Historický kalendár na 14. decembra

Ján z Kríža, kňaz, učiteľ Cirkvi


872
- stal sa pápežom Ján VIII., ktorý vyhovel žiadosti panovníka
Svätopluka a vzal jeho ríšu pod priamu ochranu, potvrdil Metodovi
privilégium na jeho arcibiskupstvo a podriadil mu duchovenstvo
všetkých národností jeho cirkevnej provincie, postaral sa
o prepustenie Metoda z bavorského väzenia, schválil staroslovenské
písmo a používanie staroslovenského jazyka v liturgii

1767
- narodil sa v Krupine národný pracovník, katolícky kňaz a cirkevný
spisovateľ LADISLAV ALAGOVIČ, člen Slovenského učeného tovarišstva.
Zomrel 31.12.1846

1807
- narodil sa v Liptovskej Teplej-Madočanoch župný hodnostár a statkár
PAVOL MADOČÁNI. Zomrel 9.2.1875
- narodil sa v Černošíne pedagóg ANTON REHLINGEN, spolupracovník
Terézie Brunšvikovej a prvý tajomník ňou založeného spolku pre
predškolskú výchovu. Zomrel 9.3.1834

1882
- narodil sa v Častoloviciach (Česko) violončelista a hudobný pedagóg
TOMÁŠ SVOBODA. Zomrel 21.6.1953

1897
- vystavali a odovzdali do prevádzky železničnú trať Jablonica - Kúty
v dĺžke 34 kilometrov
- vystavali a odovzdali do prevádzky železničnú trať Trnava
- Smolenice v dĺžke 22 kilometrov

1912
- vystavali a odovzdali do prevádzky železničnú trať Kozárovce
- Zlaté Moravce v dĺžke 22 kilometrov
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) lekár a odborný publicista GUSTÁV
ADOLF DIRNER, priekopník rozvoja gynekológie v Uhorsku. Narodil sa
9.12.1855

1922
- narodil sa architekt JAROSLAV KRŠKA
- narodil sa v Dvore Královom nad Labem (Česko) režisér a dramatik
BEDŘICH SVATOŇ, bývalý režisér Bábkového divadla v Košiciach

1932
- narodil sa v Litovli (Česko) hráč na klávesové nástroje, aranžér
a hudobný skladateľ ALOJZ BOUDA, člen Integrácie populárnej
a alternatívnej hudby
- narodila sa BIBIANA WALNEROVÁ, členka Slovenského syndikátu
novinárov


1937
- narodila sa KAROLÍNA HARGAŠOVÁ, členka Slovenského syndikátu
novinárov


1942
- narodil sa MILAN LENKO, člen Spolku architektov Slovenska
- narodila sa v Bácsi (Maďarsko) tanečnica a pedagogička HELENA
HAZUCHOVÁ

1952
- zomrel v Prahe (Česko) básnik, dramatik a verejný činiteľ KAZIMÍR
BEZEK, ktorého cyklická skladba Valpurgina noc patrí k vrcholom
slovenskej protivojnovej poézie. Narodil sa 31.8.1908
- narodil sa v Považskej Bystrici herec JOZEF ÚRADNÍK

1982
- začala sa dvojdňová 7. spoločná schôdza snemovní Federálneho
zhromaždenia ČSSR, na ktorej zvolili za predsedu Najvyššieho súdu
ČSSR Josefa Ondřeja, pričom prerokovali a schválili zákon o štátnom
rozpočte čs. federácie na rok 1983, dôchodkovej dani, odvodoch do
štátneho rozpočtu, novelu zákona o dani z príjmov obyvateľstva
a hospodárskej arbitráži a novelu hospodárskeho zákonníka


1987
- prerokovalo Predsedníctvo ÚV KSS správu o zabezpečení vykonávacieho
štátneho plánu na rok 1988 v hospodárskych podnikoch riadených
ministerstvami a národnými výbormi SSR

---------------------------------------------------------------------

1417
- obesili za vlastizradu anglického šľachtica, reformistu a dôverníka
kráľa Henricha V. JOHNA OLDCASTLA (lord Cobham, narodil sa okolo roku
1378), ktorý slúžil Shakespearovi ako vzor pre Falstaffa

1542
- zvolili po smrti škótskeho kráľa JAKUBA V. (narodil sa roku 1512)
za kráľovnú jeho 11-týždňovú dcéru Máriu Stuartovú, ktorú ako
regentka zastupovala jej matka Mária Guiseová

1752
- založili podľa nariadenia rakúskej cisárovnej Márie Terézie
vojenskú akadémiu vo Wiener Neustadt ako centrálne miesto výchovy
dôstojníkov cisárskej armády, pričom jej prvým riaditeľom sa stal
neskorší poľný maršal gróf Leopold Daun


1782
- opustila britská armáda počas americkej vojny za nezávislosť pod
tlakom kolonistov mesto Charleston v Južnej Karolíne

1822
- skončil sa kongres Svätej aliancie v talianskej Verone, kde
odsúdili Prusko, Rusko, Rakúsko a Kráľovstvo obidvoch Sicílií,
povstanie Grékov proti Osmanskej ríši a poverili Francúzsko, aby
v Španielsku opäť nastolilo kráľovskú vládu Bourbonovcov - Veľká
Británia z tejto európskej intervenčnej aliancie vystúpila, pričom
kongres sa začal sa 20.10.


1877
- pridalo sa Srbsko na čele s Milanom Obrenovičom po boku cárskeho
Ruska do vojny proti Turecku

1892
- narodil sa český huslista, pedagóg a hudobný skladateľ BEDŘICH
VOLDAN. Zomrel roku 1978

1897
- narodil sa rakúsky politik a štátnik KURT VON SCHUSCHNIGG. Zomrel
roku 1977
- narodila sa americká politička MARGARET CHASE SMITHOVÁ, prvá žena,
ktorá bola členkou Snemovne reprezentantov a senátu amerického
Kongresu. Zomrela roku 1995
- narodil sa nemecký politik, verejný činiteľ a právnik THOMAS
DEHLER, jeden zo zakladateľov povojnovej FDP a jej predseda. Zomrel
roku 1967

1902
- narodila sa česká operná speváčka a režisérka MARY BARTŮ-LOUKOTOVÁ.
Zomrela roku 1960
- narodil sa americký filozof vedy, fyzik a vysokoškolský pedagóg
HERBERT FEIGL, pôvodom z českého Liberca. Zomrel roku 1988

1912
- podala v Južnej Afriku demisiu vláda Louisa Bothu

1917
- porazili rakúsko-uhorské vojská na Monte Pertica taliansky útok

1922
- narodil sa sovietsky akademik a fyzik NIKOLAJ GENNADIJEVIČ BASOV,
jeden zo zakladateľov kvantovej rádiofyziky, laureát Nobelovej ceny
(1964) za práce v oblasti elektrodynamiky a kvantovej elektroniky,
ktorý realizoval prvý maser (kvantový generátor). Zomrel roku 2001
- narodil sa maďarský komunistický a štátny činiteľ KÁROLY NÉMETH

1927
- podpísali Veľká Británia a Irak zmluvu, ktorou Briti prisľúbili, že
sa do roku 1932 vzdajú mandátu nad Irakom
- padla v čínskom Kantone komúna, ktorú pred troma dňami vyhlásili
komunistickí povstalci

1942
- uskutočnili Japonci nálet na Port Moresby
- zmocnili sa Američania na Novej Guiney mesta Buva

1947
- vydala Rada ministrov ZSSR a ÚV Všezväzovej komunistickej strany
uznesenie o menovej reforme a zrušení prídelového systému na
potraviny a priemyslový tovar, čím podnikli protiinflačné kroky
a znížili zlatý základ rubľa
- zomrel britský politik a štátnik BALDWIN OF BEWDLEY (vlastným menom
Stanley Baldwin). Narodil sa roku 1867
- vyhlásil posledný britský generálny guvernér v Indii Louis
Mountbatten, že nakoniec sa budú musieť India a Pakistan opäť
zjednotiť, čo by aj bolo pre obe krajiny výhodné
- narodila sa (niekde 1946) britská filmová herečka JANE BIRKINOVÁ

1957
- zomrel spisovateľ, ilustrátor detských kníh, scénický výtvarník
a karikaturista JOSEF LADA, asi najpopulárnejší český maliar 20.
storočia. Narodil sa roku 1887

1962
- uskutočnila sa v Paríži premiéra hry francúzskeho dramatika
rumunského pôvodu Eugena Ionesca Kráľ zomiera
- preletela americká sonda Mariner 2 vo vzdialenosti 34.752
kilometrov okolo Venuše a vyslala na Zem prvé obrázky tejto planéty
- povolili v západnom Nemecku stavbu prvej jadrovej elektrárne
krajiny v Gundremmingene

1967
- podarilo sa vedcom zo Stanfordskej univerzity (USA) izolovať
pomocou kyseliny deoxyribonukleovej (DNA) vírus HIV spôsobujúci
chorobu AIDS
- zomrel poľský prekladateľ, literárny vedec a publicista ZDZISLAW
HIEROWSKI. Narodil sa roku 1911
- zvolili za predsedu Najvyššieho ľudového zhromaždenia Kórejskej
ľudovodemokratickej republiky Pek Nam-una
- rozhodlo v New Yorku Valné zhromaždenie o prijatí Juhojemenskej
ľudovej republiky do OSN
- zvolili za nového prezidenta Švajčiarskej konfederácie na rok 1968
dovtedajšieho viceprezidenta a ministra zahraničných vecí Willyho
Spühlera
- začali sa po 15-dňovej prestávke, vynútenej nepriaznivým počasím,
znovu americké nálety na Vietnamskú demokratickú republiku (najmä na
Hanoj)


1972
- schválilo Valné zhromaždenie OSN rezolúciu o budúcnosti Španielskej
Sahary, podľa ktorej sa malo na tomto území usporiadať referendum pod
dozorom OSN
- zvolil západonemecký Bundestag už druhýkrát do funkcie spolkového
kancelára, sociálneho demokrata Willyho Brandta, ktorý o deň neskôr
predstavil svoj vládny kabinet
- zomrela operná speváčka (soprán) ŠTĚPÁNKA PETROVÁ. Narodila sa roku
1909
- vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 538
- schválila Ľudová snemovňa NDR národohospodársky plán a rozpočet na
rok 1973, zákon o miestnych ľudových zastupiteľstvách a zmeny vo vláde
- dokončili plnú automatizáciu telefónnej siete v Rakúsku
- zamietlo Valné zhromaždenie pre nasledujúci rok všetky návrhy na
revíziu Charty OSN
- zomrel bulharský spisovateľ a básnik ANGEL IVAN KARALIJČEV. Narodil
sa roku 1902
- začala sa štvordňová veľká bojová aktivita juhovietnamskych
partizánov na celom území južného Vietnamu

1977
- začala sa v Káhire schôdzka zástupcov Egypta, Izraela a USA, pričom
pokračovala s prestávkami aj v ďalších týždňoch a jej cieľom bola
príprava separátnej mierovej zmluvy medzi Izraelom a Egyptom
v rozpore s požiadavkami ostatných arabských štátov zúčastnených na
konflikte na Blízkom východe
- vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Meteor 2-3
- začala sa sedemdňová návšteva izraelského predsedu Menachema Begina
v USA, pričom rokoval s prezidentom Carterom o egyptsko-izraelskom
rokovaní a jeho vplyve na celkovú situáciu na Blízkom východe
- začalo sa trojdňové zasadnutie Najvyššieho sovietu ZSSR, pričom
schválili plán hospodárskeho rozvoja a rozpočet na rok 1978

1982
- zvolil írsky parlament vodcu strany Fine Gael Garreta Fitzgeralda
za nového predsedu vlády, pričom ju tvorila koalícia Fine Gael
a Írskej labouristickej strany
- zomrela česká historička umenia, pedagogička klasickej archeológie,
estetička a divadelná kritička RŮŽENA VACKOVÁ. Narodila sa roku 1901
- vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Meteor 2-9


1987
- vypukol na hraniciach Kene s Ugandou konflikt, pričom obe krajiny
sa obviňovali z vyprovokovania incidentu, pri ktorom zahynulo 15 osôb
- zahynulo pri násilnostiach v juhoafrickej provincii Natal od
začiatku roku 220 osôb
- vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 1901
- predĺžila Bezpečnostná rada OSN mandát mierových jednotiek OSN na
Cypre do 15.6.1988


1992
- začala sa trojdňová návšteva nemeckého kancelára Helmuta Kohla
v Rusku, pričom s Borisom Jeľcinom rokoval o urýchlení odsunu
sovietskych jednotiek z Nemecka a odložení finančných záväzkov Ruska
- skončilo sa v Moskve siedme zasadanie Zjazdu ľudových poslancov
porážkou reformnej politiky prezidenta Borisa Jeľcina, ktorému sa
nepodarilo primäť bývalými komunistami ovládaný zbor, aby v úrade
ministerského predsedu potvrdil reformného politika Jegora Gajdara
- zrušili USA 17-ročné obchodné embargo proti Vietnamu a povolili
spoločnostiam podpisovať v tejto krajine kontrakty
- podpísalo Gruzínsko a Abcházsko dohodu o zastavení bojov
v Abcházsku, stiahnutí vojsk z frontovej línie a následnom odsune
gruzínskych jednotiek
- začalo sa v Štokholme dvojdňové zasadnutie rady ministrov
zahraničných vecí KBSE, pričom rozhodli o vyslaní misie do Estónska
na zníženie napätia a prijatí ČR a SR za členov KBSE od 1.1.1993

1997
- zomrel americký komik, muzikálový herec a spevák STUBBY KAYE.
Narodil sa roku 1918
- vyhlásil iránsky prezident Muhammad Chatámí, že dúfa v dialóg
s veľkým americkým ľudom, no politici USA celý proces zdržiavajú
- zomrel francúzsky violončelista a sólista orchestra parížskej Opery
ETIENNE PASQUIER, posledný žijúci člen legendárneho Tria Pasquier
a jeden z interpretov známeho Kvarteta pre koniec času od Oliviera
Messiaena. Narodil sa roku 1905

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
 2. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
 3. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások
 4. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť
 5. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 6. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu
 7. Moskva alebo Petrohrad?
 8. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
 9. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
 10. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
 1. Mladí vodiči preferujú čoraz silnejšie autá
 2. Ako sa zbaviť chladnej podlahy
 3. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások
 4. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť
 5. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 6. Zóna Nové Nivy splnila kvalifikačné podmienky pre registráciu
 7. Dekan ocenil študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
 8. Application of GDPR with respect to the size of the enterprise
 9. Modern luxury next to the Blue Church
 10. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu
 1. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 6 925
 2. Moskva alebo Petrohrad? 5 788
 3. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 3 190
 4. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€ 2 693
 5. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 2 304
 6. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu 2 243
 7. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií 2 110
 8. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť 1 348
 9. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni 1 313
 10. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli 1 198

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Prečo by sa mali Slováci začať báť Čechov

Slovensko bude musieť vynaložiť viac úsilia a vynaliezavosti, aby ho Brusel v zhluku „podivných“ demokracií na východ od Nemecka rozpoznal

EKONOMIKA

Hranica s Ukrajinou sa môže otvoriť, clo zrušiť a roaming tiež

V najbližších rokoch by sa Ukrajina či Moldavsko mohli dostať do Schengenu.

KOŠICE KORZÁR

Spoluhráči mu neverili. Rusnák v USA pri oslave napodobnil McGregora

Futbalista má za sebou prelomový rok.

Neprehliadnite tiež

Domov

Školskí odborári nie sú spokojní s kolektívnou zmluvou, nezvyšuje platy na vysokých školách

Platy štátnych a verejných zamestnancov sa od januára 2018 zvýšia o 4,8 percenta.

Domov

Nové nemocnice stoja desiatky miliónov, drahšie stavia štát

Penta ide niekedy až na úkor štátu. Ukázalo sa to pri 400-miliónovom vankúši pre Dôveru. Smer mohol zasiahnuť. Bol ticho.

Domov

Zdravotnícky výbor odobril plán oddlžovania nemocníc

Nemocnice tak majú dostať najviac 585 miliónov eur.

Domov

Dosluhujúci župan Kotleba zle hospodári s majetkom kraja, tvrdí Lunter

Za jediné euro mal Marian Kotleba predať aj automobily s rokom výroby 2008.