Historický kalendár na 17. októbra

Bratislava 16.októbra (TASR) - Svetový deň úrazov - vyhlásili v rámci Týždňa Dekády kostí a kĺbov

(12.-20.10.), pričom jeho zmyslom je upozorniť na fakt, že v

mnohých krajinách takmer jednu tretinu rozpočtu na zdravotníctvo

pohltia výdavky spojené s liečbou úrazov Medzinárodný deň za odstránenie biedy - vyhlásilo Medzinárodné hnutie

ATD (z francúzštiny Pomôž každému zúfalcovi) Štvrtina sveta a roku

1992 akciu podporilo Valné zhromaždenie OSN, pričom cieľom dňa je

zdôrazniť potrebu odstraňovania chudoby, obzvlášť v rozvojových

krajinách Ignác Antiochijský, biskup, mučeník 1542 - potvrdil pápežský legát odovzdanie kláštora klarisiek mestu Bratislava pre potreby chudobných 1812 - narodil sa v Očovej evanjelický farár, veršovník a učiteľ LADISLAV JESENSKÝ. Zomrel 17.7.1870 1827 - zomrel v Mužijeve (Ukrajina) piarista, prírodovedec, mineralóg, botanik a člen jenskej učenej spoločnosti botanickej a mineralogickej RAFAEL ANDREJ VOLNÝ, ktorého meno nesie minerál volnín. Narodil sa roku 1759 1837 - zomrel vo Weimare (NSR) klavirista, dirigent, hudobný skladateľ a pedagóg JÁN NEPOMUK HUMMEL, predstaviteľ viedenskej klavírnej školy na prelome 18. a 19. storočia. Narodil sa 14.11.1778 1852 - 150. VÝROČIE - zomrel v Oponiciach diplomat a veľkostatkár ANTON APONI, predstaviteľ konzervatívnej rakúskej diplomacie. Narodil sa 7.9.1782 1887 - narodila sa v Rimavských Zalužanoch spisovateľka maďarskej národnosti na Slovensku ELENA HOLÉCZYOVÁJACZKOVÁ, ktorá redigovala ženský časopis a prispievala do gemerských periodík, pričom je autorkou štúdie o postavení súčasnej ženy a poviedok so ženskou tematikou. Zomrela 20.8.1951 1892 - narodil sa v Prešove bývalý člen mestského direktória Slovenskej republiky rád a funkcionár KSČ MIKULÁŠ BEŇO, účastník a organizátor triednych bojov a protifašistického odboja. Zomrel 4.8.1971 1902 - 100. VÝROČIE - narodil sa v Trnave františkán, misionár a básnik JÁN DOMINIK VALKO. Zomrel 31.10.1967 1912 - narodil sa v Tisovci pedagóg a verejný činiteľ GUSTÁV ČECH, aktívny účastník SNP, ktorý bol predsedom Odborového zväzu zamestnancov školstva a tajomníkom SOR. Zomrel 27.4.1986 1917 - narodil sa v ŽilineBudatíne stavebný inžinier, vodohospodár a odborný publicista ANTON ŽIAK, organizátor vodného hospodárstva na Slovensku, ktorý bol spoluiniciátorom prípravy a výstavby viacerých vodohospodárskych diel (Oravská priehrada, Liptovská Mara, Klenovec ai. Zomrel 1.4.1983 1932 - narodil sa v Beši právnik a verejný činiteľ MARTIN KOVÁČ, bývalý generálny prokurátor SSR 1937 - odhalili v Bratislave pamätnú tabuľu venovanú Jánovi Nepomukovi Hummelovi na Klobúčnickej ulici - narodil sa v Bratislave publicista PETER RIVAL, člen Klubu literatúry faktu a Slovenského syndikátu novinárov 1997 - podpísali v Bratislave prezident Michal Kováč a premiér Vladimír Mečiar spoločné vyhlásenie k rozširovaniu Európskej únie, pričom deklarovali ochotu vyvinúť úsilie o obnovenie dôvery členských štátov voči SR z hľadiska plnenia politických kritérií s cieľom dodatočného prizvania SR na rozhovory o začlenení SR do integrácie v prvej vlne - vyvrcholila náhrevom primárneho okruhu na 110 stupňov Celzia prvá etapa rozšírenej hydroskúšky na Atómových elektrárňach Mochovce --------------------------------------------------------------------- 1552 - 450. VÝROČIE - zomrel nemecký evanjelický kňaz a reformátor ANDREAS OSIANDER (vlastným menom Hosemann). Zomrel roku 1498 1577 - narodil sa taliansky barokový maliar CRISTOFANO ALLORI. Zomrel roku 1621 1662 - predal anglický kráľ Karol II. z rodu Stuartovcov Francúzom mesto Dunkerque 1672 - založili v Rusku prvé divadlo 1707 - oženil sa slávny nemecký hudobný skladateľ Johann Sebastian Bach so svojou sesternicou Mariou Barbarou Bachovou 1757 - zomrel francúzsky fyzik a zoológ RENÉ-ANTOINE FERCHAULT DE RÉAUMUR, konštruktér liehového teplomera s 80-dielikovou stupnicou a zlepšiteľ výroby ocele. Narodil sa roku 1683 1777 - vzdal sa britský generál John Burgoyne americkým jednotkám na čele s generálom Horatiom Gatesom v bitke pri Saratoge vo vojne amerických kolónií za nezávislosť, pričom Američania zajali 5.000 Britov - Burgoyne sa neúspešne pokúsil oddeliť severné a južné americké štáty, avšak americké víťazstvo posilnilo morálku kontinentálnej armády a prispelo k tomu, že Francúzsko uzavrelo spojenectvo s USA 1787 - žiadali černošskí obyvatelia Bostonu rovnoprávnosť v školstve pre belochov aj černochov 1797 - skončila sa mierom uzavretým v severotalianskej obci Campoformio prvá koaličná vojna medzi Rakúskom a Francúzskom, pričom cisár František I. bol nútený odstúpiť Francúzsku rakúske Nizozemsko, Miláno, Modenu a Mantovu, pričom v tajnom článku zmluvy sa Rakúsko zaručilo, že odstúpi aj ľavý breh Rýna od Bazileja po Ardeny a získalo naopak časť Benátska, Istriu a Dalmáciu 1857 - narodil sa nemecký fotochemik, priekopník fotografie, vynálezca fotografického papiera a nových vývojok MOMME ANDRESEN. Zomrel roku 1951 1877 - narodila sa česká operná speváčka (soprán) MARIE GÄRTNEROVÁ. Zomrela roku 1965 1882 - uskutočnil sa prvý koncert Berlínskych filharmonikov 1887 - zomrel nemecký fyzik, elektrotechnik, tvorca metódy spektrálnej analýzy, autor pojmu absolútne čierneho telesa a termodynamik GUSTAV ROBERT KIRCHHOFF, objaviteľ cézia a rubídia, ktorý sformuloval Kirchhoffov optický zákon o emisii a absorpcii žiarenia a zákony o rozdelení elektrického prúdu v sieti vodičov. Narodil sa roku 1824 1892 - narodil sa český hudobný skladateľ a dirigent OTAKAR JEREMIÁŠ. Zomrel roku 1962 1897 - zomrel ruský vynálezca a jeden z tvorcov oblúkového elektrického zvárania kovov NIKOLAJ GAVRILOVIČ SLAVJANOV. Narodil sa roku 1854 1907 - vyhlásil dánsky premiér Jens Christian Christensen, že jeho krajina ostane neutrálnym štátom 1912 - narodil sa pápež JÁN PAVOL I. (vlastným menom Albino Luciani). Zomrel roku 1978 - pripojili sa Bulharsko, Grécko a Srbsko k prvej balkánskej vojne - Turecko vyhlásilo vojnu Bulharsku a Srbsku 1922 - zatkli v Berlíne členov redakcie komunistického denníka Rote Fahne 1927 - narodil sa český básnik STANISLAV NEUMANN. Zomrel roku 1970 - nastúpila v Nórsku prvá robotnícka vláda 1932 - narodil sa český divadelný režisér MILAN FRIDRICH - zvolili v Ženeve za nového generálneho tajomníka Spoločnosti národov Francúza Josepha Avenola, ktorý vystriedal Brita Erica Drummonda - stal sa vodca heimwehru major Emil Fey v rakúskej vláde generála Engelberta Dolfussa štátnym tajomníkom pre bezpečnosť 1937 - zomrel český filológ, národopisec, prozaik a zberateľ rozprávok JAN FRANTIŠEK HRUŠKA. Narodil sa roku 1865 - narodil sa český dirigent IVO PAVELKA 1942 - bombardovalo britské letectvo Schneiderove zbrojárske závody Le Creusot - podarilo sa nemeckým jednotkám v Stalingrade prelomiť sovietsky front a preniknúť až k rieke Volge - nadviazal ZSSR diplomatické styky s exilovou vládou Luxemburska a diplomatické a konzulárne styky s Kubou 1947 - narodil sa český filmový a divadelný herec KAREL HEŘMÁNEK 1957 - získal francúzsky spisovateľ Albert Camus Nobelovu cenu za literatúru - zomrel arménsky básnik a prozaik AVETIKH ISAHAKJAN. Narodil sa roku 1875 1962 - zomrela ruská maliarka a scénická výtvarníčka NATALIA SERGEJEVNA GONČAROVOVÁ. Narodila sa roku 1881 - vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 10 1967 - začalo sa v Alžíri trojdňové rokovanie kráľa Husajna s predsedom Alžírskej revolučnej rady Bumedienom o situácii v arabskom svete a na Blízkom východe - zomrel v Pekingu posledný čínsky cisár PCHU-I a posledný priamy mužský potomok z dynastie Čching, vládnucej v Číne od roku 1644, ktorý sa cisárom stal ani nie ako trojročný, no už v roku 1911 ho Sunjatsen pozbavil moci a na trón sa vrátil po dobu dvanásť dní v roku 1917, avšak keď Kuomintang obsadil Peking jeho titul zrušili; Japonci ho neskôr postavili do čela bábkového štátu Mandžukuo (1934-1945), pričom roku 1945 ho Sovieti opäť zosadili a roku 1949 ho vydali čínskym komunistom, po prepustení z väzenia (1959) pracoval až do smrti ako záhradník a archivár. Narodil sa roku 1906 - zasiahol severnú časť Filipín tajfún, ktorý v deviatich provinciách spôsobil prietrže mračien, pričom zničili takmer celú úrodu a pri povodniach a zosuvoch pôdy zahynulo asi 90 osôb 1972 - začala britská kráľovná Alžbeta II. po prvý raz návštevu komunistickej krajiny - Juhoslávie - zostrelili nad Vietnamom 4000. americké lietadlo - zomrel český rozhlasový reportér, publicista, prekladateľ a novinár FRANTIŠEK GEL (vlastným menom Feigel), autor umelecko-náučných biografických diel. Narodil sa roku 1901 - začalo sa v Severnom Írsku dvojdňové vyvrcholenie vlny násilia vyvolanej protestantskými extrémistami, pričom zahynulo niekoľko osôb a desiatky boli zranených - zrušil juhokórejský prezident Pak Čong-Hi niektoré články ústavy, rozpustil parlament, zakázal činnosť politických strán a vyhlásil výnimočný stav - začali sa vo Vietname rokovania predstaviteľov Vlasteneckého frontu Laosu a vientianskej vlády o urovnaní laoskej krízy - zomrel ruský akademik, biológ a parazitológ KONSTANTIN IVANOVIČ SKRIABIN, zakladateľ helmintológie v Rusku. Narodil sa roku 1878 - nadobudla platnosť zmluva o doprave medzi oboma nemeckými štátmi po výmene nót - začalo sa v Minsku štvordňové zasadnutie vojenskej rady spojených ozbrojených síl a porada vedúcich funkcionárov členských krajín - vytvorili novú nórsku koaličnú vládu na čele s Lars Korvaldom 1977 - začali sa priame televízne prenosy zo zasadania kanadského parlamentu - začala sa päťdňová návšteva predsedu štátnej rady a vlády, prvého tajomníka ÚV Komunistickej strany Kuby Fidela Castra na Jamajke, pričom podpísali dohodu o rozšírení vedecko-technickej spolupráce medzi oboma krajinami na roky 1977-1978 - začalo sa štvordňové riadne zasadnutie vojenskej rady spojených ozbrojených síl členských štátov Varšavskej zmluvy - oslobodili somálske bezpečnostné sily v spolupráci so zvláštnym komandom západonemeckej pohraničnej stráže všetkých rukojemníkov 1982 - zahynulo pri železničnom nešťastí v blízkosti argentínskeho mesta Quilmes vyše 30 osôb - vstúpila libanonská armáda do východného Bejrútu, kde mala nastoliť poriadok a zabaviť nezákonne držané zbrane - padol autobus vo vodného kanála v indickom štáte Pandžáb, pričom zahynulo 70 osôb - zomrel bývalý predseda Rady zástupcov židovských organizácií vo Francúzsku a jeden zo zakladateľov sionizmu ALAIN DE ROTHSCHILD. Narodil sa roku 1910 - zahynulo 14 osôb pri havárii lietadla v blízkosti amerického mesta Taft (Los Angeles) 1987 - informovali, že až 42.965 Američanov trpí nevyliečiteľnou chorobou AIDS a 24.698 už na ňu zomrelo - uniesli v blízkosti nikaragujskej obce La Libertad amerického občana P. Fishera - zahynulo 10 osôb a 50 bolo zranených pri železničnom nešťastí na trati medzi juhoslovanskými stanicami Zaječar a Prahovo - prikázal prezident USA Ronald Reagan začať kompletizáciu binárnych nábojov pre delostrelectvo - spôsobili podľa oznámenia niekoľkodňové dažde záplavy v juhozápadnej časti Venezuely, pričom zahynulo 23 osôb a 30 bolo nezvestných - zaútočili príslušníci tzv. Mozambického hnutia odporu na kolónu 50 vozidiel severne od Maputa, pričom zabili 51 osôb 1992 - podpísali predsedovia vlád Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a Južnej Kórey ďalšie tri dohody, ktoré zmierňovali napätie medzi krajinami - zvolili na zasadnutí 19. kongresu Socialistickej internacionály za nového predsedu bývalého francúzskeho premiéra Pierra Mauroya - požiadala znovu gruzínska vláda velenie ruských ozbrojených síl stiahnuť svoje jednotky - dohodli sa zástupcovia Iraku a OSN na obnovení medzinárodných humanitárnych akcií v Iraku - súhlasila OOP s účasťou palestínskych vyjednávačov na siedmom kole blízkovýchodných rokovaní vo Washingtone - uzniesol sa rakúsky parlament uznať Rómov za etnickú menšinu v Rakúsku 1997 - uložili telesné pozostatky argentínsko-kubánskeho revolucionára Ernesta Che Guevaru na posledný odpočinok v stredokubánskom meste Santa Clara (asi 300 kilometrov východne od Havany), kde sa uskutočnil pohreb jeho pozostatkov, pričom pohreb ukončil sedemdňové pietne slávnosti pri príležitosti 30. výročia jeho úmrtia - zomrel nemecký lekár KARL HEINRICH JULIUS HACKETHAL. Narodil sa roku 1921 - podal poľský premiér Wlodzimierz Cimoszewicz mesiac po volebnej porážke svojho Zväzu demokratickej ľavice (SLD) demisiu

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 3. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 7. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 10. Kam do tepla v januári?
 1. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 2. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 3. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 5. Alarica – new business project in the market of shoes
 6. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 7. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 8. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 9. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 10. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 10 866
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 170
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 103
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 2 235
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 009
 6. Kam do tepla v januári? 1 725
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 362
 8. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 1 323
 9. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 1 033
 10. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 000

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Stačilo by, keby sa nekradlo. Základy politického hochštaplerstva

Iste, politici ani zajtra neprestanú nepoctivo zavádzať, ale aspoň by sme im to nemali uľahčovať.

KULTÚRA

Prečo maďarský sranda pre slovenský koňha nechce vyčpieť

V žánrovej vernosti niet čo Susedom vytknúť.

DOMOV

Po streľbe v petržalskom paneláku zostali dvaja mŕtvi

Na chodbe tam našli telo ženy a muža, na mieste našli dieťa.

ŠPORT

Hantuchová: Život, ktorý žijú tenisti, nie je normálny

Australian Open prvý raz sleduje na plný úväzok spoza mikrofónu.

Neprehliadnite tiež

Blízko Košíc môže vzniknúť rybia farma

V bývalom teľatníku chcú chovať africké sumčeky.

Starosta Hlinka: Zmluva s firmou EEI by sa mala zrušiť

Varianty: Ukončiť hneď alebo nechať dobehnúť do roku 2022.

Najdrahšiu kampaň mal Kusý, čísla za plagáty však nesedia

Most-Híd minul podľa oficiálnej správy na kampaň v župných voľbách najviac, no do nákladov zarátal aj sumy na vlastnú propagáciu.

Prokurátor žiada tresty pre všetkých obžalovaných v kauze vraždy Čongrádyho

Záverečné reči pred súdom predniesol prokurátor a obhajcovia. Pätica obžalovaných bude pokračovať vo štvrtok.

Novou generálnou riaditeľkou Nemocnice Rázsochy sa stala Táborská

Rezort hľadal vedenie do Nemocnice Rázsochy už v septembri minulého roka.