Trnavčanka zdedila peniaze a zošalela (čo bolo pred 100 rokmi)

Zavolaný lekár ustálil, že deva zošalela od veľkej radosti. Hneď ju umiestnili v sanatoriume.

(Zdroj: www.dikda.eu)

Smutné šťastie chovanice

V Trnave (Nagyszombat), ako odtiaľ sdeľujú, sa teraz takmer nehovorí o inom, ako o šťastí Gabrielly Molnár, ktoré ju stihlo tak nečakane, že nešťastná deva zblaznela od veľkej radosti. Gabriellu Molnár, ktorej rodičia zavčasu zomreli, jedna tamojšia bezdetná rodina prijala za svoju a vychovala. Pani dávnejšie zomrela a pred pár dňami zomrel aj pán.

Keď ho pochovali, verejný notár poslal pre devu a povedal, že jej vychovateľ poručil 130.000 korún. Deva na takýto nečakaný chýr začala plakať, potom ju pochytily kŕče, začala sa smiať, potom sa zas pustila do plaču a zavolaný lekár ustálil, že deva zošalela od veľkej radosti. Hneď ju doviezli do Budapešti, kde ju umiestnili v sanatoriume.

Červená zástava na veži

V Gyome (Békéšská) 1. mája ráno s prekvapením hľadeli občania na vežu kat. kostola, s ktorej viala veľká červená zástava, odznak to socialistov. Farár Pálfy sa veľmi pohoršil, oznámil vec obecnému úradu, ktorý dal „bohaprázdnu“ zástavu sňať. Vysvitlo, že zástavu na vežu pripevnil maliar izieb Ján Duda. V noci vyliezol po hromosvode na vežu a pripevnil zástavu, aby aj s kostola hlásala sviatok robotníctva.

Proti porušeniu mrtvôl

Partini, chemik v Milane, vynašiel takú chemickú procedúru, ktorou možno úplne prekaziť, aby v mrtvom tele nastal rozklad, tak že do nedohľadných časov zostane úplne neporušené. Portini mumifikoval takto mrtvolu 30ročného robotníka a ačkoľvek táto už od štyroch mesiacov leží na povetrí, nebadal na nej žiadneho rozkladu, ešte aj oči sú úplne neporušené.

Ináč muž a ináč žena

„Timesu“ oznamujú z Veracruza, že tam Amerikáni chytili Mexikánku, ktorá sa jako amazonka zúčastnila posledných bojov pri Veracruze a pri obrane svojej otčiny zastrelila vraj osem amerických námorných vojakov. Zajatú národnú hrdinku, ačkoľvek nerobila ničoho inšieho než mužskí bojovníci, postavia vraj pred vojenský súd pre – vraždu.

Povinné lekárske preskúmanie

Dr. Goldwater, hlavný lekár mesta New Yorku, podal návrh, aby sa každý new-yorský obyvateľ aspoň raz do roka musel dať preskúmať lekárovi. Návrh bezpochyby prijmú, lebo podobný poriadok je už pri mestských úradníkoch a zamestnancoch zavedený a osvedčil sa výtečne.

Peniaze! peniaze! peniaze!

Voľajú všetci ministri, koľkokolvek ich je len v spoločnej a v uhorskej vláde. Delegácie teraz zasedajú v Pešti, majú odhlasovať obrovské miliony na vojsko. Zasedá aj uhorský snem a pojednáva štátny rozpočet, ktorý tiež žiada na poplatníctve krajiny veľké miliony.

V delegáciach hlavne českí delegáti robia silnú opozíciu, ostro kritizujú zahraničnú i vnútornú politiku Rakúska a v uhorskej snemovni neozve sa nikdo proti obrovským ťarchám. Opozícia nechodí na zasadnutia a keď by bolo treba brániť záujmy ľudu – štrajkuje.

Výsledky sa už ukazujú pri komisiach, ktoré pracujú už po krajine a vyrubujú dane: všade o 50, 60, ba aj o 100%- ov vyššie než boly dosiaľ. To sú následky, keď panský a nie ľudový snem riadi osudy krajiny.

Absolventi hradištskej školy sú čulejší

Kdo chceš synovi zaopatriť budúcnosť, dopíš si riaditeľstvu obchodnej školy v Uh. Hradišti (na Morave) o prospekt, výkaz o absolventoch a posudky firiem o škole tejto, z ktorých soznáš, že v krátkej dobe 2 rokov pri malom výdavku nadobudne tvoj syn vzdelania pre obchod, peňažné ústavy, pisárny, továrny atď.

Všetci slovenskí absolventi školy tejto sú výborne zaopatrení v krásnom postavení. Ba, absolventov týchto je veľmi málo, takže škola ani nemôže všetky miesta obsadiť. Vedenie školy je rigorozné a prísné, čo poskytuje záruku dobrej výchovy.

Jeden z absolventov, správca peňažného ústavu píše: My už v živote pracujúci absolventi, máme čo ďakovať práve tej prísnosti školskej, ktorá nám bola len k osohu. Tomu ďakujeme, že dnes – dľa mienky našich slovenských predákov – absolventi hradištskej školy sú čulejší, ako ich kolegovia z maďarských obchodných škôl.

Veľké kravale v ruskej dume

Po prvý raz sa stalo, že parlamentná stráž ruskej dumy musela vyviesť niekoľko poslancov, ľebo robili obštrukciu a nechceli pripustiť ministrapredsedu Goremkina ku slovu. 13 socialistických a radikálnych poslancov vyviedli, lebo kedykoľvek počal starý Goremkin vraveť, vždy spustili ohromný krik a nadávky proti nemu. Na návrh predsedov boli všetci vylúčeni z 15 nasledovných zasedaní.

Socialisti sú nadmieru nahnevaní na ministerstvo hlavne preto, že starý reakcionár Goremkin chce použiť dumu za púhu marionetu. Vymohol na cárovi na pr. povolenie k súdnemu stíhaniu jedného poslanca, ktorý na sneme povedal, že republika je lepšia forma vlády jako cársky absolutizmus. Za túto reč, povedanú na sneme, má byť dotyčný poslanec stíhaný. Teda snemové reči majú utratiť immunitu.

Voličské zkúšky

vo Zvolene na dôkaz znalosti čítania a písania budú 12. mája, a jestli bude treba, aj 13. a 15. mája na mestskom dome rano o 9 hod. Kdo chce skladať zkúšku, má sa hlásiť 12. mája rano o 9. hod. na mestskom dome.

Obete kinematografu

V Cannes na brehu morskom bolo divadelné predstavenie pre kinematograf, riadené istou parížskou fabrikou na filmy. Jeden výjav odohráva sa na motorovom člne pri magnesiovom svetle. Magnesium sa však chytilo a následkom toho nastal výbuch aj benzinovej nádržky, ktorá bola na zadnej čiastke člna. Traja herci vrhli sa do mora, jeden herec utonul a dvaja boli silno ranení.

Ohne na všetky strany

V obci Zsolnatarnó, Trnové, (st. tren.), vypukol oheň, v ktorom zo 120 domov dediny do knotu zhorelo 30 a práve toľkí gazdovia utrpeli veľkú škodu. Oheň trval do pozdnej noci. Okresný hlavný slúžny postaral sa o rýchlu pomoc pre vyhorencov.

V obci Timorháza (st. trenčianska) zhorelo šesť domov, mnoho krmu, jedna jalovica, jedno teľa, 4 ošípané a veľa sliepok. Niektorí občania zachránili si len životy a to, čo mali na sebe. Assekurované bolo málo. Škoda je veľká.

Súboj francúzskych politikov

Oznámili sme, že bývalý francúzsky finančný minister Caillaux vyzval na súboj svojho býv. protikandidáta markýza d'Alliéresa. Súboj bol včera. Oba dvaráz strelili a netrafili sa. Protivníci sa nepomerili.

Pasquierov let

podaril sa včera na Rákoši výtečne. Za 25 minút lietal na svojom lietadle a prevádzal najrozličnejšie kotrmelce v povetrí. Veľké obecenstvo pripravilo smelému Francúzovi hlučné ovácie.

Pšenica

Poneváč domácej pšenice prichodí stále málo na trh, sú mlyny odkázané celkom na rumunskú pšenicu, z ktorej predalo sa značné množstvo behom týždňa. Poneváč už aj v Rumunsku sú zásoby značne ztenčené a je núdza o dobré, dopravy schopné zbožie, je ďalšie dodávanie rumunskej pšenice dosť otázne.

Domáca pšenica – najmä lepšie druhy – je veľmi hľadaná, no nabídky v nej temer niet, takže mlyny sotva to najnutnejšie môžu si zakúpiť.

Rothschildovci chcú byt grófmi

Viedeňská „Reichspost“ priniesla zprávu, že viedeňskí Rothschildovci sa namáhajú, aby boli povýšení do stavu grófskeho. Poneváč však v Rakúsku vec narážala na prekážky, obrátili sa do Uhorska. Dľa všetkého vraj grófstvo aj dostanú. „Reichspost“ sa domnieva, že gróf Tisza týmto nezvyklým povýšením bankárskej rodiny do stavu grófskeho chce si vraj opatriť peniaze na budúce volby.

Ministerská rada vraj už všetko schválila, ide vraj teraz len ešte o privolenie koruny. Rothschild chce vraj zato prispeť k volebnému fondu maďarskej „národnej strany práce“ niekoľkými milionami korún.

Obrovské zemetrasenie na ostroveSilii

Včera večer bolo na ostrove Sicílii obrovské zemetrasenie. Živelná pohroma pustošila v kraji Katania zvanom, ktorý sa rozprestiera vo východnej čiastky ostrova, na úpätí sopky Etny. Sopka táto už od niekoľkých dní soptila, z jej krátru vystupovaly oblaky dýmu a kedy-tedy bolo počuť zlovestný podzemný hukot. Včera večer však začala sa triasť zem.

Prvý otras pocítili o 8 hod. 14 minutách. Zemetrasenie trvalo za úplných 24 sekúnd, a zničilo obec Acireale, ktorej polovica sa prepadla, taktiež mestečko Linero, ktoré malo 4700 obyvateľov, za niekoľko okamihov zmenilo sa úplne na ruiny. Medzi obyvateľstvom vypukla hrozná panika. Mnohí zahynuli. Okolité maličké dedinky sú srovnané so zemou. Nezostal kameň na kameni.

Väčšia čiastka obyvateľstva zahynula pod sboreninami domov, z ktorých mnohé sa počas zemetrasenia chytily a teraz horia. A vody niet. Obec Kirella je jedno sborenište a čo zemetrasenie nezničilo, pohltnul požiar; tak podobne aj obec Mangano.

Do mestečka Ogena nemožno sa dostať, lebo kol do okola sú obrovské trhliny v zemi. Mesto horí. Neďaleko Ogeny zemetrasenie srútilo vlak z násypu, mnohí cestujúci zahynuli. Do Cirene a San-Margarety privážajú do nemocníc spustu ranených.

Dnešné články sme vybrali z nasledovných médií: Slovenský denník (5., 7., 9., 10. máj 1914), Slovenský týždenník (8. máj 1914) a Vlasť a svet (10. máj 1914).

Slovenská národná knižnica digitalizuje staré periodiká s tým, že ich postupne sprístupňuje verejnosti. Na stránke www.dikda.eu sa tak dajú pozrieť kompletné čísla tlačovín, na ktoré sa už nevzťahuje autorskoprávna ochrana. Môže sa tak stať po uplynutí 70 rokov od smrti ich autorov.

Vďaka tomuto užitočnému projektu si možno prečítať noviny z roku 1914, medzi nimi napríklad Slovenské noviny, Slovenský denník, Národnie noviny, Národný hlásnik, Robotnícke noviny, Ľudové noviny, Slovenský týždenník, Vlasť a svet, Slovenské pohľady, Veselé noviny či Živena. Práve z nich pre vás každý týždeň vyberáme zaujímavé texty spred 100 rokov.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 608
 2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 12 166
 3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 524
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 10 849
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 225
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 486
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 398
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 421
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 4 483
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 091

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Extrémizmus neprišiel s Kotlebom. Ani s ním neodíde

Ak chceme systém naozaj ochrániť, nečakajme, že to za nás vybaví Najvyšší súd.

ŽENA

Sex s robotom: Môžu napodobeniny nahradiť vzťah so živým partnerom?

Vývoj sexuálnych pomôcok prekračuje hranice.

KULTÚRA

Ukrajinský režisér ukázal aroganciu ruských policajtov, vybučali ho

Nasadili Rusi svojich ľudí do hľadiska?

Neprehliadnite tiež

Cez Slovensko sa budú najbližšie dni presúvať zahraniční vojaci

Namierené majú na medzinárodné cvičenia do Lotyšska a Rumunska.

Výber letnej dovolenky s malými deťmi netreba podceňovať

Návštevu lekára pred cestou do iných krajín by nemal opomenúť ani dospelý.

Šebej: Technika je staršia než vojaci, investície netreba kritizovať

Vybavenosť armády podľa neho predstavuje základný inštinkt sebazáchovy krajiny.

Koaliční poslanci žiadajú zmeny v ÚPN, tým by skončil aj predseda Správnej rady

Ak poslanci novelu schvália, účinná by mala byť v októbri.