Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

Brusel 26. novembra (TASR) - Dánske predsedníctvo v EÚ predloží dnes Slovensku návrh konečnej dohody o podmienkach vstupu, o ktorom už v pondelok oboznámilo členské štáty...

Hlavné body finančného balíka EÚ pre Slovensko

Brusel 26. novembra (TASR) - Dánske predsedníctvo v EÚ predloží dnes
Slovensku návrh konečnej dohody o podmienkach vstupu, o ktorom už
v pondelok oboznámilo členské štáty únie.

TASR má dokument k dispozícii v podobe, v akej ho Dánsko
predložilo členským štátom. Počas noci mohli nastať v dokumente isté
zmeny, aj keď podľa Dánska ide o celkový návrh, v ktorom úprava
jednej položky by narušila celkovú vyváženosť.

 

Prehľad hlavných bodov návrhu pre Slovensko:

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Priame platby - zachovanie 10-ročného prechodného obdobia
(2004-13) a postupného zvyšovania platieb od počiatočnej výšky 25
percent. Možnosť doplniť platby z národného rozpočtu až do výšky 40
percent úrovne EÚ v rokoch 2004-06 a o 10 percent oproti danej úrovni
po roku 2007. Možnosť použiť na doplnenie priamych platieb časť
peňazí EÚ určených na rozvoj vidieka (maximálne 20 percent ročnej
sumy)

Výrobné kvóty - izoglukóza 36.633 ton (SR žiada 60.000
ton), mlieko 1,04 milióna ton (SR žiada vyše 1,2 milióna), kravy na
mäso 28.080 kusov (SR žiada 50.000 ks), ovce a kozy 305.756 kusov (SR
žiada 400.000 ks)

Vidiecky rozvoj - dodatočných 90 miliónov eúr na roky 2004-06
z päťpercentnej rezervy, ktorá je k dispozícii

ROZPOČET

Zálohové platby - rozdelenie 16-percentnej platby zo
štrukturálnych fondov na dva roky: 10 percent v roku 2004, 6 percent
v roku 2005 - v súlade s požiadavkou SR

Skutočné platby - zníženie z troch percent v roku 2004 na dve
percentá zo štrukturálnych fondov, z 35 na 23,3 percenta v roku 2004
vo vidieckom rozvoji - v súlade so všeobecnou požiadavkou SR vylepšiť
rozpočtový balík

Schengenská hranica - SR dostane 40 miliónov eúr

Predvstupová pomoc - žiadosť SR o vyššiu sumu na rok 2003
neprijateľná

Kompenzácie - Slovensko bez nároku na kompenzácie, EÚ však
poskytne vyrovnávacie platby, aby SR neplatila starým členským štátom
na priame poľnohospodárske dotácie za rok 2003, ktoré sa budú
vyplácať v roku 2004

OSTATNÉ

Nákup pôdy cudzincami - sedemročné prechodné obdobie
a dodatočné tri roky, počas ktorých bude platiť ochranná klauzula. Tá
umožní predĺžiť ochranu v prípade vážneho narušenia trhu.

Jaslovské Bohunice - zvýšenie pomoci na odstavenie blokov V1
z 20 miliónov eúr ročne na 30 miliónov ročne na roky 2004-06

Dane - znížená sadza spotrebnej dane na alkohol do objemu 50
litrov na domácnosť


Dzurinda: Zákon inej krajiny nemôže platiť na našom území (monitor)

Budapešť 26. novembra (TASR) - Slovensko sa pevne pridržiava svojho
principiálneho stanoviska, teda že právna norma inej krajiny
v žiadnom prípade nemôže pôsobiť na Slovensku. Cituje dnes slová
slovenského premiéra Mikuláša Dzurindu maďarský denník Népszabadság
v súvislosti s jeho dnešným stretnutím s maďarským premiérom Péterom
Medgyessym.

Dzurinda pre denník ďalej uviedol, že Slovensko nedovolí, aby
sa na etnickom princípe podporovala časť slovenského obyvateľstva. Na
otázku denníka, či svoj postoj konzultoval s rumunským premiérom
Adrianom Nastasem, šéf slovenského kabinetu povedal, že pred
niekoľkými dňami si vo Varšave vymenili názory na úpravu krajanského
zákona, a rovnako spravili aj odborníci týchto krajín.

Népszabadság pripomína, že na zasadnutí Stálej maďarskej
konferencie museli kvôli námietke slovenskej strany zakomponovať do
návrhu klauzulu o tom, že zákonom stanovenú podporu výchovy
a vzdelávania môžu dostať aj rodičovské a pedagogické združenia.
Dohoda slovenského a maďarského premiéra by sa týkala toho, že
v prípade Slovenska by bola uplatniteľná iba táto časť krajanského
zákona, podpora osôb nie.

Podľa Népszabadságu bude tento týždeň v znamení vrcholnej
diplomacie v susedskej politike. Po dnešnej návšteve Dzurindu
navštívi Budapešť rumunský premiér Nastase. V tejto súvislosti denník
pripomína, že ozajstným problémom diskusie o novele krajanského
zákona bude práve časť zákona týkajúca sa podpory vzdelávania.
Ani maďarská strana, ani Demokratický zväz rumunských Maďarov (RMDSZ)
si neželá, aby slovenské odmietavé stanovisko podpory vzdelávania
osôb presiaklo do rumunského postoja. Pre rumunských Maďarov je totiž
dôležité, aby táto podpora sa dostala do rúk osôb a nie organizácií,
ako to navrhla slovenská strana, konštatuje Népszabadság.


Verheugen: Finančný balík môže byť základom pre záver rokovaní

Brusel 26. novembra (TASR) - Finančný balík Európskej únie, ktorý
dnes na rokovaniach v Bruseli dostane Slovensko, by mal byť základom
pre konečnú dohodu v prístupových rokovaniach. Myslí si to európsky
komisár pre rozšírenie Günter Verheugen.

"Vidím veľkú možnosť, že súčasný balík bude základom prre
konečný kompromis," povedal dnes komisár TASR po stretnutí
s predsedom slovenského parlamentu Pavlom Hrušovským v Bruseli.

Ak s navrhovaným finančným balíkom budú viac-menej súhlasiť
kandidátske krajiny, ktoré ho dostanú dnes, Verheugen očakáva, že ho
schvália aj členské štáty únie.

Z pohľadu Európskej komisie je balík po finančnej stránke
maximom, ktoré je možné ponúknuť. "Z finančného hľadiska už nevidíme
ďalší manévrovací priestor. Ale finančná stránka je len časť
problému."

Kompromisný balíček pre Slovensko, ktorý má TASR k dispozícii,
obsahuje zvýšenie niektorých poľnohospodárskych výrobných kvót, viac
peňazí na odstavenie elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a rozvoj
vidieka, ako aj možnosť dlhšej ochrany pôdy proti predaju cudzincom.
Návrh konečnej dohody dnes predloží dánske predsedníctvo v EÚ
Slovensku.

Bez zmien ostala ponuka týkajúca sa priamych poľnohospodárskych
platieb. Tie by mali v prvom roku dosiahnuť len 25 percent úrovne EÚ
a do roku 2006 sa zvýšiť na 35 percent. Zachované ostalo aj
desaťročné prechodné obdobie (do roku 2013).

Celkovo je ponuka EÚ pre Slovensko asi o 200 miliónov eúr
priaznivejšia ako v minulosti. SR by mala v prvom roku členstva v EÚ
dosiahnuť pozitívnu bilanciu okolo 55 miliónov eúr.

Prvé slovenské reakcie sú podľa diplomatických zdrojov pomerne
priaznivé, aj keď ešte stále vidí SR istý priestor na zlepšenia.
Delegácia vedená hlavným vyjednávačom Jánom Figeľom sa s partnermi
z EÚ stretne dnes večer.


Slovák Matej Mináč dostal cenu Emmy za dokument Sila ľudskosti

Praha/New York 26. novembra (TASR) - Slovenský režisér Matej Mináč
získal v noci nadnes v New Yorku prestížnu cenu International Emmy
Award v kategórii dokumentárnych filmov za snímku Sila ľudskosti
- Nicholas Winton.

Príbeh o odvahe a tvrdohlavosti jedného muža, ktorý zachránil
pred istou smrťou 669 českých a slovenských detí, zvíťazil
v konkurencii najlepších televíznych diel z celého sveta. "Je to
neuveriteľné, som ohromený, šťastný. Je to také poďakovanie
Wintonovi," povedal režisér.

Dokument, na ktorom sa podieľali Česká aj Slovenská televízia,
mal premiéru minulý rok a na jeho slávnostné uvedenie do Prahy
dorazil vtedy aj samotný 91-ročný Nicholas Winton. Nezištný záchranca
stoviek židovských detí, ktoré vďaka nemu unikli vyčíňaniu nacistov
počas druhej svetovej vojny, dostal prezývku "Britský Schindler".
Svoj skutok tajil celých 50 rokov dokonca aj pred vlastnou manželkou,
ktorá náhodou našla na povale knihu výstrižkov zachytávajúcich osudy
takmer 700 detí. Jeho príbeh sa tak až v roku 1988 dostal na
verejnosť a "Wintonove deti" sa konečne dozvedeli, komu vďačia za
svoj život. Medzi zachránenými deťmi bolo podľa dostupných informácií
asi 120 slovenských detí.

Dojímavá snímka zachytáva príbeh 29-ročného anglického
burzového makléra, ktorý sa pred Vianocami v roku 1938 namiesto
lyžovačky vo Švajčiarsku vybral do Prahy, kde sa rozhodol urobiť
všetko pre záchranu detí pred blížiacim sa príchodom Adolfa Hitlera.
So slovami, že "neexistuje vec, ktorá by sa nedala uskutočniť, ak je
naozaj rozumná", sa pustil do práce za záchranu stoviek detí, pri
ktorej sa nevyhol ani falšovaniu dokumentov. Hľadal rodiny pre české a
slovenské deti a podarilo sa mu vypraviť v šiestich transportoch
celkovo 669 detí. Dodnes ho mrzí, že posledný - najväčší - transport
251 detí, už z Prahy nevyrazil, pretože vypukla vojna.

Dokumentom divákov sprevádza jedno z "Wintonových detí",
reportér kanadskej televízie CBC Joe Schlesinger, rodák z Bratislavy,
ktorý sa ani po vojne nedozvedel o osude svojej rodiny. "Keby nebolo
toho zoznamu, keby nebolo Nickyho Wintona a jeho spolupracovníkov,
tak by som tu dnes nebol," konštatoval Schlesinger, ktorý sa spolu so
svojím mladším bratom dostal do jedného z Wintonových transportov.


Hrušovský: Finančný balík EÚ je pre Slovensko o 200 miliónov lepší

Brusel 26. novembra (TASR) - Finančný balík Európskej únie, ktorý
dnes na rokovaniach v Bruseli dostane Slovensko, by mal byť základom
pre konečnú dohodu v prístupových rokovaniach. Myslí si to európsky
komisár pre rozšírenie Günter Verheugen.

"Vidím veľkú možnosť, že súčasný balík bude základom pre
konečný kompromis," povedal dnes komisár TASR po pracovných raňajkách
s predsedom slovenského parlamentu Pavlom Hrušovským v Bruseli.

Podľa Hrušovského je predčasné hovoriť o tom, či je balíček pre
Slovensko definitívne prijateľný, pretože rokovania stále pokračujú.
"Ponuka je však ďaleko lepšia ako východisková, oproti situácii po
summite v Bruseli sa slovenská pozícia výrazne zlepšila asi o 200
miliónov eúr," povedal šéf parlamentu novinárom.

Navrhovaný balík nie je zatiaľ spoločným stanoviskom EÚ, ale
návrhom dánskeho predsedníctva a Európskej komisie. Komisár Verheugen
očakáva, že ak s ním budú viac-menej súhlasiť kandidátske krajiny,
ktoré ho dostanú dnes, schvália ho potom aj členské štáty únie.

Niektoré z nich, najmä Nemecko, sa však veľmi zdráhajú
poskytnúť kandidátom navrhované ústupky, kvôli vlastnej zlej
finančnej situácii. Verheugen je preto rád, že sa celý proces
podarilo urýchliť. "Keby sme to robili len o šesť mesiacov neskôr,
myslím, že by to už nebolo možné," povedal.

Z pohľadu Európskej komisie je balík po finančnej stránke
maximom, ktoré je možné ponúknuť. "Z finančného hľadiska už nevidíme
ďalší manévrovací priestor. Ale finančná stránka je len časť
problému," uviedol komisár.

Verheugen je optimista, že všetky technické otázky sa EÚ
a kandidátom podarí doriešiť ešte pred summitom v Kodani, ktorý sa
uskutoční 12.-13. decembra.

"Nikto samozrejme nevylučuje, že zostane niekoľko politických
otázok na summit, ale všetky technické záležitosti sa musia vyriešiť
pred Kodaňou. Nedáva zmysel, aby 25 premiérov rokovalo o kravách,
hovädzom mäse a obilninách," tvrdí komisár.

Kompromisný balíček pre Slovensko, ktorý má TASR k dispozícii,
obsahuje zvýšenie niektorých poľnohospodárskych výrobných kvót, viac
peňazí na odstavenie elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a rozvoj
vidieka, ako aj možnosť dlhšej ochrany pôdy proti predaju cudzincom
obsahuje návrh konečnej dohody, ktorý dnes predloží dánske
predsedníctvo v EÚ Slovensku.

Bez zmien zostala ponuka týkajúca sa priamych
poľnohospodárskych platieb. Tie by mali v prvom roku dosiahnuť len 25
percent úrovne EÚ a do roku 2006 sa zvýšiť na 35 percent. Zachované
zostalo aj desaťročné prechodné obdobie (do roku 2013).

Celkovo je ponuka EÚ pre Slovensko asi o 200 miliónov eúr
priaznivejšia ako v minulosti. SR by mala v prvom roku členstva v EÚ
dosiahnuť pozitívnu bilanciu okolo 55 miliónov eúr.

Prvé slovenské reakcie sú podľa diplomatických zdrojov pomerne
priaznivé, aj keď ešte stále vidí SR istý priestor na zlepšenia.
Delegácia vedená hlavným vyjednávačom Jánom Figeľom sa s partnermi
z EÚ stretne dnes večer.


Hrušovský nevidí dôvod na prijatie antidiskriminačného zákona

Brusel 26. novembra (TASR) - Predseda Národnej rady SR Pavol
Hrušovský nevidí dôvod na prijatie antidiskriminačného zákona na
Slovensku, hoci to odporúča nedávno schválená rezolúcia Európskeho
parlamentu.

Na Slovensku podľa neho nie je ani jeden zákon, ktorý by
obsahoval akýkoľvek prvok diskriminácie ktorejkoľvek skupiny občanov.
Ako Hrušovský povedal v Bruseli na okraj rokovaní s predstaviteľmi
EP, Slovensko je však pripravené urobiť komplexnú revíziu právneho
poriadku.

"Ak zistíme, že v ktoromkoľvek zákone diskriminačný prvok je,
tak ho odstránime," uviedol šéf NR SR.

"Nebránime sa prijatiu antidiskriminačného zákona ako celku,
ale nevidím dôvod na jeho prijatie, pretože by naozaj museli
existovať konkrétne podozrenia, že na Slovensku je diskriminovaná
ktorákoľvek skupina obyvateľov," zdôraznil Hrušovský.

Na Slovensku bude podľa neho prebiehať politická diskusia
o antidiskriminačnom zákone. "Nepovažujem však túto podmienku za takú
vážnu, že by mohla ohroziť náš vstup do EÚ," dodal predseda
slovenského parlamentu.

Európsky parlament minulý týždeň v rezolúcii o rozšírení vyzval
Slovensko na väčšie úsilie pri riešení postavenia rómskej menšiny
a odporučil v takejto súvislosti prijatie komplexnej
antidiskriminačnej legislatívy. Prijatie zákona proti diskriminácii
označila za vhodné aj Európska komisia.

Hrušovský je v Bruseli na stretnutí šéfov národných parlamentov
kandidátskych krajín s predsedom Európskeho parlamentu Patom Coxom.


Hrušovský sa nebojí, že účasť pozorovateľov v Bruseli naruší činnosť
NR SR

Brusel 26. novembra (TASR) - Účasť pozorovateľov zo Slovenska
a ďalších kandidátskych krajín v Európskom parlamente, s ktorou sa
počíta po podpise prístupovej zmluvy s EÚ, považuje predseda Národnej
rady SR Pavol Hrušovský za užitočnú prípravu na ich budúce pôsobenie
v europarlamente.

"Určite to pomôže, urobíme všetko pre to, aby slovenská
delegácia mohla chodiť na zasadnutia Európskeho parlamentu," povedal
Hrušovský v Bruseli, kde na schôdzke šéfov národných parlamentov
kandidátskych krajín s predstaviteľmi EP diskutoval aj o vyslaní
pozorovateľov.

Väčšina diskutujúcich z kandidátskych krajín dnes žiadala, aby
ich pozorovatelia mohli dostať slovo aj na plenárnych zasadnutiach.
Podľa terajšieho návrhu budú môcť totiž vystúpiť len na zasadnutí
výborov a politických skupín.

"Chceme mať právo vystúpiť aspoň v prípadoch, keď sa bude
rokovať o záujmoch budúcich členských štátov," zhrnul názor väčšiny
predseda slovinského parlamentu Borut Pahor.

Väčšinu nákladov na pozorovateľov z budúcich členských krajín,
ktorí zasadnú do lavíc europarlamentu po podpise prístupovej zmluvy
od apríla 2003, bude hradiť EP.

Slovensko bude mať podľa Zmluvy z Nice nárok na 13
pozorovateľov. Hrušovský sa neobáva, že by ich častá účasť na
rokovaniach v Bruseli a Štrasburgu mohla paralyzovať fungovanie
národnej rady.

"Pokúšam sa o nový vzťah medzi koalíciou a opozíciou, podarilo
sa mi dosiahnuť prvú dohodu a mám prísľub, že opozícia bude
konštruktívne pôsobiť," uviedol. Táto dohoda hovorí okrem iného, že
pri všetkých zahraničnopolitických aktivitách slovenského parlamentu
zabezpečí opozícia dostatočnú účasť, aby bol parlament
uznášaniaschopný.


Kandidátom sa finančný balíček v podstate páči, členským štátom nie

Brusel 26. novembra (TASR) - Kandidátske krajiny zatiaľ pomerne
priaznivo reagujú na finančné balíčky, ktoré im dnes v Bruseli
predložilo dánske predsedníctvo v EÚ.

Návrhy kompromisných dohôd o finančných podmienkach rozšírenia
však v pondelok večer narazili na tvrdý odpor viacerých členských
krajín na čele s Nemeckom.

"Odpor bol dosť veľký. V podstate nikto nepodporil návrh
úplne," prezradil jeden z diplomatov. Podľa viacerých zdrojov to
však môže byť súčasťou taktiky: "Aby kandidáti ani nesnívali, že by
mohli dostať ešte viac," naznačil diplomat EÚ.

Aj komisár pre rozšírenie Günter Verheugen si myslí, že ak
finančné balíčky prijmú kandidáti, súhlasiť budú nakoniec aj členské
štáty. "Vidím veľkú možnosť, že súčasný balík bude základom pre
konečný kompromis," povedal dnes komisár TASR.

Návrh privítali prvé kandidátske krajiny, hoci stále vidia
priestor na zlepšenia. "Je to pozitívny výsledok. Ak uvidíme ešte
viac pružnosti na strane EÚ, nebudeme ďaleko od skutočného pokroku,"
povedal český vyjednávač Pavel Telička.

Slovinský minister pre európske záležitosti Janez Potočnik
označil návrh za "krok správnym smerom, krok k riešeniu a omnoho
lepšiu ponuku, ako bola predchádzajúca".

Slovenská delegácia na čele s Jánom Figeľom bude s EÚ rokovať
večer. Predseda Národnej rady SR Pavol Hrušovský, ktorý je v Bruseli
na schôdzke šéfov národných parlamentov kandidátskych krajín
s vedením Európskeho parlamentu, však "balíček" privítal.

"Ponuka je ďaleko lepšia ako východisková, oproti situácii po
summite v Bruseli sa slovenská pozícia výrazne zlepšila asi o 200
miliónov eúr," povedal Hrušovský novinárom.

Kompromisný balíček pre Slovensko obsahuje zvýšenie niektorých
poľnohospodárskych výrobných kvót, viac peňazí na odstavenie
elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a rozvoj vidieka. Aj možnosť
dlhšej ochrany pôdy proti predaju cudzincom obsahuje návrh konečnej
dohody, ktorý dnes predloží dánske predsedníctvo v EÚ Slovensku.

Bez zmien zostala ponuka týkajúca sa priamych
poľnohospodárskych platieb. Tie by mali v prvom roku dosiahnuť len 25
percent úrovne EÚ a do roku 2006 sa zvýšiť na 35 percent. Zachované
zostalo aj desaťročné prechodné obdobie (do roku 2013).

Celkovo je ponuka EÚ pre Slovensko asi o 200 miliónov eúr
priaznivejšia ako v minulosti. SR by mala v prvom roku členstva v EÚ
dosiahnuť pozitívnu bilanciu okolo 55 miliónov eúr.

Komisár Verheugen dnes na stretnutí s predsedami parlamentov
kandidátskych krajín informoval, že dánske predsedníctvo a EK budú
teraz čakať na reakcie kandidátov, potom budú finálny balíček
konzultovať s členskými štátmi a "ak všetko pôjde podľa plánu", 9.
a 10. decembra na ministerskej schôdzke sa prijmú ostávajúce
politické rozhodnutia.

S balíčkom vo vrecku sa čoskoro vydá dánsky premiér Anders Fogh
Rasmussen na cestu po hlavných mestách členských krajín, aby sa ich
pokúsil presvedčiť, že návrh je prijateľný pre obe strany.


Slovensko za prvé tri roky v EÚ zarobí 34 miliárd korún

Brusel 26. novembra (TASR) - Za prvé tri roky členstva v Európskej
únii dostane Slovensko z jej rozpočtu 1,74 miliardy eúr, pričom vo
forme členských príspevkov zaplatí 924 miliónov eúr. Jeho čistá
bilancia tak bude predstavovať takmer 820 miliónov eúr (asi 34
miliárd korún).

Vyplýva to z výpočtov dánskeho predsedníctva, ktoré sú súčasťou
finančného balíčka navrhnutého dánskym predsedníctvom EÚ. O ňom dnes
v Bruseli rokovala slovenská delegácia na čele s Jánom Figeľom.

V prvom roku členstva (2004) má Slovensko zaplatiť do rozpočtu
EÚ 223 miliónov eúr, dostane však 334 miliónov vo forme podpory
poľnohospodárstva, regiónov či vidieka. Okrem toho patrí Slovensku
nárok na 63 miliónov eúr vo forme kompenzácií za príspevky na priame
platby pre doterajších členov únie, ktoré sa im budú v roku 2004
vyplácať za rok 2003.

Čistá rozpočtová bilancia SR tak bude predstavovať v roku 2004
sumu 175 miliónov eúr, čo bude o 52 miliónov viac, ako Slovensko
dostane v roku 2003 z predvstupovej pomoci.

V druhom roku členstva prispeje Slovensko 346 miliónmi eúr,
dostane však 636 miliónov a skončí s bilanciou 291 miliónov. To bude
o 168 miliónov eúr viac ako pred vstupom.

Ešte lepšia bude situácia v roku 2006. Slovensko síce únii
zaplatí 355 miliónov eúr, ale dostane 710 miliónov, bilancia tak bude
354 miliónov eúr. Oproti roku 2003 to bude o 231 miliónov viac.

Tieto čísla ešte nie sú konečné, pretože rokovania SR s EÚ
pokračujú. Slovensko však dnes s návrhom dánskeho predsedníctva
vyjadrilo v podstate spokojnosť.


Figeľ: Finančný balíček je základ budúcej dohody s EÚ

Brusel 26. novembra (TASR) - Finančný balík, ktorý dnes Slovensku
predložilo dánske predsedníctvo v EÚ, je "jednoznačne posun správnym
smerom". Uviedol to dnes po rokovaní s predstaviteľmi únie v Bruseli
hlavný slovenský vyjednávač Ján Figeľ.

"Je to základ budúcej dohody, ale zatiaľ to nie je dohoda,"
komentoval návrh dánskeho predsedníctva.

Privítal najmä navýšenie prostriedkov na rozvoj vidieka,
uplatnenie schengenskej legislatívy a odstavenie blokov jadrovej
elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, zvýšenie niektorých
poľnohospodárskych kvót či úpravy platieb zo štrukturálnych fondov.
Napriek tomu je však Slovensko rozhodnuté rokovať ďalej, zdôraznil
hlavný vyjednávač.

"Celkové navýšenie prostriedkov o viac ako 220 miliónov je
značné, dá sa vyjadriť deviatimi percentami z celkového nateraz
dosiahnutého navýšenia. To je pozitívny výsledok pre našu krajinu,"
poznamenal Figeľ.

V prvom roku členstva má dosiahnuť Slovensko pozitívnu
rozpočtovú bilanciu 175 miliónov, v druhom 291 miliónov a v treťom
354 miliónov eúr.

Napriek tomu však slovenská strana podľa Figeľa stále nie je
spokojná s niektorými kvótami (mlieko, izoglukóza). V priamych
platbách, pri ktorých ostala rovnaká počiatočná výška (25 percent)
i prechodné obdobie (10 rokov), privítal Figeľ možnosť využiť časť
prostriedkov EÚ na rozvoj vidieka na ich vyrovnanie do výšky 40
percent úrovne v únii.

Napriek celkovej spokojnosti je však Slovensko odhodlané
rokovať ďalej a ešte vylepšiť niektoré podmienky, hoci Figeľ si
uvedomuje pomerne zložitú situáciu na strane EÚ. "Členské štáty
vyjadrili vážne rezervy voči návrhu, situácia v únii nie je
jednoduchá," pripustil Figeľ.

Slovensko teraz finančný balíček podrobne preštuduje
a presnejšie odpovede na jednotlivé návrhy predloží únii na budúci
týždeň.

Dnes predložený balíček pre Slovensko obsahuje zvýšenie
niektorých poľnohospodárskych výrobných kvót, viac peňazí na
odstavenie elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a rozvoj vidieka, ako
aj možnosť dlhšej ochrany pôdy proti predaju cudzincom.

Bez zmien ostala ponuka týkajúca sa priamych poľnohospodárskych
platieb. Tie by mali v prvom roku dosiahnuť len 25 percent úrovne EÚ
a do roku 2006 sa zvýšiť na 35 percent. Zachované ostalo aj
desaťročné prechodné obdobie (do roku 2013).

Návrh len zdôrazňuje, že v období 2007-13 nemôže ročný nárast
platieb klesnúť pod predpokladanú úroveň desať percent ročne,
vypočítanej z úrovne platieb v roku 2006.

Slovensko však bude môcť doplniť dotácie poľnohospodárom
z rozpočtu únie podporou z vlastného rozpočtu, a to až do výšky 40
percent úrovne priamych platieb v EÚ. Na tieto účely bude možné
použiť aj časť peňazí vyčlenených na rozvoj vidieka (20 percent).

Od roku 2007 bude možné ďalej zvyšovať poľnohospodársku podporu
zo štátnych zdrojov o desať percent, pričom jej celková úroveň nesmie
prekročiť plnú výšku priamych platieb bežnú v tom čase v únii.

Návrh obsahuje vyššie kvóty pre niektoré citlivé
poľnohospodárske výrobky. Pri izoglukóze sa ponuka EÚ zvýšila
z necelých 11.000 ton na 36.633 ton. Slovensko síce žiadalo 60.000
ton, diplomati však už dávnejšie naznačili, že okolo 35.000 by mohlo
byť prijateľných.

Pri mlieku išla ponuka EÚ hore z necelých 950.000 ton na 1,04
milióna ton, Slovensko žiadalo vyše 1,2 milióna. Vyššia je aj kvóta
na ovce a kozy, ako aj kravy bez trhovej produkcie mlieka.

V poľnohospodárskej časti tiež "balíček" Slovensku ponúka
dodatočných 90 miliónov eúr na rozvoj vidieka, čo by sa malo
slovenským vyjednávačom páčiť, keďže to opakovane požadovali.

Čo sa týka rozpočtu, EÚ odmieta žiadosť SR o zmenu výpočtu
predvstupovej pomoci na rok 2003, ku ktorej sa bude porovnávať
rozpočtová situácia po vstupe. Slovensko žiadalo väčšiu sumu na rok
2003, ostáva však 123 miliónov eúr.

Vylepšenie rozpočtovej situácie má umožniť Slovenskom
požadované rozdelenie zálohových platieb zo štrukturálnych fondov vo
výške 16 percent na dva roky (10 percent v roku 2004, 6 percent
v roku 2005). Čo sa týka skutočných platieb, zo štrukturálnych fondov
dostane Slovensko namiesto pôvodných troch len dve percentá v roku
2004. To by malo vylepšiť nádeje SR na získanie kompenzácií.

Balíček tiež Slovensku ponúka 40 miliónov eúr na budovanie
vonkajších hraníc únie v súlade s pravidlami Schengenskej zmluvy. Ide
o časť peňazí, o ktoré EÚ v októbri znížila ponuku kandidátom
v oblasti štrukturálnych fondov.

V časti "ostatné" predsedníctvo navrhuje, aby Slovensko mohlo
chrániť svoj trh s poľnohospodárskou a lesnou pôdou pred cudzincami
dlhšie, ako počas pôvodne dohodnutého sedemročného prechodného
obdobia. Balíček ponúka dodatočné tri roky, počas ktorých bude
v platnosti ochranná klauzula pre prípad vážneho narušenia trhu.

Slovensko má tiež dostať zníženú sadzbu spotrebnej dane na
alkohol a dodatočnú sumu 10 miliónov eúr ročne na pomoc pri odstavení
dvoch blokov jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Pôvodne
EÚ navrhovala Slovensku ročne na tento účel po 20 miliónov eúr.


Dzurinda: Aj po prípadnej novele krajanského zákona sme principiálne
proti nemu

Budapešť 26. novembra (TASR) - Slovensko je aj po prípadnej novele
krajanského zákona v podobe, v akej ju dostalo, principiálne
a zásadne proti tomuto zákonu. Oznámil to dnes v Budapešti predseda
vlády SR Mikuláš Dzurinda, ktorý o pripravovanej úprave Zákona
o Maďaroch žijúcich v susedných krajinách rokoval s maďarským
premiérom Péterom Medgyessym.

Slovenská strana podľa slov Dzurindu odovzdala Maďarsku
konkrétne výhrady k jednotlivým statiam zákona.

Maďarský premiér na tlačovej konferencii priznal, že vo veci
aplikácie krajanského zákona na Slovensku sa stanoviská nezblížili,
pričom zdôraznil, že sa krajanského zákona nemôže vzdať, a jeho
úpravu určite predložia maďarskému parlamentu.

Medgyessy zablahoželal slovenskému premiérovi k pozvánke do
Severoatlantickej aliancie a zdôraznil, že aj keď v tejto veci
nedošlo k dohode, Budapešť má záujem na tom, aby spolupráca Slovenska
a Maďarska bola naďalej dobrá.


Krajanský zákon aj v upravenej podobe narúša zvrchovanosť
a diskriminuje

Budapešť 26. novembra (TASR) - Slovensko je aj po prípadnej novele
krajanského zákona v podobe, ako ho dostalo, principiálne a zásadne
proti tomuto zákonu. Maďarsku odovzdalo konkrétne výhrady
k jednotlivým statiam zákona. Oznámil to dnes v Budapešti predseda
slovenskej vlády Mikuláš Dzurinda, ktorý o pripravovanej úprave
Zákona o Maďaroch žijúcich v susedných krajinách rokoval s maďarským
premiérom Péterom Medgyessym.

Maďarský premiér na tlačovej besede priznal, že vo veci
aplikácie krajanského zákona na Slovensku sa stanoviská nezblížili.
Zdôraznil pritom, že sa krajanského zákona nevie vzdať a jeho úpravu
určite predložia maďarskému parlamentu.

Medgyessy zablahoželal slovenskému premiérovi k pozvánke do
Severoatlantickej aliancie a podčiarkol, že aj keď v tejto veci
nedošlo k dohode, Maďarsko má záujem na tom, aby spolupráca Slovenska
a Maďarska bola naďalej dobrá.

Šéf slovenského kabinetu o výhradách k zákonu povedal, že táto
právna norma aj v upravenej podobe narúša zvrchovanosť a suverenitu
krajiny a diskriminuje jej občanov na etnickom princípe. Podporu
národnostných menšín v zachovaní ich identity, jazyka a kultúry si
Dzurinda vie predstaviť v rámci základnej slovensko-maďarskej zmluvy.

Podľa slovenského premiéra je možné zvyšovať podporu
vzdelávania a kultúry menšín, ak o to je záujem, ale to vie prijať
iba vo forme podpory inštitúcií. Za dobrý nástroj zlepšenia situácie
menšín označil 12 fungujúcich slovensko-maďarských zmiešaných komisií.

"Sme pripravení rokovať s Maďarskou stranou o akejkoľvek
praktickej otázke, vychádzajúc zo slovensko-maďarskej základnej
zmluvy", dodal premiér. Dzurinda pripomenul, že Slovensko
zabráni uplatneniu diskriminatívneho a suverenitu porušujúceho
krajanského zákona. O spôsobe takéhoto kroku rozhodne slovenská vlády
a slovenský parlament.

Maďarský premiér povedal, že rešpektuje postoj svojho kolegu,
ale v tejto otázke nevedia ďalej pokročiť. Ako dodal, budú hľadať
spôsob naplnenia pôvodného zámeru krajanského zákona. Vyjadril radosť
nad tým, že slovenský premiér je otvorený rokovať v prípade potreby
o väčšej kultúrnej podpore a podpore vzdelávania v zvláštnej, inej
forme. To však nenahradí uplatnenie krajanského zákona.
Podľa Medgyessyho potešia všetky kroky, ktoré otvoria možnosti
Maďarom žijúcim v zahraničí.

Maďarský premiér po rozhovore so slovenským a rumunským
premiérom navrhne zvolať Stálu maďarskú konferenciu (MÁÉRT), ktorú
bude informovať o výsledkoch týchto rokovaní. Rumunského premiéra
Adriana Nastaseho, s ktorým konzultoval o krajanskom zákone aj
premiér Dzurinda, prijme Medgyessy v piatok tento týždeň.


Dzurinda konzultoval stanovisko pred Budapešťou s koaličnými partnermi

Budapešť 26. novembra (TASR) - Predseda slovenskej vlády Mikuláš
Dzurinda pred stretnutím s maďarským premiérom informoval predsedov
koaličných subjektov slovenského kabinetu o tom, s akým záverečným
stanoviskom ide na rokovania s Péterom Medgyessym.

Ako Dzurinda uviedol po dnešnom budapeštianskom stretnutí
s maďarským kolegom, vychádzal z toho, že všetkým záleží na dobrom
spolužití. Dodal, že Medgyessymu vyjadril zásadný nesúhlas aj
s upravenou podobou maďarského krajanského zákona.

Dzurinda v reakcii na otázku TASR o ďalšej situácii v koalícii
po výsledku stretnutia s Medgyessym povedal, že všetko záleží na
dobrej vôli a správnom chápaní vecí. Ako uviedol, domnieva sa, že má
veľké množstvo argumentov, ktoré hovoria o tom, že ak by bol takýto
zákon aplikovaný voči Slovensku, došlo by k diskriminácii občanov na
etnickom princípe a zákon by mal exteritoriálne účinky.

Dzurinda zdôraznil, že má dobré dôvody aj k tomu, aby sa
uchádzal aj o porozumenie všetkých koaličných partnerov. Pri tejto
príležitosti ocenil Stranu maďarskej koalície (SMK) a priamo aj jej
predsedu Bélu Bugára, ktorý pochopil, že prípadná podpora a zvýšenie
kvality vzdelávania nemôže ísť do rúk ľudí, ale inštitúciám.

Na tomto príklade slovenský premiér deklaroval, že "jestvuje
základná suma pochopenia, aby sme si dobre rozumeli, a aby sme mohli
ďalej plniť úlohy a zodpovednosť, na ktorých sme sa pri podpísaní
koaličnej zmluvy dohodli."

Slovensko má eminentný záujem o život slovenskej menšiny
v zahraničí, aj v Maďarsku, alebo vo Vojvodine. "Myslím si že pán
Bugár aj SMK tomuto rozumie", poznamenal premiér a dodal, že mal
štyri roky skvelé vzťahy s SMK. Rovnako chce mať dobré vzťahy aj
s maďarským premiérom Medgyessym.

Dzurinda pripomenul svojmu partnerovi, že SMK navrhuje
zriadenie univerzity na vzdelávanie maďarských pedagógov, pričom
položil rečníck
u otázku, či to nie je dobré vysvedčenie slovenskej starostlivosti
o národnostné menšiny.

Maďarský premiér na to podľa Dzurindu odpovedal, že to
neznamená, že to nemôžu robiť lepšie aešte kvalitnejšie. "Na to
jednoznačne odpovedám áno, môžme. Robme to, ale európskym spôsobom
a európskym štýlom", zdôraznil slovenský premiér.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 514
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 9 349
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 172
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 288
 5. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 985
 6. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 1 804
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 756
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 598
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 1 318
 10. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 1 287

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Šéf protikorupčného úradu Kovařík: O Ficovom hlase sme viedli polemiky

Policajti pri citlivých kauzách nemôžu zisťovať všetko, musia brať ohľad aj na česť politika, tvrdí Ficov šéf boja proti korupcii.

ŠPORT

Nórsky divák nevedel, že Sagana na Tour de France vylúčili

Ľudia v Nórsku si majstrovstvá sveta v cyklistike užívajú.

DOMOV

Zo Smeru odišiel celý regionálny klub, nechce povedať prečo

Sarosta obce Rišňovce sa sťažuje na ignoráciu zo strany vedenia Smeru.

Neprehliadnite tiež

Domov

Meteorológovia čakajú intenzívne zrážky, na Orave hrozia povodne

Na krajnom severe Slovenska môže v priebehu dňa spadnúť 35 až 45 mm zrážok.

Domov

Kiska: Facebook posilní tímy na vyhodnocovanie extrémistických príspevkov

Spolu s Petrom Pellegrinim sú pripravení spoločnosti pomôcť.

Domov

Prišla učiť angličtinu, pre políciu takmer nedostala víza

Pred cudzineckou políciou ľudia čakajú hodiny, často aj v noci. Ak sa nedostanú na rad, tak musia krajinu opustiť.

Domov

Zo Smeru odišiel celý regionálny klub, nechce povedať prečo

Sarosta obce Rišňovce sa sťažuje na ignoráciu zo strany vedenia Smeru. Krajský predseda Tibor Glenda zas hovorí o nátlaku na členov klubu.