Historický kalendár na 27. novembra

1432
- prezradili sa prípravy husitských prívržencov v Bratislave na
povstanie, ktoré viedol moravský zeman Petr Kutej

1802 - 200. VÝROČIE
- narodil sa v Mengusovciach evanjelický farár, publicista a národný
pracovník MICHAL ŠOLTÉS, prívrženec štúrovského hnutia, ktorý sa
zaslúžil o rozvoj ochotníckeho divadla a spolkov miernosti. Zomrel
6.9.1862

1847

- narodil sa v maďarskom Berente župný hodnostár, poslanec a statkár
LADISLAV HÁMOS. Dátum úmrtia neznámy

1857
- narodil sa v Zemianskom Podhradí evanjelický kňaz a náboženský
spisovateľ ANTON ŠTÚR. Zomrel 26.3.1937

1902 - 100. VÝROČIE
- narodil sa v Stankovanoch spisovateľ, novinár, politik, exilový
pracovník a prekladateľ PETER PRÍDAVOK, majiteľ a zodpovedný redaktor
Rodobrany, ktorý bol vedúcim Slovenskej tlačovej kancelárie. Zomrel
15.2.1966

1907
- zomrel v Kremnici františkán, maliar, rezbár, pozlacovač
a reštaurátor KONRÁD ŠVESTKA, ktorý pracoval v takmer všetkých
františkánskych kostoloch a kláštoroch na Slovensku. Narodil sa
7.12.1833

1921
- narodil sa v Uhrovci významný slovenský politik a štátnik ALEXANDER
DUBČEK, jedna z vedúcich osobností Pražskej jari, ktorý bol
osnovateľom najvýznamnejšieho pokusu o reformovanie socializmu
v bývalom tzv. sovietskom bloku. Zomrel 7.11.1992

1927
- narodil sa v Košiciach botanik, pedagóg a odborný publicista RUDOLF
HERICH, priekopník rozvoja rastlinnej cytológie a elektrónovej
mikroskopie na Slovensku

1932
- narodil sa umelecký maskér IMRICH WACZULÍK

1942
- narodil sa v Snine básnik a prekladateľ JOZEF GERBÓC, člen Spolku
slovenských spisovateľov

1967
- uskutočnilo sa v Prahe ustanovujúce zasadnutie výboru pre kultúru
a informácie, ktoré riadil jeho predseda minister kultúry
a informácií Karel Hoffmann

1992
- začalo sa v Bruseli rokovanie predstaviteľov ČSFR, Maďarska
a Európskeho spoločenstva, pričom skupina expertov mala pripraviť do
14 dní návrhy vodného režimu v Gabčíkove podľa stavu rozostavanosti
k 27.11.


---------------------------------------------------------------------

602
- sťali vojenskí povstalci na čele s uzurpátorom Fókasom byzantského
cisára MAURIKIOSA spoločne s jeho piatimi synmi - Maurikiova vláda
bola poznačená decentralizáciou, pokusmi obmedziť vplyv rímskeho
pápeža, bojmi so Slovanmi a Avarmi. Narodil sa roku 539


1237
- porazil rímsko-nemecký cisár Fridrich II. pri talianskom meste
Cortenuova v Lombardsku spolok lombardský miest, no tento vojenský
úspech nemohol užiť politicky, pretože protivníkom kládol pritvrdé
požiadavky

1382
- zahynul gentský patricij a vodca povstania remeselníkov FILIP VAN
ARTEVELDE. Narodil sa roku 1340

1807
- obsadila francúzska armáda hlavné mesto Portugalska Lisabon

1817
- narodila sa česká herečka ANNA KOLÁROVÁ-MANETÍNSKA. Zomrela v roku
1882

1857
- narodil sa britský lekár, autor zavedenia pojmov neurón,
introceptor, telereceptor, synapsia a zakladateľ modernej
neurofyziológie CHARLES SCOTT SHERRINGTON, laureát Nobelovej ceny
(1932) za objavy v oblasti funkcií neurónov. Zomrel roku 1952

1867
- narodil sa francúzsky hudobný skladateľ a spisovateľ CHARLES
KOECHLIN. Zomrel roku 1951
- narodil sa sovietsky architekt IVAN VLADISLAVOVIČ ŽOLTOVSKIJ, autor
projektov rozsiahlej bytovej výstavby na území Moskvy. Zomrel roku
1959

1892
- narodil sa španielsky básnik, dramatik, prozaik, kritik, pedagóg
a prekladateľ PEDRO SALINAS. Zomrel roku 1951

1902
- narodil sa sovietsky chemik ANATOLIJ VASILJEVIČ NIKOLAJEV

1907
- narodila sa česká sólistka opery MÍLA LEDEREROVÁ

1912
- narodil sa legendárny broadwayský producent David Merrick, vďaka
ktorému diváci mohli vidieť muzikály ako Hello Dolly či 42. ulica.
Zomrel roku 2000
- navrhli albánsku národnú vlajku

1917
- uskutočnila sa v Turíne premiéra hry talianskeho dramatika Luigiho
Pirandella Rozkoš z počestnosti
- zaslala sovietska vláda nótu mocnostiam o začatí spoločného
mierového rokovania s Nemeckom a prikázala svojim vojskám na fronte
zastaviť ofenzívnu činnosť
- zomrel český avantgardný maliar a teoretik umenia BOHUMIL KUBIŠTA,
organizačný vodca Osmy. Narodil sa roku 1884
- vydali Všeruský ústredný výkonný výbor sovietov a Rada ľudových
komisárov sovietskeho Ruska dekrét o zavedení robotníckej kontroly
v továrňach a závodoch
- narodil sa americký filmový režisér a producent ROBERT YOUNGSON.
Zomrel roku 1974

1922
- oznámilo Francúzsko, že ak Nemecko nebude plniť reparačné
povinnosti, spojenecké vojská obsadia Porúrie
- narodil sa český herec JIŘÍ HOLÝ

1932
- naradili americké úrady povoľovaciu povinnosť pre transatlantické
lety
- narodil sa filipínsky politik BENIGNO AQUINO. Zavraždili ho roku
1983

1937
- narodila sa česká herečka VĚRA PAPÍRKOVÁ

1942
- uviedli v USA legendárny film Casablanca od Michaela Curtisa. ktorý
sa skončil sklamaním publika, no snímka s Humphreym Bogartom
predbehla o niekoľko týždňov celosvetovú historickú udalosť:
konferenciu protihitlerovskej koalície v Casablance a až potom sa
film stal magnetom pre publikum
- obsadili nemecké vojská francúzsky prístav Toulon, no francúzski
námorníci na príkaz admirála Jeana de Labordeho potopili 73 lodí,
hlavné sily svojho loďstva
- prerušili Francúzsko a Venezuela diplomatické styky s vichystickým
Francúzskom
- obsadili britské vojská tuniskú Tebourbu
- narodil sa legendárny a černošský rockový gitarista, spevák
a hudobný skladateľ JIMI (vlastným menom James Marshall) HENDRIX.
Zomrel roku 1970

1947
- zriadili poľský Bialowiezský národný park
- vyslovilo francúzske Národné zhromaždenie dôveru novej vláde
premiéra Roberta Schumana, proti hlasovali komunisti a gaullisti

1952
- zomrel český fyzikálny chemik JAN BÖHM. Narodil sa roku 1895

1957
- stiahla sa americká armáda z arkansaskej metropoly Little Rock, kde
predtým vypukli zrážky medzi miestnym černošským a bielym
obyvateľstvom

1967
- predložil na tlačovej konferencii v Paríži francúzsky prezident
generál Charles de Gaulle nové návrhy na riešenie krízy na Blízkom
východe, pričom odsúdil americkú vojnu vo Vietname a opakoval
negatívne stanovisko k britskej žiadosti o prijatie do Európskeho
hospodárskeho spoločenstva (EHS)
- vydala britská legendárna skupina Beatles nahrávku Magical Mystery
Tour
- podpísali v Budapešti dohodu medzi Maďarskom a Rakúskom o výmene
tovarov, ktorá v ďalších piatich rokoch mala v porovnaní s obdobím
1963-1967 vzrásť približne o 20 percent
- zomrel v Paríži sovietsky tanečník, choreograf a pedagóg LEONID
MICHAJLOVIČ LAVROVSKIJ, umelecký vedúci Moskovskej choreografickej
školy. Narodil sa roku 1905
- začal sa v Berlíne štvordňový 10. zjazd Liberálnodemokratickej
strany Nemecka


1972
- začal sa v Bejrúte dvojdňový arabský ľudový kongres na podporu
palestínskej revolúcie s účasťou 14 arabských krajín, pričom
schválili politický program a stanovy Arabského frontu pre aktívnu
podporu palestínskeho odbojového hnutia
- oznámil americký prezident Richard Nixon prípravu rozsiahlej
reorganizácie vládneho aparátu, pričom po oznámení došlo k prvým
zmenám vo vláde (napríklad Elliot Richardson vystriedal Melvina
Lairda vo funkcii ministra obrany)
- začalo sa dvojdňové rokovanie pléna ÚV Poľskej zjednotenej
robotníckej strany o problémoch mládeže
- odhalili podľa oznámenia sprisahanie proti filipínskemu
prezidentovi Ferdinandovi Marcosovi

1982
- začalo sa v Jordánsku trojdňové rokovanie Jásira Arafata o vývoji
na Blízkom východe, pričom vytvorili spoločný výbor na čele
s Arafatom a jordánskym premiérom Mudarom Badránom, ktorý sa mal
zaoberať vzájomnými vzťahmi a koordinovať politické rozhodnutia
- zaregistrovali od schválenia nového zákona o odboroch 402 poľských
zväzových odborových organizácií, pričom na registráciu čakalo
ďalších 1603 žiadostí

1987
- vyhlásil bangladéšsky prezident Husain Muhammad Eršád výnimočný
stav a navrhol opozícii začať rozhovory
- začala sa v mexickom Acapulcu trojdňová konferencia prezidentov
ôsmich latinskoamerických krajín, pričom prijali záverečný dokument
o posilnení procesu politickej súnaležitosti Latinskej Ameriky
a nastolení spravodlivých hospodárskych vzťahov vo svete
- prerušili v Ženeve do 14.1.1988 americko-sovietske rokovanie
o jadrových a kozmických zbraniach, pričom prvým výsledkom bolo
dokončenie prípravy dohody o odstránení jadrových rakiet stredného
doletu a operačnotaktických rakiet k rokovaniu 7.12.
- začala sa v Taškente trojdňová medzinárodná konferencia Za svet bez
jadrových zbraní a násilia venovaná prvému výročiu podpísania
dillíjskej deklarácie, pričom prijali záverečné komuniké
- prepustila v Bejrúte extrémistická tzv. Organizácia revolučnej
spravodlivosti francúzskeho televízneho pracovníka J-L Normandina,
ktorého uniesli v marci 1986 a francúzskeho reportéra Augua
nezvestného od januára 1987, pričom extrémistické moslimské
organizácie zadržiavali v Libanone ako rukojemníkov ešte 19 cudzincov


1992
- vydal ruský prezident Boris Jeľcin výnos o privatizácii všetkých
štátnych ropných závodov, ktoré sa mali zmeniť na akciové spoločnosti
- začala sa likvidácia rumunskej bojovej techniky
- vypukol v bývalom sídle Habsburgovcov (Hofburgu) obrovský požiar,
ktorý zničil sál reduty (Veľkú a Malú tanečnú sálu habsburských
cisárov), spôsobil menšie škody v zimnej jazdeckej škole
a slávnostnej sieni Rakúskej národnej knižnice
- nevydaril sa pokus 93 dôstojníkov venezuelskej armády o vojenský
prevrat, pri ktorom povstalci ostreľovali prezidentský palác
a obsadili vojenské letisko, pričom zahynulo 170 osôb a pučisti
požiadali o azyl v Peru (venezuelská vláda požiadala Organizáciu
amerických štátov ich vydanie)
- oznámili srílanské vládnuce a hlavné opozičné strany dohodu zmeny
republiky na federáciu s cieľom ukončiť deväťročnú vojnu

1997
- vyžiadali si prestrelky medzi srbskou políciou a etnickými
Albáncami v
juhoslovanskej provincii Kosovo tri obete a niekoľko zranených,
albánski separatisti zaútočili na policajnú stanicu

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 13 692
 2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 10 657
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 10 192
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 755
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 286
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 604
 7. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 530
 8. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 403
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 253
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 851

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Peter Sagan: Superstar made in Slovakia

Začínal na sestrinom bicykli, dnes zarába šesť miliónov ročne. Príbeh najlepšieho cyklistu planéty.

ŠPORT

Peter Sagan: Superstar made in Slovakia

Začínal na sestrinom bicykli, dnes zarába šesť miliónov ročne.

SVET

Minúta po minúte: Choďte a voľte, vyzval nemecký prezident

Schulz už odovzdal hlas, Merkelová pôjde k urnám poobede.

Neprehliadnite tiež

Domov

Slovenčinu by sa podľa Ravasza mali deti z menšín učiť ako druhý jazyk

Most-Híd už pred rokmi žiadal, aby sa slovenčina v maďarských školách učila ako cudzí jazyk.

Domov

Študenti pripravili na pondelok tretí protikorupčný pochod

Organizátori pozvali aj premiéra Roberta Fica. Vodiči musia rátať s obmedzeniami.

Domov

Aké stíhačky môže kúpiť Slovensko a ktoré ponuky sú nereálne?

Rozhodovať sa bude len medzi gripenmi a stíhačkami F-16. Analytik by radšej bral menej kusov, ale modernejších lietadiel