Historický kalendár na 30. novembra

Štátny sviatok Barbadosu - Deň vyhlásenia nezávislosti (1966)
Štátny sviatok Beninskej republiky - spája sa výročie vyhlásenia

programu beninskej revolúcie a budovanie socializmu z roku 1974 a

premenovanie Dahome na Beninskú ľudovú republiku roku 1975
Deň nezávislosti v Jemenskej republike - výročie nezávislosti (1967)
Deň Bonifacia na Filipínach - narodeniny Andresa Bonifacia, vodcu

protišpanielskeho povstania roku 1896 (výročie, 1863)
Deň počítačovej bezpečnosti - vyhlásila Association of computing

machinery (ACM) roku 1988 so zámerom poukázať na bezpečnosť

počítačov, pričom sa oslavuje vo viacerých krajinách, hoci niektoré

organizácie (ak ide o deň víkendu) si ho pripomínajú nasledujúci

pracovný deň
Ondrej, apoštol

1672
- narodil sa v Žiline alebo Zvolene evanjelický farár, historický
spisovateľ a jazykovedec JÁN FISCHER (Piscatoris), autor latinskej
dizertácie, v ktorej vyzdvihuje starobylosť slovanského jazyka
a právo na jeho používanie, a veľkú užitočnosť, ktorá slúži na
upevňovanie zmluvných, hospodárskych a obchodných zväzkov, na
poznávanie kultúrnej histórie. Zomrel 14.4.1720

1837
- zomrel v Bratislave jazykovedec a publicista ŠTEFAN ČELKO. Narodil
sa 3.9.1773

1847
- zvolilo mesto Zvolen za svojho poslanca na uhorský snem Ľudovíta
Štúra

1862
- narodila sa v Badíne pedagogička MÁRIA IZÁKOVÁ, ktorá bola prvou
riaditeľkou vyššej dievčenskej školy a dievčenského gymnázia, pričom
sa zaslúžila o rozvoj dievčenského školstva na Slovensku. Zomrela
17.9.19034

1867
- prijali návrh stanov Dobrovoľného hasičského zboru v Bratislave,
ktorý schválilo viedenské Ministerstvo vnútra v decembri 1867
a samostatný zbor založili 23.2.1868, pričom patrí medzi najstaršie
na dnešnom území Slovenska

1887
- narodil sa v Brezovej pod Bradlom predstaviteľ funkcionalistickej
architektúry JURAJ TVAROŽEK, jeden z najvýznamnejších slovenských
architektov medzivojnového obdobia (Metropol, Štátna sporiteľňa
na Námestí SNP v Bratislave, autor územných a regulačných plánov
v Kremnici a Bratislave). Zomrel 12.1.1966

1907
- narodil sa v Smoleniciach politický a odborársky funkcionár ONDREJ
BRÁZDOVIČ. Zomrel 8.9.1980
- zaistili a v Segedíne uväznili Andreja Hlinku na dva roky

1922
- zomrel v Spišskom Podhradí-Spišskej Kapitule historik a cirkevný
hodnostár MARTIN PIRHALLA. Narodil sa 12.10.1852

1942
- narodil sa v Bratislave fotoreportér MILAN RICHTER
- narodila sa HEATHER TREBATICKÁ, členka Slovenskej spoločnosti
prekladateľov umeleckej literatúry
- narodil sa dizajnér VIKTOR ŠIŠOLÁK, člen Spolku architektov
Slovenska

1947
- otvorili znovu prevádzku na železničnej trati Kapušany - Strážske,
ktorá bola počas vojny zničená
- narodila sa publicistka ŽARKA POLÁKOVÁ, členka Slovenského
syndikátu novinárov

1952 - 50. VÝROČIE
- objavili Gombaseckú jaskyňu
- bola v Bánove posviacka nového hlavného oltára farského kostola

1967
- začalo sa v Prahe dvojdňové zasadnutie Národného zhromaždenia (NZ),
pričom prerokúvali komplex zákonov súvisiacich s prípravou volieb do
NZ, SNR a národných výborov (NV), vládnych návrhov zákonov o hlavnom
meste a NV pôsobiacich v Prahe, vládnom návrhu NZ schvaľujúcim
vzorový štatút mestských NV a niektorých zmenách v socialistickom
zabezpečení družstevných roľníkov

1982
- uskutočnilo sa zasadnutie ÚV KSS, pričom prerokovali štátny plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja SSR na rok 1983
- vymenovali za ministra priemyslu Pavla Hrivnáka, ministra
spravodlivosti Jána Pješčaka a ministra obchodu Jaroslava Zelku

1997
- skončil sa vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť spoločný výcvik
príslušníkov jednotiek rýchleho nasadenia Armády Slovenskej republiky
a armády Nemeckej spolkovej republiky (Bundeswehru), pričom išlo o
prvé cvičenie takéhoto rozsahu a zamerania v novodobej histórii
spolupráce armád oboch krajín

---------------------------------------------------------------------

722
- vymenovali v Ríme Bonifáca za misijného biskupa pre Nemecko bez
pevného sídla

1602
- narodil sa nemecký politik, prírodovedec a vynálezca vzduchového
čerpadla OTTO VON GUERICKE, jeden zo zakladateľov aeromechaniky,
ktorý pomocou tzv. magdeburských pologulí dokázal existenciu tlaku
vzduchu. Zomrel roku 1686

1647
- zomrel taliansky jezuita, pedagóg, matematik, astronóm a formulátor
princípov infinitezimálneho počtu FRANCESCO BONAVENTURA CAVALIERI.
Narodil sa roku 1598

1667
- narodil sa anglický prozaik, satirik a básnik JONATHAN SWIFT.
Zomrel roku 1745

1817
- narodil sa nemecký právnik, historik, politik, vysokoškolský
pedagóg a odborný spisovateľ THEODOR MOMMSEN, laureát Nobelovej ceny
(1902). Zomrel roku 1903

1862
- založil Vojtěch Náprstek na Betlémskom námestí v Prahe priemyslové
múzeum, ktoré neskôr premenovali na národopisné múzeum

1872
- uskutočnil sa v Glasgowe prvý medzištátny futbalový zápas
v dejinách medzi Anglickom a Škótskom, ktorý sa skončil remízou 0:0

1887
- narodil sa taliansky prozaik, dramatik a divadelný kritik PIER
MARIA ROSSO DI SAN SECONDO. Zomrel roku 1956

1917
- znárodnila Rada ľudových komisárov Likinskú manufaktúru, pričom
išlo o prvý znárodnený podnik v sovietskom Rusku

1922
- založili Medzinárodnú organizáciu pre pomoc bojovníkom revolúcie
(Medzinárodná Červená pomoc)

1922
- vydala sa na skúšobnú plavbu prvá japonská materská lietadlová loď
Hošo (kapacita 21 lietadiel)
- odčlenila sa Čečenská autonómna oblasť od Horskej Autonómnej SSR,
ktorá združovala Ingušov, Čečenov, Kabardov, Balkarov, Karačajcov
a Čerkesov

1927
- predložila na štvrtom zasadnutí prípravnej komisie Spoločnosti
národov pre medzinárodnú konferenciu o odzbrojení sovietska delegácia
menom Maxima Litvinova návrh zásad všeobecného a úplného odzbrojenia,
pričom ZSSR sa na zasadnutí konferencie zúčastnil prvý raz

1932
- oznámila vláda USA, že do troch mesiacov stiahne svoje vojská
z Nikaraguy, ktoré tam prišli v roku 1912, aby pomohli zvrhnúť
liberálneho prezidenta Santosa Zelayu, pretože sa bránil vplyvu
Washingtonu
- narodil sa americký filmový herec ROBERT VAUGHN

1937
- narodila sa česká sólistka baletu JANA VEVERKOVÁ
- narodil sa britský filmový režisér RIDLEY SCOTT

1942
- vstúpili britské vojská na územie Tuniska
- odohrali sa južne od Guadalcanalu (Šalamúnove ostrov) pri ostrove
Tassafaronga námorné boje, pričom Japonci potopili americký krížnik
Northampton a ďalšie tri poškodili
- uskutočnili Američania nálet na barmský Rangún
- rokoval poľský premiér generál Wladyslaw Sikorski s americkým
prezidentom Franklinom Delanom Rooseveltom
- založili Komunistickú stranu Thajska
- prenikli sovietske vojská po úspešnom odrazení nepriateľských
útokov na čiaru riek Čir a Don, pričom zároveň pokračovali aj
operácie proti obkľúčenému nepriateľovi na vnútornom fronte
(obkľúčené územie sa zmenšilo o vyše polovicu a takmer zo všetkých
smerov ho ostreľovalo sovietske delostrelectvo)

1947
- narodil sa americký filmový herec MANDY PATINKIN
- mali USA podľa sčítania ľudu okolo 145 miliónov obyvateľov
- narodil sa americký dramatik DAVID MAMET
- vyhlásil Najvyšší arabský výbor v Palestíne rozhodnutie OSN
o rozdelení krajiny za nezákonné, pričom vyzval obyvateľov na
generálny štrajk a Palestínčania zaútočili na židovské osady
- zomrel nemecký filmový režisér, herec a scenárista ERNST LUBITSCH,
ktorý pôsobil v USA. Narodil sa roku 1892

1952
- označil Bonn výsledky krajinských volieb Sársku za nelegálne,
pretože povolili iba strany blízke Francúzsku a štvrtina oprávnených
voličov odovzdala neplatné hlasovacie lístky

1957
- zomrel svetoznámy taliansky operný spevák (tenor) BENJAMINO GIGLI,
ktorý vynikal v talianskom a francúzskom repertoári. Narodil sa roku
1890
- zomrel nemecký spisovateľ RUDOLF HEINRICH DAUMANN. Narodil sa roku
1896

1962
- odstúpil po afére Spiegel nemecký minister obrany Franz-Josef
Strauss, pričom 50 policajtov na príkaz vyšetrujúceho sudcu
prehľadalo v októbri miestnosti redakcie západonemeckého
spravodajského týždenníka Der Spiegel (kritického voči vláde Konrada
Adenauera) v Bonne a Hamburgu, pretože údajne vyzradili štátne
vojenské tajomstvo - šéfredaktorov Clausa Jacobiho a Johannesa
Engela, vydavateľa Rudolfa Augsteina zadržali a zástupcu šéfredaktora
Conrada Ahlersa zatkli na dovolenke v Španielsku a letecky ho
dopravili do Nemecka
- potvrdilo Valné zhromaždenie OSN barmského diplomata U Thanta vo
funkcii generálneho tajomníka OSN na ďalšie štyri roky

1967
- vyhlásila slávnostne a oficiálne nezávislosť bývalá britská kolónia
Aden pod názvom Juhojemenská ľudová republika, pričom z oblasti
odišlo posledných 900 britských vojakov, čím sa skončilo 128-ročné
britské panstvo v Jemene a prezidentom sa stal na dva roky vodca
Národnoolobodzovacej fronty Kathán Muhammad Šáďbí
- oznámil býval americký prezident Dwight David Eisenhower zasnúbenie
s Juliou Nixonovou
- uzavreli Grécko a Turecko dohodu o riešení cyperskej krízy
- postihlo západomacedónsku dedinu Debar pri albánskych hraniciach
zemetrasenie, pričom zahynulo 60 osôb a 80 percent domov bolo
neobývateľných
- zomrel český maliar a umeleckopriemyslový výtvarník JAROSLAV JAREŠ,
tvorca čs. štátnej vlajky a znaku v roku 1918. Narodil sa roku 1886
- postihlo oblasť albánskeho mesta Dibra zemetrasenie, pričom
zahynulo asi 10 osôb, 124 bolo zranených a zrútilo sa vyše 2000 domov
- zabili podľa oznámenia saigonskeho amerického vojenského hovorcu od
januára 1961 vo Vietname vyše 15.000 amerických vojakov a minimálne
90.000 bolo zranených, pričom 914 Američanov bolo nezvestných
- zomrel americký biochemik poľského pôvodu, výskumník choroby
beri-beri, objaviteľ vitamínov a ich pomenovania KAZIMIERZ (Casimir)
FUNK. Narodil sa roku 1884
- zvolili Yusofa Ibn Ishaka za prezidenta Singapuru na ďalšie
štvorročné funkčné obdobie, ktoré sa malo začať v auguste 1968,
pričom bol prezidentom od roku 1959
- museli do tohto dňa vo Veľkej Británii pre epidémiu slintačky
a krívačky nútene poraziť 220.517 kusov dobytka

1972
- zrazil sa v severnom Thajsku autobus s nákladným automobilom,
pričom zahynulo 23 osôb
- zvýšilo Francúzsko diskontnú sadzbu, pričom podobné opatrenie
uskutočnila aj NSR
- zomrel rakúsky hudobný skladateľ HANS ERICH APOSTEL. Narodil sa
roku 1901
- nastal výbuch v 10-poschodovom dome na rímskom predmestí, pričom
zahynulo 16 osôb a 65 bolo zranených
- zmocnil uruguajský parlament vládu k tretiemu predĺženiu tzv. stavu
vnútornej vojny

1977
- vypustil ZSSR úspešne Interkozmos 8, spoločnú družicu
(BĽR, ČSSR, NDR a ZSSR) na meranie koncentrácie nabitých častíc
- zomrel básnik, prozaik, dramatik a novinár MILOŠ CRNJANSKI,
predstaviteľ srbského modernizmu. Narodil sa roku 1893
- vybuchla v Ríme ilegálna továreň na výrobu zábavnej pyrotechniky,
pričom zahynulo 15 osôb
- zomrel britský dramatik TERRENCE MERVYN RATTIGAN. Narodil sa roku
1911
- predĺžila Bezpečnostná rada OSN mandát mimoriadnych síl OSN na
Golanských výšinách o ďalších šesť mesiacov
- uskutočnili sa rasistické parlamentné voľby v JAR, pričom vládna
Nacionalistická strana získala absolútnu väčšinu (134 kresiel)

1982
- zahynulo 29 osôb pri páde drôtov vysokého napätia
v severobrazílskom meste Natal
- zomrel český básnik a prekladateľ VILÉM ZÁVADA. Narodil sa roku 1905
- spôsobila podľa libanonskej Rady pre rozvoj a obnovu izraelská
invázia do Libanonu na obytných a hospodárskych objektoch škody za
1,9 miliardy dolárov, pričom z obytných štvrtí bol najviac postihnutý
západný Bejrút
- zomrel český huslista a hudobný pedagóg ALEXANDER PLOCEK. Narodil
sa roku 1914
- zahynulo počas trojročnej občianskej vojny v Salvádore (od
15.10.1979) 38.000 obyvateľov ako obetí pravicového teroru

1987
- začala sa v Bruseli séria zimných zasadnutí vrcholných politických
a vojenských orgánov NATO
- uskutočnilo Francúzsko na atole Mururoa podzemný jadrový pokus (tri
kilotony TNT)
- rokoval v Bagdade jordánsky kráľ Husajn s irackým prezidentom
S Husajnom o situácii na Blízkom východe a bilaterálnych vzťahoch
- zomrel americký spisovateľ JAMES BALDWIN. Narodil sa roku 1924
- začalo sa v Ženeve siedme kolo americko-sovietskych konzultácií
o zákaze chemických zbraní
- vysielali v americkej televízii interview generálneho tajomníka ÚV
KSSZ Michaila Gorbačova
- začali sa v Ženeve konzultácie výboru pre chemické zbrane s účasťou
40 štátov a pozorovateľov

1992
- schválila ruská vláda program privatizácie štátnych podnikov
a podnikov miestneho hospodárstva
- vykoľajili sa štyri vagóny vlaku a zrútili sa zo železničného
násypu pri Amsterdame, pričom zahynulo päť osôb a 33 bolo zranených
- dohodli sa v uzbeckom Termeze ministri obrany Kazachstanu,
Kirgizska, Ruska a Uzbekistanu na vytvorení spoločných mierových síl
SNŠ, ktoré mali pomôcť skončiť občiansku vojnu v Tadžikistane
- schválilo Valné zhromaždenie OSN Dohodu o zákaze chemických zbraní
- vydražil populárny spevák Rod Stewart svoje Lamborghini za 109.500
dolárov, čo bolo menej, než za čo ho kúpil (išlo o jeden z iba 13
vyrobených modelov)
- potvrdil Senát Ústavného súdu Ruskej federácie zákaz KSSZ

1997
- schválila Rada NATO tzv. tichou procedúrou texty protokolov
o vstupe Česka, Maďarska a Poľska
- začal sa po vyše troch rokoch od vstupu vojakov americkej armády na
Haiti odsun posledných 1170 príslušníkov misie OSN, ktorých mandát sa
v tento deň oficiálne skončil, vojaci pomáhali obnoveniu demokracie
a zachovaniu ústavného poriadku na ostrove
- oznámil kandidát vládnucej Liberálnej strany (PLH) Carlos Flores
svoje víťazstvo v prezidentských voľbách v Hondurase
- podali český predseda vlády Václav Klaus a jeho ministri demisiu

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
 2. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
 3. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu
 4. Moskva alebo Petrohrad?
 5. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
 6. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
 7. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
 8. Nový Jaguar XF Sportbrake
 9. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich
 10. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov
 1. Dekan ocenil študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
 2. Application of GDPR with respect to the size of the enterprise
 3. Modern luxury next to the Blue Church
 4. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu
 5. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
 6. Moskva alebo Petrohrad?
 7. Zóna Nové Nivy splnila kvalifikačné podmienky pre registráciu
 8. Aké auto si vybrať - nové, zánovné alebo jazdené?
 9. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
 10. HB Reavis predstavuje projekt Stanica Nivy na veľtrhu
 1. Moskva alebo Petrohrad? 9 651
 2. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 4 226
 3. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 2 260
 4. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 2 174
 5. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni 1 586
 6. Nový Jaguar XF Sportbrake 1 414
 7. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program 1 397
 8. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov 1 104
 9. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli 1 076
 10. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu 906

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Prečo by sa mali Slováci začať báť Čechov

Slovensko bude musieť vynaložiť viac úsilia a vynaliezavosti, aby ho Brusel v zhluku „podivných“ demokracií na východ od Nemecka rozpoznal

KOMENTÁRE

Fico útokom na Kisku škodí hlavne sebe

Všetky pokusy o priamu konfrontáciu sa doteraz vždy skončili porážkou Fica.

EKONOMIKA

V Belgicku zadržali 112 slovenských kamiónov pre možné vykorisťovanie vodičov

Polícia skúma, či nedošlo k sociálnemu dumpingu.

Neprehliadnite tiež

Domov

Kauza okolo slovenského predsedníctva podľa Transparency poškodzuje štát

Kauzu okolo slovenského predsedníctva v Rade EÚ vyšetrujú úrady už rok.

Domov

SNS novelu o politických stranách zatiaľ neukázala, stále rokuje

Novelu chcela SNS predstaviť na jeseň.

Domov

Sme rodina navrhuje pred Vianocami zakázať reklamu na pôžičky

Hnutie chce občanov ochrániť pred neúmerným zadlžovaním.