Historický kalendár na štvrtok 21. novembra

Svetový deň televízie - vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN (1998) - uskutočnilo sa v dňoch 21.-22.11.1996 na pôde OSN prvé Svetové televízne fórum s účasťou vyše 140 zástupcov vysielateľov z viac ako 50 štátov, pričom podporili myšlienku založenia SDT - mal byť charakteristický globálnou výmenou programov zameraných na problematiku mieru, bezpečnosti, ekonomického a sociálneho rozvoja a zvýšením kultúrnej výmeny

Svetový deň pozdravov (World Hello Day) - vyjadruje dôležitosť osobnej komunikácie pre zachovanie mieru a jeho heslo znie Pozdravte desať ľudí pre mier: svoju tradíciu začal vďaka organizátorom postgraduálnemu študentovi Arizonskej štátnej univerzity Brianovi McCormackovi a Michaelovi McCormackovi, absolventovi Harvardovej univerzity, ako odpoveď na vojnový konflikt medzi Egyptom a Izraelom na jeseň roku 1973 a odvtedy si ho každoročne pripomínajú ľudia v 180 krajinách na celom svete, pričom ho využívajú na vyjadrenie svojho záujmu o svetový mier (zasielajú posolstvá významným svetovým lídrom a vyzývajú ich, aby pri riešení konfliktov uprednostňovali komunikáciu pred vojenskou silou); medzi tými, ktorí ocenili význam WHD pre zachovanie svetového mieru, je 31 držiteľov Nobelovej ceny za mier

Svetový deň Beaujolais - ľahké mladé červené víno dozrieva vo viniciach v kraji Beaujolais a jeho predaj sa už tradične začína po polnoci v tretí novembrový štvrtok (má pôvod na začiatku 70. rokov)
Nefajčiarsky deň - prvý raz organizovala Americká onkologická spoločnosť celonárodnú kampaň Great American Smoke out (Deň bez fajčenia) roku 1977, pričom ide o jednu z najväčších protifajčiarskych akcií na svete, ku ktorej sa postupne pridávali aj západoeurópske krajiny (najmä Veľká Británia) a neskôr sa pripojili aj krajiny bývalého východného bloku
Obetovanie Panny Márie - slávime v deň posviacky kostola Svätej Márie Novej (543) postaveného neďaleko jeruzalemského chrámu tzv. zasvätenie, ktorým sa sama Mária od detstva zasvätila Bohu a hoci baziliku po čase zrútili, uviedli sviatok do Rímskeho kalendára roku 1585
Zbor archanjela Michala (a ostatných anjelov) - veľký sviatok Pravoslávnej cirkvi na Slovensku


1597
- narodil sa v Gyöngyösi (Maďarsko) náboženský spisovateľ, jezuita
a pedagóg TOMÁŠ JÁSBERÉNI, prvý dekan filozofickej fakulty trnavskej
univerzity. Zomrel 16.5.1658

1647
- zomrel v Egri (Maďarsko) cirkevný hodnostár JURAJ JAKUŠIČ,
zakladateľ františkánskeho kláštora v Pruskom. Narodil sa v roku 1609

1907
- narodil sa v Kráľovciach-Krnišove chemik, pedagóg a publicista
SAMUEL STANKOVIANSKY, vynálezca izotachoforézy a priekopník
polarografického výskumu rudných hornín, autor prvej slovenskej
monografie v oblasti analytickej chémie, zakladateľ a prvý predseda
Slovenskej chemickej spoločnosti, ktorého podiel na rozvoji novej
analytickej metódy - izotachoforézy má svetový význam. Zomrel 6.5.1980
- narodil sa v Bratislave-Karlovej Vsi funkcionár KSČ, verejný
činiteľ a typograf FRANTIŠEK ČÁP, organizátor protifašistického
národnooslobodzovacieho hnutia. Zomrel 23.11.1968

1912
- narodil sa v Senici dôstojník a účastník protifašistického odboja
BORIS HORVÁTH. Zomrel 5.5.1979

1917
- prišiel do Francúzska prvý lodný transport českých a slovenských
dobrovoľníkov z USA, ktorých nábor organizoval Milan Rastislav
Štefánik

1922
- narodil sa v Zlatých Moravciach pedagóg, divadelný, televízny
a operný režisér TIBOR RAKOVSKÝ, prvý inscenátor Brechtových hier na
Slovensku. Zomrel 29.12.1982

1927
- narodil sa v Malých Krškanoch učiteľ a prozaik ANDREJ CHUDOBA, člen
Spolku slovenských spisovateľov

1932
- narodil sa v Trnave fyzik MIKULÁŠ BLAŽEK, ktorý sa vo vedeckej
práci zameriaval na invarianciu účinku pre značne všeobecné fyzikálne
systémy

1942
- narodila sa operná speváčka (mezzosoprán) a sólistka opery BOŽENA
LENHARDOVÁ, sólistka ŠO v Banskej Bystrici
- narodil sa v Žiline geodet, odborný publicista a pedagóg DUŠAN
CEBECAUBER

1952
- narodil sa vo Zvolene herec JÁN GREŠŠO

1957
- zomrel v Bratislave strojár a pedagóg JÚLIUS NEMESSÁNYI, projektant
Zimného štadióna a plavárni v Bratislave. Narodil sa 5.8.1880

1987
- začal sa dvojdňový 2. zjazd Zväzu čs. architektov, pričom za
predsedu znovu zvolili Pavla Zibrinu
- prerokovala vláda ČSSR tretiu pracovnú verziu návrhu Komplexného
dokumentu pre prestavbu hospodárskeho mechanizmu ČSSR

1992
- zomrel v Bratislave vysokoškolský pedagóg, katolícky teológ
a cirkevný historik ANTON BAGIN. Narodil sa 10.9.1923

1997
- schválili poslanci počas posledného rokovacieho dňa 35. schôdze NR
vládne návrhy Branného zákona a zákona o vojenskej službe
- začala sa na pozvanie náčelníka Generálneho štábu Armády SR genplk.
Jozefa Tuchyňu dvojdňová návšteva zástupcu predsedu zboru náčelníkov
štábov ozbrojených síl USA generála Josepha Ralstona, pričom cieľom
návštevy bolo prehĺbiť spoluprácu ozbrojených síl USA a Armády SR,
posúdiť ďalší vývoj situácie pri snažení SR o vstup do
severoatlantických štruktúr, vymeniť si názory na aktuálnu
situáciu v strednej Európe s dôrazom na vojensko-politické
aspekty

------------------------------------------------------------------

1347
- založil Karol IV. kláštor slovanských benediktínov Na Slovanoch

1782
- zomrel francúzsky mechanik, vynálezca mechanických krosien
a konštruktér automatov-hračiek JACQUES DE VAUCANSON. Narodil sa roku
1709

1787
- narodil sa britský lodiar SAMUEL CUNARD, ktorý založil námornú
spoločnosť Cunard Line. Zomrel roku 1865

1852
- narodil sa španielsky gitarista a hudobný skladateľ FRANCISCO
TÁRREGA Y EIXEA. Zomrel roku 1909

1867
- narodil sa ruský chemik VLADIMIR NIKOLAJEVIČ IPATJEV. Zomrel v roku
1952

1877
- oznámil Thomas Alva Edison v USA svoj vynález fonografu, prístroj,
ktorý zaznamenával a reprodukoval ľudský hlas a hudbu

1882
- narodil sa dagestanský ľudový básnik ABUTALIB GAFUROVIČ GAFUROV.
Zomrel roku 1975

1887
- zomrel rumunsky spisovateľ PETRE ISPIRESCU. Narodil sa roku 1830

1897
- narodil sa český maliar, grafik a výtvarný historik FRANTIŠEK
KUBIŠTA. Zomrel roku 1971

1902
- narodil sa český prozaik, dramatik a filmový scenárista EDUARD
FIKER, autor známych detektívnych románov pre mládež. Zomrel v roku
1961
- uskutočnila sa vo Viedni premiéra operety hudobného skladateľa
Franza Lehára Viedenské ženy
- narodil sa pracovník českého komunistického hnutia a obuvník JAN
ZIKA. Zahynul roku 1942

- narodil sa sovietsky politický a štátny činiteľ MICHAIL ANDREJEVIČ
SUSLOV. Zomrel roku 1982

1917
- zosadila rada ľudových komisárov z funkcie vrchného veliteľa ruskej
armády generála Duchonina, pričom za vrchného veliteľa vymenovala
Nikolaja Vasilieviča Krylenka
- požadovala americká vláda, aby všetci Nemci do 15.12. opustili
americkú metropolu Washington

1922
- narodil sa český hudobný vedec a rozhlasový redaktor MILOSLAV NEDBAL
- narodila sa jedna z najvýznamnejších francúzskych divadelných
a filmových herečiek španielskeho pôvodu MARIA CASARESOVÁ. Zomrela
roku 996

1932
- narodila sa česká petrografka geochemička ALENA CIMBÁLNÍKOVÁ

1937
- skončila sa návšteva britského diplomata, grófa strážcu pečate
Edwarda Fredericka Wooda Halifaxa v Nemecku, kde tlmočil nacistickému
vodcovi Adolfovi Hitlerovi názor britskej vlády o možnosti pokojnej
revízie vtedajších hraníc Rakúska, ČSR, riešenia otázky Gdanska
a usporiadania sudetského problému, čím sa začala britská politika
uzmierovania s nepriateľom
- narodil sa maďarský filmový režisér FERENC KÓSA
- začali sa rokovania maďarského premiéra Kálmána Darányiho
a ministra zahraničných vecí Kálmána Kányu o spoločnej
protičeskoslovenskej politickej koncepcii (do 25.11.)
- stal sa vojvoda z Aosty Amadeo Savojský talianskym vicekráľom
v obsadenej Etiópii
- zomrel hudobný skladateľ a organizátor hudobného života MELITON
ANTONOVIČ BALANČIVADZE, jeden zo zakladateľov gruzínskej opery.
Narodil sa v roku 1863

1942
- zomrel rakúsko-uhorský politik, verejný činiteľ a diplomat LEOPOLD
BERCHTOLD. Narodil sa v roku 1863
- otvorili Medzinárodnú diaľnicu Alcan z kanadskej Alberty do Aljašky
- zomrel juhoafrický štátnik a búrsky generál JAMES BERRY HERTZOG.
Narodil sa v roku 1866

1947
- začala sa v Havane na základe rozhodnutia Hospodárskej a sociálnej
rady OSN medzinárodná konferencia o obchode a zamestnanosti s účasťou
56 krajín, ktorá sa skončila 24.3.1948, pričom schválili chartu
Medzinárodnej obchodnej organizácie (ITO, tzv. Havanskú chartu)
a šesť rezolúcií

1952
- zomrel americký reformistický odborový vodca WILLIAM GREEN. Narodil
sa roku 1873

1962
- odporučil Stály výbor NATO embargo pre vývoz oceľových rúr pre
všetky krajiny východného bloku
- zaznamenal pohraničný spor medzi ČĽR a Indiou v horskej oblasti
Himalájí, ktorý v októbri prerástol do otvoreného konfliktu,
prekvapujúci obrat, keď čínska vláda prejavila ochotu rokovať, pričom
jej vojská zastavili paľbu a stiahli sa o 20 kilometrov za pôvodnú
hraničnú čiaru napriek tomu, že komunisti vo vojne víťazili
- nariadil americký prezident John Fitzgerald Kennedy úplné zrušenie
námornej blokády Kuby, keď predseda sovietskej vlády Nikita
Sergejevič Chruščov oznámil ochotu do 30 dní z ostrova stiahnuť aj
bombardéry Il-28

1967
- vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 191
- prijali USA ako prvý štát zákon proti znečisťovaniu ovzdušia
- vyniesol vojenský tribunál v Aténach rozsudky nad 31 gréckymi
vlastencami, ktorých obžalovali z členstva v ilegálnom Vlasteneckom
fronte, pričom Filinisa a Leludasa odsúdili na doživotné väzenie
- zomrel sovietsky maliar PAVEL DMITRIJEVIČ KORIN. Narodil sa roku
1892
- zvýšila podľa oznámenia turecká vláda v súvislosti s cyperskou
krízou rozpočtové výdavky na vojenské účely o 175 miliónov tureckých
libier
- bombardovali izraelské lietadlá tábor palestínskych utečencov
v Karame na východnom brehu rieky Jordán

1972
- obnovili v Ženeve americko-sovietske rokovania o obmedzení
strategických zbraní (SALT 2)
- prijali NDR za člena UNESCO
- schválili v južnej Kórey referendom novú ústavu posilňujúcu
diktátorský režim
- zomrel český rozhlasový pracovník, hudobný skladateľ a pedagóg
KAREL HÁBA. Narodil sa v roku 1898
- skončili USA podľa oznámenia Pentagónu tzv. mimoriadnu akciu, keď
počas troch týždňov dodali Saigonu 10.000 ton výzbroje
- zaútočili izraelské lietadlá na sýrske územie v priestore
Golanských výšin, pričom po útoku došlo k leteckým a pozemným bojom
medzi Sýriou a Izraelom s účasťou ťažkého delostrelectva a tankov

1977
- zrútilo sa argentínske dopravné lietadlo spoločnosti Austral
Airlines v Andách pri čílsko-argentínskych hraniciach, pričom
zahynulo 39 osôb a 40 sa podarilo zachrániť
- zomrel nemecký operný spevák (barytón) PAUL SCHÖFFLER. Narodil sa
v roku 1897
- začala sa dvojdňová návšteva portugalského predsedu vlády Maria
Soaresa v Španielsku, pričom podpísali novú zmluvu o priateľstve
a spolupráci medzi oboma krajinami, ktorá zrušila platnosť tzv.
Iberského paktu z roku 1939 uzavretého medzi Francom a Salazarom
- zomrel sovietsky akademik, technik a verejný činiteľ IVAN IVANOVIČ
ARTOBOLEVSKIJ. Narodil sa v roku 1905
- začala sa päťdňová návšteva spolkového kancelára Helmuta Schmidta
v Poľsku, pričom rokoval s poľskými predstaviteľmi o ďalšej
normalizácii vzťahov a mierovej spolupráci NSR a Poľska
- ostreľovalo izraelské delostrelectvo podporované pravicovými
libanonskými silami pozície libanonských a vlasteneckých síl
a palestínskeho hnutia odporu na hraniciach medzi Libanonom
a Izraelom

1987
- vypustili v stredisku vesmírnych letov Kourou na Francúzskej Guyane
raketu Ariane, ktorá vyniesla do vesmíru prvý európsky satelit na
prenos rozhlasových a televíznych programov TV-Sat 1
- zapálilo tisíc väzňov (kubánskych emigrantov) šesť budov väzenia
v americkom Oakdale (Louisiana) a držali 25 strážnych ako
rukojemníkov, pričom 23.11. vypukla obdobná vzbura v Atlante, kde
zahynulo šesť osôb a bolo 75 rukojemníkov, avšak emigranti sa
odmietali vrátiť na Kubu
- začala sa v Abú Zabí dvojdňová konferencia ministrov obrany krajín
Rady pre spoluprácu arabských štátov, ktorá mala prehĺbiť vojenskú
kooperáciu
- zomrel český pedagóg epidemiológ a mikrobiológ KAREL RAŠKA. Narodil
sa v roku 1909
- prehnal sa cez stredný Vietnam tajfún číslo šesť, ktorý zničil
tisícky obydlí a zatopil tisícky hektárov ryžových polí, pričom
zahynulo 22 osôb
- zomrel filmový herec a rozhlasový hlásateľ IVAN JANDL. Narodil sa
v roku 1937
- začala sa v Londýne dvojdňová výročná konferencia Kampaň britskej
mierovej organizácie za jadrové odzbrojenie, pričom vyzvali verejnosť
usilovať sa o zmenu obrannej koncepcie a zahraničnej politiky Veľkej
Británie a prispieť k jadrové odzbrojeniu a mieru
- nastal výbuch vo vojenskom podniku na výrobu strelného prachu
v pakistanskom meste Vach, pričom zahynulo šesť osôb, päť bolo
zranených a továreň explózia celkom zničila


1992
- oznámil angolský prezident Eduardo dos Santos svoj zámer vytvoriť
národnej jednoty a zároveň vyhlásil, že UNITA sa po voľbách vydala na
cestu násilia
- zahynulo 150 osôb pri bojoch medzi skupinami mudžahedínov
a afganskými vládnymi jednotkami v západnej provincii Farráh
- zomrel vo veku 88 rokov britský ekonóm PAUL FRANKEL
- prijala kolumbijská vláda tvrdšie opatrenia proti ľavicovému
terorizmu a narkomafii, pričom zvýšila tresty za teroristické činy,
napomáhanie ultraľavicovým partizánom a narkomafii
- zomrel laoský politik a štátnik KAYSONE PHOMVIHANE. Narodil sa roku
1920
- zasiahli tornáda južné oblasti USA, pričom zahynulo 25 osôb
- zomrel taliansky flautista SEVERINO GAZZELLONI. Narodil sa roku 1919

1997
- dohodli sa ruskí a irackí predstavitelia na tom, že inšpektori OSN
sa od tohto dňa mohli vrátiť do Iraku

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 2. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 3. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 4. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 5. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 6. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 7. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 8. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 1. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 2. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 3. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Alarica – new business project in the market of shoes
 7. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 8. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 9. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 10. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 8 924
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 095
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 055
 4. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke 2 328
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 087
 6. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 1 859
 7. Kam do tepla v januári? 1 566
 8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 418
 9. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 1 398
 10. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€ 1 063

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Je z trinástich detí a nikto mu neveril. Dnes láme rekordy

Hovoria o ňom ako o novom Matejovi Tóthovi. Sedemnásťročný Daniel Kováč však musel dokázať, že nie je feťák a so športom to myslí vážne.

DOMOV

Trebišov, mesto syfilisu. Už osem rokov sa mu nedarí nad chorobou zvíťaziť

Syfilis šíria nezriedka detské prostitútky.

ŠPORT

Kuzminovej brat Anton Šipulin nebude môcť štartovať na ZOH

Infomovala spravodajská agentúra RIA.

KOMENTÁRE

Urazili ste môjho priateľa, pán premiér

Viem, nemenovali ste ho. Ale označili ste ho jeho náboženským vyznaním.

Neprehliadnite tiež

Leteckí dopravcovia majú polícii poskytovať údaje o pasažieroch

Polícia bude môcť tieto údaje využívať pri prevencii, odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní teroristických trestných činov.

Počet komunálnych poslancov sa má znížiť, je ich viac ako je bežné v EÚ

Dostál z SaS vidí záujem starostov, nepáči sa mu ani oslabenie pozície hlavného kontrolóra.

Vodiči by sa mali pripraviť na sneh, poľadovicu a kolóny

V okrese Dunajská Streda prebieha policajná akcia.

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Deti sa stali rukojemníkom, rušia najlepšie triedy

Spor o najlepšie školy ukazuje, ako sa u nás narába so školstvom.

Blízko Košíc môže vzniknúť rybia farma

V bývalom teľatníku chcú chovať africké sumčeky.