Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

Washington 5. decembra (TASR) - V priestoroch amerického Senátu sa v stredu večer zišlo približne 300 priateľov krajín, ktoré dostali v Prahe pozvánku do Severoatlantickej aliancie

V priestoroch amerického Senátu sa oslavovalo pripravované rozšírenie
NATO


Washington 5. decembra (TASR) - V priestoroch amerického Senátu sa
v stredu večer zišlo približne 300 priateľov krajín, ktoré dostali
v Prahe pozvánku do Severoatlantickej aliancie, aby spolu
s niekoľkými kongresmanmi a senátormi oslávili túto významnú
udalosť. Tá podľa slávnostných prejavov prispeje k naplneniu vízie
celistvej a slobodnej Európy.

Prítomných pozdravil senátor Ben Nelson, kongresman Benjamin
Gilman, poradca niekoľkých amerických prezidentov v otázkach národnej
bezpečnosti Daniel Fried a ďalší. Všetci povzbudili Chorvátsko,
Macedóniu a Albánsko, aby nepoľavili v demokratizačnom procese, ktorý
aj ich, ako zdôraznil v posolstve senátor John McCain , privedie do
"rodiny Severoatlantickej aliancie".

Podľa neoficiálnych informácií začne zahranično-politický výbor
amerického Senátu zrejme na jar alebo najneskôr začiatkom leta
budúceho roku so sériou stretnutí s najrozmanitejšími odborníkmi
v politickej, hospodárskej, vojenskej, ľudsko-právnej a ekonomickej
oblasti. Cieľom týchto stretnutí je získať čo najucelenejší obraz
o prínose a prípadných problémoch, ktoré druhé kolo rozšírenia
o Estónsko, Lotyšsko, Litvu, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko
a Slovinsko prinesie.

"Pre Slovensko je dobré, že na čele senátneho výboru pre
zahraničné vzťahy bude od budúceho roku veľký priateľ Slovenska
Richard Lugar, ktorú našu krajinu dobre pozná," povedal pre TASR
slovenský veľvyslanec v USA Martin Bútora.

 

DPA: Na Slovensku vládne proeurópska eufória


Hamburg 5. decembra (TASR) - Odvtedy, čo sa do čela vlády postavil
kresťanský demokrat Mikuláš Dzurinda, stalo sa Slovensko vzorným
žiakom Európskej únie. Pritom ešte do roku 1998 bolo z politických
dôvodov odmietaným outsiderom procesu rozširovania, napísala dnes
nemecká agentúra DPA.

Slovensku sa medzitým podarilo dohnať dvojročné zaostávanie za
Českou republikou a Maďarskom, pokračuje agentúra. Predvstupová
spolupráca s Bruselom je bezproblémová, najmä keď sa porovná
s pozíciou Poľska. S týmito troma štátmi spolupracuje krajina medzi
Dunajom a Tatrami vo Visegrádskej štvorke, ktorá chce byť pendantom
Beneluxu.

Na 7. júna 2003 určila vláda referendum o vstupe do EÚ. Podpora
členstva je na Slovensku najvyššia zo všetkých kandidátskych krajín
a v prieskumoch sa pohybuje od 70 do 80 percent. Všetky relevantné
politické strany bez výnimky majú vstup do EÚ zaradený medzi
prioritami zahraničnej politiky.

Najväčšími problémami, ktoré musí Slovensko zvládnuť na ceste
do EÚ, sú podľa Európskej komisie a Európskeho parlamentu
nedostatočný boj proti korupcii, neúčinná justícia, veľké regionálne
rozdiely medzi bohatou Bratislavou a chudobným východom krajiny,
vysoká nezamestnanosť a vysoký rozpočtový deficit, konštatuje DPA.

 


Slováci žijú kratšie ako ostatní Európania


Brusel 5. decembra (TASR) - Ľudia na Slovensku sa dožívajú kratšieho
veku ako obyvatelia Európskej únie i viacerých kandidátskych krajín.
Slovenskí muži sa dožívajú v priemere 69,1 roka, ženy 77,2 roka.
V únii však žijú muži vyše 75 a ženy vyše 81 rokov. Vyplýva to z dnes
zverejnených údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.

Dlhšie ako Slováci žijú však aj Česi, Slovinci, Poliaci,
kratšie Maďari a obyvatelia pobaltských štátov.

Na Slovensku za to na 100.000 obyvateľov pripadá vyše 1000
nemocničných lôžok, čo je najviac po Českej republike. Priemer únie
je 630 lôžok, priemer desiatich krajín vstupujúcich do EÚ v roku 2004
je 672 lôžok. Na 100.000 Slovákov pripadá 358 lekárov, čo je viac ako
priemer desiatich kandidátskych krajín, ale menej ako priemer EÚ
(375).

Desať kandidátskych krajín, ktoré sa členmi EÚ stanú v roku
2004, zvýši počet jej obyvateľov o 20 percent, hrubý domáci produkt
(HDP) únie však po ich vstupe narastie len o päť percent.

Podľa Eurostatu ľudia v kandidátskych krajinách vydávajú oveľa
väčšiu časť svojich príjmov na potraviny a nápoje. Zatiaľ čo v EÚ je
to necelých 13 percent rodinných výdavkov, v pristupujúcich krajinách
vyše 22. Slováci dávajú na stravu a nápoje 27 percent celkových
výdavkov.

Pracovná sila stojí na Slovensku 3,06 eura na hodinu, lacnejšia
je len v Litve, Lotyšsku a Estónsku. V Českej republike stojí hodina
práce 3,90 eura, v Poľsku 4,48 a v Slovinsku takmer deväť eúr.

Na Slovensku pripadá na 100 obyvateľov 24 áut, priemer
desiatich vstupujúcich krajín je 29 a priemer EÚ 47 áut. V počte
mobilných telefónov je Slovensko nad priemerom, na 100 ľudí pripadá
40 mobilov, priemer "desiatky" je 38, v únii však až 72 telefónov.

Čo sa týka počtu osobných počítačov, Slovensko je na tom s 15
počítačmi na 100 obyvateľov lepšie ako Česká republika (14) i priemer
desiatky (11). Počítačov je však v SR dvakrát menej ako v únii.
Pripojenie na internet má 17 zo 100 Slovákov, v tejto kategórii
dominujú Estónsko a Slovinsko (po 30), ktoré sú takmer na úrovni EÚ
(31).

Slovensko je však jednou z troch krajín, ktoré najviac
využívajú obnoviteľné zdroje energie (spolu s Lotyšskom
a Slovinskom). Obnoviteľné zdroje tvoria takmer 18 percent celkovej
spotrebovanej elektrickej energie, v EÚ je to len necelých 15 percent.

 


Spravodajca EÚ pre krajanský zákon Jürgens rokoval v Budapešti
s Kovácsom


Budapešť 5. decembra (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí
László Kovács navrhol dnes spravodajcovi Rady Európy pre krajanský
zákon Erikovi Jürgensovi, aby kým trvajú maďarsko-slovenské,
respektíve maďarsko-rumunské rokovania o zákone o štatúte Maďarov
v susedných krajinách, neuzavrel svoju správu pre príslušnú komisiu
alebo plenárne zasadanie Rady Európy.

Kovács o tom dnes po stretnutí s Jürgensom informoval maďarskú
tlačovú agentúru MTI. Jürgens sa pre médiá nevyjadril, podobne ako sa
pre novinárov nevyjadril ani počas svojho pobytu v Bratislave a ako
to podľa svojho prísľubu neurobí ani v Bukurešti.

Spravodajca RE podľa vyjadrenia Lászlóa Kovácsa môže prípadne
na zasadaní príslušnej komisie 10. januára požiadať o odklad
predloženia svojej správy, keď uvidí, že konzultácie ešte plynú a je
nádej na dohodu.

Kovács podľa svojho vyjadrenia na dnešnom stretnutí so
spravodajcom vysvetlil spôsob premýšľania a ciele maďarskej vlády
a Jürgens zase vysvetlil, ako on vidí situáciu, ktorá sa vytvorila
okolo maďarského krajanského zákona a jej riešenie.

Je zrejmé, že zákon treba upraviť, aby bol v súlade
s európskymi normami a mohol sa uplatňovať aj na Slovensku
a v Rumunsku, zdôraznil Kovács.

Jürgens šéfovi maďarskej diplomacie povedal, že v Bratislave
získal priaznivé skúsenosti a nadobudol pocit, že Slovensko je
pripravené na rokovania o krajanskom zákone.

 

Slovenský veľvyslanec v Guatemale odovzdal poverovcie listiny


Mexiko 5. decembra (TASR) - Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Slovenskej republiky v Guatemalskej republike so sídlom v Mexiku
Branislav Hitka odovzdal v utorok poverovacie listiny prezidentovi
Guatemalskej republiky Alfonsovi Portillovi.

V rozhovore veľvyslanca SR s guatemalským prezidentom sa
konštatovalo, že neexistujú žiadne prekážky pre ďalší rozvoj
bilaterálnej spolupráce vo všetkých oblastiach spoločného záujmu.

Po audiencii u prezidenta Guatemalskej republiky veľvyslanec SR
za vojenských pôct položil veniec k Pamätníku padlých.

Informáciu dnes TASR poskytol Tlačový odbor Ministerstva
zahraničných vecí.

 


Slovenskí zástupcovia v Konvente majú na Prodiho návrhy rozdielne
názory


Brusel 5. decembra (TASR) - Európska komisia dnes na zasadnutí
Konventu o budúcnosti Európy v Bruseli navrhla federalistické
usporiadanie Európskej únie, v ktorom by mala väčšie právomoci
a v ktorej by sa rozhodovalo takmer výlučne väčšinovým hlasovaním bez
práva veta.

Zároveň sa vyslovila za vytvorenie postu európskeho ministra
zahraničných vecí, odmietla myšlienku prezidenta EÚ a podporila
zachovanie rotujúceho predsedníctva v Rade EÚ. Predsedu komisie by
mal voliť Európsky parlament.

Návrhy komisie vyvolali diskusiu nielen medzi 105 členmi
Konventu, ale aj v radoch slovenskej delegácie. "Komisia si postavila
za cieľ správne princípy, avšak kroky, ktoré k nim vedú, sú
diskutabilné. S niektorými sa dá súhlasiť, s niektorými skôr
polemizovať," komentoval návrh EK zástupca Národnej rady SR Ján Figeľ.

Súhlasiť sa podľa neho dá s návrhom zachovať rotujúce
predsedníctvo a tiež s vytvorením postu ministra zahraničných vecí
EÚ. "Mohlo by to posilniť dnes slabú zahraničnú politiku únie," myslí
si Figeľ.

Nepáči sa mu však nápad, že by predsedu EK mal voliť Európsky
parlament. "Únia ešte nedospela do štádia, že by bola takáto dôležitá
inštitúcia kreovaná Európskym parlamentom," uviedol predseda
zahraničného výboru NR SR. Vyslovil sa síce za postupné rozširovanie
väčšinového hlasovania, ale je proti úplnému zrušeniu práva národného
veta.

Iný názor na tieto dve oblasti má poslankyňa NR SR Irena
Belohorská a štátny tajomník ministerstva zahraničia Ivan Korčok.
"Zastupujeme parlament, hlásime sa k parlamentnej kontrole. Je to
ďaleko transparentnejšie, (keby šéfa komisie volil parlament),"
povedala Belohorská.

"Pre nás je akceptovateľný návrh na ešte širšie uplatňovanie
princípu rozhodovania kvalifikovanou väčšinou. Únia s 25 členmi musí
hľadať čo najlepšie mechanizmy, aby rozhodovací proces neustrnul,"
povedal Korčok.

Konvent však dnes o Prodiho návrhoch oficiálne nediskutoval,
inštitucionálne otázky sú na programe až v januári. Dnešné plenárne
zasadnutie je venované zjednodušeniu legislatívy a celkového
fungovania EÚ. Pracovná skupina pre túto oblasť v dnes predloženej
správe potvrdila známy fakt, že nič nie je zložitejšie ako
zjednodušenie únie.


Stále viac kandidátov už doriešilo s EÚ dvojstranné problémy


Brusel 5. decembra (TASR) - Finančné otázky rozšírenia Európskej únie
sa nepodarí doriešiť pred summitom v Kodani, ktorý sa uskutoční
12.-13. decembra. Priznali to dnes zdroje dánskeho predsedníctva v EÚ.

Stále viac kandidátskych krajín medzitým však už avizovalo,
aspoň neoficiálne, že v podstate všetky bilaterálne otázky vyriešili,
a že v Kodani sa bude rokovať len o tzv. horizontálnych otázkach,
ktoré sú spoločné pre všetkých. V prvom rade ide o celkové zvýšenie
sumy, ktorú EÚ na rozšírenie poskytne, keďže terajšia ponuka Dánska
je dve miliardy eúr pod limitom stanoveným v roku 1999.

Veľmi blízko k dohode je podľa zdrojov blízkych rokovaniam
sedem až osem z desiatich krajín. V prvom rade ide o tri pobaltské
štáty Estónsko, Litvu a Lotyšsko, ako aj dva stredomorské ostrovy
Maltu a Cyprus. Blízko je však aj Slovensko, ktoré zrejme na budúci
týždeň na ministerskom kole rokovaní - ak sa uskutoční - uzavrie
ostávajúce bilaterálne otázky a čakať bude na doriešenie spoločných
problémov.

Najviac problematické ostáva Poľsko, zdroje sa nezhodujú pri
hodnotení situácie Česka a Maďarska. Poľsko sa však už vzdalo
možnosti vybojovať vyššie priame platby a zameriava sa výlučne na
získanie vyšších rozpočtových kompenzácií, k čomu podľa všetkého
dostalo aj neoficiálny prísľub.

Postoj Poľska rozhneval Prahu, pretože na spoločnom boji za
vyššie priame platby sa cez víkend dohodli premiéri Visegrádskej
štvorky. Podľa českého vyjednávača Pavla Teličku však už za priame
platby skutočne bojuje len Česko a Maďarsko, Slovensko tak robí už
len formálne, ale de facto sa zmierilo s terajšou úrovňou priamej
podpory poľnohospodárom.

Dánske predsedníctvo by malo v piatok rozhodnúť, či sa na
budúci utorok uskutoční ministerské kolo rokovaní EÚ s kandidátmi. Ak
áno, cieľom bude vyriešiť všetky "nefinančné" aspekty. O celkových
finančných sumách sa však bude rokovať až v Kodani.


Jürgens rokoval s predsedníčkou maďarského parlamentu Sziliovou


Budapešť 5. decembra (TASR) - Spravodajca Rady Európy pre maďarský
zákon o Maďaroch v susedných krajinách Erik Jürgens dnes predsedníčke
maďarského parlamentu Katalin Sziliovej povedal, že aj pre neho je
dôležité, aby sa pre Maďarsko, Slovensko a Rumunsko vhodným spôsobom
vyriešila diskusia spojená s touto právnou normou.

Sziliová o tom informovala maďarskú tlačovú agentúru MTI po
svojom stretnutí s predstaviteľom RE v Budapešti. Predsedníčka
maďarského parlamentu na rokovaní poukázala na to, že pre maďarskú
vládu, ktorá pokračuje v konzultáciách s Rumunskom aj Slovenskom, je
dôležité, aby sa novelizácia krajanského zákona uskutočnila so
súhlasom partnerov.

Sziliová vyjadrila presvedčenie, že v otázke krajanského zákona
sa vlády budú vedieť dohodnúť. Požiadala preto spravodajcu RE, aby
svoju správu uzavrel až po skončení maďarsko-slovenských
a maďarsko-rumunských konzultácií.

Predsedníčka maďarského parlamentu poprosila Jürgensa, aby vzal
do úvahy aj danosti Maďarska, respektíve skutočnosť, že podľa
očakávania sa krajina 1. mája 2004 stane členom Európskej únie, čo
vytvorí inú situáciu.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 585
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 9 770
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 273
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 019
 5. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 010
 6. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 1 886
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 720
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 562
 9. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 237
 10. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 1 236

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Z Nemecka urobila Merkelová hýbateľa Európy

Angela Merkelová bola v posledných rokoch tvárou Európskej únie. Bez domáce podpory to bude mať oveľa ťažšie.

ŠPORT

Nórsky divák nevedel, že Sagana na Tour de France vylúčili

Ľudia v Nórsku si majstrovstvá sveta v cyklistike užívajú.

DOMOV

Zo Smeru odišiel celý regionálny klub, nechce povedať prečo

Sarosta obce Rišňovce sa sťažuje na ignoráciu zo strany vedenia Smeru.

Neprehliadnite tiež

Domov

Cséfalvayová: Vízia, že spojenectvo s Ruskom je cesta pre Slovensko, je nereálna

Ruská geopolitika sa podľa poslankyne zasekla v období studenej vojny.

Domov

Americký denník si všimol Spišský Hrhov. Pochválil prácu s Rómami

Dedina založila komunitné firmy, ktoré Rómov zamestnali, a pomohla im postaviť slušné domy.

Domov

Meteorológovia čakajú intenzívne zrážky, na Orave hrozia povodne

Na krajnom severe Slovenska môže v priebehu dňa spadnúť 35 až 45 mm zrážok.

Domov

Kiska: Facebook posilní tímy na vyhodnocovanie extrémistických príspevkov

Spolu s Petrom Pellegrinim sú pripravení spoločnosti pomôcť.