Historický kalendár na 9. novembra

Bratislava 8. novembra (TASR) - Medzinárodný deň boja proti nacizmu a antisemitizmu - pripomínajú si

protinacistické organizácie (od roku 1988) - začali sa v noci z 9.

na 10.11.1938 (Krištáľová noc) v nacistickom Nemecku antisemitské

pogromy proti židovskému obyvateľstvu (zahynulo počas nej 91 Židov

a približne 26 000 ich zavliekli do koncentračných táborov),

zapaľovanie synagóg, demolovanie obchodov a bytov židovských

majiteľov (vecné škody vyčíslili na niekoľko stoviek miliónov

ríšskych mariek a približne 250 synagóg a 7500 obchodov

zhorelo, alebo bolo zdemolovaných), ktoré rozpútal smutne známy

minister propagandy Joseph Goebbels, pričom zámienkou sa nacistom

stal atentát istého židovského mladíka Herschela Grünspana na

nemeckého veľvyslaneckého radcu Ernsta von Ratha v Paríži (17-ročný

mladík sa chcel vraždou pomstiť za násilné vysťahovávanie

židovských občanov z hitlerovského Nemecka do Poľska,

medzi ktorými boli aj jeho rodičia) a tragédiou smutnej noci bola

aj skutočnosť, že zavraždený radca Rath sám patril k odporcom

Adolfa Hitlera a nacizmu Štátny sviatok Kambodžského kráľovstva - Deň nezávislosti (1953) Výročie posviacky Lateránskej baziliky - slávi sa od 12. storočia,

pričom ju dal postaviť cisár Konštantín a bola najprv sviatkom

mesta Ríma a neskôr na počesť baziliky zvanej Matka a hlava

všetkých kostolov mesta a sveta rozšírila sa na celý rímsky obrad

ako znak lásky a jednoty s Petrovou katedrou

1637 - stal sa čanádskym biskupom Ján Püški 1642 - zomrel v Trnave cirkevný hodnostár a mecén IMRICH LÓSI, ktorý podporoval rozvoj kníhtlače a cirkevného školstva, pričom zanechal základinu 30 000 forintov na založenie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Narodil sa okolo roku 1580 1772 - skončil sa tzv. spišský záloh, ktorým bolo od roku 1412 Poľsku zálohovaných 13 spišských miest a ľubovniansko-podolínske hradné panstvo 1777 - dala Miestodržiteľská rada v Budíne senátu Trnavskej univerzity absolutórium a požiadalo ho, aby preniesli svoj úrad do Budína

1782 - zomrel v Prievidzi piarista, náboženský spisovateľ a pedagóg SEVERÍN NOZDROVICKÝ, predstavený rehoľného domu v Nitre, pričom jeho práce z filozofie a teológie zostali v rukopise. Narodil sa 24.11.1712 1852 - narodil sa v Slovinkách montanista a odborný publicista JÚLIUS SCHWARTZ. Zomrel 7.2.1923 1892 - narodil sa v Mojmírovciach teológ, katolícky kňaz, odborný spisovateľ a pedagóg EMIL FUNCZIK, budovateľ a prvý dekan Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave, ktorý sa venoval otázkam cirkevného práva. Zomrel 12.3.1972 - narodil sa v Plaveči teológ, pedagóg a cirkevný hodnostár VINCENT TOMEK, prvý Slovák zvolený do funkcie generálneho predstaveného rehole piaristov. Zomrel 18.4.1986 1927 - zomrela vo Zvolene spisovateľka a prekladateľka BOŽENA OKRUCKÁ, ktorá krátke poviedky publikovala v časopise Živena, pričom sa orientovala na spracovanie tematiky vidieckeho života. Narodila sa 2.1.1890 1937 - narodila sa maliarka, grafička a keramička ALŽBETA ŠTOLLMANOVÁ, členka Slovenskej výtvarnej únie - narodil sa JOZEF KRUČAY, člen Slovenského syndikátu novinárov

1942 - narodil sa v Jelšovciach herec FRANTIŠEK DESSET - narodil sa v Slovenskej Ľupči učiteľ výtvarnej výchovy a básnik JÁN PRIESOL, člen Klubu nezávislých spisovateľov, ktorý sa venuje aj keramike 1947 - zomrel v Budapešti (Maďarsko) geológ, autor učebnice a učiteľ ŠTEFAN VITÁLIS, ktorý sa zaslúžil o objavenie plynu v Sedmohradsku. Narodil sa 14.3.1871 - odhalili slávnostne v Trnave pamätník židovským spoluobčanom, ktorí zahynuli počas druhej svetovej vojny 1952 - zomrel v Bratislave filmový pracovník, vydavateľský pracovník, literárny kritik a teoretik MICHAL POVAŽAN, spoluzakladateľ a riaditeľ vydavateľstva Tatran. Narodil sa 8.9.1913 1982 - zomrel v Bratislave vo veku 58 rokov zástupca šéfredaktora denníka Práca ĽUDOVÍT VLAŠIC - začala sa dvojdňová spoločná schôdza snemovní Federálneho zhromaždenia, pričom schválili niekoľko vládnych návrhov zákonov, medzinárodných zmlúv a dohôd

1987 - uskutočnilo sa 53. valné zhromaždenie členov ČSAV - zomrel v Toronte (Kanada)národný a kultúrny pracovník, generálny vikár tamojšej eparchie sv. Cyrila a Metoda, vydavateľ a publicista FRANTIŠEK FUGA, predseda zahraničnej Matice slovenskej. Narodil sa 9.6.1923 - začala sa dvojdňová 6. spoločná schôdza snemovní Federálneho zhromaždenia , pričom schválili zákony o výrobe, rozvode a spotrebe tepla, štátnej energetickej inšpekcii a veterinárnej starostlivosti 1992 - preplavili sa prvé nákladné lode Fatra a Žitava plavebnými komorami v Gabčíkove - schválili v Židlochoviciach na spoločnom zasadnutí vlád ČR a SR zmluvu o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci, šesť zmlúv z hospodárskej oblasti a zmluvu o spôsobe usporiadania vzťahov vyplývajúcich z rozdelenia Česko-slovenskej armády - odpovedala kladne maďarská vláda na návrh vlády ČSFR a bola ochotná dohodnúť sa na všetkých sporných otázkach okolo Vodného diela Gabčíkovo, pričom vyzvala čs. stranu dodávať pôvodné množstvo vody do Dunaja a pomôcť obnoviť plavebné podmienky --------------------------------------------------------------------- 1717 - vydali zakladajúci dekrét Stavovskej inžinierskej školy v Prahe 1732 - založili v Scale pri Miláne svätý Alfonz Maria z Liguori a Tommaso Falcoia kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi), ktorú schválil pápež Benedikt XIV. 25.2.1749 1802 - narodil sa americký publicista a bojovník proti otroctvu ELIJAH PARISH LOVEJOY, ktorého zabil dav otrokárov v roku 1837, keď sa pred nimi snažil uchrániť sídlo svojich novín St. Louis Observer 1812 - narodil sa francúzsky architekt PAUL ABADIE. Zomrel roku 1884 1817 - ponúkol posledný japonský šogún Jošinobu cisárovi svoje odstúpenie a vyhlásil, že je ochotný vrátiť politickú moc do rúk cisára, čím sa v Japonsku skončilo takmer osemstoročné obdobie vlády šogúnov 1832 - narodil sa prozaik a tvorca francúzskeho detektívneho románu ÉMILE GABORIAU. Zomrel roku 1873 1847 - narodilo sa v nemocnici v škótskom Edinburghu prvé dieťa, ktorého matke podali pred pôrodom narkózu, pričom zákrok vykonal doktor James Young Simpson

1872 - zničil veľký požiar v americkom meste Boston (Massachusetts) takmer ticíc budov 1877 - narodil sa pakistanský básnik, islamský filozof a humanista MUHAMMAD IKBÁL. Zomrel roku 1938 - založili v New Yorku Americkú chemickú spoločnosť - zomrel český radikálnodemokratický politik, publicista a literárny kritik KAREL SABINA, libretista najznámejších opier Bedřicha Smetanu (Predaná nevesta a Braniboři v Čechách). Narodil sa roku 1813 - narodil sa patriarcha moskovský a celého Ruska ALEXIJ (vlastným menom Sergej Vladimirovič Simanskij). Zomrel roku 1970 1897 - narodil sa britský chemik ROLAND GEORGE WREYFORD NORRISH, laureát Nobelovej ceny (1967) za výskum v oblasti veľmi rýchlych reakcií. Zomrel roku 1978 - narodil sa český umelecký návrhár, maliar a grafik LADISLAV SUTNAR. Zomrel roku 1976 1902 - narodil sa sovietsky elektrotechnik ISAAK SEMJONOVIČ BRUK. Zomrel roku 1974 - narodil sa český maliar a fotograf FRANTIŠEK VOBECKÝ. Zomrel v roku 1991 - narodil sa dánsky lyrik a kritik PAUL LA COUR. Zomrel roku 1956 - narodil sa významný britský filmový režisér ANTHONY ASQUITH. zomrel roku 1968 - narodil sa český botanik, lesný inžinier, vysokoškolský pedagóg a odborný publicista ALOIS ZLATNÍK, spoluzakladateľ experimentálnej taxonómie vyšších rastlín. Zomrel roku 1979

1907 - publikovali londýnske noviny Daily Mirror prvú fotografiu, ktorej prenos sa uskutočnil podmorským káblom, čo umožnil faksimilový telegraf Arthura Korna, práva na jeho využívanie získali aj parížske noviny LďIllustration - narodil sa český klavírny virtuóz a pedagóg FRANTIŠEK MAXIÁN. Zomrel roku 1971 1917 - prijal na záver druhý všeruský zjazd sovietov Dekrét o pôde, pričom zvolili Všeruský ústredný výkonný výbor, v ktorom bolo 62 boľševikov, 29 ľavých eserov, šesť sociálnych demokratov internacionalistov, traja ukrajinskí socialisti a jeden eser-maximalista na čele s Levom Borisovičom Kamenevom - začala sa šesťdňová kontrarevolučná vzbura Kerenského a generála Kornilova proti sovietskej moci

1927 - objavili v Číne medveďa pandu veľkú 1932 - zahynulo v Ženeve pri pouličných zrážkach medzi prívržencami pravicovo extrémistického združenia Union Nationale a socialistickými demonštrantami 12 osôb a 60 bolo zranených - narodil sa český estetik a filozof ANTONÍN MOKREJŠ 1942 - postavilo sa francúzske vichystické loďstvo na odpor spojeneckej invázii v severnej Afrike: v Casablance ťažko poškodili francúzsku bojovú loď Jean Bart, potopili jeden krížnik a štyri torpédoborce, v Orane zničili štyri francúzske torpédoborce - začali sa Nemci prichádzajúci zo Sicílie sústreďovať na letisku El Aouina pri Tunise a 11. novembra utvorili vzdušný most - prerušili USA, Kanada a Mexiko diplomatické styky s francúzskou vichystickou vládou, Vichy prerušili diplomatické styky s USA - pricestoval do Mníchova taliansky minister zahraničných vecí Galeazzo Ciano, kde rokoval s nemeckým nacistickým diktátorom Adolfom Hitlerom: dohodli sa na spoločnom postupe proti vichystickému Francúzsku - vymenovali za nového dánskeho ministerského predsedu Erika Scaveniusa - bombardovali Spojenci Akjab - zlikvidovali nacisti lublinské židovské geto v Poľsku 1952 - zomrel biochemik, politik a štátnik CHAIM WEIZMANN, prvý izraelský prezident. Narodil sa roku 1874 - zomrel pracovník španielskeho robotníckeho a komunistického hnutia ISIDORO ACEVEDO. Narodil sa roku 1867 - zomrel český divadelný podnikateľ, dramatik a režisér ANTONÍN FENCL. Narodil sa roku 1881 1957 - podpísali India a ZSSR dohodu o poskytnutí sovietskeho úveru 500 miliónov rubľov na stavbu priemyslových podnikov 1967 - vyšlo prvé číslo amerického časopisu Rolling Stone - podpísali v Sofii bulharsko-francúzsku dohodu o pomoci a vzájomnej spolupráci pri rozvíjaní a mierovom využívaní atómovej energie - zvolili za nového predsedu talianskeho senátu kresťanskodemokratického senátora Emnia Zeliola Lanziniho - zavinilo stádo kráv pri juhotalianskom Salerne železničné nešťastie, pri ktorom zahynulo 13 osôb a 70 bolo zranených - predstavil nový saigonský premiér Nguyen-van-Loc šéfovi režimu Thieuovi svoj kabinet zložený najmä z rovnakých ministrov, akých mal vo vláde vtedajší viceprezident Ky - vypustili z Kennedyho mysu americkú raketu Saturn 5 s mesačnou kabínou Apollo, ktorá mala zistiť odolnosť ochranného plášťa kabíny pri prieniku atmosférou, pričom ešte ten istý deň pristála kabína Apollo severozápadne od Havajských ostrovov 1972 - zverejnili v Paríži, Washingtone, Londýne a Moskve vyhlásenie o štvorstranných právach a zodpovednosti veľmocí v súvislosti s budúcim prijatím NDR a NSR do OSN - vypustili USA úspešne kozmické teleso DMSP B5C-06 - začalo sa dvojdňové zasadnutie ÚV Zväzu komunistov Srbska, na ktorom kriticky analyzovali situáciu v strane 1977 - uniesli viedenského veľkopriemyselníka Waltera Michaela Palmersa, ktorého o štyri dni neskôr po zaplatení výkupného vo výške 31 miliónov šilingov prepustili - dali do prevádzky vtedy najväčšiu cisternovú loď sveta - francúzsku loď Pierre Guillaumat s štyrmi turbínami (dĺžka 414 metrov, šírka 63 metrov a ponor 28,6 metra) - bombardovalo izraelské letectvo juholibanonský prístav Súr, 13 ďalších obcí a tri palestínske tábory, pričom zahynulo vyše 100 osôb a niekoľko stoviek bolo zranených 1982 - zahynulo 38.000 civilných obyvateľov a ďalších 3.000 osôb zmizlo bez stopy podľa dokumentu Komisie pre ľudské práva počas trojročného násilia v Salvádore - kontroloval Irán podľa oznámenia 300 kilometrov irackého územia - zahynulo podľa oznámenia pri trojdňových silných víchriciach vo Francúzsku, Španielsku, Portugalsku a Švajčiarsku najmenej 25 osôb - prišlo v Salangskom tuneli severne od afganskej metropoly Kábul pri reťazovej dopravnej nehode o život najmenej 1.100 ľudí, medzi nimi 700 sovietskych vojakov (podľa niektorých údajov zahynulo až 2000 Afgancov), pričom pri havárii explodovali dve cisternové autá - 2,7 kilometrom dlhým tunelom pod pohorím Hindúkuš prechádzala cesta vedúca z Kábulu do juhosovietskych republík - začalo sa v Madride po päťmesačnej prestávke nadväzujúce zasadanie Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe - skončila hlava katolíckej cirkvi Ján Pavol II. svoju 14. zahraničnú cestu, počas ktorej ako prvý pápež v histórii navštívil Španielsko 1987 - vyslovila sa v referende väčšina Talianov proti pokračovaniu výstavby atómových elektrární - zvolili znovu na zjazde Kresťanskodemokratickej únie (CDU) za predsedu Helmuta Kohla, pričom v programe mali hľadanie spôsobu zastavenia úbytku počtu voličov strany - začala sa šesťdňová návšteva predsedu vlády Kórejskej ľudovodemokratickej republiky Ri Gun-moa v Číne, pričom rokoval s najvyššími predstaviteľmi o rozvoji vzájomných stykov - začal sa v NSR z iniciatívy politických strán, protivojnových a demokratických organizácií Týždeň mieru, pričom usporiadali mítingy na podporu sovietskych mierových návrhov - vybuchla v preplnených uliciach v blízkosti nádražia hlavného srílanského mesta Kolamba bomba, pričom zahynulo 30 osôb a niekoľko desiatok bolo zranených - zúčastnili sa pozorovatelia z krajín Varšavskej zmluvy na manévroch britských síl Purple Warrior v juhozápadnom Škótsku - začalo sa vo Washingtone sedemdňové Valné zhromaždenie Organizácie amerických štátov, pričom Daniel Ortega predložil plán na zastavenie paľby medzi Sandinovskou ľudovou armádou a kontrarevolučnými skupinami, avšak prijali rezolúcie k stredoamerickej problematike a mierovému rokovaniu o zvrchovanosti nad Falklandskými (Malvínskymi) ostrovmi - odmietla nikaragujská vláda priame rokovania s vodcami kontrarevolučných skupín o ich účasti na moci - začalo sa v Ženeve 12-dňové prvé kolo americko-sovietskeho komplexného rokovania o obmedzení a úplnom zastavení jadrových skúšok, pričom sa sústredili na vypracovanie efektívnych kontrolných opatrení umožňujúcich ratifikovanie zmlúv o obmedzení jadrových skúšok z rokov 1974 a 1976

1989 - povolila NDR svojim občanom odchod na Západ - padol berlínsky múr 1992 - vypracovalo politické a vojenské vedenie bosnianskych Srbov sedembodový plán na ukončenie vojny, pričom žiadali stiahnutie všetkých ozbrojených síl Chorvátska z Bosny a Hercegoviny - demonštrovalo v nemeckých mestách asi 100.000 osôb, aby si pripomenuli 54. výročie tzv. Krištáľovej noci - zomrel vo veku 87 rokov britský historik architektúry JOHN SUMMERSON - zomrel vo veku 88 rokov tvorca britských súčiastok výbavy britských agentov a vojakov počas II. svetovej vojny CHARLES FRASER-SMITH - podpísali v Londýne britský premiér John Major a ruský prezident Boris Jeľcin zmluvu o vzájomných vzťahoch, prvú ruskú štátnu zmluvu od roku 1766 - začali sa v Bruseli rokovania ministrov zahraničných vecí európskej dvanástky o 200-percentnom cle na niektoré poľnohospodárske výrobky z krajín Európskeho spoločenstva 1997 - objavili izraelskí archeológovia na južnom okraji Jeruzalema uprostred zvyškov byzantského kostola z 5. storočia kameň, na ktorom si podľa evanjelia oddýchla Panna Mária na ceste do Bethlehema pred Kristovým narodením - začala sa trojdňová návšteva ruského prezidenta Borisa Jeľcina v Čínskej ľudovej republike - priviedla v Rochestri (štát New York) žena, ktorá už tri mesiace ležala v kóme, na svet dievčatko vážiace 1,5 kilogramu - vymenoval thajský kráľ Pchúmipchón Adundét do funkcie predsedu vlády vodcu thajskej opozičnej Demokratickej strany Čuana Líkpaího

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 836
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 11 090
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 610
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 3 120
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 160
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 097
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 612
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 427
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 316
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 191

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Slobodné a rozvedené matky sú moderné vdovy, tvrdia Kotlebovci

Kotlebovci cielia na zraniteľné skupiny s najväčšími finančnými problémami.

Neprehliadnite tiež

Domov

Z eurofondov sa nič nerozkradlo, Plavčan urobil kroky, hovorí Paška z SNS

Vláda robí dlhodobé opatrenia proti korupcii, povedal Ján Podmanický zo Smeru.

Domov

Danko nemá problém zasmiať sa na ľudovej tvorivosti aj na jeho účet

Prekáža mu, keď niektoré strany manipulujú verejnou mienkou.

Domov

Cséfalvayová: Vízia, že spojenectvo s Ruskom je cesta pre Slovensko, je nereálna

Ruská geopolitika sa podľa poslankyne zasekla v období studenej vojny.

Domov

Americký denník si všimol Spišský Hrhov. Pochválil prácu s Rómami

Dedina založila komunitné firmy, ktoré Rómov zamestnali, a pomohla im postaviť slušné domy.