Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

Santiago de Chile/Bratislava 8. novembra (TASR) - Delegácia Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) bude až do piatku 15. novembra účastníkom

Slovenská delegácia na zasadnutí krajín CITES v Chile

Santiago de Chile/Bratislava 8. novembra (TASR) - Delegácia
Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) bude až do piatku 15.
novembra účastníkom 12. zasadnutia Konferencie členských krajín
Dohovoru CITES v Santiagu de Chile. Na stretnutí je prítomných 2000
delegátov zo 160 štátov sveta.

Na rokovaní krajín konvencie o medzinárodnom obchode
s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín sa jej
účastníci venujú asi 60 návrhom na reguláciu obchodu s určitými
druhmi zvierat a rastlín. Ide predovšetkým o veľrybu Minke a Bride,
afrického slona, isté druhy korytnačky a ďalšie živočíchy.

Delegáti prerokujú aj návrh rozpočtu a príspevkov do CITES na
roky 2003-2005. Výška členského príspevku pre SR vychádza zo stupnice
OSN - 0,043 percenta. Ročný príspevok podľa nej predstavuje viac ako
2000 USD a bude zabezpečený z plánovaných rozpočtových zdrojov MŽP
SR, informovala dnes TASR tlačová tajomníčka rezortu Dana Gregorová.

Dohovor bol podpísaný 3. marca 1973. Platnosť nadobudol 1. júla
1975. Jeho sekretariát sídli v Ženeve. SR pristúpila k dohovoru 1.
januára 1993. Konvencia je považovaná za jeden z hlavných nástrojov
svetovej stratégie ochrany prírody a je súčasťou programu stratégie
trvalo udržateľného života vyhláseného v roku 1992 pod patronátom
Programu OSN pre životné prostredie (UNEP), Svetového zväzu ochrany
prírody (IUCN) a Svetového fondu pre prírodu.

Jeho cieľom je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi
živočíchov a rastlín pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta, aby
sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením vplyvom ich
bezohľadného získania pre obchodné účely.

Uplatňovanie dohovoru realizujú jednotlivé členské štáty cez
inštitúcie - výkonné a vedecké orgány. Kontrola sa uskutočňuje
prostredníctvom povolení, ktoré musia sprevádzať každú zásielku
CITES. V SR je orgánom, ktorý vydáva povolenie, MŽP. Kontrolu
vykonávajú colné orgány.


Magyar Nemzet: Dohadovanie o krajanskom zákone pokračuje

Budapešť 8. novembra (TASR) - Iba technické úpravy krajanského zákona
sú prijateľné. Navrhovaná novela Zákona o Maďaroch žijúcich
v susedných krajinách prekračuje opodstatnenú mieru, píše dnešné
vydanie maďarského denníka Magyar Nemzet.

Denník cituje predsedu zahraničného výboru parlamentu
a podpredsedu Zväzu mladých demokratov (FIDESZ) Zsolta Németha, podľa
ktorého sú v pripravovanej úprave krajanského zákona vážne
nedostatky. Mladí demokrati od začiatku zastávali názor, že je možné
urobiť iba najužšie technické úpravy, ktoré zohľadnia odporúčania
Benátskej komisie a prevedú dohodu Orbán-Nastase a vykonávacie
predpisy do zákona.

Németh ďalej povedal, že navrhovaný balík zmien kabinet
zdôvodňuje snahou riešenia slovenských a rumunských obáv. V tejto
súvislosti pripomenul, že vláda mala návrh hlbšie konzultovať
s legitímnymi predstaviteľmi maďarských organizácií za hranicami,
potom by bolo zrejmé, že Slovensku, jednotlivým susedným krajinám,
respektíve Maďarom žijúcim v zahraničí nie je možné vyhovieť súčasne.
Je absolútne neprijateľné, aby zrušili podporu vzdelávania. Mladí
demokrati trvajú na tom, aby podporu dostávali tí, ktorí sú držiteľmi
krajanských preukazov.

V súvislosti s pracovnými povoleniami predseda výboru
zdôraznil, že ak by došlo k zrušeniu tejto časti krajanského zákona,
potom sa otázka národnej menšiny dostane do roviny "folklóru". Németh
sa domnieva, že novela musí ešte pred rokovaním v parlamente spočinúť
na konsenze parlamentných strán. Podľa neho je dôležité, aby medzi
predložením parlamentu a prijatím novely neprešiel viac ako jeden
mesiac, lebo nepriatelia zákona doma aj v zahraničí tak získajú väčší
priestor, píše Magyar Nemzet.

Maďarsko za zaviazalo do konca roka novelizovať kontroverzný
krajanský zákon, minister zahraničných vecí László Kovács minulý
týždeň oznámil, že novelu krajanského zákona prerokuje parlament vo
februári.


Robertson: NATO oznámi počet pozvaných až na summite v Prahe

Brusel 8. novembra (TASR) - Severoatlantická aliancia bude poznať
rozhodnutie o počte pozvaných krajín už pred summitom v Prahe, oznámi
ho však až na vrcholnej schôdzke vo štvrtok 21. novembra. Vyplynulo
to z dnešného vystúpenia generálneho tajomníka NATO Georgea
Robertsona na pôde bruselského Strediska európskej politiky (EPC).

Jednotlivé stanoviská členských štátov NATO k počtu pozvaných
krajín budú známe v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov, spoločný
postoj aliancia oznámi až na zasadnutí Severoatlantickej rady (NAC)
v prvý deň summitu, vyhlásil Robertson.

V priebehu budúceho týždňa sa šéf NATO jednotlivo stretne
s veľvyslancami všetkých 19 členov aliancie, aby ho oboznámili
s konečným stanoviskom ich vlád.

Robertson tiež očakáva, že v nasledujúcich týždňoch začnú svoje
postoje k pozvánkam verejne oznamovať jednotlivé vlády. "Kolektívne
stanovisko však bude prijaté až 21. novembra okolo 9.35 h na
zasadnutí Severoatlantickej rady v Prahe," uviedol šéf NATO.

Hoci aliancia bude rozhodnutie poznať niekoľko dní pred
summitom, podľa Robertsona ho verejne neoznámi.

"Považujeme za správne udržiavať tlak na kandidátske krajiny do
poslednej minúty," odpovedal šéf NATO na otázku TASR, prečo aliancia
menej ako dva týždne pred summitom nechce prezradiť počet pozvaných
krajín, keď má vďaka Akčnému plánu členstva jasný obrazu o stave
pripravenosti jednotlivých kandidátov.

Robertson vo svojej prednáške v EPC len zopakoval svoje
obľúbené tvrdenie, že pozvánku v Prahe dostane jedna až deväť krajín,
keďže o členstvo sa uchádza deväť kandidátov. Zdôraznil, že
rozhodnutie ešte skutočne nebolo prijaté.

Podľa diplomatov a pozorovateľov je však pravdepodobné, že
pozvánku v Prahe dostane sedem krajín. Mali by to byť Slovensko,
Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Bulharsko a Rumunsko. Summit
NATO v českej metropole sa uskutoční 21.-22. novembra.

Šéf aliancie venoval väčšinu prednášky novým hrozbám, ktorým
musí čeliť medzinárodné spoločenstvo. Ide v prvom rade o terorizmus
a šírenie zbraní hromadného ničenia. Robertson je presvedčený, že
rozšírené a modernejšie NATO po pražskom summite bude schopné týmto
výzvam čeliť a zachová si svoje opodstatnenie v priestore
euroatlantickej bezpečnosti.


Prijatie Slovenska do NATO by zvýšilo stabilitu užšieho regiónu

Budapešť 8. novembra (TASR) - Krajiny Visegrádskej štvorky majú
záujem na tom, aby na pražskom summite NATO boli pozvané na vstup
všetky pripravené krajiny, vrátane Slovenska. Povedal to dnes
v Budapešti podpredseda maďarského parlamentu László Mandúr v rámci
konferencie o perspektívach spolupráce krajín V4 týkajúcej sa
hospodárstva, zahraničnej politiky a obrany.

Vstup Slovenska do euroatlantickej organizácie by podľa
socialistického politika zvýšil stabilitu užšieho regiónu, a tú
vlastnosť tohto priestoru, ktorá prispieva k bezpečnosti kontinentu.
"Dnes, keď krajiny V4 integrujúce sa do Európskej únie stoja pred
podobnými výzvami, je štvorstranná spolupráca opäť tak dôležitá, ako
pri vzniku tohto zoskupenia," konštatoval Mandúr. Dodal, že budúce
členstvo krajín štvorky otvára v ich vzájomnej spolupráci nové
strategické úlohy.

Podľa podpredsedu parlamentu má visegrádska spolupráca
perspektívu aj v rozšírenej Európe, lebo zoskupenie vzniklo na
základe mnohých existujúcich hospodárskych, infraštrukturálnych
a kultúrnych vzťahov, kde spoluprácu a integráciu nevynútila nejaká
vonkajšia nutnosť.


AFP: Situácia v oblasti vzdelávania je v strednej Európe, vrátane SR,
kritická

Praha 8. novembra (TASR) - Po piatich rokoch štúdia na vysokej škole
mala Češka Marie Matulová za svoju prácu ako začínajúca pedagogička
hrubý mesačný plat 7030 korún, teda 229 eúr. Po roku pôsobenia ako
učiteľka začala v polovici roku 2000 pracovať v súkromnom podniku,
kde mesačne zarába trikrát viac. Týmito vetami začína francúzska
agentúra AFP svoju správu o nezávideniahodnom spoločenskom postavení
pedagógov v krajinách strednej Európy.

Podľa pozorovateľov z krajín Európskej únie (EÚ) je situácia
v oblasti odmeňovania pracovníkov v sektore vzdelávania obzvlášť
kritická v Českej republike a na Slovensku a donedávna bola takmer
rovnako kritická aj v Maďarsku.

"Mladí diplomovaní pedagógovia hromadne opúšťajú školy
a hľadajú si lepšie platené miesta v súkromnom sektore. Ich miesta
musíme v čoraz väčšej miere zaplniť dôchodcami, alebo sme nútení
požiadať starších pedagógov, aby odložili na neskoršie svoj plánovaný
odchod do penzie," cituje AFP hovorcu českého ministerstva školstva
Ondřeja Gabriela.

Podobné ťažkosti s mladými pedagógmi majú aj ďalšie
postsocialistické krajiny. Hlavnou príčinou ich problémov je
skutočnosť, že napríklad v ČR má stredoškolský učiteľ po 15 rokoch
praxe hrubý mesačný príjem vo výške asi 440 a na Slovensku dokonca
len 290 eúr.

"Nedostatočné financovanie pracovníkov v oblasti vzdelávania
môže v budúcnosti spôsobiť ešte väčšie problémy ako teraz a preto sa
vláda premiéra Mikuláša Dzurindu urýchlene vynasnaží zabezpečiť
prostriedky na lepšiu motiváciu mladých potenciálnych pedagógov,"
cituje AFP šéfa rezortu vzdelávania SR Martina Fronca.

Francúzska agentúra pripomína, že v Maďarsku je od 1. septembra
tohto roku minimálny plat diplomovaných pedagógov približne 400 eúr,
čo predstavuje dvojnásobok všeobecného minimálneho platu. Na základe
úpravy platov pre zamestnancov v štátnom sektore zarába v súčasnosti
v Maďarsku diplomovaný stredoškolský pedagóg viac ako 600 eúr mesačne.


Dzurinda: Spoločný postup V4 je reálnejší ako postup 10 kandidátskych
krajín

Varšava 8. novembra (TASR) - Poľský prezident Aleksander Kwasniewski
vyjadril dnes potešenie z toho, že Slovensko je po parlamentných
voľbách stabilnou a demokratickou krajinou.

"Všetci si v Poľsku všimli, že Slovensko je jedinou krajinou
v regióne strednej a východnej Európy, kde sa podarilo pokračovať
v podobnej politickej konštelácii s tým istým premiérom," povedal
prezident po rozhovore so slovenským premiérom Mikulášom Dzurindom
v poľskej metropole. Poľská politická špička to považuje za dobrý
predpoklad pokračovania v reformách a integrácii SR do Európskej únie
a NATO.

Dzurinda prvý raz navštívil Kwasniewského sídlo ešte ako líder
opozície v roku 1997. V tom čase sa stretol aj s najvyššími poľskými
politikmi, čo bolo podľa neho významné pre ďalší vývoj v krajine.

Obidvaja predstavitelia hovorili aj o spoločnom susedovi
- Ukrajine. Kwasniewski požiadal Dzurindu, aby Slovensko nezabúdalo
vo svojej zahraničnej politike na túto krajinu. Predseda vlády SR ho
informoval, že Ukrajinu navštívi na budúci rok a ako predstaviteľ
predsedníckej krajiny vo V4 bude hľadať možnosti pre konzultácie aj
s ukrajinským premiérom. "Aby sme aj takto pomohli k demokratickému
a slobodnému vývoju Ukrajiny," vyhlásil Dzurinda.

Časť dialógu venovali Dzurinda a Kwasniewski téme integrácie
Slovenska a Poľska do EÚ, ale aj možnostiam spoločnej pozície V4
a desiatich kandidátskych krajín v predvstupovej politike. Slovenský
premiér v tejto súvislosti zdôraznil, že proces negociácie a vstupu
je individuálny a popri všetkých spoločných záujmoch existujú aj
rozdielne. "Je rozdielna úroveň pripravenosti tej-ktorej krajiny na
tú-ktorú oblasť. Preto hľadať úplne identické postoje by bolo aj
kontraproduktívne." Dzurinda preto odmieta hovoriť o skupinovom
nátlaku či lobingu, ale naopak o konzultáciách a výmenách názorov.

Mikuláš Dzurinda si myslí, že spoločný postup v rámci V4 je
reálnejší ako jednotný postup desiatich kandidátskych krajín, čo je
dané aj geografickou blízkosťou či historickou skúsenosťou.


Korčok: Návrh rezolúcie o Iraku dáva možnosť vyriešiť tento problém

Brusel 8. novembra (TASR) - Návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady (BR)
OSN o Iraku vytvára podmienky na to, aby sa dlhoročný problém
medzinárodného spoločenstva s touto krajinou mohol vyriešiť. Povedal
to dnes v Bruseli štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR
Ivan Korčok.

Problém Iraku dospel podľa neho za posledných desať rokov do
štádia, keď medzinárodné spoločenstvo dosiahlo isté limity svojej
trpezlivosti. Ani Slovensko - ak chce hovoriť o stabilite a mieri
v budúcnosti, nesmie zatvárať oči pred tým, čo je príčinou
medzinárodných hrozieb, zdôraznil štátny tajomník.

"Irak takúto hrozbu dnes predstavuje. Za posledných desať rokov
mal možnosť presvedčiť, že takouto hrozbou nie je, ale urobil pravý
opak," povedal Korčok novinárom na okraj zasadnutia Konventu
o budúcnosti EÚ.

Ak by Irak nesplnil podmienky rezolúcie, ktorú dnes popoludní
SEČ zrejme schváli Bezpečnostná rada OSN, a došlo by napríklad
k vojenskému útoku, Korčok si myslí, že "aj (slovenskí) občania budú
chápať, že na to, aby v budúcnosti neboli vystavení napríklad
vojenským riešeniam, jednoducho treba riešiť hrozby".

Bezpečnostná rada OSN bude o novej rezolúcii o Iraku
vypracovanej Spojenými štátmi hlasovať dnes o 16.00 h SEČ. Po dohode
s Francúzskom, dosiahnutej na poslednú chvíľu, sú USA presvedčené, že
BR dnes schváli sformulovanú rezolúciu, ktorá bude pre Bagdad
poslednou šancou vyhnúť sa vojne.

Aj napriek výrazným ústupkom zo strany Francúzska a Ruska na
dva mesiace trvajúcich rokovaniach však ponecháva nová rezolúcia
Washingtonu možnosť zaútočiť na Irak bez prijatia druhej rezolúcie,
ktorá by oficiálne schvaľovala použitie sily.

Dokument dáva zbrojným inšpektorom OSN, ktorí z Iraku odišli
pred štyrmi rokmi, "bezprostredné, neobmedzené a bezpodmienečné"
právo pátrať po zbraniach hromadného ničenia na ktoromkoľvek mieste
na irackom území, vrátane sídiel prezidenta Saddáma Husajna.
V prípade, že Bagdad nevyužije "poslednú príležitosť" na spoluprácu,
bude musieť čeliť "vážnym následkom".


Figeľ: Návrh ústavnej zmluvy obsahuje pre SR neprijateľné myšlienky

Brusel 8. novembra (TASR) - Prvý projekt ústavnej zmluvy Európskej
únie, o ktorom dnes druhýkrát v Bruseli rokoval Konvent o budúcnosti
Európy, obsahuje niekoľko pre Slovensko neprijateľných návrhov.
Povedal to po plenárnom zasadnutí jeden zo slovenských zástupcov
v Konvente Ján Figeľ.

Návrh je dobrým východiskom pre ďalšiu diskusiu, "viacero
záležitostí je však pre Slovensko neprijateľných". "Napríklad úvaha
o kongrese národov Európy alebo o prezidentovi únie, prípadne o zmene
dnešného názvu," povedal Figeľ.

Podľa jeho slov zachádzajú tieto návrhy za reálny rámec
dnešných potrieb a zbytočne komplikujú inštitucionálny rámec dnešnej
únie. "Nie ďalšie inštitúcie, ale efektívnejšie postavenie a vzťahy
medzi existujúcimi inštitúciami je odpoveď, ktorú očakáva aj
Slovensko," zdôraznil zástupca slovenského parlamentu v Konvente.

Jednou z myšlienok, ktorá sa nepáči Slovensku ani ďalším menším
štátom, je vytvorenie stáleho predsedníctva v Rade ministrov EÚ
namiesto dnešného rotujúceho. Obávajú sa totiž, že by stratili svoje
postavenie na úkor veľkých členov EÚ.

"Vieme si predstaviť spôsoby rotácie, teda zmenu časového rámca
alebo skupinové predsedníctvo. Tam vidíme priestor aj pre menšie
štáty a podľa mňa je to väčšinový pohľad," uviedol Figeľ. Nevylúčil,
že práve toto bude jednou z najcitlivejších tém medzivládnej
konferencie, ktorá na základe podkladov z Konventu rozhodne o reforme
únie.

Figeľ i nový zástupca slovenskej vlády v Konvente, štátny
tajomník ministerstva zahraničia Ivan Korčok dnes zdôraznili, že na
konečnom rozhodovaní o reforme sa musia plne podieľať aj terajšie
kandidátske krajiny.

"Bude veľmi dôležité, aby sa reformy nediali pred rozšírením,
nebolo by to politicky šťastným krokom voči vstupujúcim krajinám,"
myslí si Figeľ.

"Je prioritou Slovenska a ďalších budúcich členov, aby toto
rozhodovanie bolo za našej účasti, a odmietame akékoľvek úvahy, aby
sa medzivládna konferencia začala skôr, ako naše krajiny budú sedieť
pri stole ako plnoprávni členovia," dodal Korčok.

Konvent má svoje odporúčania predložiť najneskôr v júni 2003.
Na ich základe potom o reformách rozhodne medzivládna konferencia
zložená z členských štátov.

Existujú názory, že prestávka medzi skončením Konventu
a začiatkom konferencie by nemala byť príliš veľká, terajšie
kandidátske krajiny sa však obávajú, že ak by sa konferencia
uskutočnila pred rozšírením plánovaným na rok 2004, nemali by v nej
plné slovo.

Podľa expertov však bude možné nájsť spôsob, ako budúce členské
krajiny, ktoré už budú mať podpísané prístupové zmluvy, plne zapojiť
do rozhodovania o reforme.


Dzurinda hovoril s Adamikom o cezhraničnej slovensko-poľskej
spolupráci

Krakov 8. novembra (TASR) - O cezhraničnej slovensko-poľskej
spolupráci dnes hovoril predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda
s malopoľským vojvodom Jerzym Adamikom v poľskom Krakove. Medzi jej
konkrétne projekty patrí výstavba dvoch mostov - cestného z Mníška
nad Popradom do Piwnicznej a železničného z Plaveču do Mucziny. Obe
krajiny sa usilujú o finančnú podporu na ich stavbu z fondov
Európskej únie.

Stretnutiu s malopoľským vojvodom predchádzala audiencia
u metropolitu Františka kardinála Macharského, ktorého v Poľsku
považujú za vysokú morálnu, cirkevnú a vedeckú autoritu. Macharski je
dokonca osobným priateľom pápeža Jána Pavla II., ktorý bol ešte ako
Karol Vojtyla jeho predchodcom na poste krakovského arcibiskupa.

Po krátkom stretnutí s vedením najstaršej univerzity v Poľsku
- Jagellonskej - a študentmi slovakistiky ukončil slovenský premiér
oficiálnu návštevu Poľska a odcestoval späť do vlasti.


Figeľ je v Ríme na rokovaní členov Konventu o budúcnosti Európy

Rím 8. novembra (TASR) - Predseda zahraničného výboru NR SR Ján Figeľ
sa zúčastňuje na víkendovom rokovaní kresťanskodemokratických členov
Konventu o budúcnosti Európy v Ríme. Hlavnou témou stretnutia je
diskusia o návrhu ústavnej zmluvy budúcej Európskej únie.

Členov Konventu prijal dnes taliansky prezident Carlo Azeglio
Ciampi a prehovoril k nim aj predseda Európskeho parlamentu (EP)
Patrick Cox i taliansky premiér Silvio Berlusconi, uviedol pre TASR
Ján Figeľ.

Európska ľudová strana ako prvá politická skupina v EP
pripravila kompletný návrh dokumentu podľa štruktúry, ktorú nedávno
Konventu predložil jeho predseda Valéry Giscard dďEstaing.

V únii podľa Figeľa existuje silná podpora realizácii
medzivládnej konferencie už v roku 2003. Pre SR a kandidátske krajiny
je však výhodnejší pôvodný plán budúcich inštitucionálnych reforiem,
ktorý počíta s rokom 2004. Ten by mal znamenať aj vstup nových
členských krajín do EÚ.

Iný spôsob, ako to v skoršom termíne riešiť, je podľa Jána
Figeľa priznať budúcim členským krajinám v texte pripravovanej
prístupovej zmluvy právo plnej účasti na budúcej inštitucionálnej
medzivládnej konferencii.


V pondelok sa v Maďarsku začnú konzultácie o úprave krajanského zákona

Budapešť 9. novembra (TASR) - Odborníci politických strán
a organizácií Maďarov žijúcich za hranicami začnú v pondelok
v Budapešti konzultovať s maďarskou vládou o pripravovaných úpravách
krajanského zákona.

Stálu maďarskú konferenciu (MÁERT), ktorá by mala prerokovať
modifikovanú verziu zákona, zvolali na 16. a 17. novembra.
Informovalo o tom dnešné vydanie denníka Népszabadság.

Medzirezortná pracovná skupina pripravila návrh, ktorý
zohľadňuje očakávania benátskej komisie Rady Európy a Organizácie pre
bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Návrh poslali maďarským
stranám a organizáciám susedných krajín tento týždeň, píše
Népszabadság.

Popri právno-technických zmenách Budapešť navrhuje aj obsahové
zmeny Zákona o Maďaroch žijúcich v susedných krajinách, ktorý je
v platnosti od januára 2002. Medzi tieto zmeny patrí zrušenie
zvýhodnenia krajanov pri zamestnávaní.

V oblasti podpory výchovy a vzdelávania návrh ráta s rozšírením
kruhu podporovaných, pričom by podporu nedostávali osoby, ale
inštitúcie. Zmena zasiahne aj vydávanie maďarských preukazov.

Predseda SMK Béla Bugár pre Népszabadság v tejto súvislosti
zdôraznil, že je potrebné snažiť sa dosiahnuť rozumný kompromis
v rámci Stálej maďarskej konferencie, pretože po vstupe Maďarska do
Európskej únie bude treba zákon pravdepodobne opäť zmeniť. "Nevyplatí
sa na taký krátky čas zatieniť dobré slovensko-maďarské susedské
vzťahy", povedal Bugár.

Súčasne sa však treba snažiť o to, aby tento zákon skutočne
pomohol Maďarom v zahraničí posilniť ich identitu a možnosť
prosperity v ich rodnej krajine, zdôraznil predseda SMK pre
Népszabadság a dodal, že pre slovenských Maďarov by zrušenie
zvýhodnenia pracovných príležitostí by nespôsobilo vážnejšie problémy.

Výkonný podpredseda SMK Miklós Duray sa domnieva, že otázku
zamestnávania by bolo dobré ponechať v zákone, bolo by to však
potrebné zosúladiť s príslušnými medzinárodnými nariadeniami.


Duray: Doteraz neboli informácie o zmene krajanského zákona

Budapešť 9. novembra (TASR) - Strana maďarskej koalície (SMK) zatiaľ
nemohla prerokovať pripravovanú zmenu krajanského zákona, lebo
politické strany a organizácie Maďarov žijúcich za hranicami nemali
doteraz žiadne informácie o tom, ako plánuje maďarská vláda túto
zmenu urobiť. Povedal to dnes v spravodajskej relácii maďarskej
verejnoprávnej televízie Duna TV výkonný podpredseda SMK Miklós Duray.

Maďari žijúci na Slovensku sa v súvislosti so Zákonom
o Maďaroch žijúcich v susedných krajinách tešili podľa Duna TV najmä
na podporu vzdelávania. Od SMK požadujú, aby na zasadnutí Stálej
maďarskej konferencie (MÁERT) na budúci týždeň tlmočila k tomu
smerujúce očakávania.

Je známe, že slovenská vláda práve túto časť zákona kritizuje,
lebo podľa nej by Madarsko etnicky diskriminovalo ostatných občanov
Slovenska, konštatovala televízia.

V pondelok budú v Budapešti konzultovať politické strany
a organizácie Maďarov žijúcich za hranicami s maďarskou vládou
o pripravovaných úpravách krajanského zákona. Stálu maďarskú
konferenciu ktorá by mala prerokovať modifikovanú verziu zákona,
zvolali na 16. a 17. novembra.


Slovensko dostane od EÚ odpovede na požiadavky v rokovaniach

Brusel 10. novembra (TASR) - Slovensko dostane v pondelok na druhom
kole záverečných prístupových rokovaní s EÚ v Bruseli odpovede na
svoje požiadavky a námety týkajúce sa kapitol poľnohospodárstvo
a rozpočet. Hlavný slovenský vyjednávač Ján Figeľ očakáva, že vo
viacerých oblastiach by únia mala reagovať pozitívne.

Minulý pondelok slovenská delegácia vyjadrila nesúhlas
s viacerými návrhmi EÚ. Išlo najmä o dĺžku prechodného obdobia pre
poskytnutie priamych poľnohospodárskych platieb (10 rokov), ich
počiatočnú výšku (25 percent), niektoré kvóty pre poľnohospodársku
výrobu (mlieko, izoglukóza, kravy bez trhovej produkcie mlieka),
výpočet predvstupovej pomoci na rok 2003, ktorý bude dôležitý pre
stanovenie čistej finančnej situácie po vstupe, alebo zvýšené
zálohové platby z fondov na podporu regiónov, ktoré sú pre SR
nevýhodné.

Zatiaľ čo na predchádzajúcom rokovaní EÚ počúvala slovenské
názory, tento pondelok by to malo byť naopak. Únia sa vyjadrí
k rôznym slovenským námetom, napríklad nápadu, aby sa príspevky SR do
rozpočtu znížili o sumu, o ktorú budú nižšie priamy platby.

Figeľ vidí hlavný rokovací priestor pri výrobných kvótach
a objeme peňazí na podporu vidieka, ale nevylučuje, že isté modality
by sa mohli diskutovať aj pri priamych platbách. Poľsko napríklad
navrhlo, aby sa na ich zvýšenie použila časť peňazí zo štrukturálnych
fondov, ktorú viacerí kandidáti radšej nechcú kvôli obavám, že ju
nebudú na začiatku schopní využiť.

Podľa diplomatov už došlo k pozitívnemu posunu vo výrobnej
kvóte pre izoglukózu, kde únia zvýšila ponuku pre Slovensko z 10.000
na vyše 30.000 ton, Bratislava však požaduje až 60.000. Spoločné
stanovisko k poľnohospodárstvu pre SR však pätnástka zatiaľ
neschválila, kvôli nezhodám okolo geografickej denominácie tokajského
vína a problémov pri klasifikácii vín.

Pri rozpočtovej kapitole hlavný vyjednávač zdôrazňuje, že
základným cieľom je, aby Slovensko nebolo po vstupe v zápornej
finančnej bilancii v porovnaní s rokom 2003. Vedú k tomu viaceré
cesty - napríklad rozpočtové kompenzácie, alebo postupný nábeh
slovenských príspevkov do rozpočtu, ktorý delegácia SR oživila na
minulotýždňovom rokovaní.

"Zásadne nechceme a nemôžeme ísť do mínusu po vstupe.
Samozrejme riešenie bude prijaté len jedno a ktorý z týchto modelov,
prípadne aká ich kombinácia sa využije, je dnes predčasné uzatvárať.
K dobrému riešeniu vedie niekoľko ciest, o všetkých chceme
diskutovať," uviedol Figeľ pred pondelkovým rokovaním.

Ešte pred pondelkovým rokovaním SR s EÚ sa na slovenskej misii
v Bruseli uskutoční schôdzka hlavných vyjednávačov krajín
Višegrádskej štvorky, ktorej cieľom bude podľa Figeľa zjednotiť
pohľady a dohodnúť sa, ako do maximálnej miery využiť priestor
v rokovaniach, ktorý existuje. "Totožný prístup a postup by mohol
znamenať väčšiu úspešnosť," uviedol hlavný slovenský vyjednávač s EÚ.


ČT: Slovenskí Rómovia chodia do ČR za prácou

Praha 10. novembra (TASR) - Česká republika je cieľom imigrantov
a žiadateľov o azyl. Ministerstvo vnútra registruje nárast žiadostí
o azyl zo Slovenska. Takýchto žiadostí eviduje asi 500, vo väčšine
prípadov ide o slovenských Rómov. Ešte väčší počet ich v Česku žije
neoficiálne, najmä kvôli práci.

Ako dnes uviedla Česká televízia, niektorí slovenskí Rómovia
riešia nepriaznivú situáciu odchodom za prácou do zahraničia.
Niekoľko majetnejších dokonca prevádzkuje firmy v ČR, kde
zamestnávajú ďalších Rómov z osád. Práca v zahraničí umožňuje časti
rómskej komunity slušný životný štandard. Väčšina ostatných Rómov na
Slovensku sa ale pohybuje v bludnom kruhu živorenia v osadách.

Vojtech a Vlasta Žigovci bývajú v jednej miestnosti s deviatimi
deťmi, bez sociálneho zariadenia, tečúcej vody a kanalizácie. Do
spišskej osady Bystrany prišli z Košíc, kde 50-ročný Vojtech prišiel
o prácu a nemal na zaplatenie nájomného. Zúfalé podmienky
v Bystranoch s takmer stopercentnou nezamestnanosťou ich vyhnali pred
štyrmi rokmi za prácou do Belgicka.

Tu si počas dvoch rokov Žigovci zaobstarali byt a auto, deti
posielali do belgických škôl. Podobne ako Žigovci odišlo do Belgicka
veľa ďalších rodín z Bystrian. Nikto z nich ale nedostal azyl
a museli sa vrátiť späť na Slovensko.

Západoeurópske nadácie začali podporovať projekty na vylepšenie
podmienok priamo v osadách. Majú priniesť základné sociálne návyky
a vzbudiť záujem o vzdelanie detí, tradície a samostatnosť. To je
však práca na desaťročia.

Britský parlament schválil tento týždeň nový prisťahovalceký
zákon. Mal by zjednodušiť prisťahovalecký systém a zbaviť Britániu
azylantov, ktorí sa ho snažili zneužívať. Zákon sa dotkne aj ČR,
pretože Londýn ju spolu s ďalšími deviatimi kandidátskymi krajinami
do EÚ zaradil na zoznam bezpečných štátov. Českým občanom to sťaží
možnosť získať vo Veľkej Británii azyl.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. Alarica – new business project in market of shoes
 2. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 3. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 4. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 5. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 6. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 7. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 8. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 9. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 10. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 1. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 5 760
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 4 688
 3. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 4 629
 4. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 4 628
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 596
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 340
 7. Kam do tepla v januári? 2 418
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 179
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 071
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 192

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Ďalšia šanca na referendum o brexite? Podporil aj Farage

Aj Briti si myslia, že ak by o brexite hlasovali druhýkrát, rozhodli by inak.

EKONOMIKA

Najväčší tender tretej Ficovej vlády sa blíži do finále

ŽSR chcú modernizovať úsek za Bratislavou.

ŠPORT

Prečo cena Ronalda rapídne klesla?

Ronaldo je na konci svetovej päťdesiatky.

EKONOMIKA

Predaj Telekomu stále nedokončili, štátu chýba sto miliónov eur

Aj zvyšný 49-percentný balík akcií operátora v roku 2015 kúpil nemecký Deutsche Telekom.

Neprehliadnite tiež

Poľovníci túto sezónu ulovili štyridsať vlkov, štyria uhynuli

Za posledný týždeň pribudli dva v Poloninách, jeden skapal v Levočskom pohorí.

Na Úrade špeciálnej prokuratúry dominujú prípady rasistických útokov

Úrad špeciálnej prokuratúry riešil 178 trestných vecí týkajúcich sa extrémizmu. Obvinených bolo 47 osôb.

Ombudsmanka chce oslobodiť deti od poplatkov za odvoz

Zákonník práce podľa Patakyovej zakazuje fyzickej osobe do 15 rokov prácu, z ktorej by plynul príjem.

V Maďarsku si uctili slovenských vojakov, ktorí zahynuli pri leteckom nešťastí

O život vtedy prišlo 41 vojakov a jeden civilný zamestnanec rezortu obrany.