Historický kalendár na piatok 13. decembra

Štátny sviatok Svätej Lucie - Sviatok svätej Lucie (1965)
Štátny sviatok Maltskej republiky - Deň vyhlásenia štátu (1974)
Svätá Lucia
Piatok trinásteho - trinástka ako nešťastné číslo vznikla pravdepodobne v čase, keď sa zaraďoval trinásty mesiac, pričom vtedy sa používal takzvaný lunárny kalendár. Keď sa začal používať slnečný kalendár, ukázalo sa, že rok podľa lunárneho kalendára plynie rýchlejšie ako podľa slnečného, a preto bolo treba vždy za tri roky zaradiť do lunárneho kalendára trinásty mesiac, aby sa dosiahla zhoda so slnečným, a tým aj s prírodou. Takto vznikali zmätky a nepríjemnosti, ktoré sa preniesli aj na samo číslo trinásť.

V pohanskej mytológii bolo 12 bohov a nažívali si v šťastí a pokoji. Objavil sa však trinásty a na božské stvorenia sa začala sypať smola. Pohanská mytológia má paralelu aj v kresťanstve: Ježiš jedol poslednú večeru so svojimi 12 učeníkmi. Z nešťastnej trinástky musel niekto odísť. Krista ukrižovali v piatok. Zrejme tak vznikol mýtus okolo čísla 13, ktorý pretrval až do dnešných dní.

Goethe zostával v piatok trinásteho v posteli, Napoleon odmietal bojovať a tzv. železný kancelár Bismarck nepodpisoval nijaké dohody, pričom strach pred trinástkou definujú odborníci ako triskaidekafóbiu. V lietadle chýba často rad s označením 13, pri navrhovaní hotelových stavieb architekti neraz preskočia 13. poschodie, na klinikách slúži miestnosť s číslom 13 na odkladanie metiel. Výskumy ukázali, že približne 25 percent ľudí sa pozerá na trinástku - a tým skôr, ak pripadne na piatok - prinajmenšom s rešpektom. Naopak pre starých astrológov bol piatok trinásteho veľmi priaznivým dňom, pričom bol zasvätený najkrajšej planéte a bohyni lásky Venuši. Trinástka však neprináša len smolu. Vášniví hráči číselných lotérií tvrdia, že nijaké iné číslo sa nevytiahne zriedkavejšie ako 13, pretože práve toto číslo prináša šťastie. V piatok 13. je vraj aj v sobášnych sieňach plnšie ako obvykle. Tvrdí sa, že manželstvá uzavreté v tento deň vydržia veľmi dlho

1732
- narodil sa v Bolkovciach historik, vysokoškolský pedagóg a jezuita
ŠTEFAN KATONA, ktorého najväčším prínosom bola jeho 42-zväzková
Zbierka prameňov k uhorským dejinám. Zomrel 19.8.1811

1787
- narodil sa v Senici právnik PAVOL SENICKÝ. Zomrel po roku 1876

1817
- zomrel v Budapešti-Pešti (Maďarsko) prírodovedec a vysokoškolský
učiteľ PAVOL KITAIBEL, ktorý svojou organizačnou a vedeckou prácou
položil základy modernej botaniky v Uhorsku. Narodil sa 3.2.1757

1847
- zomrel v Bratislave náboženský spisovateľ a katolícky cirkevný
hodnostár LADISLAV BARKÓCI. Narodil sa 9.1.1791

1857
- publikoval dočasný výbor Spolku sv. Vojtecha memorandum, v ktorom
vysvetlil postoj katolíkov-Slovákov k Spolku sv. Štefana a oznámil
potrebu Spolku sv. Vojtecha

1882
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) estetik a redaktor AUGUSTÍN GREGUŠ,
spoluzakladateľ estetiky v Uhorsku. Narodil sa 27.4.1825
- narodil sa v Jasenovej národný pracovník, lekár a publicista PAVOL
IGOR ZOCH. Zomrel 1.12.1916

1887
- narodil sa vo Vrábľoch komunistický politik, diplomat a učiteľ
ŠTEFAN MAJOR. Zomrel 19.9.1963
- narodil sa v Hlínove (Česko) pedagóg a matematik JOSEF KŘÍŽEK,
ktorý pôsobil v medzivojnovom období na Slovensku. Zomrel 31.3.1976
- narodil sa v Osade verejný činiteľ, jezuita a katolícky kňaz
VENDELÍN SAHULČÍK. Zomrel 31.5.1972

1897
- narodil sa v Turčianskych Tepliciach sochár a medailér PAVOL BÁN.
Zomrel 3.7.1959

1912
- narodil sa vo Zvolene univerzitný pedagóg, člen korešpondent SAV vo
vednom odbore jazykoveda-slovakistika EUGEN PAULINY, široko
orientovaný slovakista a slavista. Zomrel 20.5.1983

1917
- narodil sa v Trenčianskej Teplej kňaz, literárny historik
a publicista JÁN REKEM, prívrženec ideológie a politiky HSĽS,
duchovný správca slovenských utečencov v Salzburgu a Kanade. Zomrel
25.11.1989

1922
- hosťovalo v Trnave po prvý raz SND (hra Otec od Augusta Strindberga)

1927
- narodil sa ALFONZ LOBOTKA, člen Slovenského syndikátu novinárov
- narodila sa HANA FERKOVÁ, členka Slovenskej spoločnosti
prekladateľov odbornej literatúry

1932
- narodila sa vedúca filmovej výroby FILOMÉNA URBANIČOVÁ

1947
- narodil sa MIKULÁŠ RÖHRBOCK, člen Spolku architektov Slovenska

1972
- začalo sa dvojdňové spoločné zasadnutie oboch komôr Federálneho
zhromaždenia, pričom prerokovali plnenie programového vyhlásenia
vlády, rozpočet na rok 1973 a zákon o zvýšení prídavkov na deti
a výchovného


1987
- zomrel v Bratislave poľnohospodársky inžinier, muzeálny pracovník
a odborný publicista MILOŠ JURKOVIČ, ktorý sa zaslúžil o budovanie
slovenského poľnohospodárskeho múzejníctva. Narodil sa 30.7.1900

1997
- zúčastnil sa v Luxemburgu premiér Vladimír Mečiar na summite šéfov
štátov a vlád krajín EÚ a pridružených štátov

---------------------------------------------------------------------

1557
- zomrel taliansky pedagóg, matematik, fyzik a topograf NICCOLO
FONTANA TARTAGLIA, objaviteľ metódy na riešenie všetkých troch typov
kubických rovníc. Narodil sa asi roku 1499

1622
- zomrel český humanista, básnik a hudobný skladateľ JAN CAMPANUS
VODŇANSKÝ. Narodil sa roku 1572

1797
- narodil sa nemecký básnik, esejista, prozaik a revolucionár
HEINRICH HEINE. Zomrel roku 1856

1857
- zomrel britský admirál a vynálezca stupnice pre odhad rýchlosti
vetra FRANCIS BEAUFORT. Narodil sa roku 1774

1862
- začala sa jedna z najväčších bitiek v americkej občianskej vojne
pri Frederickburgu, v ktorej hlavný veliteľ vojsk Konfederácie (Juhu)
generál Robert Lee s 80-tisícovou armádou odrazil útok 150-tisícovej
armády Únie na čele s generálom Ambrosom Everettom Burnsideom, pričom
jej spôsobil ťažké straty (Únia stratila 12 500 vojakov, Konfederácia
len 500)

1867
- zomrel poľský maliar a kresliar ARTUR GROTTGER. Narodil sa v roku
1837
- zaútočili írski teroristi bombami na Clerkenwellskú väznicu
v Londýne, kde chceli vyslobodiť svojho spolubojovníka, pričom pri
útoku zahynulo 12 ľudí a zranených bolo vyše 100 osôb
- narodil sa nórsky fyzik a tvorca teórie polárnej žiary OLAF
KRISTIAN BIRKELAND. Zomrel roku 1917

1872
- dosiahol jihlavský nemecký vzduchoplavec a technik Paul Haenlein
v Brne riaditeľnou vzducholoďou vlastnej konštrukcie s plynovým
motorom (výbušný Lenoirov motor) rýchlosť asi 8 kilometrov za hodinu

1877
- narodil sa sovietsky hudobný skladateľ a zberateľ ľudových piesní
NIKOLAJ DMITRIJEVIČ LEONTOVIČ. Zomrel v roku 1921

1897
- narodil sa český herec EMIL BOLEK. Zomrel roku 1961

1902
- narodil sa americký sociológ a predstaviteľ štrukturálneho
funkcionalizmu TALCOTT PARSONS. Zomrel roku 1979

1907
- stroskotal pri Liverpoole parník Mauretania
- narodil sa švédsky prozaik JOSEF KJELLGREN. Zomrel roku 1948

1927
- narodil sa český autor cestopisov a prozaik STANISLAV BÁRTL
- narodil sa kanadský filmový herec CHRISTOPHER PLUMMER

1937
- založili indonézsku tlačovú agentúru ANTARA

1947
- rozhodol spoločný výbor oboch komôr amerického Kongresu vo
Washingtone o okamžitej pomoci Rakúsku
- zomrel ruský maliar NIKOLAJ KONSTANTINOVIČ RJORICH. Narodil sa
roku 1874

1957
- vyžiadalo si ťažké zemetrasenie v západnom Iráne okolo 1 300
ľudských životov

1967
- nepodaril sa pokus gréckeho kráľa Konštantína II. o puč a na druhý
deň abdikoval, regentom a miestokráľom sa stal generál Georgios
Zoitakis, predsedom vlády a ministrom obrany plukovník Georgios
Papadopulos
- zomrela sovietska operná speváčka (soprán) VALERIJA VLADIMIROVNA
BARSOVOVÁ. Narodila sa roku 1892
- začal sa v Dahome všeobecný štrajk robotníkov a zamestnancov za
prepustenie zatknutých odborových vodcov a zrušenie 25-percentnej
dane z príjmu
- oznámil ZSSR skončenie pokusov s nosnými raketami v Tichom oceáne
v termíne 27.11.-12.12.
- schválila indická Dolná snemovňa vládny návrh zákona o zachovaní
angličtiny ako druhého oficiálneho jazyka popri hindčine
- začal v Bejrúte mimoriadny povereník generálneho tajomníka OSN pre
Blízky východ Gunnar Jarring rozhovory o mierovom riešení krízy
v oblasti
- odsúdilo Valné zhromaždenie politiku rasovej segregácie
a diskriminácie v Juhoafrickej republike a dočasne vyhlásilo rok 1970
za Rok medzinárodnej výchovy
- začalo sa v Bruseli dvojdňové zasadnutie ministerskej rady NATO,
ktorá schválila päťročný obranný plán NATO do roku 1972 a Harmelovu
štúdiu o nových úlohách Severoatlantického paktu po roku 1969
- rozhodla sa bonnská vláda obnoviť diplomatické styky s Juhosláviou,
ktoré sama pred 10 rokmi prerušila, keď Juhoslávia uznala NDR
- ustanovili pod názvom Unionistická demokratická strana novú
sudánsku politickú stranu, ktorá vznikla zlúčením
národnounionistickej a ľudovodemokratickej strany

1972
- skončili sa v Paríži dôverné rokovania Le-duc-Thoa a Henryho
Kissingera, ktoré sa začali 20.11., pričom v Paríži zostali technickí
experti
- začal sa päťdňový 20. zjazd Komunistickej strany Francúzska, pričom
prijali všeobecnú rezolúciu o Humanité, zmeny stanov a zvolili nové
vedenie
- zomrel poľský maliar JAN CYBIS. Narodil sa roku 1897
- zlúčili sa dve najväčšie ľudové organizácie MPLA a FLNA a vytvorili
Najvyššiu radu hnutia za oslobodenie Angoly

1977
- vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 967


1982
- oznámila poľská vláda čiastkové zrušenie výnimočného stavu ku koncu
roku 1982
- zahynulo pri silnom zemetrasení v severnom Jemene vyše 2500 osôb,
pričom zničilo úplne alebo čiastočne 142 dedín a miest
- vypukli nové zrážky medzi drúzmi a príslušníkmi libanonskej
kresťanskej pravice v horskom meste Alaj, pričom pri nepokojoch
v pohoriach Šúf a Alaj do konca decembra zahynulo asi 200 osôb a 300
bolo zranených

1987
- zomrel český sochár VIKTOR DOBROVOLNÝ. Narodil sa v roku 1909
- uskutočnili sa belgické parlamentné voľby, pričom klerikálne
a liberálne strany dovtedajšej vládnej koalície získali 110 mandátov
a opozícia na čele so socialistickými stranami 102 kresiel


1992
- vyslovili sa obyvatelia Lichtenštajnska väčšinou 55,8 percenta za
vstup do Európskeho hospodárskeho priestoru
- prijali v Bosne a Hercegovine znepriatelené strany ďalšie prímerie
a dohodli sa na utvorení troch koridorov na odchod civilistov
z obliehaného Sarajeva
- navrhlo niekoľko izraelských ministrov stiahnutie izraelských
jednotiek z okupovaného pásma Gazy, pričom k rozhodnutiu ich viedli
viaceré útoky na izraelských vojakov

1997
- stanovilo sa na luxemburskom summite šéfov štátov a vlád Európskej
únie a pridružených krajín, že EÚ začne vstupný proces so všetkými
kandidátskymi krajinami strednej a východnej Európy a s Cyprom,
pričom sa rozhodlo, že na jar 1998 do bilaterálnych rokovaní
o podmienkach vstupu do EÚ bude začlenených šesť krajín - Cyprus,
Česko, Estónsko, Maďarsko, Poľsko a Slovinsko

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 538
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 479
 3. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 11 115
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 10 535
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 167
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 449
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 391
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 373
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 4 654
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 167

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Šmejdi sa úplne nevytratili. Sedem krokov, ako sa vyhnúť problémom

Zmluvy, ktoré človek podpíše na nelegálne usporiadanej akcii, neplatia.

KULTÚRA

Ukrajinský režisér ukázal aroganciu ruských policajtov, vybučali ho

Nasadili Rusi svojich ľudí do hľadiska?

KOMENTÁRE

V kanadskom raji sa s ostatnými delí čoraz menej ľudí

Je Vancouver jedným z najlepších miest pre život?

Neprehliadnite tiež

Cez Slovensko sa budú najbližšie dni presúvať zahraniční vojaci

Namierené majú na medzinárodné cvičenia do Lotyšska a Rumunska.

Výber letnej dovolenky s malými deťmi netreba podceňovať

Návštevu lekára pred cestou do iných krajín by nemal opomenúť ani dospelý.

Šebej: Technika je staršia než vojaci, investície netreba kritizovať

Vybavenosť armády podľa neho predstavuje základný inštinkt sebazáchovy krajiny.

Koaliční poslanci žiadajú zmeny v ÚPN, tým by skončil aj predseda Správnej rady

Ak poslanci novelu schvália, účinná by mala byť v októbri.