administratíva "má
zlú povesť".

V Českej republike chýbajú prostriedky a personál spôsobuje
pomalosť justičného systému. "Korupcia je v Českej republike stále vo
veľkom rozsahu rozšírená, vrátane polície. Žiaľ, účinnosť boja proti
sprenevere a korupcii sa dostatočne nezlepšila," citoval Le Figaro zo
správy Európskej komisie. Predstavitelia EÚ "provizórne uzatvorili"
s Prahou kapitolu spravodlivosť a vnútorné veci: v praxi to znamená,
že nijaký z problémov, uvedených v správe EK, sa nepokladá za taký
vážny, aby zabránil, alebo oddialil vstup ČR do EÚ, podčiarkol Le
Figaro.

To isté platí aj o Poľsku, dĺžka hraníc ktorého s Ruskou
federáciou a Ukrajinou, zdá sa, akoby už nevyvolávala zvýšené
znepokojenie v Bruseli. V oblasti ilegálnej imigrácie ostáva tlak na
východných hraniciach veľký, ale ukazovateľ zadržaných ilegálnych
prisťahovalcov naznačuje podstatné zlepšenie účinnosti pohraničnej
služby.

Všetky uvedené krajiny, vrátane Litvy, majú spoločný problém:
značne zaostávajú v oblasti informatizácii systémov colnej kontroly.
Lenže ak nebude možné registrovať importované a exportované tovary
cez hranice rozšírenej Európy, ohrozí sa tým celkové fungovanie
vnútorného európskeho trhu, zdôraznil Le Figaro.


Harabín: SR nevenovala dosť pozornosti uplatňovaniu komunitárneho
práva

Budapešť 11. októbra (TASR) - V procese interpretácie a aplikácie
európskeho komunitárneho práva bude mať v budúcnosti dominantnú úlohu
Najvyšší súd (NS) SR a nesporne pozitívnu úlohu by v tomto mechanizme
mohla zohrať aj novokreovaná Súdna rada SR. Povedal to dnes
v Budapešti počas zasadania druhej Stálej konferencie predsedov NS
Česka, Maďarska, Poľska, Slovenska a Slovinska predseda NS SR Štefan
Harabín.

V rozhovore pre TASR Harabín pripomenul, že na Slovensku
sprevádzajú činnosť súdnej rady nežiaduce symptómy, kancelária rady
nemá zatiaľ dostatočné finančné ani personálne krytie. Predseda NS SR
prezentoval v Budapešti snahu otvoriť pri tejto rade odbor, ktorý by
sa zaoberal otázkou uplatňovania komunitárneho práva.

Maďarsko má súdnu radu s aparátom kancelárie s vyše sto
pracovníkmi, Česko zatiaľ radu nemá a Poľsko je v oblasti rady
a vzdelávania sudcov na úrovni Maďarska, povedal šéf NS SR.
V súvislosti s aplikáciou a výkladom práva Európskej únie je veľké
množstvo povinností, počnúc prekladmi smerníc a judikatúry
luxemburského súdu a s tým spojené procesy školení sudcov SR, dodal
Harabín, podľa ktorého rezort spravodlivosti tejto otázke doposiaľ
nevenoval dostatočnú pozornosť.

Predseda NS SR vyjadril prekvapenie nad niektorými výrokmi
budúceho šéfa vedenia rezortu justície, ktorý sa pri vyjadrovaní
svojich myšlienok o vedení ministerstva a koncepcii stabilizácie
súdnictva doposiaľ na rozdiel od iných periférnych a nepodstatných
otázok, ako sú čistky, nevenuje aplikácii komunitárneho práva
všetkými sudcami SR.

Harabín na margo hodnotiacej správy Európskej komisie spomenul,
že na Slovensku boli zamlčané niektoré kritické pripomienky týkajúce
sa súdnictva. Okrem sfunkčnenia justičného systému a samotných súdov
na Slovensku, prieťahy v súdnom konaní správa kritizuje aj politické
ataky. Delegácie vedené predsedami najvyšších súdov diskutovali
o úlohe NS v aplikácii a výklade práva EÚ.

Prvé rokovanie stálej konferencie sa konalo vo februári tohto
roka v Českej republike, kde sa zúčastnili predsedovia z Česka,
Poľska, Maďarska, Slovenska a Slovinska. Účastníci vtedy rokovali
okrem iného aj o vzdelávaní sudcov NS a dohodli sa na tom, že
stretnutia sa budú konať každý polrok.

Konferenciu do maďarskej metropoly, na ktorej sa ako
pozorovateľ zúčastnilo aj Chorvátsko, zvolal predseda maďarského NS
Zoltán Lomnici. Sudcov prijal maďarský prezident Ferenc Mádl.


Medgyessy: Vláda sa bude zaoberať Gabčíkovom najskôr po voľbách
a rozpočte

Budapešť 11. októbra (TASR) - Problematika dohody medzi Maďarskom
a Slovenskom vo veci vodného diela Gabčíkovo je dlhodobou otázkou, ku
ktorej je veľmi komplikované pristupovať. Maďarský kabinet zatiaľ
túto otázku neprerokovával. Povedal to dnes v Budapešti predseda
maďarskej vlády Péter Medgyessy.

V reakcii na otázku TASR šéf kabinetu ďalej konštatoval, že je
treba zosúladiť mnoho hľadísk a predovšetkým je potrebné brať do
úvahy ekologické hľadiská. "Ja viem pristupovať zodpovedne k tejto
problematike iba takýmto spôsobom," zdôraznil Medgyessy a dodal, že
presne nevie povedať, kedy sa bude kabinet zaoberať otázkou Dunaja.
"Bude to o niekoľko týždňov, keď sa ukončia komunálne voľby a bude
v parlamente prijatý štátny rozpočet, potom sa budeme zrejme môcť
venovať aj Gabčíkovu," dodal.

V súvislosti s výsledkami parlamentných volieb na Slovensku šéf
ľavicovo-liberálnej vlády vyjadril radosť nad tým, že voľby potvrdili
demokratickú orientáciu Slovenska a zdôraznil, že on osobne aj
maďarská vláda podporujú vstup Slovenska spolu s Maďarskom do
Európskej únie, ako aj vstup Slovenska do Severoatlantickej aliancie.
Na margo obsadenia postu šéfa rezortu pôdohospodárstva Stranou
maďarskej koalície, ktorého kompetenciou je aj vodné dielo, Medgyessy
povedal, že je to vnútornou vecou Slovenska.


Wiesenthalovo centrum vyzvalo slovenské úrady na zákaz antisemitskej
knihy

Paríž 11. októbra (TASR) - Centrum Simona Wiesenthala vyjadrilo dnes
protest proti tomu, že sa na Slovensku rozširuje antisemitská kniha
nazvaná Prečo sa vraždí v Izraeli? - Palestínske memento. Jej autor
Nidal Saleh podľa strediska používa jazyk popierania holokaustu
a karikatúry na démonizáciu Židov v štýle nacistického časopisu Der
Stürmer.

V liste slovenskému ministrovi spravodlivosti Jánovi
Čarnogurskému riaditeľ centra pre medzinárodné vzťahy, Dr. Shimon
Samuels uviedol, že knihu nedávno publikovalo vydavateľstvo
Eko-Konzult. Publikácia by podľa neho svojím podnecovaním, rasizmom
a obranou genocídy porušila základné konvencie Európskej únie, do
ktorej chce Slovensko vstúpiť v roku 2004.

Wiesenthalovo centrum preto vyzvalo slovenské úrady, aby
preukázali svoju pripravenosť na vstup do EÚ verejným odsúdením
obsahu tejto knihy, vyšetrením aktivít Nidala Saleha a vydavateľstva
Eko-Konzult a zakázaním takýchto "nástrojov nenávisti".

Americká agentúra AP dodáva, že počas druhej svetovej vojny,
keď bolo Slovensko bábkovým pronacistickým štátom, odviedli z neho
okolo 70.000 Židov do koncentračných táborov, kde väčšina z nich
zahynula.


Reuters: V centre Bratislavy postrelili dvoch anglických futbalových
fanúšikov

Bratislava/Londýn 12. októbra (TASR) - Dvaja anglickí futbaloví
fanúšikovia utrpeli v noci nadnes zranenia počas prestrelky, ku
ktorej došlo pred reštauráciou v centre Bratislavy. Informovala o tom
britská agentúra Reuters s odvolaním sa na Anglickú futbalovú
asociáciu (FA).

Hovorca FA Paul Newman uviedol, že obidvaja zranení sú
v nemocnici, no nevyjadril sa k rozsahu ich zranení. Britská strana
podľa neho momentálne spolupracuje so slovenskými úradmi snažiac sa
zistiť, čo sa stalo. Incident sa stal len niekoľko hodín pred
sobotňajším kvalifikačným zápasom ME Slovensko-Anglicko.

Slovenská polícia sa k prípadu, ktorý sa stal asi 100 metrov od
hotela, kde je ubytovaná anglická futbalová reprezentácia, zatiaľ
nevyjadrila. Britské veľvyslanectvo incident potvrdilo, no takisto mu
nie sú známe podrobnosti.


Schuster v Monaku otvoril 14. Medzinárodný veľtrh

Monako 12. októbra (TASR) - Prezident SR Rudolf Schuster pricestoval
dnes do Monaka, kde s dedičným princom Albertom slávnostne otvorili
14. Medzinárodný veľtrh v Monaku, ktorý je jednou z najväčších
ekonomických udalostí roka v kniežatstve.

Z francúzskeho Nice, kam priletelo lietadlo s prezidentom
a jeho delegáciou, sa do Monaka delegácia presunula helikoptérami.
Okrem otvorenia veľtrhu, na ktorom je tento rok Slovenská republika
čestným hosťom, je naplánované bilaterálne rokovania s princom
Albertom, prehliadka zaujímavo technicky riešenej novej umelej hrádze
La Dique a návšteva Múzea oceánografie. Večer sa prezident Schuster
zúčastní na koncerte Luciana Pavarottiho.

Deväťdňový veľtrh, ktorý je prezentáciou širokého spektra
produktov a noviniek od elektroniky cez dizajn, módu až po
gastronómiu, patrí medzi najväčšie ekonomické udalosti roka
v kniežatstve. Vlani veľtrh, rozprestierajúci sa na ploche 5000
štvorcových metrov, navštívilo 65 000 záujemcov.

"Dúfam, že prestížna udalosť, akou je tento medzinárodný
veľtrh, vytvorí úrodnú pôdu aj pre rozvoj ďalších vzájomných vzťahov
medzi Slovenskom a Monackým kniežatstvom. Medzi našimi krajinami sú
veľké možnosti spolupráce vo viacerých oblastiach, pričom najväčší
dôraz kladieme na oblasť cestovného ruchu," povedal vo svojej úvodnej
reči prezident Schuster.

Slovensko je tento rok na pozvanie princa Alberta čestným
hosťom veľtrhu, ktorý vlani navštívilo 65.000 návštevníkov. Vstupná
a najrozsiahlejšia expozícia čestného hosťa veľtrhu na ploche 470
štvorcových metrov ponúka návštevníkom prezentáciu Slovenska ako
rozvíjajúcej sa turistickej destinácie a križovatky ekonomických
a obchodných vzťahov medzi západom a východnom.

Podľa prieskumu organizátorskej spoločnosti Promocom tri
štvrtiny návštevníkov veľtrhu prídu predovšetkým kvôli krajine
pozvanej ako čestný hosť - aby si naplánovali dovolenku, ochutnali
kulinárske špeciality či kúpili produkty ponúkané touto krajinou.


Záujemcov oboznámi s históriou a geografiou krajiny, spôsobom
života, folklórom, súčasným umením i gastronómiou. Zároveň si kladie
za cieľ priblížiť návštevníkom hospodárske prostredie SR a možnosti
podnikania a investovania.

Veľtrh s podtitulom Magické Slovensko potrvá do 20. októbra. Na
celkovej ploche 5000 štvorcových metrov sa nachádza približne 300
expozícií, reprezentujúcich vystavovateľov z 15 krajín 4 kontinentov.

Okrem Slovenska a Monackého kniežatstva tam sú zastúpené
napríklad India, Kambodža, Vietnam, Rusko, Čína, Nepál, Maroko,
Palestína, Francúzsko, Kanada či Taliansko.

Monacký veľtrh, ktorý je prezentáciou širokého spektra
produktov a noviniek od elektroniky cez dizajn, módu až po
gastronómiu, sa koná pod patronátom monackého kniežaťa Rainiera III.

 

APA: Nová slovenská vláda plánuje sériu razantných reforiem (analýza)

Viedeň 13. októbra (TASR) - V diskusii okolo programu novej
slovenskej stredopravicovej vlády zaznieva najčastejšie slovíčko
"razantne". Potrebu radikálnych reforiem priznávajú aj odporcovia
premiéra Mikuláša Dzurindu, píše vo svojej analýze povolebnej
situácie na Slovensku rakúska tlačová agentúra APA.

Prvý bod programu novej vlády žiada efektívny, štíhly a lacný
štát. V praxi to znamená preverenie všetkých úradov a podstatné
revidovanie počtu ich pracovníkov, píše APA a zdôrazňuje, že takéto
radikálne tóny na Slovensku ešte nezazneli.

Viaceré slovenské denníky dokonca napísali, že razantné
odbúranie sociálnych opatrení, aké pripravuje nový kabinet
v Bratislave, "vyšli v Európe už dávno z módy," konštatuje APA. Možno
teda očakávať, že v priebehu nasledujúcich štyroch rokov sa radikálne
zmení štruktúra slovenského zdravotníctva a školstva, pokračuje APA.

Podľa súčasnej vládnej garnitúry majú masívne zásahy do
sociálneho systému pomôcť aj pri riešení najväčšieho problému
Slovenska - približne 20-percentnej nezamestnanosti. Nie všetci však
zdieľajú optimizmus premiéra Dzurindu, poznamenáva APA.

Skeptici, ktorí neveria v zázračnú premenu staronových
ministrov, sa nájdu aj v provládnom tábore. Ako si má minister
počínať razantne, keď bol až doteraz ústretový voči nátlaku rôznych
záujmových skupín, interpretuje rakúska agentúra otázku časti
slovenskej verejnosti.

V hre je príliš veľa záujmov, varuje slovenská opozícia.
Podpredseda Smeru Boris Zala hovorí: "Nebudeme súhlasiť so zmenami,
pokiaľ budú pravicové strany zdôvodňovať zlé reformy tým, že dobré
výsledky sa ukážu o päť rokov." Podľa Zalu sú takéto zdôvodnenia
typickým prejavom pravicového populizmu.

Nevyhnutnosť zásadných reforiem však nepopiera ani jedna
strana. "Nediskutujeme o nevyhnutnosti reforiem, kladieme dôraz na
ich kvalitu," zdôraznil podpredseda Smeru.

Ľavicové strany museli z politickej scény odísť, pretože
neponúkli nijaké reformné koncepty. Pravicovým stranám dali voliči
naproti tomu možnosť ukázať, že sú skutočne vlastníkmi reformného
potenciálu. Čoskoro sa ukáže, aký je rozdiel medzi nápadmi
a realitou, dodáva v závere svojej analýzy rakúska tlačová agentúra
APA.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
 2. Ďalšia stovka si našla ten svoj
 3. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 7. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 8. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 9. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 10. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 1. Ďalšia stovka si našla ten svoj
 2. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
 3. Jakub Mankovecký z SPU v Nitre bol opäť úspešný v reze viniča
 4. Hitparáda štiav
 5. 14. ročník AmCham „Job Fair“ v Košiciach
 6. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 7. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 8. Malé knedličky, veľké dojmy
 9. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 10. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 11 016
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 249
 3. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 5 994
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 5 425
 5. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 162
 6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 4 927
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 177
 8. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo 2 988
 9. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 195
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 037

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Najnebezpečnejší text na facebooku napísal jeho zakladateľ

Mark Zuckerberg chce použiť silu firmy na to, aby zmenil podobu našej spoločnosti. Bol by veľmi nebezpečným spasiteľom.

BLOG TRANSPARENCY

Ombudsmanka: Lajčák opakovane porušoval ústavu

V zdôvodnení vysvetľuje, čo ministerstvo nespravilo.

EKONOMIKA

Dodávateľ nemocníc dostal pokutu za biele kone z Cypru

Prvý postih za neprehľadnú vlastnícku štruktúru je právoplatný.

KOMENTÁRE

Príbeh popáleného rómskeho dievčatka ožíva. My sme Natálka

Na prahu pôstu nám pripomína posolstvo Ježišovho príbehu.

Neprehliadnite tiež

Dubovcovej posledná správa. Chce lepšiu ochranu pred mučením, pitnú vodu všetkým

Opäť odporučila, aby politici zabezpečili nezávislosť úradu aj z hľadiska finančných, organizačných i personálnych otázok.

Z vládnej letky vyradili posledný Jak-40, skončí v Žiline

Kaliňák informoval, že Slovensko tento rok dokončí obnovu vládnej letky.

Od začiatku marca sa začne uplatňovať jasličkový zákon

Detské jasle bude môcť prevádzkovať samospráva, živnostník, či nezisková organizácia.

Harabinov senát vyhovel dovolaniu exposlanca Ďuračku

Súdy sa podľa Štefana Harabina nezaoberali námietkou zaujatosti voči prokurátorovi.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop