Historický kalendár na 20. novembra

Bratislava 19.novembra (TASR) - Svetový deň detí - vyzvalo Valné zhromaždenie OSN roku 1954

rezolúciou číslo 836 všetky štáty (dátum je rozdielny v rozličných

krajinách) zaviesť tento deň, pričom dátum vybrali preto, lebo

Valné zhromaždenie OSN prijalo Deklaráciu o právach dieťaťa (1959)

a Dohodu o právach dieťaťa (1989) Deň industrializácie Afriky - vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v

decembri 1989, pričom cieľom dňa je mobilizovať snahy a záväzky

medzinárodného spoločenstva industrializovať Afriku 1782 - narodil sa bankár, trenčiansky župan, veľkostatkár JURAJ ŠIMON SINA. Zomrel 18.5.1856 1847 - narodil sa v Sľažanoch-Horných Sľažanoch jazykovedec a lekár EMIL KIČKA. Zomrel 7.11.1921 1882 - zomrel vo Wiesbadene (NSR) hudobný skladateľ, dirigent, interpret zábavnej a tanečnej hudby VOJTECH KELÉR. Narodil sa 13.2.1820 1897 - vyšlo v Ružomberku prvé číslo týždenníka pre politiku a spoločenský život Slovenské listy 1912 - narodil sa v Trnave-Modranke spisovateľ, redaktor, prekladateľ a jezuita FÉLIX ZÁHOREC. Zomrel 13.4.1985 1922 - zomrela v Banskej Bystrici výtvarníčka a učiteľka BOHDANA KLEMENSOVÁ, autorka cestopisných, ktorá vynikla aj ako maliarka (najmä mytologických a prírodných námetov). Narodila sa 20.11.1849 - narodil sa v Bardejove novinár a spisovateľ VLADO HOCHEL 1927 - narodil sa projektant priemyselnej architektúry JINDRICH MERGANC, člen Spolku architektov Slovenska - narodil sa vo Vysokej na Morave elektrotechnik, energetik a odborný publicista JÁN GOLDSCHMIDT, prvý generálny riaditeľ Slovenských energetických podnikov - narodila sa MÁRIA KORECOVÁ, členka Slovenského syndikátu novinárov 1932 - narodil sa v Tekovských Lužanoch sociológ, politik a verejný činiteľ IVAN LALUHA 1937 - narodil sa v Bratislave hudobný skladateľ PETER SMÉKAL 1947 - narodila sa EVA DANIŠOVÁ, členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry - zložil nový zbor povereníkov na čele s Gustávom Husákom sľub do rúk predsedu vlády Klementa Gottwalda 1952 - vymenoval prezident Klement Gottwald prvých akademikov ČSAV - narodil sa JÁN LUKAČKA, člen Klubu literatúry faktu 1982 - začal sa v Bratislave dvojdňový 4. zjazd Slovenského zväzu spotrebných družstiev, pričom za predsedu zvolili Pavla Tonhauzera 1987 - začal sa v Mariánskych Lázňach trojdňový 3. dialóg mierových a protivojnových síl ČSSR a NSR 1992 - rozhodol Európsky parlament predĺžiť platnosť dočasnej dohody o obchode medzi Európskym spoločenstvom a ČSFR, tj. vykonávacieho dokumentu k Asociačnej dohode, ktorého platnosť sa mala roku 1992 skončiť 1997 - zomrel známy hudobný skladateľ tanečnej hudby a dirigent KAROL ELBERT, autor známych tanečných piesní - Maličká slzička, Do zajtra čakaj, Očarená bývam. Narodil sa 19.12.1911 - začala sa dvojdňová návšteva štátneho tajomníka Ministerstva obrany Jozefa Gajdoša v NSR, pričom na základe pozvania hlavného veliteľa spojeneckých síl v Európe generála Wesleyho Clarka sa zúčastnil na veliteľsko-štábnom cvičení Allied Effort '97 v Hannoveri (Dolné Sasko) --------------------------------------------------------------------- 1602 - narodil sa nemecký prírodovedec a fyzik OTTO VON GUERICKE, konštruktér prvej vývevy a barometra, objaviteľ pružnosti, rozpínavosti a vážiteľnosti vzduchu a spoluzakladateľ modernej prírodovedy. Zomrel roku 1686 1637 - vyplávala zo Švédska skupina prvých švédskych emigrantov na čele s Petrom Minuitom do Novej zeme (ich cieľom bolo územie severoamerického Delaware) 1657 - zomrel učenec, spisovateľ, rabín a tlačiar MANASE BEN ISRAEL (vlastným menom Manoel Dias Soeiro), zakladateľ modernej židovskej komunity v Anglicku. Narodil sa roku 1604 1752 - narodil sa britský básnik THOMAS CHATTERTON. Zomrel roku 1770 1787 - narodil sa nemecký zbrojný technik a vynálezca pušky zadovky JOHANN NIKOLAUS VON DREYSE. Zomrel roku 1867 1827 - zomrel ruský hudobný skladateľ a huslista ALEXEJ NIKOLAJEVIČ TITOV. Narodil sa roku 1769 1837 - nechala pruská vláda zatknúť katolíckeho arcibiskupa Kolína nad Rýnom Clemensa Augusta von Drosteho, pretože povoľoval konfesionálne zmiešané manželstvá 1862 - narodil sa fínsky sociológ, filozof, vysokoškolský pedagóg a etnograf EDWARD ALEXANDER WESTERMARCK, ktorý sa zaoberal najmä dejinami rodiny. Zomrel roku 1939 1867 - narodil sa nemecký lekár a chemoterapeut BERTHOLD GUSTAV CARL GIEMSA, vynálezca spôsobu farbenia mikroorganizmov. Zomrel roku 1948 1882 - zomrel americký fyzik, prírodovedec a iniciátor širokého uplatnenia fotografie v astronómii HENRY DRAPER, jeden z najznámejších astronómov amatérov v USA, ktorý je autorom prvého dôkazu vodíka na Slnku a priekopníkom astrofotografie. Narodil sa roku 1837 1897 - narodil sa český spisovateľ BENJAMIN KLIČKA. Zomrel roku 1943 1902 - narodil sa francúzsky generál JEAN PHILIPPE LECLERC DE HAUTECLOQUE. Zomrel roku 1947 - vymenovali lorda Hallama Tennysona, vnuka nemenej slávneho spisovateľa, za generálneho britského guvernéra Austrálie - narodil sa francúzsky automobilový pretekár, autor vedeckopopulárnych filmov a lekár JEAN PAINLEVÉ. Zomrel roku 1989 1907 - narodil sa francúzsky filmový režisér HENRI-GEORGES CLOUZOT. Zomrel roku 1977 - zomrela nemecká maliarka PAULA MODERSOHNOVÁ-BECKEROVÁ. Narodila sa roku 1876 1912 - narodil sa publicista, nemecký a rakúsky politik OTTO HABSBURSKÝ-LOTRINSKÝ, bývalý rakúsko-uhorský korunný princ 1917 - začala sa na francúzsko-nemeckom fronte deväťdňová tanková bitka pri Cambrai, v ktorej britská armáda pod velením generála Ellesa po prvý raz nasadila až 324 tankov a prelomila Siegfriedovu líniu až do hĺbky osem kilometrov - podpísal Vladimír Iľjič Lenin príkaz rady ľudových komisárov, aby vrchný veliteľ ruskej armády generál Duchonin začal rokovanie s nemeckým a rakúsko-uhorským velením o zastavení vojenských akcií - vydala ukrajinská nacionalistická Ústredná rada tzv. tretí univerzál, v ktorom vyhlásila samostatnosť Ukrajiny a postavila sa proti sovietskej moci 1922 - začala sa Lausannská konferencia na riešenie sporných otázok medzi spojeneckými mocnosťami a Tureckom, ktoré vznikli po 1. svetovej vojne 1927 - narodil sa ruský filmový herec MICHAIL ULIANOV 1932 - zomrel český pedagóg, kritik a historik umenia KAREL MÁDL. Narodil sa roku 1859 - objavili pri dolnorakúskej obci Zisterdorf neďaleko hraníc so Slovenskom prvé ložiská ropy 1937 - narodil sa nemecký operný spevák (tenor) RENÉ KOLLO 1942 - zmocnila sa britská 8. armáda líbyjského prístavu Benghází - začali Japonci útočiť v čínskej provincii Chu-pej - dal francúzsky vichystický premiér Pierre Laval súhlas k vydaniu všetkých francúzskych obchodných lodí kotviacich v Marseille Nemecku - narodila sa česká herečka MARIE KLEPLOVÁ - rozvinul útok aj Stalingradský front, pričom sovietske vojská po prelomení obrany štvrtej rumunskej armády od mesta rýchle postupovali severozápadným a juhozápadným smerom a fašistické velenie sa márne snažilo zastaviť alebo aspoň spomaliť nápor sovietskych jednotiek, keď rýchle zväzky Juhozápadného a Stalingradsakého frontu prudkým útokom obchvacovali krídla šiestej nemeckej armády 1947 - zomrel nemecký básnik a dramatik WOLFGANG BORCHERT, ktorého hra Vonku predo dvermi sa stala symbolom protivojnového odporu v Nemecku. Narodil sa roku 1921 - zosobášil sa vo Westminsterskom opátstve britská kráľovná Alžbeta II. a princ Philip Mountbatten (synovec indického vicekráľa lorda Louisa Mountbattena, druhostupňový bratranec britského kráľa Juraja V. a bratranec gréckeho kráľa), vojvoda z Edinburghu - obrad celebroval canterburský arcibiskup Geoffrey Fisher a zúčastnilo sa ho 2.300 hostí, vrátane piatich kráľov, ôsmich kráľovien, desiatich princezien a 52 členov britskej kráľovskej rodiny, cestu do Buckinghamského paláca lemovalo okolo pol milióna divákov 1952 - oznámil novozvolený prezident USA Dwight David Eisenhower, že novým ministrom zahraničných vecí bude John Dulles - preletelo lietadlo pravidelnej linky Los Angeles - Kodaň po prvý raz Severný pól - zomrel taliansky pedagóg, filozof, historik, estetik a liberálny politik BENEDETTO CROCE. Narodil sa roku 1866 - začal sa v Prahe súdny proces proti tzv. vedeniu protištátneho centra na čele s Rudolfom Slánskym a ďalšími 13 obžalovanými 1957 - zomrel český maliar, karikaturista a výtvarný kritik OTAKAR MRKVIČKA. Narodil sa roku 1898 1967 - začala sa vo Viedni päťdňová prvá európska konferencia ministrov školstva členských štátov UNESCO o problémoch a možnostiach vyššieho vzdelania - vymenovali bývalého gréckeho predsedu vlády Panajotisa Pipinelisa za ministra zahraničných vecí namiesto Paulosa Economu-Gurasa, ktorý 31.10. zo zdravotných dôvodov rezignoval - začalo sa slávnostne v dánskom mestečku Roskilde pri Kodani prečítaním posolstva lorda Bertranda Russela druhé zasadnutie medzinárodného Russelovho tribunálu pre vyšetrovanie vojnových zločinov vo Vietname - zomrel americký biochemik poľského pôvodu CASIMIR FUNK, autor zavedenia termínu vitamín a výskumník choroby beri-beri. Narodil sa roku 1884 - začal sa londýnsky filmový festival za účasti popredných filmových tvorcov z celého sveta - rezignoval jeden z troch členov jemenskej prezidentskej rady Muhammad Ahmad Numán, pretože nesúhlasil s odmietnutím novej vlády spolupracovať s trojčlennou komisiou, ktorú poverila chartúmska konferencia vyriešiť jemenskú otázku, pričom jeho funkciu prevzal 21.11. bývalý ministerský predseda generál Hasan Amrí - začal v New Yorku politický výbor Valného zhromaždenia OSN prerokúvať sovietsky návrh konvencie o zákaze použitia nukleárnych zbraní - začalo sa v Bruseli šesťdňové výročné zasadnutie Severoatlantického zhromaždenia, čo bol nový názov pre konferenciu zástupcov parlamentov členských krajín Severoatlantického paktu 1972 - začali sa v Paríži šesťdňové ďalšie tajné rozhovory predstaviteľa Vietnamskej demokratickej republiky Le-duc-Tha a predstaviteľa USA Henryho Kissingera - vyzvala Medzinárodná organizácia novinárov a verejných pracovníkov na podporu myšlienok európskej bezpečnosti a spolupráce - zomrel sovietsky armádny generál ANDREJ STUČENKO - začalo sa dvojdňové rokovanie pléna ÚV Rumunskej komunistickej strany o hospodárskych otázkach a činnosti župných orgánov - obnovili sa po opätovnom zvolení Richarda Nixona za prezidenta USA americko-severovietnamské rozhovory v Paríži 1977 - zomrel nemecký meteorológ a tvorca základov dlhodobých predpovedí počasia FRANZ BAUR. Narodil sa roku 1887 - predniesol egyptský prezident Muhammad Anwar as-Sádát prejav pred izraelským parlamentom (kneset), kde predostrel svoj päťbodový plán na urovnanie blízkovýchodného konfliktu, požadoval spravodlivý a mier a uznal právo Izraela na existenciu, taktiež navštívil mešitu al-Aksá a poklonil sa pamätníku holokaustu - uskutočnili sa mimoriadne grécke parlamentné voľby, pričom z 300 kresiel získala Nová demokracia 173, Panhelénske socialistické hnutie 92, Zväz demokratického stredu 15, Komunistická strana Grécka 11, Národná strana 5, Spojenectvo pokrokových a ľavicových strán (vrátane Komunistickej strany Grécka-vnútornej) 2 a Novej liberálnej strany 2 kreslá - zomrel vo veku 87 rokov bývalý člen ÚV Francúzskej komunistickej strany a šéfredaktor LďHumanité FLORIMOND BONTE - vyzvala Organizácia pre oslobodenie Palestíny k zvolaniu vrcholnej schôdzky Alžírska, Iraku, Jemenskej ľudovodemokratickej republiky, Líbye a Sýrie, ktorá mala prerokovať tzv. najtvrdšie sankcie proti Sadatovi a opatrenia na izoláciu jeho režimu

1982 - vyžiadal si teror v Severnom Írsku od roku 1969 2244 obetí - uviedli do prevádzky dovtedy najväčší spoločný projekt NDR a NSR: 260-kilometrovú diaľnicu medzi Berlínom a Hamburgom 1987 - začala sa šesťdňová návšteva sovietskej delegácie na čele s predsedom rady ministrov ZSSR Nikolajom Ryžkovom, pričom rokoval s Radžívom Gándhím a podpísali šesť dohôd o spolupráci - uskutočnila sa porada o úlohách straníckej práce pri zaisťovaní hlavných smerov novej etapy prestavby - demokratizácii akéhokoľvek verejného života a radikálnej ekonomickej reformy, na ktorej vystúpil Michail Gorbačov s prejavom - navštívila delegácia sovietskych odborníkov a diplomatov zariadenie na ničenie chemických zbraní na americkej vojenskej základni v Tooele (Utah) - začal sa v Mníchove dvojdňový 51. zjazd bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU), pričom odmietli akékoľvek ďalšie jadrové odzbrojovanie a za predsedu znovu zvolili Franza Josefa Straussa - došlo 160 kilometrov od Jakutska k výbuchu na jednej vetve plynovodu, ktorý poškodil štyri kilometre plynovodu - začala sa vo Varšave dvojdňová konferencia medzinárodnej skupiny Generáli za mier a odzbrojenie s účasťou generálov vo výslužbe z 11 krajín NATO a Varšavskej zmluvy, pričom prijali komuniké o správnom formulovaní vojenskej doktríny, ktorá mala zabrániť vojne - skončila sa v Paríži 24. generálna konferencia UNESCO, ktorá sa začala 20.10., pričom 7.11. zvolili Federica Mayora Zaragozu za generálneho riaditeľa, schválili program a rozpočet na roky 1988-1989, prijali rezolúciu zo všetkých oblastí činnosti UNESCO a k ukončeniu iránsko-irackého konfliktu - vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Progress 33 - predal anglický spevák Elton John futbalový klub Watford, ktorého predsedom bol 11 rokov, tlačovému magnátovi Robertovi Maxwellovi za tri milióny dolárov 1992 - vypukol v britskom zámku Windsor pri Londýne obrovský požiar, pričom oheň v letnom sídle britskej kráľovskej rodiny sa podarilo uhasiť až po deviatich hodinách: zničená bola súkromná kaplnka kráľovnej, plamene zasiahli aj St. Gerogeďs Hall zo 14. storočia, zhoreli štíty s erbmi rytierov Podväzkového rádu a vážne bola poškodená aj Brunswickova veža - vznikla Česká tlačová kancelária (ČTK) - zomrel vo veku 77 rokov francúzsky veterán 2. svetovej vojny MICHEL FOURQUET, ktorého de Gaulle poveril v roku 1962 sťahovaním jednotiek z Alžírska - pokúsili sa vydražiť 20 malieb nacistického diktátora a jedného z najväčších vojnových zločincov ľudských dejín Adolfa Hitlera, avšak nikto neprejavil záujem - odmietol ruský parlament hlasovať o návrhu opozičného bloku Ruská jednota na vyslovenie nedôvery prezidentovi Borisovi Jeľcinovi

1997 - ponúkla najväčšia egyptská moslimská fundamentalistická organizácia Gamá 'a al-Islámíja egyptskej vláde podmienečné prímerie, keď 17.11. v Luxore zorganizovala masaker, pri ktorom zahynulo 58 zahraničných turistov - odvolal ruský prezident Boris Jeľcin v súvislosti s honorárovým škandálom z funkcie ministra financií Anatolija Čubajsa s tým, že aj naďalej zostal prvým podpredsedom ruskej vlády, pričom jeho nástupcom v ministerskej funkcii sa stal predseda rozpočtového výboru Štátnej dumy a člen opozičného reformného hnutia Jabloko Michail Zadornov

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 7. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 8. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 9. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 1. Londýn: Úspešná Slovenka balí kufre. Chce bývať v Bratislave
 2. Zabezpečte vstup osôb na stavenisko podľa zákona
 3. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 4. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 5. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 6. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 7. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 8. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 9. Alarica – new business project in the market of shoes
 10. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 1. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 6 809
 2. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke 5 398
 3. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 5 190
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 3 793
 5. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 101
 6. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 2 799
 7. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€ 2 753
 8. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 297
 9. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 1 930
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 519

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kosík na videu z afrického väzenia odpovedá Kaliňákovi

Gašpar s Kaliňákom spochybňovali pravosť vyhlásenia bývalého siskára Ľuboša Kosíka o únose prezidentovho syna. Kosík poslal video ako dôkaz.

ŠPORT

Navrátilová: Cibulková nemá žiadnu silnú zbraň

Legenda hovorí vo veľkom rozhovore pre SME aj o prvom triumfe vo Wimbledone.

TV

Kosík vo videohovore z afrického väzenia: Zaručte mi bezpečnosť

Bývalý siskár potvrdzuje svoju totožnosť.

SVET

Drahošová: Manžel nie je nudný a vie aj zabiť králika

Vieme, že presvedčených voličov Zemana už nepresvedčíme, hovorí.

Neprehliadnite tiež

Lajčák ukončil špekulácie, na prezidenta nebude kandidovať

Minister zahraničných vecí potvrdil, že nebude kandidátom na prezidenta vo voľbách 2019.

Na Slovensku platí výstraha pred poľadovicou a hmlou

Cesty sú zjazdné, ich povrch je vlhký až mokrý.

Čo sa v škole naučia, si hneď vyskúšajú v praxi

Ako to vyzerá v tréningovej hale Duálnej akadémie Volkswagenu.

Riaditeľ INEKO: Rebríček škôl považujte len za pomocníka

Rodičia by sa mali škôl pýtať, aké bude ďalšie uplatnenie ich detí po skončení školy, vraví v rozhovore PETER GOLIAŠ, riaditeľ INEKO.

Prihlášky, tlačivá, termíny. Všetko o prijímačkách na stredné školy

Deviataci, ôsmaci alebo aj piataci majú ešte nejaký ten týždeň na rozmyslenie, kam nakoniec pošlú prihlášku