Historický kalendár na 30. novembra

Štátny sviatok Barbadosu - Deň vyhlásenia nezávislosti (1966)
Štátny sviatok Beninskej republiky - spája sa výročie vyhlásenia

programu beninskej revolúcie a budovanie socializmu z roku 1974 a

premenovanie Dahome na Beninskú ľudovú republiku roku 1975
Deň nezávislosti v Jemenskej republike - výročie nezávislosti (1967)
Deň Bonifacia na Filipínach - narodeniny Andresa Bonifacia, vodcu

protišpanielskeho povstania roku 1896 (výročie, 1863)
Deň počítačovej bezpečnosti - vyhlásila Association of computing

machinery (ACM) roku 1988 so zámerom poukázať na bezpečnosť

počítačov, pričom sa oslavuje vo viacerých krajinách, hoci niektoré

organizácie (ak ide o deň víkendu) si ho pripomínajú nasledujúci

pracovný deň
Ondrej, apoštol

1672
- narodil sa v Žiline alebo Zvolene evanjelický farár, historický
spisovateľ a jazykovedec JÁN FISCHER (Piscatoris), autor latinskej
dizertácie, v ktorej vyzdvihuje starobylosť slovanského jazyka
a právo na jeho používanie, a veľkú užitočnosť, ktorá slúži na
upevňovanie zmluvných, hospodárskych a obchodných zväzkov, na
poznávanie kultúrnej histórie. Zomrel 14.4.1720

1837
- zomrel v Bratislave jazykovedec a publicista ŠTEFAN ČELKO. Narodil
sa 3.9.1773

1847
- zvolilo mesto Zvolen za svojho poslanca na uhorský snem Ľudovíta
Štúra

1862
- narodila sa v Badíne pedagogička MÁRIA IZÁKOVÁ, ktorá bola prvou
riaditeľkou vyššej dievčenskej školy a dievčenského gymnázia, pričom
sa zaslúžila o rozvoj dievčenského školstva na Slovensku. Zomrela
17.9.19034

1867
- prijali návrh stanov Dobrovoľného hasičského zboru v Bratislave,
ktorý schválilo viedenské Ministerstvo vnútra v decembri 1867
a samostatný zbor založili 23.2.1868, pričom patrí medzi najstaršie
na dnešnom území Slovenska

1887
- narodil sa v Brezovej pod Bradlom predstaviteľ funkcionalistickej
architektúry JURAJ TVAROŽEK, jeden z najvýznamnejších slovenských
architektov medzivojnového obdobia (Metropol, Štátna sporiteľňa
na Námestí SNP v Bratislave, autor územných a regulačných plánov
v Kremnici a Bratislave). Zomrel 12.1.1966

1907
- narodil sa v Smoleniciach politický a odborársky funkcionár ONDREJ
BRÁZDOVIČ. Zomrel 8.9.1980
- zaistili a v Segedíne uväznili Andreja Hlinku na dva roky

1922
- zomrel v Spišskom Podhradí-Spišskej Kapitule historik a cirkevný
hodnostár MARTIN PIRHALLA. Narodil sa 12.10.1852

1942
- narodil sa v Bratislave fotoreportér MILAN RICHTER
- narodila sa HEATHER TREBATICKÁ, členka Slovenskej spoločnosti
prekladateľov umeleckej literatúry
- narodil sa dizajnér VIKTOR ŠIŠOLÁK, člen Spolku architektov
Slovenska

1947
- otvorili znovu prevádzku na železničnej trati Kapušany - Strážske,
ktorá bola počas vojny zničená
- narodila sa publicistka ŽARKA POLÁKOVÁ, členka Slovenského
syndikátu novinárov

1952 - 50. VÝROČIE
- objavili Gombaseckú jaskyňu
- bola v Bánove posviacka nového hlavného oltára farského kostola

1967
- začalo sa v Prahe dvojdňové zasadnutie Národného zhromaždenia (NZ),
pričom prerokúvali komplex zákonov súvisiacich s prípravou volieb do
NZ, SNR a národných výborov (NV), vládnych návrhov zákonov o hlavnom
meste a NV pôsobiacich v Prahe, vládnom návrhu NZ schvaľujúcim
vzorový štatút mestských NV a niektorých zmenách v socialistickom
zabezpečení družstevných roľníkov

1982
- uskutočnilo sa zasadnutie ÚV KSS, pričom prerokovali štátny plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja SSR na rok 1983
- vymenovali za ministra priemyslu Pavla Hrivnáka, ministra
spravodlivosti Jána Pješčaka a ministra obchodu Jaroslava Zelku

1997
- skončil sa vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť spoločný výcvik
príslušníkov jednotiek rýchleho nasadenia Armády Slovenskej republiky
a armády Nemeckej spolkovej republiky (Bundeswehru), pričom išlo o
prvé cvičenie takéhoto rozsahu a zamerania v novodobej histórii
spolupráce armád oboch krajín

---------------------------------------------------------------------

722
- vymenovali v Ríme Bonifáca za misijného biskupa pre Nemecko bez
pevného sídla

1602
- narodil sa nemecký politik, prírodovedec a vynálezca vzduchového
čerpadla OTTO VON GUERICKE, jeden zo zakladateľov aeromechaniky,
ktorý pomocou tzv. magdeburských pologulí dokázal existenciu tlaku
vzduchu. Zomrel roku 1686

1647
- zomrel taliansky jezuita, pedagóg, matematik, astronóm a formulátor
princípov infinitezimálneho počtu FRANCESCO BONAVENTURA CAVALIERI.
Narodil sa roku 1598

1667
- narodil sa anglický prozaik, satirik a básnik JONATHAN SWIFT.
Zomrel roku 1745

1817
- narodil sa nemecký právnik, historik, politik, vysokoškolský
pedagóg a odborný spisovateľ THEODOR MOMMSEN, laureát Nobelovej ceny
(1902). Zomrel roku 1903

1862
- založil Vojtěch Náprstek na Betlémskom námestí v Prahe priemyslové
múzeum, ktoré neskôr premenovali na národopisné múzeum

1872
- uskutočnil sa v Glasgowe prvý medzištátny futbalový zápas
v dejinách medzi Anglickom a Škótskom, ktorý sa skončil remízou 0:0

1887
- narodil sa taliansky prozaik, dramatik a divadelný kritik PIER
MARIA ROSSO DI SAN SECONDO. Zomrel roku 1956

1917
- znárodnila Rada ľudových komisárov Likinskú manufaktúru, pričom
išlo o prvý znárodnený podnik v sovietskom Rusku

1922
- založili Medzinárodnú organizáciu pre pomoc bojovníkom revolúcie
(Medzinárodná Červená pomoc)

1922
- vydala sa na skúšobnú plavbu prvá japonská materská lietadlová loď
Hošo (kapacita 21 lietadiel)
- odčlenila sa Čečenská autonómna oblasť od Horskej Autonómnej SSR,
ktorá združovala Ingušov, Čečenov, Kabardov, Balkarov, Karačajcov
a Čerkesov

1927
- predložila na štvrtom zasadnutí prípravnej komisie Spoločnosti
národov pre medzinárodnú konferenciu o odzbrojení sovietska delegácia
menom Maxima Litvinova návrh zásad všeobecného a úplného odzbrojenia,
pričom ZSSR sa na zasadnutí konferencie zúčastnil prvý raz

1932
- oznámila vláda USA, že do troch mesiacov stiahne svoje vojská
z Nikaraguy, ktoré tam prišli v roku 1912, aby pomohli zvrhnúť
liberálneho prezidenta Santosa Zelayu, pretože sa bránil vplyvu
Washingtonu
- narodil sa americký filmový herec ROBERT VAUGHN

1937
- narodila sa česká sólistka baletu JANA VEVERKOVÁ
- narodil sa britský filmový režisér RIDLEY SCOTT

1942
- vstúpili britské vojská na územie Tuniska
- odohrali sa južne od Guadalcanalu (Šalamúnove ostrov) pri ostrove
Tassafaronga námorné boje, pričom Japonci potopili americký krížnik
Northampton a ďalšie tri poškodili
- uskutočnili Američania nálet na barmský Rangún
- rokoval poľský premiér generál Wladyslaw Sikorski s americkým
prezidentom Franklinom Delanom Rooseveltom
- založili Komunistickú stranu Thajska
- prenikli sovietske vojská po úspešnom odrazení nepriateľských
útokov na čiaru riek Čir a Don, pričom zároveň pokračovali aj
operácie proti obkľúčenému nepriateľovi na vnútornom fronte
(obkľúčené územie sa zmenšilo o vyše polovicu a takmer zo všetkých
smerov ho ostreľovalo sovietske delostrelectvo)

1947
- narodil sa americký filmový herec MANDY PATINKIN
- mali USA podľa sčítania ľudu okolo 145 miliónov obyvateľov
- narodil sa americký dramatik DAVID MAMET
- vyhlásil Najvyšší arabský výbor v Palestíne rozhodnutie OSN
o rozdelení krajiny za nezákonné, pričom vyzval obyvateľov na
generálny štrajk a Palestínčania zaútočili na židovské osady
- zomrel nemecký filmový režisér, herec a scenárista ERNST LUBITSCH,
ktorý pôsobil v USA. Narodil sa roku 1892

1952
- označil Bonn výsledky krajinských volieb Sársku za nelegálne,
pretože povolili iba strany blízke Francúzsku a štvrtina oprávnených
voličov odovzdala neplatné hlasovacie lístky

1957
- zomrel svetoznámy taliansky operný spevák (tenor) BENJAMINO GIGLI,
ktorý vynikal v talianskom a francúzskom repertoári. Narodil sa roku
1890
- zomrel nemecký spisovateľ RUDOLF HEINRICH DAUMANN. Narodil sa roku
1896

1962
- odstúpil po afére Spiegel nemecký minister obrany Franz-Josef
Strauss, pričom 50 policajtov na príkaz vyšetrujúceho sudcu
prehľadalo v októbri miestnosti redakcie západonemeckého
spravodajského týždenníka Der Spiegel (kritického voči vláde Konrada
Adenauera) v Bonne a Hamburgu, pretože údajne vyzradili štátne
vojenské tajomstvo - šéfredaktorov Clausa Jacobiho a Johannesa
Engela, vydavateľa Rudolfa Augsteina zadržali a zástupcu šéfredaktora
Conrada Ahlersa zatkli na dovolenke v Španielsku a letecky ho
dopravili do Nemecka
- potvrdilo Valné zhromaždenie OSN barmského diplomata U Thanta vo
funkcii generálneho tajomníka OSN na ďalšie štyri roky

1967
- vyhlásila slávnostne a oficiálne nezávislosť bývalá britská kolónia
Aden pod názvom Juhojemenská ľudová republika, pričom z oblasti
odišlo posledných 900 britských vojakov, čím sa skončilo 128-ročné
britské panstvo v Jemene a prezidentom sa stal na dva roky vodca
Národnoolobodzovacej fronty Kathán Muhammad Šáďbí
- oznámil býval americký prezident Dwight David Eisenhower zasnúbenie
s Juliou Nixonovou
- uzavreli Grécko a Turecko dohodu o riešení cyperskej krízy
- postihlo západomacedónsku dedinu Debar pri albánskych hraniciach
zemetrasenie, pričom zahynulo 60 osôb a 80 percent domov bolo
neobývateľných
- zomrel český maliar a umeleckopriemyslový výtvarník JAROSLAV JAREŠ,
tvorca čs. štátnej vlajky a znaku v roku 1918. Narodil sa roku 1886
- postihlo oblasť albánskeho mesta Dibra zemetrasenie, pričom
zahynulo asi 10 osôb, 124 bolo zranených a zrútilo sa vyše 2000 domov
- zabili podľa oznámenia saigonskeho amerického vojenského hovorcu od
januára 1961 vo Vietname vyše 15.000 amerických vojakov a minimálne
90.000 bolo zranených, pričom 914 Američanov bolo nezvestných
- zomrel americký biochemik poľského pôvodu, výskumník choroby
beri-beri, objaviteľ vitamínov a ich pomenovania KAZIMIERZ (Casimir)
FUNK. Narodil sa roku 1884
- zvolili Yusofa Ibn Ishaka za prezidenta Singapuru na ďalšie
štvorročné funkčné obdobie, ktoré sa malo začať v auguste 1968,
pričom bol prezidentom od roku 1959
- museli do tohto dňa vo Veľkej Británii pre epidémiu slintačky
a krívačky nútene poraziť 220.517 kusov dobytka

1972
- zrazil sa v severnom Thajsku autobus s nákladným automobilom,
pričom zahynulo 23 osôb
- zvýšilo Francúzsko diskontnú sadzbu, pričom podobné opatrenie
uskutočnila aj NSR
- zomrel rakúsky hudobný skladateľ HANS ERICH APOSTEL. Narodil sa
roku 1901
- nastal výbuch v 10-poschodovom dome na rímskom predmestí, pričom
zahynulo 16 osôb a 65 bolo zranených
- zmocnil uruguajský parlament vládu k tretiemu predĺženiu tzv. stavu
vnútornej vojny

1977
- vypustil ZSSR úspešne Interkozmos 8, spoločnú družicu
(BĽR, ČSSR, NDR a ZSSR) na meranie koncentrácie nabitých častíc
- zomrel básnik, prozaik, dramatik a novinár MILOŠ CRNJANSKI,
predstaviteľ srbského modernizmu. Narodil sa roku 1893
- vybuchla v Ríme ilegálna továreň na výrobu zábavnej pyrotechniky,
pričom zahynulo 15 osôb
- zomrel britský dramatik TERRENCE MERVYN RATTIGAN. Narodil sa roku
1911
- predĺžila Bezpečnostná rada OSN mandát mimoriadnych síl OSN na
Golanských výšinách o ďalších šesť mesiacov
- uskutočnili sa rasistické parlamentné voľby v JAR, pričom vládna
Nacionalistická strana získala absolútnu väčšinu (134 kresiel)

1982
- zahynulo 29 osôb pri páde drôtov vysokého napätia
v severobrazílskom meste Natal
- zomrel český básnik a prekladateľ VILÉM ZÁVADA. Narodil sa roku 1905
- spôsobila podľa libanonskej Rady pre rozvoj a obnovu izraelská
invázia do Libanonu na obytných a hospodárskych objektoch škody za
1,9 miliardy dolárov, pričom z obytných štvrtí bol najviac postihnutý
západný Bejrút
- zomrel český huslista a hudobný pedagóg ALEXANDER PLOCEK. Narodil
sa roku 1914
- zahynulo počas trojročnej občianskej vojny v Salvádore (od
15.10.1979) 38.000 obyvateľov ako obetí pravicového teroru

1987
- začala sa v Bruseli séria zimných zasadnutí vrcholných politických
a vojenských orgánov NATO
- uskutočnilo Francúzsko na atole Mururoa podzemný jadrový pokus (tri
kilotony TNT)
- rokoval v Bagdade jordánsky kráľ Husajn s irackým prezidentom
S Husajnom o situácii na Blízkom východe a bilaterálnych vzťahoch
- zomrel americký spisovateľ JAMES BALDWIN. Narodil sa roku 1924
- začalo sa v Ženeve siedme kolo americko-sovietskych konzultácií
o zákaze chemických zbraní
- vysielali v americkej televízii interview generálneho tajomníka ÚV
KSSZ Michaila Gorbačova
- začali sa v Ženeve konzultácie výboru pre chemické zbrane s účasťou
40 štátov a pozorovateľov

1992
- schválila ruská vláda program privatizácie štátnych podnikov
a podnikov miestneho hospodárstva
- vykoľajili sa štyri vagóny vlaku a zrútili sa zo železničného
násypu pri Amsterdame, pričom zahynulo päť osôb a 33 bolo zranených
- dohodli sa v uzbeckom Termeze ministri obrany Kazachstanu,
Kirgizska, Ruska a Uzbekistanu na vytvorení spoločných mierových síl
SNŠ, ktoré mali pomôcť skončiť občiansku vojnu v Tadžikistane
- schválilo Valné zhromaždenie OSN Dohodu o zákaze chemických zbraní
- vydražil populárny spevák Rod Stewart svoje Lamborghini za 109.500
dolárov, čo bolo menej, než za čo ho kúpil (išlo o jeden z iba 13
vyrobených modelov)
- potvrdil Senát Ústavného súdu Ruskej federácie zákaz KSSZ

1997
- schválila Rada NATO tzv. tichou procedúrou texty protokolov
o vstupe Česka, Maďarska a Poľska
- začal sa po vyše troch rokoch od vstupu vojakov americkej armády na
Haiti odsun posledných 1170 príslušníkov misie OSN, ktorých mandát sa
v tento deň oficiálne skončil, vojaci pomáhali obnoveniu demokracie
a zachovaniu ústavného poriadku na ostrove
- oznámil kandidát vládnucej Liberálnej strany (PLH) Carlos Flores
svoje víťazstvo v prezidentských voľbách v Hondurase
- podali český predseda vlády Václav Klaus a jeho ministri demisiu

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
 10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
 7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 7 163
 2. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 6 155
 3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 3 843
 4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 590
 5. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 081
 6. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 2 009
 7. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 2 000
 8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 597
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 141
 10. Zvládnete tento test o jablkách a cideroch? Otestujte sa 707

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

OĽaNO nie je iba Matovič, hovorí jeho líder. Uvažuje, že sa stiahne z politiky

Líder OĽaNO Igor Matovič pre SME hovorí, že sa mu stalo niečo závažné.

KOMENTÁRE

(Ne)obyčajný človek Igor Matovič

Lídra Obyčajných ľudí šikanuje koalícia, no sám zo seba robí ľahký terč.

KULTÚRA

Besson sa chytil do vlastnej pasce. Valerian nič nové nepriniesol

Najviac dostane ten, kto nič nečaká.

TECH

S partnerom nezdieľate iba posteľ, máte rovnaké baktérie

Mikroflóra z vnútra stehien odhalí vaše pohlavie.