Historický kalendár na 27. novembra

1432
- prezradili sa prípravy husitských prívržencov v Bratislave na
povstanie, ktoré viedol moravský zeman Petr Kutej

1802 - 200. VÝROČIE
- narodil sa v Mengusovciach evanjelický farár, publicista a národný
pracovník MICHAL ŠOLTÉS, prívrženec štúrovského hnutia, ktorý sa
zaslúžil o rozvoj ochotníckeho divadla a spolkov miernosti. Zomrel
6.9.1862

1847

- narodil sa v maďarskom Berente župný hodnostár, poslanec a statkár
LADISLAV HÁMOS. Dátum úmrtia neznámy

1857
- narodil sa v Zemianskom Podhradí evanjelický kňaz a náboženský
spisovateľ ANTON ŠTÚR. Zomrel 26.3.1937

1902 - 100. VÝROČIE
- narodil sa v Stankovanoch spisovateľ, novinár, politik, exilový
pracovník a prekladateľ PETER PRÍDAVOK, majiteľ a zodpovedný redaktor
Rodobrany, ktorý bol vedúcim Slovenskej tlačovej kancelárie. Zomrel
15.2.1966

1907
- zomrel v Kremnici františkán, maliar, rezbár, pozlacovač
a reštaurátor KONRÁD ŠVESTKA, ktorý pracoval v takmer všetkých
františkánskych kostoloch a kláštoroch na Slovensku. Narodil sa
7.12.1833

1921
- narodil sa v Uhrovci významný slovenský politik a štátnik ALEXANDER
DUBČEK, jedna z vedúcich osobností Pražskej jari, ktorý bol
osnovateľom najvýznamnejšieho pokusu o reformovanie socializmu
v bývalom tzv. sovietskom bloku. Zomrel 7.11.1992

1927
- narodil sa v Košiciach botanik, pedagóg a odborný publicista RUDOLF
HERICH, priekopník rozvoja rastlinnej cytológie a elektrónovej
mikroskopie na Slovensku

1932
- narodil sa umelecký maskér IMRICH WACZULÍK

1942
- narodil sa v Snine básnik a prekladateľ JOZEF GERBÓC, člen Spolku
slovenských spisovateľov

1967
- uskutočnilo sa v Prahe ustanovujúce zasadnutie výboru pre kultúru
a informácie, ktoré riadil jeho predseda minister kultúry
a informácií Karel Hoffmann

1992
- začalo sa v Bruseli rokovanie predstaviteľov ČSFR, Maďarska
a Európskeho spoločenstva, pričom skupina expertov mala pripraviť do
14 dní návrhy vodného režimu v Gabčíkove podľa stavu rozostavanosti
k 27.11.


---------------------------------------------------------------------

602
- sťali vojenskí povstalci na čele s uzurpátorom Fókasom byzantského
cisára MAURIKIOSA spoločne s jeho piatimi synmi - Maurikiova vláda
bola poznačená decentralizáciou, pokusmi obmedziť vplyv rímskeho
pápeža, bojmi so Slovanmi a Avarmi. Narodil sa roku 539


1237
- porazil rímsko-nemecký cisár Fridrich II. pri talianskom meste
Cortenuova v Lombardsku spolok lombardský miest, no tento vojenský
úspech nemohol užiť politicky, pretože protivníkom kládol pritvrdé
požiadavky

1382
- zahynul gentský patricij a vodca povstania remeselníkov FILIP VAN
ARTEVELDE. Narodil sa roku 1340

1807
- obsadila francúzska armáda hlavné mesto Portugalska Lisabon

1817
- narodila sa česká herečka ANNA KOLÁROVÁ-MANETÍNSKA. Zomrela v roku
1882

1857
- narodil sa britský lekár, autor zavedenia pojmov neurón,
introceptor, telereceptor, synapsia a zakladateľ modernej
neurofyziológie CHARLES SCOTT SHERRINGTON, laureát Nobelovej ceny
(1932) za objavy v oblasti funkcií neurónov. Zomrel roku 1952

1867
- narodil sa francúzsky hudobný skladateľ a spisovateľ CHARLES
KOECHLIN. Zomrel roku 1951
- narodil sa sovietsky architekt IVAN VLADISLAVOVIČ ŽOLTOVSKIJ, autor
projektov rozsiahlej bytovej výstavby na území Moskvy. Zomrel roku
1959

1892
- narodil sa španielsky básnik, dramatik, prozaik, kritik, pedagóg
a prekladateľ PEDRO SALINAS. Zomrel roku 1951

1902
- narodil sa sovietsky chemik ANATOLIJ VASILJEVIČ NIKOLAJEV

1907
- narodila sa česká sólistka opery MÍLA LEDEREROVÁ

1912
- narodil sa legendárny broadwayský producent David Merrick, vďaka
ktorému diváci mohli vidieť muzikály ako Hello Dolly či 42. ulica.
Zomrel roku 2000
- navrhli albánsku národnú vlajku

1917
- uskutočnila sa v Turíne premiéra hry talianskeho dramatika Luigiho
Pirandella Rozkoš z počestnosti
- zaslala sovietska vláda nótu mocnostiam o začatí spoločného
mierového rokovania s Nemeckom a prikázala svojim vojskám na fronte
zastaviť ofenzívnu činnosť
- zomrel český avantgardný maliar a teoretik umenia BOHUMIL KUBIŠTA,
organizačný vodca Osmy. Narodil sa roku 1884
- vydali Všeruský ústredný výkonný výbor sovietov a Rada ľudových
komisárov sovietskeho Ruska dekrét o zavedení robotníckej kontroly
v továrňach a závodoch
- narodil sa americký filmový režisér a producent ROBERT YOUNGSON.
Zomrel roku 1974

1922
- oznámilo Francúzsko, že ak Nemecko nebude plniť reparačné
povinnosti, spojenecké vojská obsadia Porúrie
- narodil sa český herec JIŘÍ HOLÝ

1932
- naradili americké úrady povoľovaciu povinnosť pre transatlantické
lety
- narodil sa filipínsky politik BENIGNO AQUINO. Zavraždili ho roku
1983

1937
- narodila sa česká herečka VĚRA PAPÍRKOVÁ

1942
- uviedli v USA legendárny film Casablanca od Michaela Curtisa. ktorý
sa skončil sklamaním publika, no snímka s Humphreym Bogartom
predbehla o niekoľko týždňov celosvetovú historickú udalosť:
konferenciu protihitlerovskej koalície v Casablance a až potom sa
film stal magnetom pre publikum
- obsadili nemecké vojská francúzsky prístav Toulon, no francúzski
námorníci na príkaz admirála Jeana de Labordeho potopili 73 lodí,
hlavné sily svojho loďstva
- prerušili Francúzsko a Venezuela diplomatické styky s vichystickým
Francúzskom
- obsadili britské vojská tuniskú Tebourbu
- narodil sa legendárny a černošský rockový gitarista, spevák
a hudobný skladateľ JIMI (vlastným menom James Marshall) HENDRIX.
Zomrel roku 1970

1947
- zriadili poľský Bialowiezský národný park
- vyslovilo francúzske Národné zhromaždenie dôveru novej vláde
premiéra Roberta Schumana, proti hlasovali komunisti a gaullisti

1952
- zomrel český fyzikálny chemik JAN BÖHM. Narodil sa roku 1895

1957
- stiahla sa americká armáda z arkansaskej metropoly Little Rock, kde
predtým vypukli zrážky medzi miestnym černošským a bielym
obyvateľstvom

1967
- predložil na tlačovej konferencii v Paríži francúzsky prezident
generál Charles de Gaulle nové návrhy na riešenie krízy na Blízkom
východe, pričom odsúdil americkú vojnu vo Vietname a opakoval
negatívne stanovisko k britskej žiadosti o prijatie do Európskeho
hospodárskeho spoločenstva (EHS)
- vydala britská legendárna skupina Beatles nahrávku Magical Mystery
Tour
- podpísali v Budapešti dohodu medzi Maďarskom a Rakúskom o výmene
tovarov, ktorá v ďalších piatich rokoch mala v porovnaní s obdobím
1963-1967 vzrásť približne o 20 percent
- zomrel v Paríži sovietsky tanečník, choreograf a pedagóg LEONID
MICHAJLOVIČ LAVROVSKIJ, umelecký vedúci Moskovskej choreografickej
školy. Narodil sa roku 1905
- začal sa v Berlíne štvordňový 10. zjazd Liberálnodemokratickej
strany Nemecka


1972
- začal sa v Bejrúte dvojdňový arabský ľudový kongres na podporu
palestínskej revolúcie s účasťou 14 arabských krajín, pričom
schválili politický program a stanovy Arabského frontu pre aktívnu
podporu palestínskeho odbojového hnutia
- oznámil americký prezident Richard Nixon prípravu rozsiahlej
reorganizácie vládneho aparátu, pričom po oznámení došlo k prvým
zmenám vo vláde (napríklad Elliot Richardson vystriedal Melvina
Lairda vo funkcii ministra obrany)
- začalo sa dvojdňové rokovanie pléna ÚV Poľskej zjednotenej
robotníckej strany o problémoch mládeže
- odhalili podľa oznámenia sprisahanie proti filipínskemu
prezidentovi Ferdinandovi Marcosovi

1982
- začalo sa v Jordánsku trojdňové rokovanie Jásira Arafata o vývoji
na Blízkom východe, pričom vytvorili spoločný výbor na čele
s Arafatom a jordánskym premiérom Mudarom Badránom, ktorý sa mal
zaoberať vzájomnými vzťahmi a koordinovať politické rozhodnutia
- zaregistrovali od schválenia nového zákona o odboroch 402 poľských
zväzových odborových organizácií, pričom na registráciu čakalo
ďalších 1603 žiadostí

1987
- vyhlásil bangladéšsky prezident Husain Muhammad Eršád výnimočný
stav a navrhol opozícii začať rozhovory
- začala sa v mexickom Acapulcu trojdňová konferencia prezidentov
ôsmich latinskoamerických krajín, pričom prijali záverečný dokument
o posilnení procesu politickej súnaležitosti Latinskej Ameriky
a nastolení spravodlivých hospodárskych vzťahov vo svete
- prerušili v Ženeve do 14.1.1988 americko-sovietske rokovanie
o jadrových a kozmických zbraniach, pričom prvým výsledkom bolo
dokončenie prípravy dohody o odstránení jadrových rakiet stredného
doletu a operačnotaktických rakiet k rokovaniu 7.12.
- začala sa v Taškente trojdňová medzinárodná konferencia Za svet bez
jadrových zbraní a násilia venovaná prvému výročiu podpísania
dillíjskej deklarácie, pričom prijali záverečné komuniké
- prepustila v Bejrúte extrémistická tzv. Organizácia revolučnej
spravodlivosti francúzskeho televízneho pracovníka J-L Normandina,
ktorého uniesli v marci 1986 a francúzskeho reportéra Augua
nezvestného od januára 1987, pričom extrémistické moslimské
organizácie zadržiavali v Libanone ako rukojemníkov ešte 19 cudzincov


1992
- vydal ruský prezident Boris Jeľcin výnos o privatizácii všetkých
štátnych ropných závodov, ktoré sa mali zmeniť na akciové spoločnosti
- začala sa likvidácia rumunskej bojovej techniky
- vypukol v bývalom sídle Habsburgovcov (Hofburgu) obrovský požiar,
ktorý zničil sál reduty (Veľkú a Malú tanečnú sálu habsburských
cisárov), spôsobil menšie škody v zimnej jazdeckej škole
a slávnostnej sieni Rakúskej národnej knižnice
- nevydaril sa pokus 93 dôstojníkov venezuelskej armády o vojenský
prevrat, pri ktorom povstalci ostreľovali prezidentský palác
a obsadili vojenské letisko, pričom zahynulo 170 osôb a pučisti
požiadali o azyl v Peru (venezuelská vláda požiadala Organizáciu
amerických štátov ich vydanie)
- oznámili srílanské vládnuce a hlavné opozičné strany dohodu zmeny
republiky na federáciu s cieľom ukončiť deväťročnú vojnu

1997
- vyžiadali si prestrelky medzi srbskou políciou a etnickými
Albáncami v
juhoslovanskej provincii Kosovo tri obete a niekoľko zranených,
albánski separatisti zaútočili na policajnú stanicu

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 300
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 256
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 9 539
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 6 995
 5. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 6 865
 6. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 377
 7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 297
 8. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 5 249
 9. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 197
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 370

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kotlebovcom po zrušení môžu siahnuť na majetok, pozrite sa na aký

Kotlebovcom sa po vstupe do banskobystrickej župy začalo dariť, kupovali autá aj domy.

EKONOMIKA

Plat bez práce môže fungovať, Slovensku by však nepomohol

Nepodmienený príjem testuje okrem Fínska aj Kanada.

Neprehliadnite tiež

Krajcer: Najväčšiu podporu v koalícii má Rezník, zaujímavá je kandidatúra Ruttkaya

Bývalý minister kultúry Daniel Krajcer pre SME hovorí, že aj koaliční poslanci ho presviedčali, aby kandidoval na post šéfa RTVS.

Kotlebovcom po zrušení môžu siahnuť na majetok, pozrite sa na aký

Kotlebovcom sa po vstupe do banskobystrickej župy začalo dariť, kupovali autá aj domy.

Slováci by si radi zachovali pozíciu medzi Západom a Východom

V krajinách strednej a východnej Európy podpora NATO zaostáva za podporou pre EÚ.