Chronológia vybratých vzťahov medzi SR a Švajčiarskom

Bratislava 13. decembra (TASR) - Na trojdňovú návštevu Slovenska pricestuje v nedeľu prezident Švajčiarskej konfederácie Kaspar Villiger. Pri tejto ...

Bratislava 13. decembra (TASR) - Na trojdňovú návštevu Slovenska pricestuje v nedeľu prezident Švajčiarskej konfederácie Kaspar Villiger. Pri tejto príležitosti TASR vydáva prehľad vybratých vzájomných vzťahov od roku 1994.

8. - 10. mája 1994 - Na pozvanie generálneho tajomníka Medziparlamentnej únie Piera Cornillona navštívil Švajčiarsko predseda NR SR Ivan Gašparovič. V Ženeve a v Berne sa stretol s predsedníčkou Hornej komory Národnej rady Gretou Hallerovou, s ktorou rokoval o etablovaní sa Slovenska na zahraničnopolitickej scéne a o vývoji dodržovania ľudských práv.

19. mája 1994 - Minister zdravotníctva SR Tibor Šagát bol na neoficiálnej pracovnej návšteve Švajčiarska. Cieľom cesty, na ktorej sa zúčastnili aj ďalší pracovníci rezortu zdravotníctva, bolo dohodnúť možnosti poskytnutia finančnej pomoci slovenskému zdravotníctvu.

30. mája 1994 - Prezident SR Michal Kováč s manželkou absolvoval pracovnú návštevu Švajčiarska. Uskutočnila sa na pozvanie Švajčiarskej bankovej spoločnosti s cieľom oboznámiť predstaviteľov podnikateľských a finančných kruhov tejto krajiny s politickou a ekonomickou situáciou na Slovensku.

17. júna 1994 - Delegácia vlády SR vedená premiérom Jozefom Moravčíkom sa zúčastnila na 5. ekonomickej konferencii usporiadanej nadáciou Fórum Universale v stredisku zimných športov Crans Montana vo švajčiarskych Alpách. Premiéra sprevádzala podpredsedníčka vlády SR pre ekonomiku Brigita Schmögnerová, minister hospodárstva Peter Magvaši a minister financií Rudolf Filkus. Členovia vládnej delegácie sa zúčastnili na diskusnom fóre venovanom špecifikám transformácie slovenskej ekonomiky a stretli sa aj účastníkmi konferencie z krajín Visegrádskej štvorky a Švajčiarska na neoficiálnych rokovaniach.

30. januára 1995 - Minister hospodárstva Ján Ducký sa zúčastnil Svetového ekonomického fóra v Davose. Jeho rokovania so zástupcami švajčiarskej vlády sa orientovali na obchodné aktivity Európskeho združenia voľného obchodu. Pozornosť venovali i problematike EÚ. Minister J. Ducký odovzdal švajčiarskym partnerom Programové vyhlásenie vlády SR.

29. - 30. júna 1995 - Predseda vlády SR Vladimír Mečiar, vicepremiér a minister financií SR Sergej Kozlík a ďalší ministri slovenského kabinetu sa zúčastnili na konferencii Forum Universale v Crans Montane. Slovenskí predstavitelia absolvovali viaceré rokovania so svojimi rezortnými kolegami z rôznych európskych krajín o rozvoji ekonomickej a hospodárskej spolupráce.

29. apríla - 2. mája 1996 - Poslanci, členovia Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo vedení predsedom výboru Pavlom Delingom navštívili Švajčiarsko. Slovenskí poslanci rokovali s poslancami Komisie pre hospodárstvo. Zaujímali sa o ústavné zmeny v agrárnej politike Švajčiarska v súvislosti s prípravou referenda o poľnohospodárstve.

7. júna 1996 - Dohodu o sociálnom zabezpečení medzi SR a Švajčiarskom podpísali v Berne veľvyslanec SR vo Švajčiarsku Ábel Kráľ za prítomnosti riaditeľa Sekcie medzinárodných vzťahov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Miloslava Heteša a námestníčka riaditeľa Spolkového úradu sociálneho zabezpečenia Švajčiarskej konfederácie Verena Brombacherová.

3. - 6. septembra 1996 - Minister životného prostredia SR Jozef Zlocha absolvoval pracovnú návštevu Švajčiarska. Cesta sa uskutočnila na pozvanie prezidenta Národnej spoločnosti pre uskladňovanie rádioaktívnych odpadov (NAGRA) Hansa Isslera a Švajčiarskeho spolkového úradu pre hospodárenie s energiou (BEW). Cieľom návštevy bolo získať informácie o situácii v oblasti odstraňovania rádioaktívnych odpadov.

3. - 6. septembra 1996 - Na pozvanie komisie pre vedu, vzdelávanie a kultúru Národnej rady Švajčiarskej konfederácie (NRŠK) navštívila Švajčiarsko delegácia Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport vedená predsedom Kamilom Haťapkom. S poslancami NRŠK, predstaviteľmi švajčiarskych celoštátnych orgánov a organizácií ako aj s poslancami parlamentu a predstaviteľmi vlády kantónu Solothurn prerokovali otázky organizácie a financovania vzdelávania, vedy, výskumu, kultúry, športu, ako aj postavenia menšín a jazykovej problematiky.

14. februára 1997 - Predseda Zahraničného výboru NR SR Dušan Slobodník prijal v Bratislave na vlastnú žiadosť štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Švajčiarskej konfederácie Jacoba Kellenbergera. Jedinou témou ich rozhovoru bolo vysvetlenie dôvodov, prečo sa v najbližších dňoch uskutoční na Slovensku referendum o vstupe SR do NATO.

20. júna 1997 - Ministerka zahraničných vecí SR Zdenka Kramplová vykonala pracovnú návštevu Švajčiarska. Počas nej sa stretla so svojím partnerom, ministrom zahraničných vecí Švajčiarska Flaviom Cottim, ako aj s poslancami NRŠK. Ťažiskovými témami rokovaní boli popri otázkach bilaterálnych vzťahov predovšetkým témy európskej integrácie, európskej bezpečnosti a členstva SR v OECD. V histórii slovensko-švajčiarskych vzťahov išlo o prvé pracovné rokovanie na úrovni ministrov zahraničných vecí.

3. septembra 1997 - Podpredseda NR SR Marián Andel prijal v Bratislave delegáciu komisie Národnej rady Švajčiarskej konfederácie pre vedu, vzdelanie a kultúru. Švajčiarska parlamentná delegácia, vedená predsedníčkou komisie Ruth Grossenbacherovou-Schmidtovou, pricestovala na pracovnú návštevu SR na pozvanie predsedu Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport Jaroslava Pašku. Rozhovory sa týkali rozvoja vzťahov medzi oboma krajinami a to najmä v oblasti školstva a vedy.

13. mája 1998 - Predseda vlády SR Vladimír Mečiar odovzdal v Prezidentskom paláci v Bratislave poverovacie listiny Dušanovi D. Kernému, vtedy dezignovanému veľvyslancovi SR vo Švajčiarskej konfederácii.

2. júna 1998 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Jozef Šesták bol na pracovnej návšteve Švajčiarskej konfederácie. Počas návštevy rokoval so štátnym tajomníkom Spolkového departmentu pre zahraničné veci Švajčiarskej konfederácie Jakobom Kellenbergerom, s členmi zahraničného výboru švajčiarskej Národnej rady a Stavovskej rady Švajčiarskej konfederácie. Jozefa Šestáka prijal aj spolkový prezident a zároveň predseda Spolkového departmentu pre zahraničné veci Švajčiarskej konfederácie Flavio Cotti. Počas jeho návštevy sa podpísala nová bezvízová dohoda medzi SR a Švajčiarskou konfederáciou, ktorá rozširovala predchádzajúcu dohodu z roku 1990 o možnosť cestovania občanov popri platných cestovných dokladoch i na identifikačné karty (občianske preukazy).

19. januára 1999 - Poslanca NR SR akademika Juraja Hraška vymenoval premiér Mikuláš Dzurinda mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR vo Švajčiarskej konfederácii.

4. februára 1999 - Minister zahraničných vecí Švajčiarskej konfederácie Flavio Cotti navštívil Slovensko. Oficiálna návšteva sa uskutočnila na pozvanie ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana. Počas rokovania slovenský minister informoval hosťa o zámeroch vlády v zahraničnopolitickej oblasti a oboznámil ho s konkrétnymi krokmi, ktoré doteraz uskutočnila. S ďalšími slovenskými predstaviteľmi rokoval o možnosti ďalšieho rozvoja vzájomnej spolupráce v politickej a hospodárskej oblasti, ako aj o dôležitých aspektoch bezpečnostnej problematiky. Švajčiarsky hosť okrem iných rokoval s predsedom NR SR Jozefom Migašom a premiérom SR Mikulášom Dzurindom.

6. septembra 1999 - Bilanciu bilaterálnych vzťahov SR a Švajčiarskej konfederácie, pokračovanie v politickom dialógu a prípravu ďalších kontaktov na rôznych úrovniach prerokovali počas svojho stretnutia štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Švajčiarskej konfederácie Franz von Däniken a štátny tajomník MZV SR Ján Figeľ vo švajčiarskom Berne.

2. novembra 1999 - Vo švajčiarskom Berne sa uskutočnila 4. medzinárodná konferencia o spolupráci Švajčiarskej konfederácie s krajinami východnej Európy a SNŠ pod názvom Východná Európa - 10 rokov po páde Berlínskeho múru. V pracovnej skupine venovanej Slovensku vystúpil vládny splnomocnenec pre otázky verejnej správy Viktor Nižňanský. Otázkam možností ďalšej spolupráce medzi Švajčiarskou konfederáciou a krajinami strednej a východnej Európy sa venovali rozhovory počas pracovného obedu, na ktorom sa na pozvanie švajčiarskeho ministra zahraničných vecí Josepha Deissa zúčastnil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

17. - 18. novembra 1999 - Prezident Slovenska Rudolf Schuster sa na summite OBSE v Istanbule stretol s prezidentkou Švajčiarskej konfederácie Ruth Dreifussovou. Rokovania sa týkali rozvoja vzájomných vzťahov.

9. decembra 1999 - Možnosti investovania švajčiarskych podnikov, legislatívne prostredie v SR a jej celkový ekonomický vývoj prerokovali na stretnutí v Bratislave podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš s ministrom hospodárstva Švajčiarskej konfederácie Pascalom Couchepinom.

9. decembra 1999 - Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie v SR slávnostne otvorili v Bratislave na Tolstého ulici za účasti mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Thomasa Wernlyho, ministra hospodárstva Švajčiarska Pascala Couchepina a ďalších hostí.

18. januára 2000 - Minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan absolvoval oficiálnu bilaterálnu návštevu Švajčiarska, v rámci ktorej sa stretol so švajčiarskym prezidentom Adolfom Ogim a ministrom zahraničných vecí Josephom Deissom. Obaja partneri rokovali o bilaterálnej spolupráce a integračných ambíciách Slovenska do EÚ a NATO.

28. - 30 januára 2000 - Prezident SR Rudolf Schuster sa zúčastnil vo švajčiarskom Davose na výročnom stretnutí Svetového ekonomického fóra. V programe najvyššieho slovenského predstaviteľa boli okrem multilaterálnych zasadaní aj dvojstranné rokovania so švajčiarskym prezidentom Adolfom Ogim, s ktorým rokoval najmä o hospodárskej spolupráci medzi oboma krajinami.

30. marca 2000 - Európsky integračný proces a bilaterálne vzťahy prerokoval predseda NR SR Jozef Migaš a veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v SR Thomas Wernly. Počas svojej prvej návštevy na pôde nášho zákonodarného zboru zdôraznil, že Švajčiarsko plne podporuje snahy SR získať členstvo v EÚ.

28. - 30. mája 2000 - Na oficiálnu návštevu SR pricestoval predseda Spolkového parlamentu Švajčiarskej konfederácie Hanspeter Seiler. Na hraničnom priechode Bratislava - Berg ho privítal podpredseda NR SR Béla Bugár. Švajčiarsky hosť rokoval okrem iných, s ministrom zahraničných vecí SR Eduardom Kukanom, s predsedom parlamentu Jozefom Migašom, predsedom vlády Mikulášom Dzurindom a prezidentom SR Rudolfom Schusterom. E. Kukan poďakoval za Švajčiarsku podporu vstupu Slovenska do OECD a požiadal o jej pokračovanie. Rozhovory predsedu švajčiarskeho spolkového parlamentu so slovenskými predstaviteľmi sa týkali rozvoja bilaterálnych vzťahov.

8. júna 2000 - Podporu Švajčiarskej konfederácie Slovensku pri vstupe do OECD ocenil prezident Rudolf Schuster pri prijatí viceprezidenta a ministra dopravy, spojov a energetiky Švajčiarskej konfederácie Moritza Leuenbergera v Bratislave. Obaja zároveň prejavili záujem o zintenzívnenie vzájomnej slovensko-švajčiarskej hospodárskej spolupráce na čom sa švajčiarsky hosť zhodol so svojimi rezortnými kolegami na Slovensku (Jozef Macejko, Ľubomír Harach).

6. novembra 2000 - Minister kultúry Milan Kňažko odcestoval na pracovnú návštevu Švajčiarska. Počas nej rokoval s ministerkou vnútra Ruth Dreifussovou, s riaditeľom Spolkového úradu pre kultúru Davidom Streiffom ako aj so zástupcami ministerstva zahraničných vecí a ďalšími predstaviteľmi štátnej správy. Hlavnou témou rozhovorov bol rozvoj vzájomnej kultúrnej spolupráce medzi oboma krajinami, ako aj prezentácia Slovenska počas výstavy "Zamatová revolúcia".

16. novembra 2000 - Minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan uskutočnil pracovnú návštevu Švajčiarskej konfederácie. So svojím švajčiarskym rezortným kolegom Josephom Deissom rokoval o aktuálnych zahraničnopolitických otázkach so zameraním na integračné procesy v Európe. Predmetom ich rozhovoru boli aj bilaterálne vzťahy a prehĺbenie spolupráce v politickej a hospodárskej oblasti.

14. decembra 2000 - Vytvorenie efektívneho pracovného postupu pri vybavovaní súdneho spisu so zapojením výpočtovej techniky bolo hlavným cieľom švajčiarsko-slovenského projektu Súdny manažment na Okresnom súde v Banskej Bystrici, ktorého výsledky prezentovali predsedovi vlády SR Mikulášovi Dzurindovi. Prítomný bol aj minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský a švajčiarsky veľvyslanec na Slovensku Thomas Wernly.

22. mája 2001- Minister zahraničných vecí Švajčiarskej konfederácie Joseph Deiss na pozvanie svojho rezortného partnera Eduarda Kukana navštívil Slovensko. Predmetom rokovaní šéfa švajčiarskej diplomacie s najvyššími slovenskými politickými predstaviteľmi boli názory oboch krajín na integračné procesy v Európe, otázky európskej bezpečnosti, ako aj ďalší rozvoj slovensko-švajčiarskych vzťahov. J. Deissa v Bratislave prijal prezident SR Rudolf Schuster a predseda NR SR Jozef Migaš.

5. - 6. júna 2001 - Predseda NR SR Jozef Migaš absolvoval oficiálnu návštevu Švajčiarskej konfederácie. Konala sa na pozvanie predsedu švajčiarskej Dolnej snemovne Petra Hessa, s ktorým rokoval o rozvoji vzájomných vzťahov medzi oboma krajinami. Migaš sa stretol aj s ministrom zahraničných vecí Švajčiarska Josephom Deissom, s ktorým diskutoval o problematike integrujúcej sa i spolupracujúcej Európy a bezpečnosti na kontinente. Na záver návštevy prijal predsedu parlamentu J. Migaša prezident Švajčiarskej konfederácie Moritz Leuenberger. Obaja politici rokovali o možnej ekonomickej spolupráci.

24. októbra 2001 - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši absolvoval pracovnú návštevu vo Švajčiarskej konfederácii. So švajčiarskou ministerkou a generálnou riaditeľkou Spolkového úradu sociálneho poistenia Švajčiarska Verenou Brombacherovou-Steinerovou okrem iného rokoval o praktickej realizácii dohody o sociálnom zabezpečení, ktorú obe krajiny podpísali.

13. mája 2002 - O úskaliach celosvetovej globalizácie a fenoméne izolacionalizmu diskutovali počas stretnutia na pôde slovenského parlamentu predseda Zahraničného výboru NR SR Peter Weiss a jeho švajčiarsky partner Marc Frederic Suter. Zhodli sa na tom, že oba procesy výrazne ovplyvňujú život každej spoločnosti, preto je veľmi dôležitá informovanosť verejnosti o kladoch i záporoch predpokladaných zmien vo všetkých oblastiach života.

4. júna 2002 - Otázky Európy a EÚ dominovali na rokovaniach štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR Jána Figeľa so švajčiarskym rezortným partnerom Franzom von Dänikenom v Berne. Od 1. júna roku 2002 vstúpilo vo Švajčiarsku do platnosti sedem referendom schválených bilaterálnych dohôd s EÚ, pokrývajúcich oblasti slobodného pohybu osôb, dopravy, ekonomickej spolupráce a mnoho ďalších záležitostí, ktoré rieši aj Slovensko v prístupovom procese do EÚ, uviedol J. Figeľ.

3. septembra 2002 - Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v SR J.E. pán Rudolf Staub odovzdal poverovacie listiny prezidentovi SR R. Schusterovi.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 3. Malé knedličky, veľké dojmy
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 7. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 9. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 10. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 894
 2. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 9 619
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 9 549
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 6 143
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 817
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 3 666
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 518
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 3 303
 9. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017 2 470
 10. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 2 399

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Michael Kocáb: Som hrdý slniečkar, s tvrdou silou nemáme šancu

Pre SME hovorí, že nie je rusofób. Aj to mohlo podľa neho prispieť k bezproblémovému odsunu sovietskych vojsk.

PLUS

Ako prvá žena pred takmer sedemsto rokmi prežila cisársky rez

Českí vedci prišli s novým objavom.

KOMENTÁRE

Drop sa vracia. Domov, na Slovensko

Je to jeden z najzvláštnejších vtákov.

Neprehliadnite tiež

Kaliňák sa potichu zmieril so sporným stavbárom z Gorily

Rezort vnútra viedol sériu súdnych sporov so stavebnou firmou Euro-Building, ktorá figuruje vo viacerých kauzách. Potichu uzavreli zmier.

Prioritou v rómskej otázke je vzdelávanie, zhodli sa účastníci relácie

Vláda predstavila akčné plány na integráciu rómskej menšiny.

Židovské organizácie sú rozhorčené filmom Matice slovenskej

Matičiari sa podľa židovských organizácií dopracovali k cynickému záveru.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop