Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií


V kanadskom Vancouveri sa uskutoční konferencia o ochrane vodných
zdrojov


Vancouver 3. júla (TASR) - Vyše tisíc vodohospodárskych expertov,
lídrov občianskych hnutí, ako aj zástupcov miest a obcí sa v dňoch
5.-8. júla 2001 stretne na Medzinárodnom fóre pre ochranu vôd
a ľudské práva s názvom Voda pre ľudí i prírodu, ktoré sa bude konať
v kanadskom meste Vancouver. Cieľom konferencie organizovanej hnutím
Rada Kanady je celosvetovo posilniť občianske hnutie, vytvoriť
platformu proti arogantnej privatizácii vodných zdrojov a stanoviť
podmienky pre ochranu vodných zdrojov pre občanov celej planéty ako
základ ľudských práv pre 21. storočie. S prejavom na podujatí vystúpi
v utorok aj predseda slovenskej organizácie Ľudia a voda Michal
Kravčík. Na príklade získaných skúseností degradácie hydrologického
cyklu na Slovensku bude v prednáške prezentovať odporúčania, ako
vytvárať a obnovovať hydrologický cyklus v povodiach postihnutých
nedostatkom vodných zdrojov, častým výskytom povodní, sucha,
narušenou biodiverzitou, degradovaným prírodným potenciálom
a chudobou.Informácie TASR poskytla organizácia Ľudia a voda.


Prezident SR vystúpil na pôde Argentínskej rady pre medzinárodné
vzťahy

Buenos Aires 3. júla (TASR) Ambície Slovenska integrovať sa do
Európskej únie a NATO a definitívne sa tak začleniť medzi krajiny so
stabilnou demokraciou a funkčnou trhovou ekonomikou tlmočil prezident
SR Rudolf Schuster vo svojom vystúpení v noci nadnes (SELČ) na pôde
Argentínskej rady pre medzinárodné vzťahy CARI v Buenos Aires.
Konštatoval, že Slovensko je v súčasnosti považované za veľmi
zdatného uchádzača o budúce členstvo v NATO a verí, že dosiahne
pozvánku na budúcoročnom summite v Prahe. Pripomenul, že práve
jednotky armád Argentíny a Slovenska získali nedávno postavenie
vedúcich národov v mierovej misii OSN na Cypre. V súvislosti so
vstupom do EÚ prezident Schuster uviedol, že prostredníctvom dobrej
negociačnej pozície a plnenia predvstupových kritérií sa chce
Slovensko ocitnúť medzi prvými novoprijatými členmi. Prezident
prítomných ubezpečil, že Slovensko chce aktívne spolupracovať aj
s ostatnými krajinami sveta, čoho dôkazom je aj jeho cesta na
latinsko-americký kontinent. V spolupráci s Argentínou vidí R.
Schuster veľké rezervy a od tradičnej obchodnej výmeny by bolo možné
prikročiť aj k spoločným výrobným projektom alebo investíciám.
Členstvo Argentíny v ekonomicky ambicióznej organizácii Mercosur
a budúce členstvo Slovenska v EÚ vytvoria podľa neho dodatočnú
príležitosť pre vyššie formy spolupráce v ekonomike, vrátane
vytvárania zmiešaných podnikov, či spoluprácu na tretích trhoch.
Slovenský prezident sa v pondelok popoludní stretol s najvyššími
predstaviteľmi vlády nezávislého mesta Buenos Aires, ktoré je
tradičnou baštou Radikálneho občianskeho zväzu, súčasti prezidentovej
koalície Občiansky a sociálny front. Sám de la Rua stál v čase svojho
víťazstva v prezidentských voľbách na čele vlády argentínskeho
hlavného mesta. Jeho nástupca Aníbal Ibarra, vyhlásil Rudolfa
Schustera za čestného občana Buenos Aires. Predstavitelia Univerzity
Johna Fitzeralda Kennedyho v Buenos Aires odovzdali prezidentovi SR
najvyššie vyznamenanie Kennedyho kríž, ktoré udeľujú významným
osobnostiam za prínos v oblasti vedy, umenia, techniky
a civilizačného rozvoja. Nositeľmi vyznamenania sú napríklad držiteľ
Nobelovej ceny za literatúru Camilo José Cela, ale aj prezidenti
Panamy, Bolívie či Venezuely. Na záver dňa usporiadal argentínsky
prezident s manželkou na počesť slovenského hosťa a jeho manželky vo
svojej rezidencii v Olivos slávnostnú večeru.


Prezidenta Schustera privítali medzi sebou krajania v Argentíne


Buenos Aires 4.júla (TASR) - Na pôde Slovenského kultúrneho centra
v Buenos Aires, ktoré si v tomto roku pripomína 75 výročie vzniku, sa
prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster v utorok stretol
s predstaviteľmi mnohotisícovej komunity slovenských krajanov
žijúcich v Argentíne. S dojatím si vypočul uvítanie predsedníčky
centra Jolany Géciovej, v ktorom zaznievala hrdosť na slovenské
korene, ale aj smútok argentínskych Slovákov z toho, že sa im vlasť
ich predkov po dlhé desaťročia otáčala chrbtom a urýchľovala tým
proces ich asimilácie. "Vzdialení štrnásťtisíc kilometrov od svojej
vlasti, cítime sa stále živým konárom na slovenskom strome,"
zdôraznila. Prezident Schuster vyjadril krajanom obdiv za to, že si
dokázali zachovať na argentínskej pôde svoju národnú identitu.
Poďakoval im za prínos k budovaniu slovensko-argentínskych vzťahov
v minulosti i súčasnosti. Vyjadril presvedčenie, že vrúcny vzťah
slovenských rodákov k Argentíne povzbudí aj záujem jej obyvateľov
o kontakty a spoluprácu so Slovenskom. Počas stretnutia odovzdal
prezident štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža III. triedy in
memoriam Antonovi Hrubému. Ocenenie za celoživotnú záslužnú významnú
národnobuditeľskú činnosť medzi krajanmi v Argentíne a za sociálnu
pomoc slovenským vysťahovalcom z Argentíny prevzala jeho manželka.
Anton Hrubý vycestoval do Argentíny v roku 1928. Hneď sa zapojil do
slovenského hnutia v Buenos Aires. Slovenský spolok mu nahradil to,
čo zanechal vo vlasti a v jeho prostredí vynaložil svoje úsilie
v prospech krajanov. Stál pri zrode spolkových pobočiek a vzniku
slovenského hnutia v Južnej Amerike. V rokoch 1931-33 viedol spolkovú
sprostredkovateľňu práce aj so stravovacím zariadením. Mesačne
dokázal zaobstarať prácu asi sedemdesiatim ľuďom a nasýtiť 1140
nezamestnaných Slovákov. V novembri 1929 stál pri zrode prvých
slovenských novín v Južnej Amerike s názvom Slovenský ľud. Vydávanie
novín a kalendárov mal na starosti až do roku 1939. Neskôr z dôvodu
nesúhlasu s vtedajšou ideologickou orientáciou spolkových
predstaviteľov sa utiahol do súkromia. A. Hrubý zomrel vlani vo veku
nedožitých 95 rokov. Slovenský prezident dnes zavítal aj do
argentínskeho parlamentu, kde sa stretol s členmi oboch komôr
parlamentu. Dvojkomorový Národný kongres je zložený zo 72 senátorov
a 257 poslancov dolnej komory. S predsedom Senátu Mariom Losadom
posúdil možnosť rozvoja spolupráce na úrovni parlamentov oboch krajín
a pozval argentínskych poslancov na návštevu Slovenska. V bazilike
Nuestra Seňora de Lujan (Panny Márie Lujánskej) v pútnickom meste
Lujan neďaleko Buenos Aires, inauguroval Rudolf Schuster dva dni pred
štátnym sviatkom Cyrila a Metoda drevené sošky týchto dvoch
byzantských učencov. Program slovenského prezidenta spestrila aj
návšteva haciendy významného argentínskeho podnikateľa Norberta
Feldmana, ktorý už v osemdesiatych rokoch úzko kooperoval
z československými firmami na energetických stavbách v Argentíne,
napríklad so SES Tlmače a dnes spolupracuje s kremnickou mincovňou.
So záujmom si tam prezident pozrel predstavenie tradičného
argentínskeho tanga.


Letné shakespearovské slávnosti Bratislava sa predstavia na Pražskom
hrade

Praha 3. júla (TASR) - Komédia Williama Shakespeara Márna lásky snaha
v pondelok večer v priestoroch nádvoria Najvyššieho purkrabstva
Pražského hradu odštartovala štvrtý ročník Letných shakespearovských
slávností, ktoré potrvajú do 15. septembra. Novinkou tohtoročného
divadelného festivalu je aj jeho slovenská časť - Letné
shakespearovské slávnosti Bratislava, ktoré počas ôsmich večerov na
nádvorí Vysokej školy múzických umení (VŠMU) predstavia Shakespearove
diela. Pod režijným vedením Ivana Rajmonta sa v komédii Márna lásky
snaha predstavili napríklad Jan Přeučil, Filip Blažek, Jan Skopeček,
či Eva Elsnerová. Premiéra Shakespearovej klasiky v zaujímavom
prostredí Najvyššieho purkrabstva prilákala množstvo milovníkov
divadla, ktorých neodradila ani chladná noc. Ďalším lákadlom
tohtoročného festivalu bude česko-slovenský projekt komédie Skrotenie
zlej ženy v dvojjazyčnej verzii, v ktorej sa pod vedením slovenského
režiséra Vladimíra Strniska predstavia slovenskí aj českí herci, ako
napríklad Marián Zednikovič, Anna Javorková, alebo Jan Přeučil.
Festival každý rok privíta aj zahraničných hostí, medzi ktorými bude
tento rok slovenské Činoherné divadlo Publikum z Bratislavy, ktoré
predstaví hru Sen noci svätojánskej. S tou istou hrou pricestuje aj
Horácke divadlo Jihlava. Špecialitou tohto ročníka bude bábkové
divadlo Drak z Hradca Králové, ktoré spolu s japonskou nadáciou Japan
Foundation Tokyo naštudovalo hru Mor na ty vaše rody! na motívy Rómea
a Júlie. Poľské Divadlo Heleny Modrzejewskej privezie hru Ako sa Vám
páči, ktorú naštudovalo ako tvrdý rockový muzikál. Od minulého roku
sa shakespearove diela v rámci festivalu hrajú aj v Brne a tento rok
sa letné slávnosti prvýkrát presúvajú aj do Bratislavy. Budúci ročník
by mal podľa organizátorov predstaviť hru Kráľ Lear, ktorú by mal
režírovať slovenský herec a režisér Martin Huba. "Oslovili sme ho
a teraz sa hľadajú časové možnosti," uviedol jeden z organizátorov
Zdeněk Kučera o príprave nasledujúceho ročníka. Myšlienka
shakespearovských slávností vznikla už roku 1990 a podnetom bol nápad
prezidenta Václava Havla, ktorý chcel nejakým spôsobom priblížiť
Pražský hrad návštevníkom.


Na medzinárodnej konferencii o bezpečnosti v Európe sa zúčastňuje aj
Ján Kubiš

Berlín 3. júla (TASR) - Za účasti generálneho tajomníka Organizácie
pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), slovenského diplomata
Jána Kubiša, ako aj ďalších prominentných hostí, ministrov obrany
Francúzska a Rumunska, Alaina Richarda a Ioana Mirceu Pascu, začalo
dnes v nemeckom hlavnom meste podujatie Berlínsky dialóg.
Medzinárodnú konferencia, ktorú usporadúvajú v tomto roku po druhý
raz, otvoril nemecký minister obrany Rudolf Scharping. Konferencia sa
sústredí na mierové usporiadanie Európy po skončení studenej vojny
a v súvislosti s konfliktom na Balkáne. V popredí rokovaní bude
problematika vzťahov medzi OBSE, Severoatlantickou alianciou (NATO)
a Európskou úniou (EÚ), ako aj národné perspektívy európskej
bezpečnostnej politiky. Hlavnými organizátormi Berlínskeho dialógu,
ktorý by podľa Scharpingovych slov mal prispieť aj k prekonaniu
starých modelov zmýšľania, sú nemecké rezorty obrany a zahraničných
vecí.


V Békešskej Čabe sa začal medzinárodný citarový tábor


Békešská Čaba 3. júla (TASR) - Za účasti ôsmich desiatok detí
a mladých ľudí z Maďarska a Slovenska sa dnes v Békešskej Čabe začal
medzinárodný citarový tábor, ktorého vyvrcholením bude sobotňajší
galavečer. Účastníkom podujatia, ktoré usporiadajú s podporou
verejnej nadácie Za národnostné a etnické menšiny, Celoštátnej
slovenskej samosprávy a zastupiteľstva duchovného centra
dolnozemských Slovákov, sú k dispozícii priestory békeščabianskej
slovenskej školy. Tam si deti krajanov žijúcich v Maďarsku, ako aj
hostia z Dunajskej Stredy a jej okolia osvojujú nielen vokálnu
prezentáciu slovenských ľudových piesní, ale aj hru na kedysi
rozšírenom ľudovom nástroji, na citare.


Experti krajín V4 sa stretli na konzultáciách v Budapešti


Budapešť 3. júla (TASR) - Konzultácie o efektívnejšej koordinácii
vzájomnej spolupráce a vzťahoch krajín Visegrádskej štvorky s inými
štátmi sa dnes uskutočnili v Budapešti na úrovni expertov
ministerstiev zahraničných vecí krajín V4. Slovenskí, ako aj českí,
maďarskí a poľskí účastníci prediskutovali programový návrh
Maďarskej republiky - úradujúceho predsedu V4 na nadchádzajúcich 12
mesiacov. Podľa maďarských oficiálnych zdrojov sa zhodli na tom, že
perspektívy spolupráce V4 sú dobré, Keďže ju podporujú všetky
politické sily v zainteresovaných krajinách. Priority, na ktoré by sa
mal klásť dôraz počas predsedníctva Budapešti vo V4, by definitívne
mali potvrdiť na jeseň pri plánovaných stretnutiach v Budapešti
štátni tajomníci rezortov zahraničných vecí, respektíve
podpredsedovia vlád krajín V4.


Slovensko zaostáva v príprave na program SAPARD


Brusel 3. júla (TASR) - Slovensko zaostáva v príprave na čerpanie
prostriedkov z predvstupového programu Európskej únie (EÚ) SAPARD
a akreditácia nevyhnutnej platobnej agentúry sa v Európskej komisii
(EK) pravdepodobne uskutoční až na budúci rok. Oznámil to dnes
v Bruseli šéf oddelenia pre SAPARD na generálnom riaditeľstve EK pre
poľnohospodárstvo Alan Wilkinson. "Na základe terajšej situácie sa
zdá, že s troma krajinami sa budeme zaoberať až začiatkom budúceho
roka, sú to Rumunsko, Maďarsko a Slovensko," uviedol Wilkinson, ktorý
novinárov informoval o dnes schválenej výročnej správe EK o programe
SAPARD za rok 2000. Predvstupový program EÚ SAPARD je určený pre 10
kandidátskych krajín strednej a východnej Európy na podporu ich
poľnohospodárstva a vidieckeho rozvoja. Ročne vyčlenila EÚ 529
miliónov eúr, z ktorých na Slovensko pripadá 18,606 milióna.
K prevodu peňazí však dôjde až po tom, ako Európska komisia udelí
akreditáciu platobnej agentúre, ktorú musela každá kandidátska
krajina zriadiť. Túto náročnú procedúru dokončili zatiaľ len
Bulharsko a Estónsko. Ostatné krajiny okrem Slovenska, Rumunska
a Maďarska by to mali podľa Wilkinsona stihnúť do konca tohto roku.
Peniaze z fondu SAPARD vyčlenené už na roky 2000 a 2001 je možné
čerpať do konca roku 2002, komisár pre poľnohospodárstvo Franz
Fischler však už vyvinul iniciatívu, ktorá by umožnila zmeniť platnú
legislatívu a predĺžiť tento termín do konca roku 2003. Samotná
akreditácia na úrovni EK trvá totiž niekoľko mesiacov od dňa, keď
kandidátska krajina ukončila akreditáciu na národnej úrovni a zaslala
všetky potrebné dokumenty do Bruselu. V prípade Bulharska to
napríklad trvalo od decembra 2000 do mája 2001, pri Estónsku od
februára do júna tohto roku. "Krajina, ktorá prejde testom komisie
pri akreditácii agentúry SAPARD, je veľmi dobre pripravená na
zaobchádzanie s akýmikoľvek fondami EÚ," uviedol Wilkinson. Podľa
nedávneho vyjadrenia štátneho tajomníka slovenského ministerstva
financií Viliama Vaškoviča plánuje národný fond SR zodpovedný za
finančné riadenie predvstupových programov EÚ zaslať potrebné
dokumenty do Bruselu v septembri. Program SAPARD má naučiť
kandidátske krajiny, ako zaobchádzať po vstupe do EÚ s prostriedkami
štrukturálnych fondov, ktoré im budú k dispozícii, uľahčiť im
zapojenie sa do spoločnej poľnohospodárskej politiky i pravidiel
jednotného trhu. Zodpovednosť za využívanie peňazí, určovanie priorít
a celkové riadenie programu je totiž delegované na samotné
kandidátske krajiny takým spôsobom, ako by boli členmi únie. K tomu
však treba okrem iného najmä dostatok kvalifikovaného, jazykovo
vybaveného personálu, čo je jedným z najväčších problémov
kandidátskych krajín.


Za pol roka zadržali v Rakúsku skoro 5000 utečencov zo Slovenska
a Maďarska


Viedeň 3. júla (TASR) - Katastrofálny nárast počtu ilegálnych
utečencov, ktorí prekročili slovensko-rakúsku a maďarsko-rakúsku
zelenú hranicu, zaregistrovali za prvý polrok v Rakúsku. Asistenční
vojaci rakúskej armády Bundesheeru zadržali za toto obdobie až 4486
ilegálnych emigrantov zo Slovenska a Maďarska. Za rovnaké obdobie
minulého roku zadržali len 2211 osôb, tým sa teda počet zadržaných
utečencov v rakúskych spolkových krajinách Dolné Rakúsko a Burgenland
viac ako zdvojnásobil. Podľa dnešného vyhlásenia velenia Bundesheeru
v Burgenlande sa ďalší katastrofálny nárast náporu utečencov dá
naďalej očakávať, keďže len za prvé tri júlové dni zadržali rakúske
orgány až 201 zahraničných prisťahovalcov. Znepokojujúci je nárast
počtu zadržaných utečencov z Afganistanu. Pokiaľ za celé obdobie od
zavedenia asistenčnej služby od septembra 1990 do konca decembra
minulého roku zaistili "len" 3200 osôb, len za šesť mesiacov tohto
roku zadržali rekordných 2355 prisťahovalcov z Afganistanu. Od
začiatku asistenčnej služby v roku 1990 slúžilo 223.500 vojakov,
ktorí na hraniciach zaistili 52.500 ilegálnych prisťahovalcov.

Ministri spravodlivosti SR a Francúzska rokovali o možnostiach
spolupráce


Paríž 3. júla (TASR) - Porovnanie skúseností Slovenska a Francúzska
v oblasti vzdelávania sudcov a možnosti bilaterálnej spolupráce vo
sfére súdnictva boli stredobodom trojdňovej oficiálnej návštevy
ministra spravodlivosti SR Jána Čarnogurského vo Francúzsku.
Slovensko bude z hľadiska prispôsobovania sa právu Európskej únie
(EÚ) pripravené prevziať svoje záväzky vyplývajúce z členstva v EÚ
veľmi skoro, ubezpečil dnes na záver návštevy Čarnogurský svoju
francúzsku rezortnú kolegyňu Marylise Lebranchuovú. Slovenský
minister informoval o konkrétnych krokoch prijímania niektorých
nových zákonov, ktorými prispôsobuje legislatívu právu EÚ. Konkrétne
ide o novelu obchodného zákonníka a pripravovanú rekodifikáciu
trestného práva, uviedol pre TASR Čarnogurský. Diskusie sa dotkli aj
niektorých základných etických problémov. Čarnogurský sa vyslovil za
to, aby otázky ako eutanázia, klonovanie ľudí a partnerstvá
homosexuálov zostali v kompetencii jednotlivých štátov a nemali by
prejsť do právomocí EÚ. Je to dôležité najmä preto, aby občania EÚ
nemali pocit, že únia im vnucuje riešenie otázok úzko spätých
s niektorými historickými tradíciami, podčiarkol Čarnogurský.
Lebranchuová potvrdila, že žiadne podobné rozšírenie kompetencií EÚ
sa nepripravuje. V pondelok slovenský minister navštívil Národnú
školu magistratúry v Bordeaux, ktorá poskytuje základné štúdium
sudcov a prokurátorov. S riaditeľom školy Paulom Garraudom hovoril
najmä o podmienkach prijímania a hodnotenia poslucháčov a obsahu
štúdia. Škola predstavuje ucelený systém vzdelávania sudcov pred
justičnými skúškami, ako aj po nich. Čarnogurský zdôraznil, že SR má
takisto záujem na zriadení sudcovskej akadémie, pričom francúzsky
príklad by mohol byť v tomto smere veľmi poučný.


Počet obyvateľov ČR hlásiacich sa k slovenskej národnosti klesol


Praha 3. júla (TASR) - V Českej republike žilo k 1. marcu 2001
celkovo 10.292.933 obyvateľov, čo je v porovnaní s rokom 1991, keď
mala ČR 10.302.215 obyvateľov, mierny pokles. Z predbežných výsledkov
sčítania ľudí, domov a bytov, ktoré dnes zverejnil Český štatistický
úrad (ČSÚ), vyplýva, že výrazne poklesol počet obyvateľov ČR
slovenskej národnosti, a to z 314.877 z roku 1991 na súčasných
183.749. Riaditeľka odboru sčítania obyvateľov Jiřina Růžková
v súvislosti s poklesom obyvateľov slovenskej národnosti zdôraznila,
že predchádzajúce sčítanie sa uskutočnilo ešte za federácie a na
poklese sa podpísal predovšetkým jej rozpad. "Tento výsledok však
treba brať s rezervou, treba počkať na definitívne výsledky
sčítania," uviedla Růžková. Podľa nej mnohí obyvatelia uviedli
dvojitú národnosť, ako aj dvojitú štátnu príslušnosť, čo ukážu až
definitívne výsledky sčítania. Ako skonštatovala predsedníčka ČSÚ
Marie Bohatá, ČR je národnostne integrovanou spoločnosťou. Výsledky
sčítania však ukazujú, že poklesol aj počet obyvateľov hlásiacich sa
k rómskej národnosti - z 32.903 na súčasných 11.716 - a takmer
o jeden milión klesol aj počet obyvateľov moravskej národnosti na
373.294. V Českej republike k 1. marcu 2001 žilo 104.884 cudzincov
s trvalým alebo dlhodobým pobytom. Slováci tvoria 18,3 percenta,
tesne pred nimi sa umiestnili s 18,5 percentami občania Ukrajiny.
Ďalšími početnými skupinami sú Vietnamci s 16,9 percentami a Rusi
s 8,4 percentami. Z predbežných výsledkov ČSÚ zároveň vyplýva, že
česká populácia starne. Ako dnes informovala Marie Bohatá, obyvatelia
do 14 rokov tvoria 16,5 percenta populácie, obyvateľov vo veku 15 až
59 rokov je 65,3 percenta a mierne vzrástol počet obyvateľov nad 60
rokov, ktorí tvoria 18,2 percenta populácie ČR. Najviac osôb nad 60
rokov žije v Prahe, Brne a Plzni. V Českej republike zároveň klesol
počet ekonomicky aktívnych obyvateľov z 5.298.300 na súčasných
4.633.300. Z celkového počtu obyvateľov ČR tvoria 51 percent ženy, čo
je v porovnaní s rokom 1991 mierny pokles. Najprekvapujúcejší
výsledok zaznamenal ČSÚ v kategórii náboženstvo, skonštatovala Jiřina
Růžková. Predbežné výsledky sčítania ukazujú, že klesá počet
veriacich. Počet neveriacich vzrástol na 5.999.000 v porovnaní
s rokom 1991, keď v kategórii občanov bez vyznania štatistici
napočítali 4.112.900 obyvateľov. Výrazne klesol hlavne počet
veriacich hlásiacich sa k rímskokatolíckemu vierovyznaniu.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 5. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 10. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 20 388
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 5 130
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 4 068
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 3 206
 5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 351
 6. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 2 147
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 130
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 2 028
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 604
 10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 452

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Má tu veľkú základňu, hovoria o Uhríkovi v Nitre. Súperi kandidatúru extrémistu zľahčujú

V Banskobystrickom kraji kandidáti zisťujú preferencie pravidelne, v Nitre je zatiaľ ticho.

DOMOV

Galkova kauza odpočúvania sa vlečie už šesť rokov, zatiaľ bez výsledku

Obžaloba na Pavla Brychtu leží na súde od februára 2016.

KOMENTÁRE

Česi mieria do čiernej diery Európy. Všetko pre korunu

Je možné, že šanca ľahkého vstupu do eurozóny zmizne.

Neprehliadnite tiež

Domov

Hrozí že o eurofondy prídeme, vyhlásila ministerka Lubyová po návrate z Bruselu

Peniaze z Únie Slovensko zrejme nestihne odčerpať do konca roka.

Domov

Obžalovaný sýkorovec Vincko je opäť na slobode s GPS náramkom

Podozrenie, že by sa Cupper pokúsil utiecť zo Slovenska sa nepotvrdilo.

Domov

Prezident Kiska: Tretinu vysokých škôl by sme mali zavrieť

Slovenský prezident sa v USA stretol ja so Slovákom z Tesly.

Domov

Žitňanská chce, aby polícia vysvetľovala, prečo nekoná. Poslanci váhajú

Ak vyšetrovatelia či prokuratúra podrobnosti nepovedia, musia to zdôvodniť. Mimovládne organizácie možnosť odmietnutia znepokojila.