Historický kalendár na 13. novembra

Medzinárodný deň nevidiacich - narodenie francúzskeho pedagóga, zakladateľa prvých ústavov pre systematické vzdelávanie nevidiacich a tvorcu jedného z typov slepeckého písma Valentína Haüya (1745), pričom prvý raz sa oslavoval roku 1946

1752
- zomrel v Nitre katolícky cirkevný hodnostár a spisovateľ LADISLAV
SÖRÉNI, riaditeľ tamojšieho bohosloveckého seminára. Narodil sa
24.10.1670

1792
- zomrel v Rábe (Maďarsko) jezuita, pedagóg a spisovateľ IMRICH KELC.
Narodil sa 9.10.1708

1812
- narodil sa v Rozložnej pedagóg, autor stredoškolských učebníc
a publicista KAROL TERRAY, organizátor stredného školstva v Gemeri
a Novohrade, ktorý písal príležitostnú poéziu. Zomrel 7.3.1881

1817
- zomrel v Trnave katolícky cirkevný hodnostár a mecén VOJTECH TARKO,
ktorý zbieral slovenské knihy a tlače týkajúce sa Slovenska. Narodil
sa roku 1735

1862
- narodil sa vo Vrdoch (Česko) regenschori, zberateľ ľudových piesní
a hudobný skladateľ OLDŘICH HEMERKA, popredný predstaviteľ cirkevného
a svetského života na východnom Slovensku. Zomrel 19.12.1946

1892
- zomrel v Malackách katzolícky kňaz, ľudovýchovný pracovník, mecén
a publicista ŠTEFAN ČULEN, člen výboru Spolku svätého Vojtecha.
Narodil sa 12.8.1815

1897
- narodil sa v Riečke verejný činiteľ ONDREJ VOSKÁR, účastník prvého
a organizátor druhého odboja, ktorého vyznamenali francúzskym
Vojnovým krížom a Čs. vojnovým krížom. Zomrel 19.6.1976

1912
- narodil sa v Komárne akademik SAV, vysokoškolský pedagóg,
cytopatológ, odborný publicista, nestor čs. experimentálnej onkológie
a lekár-vedec VILIAM THURZO, riaditeľ Ústavu experimentálnej
onkológie SAV, zakladateľ onkologického výskumu a onkovirológie na
Slovensku. Zomrel 2.3.1984
- narodil sa sochár-medailér ANDREJ PETER

1922
- narodil sa filmový kritik ĽUBOMÍR BARTOŠEK

1927
- narodila sa v Prahe (Česko) kostýmová výtvarníčka STANISLAVA
VANÍČKOVÁ

1932
- narodil sa v Závaží-Orechovom dramaturg a zbormajster STANISLAV
ĎURIŠ. Zomrel 24.11.1978

1937
- narodila sa v Brezne tanečnica, choreografka a pedagogička ELENA
POMŠÁROVÁ

1947
- narodil sa v Papíne básnik, redaktor, prekladateľ a organizátor
spolkového života MICHAL CHUDA, člen Spolku slovenských spisovateľov,
- narodila sa vysokoškolská pedagogička DANA DORICOVÁ, členka bývalej
Asociácie teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia v SR

1952
- narodil sa ĽUDOVÍT BARANYAI, člen Slovenského syndikátu novinárov

1957
- zomrel v Prahe (Česko) politik, funkcionár odborového hnutia,
prezident ČSR a spisovateľ ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ. Narodil sa 19.12.1884

1962
- narodil sa v Bratislave hudobný skladateľ PETER MARTINČEK

1967
- začalo sa v Prahe šesťdňové 27. zasadnutie stálej komisie RVHP pre
hutníctvo železa
- začalo sa v Prahe 12-dňové rokovanie medzi vládnymi delegáciami
ČSSR a Rakúska o návrhu zmluvy o spoločných štátnych hraniciach

1982
- zomrel v Ivanke pri Dunaji výskumný pracovník, prekladateľ
a poľnohospodársky učiteľ VLADIMÍR MACHAŇKOV, krmovinársky odborník,
pričom bol autorom prác z krmovinárstva a chovu hydiny. Narodil sa
24.3.1917

1987
- zomrel v Trnave pedagóg, biskup a apoštolský administrátor
trnavskej arcidiecézy JÚLIUS GÁBRIŠ. Narodil sa 5.12.1913
- začalo sa v Prahe trojdňové 3. európske regionálne sympózium
Medzinárodného hnutia lekárov za odvrátenie jadrovej vojny s účasťou
400 lekárov a vedcov z 25 krajín, pričom prijali výzvu
k predstaviteľom USA a ZSSR na vyhlásenie dvojstranného moratória
skúšok jadrových zbraní
- zomrel prvý redaktor slovenského astronomického šasopisu Kozmos
MARTIN BREZINA. Narodil sa 25.5.1927

1992
- zomrel v Bratislave publicista, básnik a literárny vedec JÁN
ŠKAMLA, člen Spolku slovenských spisovateľov, ktorý pôsobil v denníku
Smena, periodikách Predvoj, Slovenské pohľady a bol vedeckým
pracovníkom Literárnovedného ústavu Slovenskej akadémie vied. Narodil
sa 4.8.1930
- schválilo Federálne zhromaždenie ústavný zákon o rozdelení majetku
ČSFR medzi dve nové samostatné republiky, pričom prijatý princíp
zvýhodňoval Českú republiku
- zomrel dlhoročný vysokoškolský pedagóg, rektor Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave a významný maliar JÁN ŽELIBSKÝ, ktorý
bol popredným členom generácie 1909, pričom svojím čisto komorným
prejavom, pohybujúcim sa v polohách poimpresionizmu, reprezentoval
v modernom slovenskom maliarstve polohu uváženého civilistického
humanizmu. Narodil sa 24.11.1907
- dohodli sa v Kyjeve minister hospodárstva ČSFR Jaroslav Kubečka
a minister priemyslu Ukrajiny Anatolij Holubčenko na čiastočnej
dostavbe krivorožského úpravníckeho závodu a na splácaní čs. podielu

--------------------------------------------------------------------

1312
- narodil sa anglický kráľ EDUARD III. z rodu Plantagenetovcov.
Zomrel roku 1377

1782
- narodil sa švédsky romantický básnik, vysokoškolský pedagóg
a biskup ESAIAS TEGNÉR. Zomrel roku 1846

1812
- narodil sa český spisovateľ VÁCLAV JAROMÍR PICEK. Zomrel roku 1869

1842
- narodil sa portugalský básnik, historik, novinár a politik MANUEL
JOAQUIM PINHEIRO CHAGAS. Zavraždili ho roku 1895

1847
- narodil sa činiteľ českého robotníckeho hnutia, prekladateľ
a básnik LEOPOLD KOCHMAN. Zomrel roku 1919

1862
- zomrel nemecký lyrik a filológ JOHANN LUDWIG UHLAND, predstaviteľ
neskorej romantiky. Narodil sa roku 1787

1877
- narodil sa český zbormajster, hudobný skladateľ a pedagóg FRANTIŠEK
SPILKA. Zomrel roku 1960

1897 - uskutočnil sa na berlínskom letisku Tempelhof prvý

let so vzducholoďou
- narodil sa rakúsky spisovateľ ERNST SCHEIBELREITER. Zomrel roku 1973

1907
- zomrel britský básnik FRANCIS THOMPSON. Narodil sa roku 1859
- konal sa pri francúzskom meste Lisieux prvý skúšobný let vrtuľníka
s dvoma rotormi, ktorý skonštruoval francúzsky technik a vynálezca
Paul Cornu, pričom vrtuľník sa vzniesol do výšky dvoch metrov na
20 sekúnd

1912
- zomrela česká spisovateľka TERÉZA NOVÁKOVÁ. Narodila sa roku 1853
- narodil sa český architekt MILOŠ NÁVESNÍK, projektant
experimentálnej výstavby domov z keramických panelov

1917
- zomrel sociológ a pozitivista ÉMILE DURKHEIM, zakladateľ
francúzskej tzv. sociologistickej školy. Narodil sa roku 1858
- začal sa vo Fínsku generálny štrajk
- narodil sa český sochár a reštaurátor LADISLAV PÍCHA
- ustanovili v Baku sovietsku moc
- zlikvidovali kontrarevolučné vystúpenie generála Piotra
Nikolajeviča Krasnova a esera Alexandra Fiodoroviča Kerenského pri
Petrohrade
- narodil sa český činoherný a operný režisér TADEÁŠ ŠEŘÍNSKÝ. Zomrel
roku 1985

1922
- narodil sa český filmový historik LUBOMÍR BARTOŠEK
- narodil sa rakúsky filmový herec OSKAR WERNER. Zomrel roku 1984
- narodil sa český filozof a vysokoškolský pedagóg JINDŘICH ZELENÝ

1927
- narodil sa nemecký pedagóg FELIX VON CUBE

1932
- narodil sa český komunistický činiteľ FRANTIŠEK PITRA

1937
- narodila sa česká sólistka opery JITKA KOVAŘÍKOVÁ
- zomrel klasik arménskej literatúry AKOP AKOPIAN. Narodil sa roku
1866
- narodil sa český herec TOMÁŠ ŠOLC

1942
- obsadili britské vojská Tobruk, Sollum a Bardin, pričom pri Tobruku
bojovala aj čs. jednotka

- uzavrel hlavný veliteľ spojeneckých síl v severnej
1957
- zomrel český hudobný skladateľ JOSEF DOBEŠ. Narodil sa roku 1885

1962
- zomrel ruský jazykovedec a rusista SERGEJ PETROVIČ OBNORSKIJ.
Narodil sa roku 1888

1967
- začala sa v západonemeckom Bad Godesbergu trojdňová mimoriadna
konferencia Sociálnodemokratickej strany, ktorá mala mobilizovať
stranícke organizácie pre politiku sociálnych demokratov vo veľkej
koalícii
- podali peruánsky minister spravodlivosti a cirkevných záležitostí
Luis Rodríguez Mariátegui a minister poľnohospodárstva Eduardo Villa
Salcedo demisiu pre vystúpenie Kresťanskodemokratickej strany
z vládnej koalície
- zomrel vo veku 65 rokov francúzsky novinár a jeden z tvorcov
vedeckej rubriky v tlači ANDRÉ LABARTHE
- vyzval konžský (Kinshasa) prezident Mobutu všetky členské štáty
Organizácie africkej jednoty (najmä krajiny susediace s Kongom), aby
nedovolili prelet a pristátie lietadlám určených na prepravu
žoldnierov z Rwandy
- skončil sa v indickom meste Indora (štát Madhjapradéš) zakladajúci
zjazd novej strany Bháratja Kranti - Indickej revolučnej strany,
ktorej jadro tvorili bývalí kongresisti rôzneho politického zamerania

- vymenoval izraelský ministerský predseda Levi Eškol úradníka
Ministerstva zahraničných vecí a syna ministra polície Moše Sassona
za svojho osobného zástupcu pre záležitosti okupovaných území

1972
- zasiahol uragán rozsiahle oblasti západnej a strednej Európy a USA,
pričom zahynulo niekoľko desiatok osôb (NDR 18, NSR 28, Poľsko 10,
USA 7 atď.) a niekoľko tisíc bolo ranených
- zomrela ruská poetka a prozaička VERA MICHAJLOVNA INBEROVÁ.
Narodila sa roku 1890
- podniklo 300 amerických lietadiel ťažký nálet na južnú časť
Vietnamskej demokratickej republiky

1977 - prerušilo Somálsko diplomatické styky s Kubou a
vypovedalo sovietskych poradcov
- zomrel sovietsky vojenský činiteľ armádny generál ALEXEJ ŽADOV.
Narodil sa roku 1901
- zaútočilo rodézske letectvo na mozambické mesto Mapai (provincia
Gaza), pričom zostrelili dve lietadlá a jeden vrtuľník, avšak útok sa
opakoval aj 14.11.

1982
- vysvätili vo Washingtone memoriál pre vietnamských vojnových
veteránov
- oznámil americký prezident Ronald Reagan zrušenie embarga na
dodávky zariadenia pre sovietsky plynovod zo Sibíri do západnej
Európy z 29.12.1981
- prijal taliansky prezident Alessandro Pertini demisiu vlády
Giovanniho Spadoliniho, pričom 16.11. poveril zostavením vlády
Amintora Fanfaniho
- schválili v New Yorku členovia politického a bezpečnostného výboru
Valného zhromaždenia OSN rezolúciu so žiadosťou zvolať medzinárodnú
konferenciu na prípravu konvencie o úplnom zákaze skúšok jadrových
zbraní, pričom Francúzsko, USA a Veľká Británia hlasovali proti
- zrútil sa autobus do mexického jazera, pričom zahynulo 40 osôb
- začala sa v Detroite trojdňová 5. konferencia Americkej mierovej
rady, pričom delegáti z celých USA prerokovali kampaň za dosiahnutie
odzbrojenia a vytvorenie systému kolektívnej bezpečnosti do roku 2000


1992
- odhalili pokus skupiny penzionovaných dôstojníkov armády
zavraždiť peruánskeho prezidenta Alberta Fujimoriho a zvrhnúť vládu
- schválil ruský parlament zákon o vláde, pričom obmedzil
prezidentské právomoci a odmietol všetky pripomienky prezidenta
Borisa Jeľcina

1997
- zomrel v noci na tento deň francúzsky hudobný skladateľ, kritik,
univerzitný pedagóg a muzikológ bulharského pôvodu ANDRÉ
BOUCOURECHLIEV, ktorého najväčším prínosom do hudby sú nepochybne
jeho Súostrovia (veľmi vzácny prejav tvorivých riešení v takzvanej
polonáhodnej hudbe)
- zahynulo 87 baníkov v uhoľnej bani Pchan-šan v čínskom meste
Chuan-nan, pričom pri výbuchu plynu bolo v bani 123 baníkov,
z ktorých sa 36 podarilo zachrániť, avšak zahynuli aj dvaja členovia
záchranného tímu

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 14 318
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 10 366
 3. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 7 508
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 902
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 209
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 584
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 379
 8. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 336
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 221
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 713

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Čo všetko sa stalo, aby zo Sagana bola superstar

Začínal na sestrinom bicykli.

ŠPORT

Peter Sagan: Superstar made in Slovakia

Začínal na sestrinom bicykli, dnes zarába šesť miliónov ročne.

Neprehliadnite tiež

Domov

V posledný septembrový týždeň by malo prísť babie leto

Nedá sa povedať, či počasie vydrží dlhšie alebo bude iba otázkou pár dní.

Domov

Remišová: Ak bude treba, Kiska by sa mal za kauzu ospravedlniť

Obyčajní navrhujú sprísnenie majetkových priznaní.

Domov

Nukleárna vojna svetu nehrozí, myslí si František Šebej

Richard Sulík si myslí, že aj keby Severokórejčania Guam napadli, vojna nebude.

Domov

Chrípková sezóna sa blíži, chrániť sa možno očkovaním

Vakcína proti chrípke poskytne spoľahlivú ochranu.