Historický kalendár na 27. októbra

Štátny sviatok Svätý Vincent a Grenadíny - Deň nezávislosti (1979)
Štátny sviatok Turkménska - Deň nezávislosti (1991)
Deň černovskej tragédie - Pamätný deň SR
Koniec letného času a začiatok zimného času - o tretej hodine letného času sa posunú hodiny na druhú hodinu stredoeurópskeho času. Po prvý raz sa myšlienka času, ktorý by šetril denným svetlom, objavila v podivuhodnom článku Benjamina Franklina z roku 1784. V roku 1907 zaviedol Angličan William Willet posúvanie hodín o 80 minút na začiatku jarných a letných mesiacov a podobne späť do GMT greenwichský stredný čas) na jeseň. Dvojitý letný čas (2 hodiny odklonu od GMT) zaviedli v druhej svetovej vojne. Platil počas obdobia, v ktorom sa používal riadny letný čas tak, že počas leta bol čas odklonený od GMT o 2 hodiny a v zime o 1 hodinu dopredu. Na území našej krajiny letný a zimný čas po prvý raz zaviedli počas prvej svetovej vojny v rokoch 1915 a 1916, potom v rokoch 1940 až 1949. Od roku 1979 sa zavádza každoročne. Až do roku 1995 trval šesť mesiacov. Od roku 1996, keď bola jeho dĺžka v Slovenskej republike zosúladená so smernicami Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie, bol predĺžený na sedem mesiacov.

Zaujímavosťou je, že podľa odborníkov je táto jesenná časová zmena, ktorá je návratom k prirodzenému času, pre ľudí omnoho znesiteľnejšia ako jarný časový skok

1572
- dostal trnavský bohatý mešťan a kupec s koňmi Sebastián Tököli,
zakladateľ známeho rodu Tököliovcov, zemiansky titul s predikátom de
Tekelháza

1677
- narodil sa v Spišskom Podhradí stoličný hodnostár a generál JURAJ
ČÁKI, veliteľ vo vojnách proti Turecku, Francúzsku a stavovskému
povstaniu Františka II. Rákociho. Zomrel 25.11.1741

1817
- narodil sa v Modre lekár-oftalmológ, zakladajúci člen a predseda
Bratislavského lekársko-prírodovedného spolku KAROL KANKA, priekopník
nových metód v očnom lekárstve. Zomrel 26.1.1908

1907
- zastrelili maďarskí žandári pri pokuse zabrániť vysväteniu kostola
v Černovej maďarským spišským biskupom Alexandrom Párvym (rodák
a kňaz Andrej Hlinka, ktorého si obyvatelia želali ako svätiteľa, bol
v Čechách) deväť a smrteľne zranili štyroch občanov

1912
- narodil sa v Horovciach právnik a vysokoškolský pedagóg KAROL
REBRO, zameraný na dejiny štátu a práva, teóriu práva a hospodárske
dejiny. Zomrel 31.10.2000

1922
- začal sa v Prahe zjazd ľavicových odborových organizácií vylúčených
pravicovými vodcami z Odborového združenia čs., na ktorom ustanovili
Medzinárodný všeodborový zväz
- narodil sa v Novej Bystrici geodet ONDREJ PASTVA, bývalý riaditeľ
Geodetického ústavu. Zomrel 18.9.1985

1927
- narodil sa JOZEF CHROBÁK, člen Spolku architektov Slovenska

1932
- narodil sa v Handlovej technik a vysokoškolský pedagóg IVAN KRÁTKY.
Zomrel 15.8.1990

1947
- narodil sa dizajnér TADEUSZ ZDISLAW BLOŇSKI, člen Slovenskej
výtvarnej únie
- začalo sa zasadnutie ÚV KSČ, ktoré sa zaoberalo politickým vývojom
v republike a upozornilo na tzv. nebezpečenstvo pokusu o reakčný
prevrat
- narodila sa publicistka ANGELA BARINEKOVÁ, členka Slovenského
syndikátu novinárov

1967
- skončila sa v Prahe medzinárodná konferencia o vývoji mestskej
a prímestskej koľajovej dopravy po roku 1970

1968
- prijalo Národné zhromaždene ústavný zákon o čs. federácii
a postavení národností v ČSSR

1972
- začal sa I. zjazd Socialistického zväzu mládeže ČSSR
- rozhodli sa ČSSR a Libérijská republika nadviazať vzájomné
diplomatické styky na úrovni veľvyslanectiev
- zomrel v Bratislave novinár, spisovateľ a rozhlasový pracovník JÁN
ČÍŽ, autor rozhlasových hier, náučných a cestopisných rozhlasových
pásiem (najmä mládežníckych). Narodil sa 27.1.1909

1987
- zomrel vo Viedni (Rakúsko) maliar PETER PÁLFY. Narodil sa 10.9.1899

1992
- schválila federálna vláda návrh ústavného zákona o zániku ČSFR

-----------------------------------------------------------------


97
- adoptoval rímsky cisár Nerva miestodržiteľa hornej Germánie Traiana
a povýšil ho do funkcie spoluregenta, čím sa začala v rímskych
dejinách éra adoptívnych cisárov, ktorá trvala do roku 180

1777
- narodil sa poľský divadelník, básnik, publicista a prekladateľ JAN
NEPOMUCEN KAMINSKI. Zomrel roku 1855

1782
- narodil sa taliansky husľový virtuóz a hudobný skladateľ NICCOLO
PAGANINI. Zomrel roku 1840

1852
- narodil sa český dramatik a prozaik JAN LIER. Zomrel roku 1917

1822
- otvorili Erijský kanál v americkom štáte New York

1892
- narodil sa brazílsky spisovateľ GRACILIANO RAMOS. Zomrel roku 1953
- narodil sa španielsky cigánsky tanečník VINCENTE ESCUDERO, známy
svojím majstrovským ovládaním tanca flamengo. Zomrel roku 1964

1902
- narodil sa maďarský pedagóg, fyzikálny chemik a elektrochemik TIBOR
ERDEY-GRÚZ, bývalý prezident maďarskej akadémie vied, ktorý sa
venoval aj riešeniu filozofických problémov prírodných vied
a vedecko-popularizačnej činnosti. Zomrel roku 1976

1912
- uskutočnila sa vo viedenskom Burgtheatri premiéra drámy Dom na mori
rakúskeho spisovateľa Stefana Zweiga
- narodil sa americký novinár a spisovateľ CYRUS LEO SULZBERGER.
Zomrel roku 1993

1917
- skončila sa na talianskom fronte posledná 12. bitka na rieke
Isonzo, ktorá sa skončila 27. októbra zdrvujúcou porážkou Talianov
- bitka spôsobila taliansku obrovské ľudské aj materiálne straty
a posunula frontovú čiaru až o 70 - 110 kilometrov do talianskeho
vnútrozemia
- narodil sa český novinár, publicista a verejný činiteľ PAVEL TIGRID
- prevzal rakúsko-uhorský cisár Karol I. osobne velenie nad armádou
bojujúcou v severnom Taliansku
- narodil sa juhoafrický národnooslobodzovací vodca OLIVER REGINALD
TAMBO
- schválil moskovský oblastný výbor Sociálnodemokratickej robotníckej
strany Ruska (b) rozhodnutie ÚV strany o povstaní a vypracoval
vlastný konkrétny akčný plán, pričom petrohradský výbor schválil
rovnaké znesenie 28.10.

1922
- prikázal Benito Mussolini v Neapole na zjazde Národno-fašistickej
strany svojim ozbrojeným bandám začať tzv. pochod na Rím, čím mali
otvoriť fašizmu cestu k moci
- narodil sa venezuelský politik a štátnik CARLOS ANDRÉS PÉREZ
RODRIGUEZ

1927
- narodil sa český hudobný skladateľ JIŘÍ MATYS
- založili Divadlo robotníckej mládeže (neskôr Moskovské divadlo
leninského Komsomolu)
- narodil sa rumunsky komunistický a štátny činiteľ CONSTANTIN
STATESCU

1932
- narodila sa americká poetka SYLVIA PLATHOVÁ. Zomrela roku 1963
- narodil sa francúzsky filmový herec JEAN-PIERRE CASSEL

1937
- narodila sa americká filmová herečka SANDY DENNISOVÁ. Zomrela roku
1992

1942
- opustili sovietske vojská Nalčik a ustúpili na juh k predhoriu
kaukazského chrbta
- konalo sa v Čchung-čchingu zasadanie predstaviteľov Číny, USA
a Veľkej Británie o otázkach vedenia vojny vo východnej Ázii
- narodila sa nemecká operná speváčka (koloratúrny soprán) EDDA
ELISABETH MOSEROVÁ
- musel generál Montgomery zastaviť ďalšie pokusy o prielom
a preskupiť svoje vojská

1947
- vypukla vojna medzi Indiou a Pakistanom o diskutabilnú oblasť
Džammú a Kašmír, na ktorú si robili nárok oba štáty

1952
- zomrel český hudobný kritik a estetik JOSEF BARTOŠ. Narodil sa
v roku 1887
- narodil sa taliansky filmový herec, režisér a scenárista ROBERTO
BENIGNI
- spáchal samovraždu český avantgardný divadelný režisér a publicista
JIŘÍ FREJKA. Narodil sa roku 1904

1957
- zomrel belgický staviteľ, priemyslový výtvarník a odborný
publicista HENRY CLEMENS VAN DE VELDE. Narodil sa v roku 1863
- navrhol sovietsky minister zahraničných vecí Andrej Gromyko
vytvoriť stálu odzbrojovaciu konferenciu pod záštitou OSN
- zomrel taliansky konštruktér lietadiel GIANNI CAPRONI, ktorý ako
jeden z prvých skonštruoval turbovrtuľové lietadlo. Narodil sa v roku
1886

1962
- vypustili USA úspešne kozmické teleso Explorer 15
- oznámil americký prezident John Fitzgerald Kennedy ochotu vlády USA
zrušiť blokádu Kuby a prisľúbil neuskutočniť inváziu na Kubu
v prípade, že ZSSR odstráni z ostrova všetky druhy zbraní, ktoré USA
považovali za útočné


1967
- dosiahli na zasadnutí v Luxembursku ministri poľnohospodárstva EHS
dohodu o cukre, ktorá určovala jednotlivým členským krajinám kvóty
a mala platiť až do roku 1975
- začalo sa v Leningrade trojdňové zasadnutie predsedníctva Svetovej
rady mieru, ktoré sa zaoberalo otázkami boja proti stupňovaniu
agresívnej vojny vo Vietname, likvidáciou následkov izraelskej
agresie na Blízkom východe a európskou bezpečnosťou
- schválil tanzánijský parlament znárodnenie väčšiny závodov
sisalového priemyslu
- vyhlásil americký prezident John Fitzgerald Kennedy, že je
pripravený zrušiť námornú blokádu Kuby
- vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 185 a 186
- nadobudol vo Veľkej Británii platnosť zákon o potratoch
- skončila sa svetová výstava Expo-67 v kanadskom Montreale

1972
- uskutočnila sa vo Viedni premiéra muzikálu Hrdinovia, hrdinovia
(Helden, Helden) slávneho hudobníka Uda Jürgensa
- odložila britská vláda pod nátlakom protestantských unionistov
obecné voľby v Severnom Írsku na jar 1973, pričom pred nimi sa mal
usporiadať plebiscit o zlúčení Ulsteru s Írskom alebo zotrvaní
v zväzku s Veľkou Britániou
- havarovalo pri meste Clermont-Ferrand francúzske dopravné lietadlo,
pričom z 63 osôb sa zachránilo len deväť
- zastavili USA podľa oznámenia ministra obrany Melvina Lairda
bombardovanie Vietnamskej demokratickej republiky severne od 20.
rovnobežky

1977
- ostreľovalo izraelské delostrelectvo postavenie vlasteneckých síl
a palestínskeho hnutia odporu v oblasti Bint Džubajl a Arkúb, pričom
provokácia sa opakovala aj 28.10.
- zomrel americký spisovateľ a novinár JAMES MALLAHAN CAIN. Narodil
sa roku 1892

1982
- začalo sa dvojdňové 10. zasadnutie ÚV Poľskej zjednotenej
robotníckej strany, pričom schválili uznesenie o úlohách straníckych
orgánov pri riešení spoločenských a hospodárskych problémov
a stanovisko ÚV k obrode odborového hnutia v krajine
- zomrel taliansky filmový režisér a scenárista VALERIO ZURLINI.
Narodil sa v roku 1926
- dohodli sa Jemenská ľudovodemokratická republika a Omán na
normalizácii stykov


1987
- začala sa dvojdňová návšteva predsedu Rady ministrov Maďarska
Károlyho Grószu v Poľsku, pričom podpísali dohodu o zásadách priamych
vzťahov a vytváraní zmiešaných podnikov
- uskutočnilo sa juhokórejské celoštátne referendum o zmenách ústavy,
pričom pre novú ústavu sa vyslovila väčšina hlasujúcich, ktorá mala
nadobudnúť platnosť 25.2.1988
- narazil na severe Nigérie cisternový nákladný automobil do niekoľko
stoviek detí, pričom 25 zahynulo a 15 bolo zranených
- začala sa v kostarickom San José dvojdňová konferencia ministrov
zahraničných vecí piatich stredoamerických štátov o kontrole plnenia
guatemalských dohôd o mierovom urovnaní v Strednej Amerike, pričom sa
dohodli na definitívnom nadobudnutí platnosti dohôd 5.11.
- spôsobil tajfún Lynn na severe Filipín zosuvy pôdy, pričom zahynulo
58 osôb

1992
- zomrel britský vedec v odbore kvantovej fyziky a vysokoškolský
pedagóg DAVID BOHM. Narodil sa roku 1917
- zomrel český herec VLADIMÍR HLAVATÝ. Narodil sa roku 1905

1997
- zaznamenal index Dow Jones najvyššiu bodovú stratu v histórii, keď
klesol o 554,26 bodu (7,1 percenta) na hodnotu 7 161,15 bodu, čím
prekonal 508-bodový pád z 19.10.1987 - burza cenných papierov New
York na základe pravidiel, prijatých po krachu v roku 1987, zastavila
obchodovanie

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár
 3. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 5. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 6. Žilina Voce Magna 2017 – Medzinárodná súťaž zborového umenia
 7. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 2. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 3. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 4. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 5. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 7. Samsung Galaxy Note8 umožňuje tvoriť veľké veci
 8. IMMOFINANZ spúšťa medzinárodnú reklamnú kampaň retailovej značky
 9. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 10. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 8 693
 2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 8 693
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 242
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 836
 5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 1 834
 6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 796
 7. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 1 767
 8. Všetko, čo by ste mali vedieť o umelom oplodnení 981
 9. Ušetrite až 60 % nákladov na elektrinu využitím slnečnej energie 967
 10. Obchodné centrum Galéria Shopping Košice 678

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Ďalší spor v koalícii, ministra za SNS kritizuje jeho tajomník z Mosta

Na čom bude lietať slovenská armáda v budúcnosti, mal povedať minister obrany do konca septembra. Rozhodnutie chce oddialiť o rok, čo je podľa Ondrejcsáka zásadný problém

DOMOV

Pellegriniho úradníčka má blízko k IT firme spájanej s Počiatkom

Žiláková má mať vzťah so šéfom Anextu.

KOMENTÁRE

Cigáni budú v nebi pred vami

Evanjelium je o prekonávaní hraníc a nie ich kultivovaní.

Neprehliadnite tiež

Domov

Toaletný papier je v nemocniciach stále nedostatkový tovar

Nemocnice nesúhlasia s Druckerom, že ak žiadajú od pacienta, aby si priniesol WC papier, je to ich zlyhanie. Nevieme ho ustrážiť, tvrdia.

Domov

Ministerstvo životného prostredia rieši firmu s pneumatikami v Dunajskej Strede

Miestni sa dlhodobo sťažujú na prenikavý zápach a čierny prach.

Domov

Ochranu osobných údajov by mal upravovať nový zákon

Zásadnou zmenou prešli práva dotknutých osôb.

Domov

Ministerka Lubyová zrušila spornú výzvu na podporu výskumu

Ministerstvo chce nastaviť nové podmienky.