Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

Viedeň 28. novembra (TASR) - Na priateľských slovensko-maďarských vzťahoch zostáva aj naďalej tieň: slovenská strana zásadne nesúhlasí s maďarským krajanským zákonom...

Die Presse: Tieň nad slovensko-maďarskými vzťahmi zostáva

Viedeň 28. novembra (TASR) - Na priateľských slovensko-maďarských
vzťahoch zostáva aj naďalej tieň: slovenská strana zásadne nesúhlasí
s maďarským krajanským zákonom a vydávaním preukazov zahraničných
Maďarov, píše dnešné vydanie rakúskeho denníka Die Presse.

"Slovenskí občania nesmú byť zvýhodňovaní alebo znevýhodňovaní
na základe preukazov, ktoré vydáva druhá krajina," zdôraznil v stredu
slovenský premiér Mikuláš Dzurinda.

Preukaz zahraničného Maďara umožňuje nielen využívať množstvo
výhod v samotnom Maďarsku, ale aj získať rôzne druhy podpôr v mieste
svojho bydliska - na Slovensku, pripomínajú noviny.

Exteritoriálne pôsobenie neodstraňuje podľa Dzurindových slov
ani novela tohto zákona a to spôsobuje, že tento právny predpis je
pre Slovensko "neakceptovateľný".

Denník konštatuje, že svojím odmietavým stanoviskom, ktoré
prezentoval na rokovaní s maďarským partnerom Péterom Medgyessym,
Dzurinda sklamal najnovšie nádeje na konečné urovnanie dlhotrvajúceho
sporu medzi oboma krajinami.

Nádej na vyriešenie problému vzbudili práve predstavitelia
koaličnej SMK. Vicepremiér Pál Csáky informoval, že v prípade zákona
o zahraničných Maďaroch sa nájde kompromis, ktorý bude vyhovovať tak
EÚ ako aj obom zainteresovaným štátom.

Všeobecná spokojnosť vládne predbežne so skutočnosťou, že
novela zákona o zahraničných Maďaroch, ktorú má najnovšie schváliť
maďarský parlament, už obsahuje kompromisné návrhy, vypracované práve
SMK. Napríklad rodičia, ktorí pošlú svoje deti do maďarských škôl
s vyučovacím jazykom maďarským, by už nemali za svoje rozhodnutie
dostávať finančné prémie, informujú noviny.

Bratislava tvrdí, že terajší variant zákona podporuje maďarské
menšinové školstvo všeobecne. Doterajšie znenie právneho predpisu
chápali Slováci ako "podplácanie" predovšetkým veľkého množstva
dvojjazyčných rodín, ktoré malo ovplyvniť rodičov pri výbere
vyučovacieho jazyka pre svoje deti. Nacionalistické kruhy na
Slovensku varovali preto pred hrozbou "pomaďarčovania," uzatvára
rakúsky denník.


Magyar Nemzet: Dzurinda spôsobil sklamanie (monitor)

Budapešť 28. novembra (TASR) - Sotva bol na Slovensku taký Maďar,
ktorý by neveril, že premiér Mikuláš Dzurinda a jeho maďarský partner
Péter Medgyessy sa konečne dohodnú na uplatnení krajanského zákona
v súvislosti s maďarskou menšinou žijúcou na Slovensku, píše dnešné
vydanie maďarského denníka Magyar Nemzet, ktorý v článku analyzuje
dôvody takejto nenaplnenej dôvery.

Predseda SMK Béla Bugár po rokovaní Stálej maďarskej
konferencie (MÁÉRT) povedal, že návrhy SMK v úprave krajanského
zákona, prijaté konferenciou, konzultoval s premiérom Dzurindom, čo
nevyvrátil premiér ani jeho okolie, píše Magyar Nemzet.

Denník konštatuje, že slovenský premiér sa vrátil k dávnejšiemu
stanovisku, ktoré sformuloval vlani v decembri. Vtedy navrhol, aby
Maďarsko neuplatnilo zákon v súvislosti s jeho krajanmi na Slovensku,
a podobne ako v prípade Rakúska, vynechalo zo zákona aj Slovensko.

Magyar Nemzet pripomína, že z výsledku rokovania šéfov vlád bol
prekvapený aj podpredseda vlády SR Pál Csáky, podľa ktorého
o krajanskom zákone terajší slovenský kabinet nerokoval, a predošlá
vláda prijala rozhodnutie, ktoré zaviazalo slovenskú stranu k ďalším
rokovaniam a hľadaniu konsenzu.

Denník Népszabadság uvádza, že Dzurinda má 15 výhrad voči
krajanskému zákonu, ktoré v Bratislave detailne zverejnil. Slovenský
premiér, podľa ktorého riešenie ďalšej podpory národnostných menšín
je vecou zmiešaných komisií založených na základe slovensko-maďarskej
základnej zmluvy a v nedeľu opäť rokujú v Budapešti.


Népszabadság: Medgyessy by nemal vyčkávať a ustupovať (monitor)

Budapešť 28. novembra (TASR) - Rýchle prijatie eurokonformnej úpravy
krajanského zákona by pre maďarskú vládu Pétera Medgyessyho vytvorilo
vnútropoliticky - z pohľadu zahraničných Maďarov, ale aj zo strany
európskych inštitúcií - obrániteľnú pozíciu. Píše v komentári dnešný
maďarský denník Népszabadság.

Medgyessy sa nemôže vzdať myšlienky krajanského zákona
a najhoršie by bolo, keby teraz vyčkával alebo by podľahol tlaku
slovenskému, prípadne rumunskému nacionalizmu, zdôrazňuje
Népszabadság, ktorý stretnutie premiérov Mikuláša Dzurindu
a Medgyessyho vo veci úpravy krajanského zákona nazval tvrdým fiaskom.

Síce slovenský postoj dodatočne potvrdzuje konfrontačnú
politiku Zsolta Németha zo Zväzu mladých demokratov (FIDESZ), ale
komu je to dobré?, položil otázku autor komentára, ktorý pripomína
časovanie hlasného slovenského "nie" po tom, ako SR dostalo pozvánku
do Severoatlantickej aliancie.

Odmietavé gesto slovenského premiéra oslovuje v prvom rade
polmiliónovú Maďarsku menšinu na Slovensku. Je to znamenie, že
Bratislava ani v budúcnosti nemieni zásadne zmeniť protimaďarskú prax
posledného desaťročia, poznamenáva v komentári Népszabadság.


Barnier: EÚ bude neľútostne požadovať transparentné využívanie fondov

Brusel 28. novembra (TASR) - Európska komisia bude od Slovenska
a ďalších nových členov EÚ "neľútostne" požadovať, aby peniaze zo
štrukturálnych fondov využívali transparentne a v súlade s pravidlami
únie. Povedal to dnes v Bruseli európsky komisár pre regionálnu pomoc
Michel Barnier.

"Európske peniaze musia byť používané tak, že sa budú
rešpektovať pravidlá transparentnosti. V tomto budeme neľútostní,"
povedal komisár po rokovaní so slovenským vicepremiérom Pálom Csákym.

"Aj my budeme neľútostní a budeme transparentní," súhlasil
vicepremiér. Šumy, ktoré sa nedávno objavili aj v Bruseli o možnom
zneužívaní peňazí EÚ na Slovensku, nie sú podľa neho opodstatnené.

Komisár Barnier vníma pokrok, ktorý SR dosiahla v príprave na
čerpanie peňazí na podporu regiónov, ostáva však ostražitý. "Kapitolu
(regionálna politika) sme síce uzavreli, ale to nie je koniec, práve
naopak, je to začiatok," zdôraznil.

Podľa jeho slov treba ďalej zlepšovať koordináciu medzi
ministerstvami, budovať regionálne štruktúry, dokončiť národný plán
regionálneho rozvoja.

"Slovensko dostane v rokoch 2004-06 okolo 1,5 miliardy eúr zo
štrukturálnych a kohézneho fondu. Je to množstvo peňazí na zlepšenie
života ľudí, dopravy, tvorby pracovných miest. Tieto peniaze treba
využiť v prospech slovenských občanov," vyhlásil komisár.

Barnier je presvedčený, že Slovensko bude k dátumu vstupu do EÚ
čo najlepšie pripravené. "Chápem odhodlanie slovenskej vlády uspieť
v príprave, dôverujem jej, ale ostávam ostražitý," povedal novinárom.

Vicepremiér Csáky si uvedomuje, že k plnej pripravenosti na
čerpanie z fondov EÚ vedie ešte dlhá cesta, pričom za kľúčový
považuje rok 2003.

Ostávajúce úlohy rozdelil do štyroch oblastí: dokončiť národný
rozvojový plán, dobudovať štruktúry a administratívne kapacity,
zlepšiť koordináciu medzi týmito štruktúrami a presne definovať ich
priority, a pripraviť už na budúci rok projekty, na ktoré budú od
roku 2004 plynúť peniaze z únie.

Práve nedostatočnú koordináciu a presné vymedzenie právomocí
a úloh jednotlivých ministerstiev a regionálnych orgánov zodpovedných
za čerpanie fondov EÚ kritizovala aj tohtoročná hodnotiaca správa
Európskej komisie.

"V tejto chvíli žiadna z desiatich (vstupujúcich) krajín nie je
stopercentne pripravená. Máme na to rok, aby sme tieto štruktúry
dobudovali a odstránili problémy," uviedol Csáky s tým, že na budúci
rok bude mesačne predkladať vo vláde odpočet prijatých krokov
v príprave.

Minister výstavby a regionálneho rozvoja László Guyrovszky,
ktorý Csákyho v Bruseli sprevádza, ubezpečil, že urobí všetko preto,
aby koordinácia pri čerpaní peňazí zo štrukturálnych fondov EÚ bola
čo najefektívnejšia.


EK študuje novelu krajanského zákona, chce pomôcť tichou diplomaciou

Brusel 28. novembra (TASR) - Európska komisia momentálne študuje
návrh novely maďarského krajanského zákona a komisár pre rozšírenie
Günter Verheugen je v úzkom kontakte so slovenským i maďarským
premiérom. Povedal to dnes v Bruseli hovorca EK pre rozšírenie
Jean-Christophe Filori.

Tak, ako v iných podobných citlivých prípadoch, si komisia
myslí, že najlepšie môže pomôcť prostredníctvom tichej diplomacie.
"Neočakávajte preto od nás nejaké dramatické vyhlásenie k tejto
otázke," uviedol Filori.

Návrh novely krajanského zákona dostala EK podľa neho v stredu.
"Momentálne ho študujeme a komisár (Verheugen) je v úzkom kontakte
s oboma premiérmi," dodal Filori.

Hovorca predsedu EK Romana Prodiho Jonathan Faull na dnešnom
tlačovom brífingu potvrdil, že komisia si veľmi želá, aby sa spor
medzi Slovenskom a Maďarskom ohľadne zákona vyriešil k spokojnosti
oboch strán. "Ak je pravda, že existuje totálna nedohoda, tak to
ľutujeme," uviedol.

Šéf komisie Prodi v minulosti opakovane vyzýval Maďarsko
a Slovensko, aby dosiahli dohodu o spornom zákone, pretože dobré
susedské vzťahy sú v záujme regiónu i celej EÚ.

V hodnotiacej správe o Maďarsku EK tento rok síce konštatovala,
že väčšina vykonávacích predpisov zákona je je v súlade so závermi
tzv. Benátskej komisie, pripomenula však Budapešti jej záväzok uviesť
po vstupe do EÚ zákon do súladu s európskou legislatívou, teda zrušiť
všetky ustanovenia zvýhodňujúce Maďarov. Právo EÚ totiž požaduje
rovnaké zaobchádzanie so všetkými občanmi.

Hlavnými výhradami SR voči navrhovanej novele maďarského
krajanského zákona sú jeho exteritoriálne účinky a diskriminácia na
etnickom princípe.


V Prahe sa stretli frankofónni novinári z kandidátskych krajín

Praha 28. novembra (TASR) - Aktuálnymi problémami spojenými
s rozšírením EÚ, štrukturálnou reformou a zavedením spoločnej meny
euro sa tento týždeň zaoberajú účastníci z 12 kandidátskych krajín,
vrátane SR, na konferencii frankofónnych novinárov z kandidátskych
krajín v Prahe.

Stretnutie redaktorov tlačových agentúr, televízií, denníkov
a iných médií na tému mediálneho pokrytia tematiky únie organizuje
Francúzsky inštitút v Prahe pod záštitou Ministerstva zahraničných
vecí v Paríži.

Medzi prednášajúcimi sú pedagógovia fakulty žurnalistiky
francúzskej univerzity, dlhoroční novinári, ale aj predstaviteľ
delegácie EÚ v Prahe Christian Bourgin.


Kukan: Ak dochádza k porušovaniu práv, nemožno sa nečinne prizerať

Brusel 28. novembra (TASR) - Slovensko sa chce zúčastňovať na
operáciách NATO aj mimo územia členských štátov, ale iba v prípadoch,
keď už nebudú existovať iné možnosti, ako zabrániť porušovaniu
ľudských práv, genocíde a strate ľudských životov. Taká bola hlavná
myšlienka prednášky, s ktorou dnes v Bruseli vystúpil slovenský
minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Šéf slovenskej diplomacie vystúpil na pôde bruselského
Kráľovského inštitútu pre medzinárodné vzťahy s prednáškou Koncepcie
bezpečnosti EÚ a NATO: Pozície Slovenskej republiky.

Slovensko podľa Kukana vo svojich postojoch vychádza z toho, že
v dnešnej situácii vo svete trošku ustupuje kedysi posvätný princíp
nezasahovania do vnútorných záležitostí štátu. "Pokiaľ totiž ide
o ľudské práva a ak dochádza k ich maximálnemu porušovaniu, potom
medzinárodné spoločenstvo nemôže nečinne pozerať a malo by
zasiahnuť," povedal Kukan TASR.

V prednáške informoval, že Slovensko má záujem prispievať a že
sa už aj zúčastňuje na mnohých aktivitách pod záštitou
Severoatlantickej aliancie. Spomenul okrem iného spoločnú
slovensko-českú jednotku v Kosove.

Informoval tiež o zámere SR prispieť do síl rýchleho nasadenia,
na ktorých sa NATO dohodlo minulý týždeň počas summitu v Prahe.
"Myslíme si, že máme takú jednotku, ktorá by pri lepšom vyzbrojení
mohla byť príspevkom to týchto síl," uviedol minister.

Čo sa týka situácie v Iraku, Kukan zopakoval, že Slovensko
podporuje rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN a jeho toho názoru, že
treba urobiť všetko, aby bola splnená. Pokiaľ by zo strany Iraku
došlo k snahe brániť v plnení rezolúcie, "potom Slovensko posúdi
svoje možnosti, aby sa stalo účastníkom ďalších krokov".

"Sú to zatiaľ len úvahy, ale máme záujem, aby sme boli súčasťou
aj tých krokov, ktoré povedú k riešeniu tejto situácie," povedal šéf
slovenskej diplomacie.

Dnes večer minister slávnostne otvorí Honorárny konzulát
SR v belgickom meste Gent asi 60 kilometrov západne od Bruselu.


Diplomatické zdroje: Slovensko od EÚ už nemôže dostať viac

Brusel 28. novembra (TASR) - Predseda Európskej komisie Romano Prodi
vyzval dnes kandidátske krajiny, aby prijali ponuku, ktorú im
začiatkom tohto týždňa predložilo dánske predsedníctvo v EÚ.
Upozornil, že konečná dohoda nemôže úplne uspokojiť obe strany, ale
musí byť kompromisom.

"Vyvinuli sme všetko potrebné úsilie, aby sme na stôl vyložili
všetky naše prostriedky. Chcel by som všetkým kandidátom zdôrazniť,
že musíme dosiahnuť kompromis. Na 100 percent nemôže byť spokojná ani
jedna strana, ale toto je historická udalosť (a musíme sa dohodnúť),"
vyhlásil Prodi v Bruseli po schôdzke s estónskym prezidentom Arnoldom
Rüütelom.

Dánsky premiér Anders Fogh Rasmussen medzitým v tlači varoval,
že ak sa dohodu nepodarí dosiahnuť na summite v Kodani 12.a 13.
decembra, potom sa môže rozšírenie EÚ posunúť až na rok 2007.

"Ak niektorý z kandidátov neukončí rokovania v Kodani, do únie
zrejme vstúpi spoločne s Bulharskom a Rumunskom," citoval Rasmussena
dánsky denník Jyllands-Posten. Bulharsko s Rumunskom vstúpia do únie
najskôr v roku 2007.

Z diplomatických zdrojov zatiaľ prenikli informácie, že
v piatok sa uskutočnia v Bruseli diskrétne rokovania dánskeho
veľvyslanca pri EÚ s vyjednávačmi niektorých kandidátskych krajín.

Podľa diplomatov by mali rokovať všetci okrem Slovenska a troch
pobaltských štátov. Tieto krajiny totiž dánske predsedníctvo zaradilo
medzi kandidátov, ktorých finančné balíčky sú najlepšie možné a ktoré
jednoducho už nemožno vylepšiť. Slovenské zdroje však naďalej dúfajú,
že dve-tri položky ešte možno zlepšiť.

Dánske predsedníctvo podľa zdrojov blízkych rokovaniam v utorok
prekvapila reakcia Slovenska na predloženú ponuku, pretože Bratislava
predložila niektoré neúmerné požiadavky. Dánsko však slovenský
"balíček" považuje za jeden z najvýhodnejších.

Okrem iného ponúka predsedníctvo dodatočných 90 miliónov eúr na
rozvoj vidieka, 30 miliónov na prípravu odstavenia Jaslovských
Bohuníc, vyššie kvóty pre niektoré poľnohospodárske produkty. Podľa
slovenských predstaviteľov je ponuka asi o 200 miliónov eúr lepšia
ako predchádzajúca.

Ďalšie riadne kolo rokovaní s EÚ absolvuje Slovensko na budúci
utorok. Cieľom je dosiahnuť dohodu už na ministerskej schôdzke 9.-10.
decembra, ak sa to nepodarí, rokovať sa bude musieť na summite
v Kodani.


Kóródiová navrhne Slovensku zriadenie spoločného dunajského národného
parku

Budapešť 28. novembra (TASR) - Maďarská ministerka ochrany životného
prostredia a vodného hospodárstva Mária Kóródiová bude počas tohto
víkendu rokovať so svojím slovenským rezortným kolegom o založení
spoločného národného parku Malý žitný ostrov-Žitný ostrov. Zaznelo to
dnes v Budapešti v súvislosti s pripravovaným stretnutím ministrov
v rámci vlani založeného Tisa fóra.

V sobotu a v nedeľu budú ministri zodpovední za vodné
hospodárstvo Rumunska, Slovenska, Ukrajiny, Juhoslávie a Maďarska
rokovať v Budapešti o spolupráci v oblasti povodňovej ochrany regiónu.

Súčasťou programu bude oboznámenie sa s koncepciou povodňovej
ochrany vypracovanej vlani odbornou komisiou fóra. Podľa slov
ministerky sa z iniciatívy premiéra Pétera Medgyessyho zídu
v maďarskej metropole vysokí predstavitelia krajín, ktoré tohto roku
postihla dunajská povodeň.


Slovensko má nový honorárny konzulát v belgickom Gente

Gent 28. novembra (TASR) - Nový Honorárny konzulát SR otvoril dnes
v belgickom meste Gent slovenský minister zahraničných vecí Eduard
Kukan. Na jeho čele bude stáť Arnold Vanhaecke, ktorý je generálnym
riaditeľom organizácie pre malé a stredné podnikanie UNIZO pre
Východné Flámsko.

"Gent je centrom Flámska, je to vysoko ekonomicky rozvinutá
a dynamicky sa rozvíjajúca oblasť Belgicka. Je preto dôležité, aby
sme v tomto meste a regióne mali svojho zástupcu," povedal TASR pri
príležitosti otvorenia konzulátu minister Kukan.

Arnold Vanhaecke je podľa neho veľmi aktívny v oblasti malého
a stredného podnikania. "Určite nám bude pomáhať, aby sa lepšie
nadväzovali kontakty medzi flámskymi a slovenskými firmami," očakáva
minister Kukan.

Flámsko má vo federálnom Belgicku právo uzatvárať dohody
o spolupráci s cudzími štátmi a so Slovenskom takúto dohodu podpísalo
už vlani v máji. Na Slovensku investuje napríklad do projektov, ktoré
súvisia so zlepšovaním životného prostredia a ekonomického potenciálu
niektorých regiónov.

Až doteraz malo Slovensko v Belgicku len jeden honorárny
konzulát - v meste Namur. V metropole Brusel pôsobí slovenské
veľvyslanectvo.


Nastase bude v piatok rokovať s Medgyessym o krajanskom zákone

Budapešť 28. novembra (TASR) - Rumunský premiér Adrian Nastase
pricestuje v piatok do Budapešti, kde ho prijme jeho maďarský kolega
Péter Medgyessy. Ústrednou témou rokovania šéfov kabinetov bude
úprava maďarského krajanského zákona.

Rumunská strana v tejto súvislosti zverejnila iba toľko, že
Nastaseho informoval slovenský premiér Mikuláš Dzurinda o tom, že
upravený krajanský zákon nezodpovedá slovenským očakávaniam, ani
európskym normám. Rumunsko sa bude v Budapešti zaujímať o to, aká je
ochota maďarskej vlády korigovať túto právnu normu, uviedol hovorca
rumunskej vlády Claudiu Lucaci.

Medgyessy sa naposledy neoficiálne stretol s Nastasem v júli
tohto roka. Oficiálne stretnutie premiérov oboch premiérov sa konalo
v Budapešti 22. decembra 2001, keď Viktor Orbán a Adrian Nastase
podpísali dohodu o porozumení v súvislosti s krajanským zákonom.
Maďarsko sa zaviazalo, že do konca roka prijme novelu krajanského
zákona. O úprave rokovala 17. novembra Stála maďarská konferencia
(MÁÉRT), 26. novembra sa stretli premiéri Dzurinda a Medgyessy,
pričom slovenský premiér zásadne odmietol zákon aj v upravenej
podobe.

Maďarská strana dúfa, že slovenský negatívny postoj neovplyvní
prístup rumunskej strany. Nastase po zasadnutí MÁÉRT povedal, že ak
norma je v súlade s dohodou o porozumení medzi Maďarskom a Rumunskom,
tak novelizovaný zákon je pre Rumunsko prijateľný.


Cigánske rozprávky zo Slovenska sa objavili na knižnom trhu vo
Francúzsku

Paríž 28. novembra (TASR) - Na francúzsky knižný trh sa v týchto
dňoch dostáva kniha cigánskych rozprávok od slovenskej autorky Sone
TarabovejCédille. Kniha je určená pre deti od 10 rokov a vychádza vo
francúzskom vydavateľstve Flammarion v známej detskej kolekcii Castor
Poche.

Soňa TarabováCédille pochádza z Liptovského Mikuláša a vo
Francúzsku žije od roku 1988. Už niekoľko rokov sa venuje detskej
literatúre a mladým francúzskym čitateľom sa snaží priblížiť
Slovensko a jej kultúrne a literárne bohatstvo.

Po úspešnom vydaní prekladu Dobšinského rozprávok v adaptácii
Petra Glocku a Márie Ďuríčkovej v roku 2000 sa vo francúzskych
kníhkupectvách objavila kniha Súľov a iné legendy hradov, v ktorých
Soňa Tarabová, tentoraz ako autorka, predstavuje sedem slovenských
hradov z údolia rieky Váh a s nimi spojené legendy založené na
historických faktoch.

Štrnásť cigánskych rozprávok vychádza autorka zväčša
z materiálu zozbieraného na Slovensku. Pri vyhľadávaní pôvodných
textov s cigánskymi motívmi spolupracovala so Zuzanou Stanislavovou,
odborníčkou na detskú literatúru, ktorá pôsobí na Pedagogickej
fakulte v Prešove.

V knihe sú spracované pôvodné texty cigánskych autorov, staré
slovenské rozprávky - ako Dobšinského rozprávka Čert a cigáň -, ale
i texty niektorých necigánskych pisateľov. Nezvyčajné, majstrovsky
podané rozprávky plné exotiky uvádzajú čitateľa do farebného sveta
piesní, tancov a poézie etnika roztrúseného po celom svete.

Vo Francúzsku žije podľa posledných údajov okolo 300.000 Rómov,
ktorí si zväčša zachovali kočovný spôsob života.

Soňa Tarabová-Cédille, ktorá sa aktívne podieľa na programe
alfabetizácie Rómov vo Francúzsku, je autorkou i viacstranového
predslovu ku knihe. Vysvetľuje v ňom pôvod a históriu cigánskeho
národa, kultúru, zvyky, piesne a tance, ktoré sú neodmysliteľnou
zložkou života Rómov.

Na literárnom večere usporiadanom tento týždeň pri príležitosti
publikácie knihy v priestoroch veľvyslanectva SR v Paríži autorka
uviedla, že podnetom pre napísanie cigánskych rozprávok vo
francúzštine boli spomienky z jej vlastného detstva na Liptove.
"Spôsob života Rómov, ich voľnosť, hudba a obyčaje ma vždy
fascinovali. Vyvolávali vo mne akúsi zmes zvedavosti a obavy
z neznáma. Neskôr som sa začala zaujímať o ich folklór, a práve
bohatstvo cigánskej kultúry som chcela priblížiť aj čitateľom tejto
knihy."


Komárom a Komárno sa spoločne chcú zaradiť na zoznam svetového
dedičstva

Budapešť 28. novembra (TASR) - V severomaďarskom Komárome sa dnes
začala dvojdňová odborná konferencia o budúcnosti pevnostného systému
Komáromu a slovenského Komárna. Historické vojenské stavby
zaradili oba štáty na zoznam, s ktorým sa uchádzajú o zaradenie ku
svetovému kultúrnemu dedičstvu.

Pamiatkari a pracovníci kultúry na tomto podujatí hľadajú
možnosti predloženia spoločného, maďarsko-slovenského projektu
a skúmajú šance takéhoto kroku. Termín predloženia projektu je 28.
február 2004.

Výstavba pevnostného systému trvala od roku 1809 do roku 1877.
Na pravom brehu Dunaja sú tri pevnosti, Hviezdna, Monostorská
a Igmándska, na ľavom brehu, v Komárne, to je Palatínska a Vážska
línia. Najväčšia je Monostorská pevnosť, ktorá sa rozprestiera na
rozlohe 70 hektárov.


Verheugen odmietol, že by EK mala zohrať v spore o zákon úlohu
sprostredkovateľa

Brusel 28. novembra (TASR) - Maďarský krajanský zákon musí byť
v súlade s odporúčaniami tzv. benátskej komisie a jeho uplatňovanie
sa musí uskutočňovať na základe dohody so susedným štátom. Také je
nezmenené stanovisko Európskej komisie k zákonu, ako ho po rokovaní
so slovenským vicepremiérom Pálom Csákym v Bruseli tlmočil novinárom
komisár pre rozšírenie Günter Verheugen.

Komisia podľa neho návrh novely sporného maďarského zákona
dostala v stredu a stále ho analyzuje. Preto nemôže zatiaľ dať k nemu
stanovisko. "Videl som v novinách článok, že s návrhom súhlasíme. To
nie je pravda," povedal Verheugen.

Slovensko a Maďarsko povzbudil, aby si spoločne sadli, rokovali
a našli vzájomne uspokojivé riešenie. "Ak sa to stane a nájde sa
riešenie, bude to dobré, ak nie, potom načasovanie nie je veľmi
optimálne," podotkol komisár na margo toho, že o dva týždne sa koná
v Kodani summit EÚ, na ktorom by sa malo rozhodnúť o historickom
rozšírení únie.

Verheugen, ktorý je v intenzívnom kontakte so slovenským
premiérom Mikulášom Dzurindom a jeho maďarským kolegom Péterom
Medgyessym, odmietol myšlienku, že by komisia mala zohrať v spore
úlohu sprostredkovateľa. "Nie, určite nie, ani o to nikto nežiadal,"
odpovedal na otázku TASR.

Odmietol sa vyjadriť k tomu, či je takýto maďarský zákon
potrebný rok a pol pred vstupom do EÚ, po ktorom Maďarsko aj tak bude
musieť zvýhodnenia Maďarov zrušiť. "Je to domáca záležitosť Maďarska
a nemôžem to komentovať," zdôraznil.

Podľa vicepremiéra Csákyho by bolo dobré, keby sa premiéri
oboch krajín dohodli, alebo sa podpísala medzivládna dohoda. Nie je
však dobré tento problém eskalovať. Csáky sa nechcel vyjadrovať
k obsahu novely a jej prípadnému súladu so závermi tzv. benátskej
komisie.

V hodnotiacej správe o Maďarsku EK tento rok síce konštatovala,
že väčšina vykonávacích predpisov krajanského zákona je v súlade so
závermi tzv. benátskej komisie, pripomenula však Budapešti jej
záväzok uviesť po vstupe do EÚ zákon do súladu s európskou
legislatívou, teda zrušiť všetky ustanovenia zvýhodňujúce Maďarov.
Právo EÚ totiž požaduje rovnaké zaobchádzanie so všetkými občanmi.

Hlavnými výhradami SR voči navrhovanej novele maďarského
krajanského zákona sú jeho exteritoriálne účinky a diskriminácia na
etnickom princípe.

Hovorca EK Jean-Christophe Filori dnes naznačil, že tak, ako
v iných podobných citlivých prípadoch, si EK myslí, že najlepšie môže
pomôcť prostredníctvom tichej diplomacie.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
 2. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
 3. Eilat: Slnko, teplo a zábava
 4. Ku kuchynskej linke dostanete obývačku či vstavané skrine za 50%
 5. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
 6. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
 7. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
 8. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
 9. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 10. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 1. Eilat: Slnko, teplo a zábava
 2. Ku kuchynskej linke dostanete obývačku či vstavané skrine za 50%
 3. Exkurzia študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
 4. Prichádza Black Friday, jazdenku môžete mať so zľavou 2000 eur
 5. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
 6. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
 7. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
 8. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 9. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 10. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
 1. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky 17 078
 2. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 7 727
 3. Eilat: Slnko, teplo a zábava 7 677
 4. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€ 4 420
 5. Ako sa zbaviť chladnej podlahy 2 851
 6. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií 2 546
 7. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek 2 507
 8. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba 1 739
 9. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky 1 374
 10. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások 1 305

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Teroristi útočili v egyptskej mešite, zabili najmenej 235 ľudí

Bombový útok smeroval na členov bezpečnostných síl.

KOMENTÁRE

Richter je len začiatok

Intelektuálny a marketingový trust Smeru momentálne pracuje na revitalizačnom programe.

DOMOV

Parlamentné voľby by vyhral Smer, Kollár predbehol SNS

Kotlebova strana sa by sa podľa prieskumu dostala až na šieste miesto.

Neprehliadnite tiež

Domov

Ravasz: Zaraďovanie detí do špeciálnych škôl potrebuje systémové zmeny

Pripomenul, že na Slovensku sa nachádzajú obce, ktoré majú iba špeciálnu školu.

Domov

Na Úrade vlády prijmú organizátorov protikorupčných pochodov

V polovici decembra sa so študentmi stretne riaditeľ odboru prevencie korupcie.

Domov

Väzňov prepustených na Vianoce domov budú monitorovať náramky

Ministerstvo spravodlivosti spúšťa nový pilotný projekt.

Domov

Ministerstvo upozorňuje na vojenské presuny na území Slovenska

Pôjde predovšetkým o českých vojakov.