Historický kalendár na 17. novembra

Medzinárodný deň študentstva - vyhlásil Medzinárodný zväz študentstva (1941): rozpútanie fašistického teroru proti českým vysokým školám a ich študentom (1939)
Deň boja za slobodu a demokraciu - Štátny sviatok ČR
Deň boja proti totalite - Štátny sviatok SR
Alžbeta Uhorská, rehoľníčka

1767
- zomrel v Banskej Bystrici jezuita, náboženský spisovateľ
a vysokoškolský učiteľ ŠTEFAN PONGRÁC. Narodil sa 26.12.1713

1882
- zomrel v Skalici národný buditeľ, evanjelický farár, vydavateľ
časopisov a kalendárov, žurnalista, publicista, popularizátor
prírodných vied, zakladateľ družstevných spolkov a pomocných
pokladníc, autor učebníc, tvorca slovenskej odbornej terminológie
a osvetový pracovník DANIEL GABRIEL LICHARD, prvý slovenský
profesionálny novinár, ktorý bol autorom viacerých brožúr
o hospodárení. Narodil sa 17.1.1812

1887
- narodil sa v Martine úradník, spisovateľ a publicista PAVOL
STACHO. Zomrel 26.7.1946

1897
- zomrel v Oradei (Rumunsko) právnik a vysokoškolský pedagóg JOZEF
KUDELKA, ktorý prednášal právnu filozofiu, trestné, rímske a banské
právo, pričom tlačou vyšla jeho doktorská dizertačná práca, štúdie
a články v periodikách. Narodil sa 11.11.1813

1907
- narodil sa v Prievidzi lekár, zakladateľ slovenskej gerontológie,
emeritný primár, pedagóg, odborný publicista a organizátor
zdravotníckej starostlivosti na úseku interného lekárstva EUGEN
GRESSNER, spoluzakladateľ Slovenskej gerontologickej a geriatrickej
spoločnosti. Zomrel 30.3.1998
- narodil sa astronóm a zakladateľ observatória v Žiari nad Hronom
ŠTEFAN KOCHAN, ktorý sa zaoberal rádioastronómiou. Zomrel 20.7.1986

1922
- narodil sa v Rajeckej Lesnej architekt VIKTOR UHLIARIK, projektant
významných zdravotníckych a kúpeľných zariadení

1927
- narodil sa v Jemnici (Česko) operný spevák (bas) a sólista opery
LADISLAV NESHYBA. Zomrel 21.5.1978

1937
- narodila sa v Rimavskej Sobote muzikologička MÁRIA GÁBOROVÁ
- narodila sa v Trnovci nad Váhom maliarka a reštaurátorka GABRIELA
ENGLISCHOVÁ. Zomrela 7.1.1981

1942
- narodil sa v Galante herec MÁTYÁS DRÁFI, člen Jókaiho divadla
v Komárne

1947
- zomrel v Bratislave organizátor a funkcionár profesionálnej
živnostenskej fotografie v medzivojnovom období FRANTIŠEK JÁNOŠKA.
Narodil sa 24.6.1891
- narodila sa v Bratislave ekonómka, vedecká pracovníčka a verejná
činiteľka BRIGITA SCHMÖGNEROVÁ

1952
- uskutočnilo sa v pražskom Národnom divadle slávnostné zasadnutie
vrcholnej vedeckej inštitúcie Čs. akadémie vied

1967
- zomrel v Bratislave autor odborných monografií a klimatológ VOJTECH
BRIEDOŇ, ktorý sa špecializoval na skúmanie zrážok a podnebia ČSSR.
Narodil sa 5.4.1916

1982
- začala sa trojdňová návšteva prezidenta Gustáva Husáka v Rakúsku,
pričom podpísali dohodu o úprave otázok spoločného záujmu súvisiacich
s jadrovými zariadeniami, spolupráci v zdravotníctve, spolupráci
a vzájomnej pomoci v colníctve, zmluvy o právnej pomoci vo veciach
trestných, vydávaní a vydali spoločné vyhlásenie pre tlač

1987
- prerokovalo predsedníctvo ÚV KSS zabezpečenie zásobovania palivami
a energiou v zimnom období, výsledky verenej diskusie k návrhom
zákonov o štátnom podniku, výrobnom, spotrebnom a bytovom
družstevníctve

1989
- uskutočnil sa pietny akt pražských študentov vysokých škôl, ktorým
si vysokoškoláci chceli uctiť pamiatku Jána Opletala a krvavo
potlačenej demonštrácie proti zatvoreniu vysokých škôl v Čechách
v roku 1939, pričom povolené zhromaždenie prerástlo do demonštrácie,
ktorej účastníci požadovali politické reformy - skončila sa zásahom
poriadkových síl na Národnej triede a množstvom zranených

1992
- schválili ČNR a NR SR uznesenie, ktorým odporučili Federálnemu
zhromaždeniu urýchlene prerokovať a prijať ústavný návrh zákona
o zániku federácie
- schválila vláda SR návrh zákona o novelizácii lustračného zákona,
Informačnej službe SR, Najvyššom kontrolnom úrade SR a opatrenia na
realizáciu stratégie oživenia hospodárskeho vývoja SR

---------------------------------------------------------------------

1587
- narodil sa holandský dramatik a básnik JOOST VAN DEN VONDEL. Zomrel
roku 1679

1597
- narodil sa anglický astronóm a matematik HENRY GELLIBRAND, ktorého
najslávnejším vedeckým objavom bola zmena magnetickej deklinácie
v priebehu rokov. Zomrel roku 1636

1747
- zomrel francúzsky prozaik, dramatik a prekladateľ ALAIN-RENÉ
LESAGE. Narodil sa roku 1668

1767
- zomrel taliansky maliar GIOVANNI BATTISTA PITTONI, predstaviteľ
benátskej barokovej maľby s novými štýlovými prvkami rokoka. Narodil
sa roku 1687

1797
- dal si Američan Eli Terry patentovať hodiny

1827
- narodil sa bulharský osvietenský básnik, novinár, zberateľ ľudovej
slovesnosti a osvetový pracovník PETKO RAČEV SLAVEJKOV. Zomrel roku
1895

1852
- oznámil Zväz komunistov na návrh Karla Marxa svoje rozpustenie

1862
- odstúpil počas občianskej vojny v USA minister vojny južanských
Konfederovaných štátov amerických George Randolph

1877
- narodil sa maliar a grafik FRANTIŠEK KOBLIHA, popredná osobnosť
druhej generácie českých symbolistov. Zomrel roku 1962

1887
- narodil sa britský poľný maršal MONTGOMERY Z ALAMEINU (vlastným
menom Bernard Law Montgomery), jeden z hlavných spojeneckých
veliteľov počas druhej svetovej vojny. Zomrel roku 1976

1897
- narodil sa český publicista a nakladateľ JULIUS FIRT. Zomrel roku
1979

1902
- narodil sa americký fyzik maďarského pôvodu EUGENE PAUL WIGNER,
laureát Nobelovej ceny (1963) za vytvorenie novej teórie štruktúry
atómového jadra (tzv. lupienkového modelu). Zomrel roku 1995

1907
- vytvoril Maďar Andreas Baronyi vo Vieni časom 1:24,0 svetový rekord
v plávaní na 100 metrov prsia
- zomrel britský námorný dôstojník, moreplavec a polárnik FRANCIS
LEOPOLD MCCLINTOCK, ktorého meno nesie prieliv v kanadskej Arktíde
a ďalšie geografické objekty. Narodil sa roku 1819
- dokončili vtedy najdlhšiu telefonickú linku v Európe: spájala Rím
a Miláno

1912
- narodil sa český maliar VÁCLAV ALOIS ŠRŮTEK

1912
- zomrel britský architekt RICHARD NORMAN SHAW. Narodil sa roku 1831

1917
- založili v Rusku tzv. bielu armádu, ktorá bola zložená
z dobrovoľníkov, pričom išlo o prvý ozbrojený protikomunistický zbor

- zomrel francúzsky sochár, grafik, maliar a kresliar AUGUSTE RODIN,
hlavný predstaviteľ moderného sochárstva, zvaný tiež moderný
Michelangelo. Narodil sa roku 1840
- dobyli počas prvej svetovej vojny britské jednotky bojujúce proti
Turkom v Palestíne mesto Jaffu

1922
- opustil posledný turecký sultán Muhammad VI. krajinu a odplával na
britskej vojnovej lodi Malaya na Riviéru, absolútnym vládcom
v krajine sa stal Mustafa Kemal (Atatürk - Otec Turkov)
- narodil sa americký biochemik a pedagóg STANLEY COHEN, laureát
Nobelovej ceny (1986)
- zrušila talianska vláda v krajine osemhodinový pracovný čas

1927
- zasiahlo hlavné mesto USA Washington tornádo

1932
- odstúpil so svojou menšinovou vládou nemecký ríšsky kancelár Franz
von Pappen


1937
- navštívil Nemecko britský diplomat gróf strážca pečate Edward
Frederick Wood Halifax, kde tlmočil nacistickému vodcovi Adolfovi
Hitlerovi názor britskej vlády o možnosti pokojnej revízie vtedajších
hraníc Rakúska, ČSR, riešenia otázky Gdanska a usporiadania
sudetského problému, čím sa začala britská politika uzmierovania
s nepriateľom

1942
- obsadili Briti líbyjskú Dernu, Mechilí a Msús
- zahynul nemecký divadelný historik a teoretik MAX HERRMANN,
priekopník divadelnej vedy ako vedného odboru. Narodil sa roku 1865
- dosiahol britský konvoj vypravený z Alexandrie bez akýchkoľvek
strát územie Malty
- narodil sa jeden z najvýznamnejších súčasných amerických filmových
režisérov a spisovateľ MARTIN SCORSESE (Taxikár, ktorý získal Veľkú
cenu na MFF v Cannes)
- uskutočnili Spojenci nálet na barmské Kalemyo
- prerušil Nový Zéland diplomatické styky s francúzskou vichystickou
vládou
- narodil sa český herec a sólista operety OTAKAR SEDLÁČEK

1947
- zomrela nemecká spisovateľka RICARDA HUCHOVÁ. Narodila sa roku 1864
- začal sa pred Norimberským vojenským súdom proces proti vedúcim
predstaviteľom nemeckého koncernu Krupp, pričom veľkopriemyselníka
Alfreda Krupp von Bohlena-Halbacha neskôr odsúdili na trest 12 rokov
väzenia (prepustili ho v roku 1951)

1962
- otvoril slávnostne americký prezident John Fitzgerald Kennedy nové
Dullesove medzinárodné letisko pri Washingtone
- zomrela grécka prozaička a poetka GALATIA KAZANTZAKISOVÁ. Narodila
sa roku 1886

1967
- otvoril si Davy Jones z populárnej skupiny The Monkees v newyorskej
časti Greenwich Village módny butik
- predniesol generálny tajomník OSN U Thant v Bezpečnostnej rade
správu o nových zrážkach na Cypre a vyzval zúčastnené strany zdržať
sa všetkých nepriateľských akcií
- zomrel český dramatik a divadelný kritik STANISLAV LOM (vlastným
menom Stanislav Mojžíš). Narodil sa roku 1883
- vymenovali za nového peruánskeho premiéra a zároveň ministra
zahraničných vecí Raúla Ferrera Rebagliatiho, ministrov
spravodlivosti a cirkevných záležitostí (Josého Moralesa)
a poľnohospodárstva (Orlanda Olceseho)
- odsúdilo Valné zhromaždenie OSN politiku Portugalska v jeho
afrických kolóniách
- odmietlo Ministerstvo zahraničných vecí Kórejskej
ľudovodemokratickej republiky všetky rezolúcie o kórejskej otázke
prijaté Valným zhromaždením OSN na 22. zasadnutí bez účasti a súhlasu
predstaviteľa KĽDR
- bombardovalo americké letectvo znovu Hanoj v niekoľkých vlnách,
pričom viaceré bomby dopadli priamo do centra mesta (jedna vybuchla
v diplomatickej štvrti)

1972
- vrátil sa do Argentíny po sedemnásťročnom exile bývalý diktátor
generál Juan Domingo Perón, aby vo voľbách podporil svoju stranu


1977
- prijal egyptský prezident Anwar as-Sádát napriek ostrým protestom
arabského sveta pozvanie na návštevu Izraela, v reakcii nato odstúpil
egyptský minister zahraničných vecí Ismail Fahmi, pričom úrad šéfa
diplomacie obsadil koptský kresťan Butrus Butrus-Ghálí
- obliekla sa Miss Veľkej Británie na súťaži krásy Miss World
platinové bikini v hodnote 9500 dolárov

1982
- začalo sa v Pekingu štvordňové rokovanie predsedov vlád Číny
a Thajska o vzájomných vzťahoch a medzinárodnej situácii

1987
- začal sa v Havane štvordňový 15. zjazd Medzinárodného zväzu
študentstva s účasťou 500 delegátov z 150 krajín, pričom prijali
záverečné dokumenty vyjadrujúce vôľu študentského hnutia podieľať sa
aktívne na riešení svetových problémov a za predsedu znovu zvolili
Josefa Skálu
- oddelila sa automatická nákladná loď Progress 32 od pilotovaného
komplexu Mir
- bombardovali (aj 17.11.) iracké bojové lietadlá rozostavanú iránsku
jadrovú elektráreň v Búšehri

1992
- zatkla talianska polícia v najväčšej akcii proti mafii od roku 1984
až 75 osôb
- podpísal poľský prezident Lech Walesa dočasnú ústavu krajiny
- zomrelo podľa oznámenia v Bangladéši na otravu analgetickým sirupom
223 detí
- navrhol verejne prvý raz izraelský minister zahraničných vecí Šimon
Peres spoločnú izraelsko-palestínsku správu časti Predjordánska a Gazy

1997
- odohral sa krvavý masaker v juhoegyptskom Luxore, pričom za útok
na autobus, pri ktorom zahynulo až 68 osôb (58 zahraničných
turistov), bola zodpovedná egyptská fundamentalistická organizácia
Gamá'a al-Islámíja (Islamské zoskupenie), čím chcela zabezpečiť
prepustenie svojho duchovného vodcu väzneného v USA

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 2. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 3. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 4. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 5. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 6. Rastie nám pokrivená generácia?
 7. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 8. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 10. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 1. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 2. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 3. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 4. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 5. Detské zúbky sú veda
 6. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 7. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 8. Rastie nám pokrivená generácia?
 9. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 10. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 15 521
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 10 459
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 3 286
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 848
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 955
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 334
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 305
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 085
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 031
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 615

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Alternatíva pre Nemecko skutočnú alternatívu neponúka

Merkelová voľby vyhrala a ostáva mocná. Európa je naozaj vďačná.

DOMOV

Aké stíhačky môžeme a ktoré ponuky sú nereálne?

Rozhodovať sa bude len medzi gripenmi a stíhačkami F-16.

Neprehliadnite tiež

Domov

Po študentoch sa na Kaliňáka zas chystá opozícia

Na pondelkový protikorupčný protest chcú prísť tisíce ľudí. Organizátori pozvali aj premiéra Roberta Fica

Domov

V posledný septembrový týždeň by malo prísť babie leto

Nedá sa povedať, či počasie vydrží dlhšie alebo bude iba otázkou pár dní.

Domov

Remišová: Ak bude treba, Kiska by sa mal za kauzu ospravedlniť

Obyčajní navrhujú sprísnenie majetkových priznaní.

Domov

Nukleárna vojna svetu nehrozí, myslí si František Šebej

Richard Sulík si myslí, že aj keby Severokórejčania Guam napadli, vojna nebude.