Historický kalendár na 7. novembra

Africký deň informácií - vyhlásila konferencia ministrov informácií členských štátov Organizácie africkej jednoty (1977)

1732
- narodil sa v Horných Ozorovciach evanjelický farár, filozof
a náboženský spisovateľ JOZEF FORNET. Zomrel 2.5.1811


1787
- zomrel v Lučenci autor dobových latinských veršov a pedagóg ELIÁŠ
CHRASTINA, ktorý zbieral alchymistické spisy a zhromažďoval
pozoruhodnú zbierku tejto literatúry. Narodil sa roku 1731

1847
- začal sa v Bratislave stavovský uhorský snem, ktorý predstavoval
vyvrcholenie tzv. reformného obdobia

1882
- narodil sa v Modre pedagóg, osvetový pracovník a regionalista KAROL
TRESKÝ, ktorý sa zaslúžil o kvantitatívny a kvalitatívny rozvoj
slovenského školstva v regiónoch, kde pôsobil. Zomrel 27.6.1945

1892
- narodil sa v Budapešti (Maďarsko) maliar a organizátor výtvarného
života JÚLIUS FLACHE, ktorý sa venoval hlavne portrétovej maľbe
i žánrovým portrétom s horehronskými typmi, pričom v krajinárstve
vedutám Banskej Bystrice a okolia. Zomrel 18.9.1967

1897
- narodil sa v Tartu (Estónsko) tektonik, vysokoškolský pedagóg,
akademik SAV vo vednom odbore paleontológia a stratigrafia DIMITRIJ
ANDRUSOV, zakladateľ modernej geologickej školy na Slovensku
a svetovo uznávaný znalec geológie Karpát. Zomrel 1.4.1976
- zomrel v Prešove lekárnik, fotograf, priekopník fotografie, autor
albumov, predstaviteľ krajinárskej a dokumentárnej fotografie KAROL
DIVALD, prvý umelecký fotograf 19. storočia, ktorý bol zakladateľom
prvej svetlotlačiarne na Slovensku a v Uhorsku. Narodil sa 2.11.1830

1912
- narodil sa v Prahe (Česko) vysokoškolský pedagóg, vynálezca,
technik, člen korešpondent SAV vo vednom odbore automatizácia
a teória riadenia MIROSLAV ŠALAMON, priekopník technickej kybernetiky
na Slovensku. Zomrel 5.1.1984
- narodil sa v Trenčianskej Teplej organizátor hudobného života
VLADIMÍR HORVÁTH. Zomrel 28.9.1989

1932
- narodil sa v Bratislave operný spevák (tenor) STANISLAV MARTIŠ,
bývalý sólista opery Štátneho divadla v Košiciach

1937
- narodila sa JOHANA HASONOVÁ, členka Slovenského syndikátu novinárov
a Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry

1972
- podpísali vo Viedni čs.-rakúsku dlhodobú obchodnú zmluvu na roky
1973-1977

1977
- zomrel v Nových Zámkoch robotník, politický pracovník a verejný
činiteľ MICHAL ŠUCHA, účastník ilegálneho protifašistického hnutia.
Narodil sa 26.1.1914


1992
- zomrel v Prahe (Česko) komunistický politik, štátnik a jeden
z vedúcich predstaviteľov pražskej jari 1968 ALEXANDER DUBČEK,
predseda Federálneho zhromaždenia ČSFR. Narodil sa 27.11.1921

---------------------------------------------------------------------

1787
- narodil sa jazykovedec, historik a etnograf VUK STEFANOVIČ
KARADŽIČ, najvýznamnejšia osobnosť srbskej kultúry 19. storočia
a zakladateľ novodobej srbskej literatúry. Zomrel roku 1864

1812
- zomrel staviteľ, architekt, zakladateľ a hlavný predstaviteľ ruskej
klasicistickej architektúry MATVEJ FEDOROVIČ KAZAKOV, ktorého
moskovské stavby určili charakter mesta v 18. storočí. Narodil sa
roku 1738

1817
- zomrel švajčiarsky fyzik, meteorológ a konštruktér prístrojov JEAN
ANDRÉ DELUC. Narodil sa roku 1727

1837
- zabil dav otrokárov amerického kazateľa, publicistu a abolicionistu
ELIJAHA LOVEJOYA, ktorý sa zasadzoval za zrušenie otroctva. Narodil
sa roku 1802

1857
- zverejnil nemecký lekár a fyzik Hermann Ludwig Ferdinand von
Helmholtz konštrukciu očného zrkadla ako prístroja na vyšetrovanie
vnútorného oka, čo vlastne položilo v roku 1851 základy oftalmológie

1867
- narodila sa francúzska chemička, zakladateľka rádiochémie,
objaviteľka rádia a fyzička poľského pôvodu MARIE CURIE-SKLODOWSKÁ,
dvojnásobná laureátka Nobelovej ceny za fyziku (1903) za objav
prirodzenej rádioaktivity a neobyčajné zásluhy vo výskume žiarenia
a chémiu (1911) za objav rádia, polónia a zlúčenín rádia. Zomrela
roku 1934
- narodil sa český divadelný a literárny kritik JINDŘICH VODÁK.
Zomrel roku 1940

1872
- vyplávala z newyorského prístavu americká nákladná loď Mary
Celeste, ktorú nasledujúci mesiac našli záhadne opustenú

1902
- narodil sa český pedagóg, maliar, grafik a ilustrátor JOSEF NOVÁK.
Zomrel roku 1987
- narodil sa nemecký klasický filológ ERNST GRUMACH. Zomrel roku 1967

1907
- narodil sa chorvátsky dramatik, prozaik a prekladateľ GENO SENEČIČ

1917
- začala sa v Petrohrade výstrelom z krížnika Aurora a útokom
revolučných síl na Zimný palác Veľká októbrová socialistická
revolúcia v Rusku, v ktorej boľševici pod vedením Vladimíra Iľjiča
Lenina a Leva Davidoviča Trockého zvrhli demokratickú vládu Alexandra
Fiodoroviča Kerenského a Rusko sa stalo štátom spravovaným
Komunistickou stranou
- obsadili revolučné oddiely sídlo Predparlamentu (rozpustili ho),
ústrednú elektráreň, Baltské a Nikolajevské nádražie
- začalo sa dvojdňové zasadnutie 2. všeruský zjazd robotníckych
a vojenských zástupcov, na ktorom schválili prevzatie moci v Rusku
sovietmi, pričom prijali Dekrét o mieri a Dekrét o pôde a zvolili
prvú sovietsku vládu, Radu ľudových komisárov, na čele s Vladimírom
Iľjičom Leninom a najvyšší orgán sovietskej moci Všeruský ústredný
výkonný výbor (predseda Kamenev)
- vystúpil na mimoriadnom zasadnutí petrohradského sovietu
robotníckych a vojenských zástupcov Vladimír Iľjič Lenin a ohlásil
víťazstvo VOSR
- vydal Vojenský revolučný výbor výzvu K občanom Ruska, v ktorej
oznámil zvrhnutie dočasnej vlády a nastolenie sovietskej moci
- narodil sa sovietsky sochár LEV JEFIMOVIČ KERBEĽ
- narodil sa sovietsky štátny a komunistický činiteľ DMITRIJ
STEPANOVIČ POĽANSKIJ

1922
- získali vo voľbách do americkej Snemovne reprezentantov republikáni
225 a demokrati 207 kresiel
- narodil sa americký džezový trubkár AL HIRT. Zomrel roku 1999

1927
- konali sa v Moskve veľkolepé oslavy 10. výročia boľševickej
revolúcie

1937
- dokončili vo Francúzsku vysokoalpský cestný priechod cez priesmyk
Iseran (2.770 metrov), pričom išlo o najvyššie položenú európsku
priesmykovú cestu a spájal mesto Nice so Ženevským jazerom

1942
- prehovoril v rozhlase Franklin Delano Roosevelt ako prvý americký
prezident v cudzom jazyku (po francúzsky)
- bombardovali Briti a Američania Janov a Brest

1957
- zišla vo východonemeckom Zwickau nultá séria ľudového vozidla pod
označením P 50 z výrobného pásu, ktorú na počesť prvej umelej družice
Zeme (Sputnik) dvojtakt neskôr pomenovali Trabant (družica), pričom
do 30.4.1991, keď (už s motorom automobilky Volkswagen) výrobný pás
opustil posledný trabant, vyrobili viac ako tri milióny kusov

1962
- odsúdil juhoafrický súd v Pretórii vodcu černošského Afrického
národného kongresu (ANC) Nelsona Mandelu za vyvolávanie nepokojov
a ilegálne opustenie krajiny na päť rokov väzenia
- zomrela vdova po prezidentovi Rooseveltovi, spisovateľka
a diplomatka ANNE ELEANOR ROOSEVELTOVÁ. Narodila sa roku 1884
- dosiahli v New Yorku predstavitelia vlád USA a ZSSR dohodu
o podmienkach demontáže a odvozu sovietskych rakiet z Kuby, pričom
ZSSR dohodnuté opatrenia splnil a súhlasil aj s odvozom Il 28, ktoré
vláda USA označila tiež za útočné zbrane

1967
- schválilo Valné zhromaždenie OSN návrh deklarácie na odstránenie
diskriminácie žien
- vypustili z Kennedyho mysu na Floride americkú mesačnú sondu
Surveyor 6
- zaútočil oddiel bielych žoldnierov znovu na konžskú armádu
v Katange v oblasti Kasai a Luashi pri hraniciach s Angolou


1972
- zvolili po druhý raz Richarda Nixona za prezidenta USA, keď
zaznamenal jedno z najväčších volebných víťazstiev v histórii USA (v
úrade ho potvrdilo 49 z 50 štátov), dlho sa pritom predpokladalo, že
aj demokrat John McGovern má nádej na úspech, väčšinu však získal len
v štáte Massachusetts (podržali ho Kennedyovci) a vo Washingtone
D.C., kde je vysoký podiel černošských voličov
- uskutočnili sa v USA voľby viceprezidenta, časti guvernérov
a senátorov a celej Snemovne reprezentantov, pričom v oboch komorách
Kongresu si zachovala kontrolu Demokratická strana
- vyniesli v Maroku 11 rozsudkov smrti v procese s aktérmi nevydaného
atentátu na kráľa Hasana II.
- uskutočnila sa na Červenom námestí v Moskve prehliadka
a manifestácia
- schválilo politbyro ÚV SED a vláda NDR návrh zmluvy o normalizácii
vzťahov medzi NDR a NSR, na ktorom sa dohodli štátni tajomníci oboch
krajín, pričom návrh schválila tiež vláda NSR
- zrušili v Čile výnimočný stav


1977
- zahynulo podľa oznámenia v bojoch medzi filipínskou armádou
a oddielmi separatistickej moslimskej organizácie Front národného
oslobodenia Moro 50.000 osôb
- konala sa v Moskve slávnostná vojenská prehliadka pri príležitosti
60. výročia boľševickej revolúcie v Rusku, pričom prvý raz na
verejnosti predviedli tank T-72, ktorý sa následne v 80. rokoch
vyrábal najmä na Slovensku
- ostreľovalo izraelské delostrelectvo v súčinnosti s ozbrojenými
jednotkami libanonských konzervatívcov juholibanonské dediny Šabaa
a Al-Džabin, pričom útok sa opakoval aj nasledujúci deň, keď oblasť
navyše bombardovalo izraelské letectvo a zahynulo asi 50 osôb
a niekoľko desiatok bolo ranených
- skončili sa úspešne letové skúšky sovietskeho lietadla IL 86
(aerobusu s kapacitou 350 cestujúcich)

1982
- rozviedla sa americká herečka Liz Taylorová po siedmy raz
- tentokrát s Johnom Warnerom
- uskutočnila skupina dôstojníkov a vojakov vojenský prevrat v Hornej
Volte, pričom zvrhli vládu plukovníka Sayu Zerbu a moc prevzala
Dočasný výbor národnej záchrany pod predsedníctvom majora
Jeana-Baptistu Quédraoga
- zomrel český maliar a grafik RICHARD LANDER, významný bábkarský
scénograf. Narodil sa roku 1904
- zúčastnil sa čínsky veľvyslanec po mnohých rokoch na slávnostnej
vojenskej prehliadke k 65. výročiu VOSR v Moskve
- vydala rumunská štátna nariadenie, podľa ktorého záujemcovia
o vysťahovanie z krajiny museli štátu zaplatiť vysoké odškodné za
svoje vzdelanie
- zahynulo v Thajsku pri zrážke autobusu s nákladným automobilom 27
osôb
- schválili tureckí voliči v referende vyše 91,3 percentami hlasov
návrh novej ústavy, čím potvrdili zotrvanie prezidenta generála
Kenana Evrena vo funkcii na ďalších sedem rokov (strany zostali
v Turecku zakázané a sloboda tlače výrazne obmedzili)
- prenikli podľa oznámenia predsedu iránskeho parlamentu
Rafsandžáního iránske jednotky do hĺbky 10 kilometrov na iracké
územie, kde dosiahli mesto Tib, pričom mienili postupovať k Bagdadu


1987
- odvolali 84-ročného tuniského prezidenta Habíba bin Alího Burgibu
z funkcie pre zdravotné dôvody, pričom jeho nástupcom sa stal Zín
Ábidín bin Alí, predsedom vlády Hádí Bakkúš a ministrom zahraničných
vecí Mahmúd Mastirí
- začala sa 17-dňová návšteva predsedu Číny Li Sien-niena vo
Francúzsku, Taliansku, Luxembursku a Belgicku
- vyhlásil generálny tajomník Organizácie Spojených národov pre
výživu a poľnohospodárstvo (FAO) Esouard Saouma, že v dôsledku
neúrody a sucha na severe a východe Etiópie hrozí jej piatim miliónom
obyvateľov hladomor (v rokoch 1984-1985 tam vyhladoval k smrti až
jeden milión ľudí)
- uskutočnila sa v Moskve vojenská prehliadka a manifestácia
- zvolila generálna konferencia Organizácie Spojených národov pre
vedu, výchovu a kultúru UNESCO za svojho nového generálneho riaditeľa
Španiela Federica Mayora Zaragozu

1992
- konali sa v Rusku demonštrácie k 75. výročiu VOSR, pričom najväčšiu
zorganizovalo prokomunistické Pracujúce Rusko, kde žiadali obnovenie
ZSSR a návrat socializmu
- zomrel český historik umenia a vysokoškolský pedagóg JAROSLAV
PEŠINA. Narodil sa roku 1912
- požiadal chorvátsky prezident Franjo Tudjman generálneho tajomníka
OSN Butrusa Butrusa-Ghálího o predĺženie mandátu mierových síl OSN
v Chorvátsku a Juhoslávii

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 2. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 2. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 3. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 6. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 9. Ukončil si 1.stupeň vysokoškolského štúdia a chceš pokračovať?
 10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 11 036
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 294
 3. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 7 095
 4. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 6 929
 5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 6 735
 6. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 6 139
 7. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 498
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 933
 9. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 2 969
 10. Sendvičová drevostavba v kostýme drevenice 2 765

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Minúta po minúte: Atentátnik zabil na koncerte v Manchestri 22 ľudí

V meste museli na krátky čas evakuovať nákupné centrum.

SVET

Zomierali najmä mladí a deti. Manchester sa zomkol

Na koncerte Ariany Grandovej bolo až 21-tisíc ľudí.

KOMENTÁRE

Teror siahol na deti

Útok na štadión plný mladých ľudí jasne naznačuje, že pre teroristov neexistujú hranice.

SVET

Ako Briti úspešne bojovali proti terorizmu

Prečo boli tak často o krok pred teroristami?

Neprehliadnite tiež

Po novom železničnom moste v Trenčíne prešiel prvý vlak

Most je dlhý 343 metrov a vlaky po ňom môžu jazdiť maximálnou rýchlosťou 140 kilometrov za hodinu.

Ukladanie mín, streľba, príprava na povodne. Takto cvičia aktívne zálohy

Pozrite si, ako vyzerá výcvik aktívnych záloh na cvičisku v Seredi.

Ako sa adaptovať na budúcnosť. Na GLOBSEC príde najviac účastníkov doteraz

Konferenciu už nepovažujú len za bezpečnostnú, ale posúva sa viac strategickým smerom.

Meteorológovia varujú pred búrkami na väčšine územia

Búrky môžu sprevádzať intenzívne lejaky.