Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

Budapešť 27. novembra (TASR) - Maďarského ministra zahraničných vecí Lászlóa Kovácsa prekvapilo tvrdé odmietavé stanovisko Slovenska k navrhovanej úprave krajanského zákona

SR podľa Kovácsa ešte nepovedala posledné slovo v otázke krajanského
zákona

Budapešť 27. novembra (TASR) - Maďarského ministra zahraničných vecí
Lászlóa Kovácsa prekvapilo tvrdé odmietavé stanovisko Slovenska
k navrhovanej úprave krajanského zákona. Kovács sa však domnieva, že
partneri sa dokážu k tejto téme vrátiť po komunálnych voľbách na
Slovensku.

Šéf maďarskej diplomacie v rannej relácii maďarskej
verejnoprávnej televízie M1 dnes v súvislosti s utorňajším neúspešným
rokovaním premiérov Mikuláša Dzurindu a jeho maďarského partnera
Pétera Medgyessyho povedal, že podľa jeho názoru Slovensko ešte
nepovedalo posledné slovo v otázke krajanského zákona. Ako dodal,
maďarská vláda má čisté svedomie, krajanský zákon dala do súladu
s európskymi normami a pravidlami.

Návrh úpravy, ktorý bude predložený maďarskému parlamentu, je
v súlade s európskymi normami a dáva nádej, že bude možné dosiahnuť
dohodu, konštatoval Kovács.

Na margo pripravovanej správy Parlamentného zhromaždenia Rady
Európy vo veci krajanského zákona maďarský minister povedal, že Rada
Európy, ktorej Maďarsko je členom od roku 1990, nie je totožná
s Európskou úniou. Maďarsko musí dať zákon do súladu s princípmi EÚ.

Kovács dodal, že s veľkou pravdepodobnosťou po vstupe do únie
1. mája 2004 celý krajanský zákon bude potrebné zrušiť, pretože únia
takýto spôsob diskriminačného zaobchádzania na základe etnického
princípu nepovoľuje žiadnej svojej členskej krajine - tento zákon
teda bude mať krátku životnosť.

Nezávisle na tom názor Rady Európy pre Maďarsko nie je záväzný.
Vyhlásenie spravodajcu Erika Jürgensa má slabinu v tom, že jeho RE
poverila vypracovať správu o európskej menšinovej praxi, vrátane
krajanských zákonov, avšak on sa sústredil iba na maďarský krajanský
zákon, poznamenal minister Kovács.


ESĽP: Slovensko zaplatí dvom občanom 270.000 korún

Brusel/Štrasburg 27. novembra (TASR) - Slovensko dosiahlo na
Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu súdny zmier
s dvoma svojimi občanmi, ktorým bude musieť zaplatiť dovedna 270.000
korún.

V prípade slovenského občana Dušana Končeka išlo o žalobu proti
SR za prieťahy v súdnom konaní a nespravodlivý proces v spore
o odobratie vodičského preukazu po tom, ako mal žalobca v roku 1996
dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu.

Po tom, ako sa celý prípad vliekol niekoľko rokov po rôznych
súdoch, zažaloval Konček Slovensko v Štrasburgu. V auguste mu SR
ponúkla súdny zmier a vyplatenie sumy 140.000 korún, čo žalobca
prijal. ESĽP v utorok súdny zmier schválil a prípad uzavrel.

Druhý slovenský občan Štefan Varga sa sťažoval okrem iného na
príliš dlhé trvanie trestného stíhania, ktoré voči nemu viedli
slovenské orgány, ako aj na nemožnosť účinného odvolania. Vargu
stíhali za krádež a narušenie súkromia.

V auguste mu SR ponúkla súdny zmier a vyplatenie sumy 130.000
korún, čo žalobca prijal. Štrasburský súd s tým súhlasil a prípad
v utorok uzavrel.

Slovensko tak bude musieť opäť platiť svojim občanom, tentokrát
270.000 korún. Len pred dvoma týždňami prehrala SR na štrasburskom
súde tri súdne spory, čo bude daňových poplatníkov stáť vyše 330.000
korún.


Magyar Nemzet: Dzurinda prakticky zmietol zo stola krajanský zákon
(monitor)

Budapešť 27. novembra (TASR) - Všetky maďarské denníky sa venujú dnes
na titulných stranách bezvýslednému utorňajšiemu rokovaniu premiérov
Mikuláša Dzurindu a Pétera Medgyessyho vo veci úpravy krajanského
zákona.

Podľa novín Magyar Nemzet je pre Dzurindu celý krajanský zákon
neprijateľný. Népszabadság pripomína, že Medgyessy zvažuje zvolanie
Stálej maďarskej konferencie (MÁÉRT).

Viditeľným fiaskom sa skončil utorkový slovensko-maďarský
summit po tom, ako Mikuláš Dzurinda prakticky zmietol zo stola
kompromisný návrh úpravy krajanského zákona, konštatuje Magyar
Nemzet.

Premiéri prišli na tlačovú besedu po rokovaní očividne
v napätej nálade, kde Medgyessy vyhlásil že vysvitlo, pre Bratislavu
nie je prijateľná žiadna korekcia krajanského zákona.

Neuskutočnenie dohody vybuchlo ako bomba, lebo ešte v utorok
predpoludním podpredseda slovenskej vlády Pál Csáky vyhlásil, že
Európska únia a Európska komisia súhlasia s modelom úpravy zákona,
poznamenáva Magyar Nemzet.

Denník pripomína, že podľa Dzurindu existujú prostriedky na to,
aby zabránili praktické uplatnenie zákona na Slovensku. Maďarský
premiér sa nemieni vzdať otázky krajanského zákona, jeho novelu vláda
predloží parlamentu.

Népszabadság konštatuje, že sa nepodarilo uzatvoriť rok
trvajúcu diskusiu o krajanskom zákone, Slovensko vytýka
exteritoriálny účinok zákona a diskrimináciu svojich občanov na
etnickom princípe.

Medgyessy vyhlásil, že postoj Slovenska ku krajanskému zákonu
neovplyvní Madarsko v tom, aby ratifikovalo vstup SR do
Severoatlantickej aliancie.

Maďarský premiér možno už na budúci týždeň zvolá Stálu maďarskú
konferenciu (MÁÉRT), aby jej členov informoval o vývoji situácie
v otázke rokovaní o úprave krajanského zákona so Slovenskom
a Rumunskom, píše denník Népszabadság.


Handelsblatt: Slovensko nachádza svoje miesto v Európe (monitor)

Düsseldorf 27. novembra (TASR) - Po septembrových parlamentných
voľbách sa na Slovensku prejavujú náznaky konsolidácie a reformy.
Nový Dzurindov kabinet je stabilnejší, ako predchádzajúci a može byť
preto vo svojej činnosti dôslednejší.

Na Vianoce však nebude rozdeľovať nijaké darčeky. Chystá sa
totiž na radikálny rez do sociálnej oblasti a celkové krátenie
výdavkov, konštatuje dnešné vydanie nemeckého hospodárskeho denníka
Handelsblatt v úvodníku dvojstrany venovanej Slovensku.

V článku Bratislava modernizuje ozbrojené sily kvôli NATO
denník píše, že bruselská centrála Severoatlantickej aliancie
považuje Slovensko za vzor medzi svojimi kandidátskymi krajinami.

Takmer 1000 príslušníkov slovenskej armády sa podieľa
v súčasnosti na činnosti medzinárodných jednotiek OSN a NATO
v Macedónsku, Afganistane, Bosne, v Kosove, ale aj v iných,
odľahlejších častiach sveta.

Kvôli plánovanému členstvu v NATO však musí slovenská armáda
prejsť dôslednou modernizáciou a reformou. Politici v Bratislave
priznávajú, že táto úloha nebude ľahká.

Armáda sa totiž reformuje "za pochodu". Podľa ministra
zahraničných vecí Eduarda Kukana bude Slovensko spolupracovať s NATO
na riešení medzinárodných konfliktov aj naďalej.

Po zániku Česko-Slovenska sa muselo rozlohou a počtom
obyvateľov menšie Slovensko snažiť o získanie vlastného imidžu.
Vnútropolitické turbulencie v mladom štáte spôsobili, že tento cieľ
sa nedosahoval bez problémov.

Slovensko stálo niekoľko desaťročí v tieni Česka a ešte aj dnes
sa stane, že za metropolu Slovenska je považovaná Praha, pokračuje
článok, informujúci o najnovších dejinách a kultúrnych tradíciách
mladej republiky.

Záverečné príspevky na dvojstrane o SR patria článku
o slovenskom finančnom trhu a koncerne Volkswagen, najväčšom
zahraničnom investorovi v SR.


Bugár: Ak sa neuplatní dohoda SMK-Dzurinda, tak SMK už nebude
sprostredkovávať

Budapešť 27. novembra (TASR) - Predseda Strany maďarskej koalície
(SMK) Béla Bugár sa domnieva, že je priskoro robiť uzávery
z utorňajšieho rokovania premiérov Slovenska a Maďarska, ktorí sa na
úprave maďarského krajanského zákona nedohodli, píše dnešné vydanie
maďarského denníka Népszabadság.

Ak však naozaj neexistuje konsenzus a dohoda medzi SMK
a slovenským premiérom sa neuplatní, potom to, prirodzene, znamená,
že maďarská koalícia v budúcnosti takéto sprostredkovateľské úlohy
neprijme, cituje Népszabadság Bugára, podľa ktorého to môže pre
Slovensko znamenať aj obrovské straty.

Predseda SMK by bol rád, keby sa partneri neskôr predsa len
dohodli, lebo napätie, ktoré by zostalo, by mohlo negatívne ovplyvniť
integračné procesy, píše denník.

Výkonný podpredseda SMK Miklós Duray v tejto súvislosti
podľa Népszabadságu konštatoval, že Dzurinda v Budapešti použil opäť
tie argumenty, ktoré právnici už vyvrátili. Podľa Duraya ide o to, že
krajanský zákon nediskriminuje a nenarúša slovenský právny poriadok.


Prezident SR dostal čestný doktorát najstaršej vysokej školy
v Bulharsku

Sofia 27. novembra (TASR) - Akademický senát najstaršej vysokej školy
v Bulharsku - Univerzity sv. Klimenta Ochridského, ktorá je súčasne
najväčším vedecko-výskumným strediskom v tejto krajine dnes udelil
prezidentovi SR Rudolfovi Schusterovi titul doktor honoris causa.
Schuster sa tak stal nositeľom v poradí siedmeho čestného doktorátu.

V inauguračnom prejave Schuster pripomenul prínos
cyrilo-metodskej misie a účinkovanie najvýznamnejších učeníkov
slovanských vierozvestov sv. Klimenta Ochridského a sv. Gorazda.
Zdôraznil, že práve misia filozofa Konštantína a zákonodarcu Metoda
priniesla našim predkom vedomie rovnoprávnosti národov
a rovnocennosti ich jazykov. "Právo na bohoslužbu vo vlastnom jazyku
znamenalo v stredovekej hierarchii kultúrnych hodnôt najvyššie právo
národa, predovšetkým právo na zvrchovanosť vo všetkých oblastiach,
najmä v štátoprávnej", podčiarkol Schuster.

V krátkom historickom exkurze vyzdvihol aj fakt, že práve
Bulharsko sa stalo po roku 885 útočiskom žiakov Cyrila a Metoda, keď
sa stal správcom veľkomoravskej cirkvi nemecký biskup Wiching, ktorý
bol známym odporcom misie solúnskych bratov.

Titul doktor honoris causa udelila prezidentovi Schusterovi
doteraz Technická univerzita v Košiciach, banská univerzita vo
Wuppertali, Moskovská diplomatická akadémia, bratislavská Slovenská
technická univerzita, petrohradská architektonicko-stavebná
univerzita a krakovská Banícko-hutnícka akadémia.

Schuster má dnes v rámci krátkej pracovnej návštevy v Sofii
v programe ešte dve kultúrno-spoločenské akcie: zúčastní sa na
vernisáži výstavy dvoch slovenských výtvarníkov - maliara Jána
Kudličku a sochára Rastislava Biarinca - a bude prítomný na
prezentácii bulharského prekladu svojej knihy Ultimátum. Prezidenta
prijme aj jeho bulharský partner Georgi Parvanov a premiér Simeon
Sakskoburggotski.


Bratislava a Sofia chcú pred ratifikáciou prístupových procesov
spolupracovať

Sofia 27. novembra (TASR) - Bratislava a Sofia by mali pred
ratifikáciou prístupového procesu Slovenskej a Bulharskej republiky
do NATO kooperovať a koordinovať svoj postup. Dohodli sa na tom dnes
v Sofii bulharský prezident Georgi Parvanov a slovenský prezident
Rudolf Schuster.

Parvanov pred novinármi upresnil, že obe krajiny v krátkom čase
nadviažu kontakty na odbornej úrovni v oblasti vojenskej telefónnej
techniky. Bulharsko a Slovensko môžu podľa neho spolupracovať aj vo
sfére vojenského obranného priemyslu a v oblasti infraštruktúry, kde
slovenská strana ponúka odborníkov na výstavbu diaľnic a mostov
a obnovu železničných tratí.

Prezident Schuster prisľúbil, že slovenskí odborníci v tejto
oblasti navštívia Bulharsko. Prezident Schuster vidí tiež priestor na
spoluprácu v oblasti leteckého výcviku.

Nepochybuje o tom, že kvalitné služby v tomto smere poskytuje
letecká akadémia v Košiciach. Školia sa tu napríklad aj vojenskí
letci z Maďarska, ktoré je už napríklad členom aliancie, dodal
Schuster novinárom.

Bulharsko má podľa slov prezidenta Parvanova záujem aj
o slovenské skúsenosti pri výstavbe jadrových elektrární, ktoré môže
využiť pri realizácii projektu Belen. Prezident Schuster tiež
potvrdil na bilaterálnom rokovaní ochotu slovenskej strany podieľať
sa na Pakte stability.

Výmena odborníkov v oblasti ozbrojených síl, jadrovej
energetiky a dopravnej výstavby bola aj predmetom prezidentovho
rozhovoru s bulharským premiérom Simeonom Sakskoburggotským.

Sofiu zvlášť zaujíma postup Slovenska pri modernizácii jadrovej
elektrárne Jaslovské Bohunice, pretože aj Bulharsko čaká v súvislosti
so vstupom do Európskej únie riešenie tejto otázky.


Slovensko začne o vstupe do NATO rokovať 9. decembra

Brusel 27. novembra (TASR) - Slovensko absolvuje prvé konzultácie
o vstupe do NATO 9. decembra, keď bude rokovať o politických,
ekonomických a obranných otázkach. Oznámili to dnes v Bruseli
diplomatické zdroje. Ďalšie kolo konzultácií sa má potom uskutočniť
16. decembra.

Generálny tajomník NATO George Robertson poslal medzitým
siedmim krajinám pozvaným minulý týždeň na summite v Prahe listy,
v ktorých ich oficiálne informuje o začiatku konzultácií. Aliancia
v Prahe pozvala za nových členov Slovensko, Slovinsko, Estónsko,
Litvu, Lotyšsko, Bulharsko a Rumunsko.

Prístupové rokovania s NATO sa nebudú podobať na rozhovory
s EÚ, pôjde len o technické konzultácie o podmienkach členstva podľa
oblastí, v ktorých sa Slovensko i ďalší pozvaní už vyše tri roky
pripravujú v rámci Akčného plánu členstva (MAP).

Hoci predstavitelia NATO dnes novinárom tvrdili, že zatiaľ
neexistuje časový harmonogram stretnutí s jednotlivými pozvanými
štátmi, podľa informácií TASR bude Lotyšsko rokovať prvýkrát 4.
decembra, Slovensko 9. decembra, Bulharsko so Slovinskom majú prvý
termín až v januári.

Súčasne s priebehom prístupových konzultácií, ktoré sa skončia
zrejme vo februári 2003, navštívi pozvané krajiny tzv. NATO tím.
Prístupový protokol by mali budúci noví členovia podpísať v marci
2003, potom sa začne jeho ratifikácia.

Predstaviteľ NATO dnes upozornil, že vstup každej pozvanej
krajiny musí ratifikovať všetkých 19 členských štátov aliancie ako aj
daná vstupujúca krajina. "Ak jedna z krajín (protokol) neratifikuje,
celý proces sa zastaví," varoval.

Podľa NATO je výlučne na rozhodnutí každej kandidátskej
krajiny, ako chce svoj vstup do aliancie ratifikovať. Aliancia nebude
odporúčať, či majú rozhodnúť občania v referende alebo poslanci
v parlamente.

Podľa komuniké z Prahy by sa mala ratifikácia skončiť v takom
čase, aby sa pozvané štáty stali riadnymi členmi aliancie najneskôr
na ďalšom summite v máji 2004.


Štátny tajomník MZV SR József Berényi rokoval o prístupových
rokovaniach SR s EÚ

Kodaň 27. novembra (TASR) - Štátny tajomník ministerstva zahraničných
vecí SR József Berényi dnes počas návštevy v Kodani prerokoval
s dánskym ministrom pre európsku integráciu Bertelom Haarderom
aktuálne otázky záverečnej etapy prístupových rokovaní SR s EÚ
v nadväznosti na závery 3. kola rokovaní a návrh dánskeho
predsedníctva z 26. novembra.

Štátny tajomník ocenil ústretovosť uvedeného návrhu, ktorý
vytvára priaznivé predpoklady na úspešné ukončenie prístupových
rokovaní a pozvanie SR do EÚ na kodanskom summite EÚ v dňoch 12.
a 13. decembra tohto roku. Súčasne však pripomenul požiadavky SR
v nasledovných oblastiach: skrátenie dĺžky prechodného obdobia pri
vyplácaní priamych platieb poľnohospodárom, zmena postupu pri
vyplácaní zálohových platieb počas prvých dvoch rokov členstva v EÚ
a vyriešenie otázky ochrannej známky tokajského vína.

Berényi sa stretol aj s predsedom a členmi európskeho výboru
dánskeho parlamentu a diskutoval s nimi o postupe parlamentov oboch
krajín pri ratifikácii prístupových zmlúv do EÚ.


Prezident Schuster v Sofii pokrstil bulharský preklad knihy Ultimátum

Sofia 27. novembra (TASR) - Bulharský preklad svojej knihy Ultimátum
dnes v sofijskom hoteli Sheraton pokrstil prezident SR Rudolf
Schuster.

"Kniha nášho hosťa má hodnotu svedectva o európskych
udalostiach prelomového obdobia z konca 80. rokov," povedal pred
prítomnými veľvyslanec SR v Bulharsku Ján Kováč. "Rozpráva nielen
o osude jednotlivcov, ale o osude tisícov ľudí, či celého sveta,
ktorý sa v mnohom podobá práve na osudy Bulharov," dodal predseda
parlamentného výboru pre kultúru Stefan Danailov. Bulharský čitateľ
ostane po prečítaní tohto diela otrasený podobnosťou týchto osudov,
zdôraznil.

Schusterovo takmer 500-stranové dielo z roku 1996, v ktorom
zachytáva podrobnosti zo slovenského politického zákulisia z rokov
1989-92 vyšlo už aj v ruštine, češtine, nemčine a maďarčine a podľa
autora sa už hovorí aj o čínskom preklade. Jej voľným pokračovaním je
kniha Návrat do veľkej politiky z roku 1999.

Na dnešnom slávnostnom krste bulharskej mutácie knihy Ultimátum
sa zúčastnil aj bulharský prezident Georgi Parvanov, premiér Simeon
Sakskoburggotski a bývalí prezidenti Željo Želev a Petar Stojanov.

Prezident Schuster dnes na sofijskej univerzite sv. Klimenta
Ochridského prevzal titul doktor honoris causa. Zúčastnil sa aj na
slávnostnom otvorení výstavy sochára Rastislava Biarinca a maliara
Jána Kudličku. Absolvoval aj krátke rokovania s prezidentom
Parvanovom a premiérom Sakskoburggotským, v ktorých dominovala téma
vzájomnej výmeny odborníkov v oblasti energetiky, ozbrojených síl
a výstavby infraštruktúry.

Po prezentácii bulharskej mutácie Ultimáta prezident SR
odcestuje do vlasti.


Németh: Je dobré, že Medgyessy rokoval s Dzurindom v zmysle záverov
MÁÉRT

Budapešť 27. novembra (TASR) - Zväz mladých demokratov - Maďarská
občianska strana (FIDESZ-MPP) vyjadril radosť nad tým, že maďarský
premiér Péter Medgyessy rokoval v utorok so svojím slovenským
partnerom Mikulášom Dzurindom o úprave krajanského zákona v duchu
záverečného dokumentu Stálej maďarskej konferencie (MÁÉRT). Uviedol
to dnes v Budapešti podpredseda strany Zsolt Németh.

Predseda zahraničného výboru maďarského parlamentu ďalej
povedal, že slovenský návrh odvolať Zákon o Maďaroch žijúcich
v susedných krajinách je zarážajúci, a to aj preto, lebo popri
niektorých európskych štátoch aj Slovensko má právnu normu, ktorá
rieši vzťah krajanov s materskou krajinou.

Németh zdôraznil, že oprávnenosť maďarského krajanského zákona
vyjadrili dôležité medzinárodné inštitúcie, medzi nimi aj Benátska
komisia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
 2. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
 3. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
 4. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
 5. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
 6. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
 7. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
 8. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 9. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 10. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások
 1. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
 2. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
 3. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
 4. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 5. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 6. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
 7. Nová michalovská nemocnica otvorí brány: toto musíte vidieť!
 8. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
 9. Mladí vodiči preferujú čoraz silnejšie autá
 10. Ako sa zbaviť chladnej podlahy
 1. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky 14 648
 2. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 9 513
 3. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€ 4 633
 4. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií 3 675
 5. Ako sa zbaviť chladnej podlahy 2 983
 6. Moskva alebo Petrohrad? 2 122
 7. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu 1 902
 8. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť 1 798
 9. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 1 641
 10. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások 1 517

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Slovensko ničí lowcostová mentalita. Kedy s tým niečo urobíme?

Atmosféra nedôstojných príjmov a života nás ničí, z nej pramenia spoločenské nedorozumenia.

EKONOMIKA

Futej predáva strojárne v Detve, keď SNS chystá výrobu transportérov

Oslovili záujemcov z Česka a Slovenska.

DOMOV

Pavol Rusko s náramkom ďaleko nezájde

Je siedmym občanom, ktorý dostal monitorovací náramok bez odsúdenia.

Neprehliadnite tiež

Domov

Kiska otvoril v Mexiku podnikateľské fórum. Musíme investovať do ľudí, hovorí

Slovenský prezident je na štátnej návšteve Mexika do štvrtka.

Domov

Dobré ráno: Čína kúpi Markízu, tešiť sa budú oligarchovia

Televízia Markíza aj Nova sú na predaj. Zdá sa, že to zaplatia Číňania.

Domov

Advokát o esbéeskároch: Zákazníka môžu zadržať, ale je to na hrane

Už keď človek vstupuje do obchodu, je uzrozumený s tým, že podlieha kontrole, hovorí pre SME advokát JOZEF HERBULÁK.

Domov

Danko v dume dvoril Rusom, teraz, keď prekrúcajú ´68, mlčí

Danko je absolútne mimo reality, ohodnotil proruský sentiment šéfa slovenského parlamentu politológ Grigorij Mesežnikov.