SME
Piatok, 30. október, 2020 | Meniny má Simon, SimonaKrížovkyKrížovky

Trnavčanka zdedila peniaze a zošalela (čo bolo pred 100 rokmi)

Zavolaný lekár ustálil, že deva zošalela od veľkej radosti. Hneď ju umiestnili v sanatoriume.

(Zdroj: www.dikda.eu)

Smutné šťastie chovanice

V Trnave (Nagyszombat), ako odtiaľ sdeľujú, sa teraz takmer nehovorí o inom, ako o šťastí Gabrielly Molnár, ktoré ju stihlo tak nečakane, že nešťastná deva zblaznela od veľkej radosti. Gabriellu Molnár, ktorej rodičia zavčasu zomreli, jedna tamojšia bezdetná rodina prijala za svoju a vychovala. Pani dávnejšie zomrela a pred pár dňami zomrel aj pán.

Keď ho pochovali, verejný notár poslal pre devu a povedal, že jej vychovateľ poručil 130.000 korún. Deva na takýto nečakaný chýr začala plakať, potom ju pochytily kŕče, začala sa smiať, potom sa zas pustila do plaču a zavolaný lekár ustálil, že deva zošalela od veľkej radosti. Hneď ju doviezli do Budapešti, kde ju umiestnili v sanatoriume.

Červená zástava na veži

V Gyome (Békéšská) 1. mája ráno s prekvapením hľadeli občania na vežu kat. kostola, s ktorej viala veľká červená zástava, odznak to socialistov. Farár Pálfy sa veľmi pohoršil, oznámil vec obecnému úradu, ktorý dal „bohaprázdnu“ zástavu sňať. Vysvitlo, že zástavu na vežu pripevnil maliar izieb Ján Duda. V noci vyliezol po hromosvode na vežu a pripevnil zástavu, aby aj s kostola hlásala sviatok robotníctva.

Proti porušeniu mrtvôl

Partini, chemik v Milane, vynašiel takú chemickú procedúru, ktorou možno úplne prekaziť, aby v mrtvom tele nastal rozklad, tak že do nedohľadných časov zostane úplne neporušené. Portini mumifikoval takto mrtvolu 30ročného robotníka a ačkoľvek táto už od štyroch mesiacov leží na povetrí, nebadal na nej žiadneho rozkladu, ešte aj oči sú úplne neporušené.

Ináč muž a ináč žena

„Timesu“ oznamujú z Veracruza, že tam Amerikáni chytili Mexikánku, ktorá sa jako amazonka zúčastnila posledných bojov pri Veracruze a pri obrane svojej otčiny zastrelila vraj osem amerických námorných vojakov. Zajatú národnú hrdinku, ačkoľvek nerobila ničoho inšieho než mužskí bojovníci, postavia vraj pred vojenský súd pre – vraždu.

Povinné lekárske preskúmanie

Dr. Goldwater, hlavný lekár mesta New Yorku, podal návrh, aby sa každý new-yorský obyvateľ aspoň raz do roka musel dať preskúmať lekárovi. Návrh bezpochyby prijmú, lebo podobný poriadok je už pri mestských úradníkoch a zamestnancoch zavedený a osvedčil sa výtečne.

Peniaze! peniaze! peniaze!

Voľajú všetci ministri, koľkokolvek ich je len v spoločnej a v uhorskej vláde. Delegácie teraz zasedajú v Pešti, majú odhlasovať obrovské miliony na vojsko. Zasedá aj uhorský snem a pojednáva štátny rozpočet, ktorý tiež žiada na poplatníctve krajiny veľké miliony.

V delegáciach hlavne českí delegáti robia silnú opozíciu, ostro kritizujú zahraničnú i vnútornú politiku Rakúska a v uhorskej snemovni neozve sa nikdo proti obrovským ťarchám. Opozícia nechodí na zasadnutia a keď by bolo treba brániť záujmy ľudu – štrajkuje.

Výsledky sa už ukazujú pri komisiach, ktoré pracujú už po krajine a vyrubujú dane: všade o 50, 60, ba aj o 100%- ov vyššie než boly dosiaľ. To sú následky, keď panský a nie ľudový snem riadi osudy krajiny.

Absolventi hradištskej školy sú čulejší

Kdo chceš synovi zaopatriť budúcnosť, dopíš si riaditeľstvu obchodnej školy v Uh. Hradišti (na Morave) o prospekt, výkaz o absolventoch a posudky firiem o škole tejto, z ktorých soznáš, že v krátkej dobe 2 rokov pri malom výdavku nadobudne tvoj syn vzdelania pre obchod, peňažné ústavy, pisárny, továrny atď.

Všetci slovenskí absolventi školy tejto sú výborne zaopatrení v krásnom postavení. Ba, absolventov týchto je veľmi málo, takže škola ani nemôže všetky miesta obsadiť. Vedenie školy je rigorozné a prísné, čo poskytuje záruku dobrej výchovy.

Jeden z absolventov, správca peňažného ústavu píše: My už v živote pracujúci absolventi, máme čo ďakovať práve tej prísnosti školskej, ktorá nám bola len k osohu. Tomu ďakujeme, že dnes – dľa mienky našich slovenských predákov – absolventi hradištskej školy sú čulejší, ako ich kolegovia z maďarských obchodných škôl.

Veľké kravale v ruskej dume

Po prvý raz sa stalo, že parlamentná stráž ruskej dumy musela vyviesť niekoľko poslancov, ľebo robili obštrukciu a nechceli pripustiť ministrapredsedu Goremkina ku slovu. 13 socialistických a radikálnych poslancov vyviedli, lebo kedykoľvek počal starý Goremkin vraveť, vždy spustili ohromný krik a nadávky proti nemu. Na návrh predsedov boli všetci vylúčeni z 15 nasledovných zasedaní.

Socialisti sú nadmieru nahnevaní na ministerstvo hlavne preto, že starý reakcionár Goremkin chce použiť dumu za púhu marionetu. Vymohol na cárovi na pr. povolenie k súdnemu stíhaniu jedného poslanca, ktorý na sneme povedal, že republika je lepšia forma vlády jako cársky absolutizmus. Za túto reč, povedanú na sneme, má byť dotyčný poslanec stíhaný. Teda snemové reči majú utratiť immunitu.

Voličské zkúšky

vo Zvolene na dôkaz znalosti čítania a písania budú 12. mája, a jestli bude treba, aj 13. a 15. mája na mestskom dome rano o 9 hod. Kdo chce skladať zkúšku, má sa hlásiť 12. mája rano o 9. hod. na mestskom dome.

Obete kinematografu

V Cannes na brehu morskom bolo divadelné predstavenie pre kinematograf, riadené istou parížskou fabrikou na filmy. Jeden výjav odohráva sa na motorovom člne pri magnesiovom svetle. Magnesium sa však chytilo a následkom toho nastal výbuch aj benzinovej nádržky, ktorá bola na zadnej čiastke člna. Traja herci vrhli sa do mora, jeden herec utonul a dvaja boli silno ranení.

Ohne na všetky strany

V obci Zsolnatarnó, Trnové, (st. tren.), vypukol oheň, v ktorom zo 120 domov dediny do knotu zhorelo 30 a práve toľkí gazdovia utrpeli veľkú škodu. Oheň trval do pozdnej noci. Okresný hlavný slúžny postaral sa o rýchlu pomoc pre vyhorencov.

V obci Timorháza (st. trenčianska) zhorelo šesť domov, mnoho krmu, jedna jalovica, jedno teľa, 4 ošípané a veľa sliepok. Niektorí občania zachránili si len životy a to, čo mali na sebe. Assekurované bolo málo. Škoda je veľká.

Súboj francúzskych politikov

Oznámili sme, že bývalý francúzsky finančný minister Caillaux vyzval na súboj svojho býv. protikandidáta markýza d'Alliéresa. Súboj bol včera. Oba dvaráz strelili a netrafili sa. Protivníci sa nepomerili.

Pasquierov let

podaril sa včera na Rákoši výtečne. Za 25 minút lietal na svojom lietadle a prevádzal najrozličnejšie kotrmelce v povetrí. Veľké obecenstvo pripravilo smelému Francúzovi hlučné ovácie.

Pšenica

Poneváč domácej pšenice prichodí stále málo na trh, sú mlyny odkázané celkom na rumunskú pšenicu, z ktorej predalo sa značné množstvo behom týždňa. Poneváč už aj v Rumunsku sú zásoby značne ztenčené a je núdza o dobré, dopravy schopné zbožie, je ďalšie dodávanie rumunskej pšenice dosť otázne.

Domáca pšenica – najmä lepšie druhy – je veľmi hľadaná, no nabídky v nej temer niet, takže mlyny sotva to najnutnejšie môžu si zakúpiť.

Rothschildovci chcú byt grófmi

Viedeňská „Reichspost“ priniesla zprávu, že viedeňskí Rothschildovci sa namáhajú, aby boli povýšení do stavu grófskeho. Poneváč však v Rakúsku vec narážala na prekážky, obrátili sa do Uhorska. Dľa všetkého vraj grófstvo aj dostanú. „Reichspost“ sa domnieva, že gróf Tisza týmto nezvyklým povýšením bankárskej rodiny do stavu grófskeho chce si vraj opatriť peniaze na budúce volby.

Ministerská rada vraj už všetko schválila, ide vraj teraz len ešte o privolenie koruny. Rothschild chce vraj zato prispeť k volebnému fondu maďarskej „národnej strany práce“ niekoľkými milionami korún.

Obrovské zemetrasenie na ostroveSilii

Včera večer bolo na ostrove Sicílii obrovské zemetrasenie. Živelná pohroma pustošila v kraji Katania zvanom, ktorý sa rozprestiera vo východnej čiastky ostrova, na úpätí sopky Etny. Sopka táto už od niekoľkých dní soptila, z jej krátru vystupovaly oblaky dýmu a kedy-tedy bolo počuť zlovestný podzemný hukot. Včera večer však začala sa triasť zem.

Prvý otras pocítili o 8 hod. 14 minutách. Zemetrasenie trvalo za úplných 24 sekúnd, a zničilo obec Acireale, ktorej polovica sa prepadla, taktiež mestečko Linero, ktoré malo 4700 obyvateľov, za niekoľko okamihov zmenilo sa úplne na ruiny. Medzi obyvateľstvom vypukla hrozná panika. Mnohí zahynuli. Okolité maličké dedinky sú srovnané so zemou. Nezostal kameň na kameni.

Väčšia čiastka obyvateľstva zahynula pod sboreninami domov, z ktorých mnohé sa počas zemetrasenia chytily a teraz horia. A vody niet. Obec Kirella je jedno sborenište a čo zemetrasenie nezničilo, pohltnul požiar; tak podobne aj obec Mangano.

Do mestečka Ogena nemožno sa dostať, lebo kol do okola sú obrovské trhliny v zemi. Mesto horí. Neďaleko Ogeny zemetrasenie srútilo vlak z násypu, mnohí cestujúci zahynuli. Do Cirene a San-Margarety privážajú do nemocníc spustu ranených.

Dnešné články sme vybrali z nasledovných médií: Slovenský denník (5., 7., 9., 10. máj 1914), Slovenský týždenník (8. máj 1914) a Vlasť a svet (10. máj 1914).

Slovenská národná knižnica digitalizuje staré periodiká s tým, že ich postupne sprístupňuje verejnosti. Na stránke www.dikda.eu sa tak dajú pozrieť kompletné čísla tlačovín, na ktoré sa už nevzťahuje autorskoprávna ochrana. Môže sa tak stať po uplynutí 70 rokov od smrti ich autorov.

Vďaka tomuto užitočnému projektu si možno prečítať noviny z roku 1914, medzi nimi napríklad Slovenské noviny, Slovenský denník, Národnie noviny, Národný hlásnik, Robotnícke noviny, Ľudové noviny, Slovenský týždenník, Vlasť a svet, Slovenské pohľady, Veselé noviny či Živena. Práve z nich pre vás každý týždeň vyberáme zaujímavé texty spred 100 rokov.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 4. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 5. Magazín SME Ženy už v predaji
 6. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 8. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 9. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 10. Aplikácia na likvidáciu škody. Bez obhliadky a bez faktúry.
 1. Magazín SME Ženy už v predaji
 2. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 3. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 4. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 5. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 6. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 7. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 8. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 9. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 10. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 35 372
 2. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 23 665
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 19 730
 4. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 17 319
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 16 174
 6. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 13 277
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 282
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 327
 9. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 321
 10. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 497
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Žilinská nemocnica varuje pred režimom vojnovej medicíny

Bojnická nemocnica už nevie vyčleniť ďalšie lôžka pre pacientov s Covidom

Väčšina nemocníc má dostatok lôžok. Avšak hlavne tým na severe Slovenska začínajú akútne chýbať zdravotníci.
Dobré ráno

Dobré ráno: V Poľsku sú ľudia už týždeň v uliciach, zúri tam kultúrna vojna

Do protestov sa zapájajú desaťtisíce ľudí.

Podcast Dobré Ráno.

Fico žije v atmosfére strachu, jeho ľudia končia v putách

Šéf Smeru sa zastal viacerých zadržaných.

Predseda Smeru Robert Fico.
Komentár šéfredaktorky Beaty Balogovej

Trump patrí do múzea

Trump bol nesmiernou inšpiráciou pre všetkých populistov, ale aj autokratov.

Beata Balogová, šefredaktorka denníka SME

Neprehliadnite tiež

Chaos, rady a málo miest. Košickí starostovia sa obávajú fiaska

Mali šesť dní na prípravu testovania: Dali sme bokom zdravý rozum.

Starostovia robia napriek kritike k okolnostiam všetko pre to, aby testovanie zvládli.
Lokalita Lapanč medzi Veľkým Šarišom a Prešovom. V diaľke vidieť stavbu R4 i Šarišský hrad.

Veterinári budú môcť počas testovania robiť vizuálnu kontrolu odobratej vzorky

Podmienkou je dôkladne si pozrieť inštruktážne video.

Ilustračné foto.

Žilinská nemocnica varuje pred režimom vojnovej medicíny

Bojnická nemocnica už nevie vyčleniť ďalšie lôžka pre pacientov s Covidom

Väčšina nemocníc má dostatok lôžok. Avšak hlavne tým na severe Slovenska začínajú akútne chýbať zdravotníci.