Historický kalendár na 1. decembra

Svetový deň boja proti aids - vyhlásila Svetová zdravotnícka >organizácia (WHO) na podnet medzinárodnej konferencie o aids v Londýne (1988), oslavuje sa od roku 1988, keď zdôraznilo Valné zhromaždenie OSN hlboké znepokojenie nad tohto problému
Štátny sviatok Rumunskej republiky - Deň vytvorenia jednotného (pripojenie Sedmohradska, 1918)
Štátny sviatok Stredoafrickej republiky - Deň vzniku autonómneho štátu (1958)
Prvá adventná nedeľa, ktorou sa začína nový katolícky cirkevný rok

1757
- narodil sa v Dežericiach náboženský spisovateľ a cirkevný hodnostár
JOZEF BÉLIK, mecén bernolákovcov. Zomrel 5.3.1847

1792
- zomrel vo Viedni (Rakúsko) jezuita, filozof, autor učebníc
a vysokoškolský učiteľ MICHAL JÁN KLAUS. Narodil sa 16.1.1719

1847
- narodil sa v Bratislave veľkostatkár, geológ, spoluzakladateľ
a prvý tajomník Uhorskej geologickej spoločnosti VOJTECH INKEY.
Zomrel 31.8.1921

1887
- narodil sa v Pohronskej Polhore učiteľ, organista, divadelník
a ľudovýchovný pracovník ALOJZ LONGAUER, ktorý viedol a dirigoval
spevokol revúckej remeselníckej a obchodníckej jednoty, pričom bol
činný v mnohých miestnych organizáciách. Zomrel 29.12.1968

1897
- narodil sa v Třeboni (Česko) pedagóg, vydavateľ, spisovateľ pre
deti a mládež, publicista a maliar FRANTIŠEK VOLF, zberateľ
hudobného, tanečného folklóru a ľudovej slovesnosti, propagátor krás
Slovenska. Zomrel 3.7.1983
- narodil sa v Nových Zámkoch archivár a regionálny historik MIKULÁŠ
SCHNEIDER. Zomrel 16.6.1945

1912
- narodil sa v Podlužanoch katolícky kňaz, misionár Spoločnosti
Ježišovej, publicista a redaktor PAVOL BAJAN, prvý slovenský
spolupracovník slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu. Zomrel
10.8.1978

1917
- uskutočnili sa protesty proletariátu v Bratislave, Košiciach
a Lučenci za skončenie vojny

1932
- zomrel v Dolnom Kubíne-Veľkom Bysterci výrobca, konštruktér
a zlepšovateľ hospodárskeho náradia JÁN GUSTÁV MACKO. Narodil sa
5.8.1878
- narodil sa vo Varíne operný spevák (tenor) PAVOL GÁBOR, bývalý
sólista opery SND

1942
- narodila sa v Svederníku grafička a ilustrátorka AGNEŠA
BAKARDŽIEVA-HLOŽNÍKOVÁ

1952
- založili Výskumný ústav reumatologický v Piešťanoch

1957
- vznikol Čs. výbor pre rozhlas a televíziu, pričom na Slovensku
pôsobil Slovenský výbor pre rozhlas a televíziu

1972
- konal sa v Trenčíne zjazd Slovenského zväzu požiarnej ochrany

1977
- uskutočnilo sa zasadnutie deviateho pléna ÚV KSČ, pričom
prerokúvali správu predsedníctva o hlavných úlohách rozvoja národného
hospodárstva v roku 1978

1987
- prerokovalo predsedníctvo ÚV KSS správu vlády SSR o situácii na
vnútornom trhu

1992
- zomrel v Trnave futbalista a tréner ANTON MALATINSKÝ, ktorý bol
veľkým futbalovým odborníkom a známym hľadačom talentov v okolí
Trnavy. Narodil sa 15.1.1920

1997
- poveril generálny riaditeľ Stredoslovenského štátneho divadla
Juraj Sarvaš vedením SŠD - Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT)
vo Zvolene dovtedajšiu prevádzkovú manažérku a hlavnú ekonómku SŠD
Marcelu Krškovú
- zomrel sólista baletu MILAN HERÉNYI. Narodil sa 17.08.1923

---------------------------------------------------------------------

1167
- zlúčilo sa mnoho severotalianskych miest do Lombardskej ligy, aby
sa bránili proti politike nemeckého cisára Fridricha I. Barbarossu,
ktorú praktizoval v Taliansku a proti uzneseniam snemu z Roncaglie
z roku 1158

1572
- narodil sa český politik a spisovateľ VILÉM SLAVATA Z CHLUMU
A KOŠUMBERKA. Zomrel roku 1652

1722
- narodila sa nemecká poetka ANNA LUISE KARSCHOVÁ. Zomrela roku 1791

1792
- narodil sa ruský matematik, materialistický filozof a zakladateľ
neuklidovskej geometrie NIKOLAJ IVANOVIČ LOBAČEVSKIJ. Zomrel roku 1856

1847
- narodil sa český maliar ANTONÍN CHITTUSSI. Zomrel roku 1891

1877
- nadviazali pozemné telegrafické spojenie medzi východnou a západnou
Austráliou z Adelaide do Perthu

1892
- narodil sa rumunský prozaik a publicista CEZAR PETRESCU. Zomrel
roku 1961

1912
- narodil sa americký architekt japonského pôvodu MINORU JAMASAKI.
Zomrel roku 1986

1917
- prijala rada ľudových komisárov sovietskeho Ruska dekrét, podľa
ktorého sa Petrohradská tlačová agentúra stala ústredným informačným
orgánom pri rade ľudových komisárov
- odrazila rakúsko-uhorská armáda taliansky útok pri Monte Pertica
- narodil sa český psychológ JOSEF LINHART. Zomrel roku 1992
- konal sa v Petrohrade všeruský zjazd vojnového loďstva, pričom
schválili rezolúciu o podpore sovietskej moci a novej organizácii
vojnového loďstva
- ustanovili vo Vladivostoku sovietsku moc

1922
- začala v Chicagu sériu koncertov džezová skupina Joea Kinga Olivera
a prvý raz s nimi hral aj z New Orleansu pochádzajúci trubkár Louis
Daniel Armstrong
- založil vo Warnemünde nemecký lietadlový konštruktér Ernst Heinkel
svoje závody na výrobu lietadiel

1927
- spustili medzi Viedňou a Berlínom do prevádzky prvú pravidelnú
obrazovú telegrafickú službu Siemens-Karolus-Telefunken

1932
- narodil sa chorvátsky prozaik, dramatik, básnik, literárny kritik
a prekladateľ ANTUN ŠOLJAN. Zomrel roku 1993

1937
- narodila sa česká divadelná herečka HANA FRANKOVÁ

1942
- zverejnili vo Veľkej Británii správu hospodárskeho experta Williama
Beveridgea o rozšírení štátnej sociálnej politiky, ktorá položila
základy moderného britského sociálneho štátu, pričom na jej základe
zaviedli v krajine dôchodky, sociálne, zdravotné a nezamestnanecké
poistenie
- zaviedli v USA prídelový systém na benzín
- začali Nemci útočiť na tuniské Tebourby
- narodila sa česká divadelná herečka LIBUŠE ŠTĚDRÁ
- uskutočnili Spojenci nálet na Bizertu, Tunis, Gabes a Safákis
- vyzval vo Vichy admirál Charles Platon francúzske jednotky
rozmiestnené v severnej Afrike k pasívnemu odporu voči svojim
veliteľom a Spojencom
- zaútočili Briti na nemecko-taliansky konvoj, potopili štyri lode
a torpédoborec, no stratili torpédoborec Quentin
- vyhlásila Etiópia vojnu Nemecku a Japonsku

1947
- rozhodla sa vláda USA vybudovať na tichomorskom atole Etiwetok
pokusnú atómovú strelnicu
- zomrel nemecký chemik a spoluvynálezca metódy výroby syntetického
benzínu FRANZ JOSEPH EMIL FISCHER. Narodil sa roku 1877
- nedošlo na medzinárodnom kongrese socialistov v belgických
Antverpách k dohode o znovuzriadení Socialistickej internacionály
- zomrel britský matematik, autor prác z oblasti teórie čísiel
a funkcií GODFREY HAROLD HARDY. Narodil sa roku 1877

1952
- zomrel taliansky právnik, politik a štátnik VITTORIO EMANUELE
ORLANDO. Narodil sa roku 1860
- zomrel nemecký spisovateľ WILHELM SPEYER. Narodil sa roku 1887

1967

- odovzdali vo Švajčiarsku do užívania 6,6 kilometrov dlhý tunel cez
San Bernardino
- vyhlásili v severotanzánijskom meste Arusha tzv. Východoafrické
hospodárske spoločenstvo Keňa, Tanzánia a Uganda
- skončilo sa v dánskom mestečku Roskilde pri Kodani zasadnutie
medzinárodného Russellovho tribunálu, na ktorom vystúpilo vyše 40
svedkov z 15 krajín, pričom svedčili o zločinoch amerických
a saigonských vojakov vo Vietname a záverečný verdikt tribunálu
zdôraznil, že USA sa dopúšťajú vo Vietname zločinu genocídy
- zostavil prezident novovytvorenej Juhojemenskej ľudovej republiky
Kathán Muhammad Šáďbí prvú vládu a prevzal funkciu vrchného veliteľa
ozbrojených síl
- skončilo sa v sovietskom meste Melekess 13. zasadnutie stálej
komisie RVHP pre mierové využitie atómovej energie

1972
- otvorila Sýria po 16 mesiacoch hranice s Jordánskom
- dokončili India a Pakistan vzájomnú výmenu vojakov zajatých na
západnom fronte v roku 1971
- zomrel taliansky právnik, politik a štátnik ANTONIO SEGNI. Narodil
sa roku 1891
- vyhlásili v Saigone ďalšie dekréty, ktoré zväčšovali diktátorské
právomoci Thieuovej vlády
- začalo sa v Bruseli trojdňové zasadnutie Medzinárodného výboru pre
európsku bezpečnosť
- vydala skupina Wings vo Veľkej Británii nahrávku Hi, Hi, Hi

1977
- schválilo zasadnutie ÚV Maďarskej socialistickej robotníckej strany
správu o plnení národohospodárskeho plánu na rok 1977 a smernicu
plánu a štátny rozpočet na rok 1978
- začala sa šesťdňová návšteva delegácie NDR na čele s Erichom
Honeckerom vo Vietname, pričom podpísali zmluvu o priateľstve
a spolupráci

1982
- začalo sa v Bruseli dvojdňové zasadnutie výboru NATO pre vojenské
plánovanie, pričom komuniké potvrdilo zámer rozmiestniť v západnej
Európe 572 nových jadrových rakiet a súhlasilo s plánom generála
Rogersa na zvýšenie počtu konvenčných zbraní (najmä zbraní pre
vedenie tzv. elektronickej vojny), ktorý predpokladal každoročné
zvýšenie vojenských výdavkov štátov NATO o štyri percentá
- založili Medzinárodnú federáciu združení dobrovoľných požiarnikov
(FWVFA), pričom ustanovujúca konferencia sa konala v Tokiu za účasti
17 krajín
- spáchali v západnom Bejrúte na predsedu Pokrokovej socialistickej
strany Valida Džumbláta atentát, pričom ho ľahko zranili, avšak štyri
osoby zabili a 16 zranili
- začala sa trojdňová návšteva amerického prezidenta Ronalda Reagana
v Brazílii, pričom dohodli vytvorenie štyroch skupín na vypracovanie
hospodárskej, technickej, energetickej a vojenskej spolupráce

1987
- začala sa v tanzánijskom meste Arusha medzinárodná konferencia
Národy sveta proti apartheidu, za demokratickú Južnú Afriku s účasťou
500 delegátov z 50 krajín, pričom v záverečnom vyhlásení vyzvali
svetovú verejnosť k záväzným sankciám voči JAR
- obnovil podľa oznámenia Irán diplomatické styky s Francúzskom
- začala sa na Filipínach predvolebná kampaň, pričom vypuklo
politicky motivované násilie a do 28.12. zabili 16 kandidátov
- začali srílanskí tamilskí extrémisti z organizácie Tigre
oslobodenia tamilského Ílamu hromadne odovzdávať zbrane


1992
- začalo sa v Moskve 14-dňové siedme zasadnutie Zjazdu ľudových
poslancov, pričom schválili novelu ústavy a radikálnu reformátorskú
politiku vlády Jegora Gajdara podrobili kritike, hoci Boris Jeľcin
žiadal o konsolidačné obdobie, nakoniec Gajdara nezvolili na čelo
vlády, ale Viktora Černomyrdina
- odmietla kubánska vláda kontrolu dodržiavania ľudských práv orgánmi
OSN
- začal sa repatriačný program schválený v októbri iránskou
a afganskou vládou pod koordináciou OSN, ktorý rátal s návratom
500.000 Afgancov, pričom počas 14-ročnej občianskej vojny odišli 2-3
milióny obyvateľov
- informoval vo Vladivostoku veliteľ flotily admirál G. Chvastov
skupinu amerických senátorov o skončení bojovej pohotovosti ruských
vojenských plavidiel Tichomorského loďstva, pričom atómové ponorky
zastavili hliadkovanie pri brehoch USA
- začalo sa v saudskoarabskej Džidde dvojdňové rokovanie 17 ministrov
zahraničných vecí islamských krajín o pomoci bosnianskym moslimom,
pričom žiadali rozhodnúť Bezpečnostnú radu OSN o vojenskej
intervencii v Bosne a zrušiť embargo na dodávky zbraní pre Bosnu,
avšak zmocnenci OSN a Európskeho spoločenstva Cyrus Vance a David
Owen požiadavky odmietli a opustili zasadnutie pred záverom
- protestovali v Paríži desaťtisíce roľníkov z krajín Európskej únie
(EÚ) proti dohode USA - EÚ, ktorou sa krátili dotácie pre roľníkov
v krajinách EÚ

1997
- začala sa v japonskom meste Kjóto 13-dňová Medzinárodná konferencia
o ovzduší s účasťou predstaviteľov 165 signatárskych krajín Konvencie
OSN o klimatických zmenách s cieľom vypracovať medzinárodný protokol
na zníženie emisie plynov spôsobujúcich skleníkový efekt, ktorý
zapríčiňuje ohrievanie ovzdušia
- stalo sa Rakúsko plnoprávnym členom európskej dohody o otvorených
hraniciach, ktorá je známa pod názvom Schengenská dohoda
- zomrel francúzsky džezový huslista STÉPHANE GRAPPELLI, nositeľ Radu
čestnej légie, ktorý ako tzv. otec francúzskej husľovej džezovej
hudby bol majstrom improvizácie a jeho lyrická hra často pripomínala
motívy cigánskej hudby, pričom patrí medzi prvých priekopníkov
džezovej hry na husliach. Narodil sa roku 1908
- odsúdil v Madride Najvyšší španielsky súd na sedem rokov väzenia
každého z 23 predstaviteľov baskickej politickej strany Herri
Batasuna, ktorú považujú za politické krídlo zakázanej teroristickej
organizácie ETA

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 15 982
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 12 763
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 10 003
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 567
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 385
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 869
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 486
 8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 457
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 291
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 023

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Astronautka z NASA: Vidieť Zem oproti čiernote vesmíru je neuveriteľné

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

SVET

Minúta po minúte: Merkelová môže byť štvrtýkrát kancelárkou

Jej konzervatívci vedú nad druhými socialistami Martina Schulza.

SVET

Merkelová bude pokračovať. Nikto však nevie ako, hovorí analytik

Nemecká kancelárka je istou víťazkou nedeľných volieb už teraz.

Neprehliadnite tiež

Domov

Aké stíhačky môže kúpiť Slovensko a ktoré ponuky sú nereálne?

Rozhodovať sa bude len medzi gripenmi a stíhačkami F-16. Analytik by radšej bral menej kusov, ale modernejších lietadiel

Domov

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine kontrolovaných zmrzlinární zistili hygienici nedostatky.

Domov

Z eurofondov sa nič nerozkradlo, Plavčan urobil kroky, hovorí Paška z SNS

Vláda robí dlhodobé opatrenia proti korupcii, povedal Ján Podmanický zo Smeru.

Domov

Danko nemá problém zasmiať sa na ľudovej tvorivosti aj na jeho účet

Prekáža mu, keď niektoré strany manipulujú verejnou mienkou.