Historický kalendár na 16. novembra

Medzinárodný deň tolerancie - vyzvalo Valné zhromaždenie OSN roku 1996 členské štáty pripomínať si Medzinárodný deň tolerancie aktivitami v oblasti vzdelávania a vo vzťahu k verejnosti, pretože 16.11.1995 prijali členské štáty UNESCO Deklaráciu zásad tolerancie a akčný plán na rok 1995 (Rok tolerancie)
Margita Škótska; Gertrúda, panna

1812
- narodil sa v Drietome geológ, paleontológ, zástanca tzv. kráterovej
koncepcie vulkánov a mineralóg JÁN PEŤKO, objaviteľ nerastu
pettkoitu, ktorý bol jedným z najvýznamnejších profesorov Baníckej
a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Zomrel 20.10.1890

1817
- narodil sa v Martine evanjelický kaplán, osvetový pracovník
a pedagóg MARTIN KRAMÁR. Zomrel 1.7.1895
- narodil sa v Ružindole kultúrny pracovník, národný dejateľ
a živnostník JÁN BRANISLAV HERGOT, príslušník slovenského národného
hnutia. Zomrel 17.3.1873

1862
- zomrel v Bytči katolícky cirkevný hodnostár, mecén, národný
a ľudovýchovný pracovník ŠTEFAN TVRDÝ. Narodil sa 4.11.1788

1912
- narodil sa v Pažiti spisovateľ, jazykovedec a filmový herec
VLADIMÍR UHLÁR. Zomrel 2.8.1996
- narodil sa v Koplotovciach kamenár a sochár LADISLAV POLLÁK, ktorý
pôsobil ako slobodný umelec v Piešťanoch, pričom popri komornej
a monumentálnej sochárskej tvorbe sa zaoberal reštaurátorskou
činnosťou. Zomrel 12.10.2002

1917
- vrátil sa Milan Rastislav Štefánik s prvým transportom čs.
dobrovoľníkov z USA

1922
- vyšlo vo Vrútkach prvé číslo dvojtýždenníka slovenských
komunistických žien Proletárka

1932
- zastrelili četníci pri protiexekučnom vystúpení maloroľníkov
v Polomke dvoch účastníkov
- narodil sa vo Veľkom Bočkove (Ukrajina) dramatik a režisér OSVALD
ZAHRADNÍK, člen Spolku slovenských spisovateľov

1937
- koncertoval v Trnave svetoznámy husľový virtuóz a hudobný skladateľ
JAN KUBELÍK

1942
- narodil sa v Bratislave fotograf-dokumentarista a reportér IVAN
BOGDAN, člen Slovenského syndikátu novinárov

1947
- narodil sa v Zemianskom Podhradí prozaik a publicista DRAHOSLAV
MACHALA, člen Spolku slovenských spisovateľov a Klubu literatúry faktu

1972
- zomrela v Trnave robotníčka, funkcionárka ženského hnutia
a poslankyňa HELENA BACHRATÁ. Narodila sa 10.11.1904
- zomrel v Bratislave spisovateľ, redaktor a robotník JOZEF FERANČÍK,
príslušník slovenského národného hnutia, ktorý vo svojej tvorbe
spracovával tematiku boja za národnú samostatnosť, sociálneho
protestu a vzbury. Narodil sa 17.3.1885

1982
- zomrel v Košiciach operný spevák (barytón) a sólista opery MIROSLAV
HÁJEK. Narodil sa 22.1.1923

1992
- otvorila Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. oficiálne na Slovensku trh
stavebného sporenia, čím sa súčasne zapísala aj do histórie krajín
strednej a východnej Európy ako prvá banka, ktorá začala v tomto
regióne svoju špeciálnu činnosť

---------------------------------------------------------------------

1272
- zomrel anglický kráľ HENRICH III. Narodil sa roku 1207

1532
- zajal conquistador Francisco Pizarro v službách španielskej koruny
so svojim expedičným zborom posledného panovníka ríše Inkov
Atahualpu, ktorého aj napriek zaplateniu nevídaného výkupného nechal
v auguste 1533 zavraždiť a obsadil hlavné mesto Cuzco

1632
- zviedol hlavný veliteľ cisárskych rakúskych vojsk Albrecht Václav
Eusebius z Valdštejnu pri nemeckom meste Lützen nerozhodnú bitku so
Švédmi, v ktorej zahynul švédsky kráľ GUSTAV II. ADOLF (narodil sa
roku 1594)

1682
- narodil sa flámsky maliar JAN JOEF HOREMANS. Zomrel roku 1759

1717
- narodil sa francúzsky matematik, encyklopedista, osvietenský
filozof a spisovateľ JEAN BAPTISTE LE ROND D'ALEMBERT, tvorca
princípov statiky a dynamiky a spoluzakladateľ teórie parciálnych
diferenciálnych rovníc. Zomrel roku 1783

1797
- zomrel pruský kráľ FRIDRICH WILHELM II. z dynastie
Hohenzollernovcov, za ktorého panovania sa Prusko veľmi zadlžilo.
Narodil sa roku 1744
- nastúpil na pruský trón Fridrich Wilhelm III, syn Fridricha
Wilhelma II.

1807
- narodil sa islandský básnik a prozaik JÓNAS HALLGRÍMSSON,
predstaviteľ romantizmu. Zomrel roku 1845

1857
- narodil sa islandský spisovateľ JÓN SVENSSON (vlastným menom Jón
Stefán Sveinsson). Zomrel roku 1944

1872
- narodil sa akademik, pedagóg a lekár-internista JOSEF PELNÁŘ, jeden
zo zakladateľov českého vnútorného lekárstva. Zomrel roku 1964

1887
- zomrel slovinský básnik, prozaik, dramatik, literárny kritik,
jazykovedec a novinár FRAN LEVSTIK, priekopník realizmu. Narodil sa
roku 1831
- narodil sa rakúsky politik a verejný činiteľ OSKAR HELMER. Zomrel
v roku 1963

1892
- narodil sa vedec, prozaik, básnik a verejný pracovník KUO MO-ŽO
(vlastným menom Kuo Kchaj-čen), jeden zo zakladateľov modernej
čínskej poézie. Zomrel roku 1978

1897
- zomrel nemecký spisovateľ a historik kultúry WILHELM HEINRICH VON
RIEHL. Narodil sa roku 1825

1902
- narodil sa ruský dramatik a filmový scenárista NIKOLAJ ROBERTOVIČ
ERDMAN. Zomrel roku 1970

1907
- narodil sa český rozhlasový dramatik a prozaik KAREL STANISLAV
(vlastným menom Otmar Gatschä). Zomrel roku 1963
- stala sa Oklahoma 46. štátom USA, ktorý vznikol z bývalého
Indiánskeho teritória a teritória Oklahoma

1917
- obsadili po desaťdňových bojoch boľševické jednotky moskovský Kremeľ
- zasiahlo úspešne do bitky pri ústí talianskej rieky Piava (mesto
Cordelazzo) delostrelectvo rakúsko-uhorského námorníctva

1922
- udelil taliansky parlament novému premiérovi Benitovi Mussolinimu
po prednesení vládneho programu diktátorské právomoci
- narodil sa portugalský básnik, románopisec a novinár JOSÉ SARAMAGO,
laureát Nobelovej ceny (1998, ktorého diela sa zo štylistického
hľadiska vyznačujú tým, že v nich spája formy rozprávania
s experimentálnou prózou, v čom je navzájom poprepletaná história,
fikcia a irealita, pričom sa často objavuje kritika štátu a cirkvi

1937
- rozhodla sa Čankajškova vláda vzhľadom na japonský postup
k Nankingu preložiť svoje sídlo do inej časti Číny
- narodil sa nemecký politik a verejný činiteľ LOTHAR SPÄTH

1942
- začalo francúzske loďstvo vojnové akcie proti nemecko-talianskemu
vojsku v severnej Afrike
- zbavil francúzsky maršal, vodca vichystického režimu,
Henri-Philippe Pétain admirála Jeana-Francoisa Darlana všetkých
funkcií vymenoval Pierra Lavala za svojho nástupcu a zástupcu
- vyhlásilo Španielsko čiastočnú mobilizáciu zameranú na ochranu
svojej neutrality
- zomrel nemecký lyrický tenorista rumunského pôvodu JOSEF (Joseph)
SCHMIDT. Narodil sa v roku 1904

1947
- začala Veľká Británia sťahovať svoje jednotky z Palestíny

1952
- zomrel spisovateľ a politik CHARLES MAURRAS, ideológ
a spoluzakladateľ francúzskeho reakčného, šovinistického
a antisemitského hnutia Francúzska akcia. Narodil sa roku 1868

1957
- uskutočnila sa vo Viedni premiéra baletu Medúza od hudobného
skladateľa Gottfrieda von Einema
- začala sa v Moskve štvordňová prvá porada predstaviteľov
komunistických a robotníckych strán, ktorá prijala Manifest mieru

1967
- zišiel do rieky Sávy asi 30 kilometrov juhozápadne od Belehradu
preplnený autobus, pričom z približne 50 cestujúcich sa zachránilo
osem osôb
- začal sa podľa oznámenia aplikovať v Argentíne nový
protikomunistický zákon z augusta 1967, podľa ktorého mohli trestať
komunistickú činnosť väzením do ôsmich rokov
- bombardovali prvý raz americké lietadlá námorné doky v Hai-phongu
na rieke Tram-bac, ktoré boli dovtedy na zozname zakázaných cieľov
- prijalo Valné zhromaždenie rezolúciu predlžujúcu činnosť komisie
OSN pre obnovu a zjednotenie Kórey
- odohral sa na Cypre krátky boj medzi Grékmi a Turkmi, ktorý sa
podarilo zastaviť až mierovým jednotkám OSN a vyžiadal si 27 mŕtvych:
Grécko a Turecko uviedli svoje armády do stavu pohotovosti a začali
ich presúvať k spoločným hraniciam
- zomrel český herec FRANTIŠEK ROLAND. Narodil sa roku 1888

1972
- vyústilo mnohoročné úsilie chrániť v celosvetovom rozsahu
najhodnotnejšie prírodné a kultúrne objekty a lokality na 17.
zasadnutí členských štátov UNESCO prijatím Dohody (konvencie)
o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, pričom sa
stala základom pre založenie Výboru pre svetové dedičstvo a Fondu pre
svetové dedičstvo
- začala sa dvojdňová návšteva predsedu britskej vlády Edwarda George
Heatha v Severnom Írsku, avšak predstavitelia opozičných strán
odmietli s ním rokovať
- prejavila kubánska vláda ochotu rokovať s vládou USA o opatreniach
proti únosom amerických lietadiel na Kubu
- zahynulo sedem osôb pri požiari v bani Lenin v Katoviciach
- začalo sa vo Viedni dvojdňové rokovanie rady ministrov ESVO
o budúcnosti bloku po vystúpení Veľkej Británie a Dánska, pričom
združenie sa rozhodlo pokračovať v činnosti
- vypukli zrážky polície s univerzitnými študentmi v americkom Baton
Rouge, pričom dve osoby zastrelili a vyhlásili výnimočný stav

1977
- zastrelili afganského ministra plánovania AHMADA ALÍHO CHURAMA
- vyhlásila Svetová rada mieru týždeň 16.-22.11. za Týždeň akcií
proti úlohe a činnosti nadnárodných spoločností
- zaútočili izraelské tankové jednotky podporované delostrelectvom na
postavenie libanonských národných a vlasteneckých síl a hnutia
palestínskeho odporu v južnom Libanone

1982
- prijalo Valné zhromaždenie OSN tzv. manilskú deklaráciu vyzývajúcu
všetky štáty sveta riešiť spory iba mierovou cestou
- schválil kolumbijský Kongres návrh zákona o amnestii pre
príslušníkov partizánskeho hnutia v krajine a 250 politických väzňov
- dospeli v USA k dohode, ktorá ukončila 57-dňový štrajk hráčov
amerického futbalu
- zomrel akademik a matematik PAVEL SERGEJEVIČ ALEXANDROV,
spoluzakladateľ sovietskej topologickej školy. Narodil sa roku 1896
- zatkli v Sachsenwalde pri Hamburgu príslušníci špeciálnej
policajnej skupiny jedného z vedúcich predstaviteľov nemeckej
teroristickej organizácie Frakcia Červenej armády (RAF) Christiana
Klara, čo bol vážny zásah do vedenia RAF

1987
- ukradli neznámi zlodeji zo štartujúceho lietadla na letisku
v rakúskom Innsbrucku vrecia s peniazmi v hodnote asi 11 miliónov
rakúskych šilingov
- vydal britský spevák a bývalý člen skupiny Beatles Paul McCartney
singel Once Upon a Long Ago
- zasiahli iránske člny v južnej časti Perzského zálivu raketami
americkú cisternovú loď Esso Freeport, grécku loď Filikon L a tanker
Lucy
- uskutočnila sa vo Viedni ďalšia schôdzka v rámci konzultácií krajín
NATO a Varšavskej zmluvy, pričom pokračovali v prerokúvaní mandátu
budúcich rokovaní o ozbrojených silách a konvenčných zbraniach
v Európe od Atlantického oceánu po Ural
- oženil sa americký spevák Lenny Kravitz s Lisou Bonetovou
- zišlo lietadlo spoločnosti Continental Airwys zo štartovacej dráhy
v americkom meste Denver, pričom zahynulo 21 osôb a vyše 100 bolo
zranených
- začala sa dvojdňová návšteva generálneho tajomníka Maďarskej
socialistickej robotníckej strany Jánosa Kádára v Belgicku, pričom
rokoval o obchodnej a hospodárskej spolupráci s Belgickom a EHS
- vypukli v okolí juholibanonského mesta Sajda znovu prestrelky medzi
oddielmi Palestínčanov a Ľudovou násirovskou organizáciou, pričom
zahynulo sedem osôb a 44 bolo zranených, avšak dosiahli dohodu
o prerušení bojov

1992
- schválila ruská vláda program mimoriadnych ekonomických opatrení,
ktoré mali zabrániť inflácii, nadmernému poklesu výroby a sociálnemu
výbuchu
- zišiel sa po niekoľkých mesiacoch tadžický parlament, avšak
poslanci sa nedohodli na programe
- požiadala v rezolúcii Bezpečnostná rada OSN o sprísnení embarga
všetky krajiny zastaviť obchod so Srbskom a Čiernou Horou vo všetkých
komoditách vrátane ropy
- zakotvila pri jemenských brehoch pakistanská loď s takmer 3000
somálskymi utečencami na palube, avšak už počas cesty zomrelo vyše
100 osôb od vyčerpania, smädu a hladu
- ukázalo súdne vyšetrovanie v Juhoafrickej republike, že armáda
používala odsúdených vrahov na to, aby získali prostitútky
a drogových dílerov na skorumpovanie strany Afrického národného
kongresu na čele s Nelsonom Mandelom
- zostrila Bezpečnostná rada OSN sankcie voči Srbsku a Čiernej Hore,
podľa ktorých sa do Juhoslovanskej zväzovej republiky nemohli dovážať
energetické suroviny, pneumatiky a motory a zároveň zakázala aj
tranzit ich surovín, pričom na kontrolu plnenia sankcií sa mali podľa
rozhodnutia BR zriadiť pozorovateľské stanovištia
- zišlo sa v Budapešti na podnet Maďarska mimoriadne zasadanie
Dunajskej komisie, ktoré malo posúdiť dôsledky vodného diela
Gabčíkovo
- oznámil oficiálne Václav Havel svoj úmysel kandidovať na úrad
prezidenta ČR

1997
- vyslovilo sa 84 percent maďarských občanov v referende, ktorého sa
zúčastnilo 49 percent voličov, za vstup do Severoatlantickej aliancie
NATO
- zomrel politik a bývalý generálny tajomník Francúzskej
komunistickej strany GEORGES MARCHAIS, ktorý bol zástancom tvrdej
línie stalinizmu a obhajcom sovietskej politiky v časoch studenej
vojny. Narodil sa roku 1920
- prepustili najznámejšieho čínskeho politického väzňa Wej
Ťing-šenga, ktorého v roku 1995 odsúdili na 14 rokov odňatia slobody
za údajné sprisahanie proti vláde

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár
 3. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 5. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 6. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 7. Žilina Voce Magna 2017 – Medzinárodná súťaž zborového umenia
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 2. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 3. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 4. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 5. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 8. Samsung Galaxy Note8 umožňuje tvoriť veľké veci
 9. IMMOFINANZ spúšťa medzinárodnú reklamnú kampaň retailovej značky
 10. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 8 861
 2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 7 832
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 464
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 039
 5. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 822
 6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 763
 7. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 1 625
 8. Všetko, čo by ste mali vedieť o umelom oplodnení 933
 9. Ušetrite až 60 % nákladov na elektrinu využitím slnečnej energie 907
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 747

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Kiska v OSN: Agresívny sused podkopáva suverenitu Ukrajiny

Lajčák vedie Valné zhromaždenie OSN.

KOMENTÁRE

Aké lekcie nás naučili Procházka, Kaliňák, Fico či Kiska

Dnes je právo očakávať, že by sa to mohlo zaobísť bez sklamaní.

Neprehliadnite tiež

Domov

Návrat Ščurka z basy k hokeju: vražda, klamstvá aj podozrenie z korupcie

Pôvodne mu hrozilo až 20 rokov. Prečo dostal hokejista Ščurko za brutálnu vraždu rozhodcu Mareka Liptaja len mierny trest.

Domov

Protikorupčný pochod má tiež podporu iniciatívy vedcov aj učiteľov

Protikorupčný pochod sa uskutoční v pondelok 25. septembra v Bratislave.

Domov

Toaletný papier je v nemocniciach stále nedostatkový tovar

Nemocnice nesúhlasia s Druckerom, že ak žiadajú od pacienta, aby si priniesol WC papier, je to ich zlyhanie. Nevieme ho ustrážiť, tvrdia.

Domov

Ministerstvo rieši sťažnosti na firmu s pneumatikami v Dunajskej Strede

Miestni sa dlhodobo sťažujú na prenikavý zápach a čierny prach.