Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

Finančná aféra v SR odhalila nedostatky v kontrolnej práci EÚ

Mníchov 27. júna (TASR) - Aféra na Slovensku, súvisiaca s prideľovaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, spôsobila, že pod nátlak sa dostala aj samotná Európska komisia, píše dnešné vydanie nemeckého denníka Süddeutsche Zeitung (SZ).

Delegácia výboru na kontrolu rozpočtu v Európskom parlamente konštatovala totiž po svojej ceste do Bratislavy nezrovnalosti v činnosti tamojšieho zastúpenia Európskej únie.

"Existujú jasné dôkazy, že finančné prostriedky Európskej únie, určené na podporu strednej a východnej Európy, tiekli do nesprávnych kanálov, cituje denník poslankyňu Európskeho parlamentu za nemeckú Kresťanskosociálnu úniu (CSU) Gabriele Staunerovú.

Hlavným podozrivým v celej afére je vysoký vládny úradník Roland Tóth, zdá sa však, že v celej záležitosti nebol sám, pripomína denník a zároveň dopĺňa, že už slovenské orgány označili celý prípad za komplikovaný.

Aj podľa názoru poslancov Európskeho parlamentu nie je záležitosť nesprávneho hospodárenia s financiami EÚ jednoduchá. Okrem iného je totiž potrebné zistiť, do akej miery bolo do celej aféry zapletené aj samotné zastúpenie Európskej únie v Bratislave a či nadštandardne platení európski úradníci v tomto prípade úmyselne nechceli vidieť to, či vidieť mali, alebo či dokonca obvineného Tótha nekryli. Podľa doterajších poznatkov Európskej komisie neexistujú totiž doteraz nijaké dôkazy o sprenevere peňazí na Slovensku, píše nemecký denník.

Rozpočtárka Staunerová prišla medzitým k záveru, že vo filiálke Európskej únie v Bratislave vládne očividne neporiadok a vyskytujú sa vážne nedostatky v riadiacej práci. Staunerovej názor potvrdil aj európsky kontrolný úrad na vyšetrovanie finančných podvodov Olaf, informuje SZ.

Slovenský prípad je očividne príkladom zásadných nedostatkov pri rozdeľovaní miliárd z programu Phare kandidátskym krajinám strednej a východnej Európy. Za kontrolu týchto peňazí, určených na budovanie infraštruktúry a verejnej správy, sú jednoznačne zodpovedné zastúpenia EÚ v jednotlivých štátoch. Často však chýba kvalifikovaný personál, schopný rozoznať prípadné nedostatky už v začiatkoch a odstrániť ich, píše nemecký denník.

Treba otvorene povedať, že aj spolupráca medzi zahraničnými zastúpeniami EÚ a centrálou únie v Bruseli očividne pokrivkáva. "Zistili sme, že na príslušnom oddelení v Bruseli niet ani jediného človeka, ktorý by ovládal slovenčinu. Kto teda dokáže kontrolovať všetky dohody?" pýta sa poslankyňa Staunerová.

Podľa poznatkov poslancov Európskeho parlamentu existujú taktiež podstatné nedostatky v celkovom plánovaní a vyplácaní prostriedkov z programu Phare. Napríklad Slovensko dostalo v roku 1999 finančné prostriedky vo výške 69 miliónov eur, z toho sa za projekty vyplatilo len 16,7 percenta. Zdá sa, že celý program pomoci kandidátskym krajinám bude potrebné prepracovať, konštatuje v závere SZ


Forni: Slovensku nič nebráni pripravovať sa na vstup do únie

Paríž/Bratislava 27. júna (TASR) - Slovensku nič nebráni v tom, aby sa pripravovalo na vstup do Európskej únie, konštatoval v utorok predseda Národného zhromaždenia Francúzskej republiky Raymond Forni v Paríži na brífingu pred odletom predsedu NR SR Jozefa Migaša na Slovensko.

Týka sa to aj zákonodarstva, pretože až potom sa môže prejsť k druhej fáze - k rozšíreniu únie. Predtým sa však podľa Forniho slov musí uskutočniť inštitucionálna reforma EÚ.

Termín rozširovania Forni komentoval slovami, že nie je z tých, čo si vymýšľa jú dátum a potom čakajú, či padne na správnu stranu. "Neradím sa každé ráno s hviezdami. Som pragmatik. Jednotlivé etapy treba realizovať postupne jednu za druhou. Je to dôležité pre nás, krajiny EÚ a nevyhnutné pre vás," dodal.

V súvislosti s referendom v Írsku, ktorého obyvatelia odmietli zmluvu z Nice, poznamenal, že by bolo lepšie, keby jeho výsledol bol pozitívny. "Íri sa rozhodli po svojom. Treba preto začať diskutovať s Írskom, aby sa dospelo, ako dúfam, ku konsenzusu. Ich rozhodnutím sa objavil problém rozšírenia EÚ, ktorý je spojený aj s európskymi inštitúciami," povedal Forni.

Predseda francúzskeho parlamentu verí, že opätovné otvorenie rokovaní s Írskom pomôže dosiahnuť konkrétne výsledky. "Všetky problémy treba vyriešiť. Prajem si, aby SR vstúpila do EÚ čo najskôr, rovnako aj ostatné kandidátske štáty," doplnil šéf francúzskeho parlamentu.

Predseda NR SR Jozef Migaš tiež po rokovaní prezentoval Forniho názor, že európska pätnástka nie je pripravená na reformy. "Netreba sa ponáhľať. Podľa názoru Forniho štruktúry únie nebudú k termínu 1. januára 2004, ktorý je stanovený ako dátum rozšírenia EÚ, pripravené prijať nových členov. Ak sa jasne nevyrieši inštitucionálna reforma únie, nebude sa môcť pristúpiť k jej rozširovaniu," tlmočil Forniho názor Migaš.

Počas diskusie mu však naznačil, že SR nechce ustúpiť z ambiciózneho cieľa uzatvoriť rokovania s EÚ tak, aby bola v roku 2004 pripravená na vstup do únie. "Aké budú mať k tomu názor členovia EÚ, je ich vec," doplnil Migaš.


Dvadsaťpäťročný slovenský vodič chcel do Rakúska tajne prepašovať dvoch Číňanov

Eisenstadt 27. júna (TASR) - Rakúska colná polícia našla pri kontrole vozidla 25-ročného Slováka, prechádzajúceho cez hraničný priechod Kittsee, dvoch Číňanov, ktorí chceli takýmto spôsobom ilegálne prekročiť hranice s cieľom dostať sa do Rakúska.

Slovenský vodič sa podľa údajov polície zaplietol s Číňanmi pri dopravnej nehode. Dvadsaťpäťročný Slovák však nemal čím vyplatiť odškodné za nehodu a preto ho Číňan požiadal, aby mu recipročne pomohol tajne prepašovať do Rakúska jeho krajanov.

Keď sa slovenskému vodičovi pred niekoľkými týždňami nepodaril prvý pokus o ilegálny prevoz Číňanov na dolnorakúskom hraničnom priechode Berg, neúspešne sa o to znova pokúsil v rakúskej spolkovej krajine Burgenland.

Slovenského občana vydali justičnému úradu v Eisenstadte a oboch čínskych pasažierov vrátili späť na Slovensko.


Slovensko uzatvorilo citlivé kapitoly o pohybe osôb a kapitálu

Brusel 27. júna (TASR) - Slovensko uzatvorilo dnes na prístupových rokovaniach s Európskou úniou (EÚ) ďalšie dve kapitoly európskej legislatívy - voľný pohyb osôb a voľný pohyb kapitálu. S celkovým počtom 19 uzavretých oblastí sa tak dotiahlo na Českú republiku a Estónsko, ktoré s EÚ rokujú o dva roky dlhšie. Okrem toho dnes Slovensko otvorilo aj poslednú ostávajúcu kapitolu - spravodlivosť a vnútro.

V kapitole voľný pohyb osôb Slovensko pristúpilo na prechodné obdobie pre pohyb pracovníkov na 2+3+2 roky s tým, že si vyjednalo právo reciprocity. Tá mu umožní uplatňovať zhodné opatrenia voči členským štátom EÚ, ktoré sa rozhodnú obmedzovať prístup slovenských pracovníkov na ich trh, ako aj isté ochranné kroky voči novým členským štátom.

Dohoda umožní terajším členským štátom EÚ po vstupe SR uplatňovať národné opatrenia obmedzujúce voľný pohyb pracovníkov na dva roky s možnosťou predĺženia o tri resp. ďalšie dva roky. Nemecko a Rakúsko tak budú môcť svoje trhy práce chrániť až sedem rokov, čo od začiatku požadovali.

Naopak iné členské krajiny môžu svoje trhy liberalizovať hneď. Tento zámer už oznámilo Švédsko, Dánsko a Holandsko, podobné plány má Írsko či Španielsko.

"Slovensko môže (po vstupe) uplatňovať k občanom terajšieho členského štátu národné opatrenia ekvivalentné s tými, ktoré bude tento členský štát uplatňovať k Slovensku. Pokiaľ terajší členský štát uplatňuje národné opatrenia voči novým členom, môže Slovensko využiť ochranné ustanovenia voči týmto novým členom," uvádza sa v dohodnutej pozícii ku kapitole voľný pohyb osôb.

"Myslím, že je to kompromis pre obe strany," komentoval hlavný slovenský vyjednávač Ján Figeľ dohodu vo voľnom pohybe osôb. Hoci Slovensko získalo právo na reciprocitu, deklarovalo ochotu obmedzenia neuplatňovať a vyzvalo členské krajiny EÚ, aby čo najrýchlejšie pristúpili k liberalizácii voľného pohybu pracovných síl.

Pri voľnom pohybe kapitálu súhlasila Bratislava so sedemročným prechodným obdobím na predaj poľnohospodárskej a lesnej pôdy občanom EÚ, hoci pôvodne žiadala až desaťročný odklad a neskôr sedem rokov s možnosťou predĺženia o tri roky.

"Sedem rokov (pri predaji pôdy) zohľadňuje na jednej strane maximálnu ochotu členských štátov, na druhej strane je to dostatočne dlhé obdobie na vnútornú prípravu Slovenska (z hľadiska vytvárania registra evidencie pôdy a zamedzenia špekulatívnych nákupov)," hodnotil dohodu Figeľ.

Samostatne hospodáriaci roľníci však budú môcť pôdu na Slovensku nakupovať až po troch rokoch trvalého pobytu a aktívneho hospodárenia, hoci EÚ pôvodne pre nich žiadne obmedzenia nenavrhovala.

"Je to skôr ochranné opatrenie, ktoré má vylúčiť akýsi neúprimný, špekulatívny záujem. Tí, ktorí majú záujem na Slovensku farmárčiť, sú vítaní," vysvetlil hlavný slovenský vyjednávač. Trojročná podmienka nie je podľa neho pre tých, ktorí chcú na Slovensko prísť s dobrými záujmami, ťažkou prekážkou.

Slovensko tak ku koncu švédskeho predsedníctva v EÚ uzavrelo 19 z celkového počtu 29 kapitol európskej legislatívy a v celkovom rebríčku kandidátskych krajín sa spolu s Českou republikou a Estónskom ocitlo na lichotivom štvrtom mieste. Figeľ pripustil, že na rokovacom stole ostali už len citlivejšie a vážnejšie kapitoly.

Na nasledujúcom kole rokovaní, ktoré by sa malo konať v júli počas belgického predsedníctva, sa chce SR posunúť ďalej v kapitolách energetika, doprava a dane. Figeľ nechcel špekulovať, koľko kapitol môže Slovensko uzatvoriť počas belgického predsedníctva v druhom polroku. "Očakávam, že Slovensko sa ďalej posunie, hlavne aby sme udržiavali dynamiku a kvalitu prípravy," zdôraznil.

Veľký krok vpred sa dnes podaril Litve, ktorá ako prvá krajina z tzv. helsinskej skupiny uzavrela jednu z najťažších kapitol - životné prostredie. Podľa Figeľa ide o jedinú kapitolu, v ktorej sa Slovensku nepodarilo naplniť harmonogram ponúknutý predsedníctvom. K pokroku by mohlo dôjsť už počas belgického predsedníctva, je však potrebné poskytnúť rozsiahle dodatkové informácie k požadovaným prechodným obdobiam, k čomu by malo dôjsť v júli.

Figeľ dnes vyjadril plnú spokojnosť s výsledkami dosiahnutými počas polročného švédskeho predsedníctva, počas ktorého uzavrelo Slovensko až deväť kapitol. Zároveň Švédom poďakoval za excelentnú prácu, ktorú v oblasti rozšírenia vykonali.


Konzultácie maďarských organizácií spoza hraníc sa konali v Budapešti

Budapešť 27. júna (TASR) - Za účasti predsedu Strany maďarskej koalície (SMK) Bélu Bugára a lídrov maďarských organizácií z Chorvátska, Juhoslovanskej zväzovej republiky, Rumunska, Slovinska a Ukrajiny sa dnes v Budapešti uskutočnili konzultácie s predstaviteľmi Maďarskej republiky o nedávnom prijatom Zákone o Maďaroch žijúcich v susedných štátoch.

Podpredseda Národnej rady SR a líder SMK Béla Bugár označil prijatý zákon v Budapešti za stabilizačný faktor v Karpatskej kotline, ktorý napomôže zachovaniu identity a môže zabrániť vysťahovaniu príslušníkov maďarských spoločenstiev. Aj na Slovensku jestvujú isté nedorozumenia okolo výkladu zákona, ale práve úlohou maďarských organizácií spoza hraníc je sprostredkovať korektne informácie, poznamenal a dodal, že schválený zákon nezbavuje príslušnú krajinu povinnosti naďalej sa usilovať o riešenie problémov v nej žijúcej maďarskej komunity.

Účastníci rokovania spoza hraníc jednoznačne privítali schválenie predmetnej legislatívnej normy 92-percentnou väčšinou maďarských poslancov poukazujúc na fakt, že zákon môže spomaliť 80 rokov trvajúci proces - niekde násilnej, inde spontánnej - asimilácie maďarskej menšiny.

V spoločnom vyhlásení prijatom dnes v maďarskom hlavnom meste zainteresovaní poukázali na vhodnosť zmiernenia, ukončenia nedorozumení na dvojstrannej úrovni pri využití už jestvujúcich inštitucionálnych foriem vecného dialógu. Zároveň zdôraznili význam zákona, ktorý môže podľa signatárov prispieť k zvýšeniu integračných šancí celého regiónu.

Podľa slov druhého muža maďarskej diplomacie Zsolta Németha je zákon v súlade s očakávaniami maďarských spoločenstiev spoza hraníc, predstavitelia ktorých sa zhodli na tom, že za usporiadanie právneho a politického postavenia maďarskej menšiny nesú zodpovednosť príslušné susedné krajiny. Zákon prispeje k posilneniu identity a uspokojeniu na rodnej zemi, podčiarkol Németh a dodal, že celý región východnej Európy bojuje so špecifickými výzvami, pretože štátne a národné hranice v oblasti sa neprekrývajú.

Budapešť podľa slov politického štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí MR nedostala odmietavé signály od vlád susedných krajín, disonantné hlasy zaznievajú iba z Rumunska. S nepochopením reagoval v tejto súvislosti Zsolt Németh na spochybnenie dvojstranných zmluvných vzťahov s Bukurešťou a dodal, že Budapešť očakáva od rumunskej strany vysvetlenie.

Zvolanie mimoriadneho zasadania Maďarskej stálej konferencie v priebehu najbližších dní, ktoré v utorok navrhli predstavitelia maďarskej opozície, Németh nepovažuje za opodstatnené. Podľa jeho názoru sa toto fórum zíde na jeseň.

Najvyšší predstaviteľ budapeštianskeho Úradu pre Maďarov spoza hraníc Tibor Szabó vyjadril nádej, že sa čoskoro uskutoční zasadanie zmiešanej maďarsko-rumunskej komisie pre menšinovú problematiku, na programe ktorého by bolo posúdenie otázok spojených s predmetným zákonom


ČR nemá dôvod urýchľovať rokovania s EÚ o voľnom pohybe osôb

Praha 27. júna (TASR) - Česká republika nemá dôvod urýchľovať rokovania s Európskou úniou (EÚ) o citlivej kapitole voľného pohybu osôb po tom, čo túto kapitolu po Maďarsku dnes uzatvorilo aj Slovensko. Uviedol to dnes český minister zahraničných vecí Jan Kavan, ktorý sa neobáva, že meškanie za inými krajinami by bolo pre ČR nevýhodné.

"My sme s tým počítali, tento postoj Slovenska sme poznali," dodal Kavan pre TASR. Podľa neho bude Praha pokračovať v rokovaniach o kapitole voľného pohybu osôb s jednotlivými členskými krajinami. Budeme sa snažiť dosiahnuť pokrok v niektorých ďalších kapitolách a potom zvážime, dodal. "Nebudeme tieto rokovania zbytočne predlžovať. Ak uzná vláda za vhodné uzatvoriť kapitolu napríklad do konca júla, čo nevylučujem, tak to urobíme," uviedol minister Kavan.

Slovensko dnes na prístupových rokovaniach s EÚ uzatvorilo ďalšie dve kapitoly európskej legislatívy - voľný pohyb osôb a voľný pohyb kapitálu. S celkovým počtom 19 uzavretých oblastí sa tak dotiahlo na ČR a Estónsko, ktoré s EÚ rokujú o dva roky dlhšie.

V kapitole voľný pohyb osôb Slovensko pristúpilo na prechodné obdobie pre pohyb pracovníkov na 2+3+2 roky s tým, že si vyjednalo právo reciprocity. Dohoda umožní terajším členským štátom EÚ po vstupe SR uplatňovať národné opatrenia obmedzujúce voľný pohyb pracovníkov na dva roky s možnosťou predĺženia o tri resp. ďalšie dva roky.

Nemecko a Rakúsko tak budú môcť svoje trhy práce chrániť až sedem rokov, čo od začiatku požadovali. Naopak iné členské krajiny môžu svoje trhy liberalizovať hneď. Tento zámer už oznámilo Švédsko, Dánsko a Holandsko, podobné plány má Írsko či Španielsko


Slovenské modely a modelky nadchli vo Washingtone

Washington 27. júna (TASR) - Večer plný pôvabu a temperamentu zažili v utorok v prestížnom washingtonskom hoteli Swisshotel obdivovatelia krásnych žien, elegantných dámskych odevov, spevu a dobrých jedál, všetko Made in Slovakia.

Rozmaznanému washingtonskému publiku v rámci pokračujúcich podujatí pri príležitosti otvorenia novej budovy slovenskej diplomatickej misie v USA prišli predviesť modely z dielne Hankin Mode z Kežmarku víťazné účastníčky domácich a medzinárodných súťaží krásy, ktoré sa už presadili aj vo veľkých a známych modelingových spoločnostiach - Ivana Christová, Silvia Lakatošová, Nikoleta Meszárošová a Miroslava Kysucká. Kolekcia modelov, od športovo ladených až po večerné róby, mala veľký úspech a podľa prítomných by bola obohatením najlepších amerických obchodných domov.

Súčasťou podujatia, ktorého hostiteľkou bola manželka slovenského veľvyslanca Zora Bútorová, bola výstava slovenských krojov a keramiky a koncert dynamickej speváčky Sisy Sklovskej. Najmä cigánskymi pesničkami strhla Sisa Sklovská vyše sto účastníkov vydareného večera. Finančný výťažok podujatia poputuje do Banskej Bystrice na pomoc tamojšiemu Divadlu z pasáže, ktoré vo svojich inscenáciách dáva príležitosť aj telesne a mentálne postihnutým osobám.


EÚ schválila účasť kandidátov na činnosti ekologickej agentúry

Brusel 27. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) schválila bilaterálne dohody so Slovenskom a ďalšími 12 kandidátskymi krajinami o ich zapojení sa do činnosti Európskej agentúry pre životné prostredie (EEA), ktorá by im mala okrem iného pomôcť pri preberaní náročnej európskej legislatívy v oblasti životného prostredia.

Kandidátske krajiny musia teraz uskutočniť ratifikáciu dohody na národnej úrovni. Slovensko, Bulharsko, Cyprus, Lotyšsko a Malta už dokumenty ratifikovali. EEA je prvou z 11 špecializovaných agentúr EÚ, ktorá otvorila svoje dvere 13 kandidátskym krajinám ešte pred ich vstupom do únie. Jej cieľom je podporovať trvalo udržateľný rozvoj a napomáhať zlepšeniu ochrany životného prostredia poskytovaním spoľahlivých informácií vládam členských štátov EÚ i širokej verejnosti.

Komisárka pre životné prostredie Margot Wallströmová privítala ratifikáciu dohôd. "Agentúra je prvou európskou inštitúciou, ktorá sa kandidátom otvorila už pred ich vstupom. Umožní nám to získať lepšie znalosti o stave životného prostredia v celej Európe a agentúra tiež bude pomáhať týmto krajinám pri implementácií ekologických zákonov EÚ," uviedla komisárka.

Kandidátske krajiny budú musieť ako členovia agentúry prevziať pravidlá jej činnosti, poskytovať príslušné údaje o životnom prostredí a prispievať tiež na jej fungovanie. Počas prvých troch rokov členstva v EEA bude tieto príspevky kandidátskych krajín spolufinancovať EÚ, po ich vstupe do únie budú financované zo spoločného rozpočtu únie, ako je to v prípade členských štátov EÚ.


Štátny tajomník MO SR Jozef Pivarči dnes ukončí návštevu Slovinskej republiky

Ľubľana 27. júna (TASR) - Štátny tajomník MO SR Jozef Pivarči dnes ukončí dvojdňovú návštevu Slovinskej republiky, ktorá sa uskutočnila na pozvanie štátneho tajomníka Ministerstva obrany Slovinskej republiky Milana Jazbeca. Cieľom návštevy bolo prerokovanie bilaterálnej spolupráce so slovinským ministerstvom obrany.

Jozef Pivarči počas rozhovorov so štátnym tajomníkom MO Slovinska Jazbecom prezentoval konkrétne kroky Slovenska pre vstup do Severoatlantickej aliancie. Zdôraznil, že sa kvalitatívne mení prístup MO SR k problematike reformy ozbrojených síl SR. Rezort pripravuje dlhodobý plán štruktúry a rozvoja ozbrojených síl SR – model 2010, ktorý bude prijatý na jeseň tohto roku. Uviedol, že v súčasnosti rezort obrany kladie dôraz predovšetkým na ciele prípravy SR na členstvo v NATO.

Minister Pivarči so svojím rezortným kolegom hovoril o otázkach, ktoré súvisia s prístupovým procesom a pripravenosťou oboch krajín na vstup do aliancie. V tejto súvislosti Jazbec uviedol, že v súčasnosti viac ako 50 percent obyvateľov Slovinska podporuje vstup do NATO.


Minister zdravotníctva Roman Kováč vystúpil na zasadaní OSN o AIDS

Washington 27. júna (TASR) - Za výnimočné a veľmi prospešné považuje minister zdravotníctva SR Roman Kováč mimoriadne zasadanie Valného zhromaždenia OSN, ktoré celú svoju pozornosť sústredilo na boj proti chorobe AIDS a mobilizáciu finančných zdrojov potrebných pre splnenie cieľa - v najpostihnutejších krajinách dosiahnuť do roku 2005 radikálny obrat v počte infikovanej mládeže vírusom HIV a do roku 2010 globálne.

Počas panelovej diskusie na pôde OSN na tému "Prevencia AIDS vo východnej Európe" slovenská delegácia informovala, že na Slovensku je vírusom HIV nakazených do tisíc ľudí a liečbu AIDS podstupuje sto osôb.

Minister Kováč svojich kolegov v diskusii upozornil na nebezpečenstvo, ktoré Slovensku hrozí najmä z Ukrajiny: podľa jeho mienky sa stáva pokiaľ ide o vírus HIV časovanou bombou a OSN by mala na túto skutočnosť adekvátne reagovať. Stredobodom pozornosti OSN je v súčasnosti Afrika a krajiny Ázie.

Východná Európa a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu držia neradostný primát v tom, že infekcia HIV a choroba AIDS sa v tejto časti sveta šíria závratnou rýchlosťou. V roku 1995 tu registrovali 30 tisíc ochorení a vlani to už bolo 700 tisíc. Pokračujúci nárast ochorení v Rusku a na Ukrajine je priamou hrozbou Európy a Slovensko sa podľa ministra Kováča vážne zamýšľa ako ochrániť svojich obyvateľov pred možnosťou zavlečenia tejto epidémie.

Minister zdravotníctva SR v tejto súvislosti vyzval OSN, aby pamätalo pri udeľovaní finančnej pomoci aj na oblasť strednej a východnej Európy. Slovensko si podľa Romana Kováča vedie pomerne dobre v osvetovej činnosti medzi mladými ľuďmi, najmä cez výučbu na školách. SR však len s veľkými ťažkosťami vládze kryť obrovské náklady súvisiace s liečbou AIDS a navyše niektoré krajiny, ako napríklad Rusko, žiadajú od ľudí, ktorí tam prichádzajú na dlhší pobyt, aby sa preukázali, že nie sú nositeľmi vírusu HIV, Táto požiadavka prináša ďalšie finančné zaťaženie slovenského zdravotníctva.

Vyhlásenú vojne OSN proti AIDS prišli podporiť mnohé mamutie biznisy, vrátane spoločností Coca-Cola, Daimler-Chrysler, MTV, ale aj jednotlivci. Sto miliónov dolárov prisľúbil venovať počítačový magnát Bill Gates s manželkou. Očakáva sa, že OSN bude potrebovať na frontálny útok proti AIDS ročne do desať miliárd dolárov.

Minister Kováč mal v stredu v New Yorku pracovný obed s rezortnými kolegami z krajín V4.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 7. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 8. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 9. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 5. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 6. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 7. Alarica – new business project in the market of shoes
 8. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 9. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 10. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 1. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 6 809
 2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 5 596
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke 5 278
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 3 677
 5. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 099
 6. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€ 2 734
 7. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 2 694
 8. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 272
 9. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 1 895
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 522

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kosík na videu z afrického väzenia odpovedá Kaliňákovi

Gašpar s Kaliňákom spochybňovali pravosť vyhlásenia bývalého siskára Ľuboša Kosíka o únose prezidentovho syna. Kosík poslal video ako dôkaz.

TV

Kosík vo videohovore z afrického väzenia: Zaručte mi bezpečnosť

Bývalý siskár potvrdzuje svoju totožnosť.

DOMOV

Dobré ráno: Majú osem rokov, žijú na Slovensku a predávajú sa

Na Slovensku máme vážnejší problém.

SVET

Zeman ťahal Drahoša do bahna, no on sa nedal. Znamená to prehru?

Český prezident sa vôbec sa nezmenil.

Neprehliadnite tiež

Na Slovensku platí výstraha pred poľadovicou a hmlou

Cesty sú zjazdné, ich povrch je vlhký až mokrý.

Čo sa v škole naučia, si hneď vyskúšajú v praxi

Ako to vyzerá v tréningovej hale Duálnej akadémie Volkswagenu.

Riaditeľ INEKO: Rebríček škôl považujte len za pomocníka

Rodičia by sa mali škôl pýtať, aké bude ďalšie uplatnenie ich detí po skončení školy, vraví v rozhovore PETER GOLIAŠ, riaditeľ INEKO.

Prihlášky, tlačivá, termíny. Všetko o prijímačkách na stredné školy

Deviataci, ôsmaci alebo aj piataci majú ešte nejaký ten týždeň na rozmyslenie, kam nakoniec pošlú prihlášku

Niektoré učebné odbory pre nezáujem vypadávajú zo škôl

Deviataci, ôsmaci či piataci, ktorí chcú od septembra študovať na strednej škole, sa na ne dostanú rovnako ako vlani. Zmeny v prijímačkách sa len chystajú.