Historický kalendár na 6. decembra

Štátny sviatok Fínskej republiky - Deň nezávislosti (1917)
Mikuláš, biskup, patrón rybárov, zlatníkov, detí, ale aj dospelých dievčat - patrí k najočakávanejším dňom roka hlavne pre malé ratolesti a je zároveň predzvesťou blížiacich sa Vianoc, sviatkov pokoja a radosti, pričom na túto legendárnu bytosť sa tešia deti v mnohých (nielen kresťanských) krajinách - bielovlasý deduško s neodmysliteľnou bradou prichádza za drobizgom pod rozličnými menami s posolstvom lásky a nošou plnou dobrôt

1827
- narodil sa v Poprade-Veľkej autor učebníc a pedagóg JÁN FÁBRY,
priekopník organizovania materských škôl. Zomrel 27.5.1897

1837
- zomrel v Sobotišti učiteľ, vynikajúci pedagóg, jazykovedec, ľudový
liečiteľ a ľudovýchovný pracovník JÁN ŠULEK. Narodil sa 29.6.1774

1842
- narodil sa v Skalici františkán, misionár, vynikajúci a obľúbený
kazateľ publicista ODORIK PAVOL SILLAŠI, jeden z tvorcov slovenského
cestopisu v 2. polovici 19. storočia. Zomrel 9.4.1895

1857
- zomrel v Bratislave jazykovedec, historik a učiteľ GREGOR ALOJZ
DANKOVSKÝ. Narodil sa 16.2.1781

1862
- narodil sa v Betliari teológ a pedagóg VOJTECH WAHLNER. Dátum
úmrtia neznámy

1872
- narodil sa vo Zvolenskej Slatine erudovaný výkonný organista,
hudobný skladateľ a pedagóg MIKULÁŠ MOYZES, ktorý sa venoval
organovej a chrámovej hudbe Zomrel 2.4.1944

1882
- narodil sa v Myjave osobný tajomník švajčiarskeho spisovateľa
Wiliama Rittera, publicista a prekladateľ-romanista JÁN CÁDRA,
propagátor slovenskej a českej literatúry. Zomrel 7.10.1927

1932
- narodil sa v Seredi operný režisér a divadelný pracovník MIROSLAV
FISCHER

1942
- narodila sa MARTA SKOČKOVÁ, členka Spolku architektov Slovenska

1947
- otvorili v Bratislave kino Mladých

1952
- narodila sa ĽUBICA GALLOVÁ, členka Slovenského syndikátu novinárov
a Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry


1967
- prerokovala vláda výsledky previerky právnych predpisov, niektoré
otázky vonkajších hospodárskych vzťahov a účasti ČSSR
v medzinárodných organizáciách
- začal sa v Prahe dvojdňový 4. zjazd Zväzu čs. skladateľov
- vymenovali za zaslúžilých umelcov hercov Máriu Kráľovičovú, Máriu
Prechovskú, Karola Machatu, Ctibora Filčíka a Jozefa Kronera,
literárneho dramatika Štefana Králika, prekladateľku Zoru Jesenskú,
interpreta hudobnej tvorby Tibora Gašpareka a hudobného skladateľa
Tibora Andrašovana

1977
- začlenili ochranu prírody do systému starostlivosti o životné
prostredie v SR
- uskutočnilo sa v Bratislave zasadnutie ÚV KSS

1992
- prijal veľvyslanca ČSFR v USA Michaela Žantovského splnomocnenec
ministra zahraničných vecí Ralph Johnson, pričom USA protestovali
proti odpočúvaniu budovy amerického konzulátu v Bratislave a Vladimír
Mečiar vyzval federálneho ministra vnútra vysvetliť záležitosť vláde
USA a čs. verejnosti

1997
- zahynul tragicky vo veku 55 rokov bývalý rozhodca a delegát súťaží
riadených Slovenským futbalovým zväzom PAVOL PAVLÍK
- zomrel v Trenčianskej Turnej verejný činiteľ a ochotnícky
divadelník JOZEF ČERVEŇAN. Narodil sa 1.11.1911

---------------------------------------------------------------------

1352 - 650. VÝROČIE
- zomrel pápež KLEMENT VI. (vlastným menom Pierre Roger de Beaufort),
podporovateľ chudobných a mecén umenia. Narodil sa roku 1292

1492
- objavil Krištof Kolumbus ostrov Haiti, založil tam španielsku osadu
a nazval oblasť Hispaniola (dnes Haiti a Dominikánska republika)

1562
- zomrel holandský maliar a grafik JAN VAN SCOREL. Narodil sa roku
1495

1732
- narodil sa generálny guvernér Britskej Indie a politik WARREN
HASTINGS. Zomrel roku 1818

1742
- narodil sa francúzsky chemik NICOLAS LEBLANC, vynálezca procesu
výroby sódy nazvaného podľa neho. Spáchal samovraždu roku 1806

1802 - 200. VÝROČIE
- narodil sa francúzsky archeológ PAUL ÉMILE BOTTA, objaviteľ
asýrských metropolí Ninive a Chorsábádu. Zomrel roku 1870

1812
- narodil sa francúzsky maliar LOUIS CABAT. Zomrel roku 1893

1857
- porazili britské vojská na čele s Colinom Campbellom sepojských
vzbúrencov v bitke pri indickom Cawnpore (Kánpur) a mesto dobyli


1872
- vyšlo v americkej metropole Washington prvé číslo popredného
amerického denníka Washington Post
- demonštroval vo West Orange (americký štát New Jersey) Thomas Alva
Edison svoj vynález fonografu, prístroj, ktorý zaznamenával
a reprodukoval ľudský hlas a hudbu, keď verejne predviedol prvý ním
uskutočnený záznam: verš Mary mala malé jahňa

1882
- zomrel francúzsky politik, maloburžoázny socialista, historik
a publicista LOUIS JEAN JOSEPH CHARLES BLANC, účastník revolúcie
1848. Narodil sa roku 1811
- zomrel britský prozaik ANTHONY TROLLOPE. Narodil sa roku 1815

1892
- narodil sa český filozof, prozaik, a publicista ARNOŠT KOLMAN.
Zomrel roku 1979
- zomrel nemecký inžinier, vynálezca, konštruktér dynama, prvej
električky na svete, projektant a staviteľ elektrických železníc
ERNST WERNER VON SIEMENS, priekopník aplikovanej elektrotechniky
a zakladateľ silnoprúdovej techniky, ktorého meno nesie odvodená
fyzikálna jednotka elektrickej vodivosti v sústave SI. Narodil sa
roku 1816
- narodil sa britský prozaik a lyrik OSBERT SITWELL. Zomrel roku 1969

1897
- vyhlásila nemecká vláda pred ríšskym snemom v Berlíne svoj nárok na
kolónie slovami: Žiadame svoje miesto pod slnkom


1907
- prišlo pri výbuchu v bani spoločnosti Fairmont Coal Company
v Mononaghu (Západná Virgínia) o život najmenej 400 baníkov, išlo
o jednu z najhorších banských katastrof v histórii USA

1917
- zomrel taliansky spisovateľ GIOVANNI CENA. Narodil sa roku 1870

1917
- explodovali v kanadskom prístave Halifax (Nové Škótsko) po kolízii
dvoch nákladných parníkov vezúcich zbrojný materiál belgický Mont
Blanc a francúzsky Imo, pričom pri katastrofe zahynulo až 2000 ľudí
a vyše tri kilometre štvorcové z plochy prístavu boli zničené
- vyhlásil v Helsinkách fínsky parlament nezávislosť krajiny od
Ruska, pričom nová vláda na čele s pravicovým politikom Perom Evindom
Svinhufvudom, ktorú vytvorili v novembri, začala rokovanie so
Sovietskym Ruskom

1922
- vyhlásil britský kráľ Juraj V. formálne Írsky slobodný štát,
nadobudla platnosť írska ústava a na čele krajiny stála vláda Eamona
de Valeru (v roku 1937 sa Írsko stalo republikou, v roku 1949
vystúpilo z Britského spoločenstva národov Commonwealth)

1927
- narodila sa česká operetná speváčka a sólistka HELENA LOUBALOVÁ
- narodil sa ruský filmový režisér a scenárista VLADIMÍR NAUMOV

1932
- narodil sa český herec RUDOLF HORÁK

1937
- narodil sa český herec JIŘÍ KODET

1942
- uskutočnili Spojenci nálety na francúzske mestá Lille a Abbeville
- narodila sa česká sólistka baletu MIROSLAVA KRČÁLOVÁ
- podpísali americký generál Dwight David Eisenhower, francúzsky
admirál Jean-Francois Darlan a generál Pierre Boisson
vojensko-politickú dohodu o správe Francúzskej západnej Afriky
- narodil sa rakúsky prozaik a dramatik PETER HANDKE

1947
- zriadili americký národný park Everglades na Floride
- konštituovala sa v Ženeve Komisia OSN na potláčanie diskriminácie
a ochranu práv menšín
- narodil sa český džezový hudobník, skladateľ a pedagóg MIROSLAV
VITOUŠ
- začal sa vo východnom Berlíne pod záštitou východonemeckej
komunistickej strany SED Ľudový kongres za nemeckú jednotu
a spravodlivý mier, na ktorom delegáti požadovali hospodársku aj
politickú jednotu Nemecka, pričom sa ním začalo hnutie za vytvorenie
mierového a jednotného Nemecka s novou ústavou

1957
- nepodaril sa prvý štart amerického satelitu, pretože nosná raketa
vybuchla už odpaľovacej rampe
- zomrel francúzsky raketový technik a letecký konštruktér ROBERT
ALBERT CHARLES ESNAULT-PELTERIE, konštruktér rakiet na kvapalinový
pohon a priekopník kozmonautiky. Narodil sa roku 1881
- vyhlásil juhoslovanský prezident Josip Broz Tito, že jeho krajina
nebude prijímať od USA vojenskú pomoc

1962
- predstavil nový francúzsky premiér Georges Pompidou svoj vládny
kabinet, pričom ministrom zahraničných vecí sa stal Maurice Couve de
Murville
- zomrel český archeológ JAROSLAV BÖHM. Narodil sa roku 1901

1967
- postihli podľa oznámenia záplavy vo východnom Alžírsku asi 20 000
osôb
- prijalo Valné zhromaždenie OSN rezolúciu o zákaze jadrových zbraní
v Latinskej Amerike, avšak zmluva nezahrňovala do rámca pôsobnosti
americké základne na tomto kontinente
- zomrel uruguajský prezident OSCAR GESTIDO (narodil sa roku 1901),
pričom za nového prezidenta zvolili bývalého viceprezidenta Jorga
Pacheca Areca
- malo byť podľa oznámenia hlavné sídlo misie OSN pre Blízky východ
na Cypre
- začala sa trojdňová celoštátna konferencia Rumunskej komunistickej
strany, pričom schválili nové územné rozdelenie krajiny, zdokonalenie
riadenia a plánovania národného hospodárstva a niektoré návrhy na
zlepšenie práce ústredných orgánov strany a štátu

1972
- začalo sa dvojdňové rokovanie pléna ÚV SED o hospodárskom pláne
a rozpočte NDR na rok 1973

- vypukli dva požiare v Hongkongu, pričom zahynulo deväť osôb,
niekoľko desiatok bolo zranených a 1600 obyvateľov zostalo bez
prístrešia
- prijala Bezpečnostná rada OSN rezolúciu so žiadosťou ďalšieho
rokovania generálneho tajomníka OSN s vládou JAR o poskytnutí
nezávislosti Namíbii
- požiadala maltská vláda Veľkú Britániu o zvýšenie nájomného za
používanie vojenských základní
- začala sa v Belehrade trojdňová 3. konferencia Zväzu komunistov
Juhoslávie


1972
- zomrel sovietsky biochemik ALEXANDR VLADIMIROVIČ PALLADIN,
prezident Akadémie vied ZSSR. Narodil sa roku 1885
- pricestoval čílsky socialistický prezident Salvador Allende na
návštevu Sovietskeho zväzu

1977
- zomrel český jazykovedec JAROMÍR BĚLIČ. Narodil sa roku 1914

1982
- začala sa štvordňová návšteva pakistanského prezidenta Zijáula Haka
v USA, pričom rokoval o vojenskej a hospodárskej pomoci USA Pakistanu
- zahynulo pri explózii bomby v reštaurácii v severoírskom Ballykelly
(okres Londonderry) 17 osôb

1987
- zrovnal zosuv pôdy, kamenia a stromov po tropických dažďoch vo
východnej časti peruánskych Ánd indiánsku dedinu San Juan de Ubirique
so zemou, pričom zahynulo 17 osôb a 200 bolo nezvestných

1987
- zostrelili nad južnou časťou Nikaraguy lietadlo s americkým občanom
J. Jordanom Denvym, ktorý bol členom skupiny pôsobiacej v Kostarike
- uskutočnili sa voľby do bolívijských miestnych správnych orgánov po
38 rokoch, pričom najviac hlasov získali kandidáti ľavicovej strany
Hnutie revolučnej ľavice a vládna strana Revolučné národné hnutie
- historické získala iba 4,7 percenta hlasov

- zasiahli streľbou z rýchleho člna v Hormuzskom prielive tanker
Norman Atlantic plávajúci pod singapurskou vlajkou, pričom pre veľký
požiar nariadil kapitán posádke loď opustiť a explodovalo 85 000 ton
nafty

1992
- uskutočnili sa v Slovinsku prezidentské a parlamentné voľby,
v ktorých zvíťazila Liberálnodemokratická strana ministerského
predsedu Janeza Drnovšeka (nezískala však absolútnu väčšinu) a za
prezidenta znovuzvolili nezávislého kandidáta a reformného komunistu
Milana Kučana, pričom získal 64 percent hlasov a zvolili tiež 90
členov poslaneckej snemovne
- vymenoval konžský prezident Pascal Lissouba novú vládu, pričom
novým premiérom sa stal bývalý pracovník Svetovej banky Claude
Antoine Dacosta, ktorý žil 25 rokov v zahraničí
- demonštrovalo v Mníchove 250 000 občanov proti rasizmu
a pravicovému radikalizmu, pričom nemecké úrady zakázali ďalšiu
neonacistickú organizáciu Nemecká alternatíva
- uskutočnili sa voľby do nového turkménskeho vrcholného štátneho
orgánu Ľudovej rady
- vyslovili sa Švajčiari tesnou väčšinou 50,3 percenta v celoštátnom
referende proti vstupu krajiny do Európskeho hospodárskeho priestoru
- spustošili v severoindickom meste Ajódhja fundamentalistickú
hinduisti 430 rokov starú Báburovu mešitu a v štáte Uttarpradéš
vypukli rozsiahle nepokoje, len v Bombaji zahynulo 40 osôb a 250 bolo
zranených (dovedna prišlo o život 233 osôb)

1997
- odsúdil juhoafrický súd Mosesa Sitholeho, obžalovaného z 38 vrážd,
40 prípadov znásilnenia a šiestich lúpeží, na 2410 rokov väzenia
- zomrel belgický spisovateľ francúzskeho pôvodu GILBERT DELAHAYE,
ktorý sa preslávil najmä sériou kníh pre deti pod názvom Martina,
pričom bol aj spoluzakladateľom spoločnosti Unimuse a laureátom Ceny
Jacqua Préverta za celoživotné dielo. Narodil sa roku 1923
- vyrábal systematicky podľa odhalenia jeden z kľúčových agentov
izraelskej tajnej služby Mossad Jehuda Gil dezinformácie o zámeroch
Sýrie zaútočiť na Izraelom okupované Golanské výšiny
- zahynulo pri leteckej nehode obrovského ruského nákladného lietadla
Antonov-124 v Irkutsku asi 100 osôb a niekoľko desiatok ďalších bolo
zranených, pričom z epicentra katastrofy, ktorým sa stala obytná
štvrť mesta, bolo narýchlo evakuovaných asi 400 obyvateľov

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 2. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 3. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 4. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 5. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 6. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 7. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 8. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 9. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 10. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 1. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 2. Malé knedličky, veľké dojmy
 3. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 4. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 5. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 6. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 7. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 9. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 10. Svadba v kraji lietajúceho mnícha Cypriána
 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 10 816
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 10 738
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 8 745
 4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 6 513
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 5 622
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 4 685
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 783
 8. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 3 438
 9. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 136
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 914

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Pozrite, čo sa stalo na Slovensku, hromží Trump pred kamerami

Preceňovanie utečeneckej témy odpútava pozornosť od úplatkov, kriminality.

EKONOMIKA

Chaos okolo cien elektriny pokračuje. Koľko vlastne zaplatíte po novom?

V niektorých prípadoch stúpli ceny za elektrinu neúmerne.

EKONOMIKA

Polícia obvinila úradníka, pýtal si úplatky za dotácie

Zamestnanec Pôdohospodárskej platobnej agentúry si opakovane pýtal úplatky.

Neprehliadnite tiež

Prečo k nám dodávajú horšie potraviny než do Rakúska?

Top desať správ zo Spectatora za uplynulý týždeň.

Špeciálny prokurátor by mal odstúpiť, vyzýva SaS

Sulík si nevie predstaviť, že by Kováčik mal byť vo funkcii ešte nasledujúce roky.

Rezort zahraničia odsúdil nenávistné prejavy mladej Slovenky

Hovorca ministerstva uviedol, že názory prezentované dotyčnou osobou nie sú oficiálnym stanoviskom Slovenska.

Preveria, ako štát míňal peniaze počas slovenského predsedníctva

Závery z kontroly by mali byť známe v lete tohto roka.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop