Historický kalendár na 23. júna

Bratislava 22.júna (TASR) - Štátny sviatok Luxemburského veľkovojvodstva - oficiálne oslavy narodenín J.V. veľkovojvodu Jeana (1921)

Štátny sviatok Moldavskej republiky - Deň vyhlásenia suverenity (1990)

Beh olympijského dňa - pripomína sa každoročne založenie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) 23.6.1894 na prvom olympijskom kongrese v Paríži, pričom predseda MOV Juan Antonio Samaranch ho vyhlásil od roku 1987 pre všetky olympijské výbory na svete a do tohto významného sviatku sa zapája vyše 150 krajín - výzva predsedu MOV poskytuje jedinečnú príležitosť k rozvíjaniu športových aktivít

Svätojánska noc (večer pred sv. Jánom) - oslavuje sa v Európe príchod leta

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie


1606
- uzavrel brat cisára Rudolfa II. Habsburského arcivojvoda Matyáš
viedenskú mierovú zmluvu s vodcom stavovského povstania sedmohradským
a uhorským kniežaťom Štefanom Bočkaiom, ktorým sa zvýšil vplyv stavov
na moc v krajine, pričom sa uznala uhorskej šľachte náboženská
sloboda a samostatnosť Sedmohradska

1671
- narodil sa v Nitre jezuita, náboženský spisovateľ, mecén a učiteľ
JÁN RAJČÁNI. Zomrel 12.3.1733


1716
- narodil sa v Dolnej Strehovej evanjelický farár, rektor gymnázia
a polyhistor JÁN SEVERINI, autor prvej uhorskej stredoškolskej
učebnice zoológie. Zomrel 20.6.1789

1811
- zomrel v Bratislave historik, redaktor, pedagóg, geograf
a kartograf JÁN MATEJ KORABINSKÝ, autor Geograficko-historického
a tovarového lexikónu Uhorska. Narodil sa 23.2.1740

1816
- zomrel v Terste (Taliansko) cirkevný hodnostár, podporovateľ
bernolákovcov, spisovateľ a zakladateľ spišského seminára MICHAL
BRIGIDO. Narodil sa 8.2.1742

1876
- narodila sa v Skalici kultúrna pracovníčka VIERA
MARKOVIČOVÁ-HURBANOVÁ. Zomrela 21.1.1946

1926
- začal sa štrajk slovenských bankových úradníkov a zriadencov,
pričom fungovala iba Americko-slovenská banka a niekoľko menších
peňažných ústavov, avšak štrajk sa skončil neúspešne 1.8.1926

1931
- zomrel v Prahe (Česko) botanik, univerzitný profesor a bratislavský
rodák GÜNTHER BECK VON MANNAGETTA, popredný predstaviteľ rakúskej
systematickej botaniky. Narodil sa 25.8.1856

1941
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) botanik a autor odborných prác
FERDINAD FILARSZKY. Narodil sa 18.10.1858
- vyhlásila Slovenská republika vojnu Sovietskemu zväzu a nemeckému
veleniu dala k dispozícii Rýchlu a Zaisťovaciu divíziu

1946
- narodil sa v Bratislave režisér PETER OPÁLENÝ

1961
- zomrel vo Veľkom Krtíši odborný publicista, člen korešpondent SAV
vo vednom odbore geológia a prieskum nerastov VSEVOLOD ČECHOVIČ,
spoluobjaviteľ nováckeho a modrokamenského uhoľného ložiska. Narodil
sa 27.2.1900

1986
- začala sa sedemdňová návšteva delegácie ÚV KSČ na čele s Františkom
Pitrom v Portugalsku, pričom vydali spoločné komuniké
- začala sa štvordňová návšteva delegácie Afganskej demokratickej
republiky na čele s Babrakom Karmalom, pričom nasledujúci deň
podpísali zmluvu o priateľstve a spolupráci medzi Afganistanom a ČSSR

1991
- zomrel v Bratislave maliar, spoluzakladateľ a riaditeľ Oravskej
galérie v Dolnom Kubíne CTIBOR BELAN. Narodil sa 29.9.1920

1501 - 500. výročie
- vrátil sa Pedro Alvarez Cabral do Portugalska z cesty, počas ktorej
získal územie Brazílie pre Portugalsko

1611
- vyplával slávny anglický moreplavec Henry Hudson, ktorý sa
preslávil pokusom nájsť cestu z Európy do Ázie cez Severný ľadový
oceán, so svojou loďou Discovery z Hudsonovho zálivu a odvtedy ho
nevideli

1736
- narodil sa nemecký mechanik, konštruktér geodetických
a astronomických prístrojov JOHANN CHRISTIAN BREITHAUPT. Zomrel roku
1800

1836
- zomrel britský filozof, historik a ekonóm JAMES MILL. Narodil sa
roku 1773

1856
- zomrel ruský publicista, literárny kritik a idealistický filozof
IVAN VASILIEVIČ KIREJEVSKIJ, spoluzakladateľ slavianofilstva. Narodil
sa roku 1806

1871
- zaviedli v Rakúsku metrové miery a kilogram (tzv. metrickú sústavu)

1876
- narodil sa holandský básnik AART VAN DER LEEUW. Zomrel roku 1931
- patentovali v Prusku nemeckému inžinierovi Carlovi Lindemu
chladiace zariadenie s čpavkovým kompresorom na parný stroj

1881
- zomrel nemecký prírodovedec, vysokoškolský pedagóg, botanik
a spoluzakladateľ bunkovej teórie MATTHIAS JAKOB SCHLEIDEN. Narodil
sa roku 1804

1891
- zomrel britský astronóm, objaviteľ planetoidov a tvorca
medzinárodne platnej škály systému hviezdnych veľkostí NORMAN ROBERT
POGSON, ktorý pracoval v oblasti fotometrie. Narodil sa roku 1829
- narodil sa český filmový režisér, prozaik a dramatik VLADISLAV
VANČURA. Nacisti ho popravili roku 1942
- zomrel nemecký fyzik, profesor, elektrotechnik, spoluvynálezca
prvého elektrického telegrafu, autor teórie magnetizmu
a diamagnetizmu WILHELM EDUARD WEBER, tvorca absolútnej sústavy
elektrických a magnetických jednotiek. Narodil sa roku 1804

1901 - 100. VÝROČIE
- narodil sa nemecký filmový herec, režisér a scenárista PAUL
VERHOEVEN. Zomrel roku 1975
- narodil sa nemecký astronóm OTTO HERMANN LEOPOLD HECKMANN, ktorý sa
zaoberal dynamikou hviezdnych sústav a kozmológiou, pričom určil
presné polohy a vlastné pohyby hviezd vo hviezdokopách. Zomrel roku
1983

1906
- narodil sa nemecký spisovateľ WOLFGANG KOEPPEN. Zomrel roku 1996

1911
- odstúpili po vyslovení nedôvery francúzsky ministerský predseda
Ernest Monis, pričom jeho nástupcom sa stal predseda radikálnej
strany a bývalý minister financií Joseph Caillaux

1926
- narodil sa taliansky sochár ARNALDO POMODORO

1931
- vzlietol pilot amerického letectva Wiley Post a navigátor Harold
Gatty z New Yorku na cestu okolo sveta
- narodil sa švajčiarsky sociológ, spisovateľ a vysokoškolský pedagóg
URS JAEGGI

1936
- vznikol v Prahe orgán jednotného protifašistického frontu českej
mládeže Zväz mladých
- narodil sa grécky politik a štátnik COSTAS SIMITIS

1941
- zriadili uznesením rady ľudových komisárov ÚV komunistov hlavný
stan vrchného velenia ozbrojených síl ZSSR za predsedníctva ľudového
komisára Semjona Konstantinoviča Timošenka
- opustila 3. armáda (Západný front) Grodno
- začala sa najväčšia tanková bitka počiatočného obdobia vojny
v priestore Lucka, Brodov a Rovna
- zamínovali sovietske lode ústie Fínskeho zálivu
- zaútočilo letectvo Čiernomorského loďstva na rumunské námorné
základne v Konstanci a Suline
- prerušila vláda maďarského regenta Miklósa Horthyho diplomatické
styky so ZSSR
- vyzvali americkí komunisti, aby americký ľud poskytol ZSSR
všestrannú pomoc
- vydal ÚV Komunistickej strany Číny smernice straníckym orgánom
o úlohách strany v súvislosti s nemeckou agresiou proti ZSSR
- postúpili britské jednotky k Palmýre v Sýrii
- začali sa boje o britský konvoj HX 133, ktoré trvali do 26.6.,
pričom pri nich potopili 11 lodí a zničili dve ponorky

1951
- spáchal samovraždu český tanečník, choreograf a režisér SAŠA MACHOV
(vlastným menom František Maťha). Narodil sa roku 1903
- predložil vedúci sovietskej delegácie v OSN Jakov Malik návrh na
uzavretie prímeria v Kórei, pričom ho nasledoval aj najvyšší veliteľ
jednotiek OSN v oblasti Matthew Ridgeway

1956
- schválilo referendum v Egypte tzv. Ľudovú ústavu vyhlasujúcu islam
za štátne náboženstvo a Egypt za súčasť arabského národa, pričom
zaviedla organizačne prezidentský systém vlády, jednokomorový
parlament a za prezidenta zvolili Gamála Abd an-Násira (výrazne sa
posilnila jeho moc)
- zomrel sovietsky hudobný skladateľ, pedagóg a dirigent RHEINGOLD
MORICEVIČ GLIER. Narodil sa roku 1875

1961
- nadobudla platnosť zmluva o Antarktíde, ktorú podpísali 1.12.1959
- zomrel český hudobný spisovateľ JAN MIROSLAV KVĚT. Narodil sa roku
1887

1966
- dobyli juhovietnamské oddiely centrálu budhistickej opozície
v Saigone
- mal v New Yorku premiéru film Mika Nicholsa Kto sa bojí Virginie
Woolfovej? v hlavných úlohách s Liz Taylorovou a Richardom Burtonom

1971
- uviedli v portugalskej metropole Lisabon do prevádzky dovtedy
najväčší suchý prístavný dok na svete
- dosiahli v Luxembursku po takmer ročnom rokovaní dohodu o prijatí
Veľkej Británie do EHS v roku 1973
- schválil Senát USA rezolúciu zaväzujúcu prezidenta stiahnuť všetky
vojská USA z južného Vietnamu do deviatich mesiacov po prepustení
amerických vojnových zajatcov vo Vietnamskej demokratickej republike,
avšak Snemovňa reprezentantov rezolúciu 28.6. zamietla
- navrhla sovietska vláda začať diplomatickou cestou výmenu názorov
o otázkach týkajúcich sa doby, miesta a programu konferencie piatich
jadrových mocností, ktorá by prerokovala otázky atómového odzbrojenia
ako celku
- začalo sa v Damasku 10. zasadnutie výkonného výboru Organizácie
solidarity ázijských a afrických národov, pričom odsúdili agresívnu
politiku Izraela

1976
- vyzvala Svetová rada mieru verejnosť, aby vyhlásila júl za mesiac
medzinárodnej solidarity s oslobodzovacím bojom ľudu Južnej Afriky
- zbavili bývalú argentínsku prezidentku Maríu Estelu Isabel Perónovú
Martínezovú a ďalších 35 vládnych a odborárskych funkcionárov
politických práv
- znemožnilo veto USA Bezpečnostnej rade OSN schváliť rezolúciu
odporúčajúcu Valnému zhromaždeniu prijať Angolskú ľudovú republiku za
člena OSN

1981
- oznámili zloženie novej francúzskej vlády na čele s predsedom
Pierrom Mauroym, pričom prvý raz od roku 1947 v nej boli štyria
komunisti
- zomrela švédska filmová herečka a speváčka ZARAH LEANDEROVÁ.
Narodila sa roku 1907
- vypustil ZSSR kozmické teleso Molnija 1-50

1986
- bolo 12 ľudí kontaminovaných počas prehliadky skladovacej
miestnosti v japonskom jadrovom komplexe Tokai-Mura
- zomrel poľský prozaik, publicista a básnik JERZY PUTRAMENT. Narodil
sa roku 1910
- vypukol požiar v kombináte na meď Georgi Damjanova v bulharskom
Srednogorji, pričom zahynulo osem poľských odborníkov, ktorí
pracovali v závode
- vydal Najvyšší soviet ZSSR výzvu K parlamentom a národom sveta, aby
sa dôrazne vyslovili pre rokovanie, ktoré malo zabrániť ďalšiemu kolu
pretekov v raketovom a jadrovom zbrojení
- zomrel český divadelný a filmový teoretik, kritik a vysokoškolský
pedagóg ANTONÍN MARTIN BROUSIL. Narodil sa roku 1907

1991
- zomrela vo veku 71 rokov talianska herečka LEA PADOVANIOVÁ
- uskutočnila sa návšteva ministra zahraničných vecí USA Jamesa
Bakera v Albánsku, pričom prisľúbil pomoc vo výške 6 miliónov dolárov
- dohodli sa v predvečer začiatku mierových rozhovorov o Kambodži
vláda a tri najvýznamnejšie partizánske skupiny na neurčitom prímerí
- zomrela česká herečka VLASTA FABIÁNOVÁ. Narodila sa roku 1912

1996
- zomrel známy český divadelný, televízny a filmový herec FRANTIŠEK
CUPÁK. Narodil sa roku 1932
- zložila po víťazstve v bangladéšskych parlamentných voľbách šéfka
opozičnej Ľudovej ligy (Awami) Hasina Vázidová premiérsky sľub do rúk
prezidenta Abdura Rahmana Biswaša, pričom jej stranu pred 21 rokmi
zbavili moci po vojenskom prevrate
- zomrel zakladateľ, predseda Panhelénskeho socialistického hnutia
(PASOK) a grécky štátnik ANDREAS PAPANDREU. Narodil sa roku 1919
- skončil sa egyptskom hlavnom meste Káhire dvojdňový summit 21
arabských štátov, pričom na záver prijali spoločné vyhlásenie, podľa
ktorého mali arabské štáty prehodnotiť svoje dovtedajšie kroky
v mierovom procese na Blízkom východe, ak sa Izrael bude snažiť
zmeniť podmienky rokovaní - Izrael by taktiež nemal odbočovať od
zásady tzv. zem za mier, ktorú stanovili na začiatku mierových
rozhovorov po madridskej konferencie v roku 1991
- zomrel taliansky kameraman PASQUALINO DE SANTIS. Narodil sa roku
1927

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 2. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 2. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 3. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 4. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Ukončil si 1.stupeň vysokoškolského štúdia a chceš pokračovať?
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 10. Cambridge Business School, škola novej doby
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 10 482
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 136
 3. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 7 745
 4. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 7 562
 5. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 6 584
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 6 260
 7. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 322
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 751
 9. Sendvičová drevostavba v kostýme drevenice 2 762
 10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 2 600

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Minúta po minúte: Na koncerte v Manchestri došlo k výbuchu, hlásia 19 obetí

Po koncerte Ariany Grande počuli fanúšikovia výbuch, explózia nastala vo voľne prístupnej vstupnej hale.

DOMOV

Politický geograf: Veľa ľudí nevie, koho si proti Kotlebovi vybrať

Kotleba ťaží aj zo slabej informovanosti.

KOMENTÁRE

Voliť proti Kotlebovi nebude bolieť

Rodinkárstvo voličom ĽSNS neprekáža, Klus chce úrad čistiť.

Neprehliadnite tiež

Politický geograf Madleňák: Neviem, či v Lučenci poznajú Luntera či Mičeva

Extrémista Marian Kotleba ťaží v banskobystrickej župe aj zo slabej informovanosti tamojších voličov, hovorí pre SME politický geograf TIBOR MADLEŇÁK.

Sudcovia si vyberajú, ako má vyzerať spravodlivosť

O osem voľných miest v Súdnej rade sa uchádza sedemnásť ľudí. Rozhoduje asi 1360 sudcov z celého Slovenska.

Lipšicovi zamietli dohodu o vine a treste

Generálna prokuratúra zamietla obvinenému dohodu o vine a treste.

Nemýľte sa, toto nie je vaše Slovensko, zaznelo Kotlebovi pod oknom

Na to, aby zlo víťazilo, stačí, aby dobrí ľudia nerobili nič, pripomenul prezident Andrej Kiska.