Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií z 26.6.2001

Migaš vystúpil v Paríži na kolokviu o reforme verejnej správy

Paríž 26. júna (TASR) - Európska charta miestnej samosprávy ako nástroj rozvoja miestnej demokracie vo veľkej Európe a proces decentralizácie vo Francúzsku boli témou dnešného kolokvia v Paríži, na ktorom vystúpil aj predseda Národnej rady SR Jozef Migaš. Vo svojom expozé prezentoval hlavné zámery pripravovanej reformy verejnej správy, o ktorej bude na budúci týždeň rokovať parlament. Zdôraznil, že časť tohto procesu sa na Slovensku uskutočnila už v roku 1996, keď bolo vytvorených osem krajov a 79 okresov. "Nebola však politická vôľa a sila, aby sa ďalej posilnili kompetencie miest a obcí. Po voľbách 1998 sme si toto dali za cieľ a práve pripravovaná reforma je o prenose kompetencií na samosprávu," zdôraznil Migaš pred účastníkmi kolokvia. Na prvej časti tohto stretnutia s názvom "Francúzska decentralizácia z pohľadu Európy" sa diskutovalo o európskej charte samosprávy, ako nástroja rozvoja miestnej demokracie vo veľkej Európe, o jej úlohách ako právneho nástroja, na ktorý sa môžu odvolávať krajiny strednej a východnej Európy.

Druhá časť debaty bola zameraná na proces decentralizácie vo Francúzsku, jeho najnovšie poznatky a o budúcnosti v tomto smere. Francúzsko ešte neodsúhlasilo tento významný dokument, a preto sa rečníci sa zamýšľali aj nad otázkou, či Francúzska republika môže ratifikovať túto chartu. Ako povedal novinárom podpredseda francúzskeho Senátu Paul Girod, schváleniu Európskej charty miestnej samosprávy bude v jeho krajine predchádzať dlhý proces. Zastáva názor, že FR ešte nie je pripravená prijať takýto dokument. Existujú niektoré problémy, pričom spomenul ako príklad Korziku a jej úsilie získať samosprávu, ktoré určite podľa Giroda vyvolá ešte dlhé diskusie. SR chartu ratifikovala 26. októbra 1999. Kolokvium zorganizovala Rada Európy a Senát Francúzskej republiky. Po vystúpení na kolokviu slovenská parlamentná delegácia odcestovala do mestečka pri Paríži Meudon, kde si uctila pamiatku Milana Rastislava Štefánika a rokovala s predstaviteľmi miestnej samosprávy.


Migaš rokoval so šéfom francúzskeho Národného zhromaždenia Fornim

Paríž 26. júna (TASR) - Francúzsko v otázke rozširovania Európskej únie zastáva pozíciu eurooptimizu, ale musia sa rýchlejšie uskutočniť inštitucionálne zmeny. Povedal to dnes po rokovaní s predsedom Národného zhromaždenia Francúzskej republiky Raymondom Fornim predseda Národnej rady SR Jozef Migaš. Zároveň konštatoval, že Francúzsko nie je presvedčené, či sa včas tieto zmeny uskutočnia. Forni počas diskusie so slovenskými zákonodarcami prezentoval názor, že dvojstranná parlamentná spolupráca prostredníctvom Medziparlamentnej únie nie je správna. Odporučil Slovensku sústrediť sa v prípade Francúzska na ním vytvorenú skupinu zaoberajúcu sa rozširovaním únie. Slovenská parlamentná delegácia po rokovaní so šéfom francúzskeho zákonodarného zboru odcestovala späť do vlasti. Migaš odovzdal Fornimu originál podpísaného dokumentu, ktorým vyzval predsedu francúzskeho Národného zhromaždenia na neuskutočňovanie trestu smrti.


Rakúska tlač o Martinkovej: Pred súdom stála známa slovenská operná speváčka

Viedeň 26. júna (TASR) - Pred súdom vo Viedni stála v pondelok známa slovenská operná diva, ktorá svojmu synovi uštedrila minimálne 15 bodných rán nožom, informovali dnes v lokálnych rubrikách rakúske denníky Die Presse a Der Kurier o súdnom pojednávaní s Blaženou Martinkovou. Jej meno však nikde neuviedli. Prokuratúra sa vyslovila za to, aby 44-ročná páchateľka, ktorú označili odborníci v čase vykonania skutku za nepríčetnú, zostala v ústave pre duševne abnormálnych páchateľov. Speváčka, trpiaca na paranoidnú poruchu osobnosti, zaútočila na nič netušiaceho spiaceho chlapca 27. októbra 2000 O 5.00 hod. nadránom. Chlapca zachránil jeho otec, ktorý manželku odsotil nabok a syna okamžite odviezol do nemocnice, pripomenuli rakúske noviny. Viedenský denník Der Kurier sa v tejto súvislosti pozastavil nad tým, že zo súdneho procesu bola vylúčená verejnosť. Údajne z dôvodov, že pred súdom by mohli odznieť veci z osobného života obžalovanej. Na súdnych pojednávaniach sa však zvyčajne zvykne hovoriť aj o osobných veciach. Je speváčka skutočne taká chorá, že ju nemožno potrestať?, pýta sa Der Kurier.


Verheugen varoval Slovensko pred návratom starých politických síl

Luxemburg 26. júna (TASR) - Európsky komisár pre rozšírenie Günter Verheugen varoval dnes v Luxemburgu Slovensko pred návratom starých politických síl k moci po budúcoročných parlamentných voľbách. "Staré sily" sú podľa Verheugena na slovenskej politickej scéne stále prítomné a majú "istú podporu". Európska únia (EÚ) ich však nepovažuje za "rozumnú alternatívu". Na otázku TASR, či by ich návrat k moci po budúcoročných voľbách mohol spôsobiť Slovensku vážne problémy, odpovedal komisár: "Áno".

EÚ vo svojej pozícii k dnešnému zasadnutiu Asociačnej rady so Slovenskom zdôraznila dôležitosť posilňovania demokratického pokroku, ktorý by mal byť nezvratný. Švédska ministerka zahraničných vecí Anna Lindhová na tlačovej konferencii vysvetlila, že Brusel považuje síce slovenskú demokraciu za veľmi stabilnú a nezvratnú, ale keďže ide o pomerne nedávny vývoj, vidí stále potrebu zdôrazňovať jej dôležitosť.


Ekológovia odmietajú výstavbu druhej vetvy plynovodu Jamal

Varšava 26. júna (TASR) - Vyše tisíc ekológov z Poľska i cudziny podpísalo apel adresovaný premiérovi Jerzymu Buzekovi, aby zabránil výstavbe druhej vetvy tranzitného plynovodu Jamal. Ochrancovia prírody sa postavili predovšetkým proti variantu, ktorý predpokladá, že plynovod z Ruska do západnej Európy po prekonaní poľského teritória v oblasti Beskýd v Podkarpatskom vojvodstve vyústi na Slovensku pri Veľkých Kapušanoch. Čiže odmietajú trasu z ekonomického hľadiska pre Slovensko veľmi výhodnú. "Rozumieme potrebám hospodárstva hovoriacim v prospech výstavby plynovodu, no príroda nesmie platiť najvyššiu cenu za ekonomické výhody a účet," napísali v proteste poľskému premiérovi ekológovia. Podľa nich vybudovanie južnej vetvy jamalského plynovodu cez Beskydy ohrozuje nielen okolie Cisny.

Môže zachvieť aj citlivým ekosystémom niekoľkých národných parkov, ktoré sa v tomto regióne nachádzajú. Z elosvetového hľadiska napríklad unikátnym chráneným územím Jasiolki. Ekológovia vyjadrili vieru, že sa im podarí presvedčiť vládu vo Varšave, aby zmenila plánovanú trasu. Ak by bol výsledok iný, ako si želajú, žiadajú, aby sa vládny kabinet postaral o nápravu chýb spáchaných na prírode budovaním plynovodu. Kriticky sa k výstavbe postavili aj ochrancovia prírody zo spolku Karpatských národných parkov. Upozornili zároveň na nebezpečenstvo, aké podľa ich názoru dlhý plynovod znamená aj po vybudovaní a projekt označili za investíciu pre životné prostredie osobitne škodlivú. "Naše obavy o osud beskydskej prírody sú opodstatnené," tvrdia. Rozhodnutie medzinárodného konzorcia budovať plynovod míňajúci Ukrajinu na spojnici Cisna - Veľké Kapušany, padlo pred mesiacom. Vládne miesta vo Varšave však stále nepotvrdili s konečnou platnosťou rozhodnutie o trase, hoci v odborných kruhoch sa hovorí, že variant cez poľské Beskydy a slovenské Veľké Kapušany má k realizácii najbližšie.


Slovensko dosiahne 19 uzavretých kapitol

Brusel 26. júna (TASR) - Slovensko uzavrie v stredu počas ďalšieho kola prístupových rokovaní s Európskou úniou (EÚ) dve citlivé kapitoly európskej legislatívy - voľný pohyb osôb a voľný pohyb kapitálu. S celkovým počtom 19 uzavretých kapitol sa Slovensko dotiahne na Českú republiku a Estónsko. Okrem toho otvorí slovenská delegácia vedená hlavným vyjednávačom Jánom Figeľom poslednú ostávajúcu kapitolu - spravodlivosť a vnútro, čím splní hlavný cieľ SR počas končiaceho švédskeho predsedníctva: dostať na rokovací stôl všetkých 29 kapitol, o ktorých prebiehajú negociácie.

V kapitole voľného pohybu osôb pristúpila SR na požiadavku EÚ uplatniť prechodné obdobie pre pohyb pracovníkov na 2+3+2 roky s tým, že vyjednala možnosť recipročného uplatnenia obmedzení voči terajším i novým členským štátom. Pri voľnom pohybe kapitálu súhlasil slovenský tím so sedemročným prechodným obdobím pri predaji poľnohodspodárskej a lesnej pôdy, hoci pôvodne žiadala Bratislava až desať a neskôr sedem rokov s možnosťou predĺženia o ďalšie tri roky. V pozícii EÚ je však formulácia, ktorá umožňuje návrat k tejto kapitole v ďalšom priebehu rokovaní. Samostatne hospodáriaci roľníci z EÚ budú môcť na Slovensku po vstupe odkupovať poľnohospodársku a lesnú pôdu, len ak budú mať trvalý pobyt v SR najmenej tri roky, počas ktorých budú na nej aktívne hospodáriť.

EÚ pôvodne žiadne obmedzenia pre samostatných roľníkov nenavrhovala. Prístupové rokovania absolvujú počas stredajšieho dodatočného kola okrem SR aj Litva, Lotyšsko, Malta, Bulharsko a Rumunsko. Litva by mala uzavrieť náročnú kapitolu životné prostredie (celkovo dosiahne 18 uzavretých súborov), Lotyšsko voľný pohyb osôb (celkovo 16). Po dlhšom čase si na svoje konto pripíše uzavretú kapitolu Rumunsko (rybolov, celkovo 7). Bulharsko a Malta neuzavrú nič, otvoria však spravodlivosť a vnútro. Rebríček všetkých kandidátskych krajín na konci švédskeho predsedníctva by mal po strede vyzerať takto:

 1. Maďarsko, Cyprus - 22 uzavretých kapitol
 2. Slovinsko - 20
 3. ČR, Estónsko, SR - 19
 4. Litva - 18
 5. Poľsko, Malta, Lotyšsko - 16
 6. Bulharsko - 10
 7. Rumunsko - 7


Csáky odmietol kritiku Celoštátnej rady Svetového zväzu Maďarov v SR

Bratislava/Budapešť 26. júna (TASR) - Podpredseda vlády SR pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj Pál Csáky odmietol dnes po návrate zo Štrasburgu do Bratislavy obvinenia Celoštátnej rady Svetového zväzu Maďarov v SR (CR SZM SR), podľa ktorých mal poskytnúť nepravdivé informácie o existenčných otázkach týkajúcich sa maďarskej menšiny spravodajcovi Európskeho parlamentu (EP) pre Slovensko Janovi Marinusovi Wiersmovi.

Vicepremiér v reakcii na víkendovú kritiku spomínaného grémia pre maďarskú národnú agentúru MTI uviedol, že každý, kto sa chce zaoberať súvislosťami medzinárodnej politiky, by mal poznať rozdiel medzi EP a vládou SR, ale aj to, že slovenský vládny činiteľ nemôže hovoriť do obsahu správy poslanca Európskeho parlamentu. Jan Marinus Wiersma strávil na Slovensku tri dni, pripomenul Pál Csáky a dodal, že osobne s ním hovoril iba hodinu, a to o problémoch všetkých menšín na Slovensku. Návrh Wiersmovej správy podpredseda vlády SR ešte podľa vlastných slov nepozná, preto sa k jeho obsahu nemieni vyjadrovať. "Ak by som ho aj poznal, mohol by som vyjadriť iba názor, ale nedokázal by som ovplyvniť, čo poslanec v správe uvedie a čo nie," konštatoval Pál Csáky.

Podľa CR SZM SR jestvuje maďarská otázka na Slovensku aj vtedy, ak to legitímni predstavitelia maďarskej menšiny zatajujú. Grémium na víkendovom zasadaní v Komárne analyzovalo obsah Wiersmovej správy a označilo ju za "neprijateľnú" pre Maďarov na Slovensku. Dokument totiž údajne nerešpektujúc skutočnosti "dezinformuje a prináša nesprávne informácie, predovšetkým o existenčných otázkach Maďarov v SR." CR SZM SR podľa vydaného komuniké očakáva od podpredsedu vlády SR Csákyho, aby zverejnil informácie, ktorými prispel do návrhu Wiersmovej správy. "So záujmom očakávame, aké údaje poskytol vicepremiér zodpovedný za menšinovú problematiku o maďarskej kultúre, školstve na Slovensku, realizácii jazykového zákona, prezidentských dekrétoch Eduarda Beneša, návrhu reformy verejnej správy, maďarskom vysokom školstve, odškodnení Maďarov zo Slovenska," konštatuje sa v dokumente grémia.

Predsedníctvo CR SZM SR sa obrátilo na poslancov Európskeho parlamentu so zámerom spresniť informácie o situácii Maďarov na Slovensku. Na margo obsahu vydaného komuniké dnes Pál Csáky uviedol: "Prejavy v podobnom duchu a štýle sa s blížiacimi sa voľbami budú objavovať častejšie a viac politických dobrodruhov sa pokúsi kritizovať Stranu maďarskej koalície (SMK) a niekoľko do jej radov patriacich osobností zrejme aj kvôli nášmu vzťahu k súčasnému vedeniu Svetového zväzu Maďarov alebo predsedníctvu Celoštátnej rady Svetového zväzu Maďarov v SR."


IPI vyzýva Schustera na stiahnutie trestného oznámenia proti Krátkému

Viedeň 26. júna (TASR) - Medzinárodný tlačový inštitút (IPI) vyzval v pondelok slovenského prezidenta Rudolfa Schustera, aby stiahol trestné oznámenie proti redaktorovi denníka Nový Čas Alešovi Krátkému za komentár "hanobiaci prezidenta," píše francúzska tlačová agentúra AFP. IPI so sídlom vo Viedni v liste adresovanom Schusterovi pripomína, že Krátký sa pred spravodlivosťou zodpovedá z toho, že sa dopustil verejného hanobenia prezidenta republiky pre výkon jeho právomoci alebo pre jeho činnosť v politickom živote. Redaktor Krátký v komentári Chaos v hlave štátu 26. mája napísal, že prezidentov prejav o stave republiky pred poslancami parlamentu "vykazoval známky duševnej nespôsobilosti stáť na čele štátu, ktorý sa usiluje dostať medzi moderné a vyspelé spoločnosti".

Podľa Krátkého bol prejav "správou o stave duše nafúkaného egomaniaka, ktorý videl reálny život naposledy v ranej mladosti a ktorý sa za búrky usmieva v presvedčení, že ho fotografujú." Trestné oznámenie proti Krátkému predstavuje ohrozenie slobody prejavu, ktorú zaručujú medzinárodne uznávané normy, pokračuje IPI. Inštitút zároveň požiadal Schustera, aby podnikol potrebné kroky na zmenu legislatívy trestného zákona, ktorý obmedzuje slobodu vyjadrovania a médií. "Ak tak urobíte, vyšlete silný signál medzinárodnému spoločenstvu, že Slovenská republika sa jednoznačne zaviazala k ochraňovaniu a obrane ľudských práv," cituje AFP list Medzinárodného tlačového inštitútu.


Slovenská diplomacia požiadala RE o expertné vyjadrenie ku krajanskému zákonu MR

Štrasburg 26. júna (TASR) - Slovenská diplomacia požiadala Radu Európy (RE), aby sa jej experti vyjadrili k Zákonu o Maďaroch žijúcich v susedných štátoch, ktorý nedávno schválil budapeštiansky parlament. Informovala o tom agentúra MTI s odvolaním sa na poslanca opozičnej Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Csabu Tabajdiho. Podľa slov politika, ktorý sa zúčastňuje na zasadaní Parlamentného zhromaždenia RE, kompetentní predstavitelia paneurópskej organizácie informovali maďarskú stranu, že sa tak môže stať iba s jej súhlasom. Rumunsko a Slovensko sa - ako vyplýva z Tabajdiho slov - pokúšajú dezinformovať dôležité medzinárodné fóra prezentujúc zákon ako normu diskriminačného charakteru a obviňujúc Maďarskú republiku z vyvolávania napätia a stupňovania nestability regiónu.

Rumunsko, ako je známe, chce Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy (PZ RE) predložiť návrh uznesenia, ktoré vyjadrí výhrady voči nedávno v Budapešti prijatému Zákonu o Maďaroch v susedných štátoch. Členovia rumunskej delegácie začali už v alsaskom sídle RE so zbieraním podporných hlasov. Vláda Maďarskej republiky sa musí z prípadu poučiť, veď je významne zodpovedná za to, že dostala Maďarov spoza hraníc a medzinárodný kredit materskej krajiny do takejto situácie, povedal dnes Csaba Tabajdi. Poznamenal však, že všetci členovia delegácie MR sa musia jednotne, bez ohľadu na stranícku príslušnosť, zastať zákona. Opozičný politik navrhuje, aby na budúci týždeň zvolali v súvislosti s najnovším vývojom okolo predmetného zákona mimoriadne zasadanie Maďarskej stálej konferencie.


V USA predstavili knihu Bezpečnostná a zahraničnopolitická stratégia Slovenska

Washington 26. júna (TASR) - Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie vo Washingtone predstavilo americkej odbornej verejnosti anglickú verziu Bielej knihy "Bezpečnostná a zahraničnopolitická stratégia Slovenska", ktorú pripravila skupina autorov z Americko-slovenskej akčnej komisie spolu so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku. Dokument vzbudil značnú pozornosť už počas májovej bratislavskej konferencie "Európske nové demokracie - líderstvo a zodpovednosť" a súčasne aj veľmi negatívnu odozvu Moskvy. Predstavená publikácia tento raz neobsahuje niektoré inkriminované pasáže, ktoré sa údajne nemali objaviť ani v dokumente poskytnutom účastníkom bratislavskej konferencie.

Diskusia o knihe prebiehala v rámci podujatí "za okrúhlym stolom", ktorú dva razy do roka organizuje Zbigniewom Brzezinským vedená Americko-slovenská akčná komisia. V jej vedení dôjde koncom leta k zmene a Brzezinského vystrieda bývalý senátor zo štátu Delaware - William Roth. Účastníci diskusie, medzi ktorými boli predstavitelia amerických think-tankov, zástupcovia diplomatických misií a rôznych univerzít, poukázali na potrebu intenzívnej verejnej kampane, ktorá by mobilizovala Slovákov ešte vo väčšej miere podporiť vstup ich krajiny do Severoatlantickej aliancie.


Dzurinda: Európa musí byť viac ako spoločný trh

Brusel 26. júna (TASR) - Európa by mala byť viac ako veľký spoločný trh, mala by byť nielen obchodným, ale aj politickým zoskupením a mala by robiť všetko pre to, aby zabezpečila svojim občanom blahobyt. Taká je základná vízia budúcej Európskej únie, ktorú dnes v Bruseli predstavil slovenský premiér Mikuláš Dzurinda. Na kolokviu Belgicka a kandidátskych krajín o budúcnosti EÚ premiér nepodporil priamo ani federalistický model budúceho usporiadania únie, ani model zväzku nezávislých štátov. "Buďme trpezliví, názorov je viac... Dnes je dôležité zjednotiť sa v zásadnom - akú Európu chceme mať, že chceme viac ako jeden spoločný trh," povedal predseda vlády SR novinárom.

Osobný názor by mohol podľa Dzurindu skomplikovať hľadanie národného konsenzu o budúcnosti EÚ na Slovensku. "Neurobme chybu, lebo ak premiér povie A zvádza to k tomu, aby opozícia povedala B. Cieľom je pravý opak - aby sa podarilo dosiahnuť na Slovensku čo najširší konsenzus," dodal premiér. S týmto cieľom začal 14. mája pracovať národný konvent, ktorý sa do decembrového summitu EÚ v Laekene pokúsi dosiahnuť konsenzus, aby mohlo Slovensko aktívne prispieť k pripravovanej laekenskej deklarácii o budúcnosti Európy. Ostatní ministri zahraničných vecí kandidátskych krajín boli dnes konkrétnejší. Český premiér Miloš Zeman napríklad otvorene podporil federalistické usporiadanie EÚ a maďarský minister zahraničných vecí János Mártonyi sa vyslovil za tzv. model Beneluxu, ktorý je tiež založený na federalistickom, ale o niečo voľnejšom zväzku štátov. Podľa zdrojov blízkych dnešnej neverejnej diskusii podporuje väčšina krajín skôr federalistickú EÚ ako voľné zoskupenie národných štátov.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie online predplatné SME.sk na 1 rok len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 7. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 8. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 9. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 1. Najvýhodnejšie online predplatné SME.sk na 1 rok len za 29€
 2. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 3. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 7. Alarica – new business project in the market of shoes
 8. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 9. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 10. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 10 250
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 061
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 039
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 2 426
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 016
 6. Kam do tepla v januári? 1 697
 7. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 1 476
 8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 353
 9. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 1 153
 10. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 918

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Najdrahšiu kampaň mal Kusý, čísla za plagáty však nesedia

Most-Híd minul podľa oficiálnej správy na kampaň v župných voľbách najviac, no do nákladov zarátal aj sumy na vlastnú propagáciu.

KOMENTÁRE

Stačilo by, keby sa nekradlo. Základy politického hochštaplerstva

Politici neprestanú nepoctivo zavádzať.

KOMENTÁRE

Chceme viac detí v odborných školách? Tak sa o tom bavme

Menej žiakov na osemročných gymnáziách, ale prečo?

Neprehliadnite tiež

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Deti sa stali rukojemníkom, rušia najlepšie triedy

Spor o najlepšie školy ukazuje, ako sa u nás narába so školstvom.

Blízko Košíc môže vzniknúť rybia farma

V bývalom teľatníku chcú chovať africké sumčeky.

Starosta Hlinka: Zmluva s firmou EEI by sa mala zrušiť

Varianty: Ukončiť hneď alebo nechať dobehnúť do roku 2022.

Najdrahšiu kampaň mal Kusý, čísla za plagáty však nesedia

Most-Híd minul podľa oficiálnej správy na kampaň v župných voľbách najviac, no do nákladov zarátal aj sumy na vlastnú propagáciu.

V Bratislave ubudne tretina osemročných gymnázií

V septembri zrejme neotvoria prvé ročníky viaceré osemročné gymnáziá. Najviac utrpia súkromné a cirkevné. Škola pre mimoriadne deti sa redukcii vyhla.