Historický kalendár na 17. októbra

Bratislava 16.októbra (TASR) - Svetový deň úrazov - vyhlásili v rámci Týždňa Dekády kostí a kĺbov

(12.-20.10.), pričom jeho zmyslom je upozorniť na fakt, že v

mnohých krajinách takmer jednu tretinu rozpočtu na zdravotníctvo

pohltia výdavky spojené s liečbou úrazov Medzinárodný deň za odstránenie biedy - vyhlásilo Medzinárodné hnutie

ATD (z francúzštiny Pomôž každému zúfalcovi) Štvrtina sveta a roku

1992 akciu podporilo Valné zhromaždenie OSN, pričom cieľom dňa je

zdôrazniť potrebu odstraňovania chudoby, obzvlášť v rozvojových

krajinách Ignác Antiochijský, biskup, mučeník 1542 - potvrdil pápežský legát odovzdanie kláštora klarisiek mestu Bratislava pre potreby chudobných 1812 - narodil sa v Očovej evanjelický farár, veršovník a učiteľ LADISLAV JESENSKÝ. Zomrel 17.7.1870 1827 - zomrel v Mužijeve (Ukrajina) piarista, prírodovedec, mineralóg, botanik a člen jenskej učenej spoločnosti botanickej a mineralogickej RAFAEL ANDREJ VOLNÝ, ktorého meno nesie minerál volnín. Narodil sa roku 1759 1837 - zomrel vo Weimare (NSR) klavirista, dirigent, hudobný skladateľ a pedagóg JÁN NEPOMUK HUMMEL, predstaviteľ viedenskej klavírnej školy na prelome 18. a 19. storočia. Narodil sa 14.11.1778 1852 - 150. VÝROČIE - zomrel v Oponiciach diplomat a veľkostatkár ANTON APONI, predstaviteľ konzervatívnej rakúskej diplomacie. Narodil sa 7.9.1782 1887 - narodila sa v Rimavských Zalužanoch spisovateľka maďarskej národnosti na Slovensku ELENA HOLÉCZYOVÁJACZKOVÁ, ktorá redigovala ženský časopis a prispievala do gemerských periodík, pričom je autorkou štúdie o postavení súčasnej ženy a poviedok so ženskou tematikou. Zomrela 20.8.1951 1892 - narodil sa v Prešove bývalý člen mestského direktória Slovenskej republiky rád a funkcionár KSČ MIKULÁŠ BEŇO, účastník a organizátor triednych bojov a protifašistického odboja. Zomrel 4.8.1971 1902 - 100. VÝROČIE - narodil sa v Trnave františkán, misionár a básnik JÁN DOMINIK VALKO. Zomrel 31.10.1967 1912 - narodil sa v Tisovci pedagóg a verejný činiteľ GUSTÁV ČECH, aktívny účastník SNP, ktorý bol predsedom Odborového zväzu zamestnancov školstva a tajomníkom SOR. Zomrel 27.4.1986 1917 - narodil sa v ŽilineBudatíne stavebný inžinier, vodohospodár a odborný publicista ANTON ŽIAK, organizátor vodného hospodárstva na Slovensku, ktorý bol spoluiniciátorom prípravy a výstavby viacerých vodohospodárskych diel (Oravská priehrada, Liptovská Mara, Klenovec ai. Zomrel 1.4.1983 1932 - narodil sa v Beši právnik a verejný činiteľ MARTIN KOVÁČ, bývalý generálny prokurátor SSR 1937 - odhalili v Bratislave pamätnú tabuľu venovanú Jánovi Nepomukovi Hummelovi na Klobúčnickej ulici - narodil sa v Bratislave publicista PETER RIVAL, člen Klubu literatúry faktu a Slovenského syndikátu novinárov 1997 - podpísali v Bratislave prezident Michal Kováč a premiér Vladimír Mečiar spoločné vyhlásenie k rozširovaniu Európskej únie, pričom deklarovali ochotu vyvinúť úsilie o obnovenie dôvery členských štátov voči SR z hľadiska plnenia politických kritérií s cieľom dodatočného prizvania SR na rozhovory o začlenení SR do integrácie v prvej vlne - vyvrcholila náhrevom primárneho okruhu na 110 stupňov Celzia prvá etapa rozšírenej hydroskúšky na Atómových elektrárňach Mochovce --------------------------------------------------------------------- 1552 - 450. VÝROČIE - zomrel nemecký evanjelický kňaz a reformátor ANDREAS OSIANDER (vlastným menom Hosemann). Zomrel roku 1498 1577 - narodil sa taliansky barokový maliar CRISTOFANO ALLORI. Zomrel roku 1621 1662 - predal anglický kráľ Karol II. z rodu Stuartovcov Francúzom mesto Dunkerque 1672 - založili v Rusku prvé divadlo 1707 - oženil sa slávny nemecký hudobný skladateľ Johann Sebastian Bach so svojou sesternicou Mariou Barbarou Bachovou 1757 - zomrel francúzsky fyzik a zoológ RENÉ-ANTOINE FERCHAULT DE RÉAUMUR, konštruktér liehového teplomera s 80-dielikovou stupnicou a zlepšiteľ výroby ocele. Narodil sa roku 1683 1777 - vzdal sa britský generál John Burgoyne americkým jednotkám na čele s generálom Horatiom Gatesom v bitke pri Saratoge vo vojne amerických kolónií za nezávislosť, pričom Američania zajali 5.000 Britov - Burgoyne sa neúspešne pokúsil oddeliť severné a južné americké štáty, avšak americké víťazstvo posilnilo morálku kontinentálnej armády a prispelo k tomu, že Francúzsko uzavrelo spojenectvo s USA 1787 - žiadali černošskí obyvatelia Bostonu rovnoprávnosť v školstve pre belochov aj černochov 1797 - skončila sa mierom uzavretým v severotalianskej obci Campoformio prvá koaličná vojna medzi Rakúskom a Francúzskom, pričom cisár František I. bol nútený odstúpiť Francúzsku rakúske Nizozemsko, Miláno, Modenu a Mantovu, pričom v tajnom článku zmluvy sa Rakúsko zaručilo, že odstúpi aj ľavý breh Rýna od Bazileja po Ardeny a získalo naopak časť Benátska, Istriu a Dalmáciu 1857 - narodil sa nemecký fotochemik, priekopník fotografie, vynálezca fotografického papiera a nových vývojok MOMME ANDRESEN. Zomrel roku 1951 1877 - narodila sa česká operná speváčka (soprán) MARIE GÄRTNEROVÁ. Zomrela roku 1965 1882 - uskutočnil sa prvý koncert Berlínskych filharmonikov 1887 - zomrel nemecký fyzik, elektrotechnik, tvorca metódy spektrálnej analýzy, autor pojmu absolútne čierneho telesa a termodynamik GUSTAV ROBERT KIRCHHOFF, objaviteľ cézia a rubídia, ktorý sformuloval Kirchhoffov optický zákon o emisii a absorpcii žiarenia a zákony o rozdelení elektrického prúdu v sieti vodičov. Narodil sa roku 1824 1892 - narodil sa český hudobný skladateľ a dirigent OTAKAR JEREMIÁŠ. Zomrel roku 1962 1897 - zomrel ruský vynálezca a jeden z tvorcov oblúkového elektrického zvárania kovov NIKOLAJ GAVRILOVIČ SLAVJANOV. Narodil sa roku 1854 1907 - vyhlásil dánsky premiér Jens Christian Christensen, že jeho krajina ostane neutrálnym štátom 1912 - narodil sa pápež JÁN PAVOL I. (vlastným menom Albino Luciani). Zomrel roku 1978 - pripojili sa Bulharsko, Grécko a Srbsko k prvej balkánskej vojne - Turecko vyhlásilo vojnu Bulharsku a Srbsku 1922 - zatkli v Berlíne členov redakcie komunistického denníka Rote Fahne 1927 - narodil sa český básnik STANISLAV NEUMANN. Zomrel roku 1970 - nastúpila v Nórsku prvá robotnícka vláda 1932 - narodil sa český divadelný režisér MILAN FRIDRICH - zvolili v Ženeve za nového generálneho tajomníka Spoločnosti národov Francúza Josepha Avenola, ktorý vystriedal Brita Erica Drummonda - stal sa vodca heimwehru major Emil Fey v rakúskej vláde generála Engelberta Dolfussa štátnym tajomníkom pre bezpečnosť 1937 - zomrel český filológ, národopisec, prozaik a zberateľ rozprávok JAN FRANTIŠEK HRUŠKA. Narodil sa roku 1865 - narodil sa český dirigent IVO PAVELKA 1942 - bombardovalo britské letectvo Schneiderove zbrojárske závody Le Creusot - podarilo sa nemeckým jednotkám v Stalingrade prelomiť sovietsky front a preniknúť až k rieke Volge - nadviazal ZSSR diplomatické styky s exilovou vládou Luxemburska a diplomatické a konzulárne styky s Kubou 1947 - narodil sa český filmový a divadelný herec KAREL HEŘMÁNEK 1957 - získal francúzsky spisovateľ Albert Camus Nobelovu cenu za literatúru - zomrel arménsky básnik a prozaik AVETIKH ISAHAKJAN. Narodil sa roku 1875 1962 - zomrela ruská maliarka a scénická výtvarníčka NATALIA SERGEJEVNA GONČAROVOVÁ. Narodila sa roku 1881 - vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 10 1967 - začalo sa v Alžíri trojdňové rokovanie kráľa Husajna s predsedom Alžírskej revolučnej rady Bumedienom o situácii v arabskom svete a na Blízkom východe - zomrel v Pekingu posledný čínsky cisár PCHU-I a posledný priamy mužský potomok z dynastie Čching, vládnucej v Číne od roku 1644, ktorý sa cisárom stal ani nie ako trojročný, no už v roku 1911 ho Sunjatsen pozbavil moci a na trón sa vrátil po dobu dvanásť dní v roku 1917, avšak keď Kuomintang obsadil Peking jeho titul zrušili; Japonci ho neskôr postavili do čela bábkového štátu Mandžukuo (1934-1945), pričom roku 1945 ho Sovieti opäť zosadili a roku 1949 ho vydali čínskym komunistom, po prepustení z väzenia (1959) pracoval až do smrti ako záhradník a archivár. Narodil sa roku 1906 - zasiahol severnú časť Filipín tajfún, ktorý v deviatich provinciách spôsobil prietrže mračien, pričom zničili takmer celú úrodu a pri povodniach a zosuvoch pôdy zahynulo asi 90 osôb 1972 - začala britská kráľovná Alžbeta II. po prvý raz návštevu komunistickej krajiny - Juhoslávie - zostrelili nad Vietnamom 4000. americké lietadlo - zomrel český rozhlasový reportér, publicista, prekladateľ a novinár FRANTIŠEK GEL (vlastným menom Feigel), autor umelecko-náučných biografických diel. Narodil sa roku 1901 - začalo sa v Severnom Írsku dvojdňové vyvrcholenie vlny násilia vyvolanej protestantskými extrémistami, pričom zahynulo niekoľko osôb a desiatky boli zranených - zrušil juhokórejský prezident Pak Čong-Hi niektoré články ústavy, rozpustil parlament, zakázal činnosť politických strán a vyhlásil výnimočný stav - začali sa vo Vietname rokovania predstaviteľov Vlasteneckého frontu Laosu a vientianskej vlády o urovnaní laoskej krízy - zomrel ruský akademik, biológ a parazitológ KONSTANTIN IVANOVIČ SKRIABIN, zakladateľ helmintológie v Rusku. Narodil sa roku 1878 - nadobudla platnosť zmluva o doprave medzi oboma nemeckými štátmi po výmene nót - začalo sa v Minsku štvordňové zasadnutie vojenskej rady spojených ozbrojených síl a porada vedúcich funkcionárov členských krajín - vytvorili novú nórsku koaličnú vládu na čele s Lars Korvaldom 1977 - začali sa priame televízne prenosy zo zasadania kanadského parlamentu - začala sa päťdňová návšteva predsedu štátnej rady a vlády, prvého tajomníka ÚV Komunistickej strany Kuby Fidela Castra na Jamajke, pričom podpísali dohodu o rozšírení vedecko-technickej spolupráce medzi oboma krajinami na roky 1977-1978 - začalo sa štvordňové riadne zasadnutie vojenskej rady spojených ozbrojených síl členských štátov Varšavskej zmluvy - oslobodili somálske bezpečnostné sily v spolupráci so zvláštnym komandom západonemeckej pohraničnej stráže všetkých rukojemníkov 1982 - zahynulo pri železničnom nešťastí v blízkosti argentínskeho mesta Quilmes vyše 30 osôb - vstúpila libanonská armáda do východného Bejrútu, kde mala nastoliť poriadok a zabaviť nezákonne držané zbrane - padol autobus vo vodného kanála v indickom štáte Pandžáb, pričom zahynulo 70 osôb - zomrel bývalý predseda Rady zástupcov židovských organizácií vo Francúzsku a jeden zo zakladateľov sionizmu ALAIN DE ROTHSCHILD. Narodil sa roku 1910 - zahynulo 14 osôb pri havárii lietadla v blízkosti amerického mesta Taft (Los Angeles) 1987 - informovali, že až 42.965 Američanov trpí nevyliečiteľnou chorobou AIDS a 24.698 už na ňu zomrelo - uniesli v blízkosti nikaragujskej obce La Libertad amerického občana P. Fishera - zahynulo 10 osôb a 50 bolo zranených pri železničnom nešťastí na trati medzi juhoslovanskými stanicami Zaječar a Prahovo - prikázal prezident USA Ronald Reagan začať kompletizáciu binárnych nábojov pre delostrelectvo - spôsobili podľa oznámenia niekoľkodňové dažde záplavy v juhozápadnej časti Venezuely, pričom zahynulo 23 osôb a 30 bolo nezvestných - zaútočili príslušníci tzv. Mozambického hnutia odporu na kolónu 50 vozidiel severne od Maputa, pričom zabili 51 osôb 1992 - podpísali predsedovia vlád Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a Južnej Kórey ďalšie tri dohody, ktoré zmierňovali napätie medzi krajinami - zvolili na zasadnutí 19. kongresu Socialistickej internacionály za nového predsedu bývalého francúzskeho premiéra Pierra Mauroya - požiadala znovu gruzínska vláda velenie ruských ozbrojených síl stiahnuť svoje jednotky - dohodli sa zástupcovia Iraku a OSN na obnovení medzinárodných humanitárnych akcií v Iraku - súhlasila OOP s účasťou palestínskych vyjednávačov na siedmom kole blízkovýchodných rokovaní vo Washingtone - uzniesol sa rakúsky parlament uznať Rómov za etnickú menšinu v Rakúsku 1997 - uložili telesné pozostatky argentínsko-kubánskeho revolucionára Ernesta Che Guevaru na posledný odpočinok v stredokubánskom meste Santa Clara (asi 300 kilometrov východne od Havany), kde sa uskutočnil pohreb jeho pozostatkov, pričom pohreb ukončil sedemdňové pietne slávnosti pri príležitosti 30. výročia jeho úmrtia - zomrel nemecký lekár KARL HEINRICH JULIUS HACKETHAL. Narodil sa roku 1921 - podal poľský premiér Wlodzimierz Cimoszewicz mesiac po volebnej porážke svojho Zväzu demokratickej ľavice (SLD) demisiu

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 2. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 3. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 4. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 5. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 6. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 7. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 10. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 2. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek
 3. Cíťte sa v priestore príjemne
 4. Ktorý odšťavovač má najvyššiu výťažnosť?
 5. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 6. Ako si vybrať wc a umývadlo?
 7. Poslanec M. Borguľa bojuje proti netransparentnému tendru
 8. Grantová výzva na vykonávanie činností informačných centier
 9. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 10. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 1. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 5 863
 2. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 4 789
 3. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 554
 4. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 3 389
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 227
 6. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 3 038
 7. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 2 813
 8. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 1 999
 9. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 030
 10. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 882

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Spolupracuje aj s firmou Apple. Peniaze na výskum ale nedostal

Spoločnosť Highchem s pätnástimi zamestnancami a vyše miliónovými tržbami nemá podľa hodnotenia dostatočné odborné kapacity.