Historický kalendár na 10. decembra

Bratislava 9. decembra (TASR) - Deň ľudských práv - prijalo Valné zhromaždenie OSN Všeobecnú

deklaráciu ľudských práv (1948), oslavuje sa od roku 1950 Deň ochrany práv detí - vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 1792 - narodil sa v Nižných Lapšoch veršovník, hudobník a znalec cirkevnej hudby JÁN EVANJELISTA NÁLEPKA. Zomrel 19.10.1858 1832 - narodil sa v Rožňave mlynársky odborník ŠTEFAN RADVÁNY. Zomrel 2.6.1918 1837 - zomrel vo Veľkom Záluží ľudovýchovný pracovník, katolícky kňaz a náboženský spisovateľ IGNÁC LIEB, člen Slovenského učeného tovarišstva a príslušník bernolákovského hnutia. Narodil sa 30.8.1764 1882 - dokončili reštaurovanie Dómu sv. Alžbety v Košiciach 1892 - narodil sa v Dolnej Strehovej spisovateľ maďarskej národnosti na Slovensku, vysokoškolský pedagóg, literárny vedec a publicista ALADÁR KOMLÓS, spoluorganizátor maďarského literárneho života na Slovensku, ktorý sa zaoberal literatúrou 19. a 20. storočia. Zomrel 22.6.1980 1907 - zomrel v Lome nad Rimavicou osvetový pracovník, katolícky kňaz a publicista ANDREJ ROJKO, ktorý spájal pastoráciu s prácou za duchovnú emancipáciu a hmotné povznesenie slovenského ľudu, pričom v knižke Otcovský hlas... obhajoval politické práva slovenskej reči. Narodil sa 30.11.1824

1912 - narodil sa v Zemianskom Podhradí katolícky cirkevný hodnostár, teológ a vysokoškolský pedagóg ŠTEFAN JANEGA 1922 - narodila sa v Očovej pedagogička a fyzička ZUZANA ŠIMKOVICOVÁ. Zomrela 25.1.1983 1927 - narodil sa VÁCLAV POLAKOVIČ, člen Slovenského syndikátu novinárov 1932 - narodil sa historik a archivár BOHUMÍR KOSTICKÝ. Zomrel 15.11.1991 1937 - narodil sa v Predajnej fotograf-krajinár OLIVER PORUBSKÝ 1947 - zomrela verejná činiteľka MÁRIA TURKOVÁ, prvá poslankyňa Národného zhromaždenia za trenčiansku oblasť. Narodila sa 4.2.1911 1957 - uviedla ČST Bratislava premiéru prvej televíznej baletnej inscenácie Orfeus a Eurydika od Tibora Andrašovana 1962 - zomrel v Jihlave (Česko) univerzitný pedagóg, prírodovedec, genetik, botanik a zoológ KAREL HRUBÝ. Narodil sa 30.9.1910 1972

- zomrel v Bratislave vydavateľ, verejný činiteľ a učiteľ JÁN OBETKO, príslušník organizátorskej generácie slovenského poprevratového školstva. Narodil sa 25.11.1885 1987 - zaoberala sa vláda ČSSR postupom pri prestavbe nákupných a veľkoobchodných cien v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe k 1.1.1989 1997 - zomrel v Prahe (Česko) kameraman, fotograf a výtvarný teoretik JÁN ŠMOK, zakladateľ a dlhoročný vedúci katedry umeleckej fotografie FAMU v Prahe, pričom hlavnou tematikou jeho fotografie bola krajina a akt. Narodil sa 30.12.1921 - schválila NR SR návrh vlády na vyslanie slovenskej mierovej misie UNDOF na Golanské výšiny, ktorá sa uskutočňovala pod záštitou OSN v spolupráci s Rakúskou republikou a príslušníkov Armády SR do mierových síl NATO - SFOR na územie Bosny a Hercegoviny --------------------------------------------------------------------- 1787 - narodil sa učiteľ a zakladateľ prvej americkej školy pre nepočujúcich THOMAS GALLAUDET. Zomrel roku 1851 1822 - narodil sa hudobný skladateľ a organista belgického pôvodu CÉSAR FRANCK, jeden zo zakladateľov modernej francúzskej hudby. Zomrel roku 1890 1872 - narodil sa nemecký iracionalistický filozof a psychológ LUDWIG KLAGES. Zomrel roku 1956 1882 - narodila sa rakúska spisovateľka MARTINA WIEDOVÁ. Zomrela roku 1957 - narodil sa rakúsky filozof, sociológ a ekonóm OTTO NEURATH, jeden z vodcov Viedenského kruhu. Zomrel roku 1945 1892 - narodila sa britská spisovateľka historických kníh z obdobia 12. storočia LUCY BOSTONOVÁ. Zomrela roku 1990 1897

- narodil sa rakúsky prozaik KARL HEINRICH WAGGERL. Zomrel roku 1973 1902 - narodil sa český herec VÁCLAV TRÉGL. Zomrel roku 1979 - odovzdali do užívania prvú priehradu na dolnom Níle pri egyptskom meste Asuán - narodil sa sovietsky historik umenia MICHAIL VLADIMIROVIČ ALPATOV - udelili po druhý raz Nobelove ceny: fyzika - Pieter Zeemann a Henrik Antoon Lorentz (Holandsko, za výskum magnetického poľa), fyziológiu a medicínu - Ronald Ross (Veľká Británia, za výskum malárie), chémia - Emil Fischer (Nemecko, za výskum syntézy sacharidov a purínov), literatúra - Theodor Moomsen (Nemecko), mier - Elie Ducommun a Charles Albert Gobat (Švajčiarsko, za budovanie medzinárodného porozumenia) 1907 - udelili Nobelove ceny: literatúra - Rudyard Kipling (Veľká Británia), fyziológia a medicína - Charles Louis Alphonse Laveran (Francúzsko), fyzika - Albert Abraham (USA), chémia - Eduard Buchner (Nemecko), mier - pacifista Ernesto Teodoro Moneta (Taliansko) a odborník na medzinárodné právo Luis Renault (Francúzsko) - schválila Švajčiarska štátna rada a obe komory bernského parlamentu zákon o civilnej službe, ktorý nadobudol platnosť od roku 1912 1922 - udelili Nobelove ceny za roky 1921 a 1922: fyzika - Albert Einstein (Nemecko, za objavenie teórie relativity) a Niels Bohr (Dánsko, za výskum štruktúry atómu a atómového žiarenia), chémia - Frederick Soddy (Veľká Británia, za výskum rádioaktivity) a Francis William Aston (Veľká Británia, za výskum izotopov), literatúra - Jacinto Benavente (Španielsko, novodobý komédiograf), mier - Fridtjof Nansen (Nórsko, za pokusy o prepustenie zajatcov zo sovietskeho Ruska) 1927 - udelili Nobelove ceny: mier - Ludwig Quidemm (Nemecko, predseda Nemeckého mierového združenia) a Ferdinand Buisson (Francúzsko, prezident Ligy za ľudské práva), chémia - Heinrich Otto Wieland (Nemecko, za objasnenie štruktúry žlčových kyselín a príbuzných látok), fyzika - Arthur Holly Comton (USA, za Comtonov jav) a Charles Wilson (Veľká Británia, za vypracovanie metódy identifikácie stôp dráh nabitých častíc), fyziológia a medicína Julis Wagner-Jauregg (Rakúsko, za objav využitia malarických horúčok pri liečbe progresívnej paralýzy), literatúra - Henri Bergson (Francúzsko, za filozofické diela) 1932 - získalo Thajsko svoju prvú ústavu 1937 - narodil sa český sólista opery PETR RŮŽIČKA - zomrel švédsky fyzik a technik NILS GUSTAF DALÉN, laureát Nobelovej ceny (1912) za vynález automatických regulátorov zásobníkov plynu napájajúcich osvetľovacie telesá majákov a bójí. Narodil sa roku 1869 - narodil sa český šľachtic a politik KAREL SCHWARZENBERG 1947 - udelili Nobelove ceny: fyzika - Edward Appleton (Veľká Británia), chémia - Robert Robinson (Veľká Británia), literatúra - André Gide (Francúzsko), fyziológia a medicína Carl a Getty Coriovci (USA), Bernardo Houssay (Argentína), mier - Spoločnosť priateľov (medzinárodná náboženská obec kvakerov) - prevzal francúzsky prezident Vincent Auriol predsedníctvo rady Francúzskej únie, ktorá združovala materskú krajinu a zámorské frankofónne krajiny 1967 - udelili Nobelove ceny: fyziológia a medicína - Ragnar Granit (Švédsko), Haldan Hartline a George Wald (USA), literatúra - Miguel Ángel Asturias (Guatemala), chémia - Manfred Eigen (Nemecko), Ronald Norrish a George Porter (Veľká Británia), fyzika - Hans Bethe (USA) - zahynul pri katastrofe vlastného lietadla americký soulový spevák a hudobník OTIS REDDING. Narodil sa roku 1941 - uskutočnili sa voľby do japonskej Dolnej snemovne, v ktorých zvíťazila vládna Liberálnodemokratická strana - zomrelo v roku 1972 na choleru v Indonézii 5025 osôb - zrazili sa vlaky v bulharskej stanici Venčan, pričom zahynulo 26 osôb a 10 bolo zranených 1972 - udelili Nobelove ceny: fyziológia a medicína - Gerald Edelman (USA) a Rodney Porter (Veľká Británia, za výskum chemického zloženia imúnnych telies), fyzika - John Bardeen, John Schrieffer, Leon Cooper (USA, za kvantomechanickú teóriu supravodivosti), chémia - Christian Anfinsen, Stanford Moore a William Stein (USA, za práce o funkcii ribonukleových enzýmov), ekonómia - John Hicks a Kenneth Arrow (USA), literatúra - Heinrich Böll (Nemecko) - zomrel ruský básnik a prekladateľ SEMION ISAAKOVIČ KIRSANOV. Narodil sa roku 1906 1977 - udelili Nobelove ceny: mier - Amnesty International (medzinárodná organizácia zo sídlom v Londýne bojujúca za ľudské práva), fyzika - Philpp Anderson, John van Vleck (USA) a Neville Mott (Veľká Británia, prínos k teórii o štruktúre elektrónov), chémia - Ilja Prigogine (Belgicko, za výskum v oblasti ireverzibilnej termodynamiky), fyziológia a medicína - Roger Guillemin, Andrew Schally a Rosalyn Yallowová (USA, za objavy o hormónových produktoch v mozgu), ekonómia - Bertie Ohlin (Švédsko) a James Meade (Veľká Británia, za práce v oblasti medzinárodného obchodu), literatúra - Vicente Aleixandre (Španielsko, básnik subjektívnej lyriky) - zakročila sovietska vláda proti disidentom, ktorým uložila domáce väzenie - reorganizovalo sa Ľudové hnutie za oslobodenie Angoly (MPLA) na marxisticko-leninskú stranu s názvom Ľudové hnutie za oslobodenie Angoly (MPLA) - Strana práce - vypustil ZSSR úspešne kozmickú loď Sojuz 26 s posádkou Georgij Michajlovič Grečko a Jurij Viktorovič Romanenko určenú na spojenie s vesmírnou loďou Saľut-6 1982 - udelili Nobelove ceny: mier - Alva Myrdal (Švédsko) a Alfonzo García Robles (Mexiko, za ich mierové snahy smerujúce k odzbrojeniu sveta), literatúra Gabriel García Márquez (Kolumbia), fyziológia a medicína - Sune Bergström, Bengt Samuelson (Švédsko) a John Vane (Veľká Británia), fyzika - Kenneth Wilson (USA), chémia - Aaron Klug (Veľká Británia) a ekonómia - George Stigler (USA) - skončilo sa v Pekingu zasadnutie Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov, pričom schválili šiesty päťročný plán na obdobie 1981-1985 a novú ústavu (štvrtá od roku 1954), ktorá obnovila funkciu predsedu Číny, zriadila Ústrednú vojenskú radu, pričom rozšírila právomoci VZĽZ a jeho stáleho výboru - zrútil sa v káhirskej štvrti Basátin obytný dom, pričom zahynulo vyše 24 osôb - začali sa v Bruseli rozhovory medzi Španielskom a Veľkou Britániou o budúcnosti Gibraltáru - zomrel český poľnohospodársky odborník, vysokoškolský pedagóg, genetik a šľachtiteľ VÁCLAV STEHLÍK. Narodil sa roku 1891 - podpísalo 119 krajín v jamajskom Montego Bay Konvenciu o morských právach - pristáli na Zemi sovietski kozmonauti Anatolij Nikolajevič Berezovoj a Valentin Vitaljevič Lebedev (prvý pobyt v orbitálnej stanici Saľut 7) po rekordnom lete kozmickou loďou Sojuz T 7 (211 dní) - zahynulo pri páde vrtuľníka v Nikarague 75 detí 1987 - udelili v Štokholme a Oslo Nobelove ceny: fyzika - Johann Georg Bednorz (NSR) a Alexander Müller (Švajčiarsko), chémia - Donald Cram a Charles Pedersen (USA) a Jean-Marie Lehn (Francúzsko), fyziológia a medicína - Susuma Tonegawa (Japonsko), literatúra - Joseph Brodsky (USA), mier - Oscar Arias Sanchéz (prezident Kostariky) - štrajkovali v Porúrí na protest proti zatváraniu oceliarskych podnikov asi 100.000 oceliarov - zaútočili iracké vojenské lietadlá na iránsku ropnú loď Susangird - vypustil ZSSR kozmické teleso Raduga 21 - začala sa v francúzskom Antibes trojdňová 14. francúzsko-africká konferencia s účasťou najvyšších predstaviteľov Francúzska a 37 afrických štátov, pričom rokovali o ekonomických problémoch a zadlženosti, avšak nenašli riešenie - zomrel americký svetoznámy huslista ruského pôvodu JASCHA HEIFETZ. Narodil sa roku 1901 1992 - udelili Nobelovu cenu za mier Rigoberte Menuchovej z Guatemaly, bojovníčke za práva Indiánov, držiteľmi cien sa tiež stali: fyzika - Georges Charpac (Francúzsko, za objavenie detektorov, ktoré dokážu registrovať stopy elementárnych častíc), chémia - Rudolph Marcus (USA, za prínos k teórii prenosu elektrónov), fyziológia a medicína - Edmond Fischer a Edwin Krebs (USA, za odhalenie mechanizmov riadiacich procesy látkovej výmeny v ľudskom tele), ekonómia - Gary Becker (USA, za rozpracovanie mikroekonomickej teórie) a literatúra - Derek Walcott (Svätá Lucia, za anglickú a kreolskú lyriku) - odsúdil francúzsky súd v Nice Daniela Ducrueta, bývalého telesného strážcu monackej princeznej Stephanie, na trest podmienečného väzenia za napadnutie a inzultovanie lekára, s ktorým sa pohádal na ceste pri vedení motorového vozidla - protestovali v jemenskej Saná tisícky obyvateľov proti drahote a zvyšovaniu cien, pričom pri streľbe bezpečnostných síl zasiahli niekoľko osôb - začala sa v Bruseli dvojdňová schôdzka ministrov obrany NATO, pričom sa dohodli, že vysielanie mierových misií do krízových oblastí Bosny by sa malo stať súčasťou činnosti NATO - prikázal filipínsky prezident Fidel Ramos armáde a polícii otvoriť tábory a väzenia rodinám odporcov režimu, ktoré pátrali po svojich príslušníkoch - zabili jednotky Somálskej národnej armády v oblasti Galgudwud vyše 150 bojovníkov znepriateleného hnutia Demokratický front pre záchranu Somálska

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 4. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 6. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 7. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 8. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 9. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 2. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 3. Unverzita vyTVORená nápadmi študentov!
 4. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 7. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 8. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 9. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 10. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 9 561
 2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 3 188
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 3 098
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 902
 5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 856
 6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 488
 7. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 488
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 466
 9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 436
 10. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach 968

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Érsek sa rozhodol, bratislavské letisko chce dať do prenájmu

Minister predložil návrh na 30-ročnú koncesiu letiska.

SVET

Čoraz viac utečencov mieri na sever Európy cez Slovensko

V Rakúsku vojaci pomáhali pri klasickej policajnej činnosti.

DOMOV

Café Európa: Aká bude budúcnosť Česka a Slovenska v Európe

Aké je naše miesto v Európskej únii? Sledujte diskusiu naživo.

Neprehliadnite tiež

Domov

Slováci si podľa WHO vypijú viac, podobne sú na tom Ukrajinci aj Česi

Alkohol pijú podľa štatistík častejšie muži než ženy.

Domov

Markíza má byť na predaj, hovorí sa aj o ďalších médiách

Majiteľ najsledovanejšej televízie na Slovensku, ako aj potenciálni záujemcovia o jej kúpu tvrdia, že špekulácie nekomentujú.

Domov

Café Európa: Európska budúcnosť Česka a Slovenska

Aké je miesto Česka a Slovenska v Európskej únii? Sledujte diskusiu naživo.

Domov

Pápež posiela na Slovensko svojho kardinála, vykoná blahorečenie Titusa Zemana

Blahorečenie Titusa Zemana pripravujú Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia a Bratislavská arcidiecéza.