Historický kalendár na pondelok 2. decembra

Svetový deň boja proti otroctvu - vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN, oslavuje sa od 1984 a pripomína sa v deň, keď roku 1949 OSN schválila konvenciu volajúcu po potlačení obchodovania s ľuďmi a ich vykorisťovania

Štátny sviatok Spojených arabských emirátov - Deň nezávislosti (1971)

Štátny sviatok Laoskej ľudovodemokratickej republiky - Deň vyhlásenia štátu (1975)

1782
- narodil sa v Hronseku učiteľ, publicista a regionálny historik
ONDREJ BRAXATORIS, ktorý písal príležitostné básne. Zomrel 14.11.1845

1817
- narodil sa v Opoji novinár a dôstojník JÁN BANĎA (tiež Bangya
Mehemed-bej), účastník rusko-tureckej vojny a plukovník tureckého
žandárstva. Zomrel 16.2.1868

1847
- zomrel vo Viedni (Rakúsko) spisovateľ, cistercita a cirkevný
hodnostár JÁN LADISLAV PYRKER. Narodil sa 2.11.1772

1857
- narodil sa v Letanovciach historik a stredoškolský pedagóg EMIL
JURKOVICH, ktorý sa venoval najmä štúdiu historického vývoja Banskej
Bystrice, pričom prispel k vybudovaniu Mestského múzea. Zomrel
4.8.1936

1882
- narodil sa v Olomouci (Česko) lekár a vysokoškolský pedagóg JÁN
BUCHTALA. Zomrel po roku 1944

1887
- zomrel v Egri (Maďarsko) regenschori, hudobný skladateľ a učiteľ
FRANTIŠEK ŽAŠKOVSKÝ, predstaviteľ katolíckej chrámovej hudby. Narodil
sa 3.4.1919

1892
- narodil sa vo Vyšnej Slanej tréner šermu a pedagóg SAMUEL
PAČENOVSKÝ, ktorý sa zaslúžil o rozvoj školskej telovýchovy a športu,
priekopník klasického gréckorímskeho zápasenia na východnom
Slovensku. Zomrel 30.12.1971

1902
- narodil sa v Dačovom Lome právnik a organizátor protifašistického
odboja VLADIMÍR SLÁVIK. Zomrel 22.6.1980

1912
- uzniesla sa porada katolíckych dôverníkov obnoviť činnosť ľudovej
strany a za svoj orgán vyhlásila Slovenské ľudové noviny

1917
- zomrel v Bratislave mestský archivár, publicista, novinár, kritik
a organizátor hudobného života JÁN NEPOMUK BATKA. Narodil sa 4.10.1845
- uskutočnila sa v Bratislave veľká protivojnová demonštrácia
s účasťou niekoľkotisíc nespokojencov, ktorí žiadali urýchlené
skončenie vojny a protestovali proti hrozivej drahote, biede
a nezamestnanosti

1922
- narodil sa v Lučenci lekár-anatóm a vysokoškolský pedagóg VLADIMÍR
MUNKA

1927
- narodil sa v Ráztočne lesnícky odborník a pedagóg ELÍGIUS HROMADA,
ktorý písal odborné publikácie, vysokoškolské učebnice a odborné
články. Zomrel 9.8.1984
- narodil sa v Novej Ľubovni predstaviteľ generácie odchovanej
bývalým Slovenským štátom JÁN HUDÁK, ktorý sa hlási ku kresťanským
a národným tradíciám a týmto duchom je poznačený celý jeho život,
hoci prežil väčšiu časť života v Kanade, má veľký podiel na
zachovávaní a obhajovaní tradícií slovenského národa

1932
- narodila sa FRANTIŠKA HURAJOVÁ, členka bývalej Asociácie
teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia v SR

1942
- zomrel v Bratislave publicista, hudobný skladateľ a organizátor
DEZIDER LAUKO. Narodil sa 8.11.1872
- narodil sa v Gelnici dizajnér MIKULÁŠ SLATKOVSKÝ, člen Asociácie
FORMA

1947
- založili Ústav Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici

1962
- zomrel v Báči-Svätom Antone františkán, náboženský spisovateľ
a prekladateľ ILUMINÁT ŠMIDA, autor viacerých kazateľských diel.
Narodil sa 21.7.1891

1967
- podpísali v Prahe Zmluvu medzi ČSSR a Poľskom o právnych vzťahoch
na čs.-poľských štátnych hraniciach, spolupráci a vzájomnej pomoci
v hraničných otázkach

1992
- schválilo Federálne zhromaždenie zákon o zrušení Federálneho fondu
trhovej regulácie, Čs. televízie, Čs. rozhlasu, ČSTK a ČSAV


---------------------------------------------------------------------

1427
- schválil ríšsky snem vo Frankfurte nad Mohanom všeobecnú a priamu
daň, tzv. spoločný fenig na financovanie križiackych výprav proti
husitom

1547
- zomrel španielsky conquistador a dobyvateľ ríše AZTÉKOV HERNÁN
CORTÉS, prvý generálny kapitán v Novom Španielsku (Mexiko). Narodil
sa roku 1485

1697
- otvorili zrekonštruovanú katedrálu Sv. Pavla v Londýne (slávna St.
Paulďs Cathedral), ktorú po zničení v občianskej vojne navrhol
architekt Christopher Wren

1762
- narodil sa poľský básnik, literárny kritik, prekladateľ
a publicista FRANTISZEK KSAWERY DMOCHOWSKI. Zomrel roku 1808

1817
- narodil sa nemecký historik HEINRICH VON SYBEL. Zomrel roku 1895

1822
- žiadal salvádorske kongres zasadajúci v San Salvadore pripojenie
tejto stredoamerickej krajiny k USA


1852
- nastúpil francúzsky prezident Ľudovít Napoleon Bonaparte na trón
ako francúzsky cisár Napoleon III. a založil druhé cisárstvo,
v ktorom sa opieral o plebiscit, pričom až 97 percent obyvateľstvo
podporilo opätovné nastolenie monarchie


1877
- dirigoval Franz Liszt vo Weimare slávnostnú premiéru opery Samson
a Dalila hudobného skladateľa Camille Saint-Sa‰nsa, ktorá bola
pôvodne koncipovaná ako oratórium

1887
- uskutočnil v New Yorku britský spisovateľ Charles Dickens prvý
verejný prednes svojho diela na americkej pôde
- narodil sa pracovník poľského revolučného hnutia HENRYK BARON.
Zomrel roku 1907

1897
- vyhlásila vláda v Prahe a susedných okresoch stanné právo pre stále
bitky vo viedenskom parlamente medzi českými a poľskými poslancami na
jednej strane a predstaviteľmi nemeckej nacionalistickej strany
Všenemcov
- narodil sa vojenský činiteľ a maršal Sovietskeho zväzu IVAN
CHRISTOFOROVIČ BAGRAMJAN, jeden z popredných veliteľov počas Veľkej
vlasteneckej vojny. Zomrel roku 1982

1902
- narodil sa český hudobný skladateľ a dirigent MIROSLAV PONC. Zomrel
roku 1976

1917
- informoval ruský ľudový komisár zahraničných vecí Lev Davidovič
Trockuj spojenecké veľmoci o pripravovaných mierových rokovaniach
s Nemeckom a navrhol im, aby sa pripojili

1922
- začala sa v Moskve dvojdňová konferencia o obmedzení zbrojenia
s účasťou predstaviteľov Estónska, Fínska, Litvy, Lotyšska, Poľska
a sovietskeho Ruska

1927
- začal sa v Moskve 18-dňový XV. zjazd Všezväzovej komunistickej
strany (b), ktorý vytýčil kurz na kolektivizáciu poľnohospodárstva,
pričom vyhlásil trockizmus za nezlučiteľný s členstvom v strane, čím
definitívne spečatil osud Leva Davidoviča Trockého, keď jednomyseľne
schválil jeho pozbavenie všetkých straníckych funkcií a vylúčenie
z boľševickej strany (podobný osud stihol aj jeho ďalších 76
prívržencov) - bolo to stanovisko Josifa Vissarionoviča Stalina,
ktorý sa snažil už po smrti Vladimira Iľjiča Lenina odstrániť jedného
z najsilnejších mužov Ruska, ďalší predstavitelia protistalinskej
opozície Georgij Jevsejevič Zinoviev a Lev Borisovič Kamenev sa
museli pre návrat do VKS(b) podrobiť potupným podmienkam
- zomrel nemecký profesor, mineralóg a kryštalograf PAUL HEINRICH VON
GROTH, objaviteľ zákonitostí medzi kryštálovými tvarmi a chemickým
zložením nerastov. Narodil sa roku 1843
- predstavila automobilka Ford v New York svoj nový model A, ktorý
nahradil vozidlo T (Tiny Lizzy) a začali ho predávať za 385 dolárov

1942
- uskutočnil americký fyzik talianskeho pôvodu Enrico Fermi na
univerzite v Chicagu prvú riadenú samovoľnú reťazovú reakciu
v jadrovom reaktore (pokus trval 28 minút)
- narodil sa český divadelný herec KAREL FIŠER
- uskutočnili Spojenci nálet na nemecké mesto Frankfurt nad Mohanom

1947
- vytvorili po novembrovom vojenskom prevrate v Thajsku, na ktorom
čele stál vodca siamskej armádnej pravice maršal Pchibún Songkchrám
(strana Právo v sile v súčinnosti s Demokratickou stranou), novú
vládu Kchúanga Apchajvonga, ktorý ústavným spôsobom obnovil kráľovské
právomoci
- narodil sa nemecký politik a verejný činitweľ RUDOLF SCHARPING

1952
- vysielali prvýkrát v histórii televízie pôrod človeka, pričom sa
uskutočnil v americkom Denveri
- zomrel český herec JIŘÍ PLACHÝ. Narodil sa roku 1899

1957
- odovzdali v Pennsylvánii do užívania prvú americkú jadrovú
elektráreň
- zomrel rakúsky scénický výtvarník, architekt a maliar EMIL PIRCHAN.
Narodil sa roku 1889

1967
- zomrel sovietsky politický a štátny činiteľ VASILIJ IVANOVIČ
KOZLOV, predseda prezídia Najvyššieho sovietu Bieloruskej SSR.
Narodil sa roku 1903
- zvolili za gabonského prezidenta dovtedajšieho viceprezidenta
Alberta-Bernarda Bongu
- zomrel newyorský arcibiskup kardinál FRANCIS JOSEPH SPELLMAN.
Narodil sa roku 1889
- rozhodli sa Etiópia a Zambia vstúpiť do Východoafrického spoločného
trhu

1972
- zahynulo 35 osôb a 80 bolo zranených pri požiari divadla v Soule
- dopadlo podľa údajov Vietnamskej demokratickej republiky v novembri
na jej územie vyše 36.000 ton leteckých bômb a minimálne 10.000
projektilov z diel vojnových lodí, pričom taktické letectvo zaútočilo
na VDR 5500-krát a strategické bombardéry 850-krát
- stroskotalo alebo bolo poškodených 140 rybárskych lodí počas búrky
pri japonskom pobreží, pričom zahynulo asi 20 osôb
- vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Molnija 1-22
- zvíťazila v austrálskych parlamentných voľbách prvýkrát od roku
1949 Labouristická strana a premiérom sa stal Edward Gough Whitlam,
ktorý po dohode s Novým Zélandom oznámil zrušenie koncepcie
predsunutej obrany na ázijskej pevnine a odvolal posledných
vojenských poradcov z južného Vietnamu
- zrútila sa najväčšia americká žumpa splaškov v Alabame zvaná
December Giant

1977
- začala sa šesťdňová návšteva izraelského ministerského predsedu
Menachema Begina vo Veľkej Británii, pričom rokoval s premiérom
Jamesom Callaghanom o vývoji na Blízkom východe a deklaroval
pripravenosť vlády podpísať separátnu mierovú zmluvu s Egyptom
- zomrel sovietsky akademik a matematik ILJA NESTOROVIČ VEKUA,
prezident Akadémie vied Gruzínskej SSR. narodil sa roku 1907
- schválilo Valné zhromaždenie rezolúciu k palestínskej otázke, ktorá
zdôrazňovala dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru na Blízkom
východe len spravodlivým riešením palestínskeho problému
- začala sa v Tripolise štvordňová schôdzka hláv štátov a vedúcich
predstaviteľov Alžírska, Iraku, Jemenskej ľudovodemokratickej
republiky, Líbye, Sýrie a Organizácie pre oslobodenie Palestíny,
pričom v záverečnom dokumente sa účastníci zaviazali k politickým,
vojenským a hospodárskym opatreniam voči politike egyptského
prezidenta Anvara Sadata, avšak iracká delegácia dokumenty
nepodpísala a opustila záverečné zasadnutie

1982
- implantoval kardiochirurg William DeVries 61-ročnému americkému
zubárovi s ťažkou kardiomyopatiou Barney Clarkovi v Salt Lake City po
prvý raz v dejinách medicíny umelé srdce, hoci pacient zomrel o 112
dní (23.3.1983), avšak rozhodne žil dlhšie než sa očakávalo, pričom
vynálezcom srdca Jarvik 7 bol žiak Wilhelma Kollfa (vynálezcu umelej
obličky) Robert Jarvik
- objavili astronómovia z dvoch amerických observatórií dovtedy
najväčšie zoskupenie galaxií
- uskutočnila sa v indickej metropole Naí Dillí slávnostná premiéra
britsko-indického filmu Gándhí režiséra Richarda Attenborougha
s Benom Kingsleym v hlavnej úlohe, pričom jeho rozpočet bol 22
miliónov dolárov
- ujal sa oficiálne generálny tajomník Španielskej robotníckej
socialistickej strany Felipe Gonzáles funkcie premiéra
- zomrel britský herec, režisér a scenárista MARTY FELDMAN. Narodil
sa roku 1933
- zložila 43. povojnová talianska vláda (koalícia kresťanských
demokratov, socialistov, sociálnych demokratov a liberálov) na čele
s Amintorem Fanfanim prísahu

1987
- zavraždili v Kolombe vysokého dôstojníka srílanskej polície T.
Pereru, ktorý vyšetroval teroristické útoky príslušníkov zakázanej
sinhálskej extrémistickej organizácie
- začal sa päťdňový 26. zjazd Francúzskej komunistickej strany,
pričom za generálneho tajomníka strany zvolili znovu Georgea Marchaisa


1992
- začalo povstalecké hnutie Front národného oslobodenia Farabunda
Martího (FMLN) z likvidáciou zbraní, s ktorými bojovali v 12-ročnej
občianskej vojne v Salvádore
- vypustil USA úspešne raketoplán Discovery (STS-53) s piatimi
astronautmi a špionážnou družicou, pričom išlo o 52. let raketoplánu
NASA a posledný venovaný výhradne Pentagonu
- zajali Červení kméri pri kambodžskom meste Kompongthon šesť
príslušníkov mierových jednotiek OSN, avšak po rokovaní so zástupcami
OSN ich prepustili
- vypustilo Rusko úspešne kozmické teleso Molnija 3-43
- zahynulo 23 baníkov pri závale v bani Ševjakov v blízkosti Kemerova
v kuzbaskej panvy na západnom Sibíri

1997
- schválili na zasadnutí ministrov obrany NATO novú integrovanú
vojenskú štruktúru (redukcia počtu veliteľstiev z 65 na 23)
a stanovili náklady rozšírenia o Česko, Maďarsko a Poľsko na 1,5
milióna dolárov
- podal pakistanský prezident Farúk Legharí po neúprosnom mocenskom
boji s premiérom Navázom Šarífom demisiu, aby tak zachoval ústavný
poriadok
- začala sa v Londýne trojdňová medzinárodná konferencia venovaná
osudu niekoľkých ton zlata ukradnutých obetiam holokaustu
a vytvoreniu fondu na kompenzáciu pozostalých
- prijali tesným rozdielom hlasov poslanci tureckého parlamentu návrh
hlasovať o dôvere vláde konzervatívneho premiéra Mesuta Yilmaza
- usmrtili v Dušanbe príslušníci tadžických poriadkových síl
vojenského vodcu Rizvona Sodirova, predpokladaného autora nedávneho
únosu francúzskej pracovníčky humanitnej organizácie Karine Manovej,
ktorá pri pokuse o vyslobodenie zo zajatia povstalcov prišla o život
- začala sa v Ottawe štvordňová signatárska konferencia k Dohovoru
o zákaze použitia, skladovania, výroby a transferov protipechotných
mín a ich znižení
- podpísal Bangladéš mierovú dohodu s predstaviteľmi vzbúreneckých
kmeňov, čím sa skončilo štvrť storočie trvajúce povstanie v oblasti
Čittagongských hôr na juhovýchode krajiny

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 4. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 5. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 6. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me
 7. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 8. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 9. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 10. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
 1. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 3. Už aj seniori presadajú do SUV
 4. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 5. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 6. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 7. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me
 8. Stavebný úrad neoprávnene predĺžil americkej ambasáde lehotu
 9. Grantová výzva na vykonávanie činností centier Europe Direct
 10. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 24 681
 2. Ako sme jazdili v socializme 2 621
 3. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 540
 4. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me 1 498
 5. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 099
 6. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 1 005
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 875
 8. Zo stredomorskej stravy sa nepriberá 851
 9. Túžite po práci z pláže? 7 rád, ako sa stať digitálnym nomádom 686
 10. Prísne kontroly a veľa tepla. Takto sa vyrába mlieko 676

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Súboj v koalícii Danko rozpútal a aj naň doplatil

Šéf SNS zváži odchod z politiky. Politológ hovorí, že predvídateľnosť jeho krokov sa stále znižuje.

KOMENTÁRE

Politika ako Danko nikto nechce, demokrati ani oligarchovia

Definitívny politický pád Danka sme sledovali v priamom prenose.

EKONOMIKA

Štát otočil, vyššie dôchodky zaručí len na štyri roky

Prečo novinka bude trvať len istý čas, nie je jasné.

KOMENTÁRE

Ficov perfektný deň a Dankova estráda ega

Novinári sa museli prehrabávať v úlomkoch Dankovho poníženia.

Neprehliadnite tiež

Domov

Súboj v koalícii Danko rozpútal a aj naň doplatil

Šéf SNS zváži odchod z politiky. Politológ hovorí, že predvídateľnosť jeho krokov sa stále znižuje.

Domov

Danko: Toto sklamanie si v tichosti prežijem sám

Výber najlepších výrokov z takmer polhodinového prejavu predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka.

Domov

Politológ Kusý: Danko je veľmi labilný človek

Politológ Miroslav Kusý pre SME hodnotí Dankovo vystupovanie na verejnosti.

Domov

Bývalého člena skupiny piťovcov odsúdili na štyri roky nepodmienečne

Z podieľania sa na vražde študenta Daniela Tupého ho súd oslobodil.