Historický kalendár na 5. novembra

Deň Guya Fawkesa vo Veľkej Británii - oslavuje sa od roku 1607 a pripomína odhalenie tzv. povstania pušného prachu v Anglicku z roku 1605, pri ktorom chcel Guy Fawkes vyhodiť do vzduch budovu parlamentu a zavraždiť kráľa Jakuba I., pričom sprisahanie bolo iniciované zo Španielska (kráľ Filip III. poskytol na sprisahanie veľkolepé finančné prostriedky), avšak Guy Fawkesa zadržali spolu s ďalším sprisahancom Thomasom Winterom - oslavuje sa ohňostrojmi,
pálením figurín a podobizní, pričom zamaskované deti prosia o peniaz pre Guya Fawkesa

1627
- otvorili v Bratislave jezuitské kolégium s gymnáziom

1767
- zomrel v Mukačeve (Ukrajina) tamojší gréckokatolícky biskup,
bazilián a náboženský spisovateľ MICHAL EMANUEL OLŠAVSKÝ, zakladateľ
mukačevskej bohosloveckej školy a učiteľského ústavu, ktorý bol
prívržencom a propagátorom únie s katolíckou cirkvou. Narodil sa roku
1700

1807
- narodil sa v Novom Meste nad Váhom katolícky kňaz, maliar, historik
a náboženský spisovateľ JÁN NEPOMUK PAVELKA. Zomrel 23.3.1878

1887
- narodil sa v Zlatých Moravciach literárny vedec a bibliograf RÓBERT
GRAGGER. Zomrel 10.11.1926

1902 - 100. VÝROORIE
- narodil sa v Budapešti (Maďarsko) jazykovedec, redaktor a pedagóg
BELO LETZ, člen Jazykovedného odboru Matice slovenskej, ktorý sa
venoval aj výskumu gramatiky slovenského jazyka. Zomrel 28.11.1971

1912
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) kultúrny pracovník, pedagóg, básnik,
redaktor a publicista ANDREJ SOKOLÍK, agilný účastník slovenského
spolkového, ktorého za národnú činnosť perzekvovali, pričom na
protest proti školským zákonom Alberta Apponyiho abdikoval zo
zamestnania i emancipačného hnutia Slovákov. Narodil sa 8.2.1849

1927
- narodil sa v Krompachoch člen korešpondent SAV, pedagóg a historik
JÁN KVASNIČKA
- narodil sa hudobný historik a knihovník ANTON KLODNER
- narodil sa v Liptovskom Trnovci lekár a verejný činiteľ IMRICH
HATIAR


1942
- narodil sa fotoreportér a novinár MIROSLAV TULEJA

1947
- vzala vláda na vedomie demisiu Zboru povereníkov, pričom rokovaním
o vytvorení nového slovenského orgánu poverili Klementa Gottwalda

1962
- zomrel v Prahe (Česko) český jazykovedec a učiteľ MIROSLAV KÁLAL,
zakladateľ a redaktor týždenníka Pohronský hlásnik v Banskej
Bystrici, ktorý bol propagátorom slovenskej kultúry v Čechách.
Narodil sa 26.6.1893

1967
- zomrel v Banskej Bystrici lekár-dermatovenerológ a odborný
publicista JOZEF ŠČEPKO. Narodil sa 18.1.1919

1977
- konal sa v Uníne úspešný festival dychových hudieb dobrovoľnej
požiarnej ochrany pod patronátom ÚV Zboru požiarnej ochrany


1992
- schválilo Federálne zhromaždenie program opatrení proti živelnému
a neústavnému zániku federácie a vyvolaniu konfliktov medzi občanmi
v súvislosti s riešením štátoprávnych otázok
- zomrel v Tisovci speleológ SVÄTOPLUK KÁMEN. Narodil sa 27.5.1921
- schválila NR SR zákon o navrátení majetku Matici slovenskej
a novelu zákona o voľbách do NR SR

---------------------------------------------------------------------

1492
- oboznámili kubánski Indiáni janovského moreplavca a objaviteľa
Ameriky Krištofa Kolumba po prvý raz s kukuricou

1607
- oslavovali vo Veľkej Británii prvýkrát Deň Guya Fawkesa, keď si
Briti pripomínajú odhalenie tzv. povstania pušného prachu v Anglicku,
pri ktorom chcel Guy Fawkes v roku 1605 vyhodiť do vzduch budovu
parlamentu a zavraždiť kráľa Jakuba I., pričom sprisahanie bolo
iniciované zo Španielska (kráľ Filip III. poskytol na sprisahanie
veľkolepé finančné prostriedky), avšak Guya Fawkesa zadržali spolu
s ďalším sprisahancom Thomasom Winterom

1757
- porazil pruský kráľ Fridrich II. v sedemročnej vojne Francúzov
a ríšske vojsko pri nemeckej obci Rossbach

1777
- narodil sa taliansky tanečník, choreograf a pedagóg FILIPPO
TAGLIONI, jeden z novátorov choreografického umenia a techniky
klasického tanca. Zomrel roku 1871

1807
- zomrela nemecká maliarka ANGELICA KAUFFMANOVÁ. Narodila sa roku 1741

1827

- narodil sa český spisovateľ a prekladateľ FRANTIŠEK XAVERSKÝ
HOŠEK. Zomrel roku 1917
- narodil sa ruský cestovateľ v Strednej Ázii a zoológ NIKOLAJ
ALEXEJEVIČ SEVERCOV, ktorého menom nazvali niekoľko geografických
objektov. Zomrel v roku 1885

1837
- narodil sa nemecký kňaz a teológ ARNOLD JANSSEN. Zomrel v roku 1909

1847
- narodil sa český pedagóg, lekár a internista EMERICH MAIXNER, jeden
zo zakladateľov čs. vnútorného lekárstva. Zomrel roku 1920

1852
- narodil sa český hudobný skladateľ a organista FRANTIŠEK MUSIL.
Zomrel roku 1908

1857
- narodila sa americká novinárka, publicistka a historička IDA
MINERVA TARBELLOVÁ. Zomrela roku 1944

1882
- mal v Prahe premiéru orchestrálny cyklus Má Vlast slávneho českého
hudobného skladateľa Bedřicha Smetanu

1892
- narodil sa český divadelný pracovník, operný režisér a hudobný
skladateľ OTAKAR ZÍTEK. Zomrel v roku 1955
- vystavili v Berlíne 55 malieb priekopníka nového umeleckého smeru
expresionizmus Nóra Edvarda Muncha, avšak výstava vyvolala škandál
a museli ju predčasne zrušiť
- narodil sa britský pedagóg, biológ, filozof, popularizátor vedy
a verejný činiteľ JOHN BURDON SANDERSON HALDANE, zakladateľ
populačnej genetiky. Zomrel v roku 1964

1902
- narodil sa francúzsky antropológ a etnológ ALFRED METRAUX, ktorý sa
zaoberal najmä kultúrou juhoamerických Indiánov. Zomrel roku 1963

1912
- zvíťazil v amerických prezidentských voľbách demokrat Woodrow
Wilson, pričom víťazstvo dosiahol predovšetkým vďaka rozdeleniu
Republikánskej strany, ktoré dovolilo kandidovať dvom kandidátom
súperiacich frakcií tejto strany - republikáni navrhli vtedajšieho
Williama Tafta a ďalšia vetva - Progresívna strana exprezidenta
Theodora Roosevelta (Wilson získal 42 percent hlasov, 27 percent Taft
a 23 percent Roosevelt)
- odrezala počas balkánskej vojny bulharská armáda turecký Istanbul
od zdrojov pitnej vody

1917
- narodil sa český vynálezca, technik a elektroakustik JOSEF MERHAUT

1922
- oženil sa v holandskom exile v meste Doorn bývalý nemecký cisár
Wilhelm II. s ovdovenou princeznou Herminou von Schoenaich-Carolath,
pričom bývalá cisárovná Viktória zomrela roku 1921
- rozhodla sa dočasná vláda na svojom nočnom zasadnutí začať
generálny útok proti revolučným silám v Petrohrade, pričom vyhlásila
pohotovosť vo vojenských učilištiach
- uskutočnilo sa v Poľsku prvé kolo volieb do sejmu, v ktorých
vyhrali strany stredu a pravice
- narodil sa český hudobný skladateľ VÁCLAV LÍDL
- začal sa v Moskve štvrtý kongres Komunistickej internacionály,
ktorý rozpracoval taktiku jednotného frontu robotníckej triedy
v kapitalistických krajinách a jednotného protiimperialistického
frontu v závislých a koloniálnych krajinách

1927
- inštalovali prvé automatické dopravné svetlá v britskom meste
Wolverhampton

1932
- narodil sa český básnik, historik, prekladateľ, literárny kritik
a teoretik MIROSLAV ČERVENKA

1937
- zomrel český filmový herec, režisér a scenárista JOSEF ROVENSKÝ.
Narodil sa roku 1894
- oboznámil nemecký nacistický diktátor Adolf Hitler najvyšších
politických a vojenských predstaviteľov Nemecka so svojimi vojnovými
plánmi (vyjadrenia boli zachytené v protokoloch pobočníka Friedricha
Hossbacha) a za termín začiatku násilného riešenia otázky nemeckého
životného priestoru označil roky 1943-1945, no prvou obeťou útoku
malo už v roku 1938 byť Rakúsko a Československo, pričom v rozhovore
s ministrom vojny Wernrom von Blombergom a ministrom zahraničných
vecí Konstantinom von Neurathom poznamenal, že Veľká Británia resp.
aj Francúzsko s najväčšou pravdepodobnosťou už tzv. Čechiu odpísali
- vydali poľská a nemecká vláda spoločné vyhlásenie o úprave svojich
vzťahov k menšinám

1942
- zastavili Sovieti útok nacistov na ordžonikidzevskom smere
- uskutočnili Nemci nálet na britský Sandvich a Brighton
- postúpili britské vojská o 150 kilometrov na západ od el-Alamejnu
- prišli americké vojská do Sýrie a Palestíny
- vymenovali v Dánsku za ríšskeho splnomocnenca Wernera Besta
- obsadili bristké vojská celý Madagaskar, armáda vichystického
Francúzska kapitulovala

1962
- schválila Organizácia amerických štátov rezolúciu so žiadosťou
koordináciu všetkých akcií proti Kube
- kritizovalo vedenie čínskych komunistov Sovietsky zväz za
neproletársky postup v dňoch karibskej krízy
- žiadalo Valné zhromaždenie OSN zákaz všetkých jadrových skúšok
s platnosťou od 1.1.1963

1967
- zvrhla republikánska armáda jemenského prezidenta maršala Abdalláha
Sallála, ktorý bol na návšteve v Iraku, pričom ho zbavila všetkých
štátnych funkcií, vojenských hodností a na čelo novovytvorenej
prezidentskej rady postavili Abdura Rahmána Irjáního a ministerským
predsedom sa stal Muhsín Ahmad Ajní
- vykoľajil sa v londýnskom predmestí Hither Green rýchlik
z Hastingsu do Londýna, pričom 53 osôb zahynulo a 140 bolo vážne
zranených


1972
- schválilo bangladéšske zákonodarné zhromaždenie novú ústavu, ktorá
mala nadobudnúť platnosť 16.12.
- obsadili vo Washingtone Indiáni, ktorí sa koncom októbra vydali na
svoj veľký pochod porušených zmlúv, Úrad pre záležitosti Indiánov na
federálnom ministerstve vnútra, pričom protestovali proti
nedodržiavaniu platných dohôd medzi belochmi a Indiánmi - z úradu si
odniesli dokumenty, ktoré podľa nich túto skutočnosť potvrdzovali
- prepukli v štáte Lousiana študentské nepokoje a v priestoroch
univerzity v Baton Rouge zastrelili dvoch študentov tmavej pleti,
ktorí sa v rámci boja za väčší podiel na rozhodovaní zúčastnili na
obsadení budovy vedenia univerzity
- zvrhli americké bombardéry na územie Vietnamskej demokratickej
republiky 2000 ton bômb
- začala sa dvojdňová reorganizácia britskej vlády, ktorá sa týkala
najmä hospodárskych rezortov
- zomrel český hudobný skladateľ LUBOR BÁRTA. Narodil sa roku 1928
- dohodla sa čílska vláda so zástupcami podnikateľských zväzov na
ukončení štrajkového hnutia autodopravcov a maloobchodníkov, pričom
súčasne zrušila zákaz vychádzania

1977
- zomrel donbasský baník-úderník a verejný činiteľ ALEXEJ GRIGORIEVIČ
STACHANOV, zakladateľ stachanovského hnutia. Narodil sa v roku 1906
- zomrel spisovateľ RENÉ GOSCINNY, zakladateľ francúzskeho
ilustroaného seriálu (Asterix). Narodil sa roku 1926

1982
- hrozilo Nikarague podľa náčelníka správy štátnej bezpečnosti L.
Cernu bezprostredné nebezpečenstvo invázie z Hondurasu, pričom
výnimočný stav predĺžili do konca mája 1982 a časť piatich
pohraničných departmentov vyhlásili za vojenskú zónu
- dali po deviatich rokoch výstavby v Brazílii do prevádzky najväčšiu
vodnú elektráreň sveta v Itaipu na rieke Paraná, ktorá vyrába až 20
percent brazílskej spotreby elektrickej energie
- zomrel francúzsky filmový herec a komik JACQUES TATI (vlastným
menom Tatischeff). Narodil sa roku 1908
- vyzvalo Valné zhromaždenie OSN Argentínu a Veľkú Britániu obnoviť
rokovanie v spore o Falklandské (Malvínske) ostrovy, avšak Margaret
Thatcherová nemienila rokovať o zvrchovanosti nad ostrovmi
- vydali britský spevák George Harrison (bývalý člen legendárnej
skupiny Beatles) album Gone Troppo a jeho kolega Phil Collins album
Hello, I Must Be Going

1987
- oznámil nikaragujský prezident Daniel Ortega zrušenie výnimočného
stavu, rozšírenú amnestiu a rokovanie o úplnom zastavení streľby na
celom území
- prepustili juhoafrické úrady na slobodu spolupracovníka Nelsona
Mandelu a jedného z vodcov strany Afrického národného kongresu Govana
Mbekiho, ktorého väznili 23 rokov
- spozorovali v Antarktíde obrovský ľadovec, ktorý dosahoval až
dvojnásobnú veľkosť najmenšieho štátu USA Rhode Island (asi 6.400
štvorcových kilometrov)
- schválila nikaragujská Snemovňa reprezentantov Kongresu USA pomoc
nikaragujským contras vo výškej 3,2 miliónov dolárov
- začal sa v Libanone neobmedzený generálny štrajk všetkých sektorov
národného hospodárstva
- vyhlásil salvadorský prezident José Napoleón Duarte prímerie, avšak
jednotky režimu obsadili niekoľko oblastí, pričom vlastenecké
organizácie FMLN a FDR prímerie odmietli až do dohody medzi
vlastencami a predstaviteľmi režimu
- skončilo sa v Ženeve zasadnutie Stálej americko-sovietskej
konzultatívnej komisie s cieľom pomáhať plniť ciele a ustanovenia
zmluvy o obmedzení systémov protiraketovej obrany, dočasnej dohody
o niektorých opatreniach na obmedzenie strategických útočných zbraní
a dohody o opatreniach na odvrátenie nebezpečia vzniku jadrovej vojny


1992
- zaviedol Washington dovoznú daň až do výšky 200 percent na viaceré
poľnohospodárske výrobky krajín Európskeho spoločenstva od 5.12. na
protest proti odmietavému postoju ES k zrušeniu dotácií cien olejnín
- vyslovil írsky parlament nedôveru vláde
- zvolili poslanci najvyššieho zákonodarného Gruzínska za prezidenta
Eduarda Ševardnadzeho
uviedli v pražskej Nemocnici Na Homolce do bežnej prevádzky Leksellov
gama nôž
- zbili ako odvetu za antisemitské výtržnosti v Taliansku niekoľké
stovky mladých Židov z rímskeho geta fašisticky orientovaných skínov
a zdemolovali ich sídlo oblepené nacistickými plagátmi

1997
- zomrel britský filozof ISAIAH BERLIN, jedna z najvýznamnejších
postáv filozofie 20. storočia. Narodil sa v roku 1909
- vyniesol bonnský súd rozhodnutie vo veci ženy židovského
vierovyznania, ktorá pracovala na nútených prácach v koncentračnom
tábore Osvienčim počas nacistickej éry a podľa názoru súdu mohla
dostať finančnú kompenzáciu za vtedy nezaplatenú prácu - súd, ktorému
predsedal sudca Heinz Sonnenberger, však zamietol požiadavky
finančnej kompenzácie v prípade ďalších 20 žien v civilnom procese:
Ženy poslali do koncentračného tábora Osvienčim Hitlerove jednotky SS
do jednej z dielní, pričom nemecká vláda trvala na tom, že podľa
súčasnej nemeckej legislatívy nemá žiadna zo žien právo na
kompenzáciu za nútené práce, hoci by ľudia mohli prijať finančné
odškodnenie za poškodenie zdravia či nevyplatené peniaze za vykonanú
prácu

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 3. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 4. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 5. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 6. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 7. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 8. Rastie nám pokrivená generácia?
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 10. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 1. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 2. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 3. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 4. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 5. Detské zúbky sú veda
 6. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 7. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 8. Rastie nám pokrivená generácia?
 9. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 10. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 15 503
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 10 421
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 3 284
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 843
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 951
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 330
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 306
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 084
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 032
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 614

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Alternatíva pre Nemecko skutočnú alternatívu neponúka

Merkelová voľby vyhrala a ostáva mocná. Európa je naozaj vďačná.

DOMOV

Aké stíhačky môžeme a ktoré ponuky sú nereálne?

Rozhodovať sa bude len medzi gripenmi a stíhačkami F-16.

Neprehliadnite tiež

Domov

Po študentoch sa na Kaliňáka zas chystá opozícia

Na pondelkový protikorupčný protest chcú prísť tisíce ľudí. Organizátori pozvali aj premiéra Roberta Fica

Domov

V posledný septembrový týždeň by malo prísť babie leto

Nedá sa povedať, či počasie vydrží dlhšie alebo bude iba otázkou pár dní.

Domov

Remišová: Ak bude treba, Kiska by sa mal za kauzu ospravedlniť

Obyčajní navrhujú sprísnenie majetkových priznaní.

Domov

Nukleárna vojna svetu nehrozí, myslí si František Šebej

Richard Sulík si myslí, že aj keby Severokórejčania Guam napadli, vojna nebude.