Najdôležitejšie ekonomické udalosti roka 2002 - 2.polrok

Bratislava 13.decembra (TASR) - Uvádzame chronológiu najdôležitejších ekonomických udalostí roka 2002 - 2.polrok: JÚL 1. júla - Dôchodky na ...

Bratislava 13.decembra (TASR) - Uvádzame chronológiu najdôležitejších ekonomických udalostí roka 2002 - 2.polrok: JÚL 1. júla - Dôchodky na Slovensku sa v zmysle schváleného zákona zvýšili o 5 %. Maximálna mesačná suma dôchodku alebo viacerých dôchodkov sa zdvihla na 8 697 Sk. Zároveň sa vzrástli aj sumy životného minima. - Do účinnosti vstúpil nový zákon o prídavku na dieťa a príspevku k prídavku na dieťa, na základe ktorého dostávajú prídavky od štátu všetky deti bez ohľadu na príjem ich rodičov. Výška prídavku bola stanovená od 480 Sk do 620 korún a príspevku k prídavku od 200 do 270 korún. - Slovensko otvorilo trh s plynom voči zahraničným dodávateľom. Výber dodávateľa bol umožnený 25 najväčším slovenským odberateľom. 17.júla - MF získal od FNM prvých 43 miliárd Sk z celkovo 50 miliárd Sk, ktoré vláda SR vyčlenila z privatizačného výnosu za predaj 49 % akcií SPP na zníženie štátneho dlhu. Štátny dlh SR sa podľa zástupcov MF v uvedenom období pohyboval na hranici 367 miliárd Sk a spolu so započítaním okruhu verejných financií sa celkový dlh SR dostával až na úroveň 418 miliárd Sk. 30.júla - Výkonný výbor FNM SR schválil uvoľnenie 1,8 miliardy Sk na oddlženie zdravotníctva, čo je približne polovica prostriedkov, ktoré má fond z privatizačných príjmov poskytnúť na oddlženie zdravotníctva. 31.júla - Prvá komunálna banka dostala od FNM SR čiastku 4,073 miliardy Sk, ktoré boli z príjmov za SPP vyčlenené pre mestá a obce na úhradu nákladov spojených s ich plynofikáciou. AUGUST 1.augusta - Vláda SR odštartovala predaj 49 % akcií strategického výrobcu elektriny a. s. Slovenské elektrárne, o ktoré prejavilo ponukami záujem 8 európskych energetických spoločností. 5.augusta - Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ivan Mikloš sa rozhodol neschváliť obstaranie nákupu 35 ľahkých motorových jednotiek pre Železničnú spoločnosť (ZSSK) podľa výberového konania, ktoré spoločnosť zvolila. Kontroverzný tender vyvrcholil obvinením exministra dopravy Jozefa Macejka a ďalších vrcholných predstaviteľov rezortu. Podľa trestných orgánov zneužili začiatkom roka 2001 dôverné osobné informácie o štátnej zákazke v prospech v tendri neúspešnej spoločnosti Alstom. 19.augusta - Slovenská konsolidačná v rámci hľadania strategického investora pre Poštovú banku neprijala ani jednu z ponúk na odkúpenie 55-% podielu v banket a ukončila verejné výberové konanie. S možnými záujemcami, medzi ktorých patrila Tatra banka či Česká pojišťovna, sa mali neskôr rozbehnúť priame rokovania, o ktorých však Sko presnejšie neinformovala. Záujem o majoritný balík štátu prejavil aj minoritný spoluvlastník Istrokapitál. 20. augusta - Prezídium FNM rozhodlo o predaji 91,63-% podielu a. s. Istrochem Bratislava firme Istrodeza, patriacej do skupiny Agrofert Andreja Babiša, za 202 miliónov Sk. 21. augusta - Vláda SR urobila posledné privatizačné rozhodnutia kvôli začiatku predvolebnej kampane. Medzi nimi boli predaje 49-% podielov spoločností Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) Trnava bratislavskej firme PRINTcentrum a SAD Zvolen firme Bystrická dopravná spoločnosť (BDS). Nových majiteľov poznalo aj ďalších 11 podnikov SAD. V prípade víťaza SAD Bratislava - švédskej spoločnosti Connex Transport AB, ktorý mal štátu uhradiť vyše 400 miliónov Sk, sa bude privatizácia pre nespokojnosť s podmienkami nadobúdania ďalších podielov opakovať. SEPTEMBER začiatok septembra - Vláda realizovala hotovostnú deblokáciu časti ruského dlhu v objeme 460 miliónov USD pri výnosnosti 32 až 33 %. Od konca roku 2001, kedy ruský dlh predstavoval 1,112 miliardy USD, sa zrealizovali aj ďalšie hotovostné deblokácie vo výške 185 miliónov USD pri priemernej výnosnosti asi 40 % a dodávky tovarov v hodnote zhruba 137 miliónov USD. 5. septembra - Víťazom tendra na zhotoviteľa Mostu Košická sa stalo Združenie Doprastav - & VA TECH VOEST MCE GmbH & Co Linz, ktoré by malo projekt zrealizovať za viac ako 2,5 miliardy Sk. Podpis zmluvy sa nakoniec naplánoval na záver decembra z dôvodu, že konkurenčné združenie Alpine podalo voči výsledku tendra žalobu. 9. septembra - Pri Kamennom mlyne neďaleko Malaciek bol slávnostne položený základný kameň Priemyselno-technologického parku (PTP) Eurovalley. Park na rozlohe 1300 hektárov by mal v horizonte 15 rokov ponúknuť zamestnanie pre 15 000 ľudí. 13. - 14. septembra - V Bratislave sa uskutočnil 9. summit predsedov vlád krajín Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode (CEFTA). 24. septembra - Krajský súd v Bratislave zastavil konanie vo veci vyhlásenia konkurzu Hasičskej poisťovne (HP). Návrh na vyhlásenie konkurzu HP podal v júni tohto roka SPP s pohľadávkou 5,7 milióna Sk. 25.septembra - Vláda SR rozhodla o vyrovnaní dlhov Železníc SR (ŽSR) voči sociálnym a zdravotným fondom a rozvodným energetickým podnikom (REP), keď schválila presun 2,915 miliardy na MDPT. koniec septembra - Zo štátnej správy museli odísť všetci zamestnanci, ktorí nepožiadali o prijatie do dočasnej štátnej služby, nezložili sľub štátneho zamestnanca alebo nesplnili podmienky zákona. Pracovný pomer z tohto titulu ukončilo vyše 1600 z celkovo 34 000 štátnych zamestnancov, pričom náklady na odstupné dosiahli takmer 113,5 milióna Sk. - NKÚ začal na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku kontrolu 13 privatizačných procesov. Výsledky kontroly by mali byť známe v druhej polovici decembra. Na odporúčanie NKÚ FNM v decembri zastavil realizáciu predaja Výskumného ústavu zváračského. OKTÓBER 1. októbra - Slovensko otvorilo trh s elektrinou voči zahraničným dodávateľom. Dovoz elektriny bol umožnený pre 20 najväčších odberateľov. - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) SR stanovil maximálne ročné limity zvyšovania vodného (35 %) a stočného (30%) pre domácnosti a určil spôsob výpočtu maximálnych cien pitnej a odkanalizovanej vody pre ostatných odberateľov s účinnosťou od 1. januára 2003. - Minimálna mzda sa zvýšila z 4920 Sk na 5570 Sk. Hodinový zárobok zamestnanca tak bol zakotvený na minimálne 32 korún. 2. októbra - Odchádzajúci minister financií František Hajnovič podpísal so spoločnosťou Hewlett Packard (HP) Slovakia zmluvu na dodávku IS pre štátnu pokladnicu SR. Projekt v cene presahujúcej 1,2 miliardy Sk sa má zrealizovať do konca roku 2003. HP bola vybratá rokovacím konaním bez zverejnenia, keď predchádzajúcich niekoľko kôl verejného tendra aj za účasti konkurenta Siemens Business Services (SBS) zrušil Úrad pre verejné obstarávanie. - Nový povolebný vládny kabinet v rámci svojho programu zverejňuje svoj záujem transformovať štátny podnik Lesy SR s celoúzemnou pôsobnosťou na lesy vo vlastníctve či užívaní štátu na akciovú spoločnosť. 7. októbra - Prezídium FNM SR schválilo predaj 73,86-% podielu Závodov SNP (ZSNP) Žiar nad Hronom v prospech zamestnanecko-manažérskej spoločnosti ŽHS za 430 miliónov Sk. Okrem ŽHS sa o podnik zaujímala aj dcéra finančnej skupiny Penta - Drôtovňa Kordy. Tá však svoju ponuku stiahla. Penta a ŽHS po prevode akcií začiatkom novembra oznámili spoluprácu pri spravovaní ZSNP. koniec októbra - Nové vedenie MF prezentuje úsporné opatrenia príjmoch a výdavkoch, ktoré majú pomôcť pri zostavovaní rozpočtu na rok 2003. Ide o presun niektorých tovarov a služieb do vyššej sadzby dane z pridanej hodnoty, zvýšenie spotrebných daní z pohonných hmôt či cigariet. Malo by dôjsť aj k úsporám platov zamestnancov štátnej správy, zníženiu výdavkov na sociálnu politiku a realizáciu bytovej politiky, pričom úspory by sa mali dotknúť aj programov ministerstva hospodárstva a dotačných nástrojov ministerstva pôdohospodárstva. NOVEMBER 5. novembra - ÚRSO rozhodol o zvýšení predajnej ceny zemného plynu v SR od nového roka o 32,7 %. Zdražovanie plynu pre domácnosti by tak malo dosiahnuť v priemere 43,7 %. 5. až 7. novembra - Počas rokovaní Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku spoluprácu medzi SR a Ukrajinou sa dohodla dostavba Krivorožského ťažobno-úpravárskeho kombinátu (KŤUK) do jedného roka. Diskutovalo sa i o možnostiach väčšieho využitia slovenských ropovodov a plynovodov a o prípadnej dodávke 12 dopravných lietadiel pre Slovenské aerolínie. 11. novembra - Avizované prerokovanie Programového vyhlásenia vlády SR na najvyššej tripartitnej úrovni sa neuskutočnilo. Dôvodom bola neúčasť premiéra Mikuláša Dzurindu a následný odchod prezidenta KOZ Ivana Saktora. Stanovisko zamestnávateľov napriek neúčasti svojich partnerov predniesol prezident AZZZ SR Michal Ľach. 15. novembra - Parlament schválil balík noviel sociálnych zákonov, ktoré podmieňovali prijatie štátneho rozpočtu na rok 2003. Okrem iných medzi nimi figurovala novela zákona o prídavku na dieťa, ktorou sa znížili prídavky pre silnejšie príjmové skupiny a novela zákona o zamestnanosti, ktorá určila nezamestnaným povinnosť hlásiť sa najmenej raz za dva týždne na úrade práce. Prijatá bola aj novela zákona o sociálnom poistení, ktorou sa účinnosť zákona, upravujúceho prvý pilier dôchodkovej reformy, posunula na január 2004. 19. novembra - ÚRSO stanovil maximálnu konkurenčnú cenu tepla pre rok 2003 na 480 Sk/GJ. Priemerná cena tepla tak dosiahne 450 Sk/GJ. 21. novembra - FNM SR schválil založenie vodárenských akciových spoločností Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Trnavská vodárenská spoločnosť a Bratislavská vodárenská spoločnosť. Ešte pred tým došlo k transformácií Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti. - Prezídium FNM rozhodlo o odpredaji 60-% podielu v najmenšej slovenskej banky Banke Slovakia v prospech rakúskej Meinl Bank za predbežnú cenu 360 miliónov Sk. 26. novembra - Vedenie rezortu dopravy po dohode so Železničnou spoločnosťou navrhlo zastavenie dopravy na 22 regionálnych tratiach v celkovej dĺžke 511 km. 27. novembra - ÚRSO rozhodol o 19,82-% raste cien elektriny od 1. januára 2003. Pre domácnosti stanovil zdražovanie elektriny na priemernú úroveň 24,73 %. 30. novembra - Účinnosť nadobudla novela zákona o náhradnom výživnom, ktorá zrušila Fond náhradného výživného. Ten mal osamelým rodičom vyplácať alimenty namiesto ich neplatiacich partnerov.

koniec novembra - Vláda odobrila zámer Ministerstva pôdohospodárstva využiť pri hľadaní dodávateľa Integrovaného administratívneho a kontrolného systému rokovacie konanie bez zverejnenia. Systém, bez ktorého SR nebude môcť zo spoločného rozpočtu EÚ získavať pre svojich farmárov priame platby, sa totiž výrazne omeškal. Predchádzajúce dva verejné tendre zrušil Úrad pre verejné obstarávanie. - Minister práce Ľudovít Kaník predstavil plánované zmeny v Zákonníku práce. Novela by už nemala obmedzovať možnosti ľudí privyrobiť si a malo by sa vypustiť ustanovenie, ktoré zabraňuje uzatváraniu pracovnoprávnych vzťahov medzi manželmi. Novela by mala smerovať aj k zrovnoprávneniu postavenia odborových organizácií a zamestnaneckých rád. DECEMBER 1. decembra - Premiéri SR a ČR Mikuláš Dzurinda a Vladimír Špidla podpísali Dodatok k zmluve o vytvorení CÚ medzi ČR a SR z roku 1992, ktorý upravuje ukončenie Colnej únie medzi SR a ČR k dňu vstupu jednej alebo oboch zmluvných strán do Európskej únie. 3. decembra - Telekomunikačný úrad SR v rámci procesu odštartovania liberalizácie na domácom telekomunikačnom trhu začal vyše 10 záujemcom vydávať licencie na poskytovanie telefónnych služieb. 4. decembra - Vláda SR schválila novelu kompetenčného zákona, ktorá rieši zlúčenie ministerstva privatizácie s rezortom hospodárstva a prechod niektorých ďalších kompetencií medzi jednotlivými ministerstvami k 1. aprílu 2003. - Vláda SR nevyhovela požiadavke Európskej únie (EÚ), podľa ktorej malo Slovensko zrušiť výnimky pre uplatnenie bezcolného dovozu lietadiel a leteckej techniky. 5. decembra - Mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) Slovenských aerolínií (SA) iniciovalo zmeny v dozornom orgáne spoločnosti v prospech budúceho 91-% akcionára - štátu (MDPT). Pred rozbehnutím procesu navyšovania imania zo strany štátu však vedenie rezortu dopravy nevylúčilo v aerolíniách ani možnosť vyhlásenia konkurzu. 9. decembra - Národná rada SR opätovne schválila novelu zákona o sociálnej pomoci, ktorú vrátil prezident SR. Novela znižuje od januára výšku dávok sociálnej pomoci a pre jednu rodinu obmedzuje jej maximálnu výšku na 10 500 korún. 11. decembra - Národná rada SR schválila štátny rozpočet na rok 2003 so schodkom 56 miliárd Sk. Celkové príjmy predstavujú 235,4 miliardy Sk, výdavky 291,4 miliardy Sk. Schodok verejného rozpočtu nepresiahne podľa metodiky ESA95 5 % HDP. - Štátny rozpočet na rok 2003 znižuje štátnu prémiu stavebného sporenia na 3 000 Sk a štátny príspevok k úrokom pre hypotekárne úvery na 2,5 %. Licenciu na výkon hypofinancovania získali v roku 2002 UniBanka, OTP Banka a Ľudová banka. Celkový počet bánk podnikajúcich v tejto oblasti sa tak rozšíril na 9. - Poslanci neprijali novelu zákona o verejnej službe, ktorú na opätovné prerokovanie vrátil prezident SR Rudolf Schuster. Novela upravovala platové pomery zdravotníckych pracovníkov v štátnych zariadeniach a rušila vyplatenie polovice 13. platu vo verejnej službe v roku 2003. 13. decembra - V Bratislave sa uskutočnilo zasadnutie Rady Colnej únie za účasti šéfov rezortov hospodárstva, na ktorom sa obe strany dohodli na neuplatňovaní žiadnych ochranných opatrení, brániacich vzájomnému obchodu.

* iha tan kov san sch ku mba mac zll

* * *

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 7. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 8. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 9. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 5. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 6. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 7. Alarica – new business project in the market of shoes
 8. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 9. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 10. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 1. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 6 826
 2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 5 861
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke 5 191
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 3 617
 5. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 086
 6. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€ 2 722
 7. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 2 661
 8. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 287
 9. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 1 880
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 525

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kosík na videu z afrického väzenia odpovedá Kaliňákovi

Gašpar s Kaliňákom spochybňovali pravosť vyhlásenia bývalého siskára Ľuboša Kosíka o únose prezidentovho syna. Kosík poslal video ako dôkaz.

TV

Kosík vo videohovore z afrického väzenia: Zaručte mi bezpečnosť

Bývalý siskár potvrdzuje svoju totožnosť.

SVET

Zeman ťahal Drahoša do bahna, no on sa nedal. Znamená to prehru?

Český prezident sa vôbec sa nezmenil.

Neprehliadnite tiež

Na Slovensku platí výstraha pred poľadovicou a hmlou

Cesty sú zjazdné, ich povrch je vlhký až mokrý.

Čo sa v škole naučia, si hneď vyskúšajú v praxi

Ako to vyzerá v tréningovej hale Duálnej akadémie Volkswagenu.

Riaditeľ INEKO: Rebríček škôl považujte len za pomocníka

Rodičia by sa mali škôl pýtať, aké bude ďalšie uplatnenie ich detí po skončení školy, vraví v rozhovore PETER GOLIAŠ, riaditeľ INEKO.

Prihlášky, tlačivá, termíny. Všetko o prijímačkách na stredné školy

Deviataci, ôsmaci alebo aj piataci majú ešte nejaký ten týždeň na rozmyslenie, kam nakoniec pošlú prihlášku

Niektoré učebné odbory pre nezáujem vypadávajú zo škôl

Deviataci, ôsmaci či piataci, ktorí chcú od septembra študovať na strednej škole, sa na ne dostanú rovnako ako vlani. Zmeny v prijímačkách sa len chystajú.