SME

Smrť generála. Štefánik na fotkách, ktoré doteraz takmer nikto nevidel

Smrť generála. Štefánik na fotkách, ktoré doteraz takmer nikto nevidel

Príbeh Milana Rastislava Štefánika je notoricky známy, napriek tomu sa aj dnes vynárajú nové informácie.

[content type="longread-pos" pos="full"]

Milan Rastislav Štefánik zomrel pred 95 rokmi. Zahynul po havárii lietadla.
Jeho príbeh je notoricky známy, napriek tomu sa aj dnes vynárajú nové informácie.

[/content]

[content type="img" render-type="pressphoto" title="" src="https://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/2/54/5486872/5486872.jpeg?rev=2" author="Negatív zo zbierok Slovenského národného múzea v Martine" longread-pos="full"]Milan Rastislav Štefánik na Tahiti[/content]

V pondelok verejnosť prvý raz po 60 rokoch uvidí tvár Štefánikovej sochy, ktorú dali zbúrať komunisti v roku 1954. Neznáme sú aj niektoré fotografie z bohatého Štefánikovho archívu, ktorý je uložený v Slovenskom národnom múzeu v Martine.

„Keď sa zo storočných, tmavých, nezreteľných a ťažko čitateľných sklenených dosiek a filmov začal pod náporom moderných digitálnych technológií vynárať autentický život, bolo to fascinujúce. Zdá sa mi, že rozprávajú svoj vlastný nezávislý príbeh,“ hovorí fotograf Jakub Dvořák.

Štefánikove negatívy skúmal pri príprave Piatej knihy o Bratislave z edície Stopy dávnej minulosti. Výsledok hodín jeho bádania môžete vidieť práve tu.

Matúš Kostolný


[content type="longread-pos" pos="left"]

Autor:
Pavel Dvořák

autor.jpg

[/content]

V nedeľu 4. mája 1919 krátko po ôsmej hodine ráno vyštartovalo zo severného Talianska z letiska Campoformido pri Udine neďaleko rakúskych hraníc trojmotorové lietadlo Caproni 450. Sedeli v ňom dvaja talianski letci, taliansky mechanik a muž v generálskej uniforme: Milan Rastislav Štefánik.

Po rokoch emigrácie sa vracal do vlasti. Počas vojny dosiahol závratnú kariéru: stal sa francúzskym brigádnym generálom, podpredsedom Československej národnej rady a ministrom vojny novovytvorenej Československej republiky.

Štefánikovo lietadlo nabralo kurz na Bratislavu. To znamenalo zmenu trasy letu - pôvodne totiž malo letieť do Viedne. Tak sa píše v rozkaze, ktorý 13. apríla vydalo veliteľstvo talianskeho kráľovského letectva: pripraviť na letisku San Pelagio v Padove lietadlo do Viedne.

Nebol to jednoduchý cieľ, Rakúsko bolo pred krátkym časom nepriateľskou mocnosťou a v ceste stáli vysoké hory. Preto vybrali do posádky mechanika Gabriella Aggiuntiho, letovú cestu z Padovy do Viedne už absolvoval.

O dva týždne došlo k zmene. Na veliteľstvo letectva prišiel 30. apríla generál Štefánik a žiadal, aby cieľovým letiskom nebola Viedeň, ale Bratislava.

Vzhľadom na technické možnosti lietadla, najmä na jeho dolet, navrhol, aby miesto odletu posunuli k Udine. Odtiaľ to bolo do Bratislavy o 140 kilometrov bližšie.

O bratislavskom letisku nikto nevedel, veď v skutočnosti ani nejestvovalo. Až o štyri roky neskôr, v roku 1923, vo Vajnoroch splanírovali a odvodnili kus lúky a ohradili ho obyčajnými drevenými zafarbenými stĺpmi. Na kraji lúky postavili veľký vojenský stan, ktorý slúžil ako hangár, a prvé letisko bolo hotové. Neposkytovalo veľký luxus, ale stačilo na otvorenie pravidelnej linky Bratislava – Praha.

Štefánik sa však už v roku 1919 zaručil za kvalitu bratislavskej pristávacej plochy. Ten istý deň poslalo veliteľstvo talianskeho letectva veliteľovi talianskej vojenskej misie v Bratislave, generálovi Luigimu Piccionemu, telegram, v ktorom mu oznámilo, že Štefánik, ak to počasie dovolí, priletí do Bratislavy 2. mája alebo niektorý nasledujúci deň. Aj to je zvláštne. Prečo taký dôraz na Bratislavu?

[content type="img" render-type="pressphoto" title="" src="https://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/5/54/5486875/5486875.jpeg?rev=2" author="Zo zbierky pohľadníc manželov Kautmanovcov" longread-pos="full"]Pohľadnica s dnešným Štúrovým nábrežím. Víťazom súťaže na pomník M. R. Štefánika sa stal sochár Bohumil Kafka. Postavili ho na mieste, kde predtým stávalo súsošie Márie Terézie.[/content]

Chudobní, ale vzdelaní

V Štefánikovom živote Bratislava veľa neznamenala, aj keď sa s ňou zoznámil už ako chlapec. Mal len desať rokov, keď začal študovať na Evanjelickom lýceu v Bratislave.

Štefánik bol šiestym dieťaťom Pavla Štefánika, chudobného evanjelického farára z Košarísk. Do rodiny po ňom pribudlo ešte šesť ďalších detí. Deväť detí sa dožilo dospelého veku, čo v tých časoch nebolo bežné - až sa nechce veriť, ako ľahko v tých časoch deti zomierali.

Malý Milan ešte nechodil do školy, keď dostal pravé kiahne. Nakazil sa aj mladší brat a ten infekcii podľahol. Milan chorobu prekonal, ale jazvy na tvári mu zostali. Bola to prvá skúška, lebo choroby prenasledovali Štefánika celý život.

Malí Štefánikovci boli „páni“. Hoci sa biedou nelíšili od sedliackych vrstovníkov, ku kultúre mali oveľa bližšie: na fare bola knižnica, navyše za otcom, nadšeným národovcom, prichádzali významní slovenskí vzdelanci.

Vzdelanie bolo v rodine samozrejmosťou. Aj preto po skončení základnej školy v roku 1890 odišiel Milan do Bratislavy na Evanjelické lýceum, kde študovali aj jeho bratia Igor a Pavel. Všetci z tých istých dôvodov: vybrali im najlacnejšiu školu.

Bratislavské lýceum bolo slávne a pre Slovákov veľa znamenalo. Na lýceu založil Juraj Palkovič Ústav reči a literatúry česko-slovenskej, bolo pevne zviazané so životom Ľudovíta Štúra a jeho druhov, no to všetko sa už dávno pominulo. Lýceum sa pomaďarčilo, ale vďaka niektorým profesorom bolo voči slovenským žiakom relatívne tolerantné.

Milan strávil v Bratislave tri roky. Študoval bez problémov, výborne sa učil, v priebehu troch rokov mal na vysvedčení jedinú trojku, bol usilovný a tichý. A Bratislava bola uznanlivá, ako chudobný vidiecky chlapec dostával zadarmo obedy, v druhom a treťom roku aj malé štipendium.

Ani tak však nemohol zabudnúť, že Bratislava sa volala Pozsony, Pressburg, a len medzi ľudom Prešporok alebo Prešpurok, nemohol zabudnúť ani na to, že sa tu hovorilo po nemecky, po maďarsky – a po slovensky až na treťom mieste.

Maďarizácia práve vrcholila. Mladý Štefánik o tom vedel svoje. Keď o niekoľko rokov neskôr študoval na gymnáziu v Sarvaši, chceli ho spolužiaci zhodiť z balkóna, ak nezavolá na slávu Košútovi. Nezavolal, nezhodili ho, ale zabudnúť sa nedalo.

[content type="img" render-type="pressphoto" title="" src="https://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/8/54/5486878/5486878.jpeg?rev=2" author="Majetok Slovenského národného múzea v Martine" longread-pos="full"]Na mieste Štefánikovej havárie krátko po tragickom páde. Fotografia neznámeho autora z pozostalosti M. R. Štefánika.[/content]

Slováci proti Maďarom

Nebolo to jediné príkorie. Už ako dospelý muž a úspešný vedec, medzinárodne uznávaný astronóm, cestoval v roku 1907 vlakom z Pezinka do Bratislavy. V Pezinku boli v tom čase voľby do uhorského parlamentu.

Do vagóna, v ktorom Štefánik sedel s bratom a priateľom, pristúpili traja poslanci Uhorského snemu. Juraj Szmrecsányi sa im prihovoril po slovensky, keď však zistil, že nejde o Čechov, ako sa pôvodne nazdával, ale o Slovákov, začal po maďarsky nadávať na slovenských politikov.

Štefánik ho upozornil, že rozumie po maďarsky a spomínaní národovci sú jeho priatelia. Spolucestujúci sa rozzúrili. Kričali, vyhrážali sa, zakazovali rozprávať po slovensky.

Štefánik o incidente napísal do sociálnodemokratických novín Népszava: „V Turkestane, medzi Kirgizmi a Tadžikmi som bol bezpečný, v Uhorsku s revolverom a palicou v rukách ma napadli na železnici blízko takého mesta, ako je Prešporok, členovia uhorského zákonodarstva.“

Stojí za pozornosť všimnúť si skomolené mená maďarských poslancov: Szmrecsányi, Kocács, Bresztyánsk a Csizmadia. O čom svedčia? O aktívnej účasti viacerých Slovákov na maďarizácii.

[content type="img" render-type="pressphoto" title="" src="https://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/1/54/5486881/5486881.jpeg?rev=2" author="Majetok Slovenského národného múzea v Martine" longread-pos="full"]Vlakové nešťastie v Turkestane v roku 1906. Ako autor fotografie je v katalógu uvedený M. R. Štefánik, no dá sa predpokladať že fotografiu so Štefánikovým fotoaparátom zhotovil niekto iný, keďže sa na nej samotný Štefánik nachádza.[/content]

Slovensko volá Štefánika na pomoc

Vráťme sa do roku 1919. Štefánikov let do Bratislavy mal logiku v histórii – 4. februára sa do Bratislavy premiestnilo Šrobárovo ministerstvo a Bratislava sa stala hlavným mestom Slovenska. A práve Šrobár vo svojej nedôvere voči vysokým talianskym dôstojníkom nástojil, aby Štefánik, skúsený vojak a generál, prišiel do Bratislavy.

So Šrobárom sa Štefánik poznal od študentských čias. Počas štúdií v Prahe sa stretávali v slovenskom spolku Detvan, kde bol Šrobár predsedom, a spriatelili sa. Keď Šrobár do časopisu Hlas zaradil prílohu venovanú literatúre a umeniu, Štefánik mu pomáhal pri redigovaní.

K Šrobárovi do Ružomberka sa Štefánik utiahol aj v najťažšej chvíli, keď ho otec po prudkom spore vyhnal z domu. Bolo to len dočasné nedorozumenie – mladý Štefánik ustúpil a po krátkom čase požiadal otca o odpustenie – no pre Štefánika tragické; mal veľmi rád svojho otca a u Šrobára hľadal útechu.

Starší priateľ sa o jeho osud neprestal zaujímať. Pomohol mu vybaviť v novembri 1904 v ružomberskej banke pôžičku, čo mu v novembri 1904 umožnilo odísť do Paríža a naštartovať medzinárodnú kariéru.

Teraz pre zmenu potreboval Šrobár Štefánika, ako vojaka a ako vojvodcu. Československo viedlo vojnu proti Maďarskej republike rád. Bojovalo sa o Slovensko a jeho hranice. Nik nevedel, ako na mierových rokovaniach rozhodnú veľmoci, bolo sa treba spoliehať na vlastné sily. V ťažkej chvíli vyhlásil Vavro Šrobár 25. marca stanné právo.

Československá ofenzíva proti Maďarsku bola odrazená a počas protiútoku maďarské vojsko obsadilo značnú časť Slovenska. Frontová línia viedla po pravom brehu Dunaja len niekoľko sto metrov od Bratislavy.

Československý boj oslabovali kompetenčné spory, ktoré vypukli medzi talianskymi a francúzskymi generálmi, a Šrobár Štefánika potreboval aj ako diplomata.

[content type="img" render-type="pressphoto" title="" src="https://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/4/54/5486884/5486884.jpeg?rev=2" author="Majetok Slovenského národného múzea v Martine" longread-pos="full"]Oba negatívy sú zhotovené pravdepodobne stereoskopickým fotoparátom, ktorý snímal tú istú scénu v rovnakom čase dvoma objektívmi na susediace políčka filmu. V špeciálnom steroskopickom prehliadači sa oba zábery spojili a vytvorili ilúziu trojrozmernosti. Zábery pochádzajú z Turkestanu. V pravej časti obrazu je muž podobný Štefánikovi.[/content]

Nespoľahlivé lietadlo

Štefánika doma potrebovali, aj tak však nie je celkom jasné, prečo sa rozhodol pre cestu lietadlom. Bolo to nebezpečné.

Český diplomat Jan Šeba ponúkal Štefánikovi cestu vlakom v sanitnom vozni. Ako napísal v liste Štefánikovi, cesta lietadlom vyrobeným za vojny je veľmi riskantná, špeciálne Caproni sa mu videlo nespoľahlivé. Argumentoval nešťastnou nehodou svojho blízkeho priateľa. Navyše bola vojna, lietadlo sa mohlo stať ľahkým cieľom.

Dočítajte článok - prihláste sa alebo si predplaťte SME.sk
Odomknite článok za pár sekúnd cez SMS predplatné za 4 € každé 4 týždne. Pošlite SMS s textom C3E85 na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop).
Ďalšie možnosti platby:
Dočítajte článok - prihláste sa alebo si predplaťte SME.sk
Odomknite článok za pár sekúnd cez SMS predplatné za 4 € každé 4 týždne. Pošlite SMS s textom M3E85 na číslo 8787, alebo kliknite na „Objednať cez SMS“ a odošlite predvyplnenú správu. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop).
Ďalšie možnosti platby:

Už mám predplatné - prihlásiť sa

S predplatným získate:
  • neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk a ekonomickému denníku Index
  • viac ako 20-ročný archív Sme.sk
  • čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum
  • neobmedzený počet diskusných príspevkov
  • neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk
  • dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Čítajte ďalej

Čo musíte vedieť o celoplošnom testovaní? Ministerstvo zverejnilo postup

Testovanie na koronavírus sa uskutoční počas troch víkendov.

Testovanie ľudí pred nemocnicou na Kramároch.

Trnkovi pomohla druhá polovica vety. Šťastie mal aj v minulosti

Zníženie platu je v porovnaní s navrhovaným trestom symbolické.

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka.

Trnku potrestali iba symbolicky, môže sa dostať aj k ušlému platu

Čižnár pre svojho predchodcu pôvodne žiadal stratu funkcie.

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka s ochranným rúškom počas ústneho pojednávania pred disciplinárnou komisiou Generálnej prokuratúry SR v Bratislave.
SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop