Historický kalendár na 21. decembra

Peter Kanízius, kňaz, učiteľ Cirkvi

1757
- zomrel v Antole stoličný hodnostár a generál ONDREJ JOZEF KOHÁRI,
ktorý ako príslušník cisárskej armády sa zúčastnil mnohých bitiek
s Turkami, pričom rozšíril rodové majetky v Novohrade a Dolnom
Rakúsku. Narodil sa 30.11.1694

1822
- narodil sa v Košiciach entomológ, odborný publicista, autor učebníc
a učiteľ EDUARD AUGUSTÍN HUDÁK, tvorca veľkej zbierky motýľov. Zomrel
25.5.1902

1847
- vystúpil Ľudovít Štúr na uhorskom sneme v Bratislave za zrušenie
poddanstva

1867
- potvrdil rakúsky cisár František Jozef I. decembrovú ústavu, ktorá
uviedla do života dualistické štátoprávne usporiadanie habsburskej
monarchie a základné občianske práva, pričom spoločné úrady oboch
častí ríše sa označovali ako cisárske a kráľovské (C. a K.)

1892
- zomrel v Nevericiach podnikateľ a riaditeľ Prvej uhorskej
priemyselnej banky KAROL CONLEGNER, jeden z predstaviteľov
buržoáznych podnikateľských kruhov. Narodil sa 18.10.1812
- narodil sa Brezovej pod Bradlom národný pracovník, verejný činiteľ
a finančník TOMÁŠ TVAROŽEK, ktorý sa po vzniku ČSR zúčastnil na
reorganizácii slovenského peňažníctva, pričom sa zaslúžil
o vybudovanie siete sporiteľní na Slovensku. Zomrel 20.7.1945

1897
- zomrel v Esztergome (Maďarsko) teológ a katolícky kňaz ANTON
ASCHENBRIER, politický konzervatívec. Narodil sa 14.2.1849

1902
- narodil sa v Žikave katolícky kňaz, jazykovedec, bibliograf
a slavista DEZIDER ANTON DUBAY, zakladateľská osobnosť slovenskej
národnej bibliografie. Zomrel 16.10.1993

1917
- narodila sa v Prešove herečka LUJZA GROSSOVÁ, bývalá členka Činohry
Štátneho divadla v Košiciach. Zomrela 10.2.1981

1932
- narodil sa klavirista a pedagóg ĽUDOVÍT MARCINGER, vedúci Katedry
operného a koncertného spevu na Vysokej škole múzických umení
a pedagóg na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, ktorý sa pričinil
o svetovú povesť slovenskej speváckej školy
- narodil sa v Bratislave dramaturg a hudobný skladateľ ILJA
ZELJENKA, jedna z najvýznamnejších osobností slovenského hudobného
života, ktorý bol v 60. rokoch vedúcou osobnosťou slovenskej hudobnej
avantgardy

1937
- narodil sa JOZEF KENÍŽ, člen Slovenského syndikátu novinárov

1942
- narodila sa BRANISLAVA BUDKEOVÁ, členka Spolku architektov Slovenska

1947
- zomrel v Bratislave staviteľ, etnograf a zakladateľ slovenskej
architektúry DUŠAN JURKOVIČ - priekopník montovaných stavieb a tvorca
Štefánikovej mohyly na Bradle, ktorý sa zúčastnil na úpravách
Zvolenského a Bratislavského hradu. Narodil sa 23.8.1868
- narodil sa herec TOMÁŠ RAČEK

1952
- narodil sa publicista MIKULÁŠ VARGA, člen Slovenského syndikátu
novinárov

1967
- zomrel v Bratislave vysokoškolský učiteľ, odborný publicista a člen
korešpondent SAV vo vednom odbore veterinárstvo FRANTIŠEK NIŽNÁNSKY.
Narodil sa 27.7.1911

1972
- zomrela v Bratislave spisovateľka, publicistka a prekladateľka ZORA
JESENSKÁ. Narodila sa 3.5.1909
- uzavreli dohodu o vedeckej spolupráci medzi ČSAV a Štátnym výborom
pre vedu a techniku Vietnamskej demokratickej republiky

1977
- zvolili na 36. valnom zhromaždení ČSAV nových členov

1987
- prerokovala vláda ČSSR smernice na zabezpečenie komplexnej
prestavby hospodárskeho mechanizmu
- začala sa návšteva ministra zahraničných vecí Bohuslava Chňoupka
v Poľsku
- uskutočnila sa 8. schôdza SNR, ktorá prerokovala štátny rozpočet
SSR na rok 1988 a správu vlády SSR o plnení úloh vedecko-technického
rozvoja

1992
- zomrel v Bratislave filozof a vysokoškolský pedagóg JIŘÍ SUCHÝ.
Narodil sa 6.8.1931
- podpísali v Krakove ministri zodpovední za hospodárstvo Maďarska,
Poľska a vzhľadom na očakávaný rozpad Česko-Slovenska aj príslušný
český a slovenský minister zmluvu, ktorá stanovila a upravila
podmienky vzniku pásma voľného obchodu, čím vznikla Central European
Free Trade Agreement (CEFTA), do určitej miery náhrada RVHP v rámci
stredoeurópskeho ekonomického priestoru

--------------------------------------------------------------------

1192
- zajali Rakúšania pri Viedni na spiatočnej ceste z tretieho
križiackeho ťaženia anglického kráľa Richarda I. Levie Srdce, ktorého
prepustili z väzenia o dva roky neskôr po zaplatení vysokého výkupného

1597
- zomrel holandský jezuita, teológ, duchovný vodca protireformácie
v Nemecku a cirkevný učiteľ sv. PETER KANÍZIUS (vlastným menom Pieter
Kanijs). Narodil sa v roku 1521

1817
- prijal formálne britský guvernér Lachlan Macquarie pre zámorskú
kolóniu názov Austrália

1872
- narodil sa český prozaik a historik výtvarného umenia PROKOP TOMAN.
Zomrel v roku 1955

1877
- narodil sa nemecký právnik a nacionalistický politik v Čechách
RUDOLF LODGMAN VON AUEN. Zomrel roku 1962

1887
- narodil sa český zbormajster OLDŘICH SVOBODA. Zomrel roku 1970

1892
- narodila sa britská novinárka a spisovateľka REBECCA WESTOVÁ, ktorá
sa stala slávnou najmä svojimi reportážami z Norimberského procesu
s nacistickými vojnovými zločincami. Zomrela roku 1983

1897
- narodil sa nemecký divadelný herec a režisér KURT THOMAS HORWITZ.
Zomrel roku 1974

1917
- narodil sa nemecký prozaik HEINRICH BÖLL, laureát Nobelovej ceny
(1972). Zomrel v roku 1985
- zomrel nemecký maliar WILHELM TRÜBNER. Narodil sa roku 1851

1937
- narodil sa americký filmový režisér a kameraman JOHN AVILDSEN
- uskutočnila sa v americkom Los Angeles súkromná premiéra prvého
celovečerného kresleného farebného filmu Snehulienka a sedem
trpaslíkov od Walta Disneyho a získal ňou celosvetovú slávu
- zomrel americký politik a štátnik FRANK BILLINGS KELLOGG, laureát
Nobelovej ceny mieru (1929). Narodil sa roku 1856
- dobyli opäť španielska republikánska armáda a medzinárodné brigády
mesto Teruel v Katalánsku, čím sa podarilo spomaliť pokus vojsk
generála Francisca Franca rozdeliť republikánmi ovládané územie na
dve časti
- narodila sa americká divadelná a filmová herečka JANE FONDOVÁ,
bojovníčka za práva Indiánov a emancipáciu žien
- uskutočnila sa v Drážďanoch premiéra talianskeho filmu Pieseň matky
so spevákmi Benjamimom Giglim a Máriou Cebotariovou v hlavných
úlohách, v ktorom po prvý raz zaznela svetoznáma pieseň Mama

1942
- zastavili Sovieti 48 kilometrov od Stalingradu nemecké vojsko
- narodila sa česká divadelná herečka JIŘINA JELENSKÁ
- konala sa v Tokiu cisárska konferencia, ktorá prijala zásady
japonskej politiky voči Číne (cieľom bolo víťazne ukončiť vojnu
v tzv. Veľkej Východnej Ázii, vyhlásili podporu vláde Wang Ťing-weja,
pretože Čankajškova vláda nebola pre Japonsko partnerom na rokovania)
- zomrel americký jazykovedec, antropológ a etnograf nemeckého pôvodu
FRANZ BOAS, považovaný za zakladateľa americkej difuzionistickej
školy. Narodil sa v roku 1858
- bombardovali britské lietadlá po prvýkrát počas druhej svetovej
vojny nemecké Kruppove závody v Essene
- otvorili medzi Líbyou, Libanonom a Palestínou prvú železnicu
Tripolis-Bejrút-Haifa
- narodil sa nemecký spevák a šansonier REINHARD MEY

1947
- odsúdil krakovský súd za účasť na zavraždení vyše 300 000 osôb
v koncentračnom tábore Osvienčim-Brzezinka 23 bývalých príslušníkov
nacistického personálu tábora

1952
- začala svoje vysielanie štátna televízia NDR
- otvorili v San Francisku Broadwayský tunel

1967
- zomrel 50-ročný Louis Washkansky, ktorý sa pred 18 dňami stal prvým
človekom v dejinách medicíny, ktorému voperovali cudzie srdce, pričom
transplantáciu uskutočnil 30-členný tím nemocnice Goote Schuur
v juhoafrickom Kapskom meste na čele s kardiochirurgom Christiaanom
Barnardom a jej prípravou sa zaoberal sedem rokov - pacient vtedy
prežil päťhodinovú operáciu bez komplikácií
- havarovalo severozápadne od Glasgowa britské vojenské prieskumné
lietadlo typu Shackleton, pričom zahynulo 13 osôb
- oznámilo veliteľstvo izraelskej armády ďalšiu prestrelku na rieke
Jordán
- zrušila vláda USA obmedzenie pre prelety svojich lietadiel nad
oblasťami Vietnamskej demokratickej republiky susediacimi s Čínou

1972
- začalo sa vo Washingtone dvojdňové prvé kolo medzi vládnymi
delegáciami Chile a USA
- podpísali v Berlíne spolkový minister NSR Egon Bahr a štátny
tajomník NDR Michael Kohl Zmluvu o základoch vzťahov medzi NDR a NSR,
ktorá nadobudla platnosť roku 1973, dodatkový protokol, protokolárnu
poznámku o majetkových otázkach, niekoľko listov k čiastkovým otázka
a vyhlásenie k rokovaciemu protokolu, pričom po podpísaní zmluvy
uznali viaceré západné krajiny NDR
- vypustili USA úspešne kozmické teleso KH 8-36
- zrazili sa na chicagskom letisku dve lietadlá, pričom zahynulo 15
osôb a 22 bolo ranených
- skončilo sa v Ženeve ďalšie kolo rozhovorov SALT medzi USA a ZSSR,
ktoré sa začalo 21.11.
- nadviazali diplomatické styky NDR a Rakúsko

1977
- skončila sa vo Venezuele konferencia Organizácie krajín
vyvážajúcich ropu (OPEC), pričom sa rozhodli zmraziť ceny ropy
v prvom polroku 1977
- skončilo sa 32. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN

1982
- vyzvala libanonská vláda USA a Izrael urýchlene začať rozhovory
o odchode izraelských okupačných jednotiek z Libanonu


1987
- predviedli dvaja sovietski cirkusoví artisti po prvý raz na svete
medveďov korčuľujúcich na ľade
- uznali vinnými troch newyorských mladíkov, ktorí zabili černocha
- zomrel český maliar JAROSLAV PAUR. Narodil sa v roku 1918
- začala vládna armáda s pomocou sovietskych jednotiek vojenskú
operáciu v oblasti medzi východoafganskými mestami Chóst a Gardez,
pričom okres Chóst bol obkľúčený protivládnymi skupinami s 36
zahraničnými poradcami a opozícia mienila na odtrhnutom území
vytvoriť samostatnú vládu
- zomrel sovietsky divadelný herec ARKADIJ ISAAKOVIČ RAJKIN. Narodil
sa roku 1911
- vypukol v egyptskej Alexandrii požiar vojenského skladu
s chemikáliami, pričom hospitalizovali vyše 1000 obyvateľov
- zaútočilo asi 7000 nikaragujských contras na provinciu Zelaya na
severe krajiny, pričom išlo o najväčší útok od roku 1981, keď sa
začala vojna proti Nikaragujskej republike, pričom pri neúspešnej
akcii stratili odporcovia režimu 215 mužov
- podpísali v Londýne zástupcovia Veľkej Británie a ZSSR diplomatické
nóty o uskutočňovaní sovietskych inšpekcií na základniach v Greenham
Common a Molesworth, kde boli umiestené americké jadrové strely
s plochou dráhou letu, čo vyplývalo zo zmluvy USA a ZSSR o likvidácii
rakiet
- vypustil ZSSR z kozmodrómu Bajkonur úspešne Sojuz TM-4 s tromi
kozmonautmi na palube určenými pre orbitálny komplex Mir, s ktorým sa
spojila 23.12, pričom dvaja členovia posádky vystriedali kozmonautov
z komplexu Mir a 29.12. pristála kozmická loď TM s tromi kozmonautmi
na Zemi
- začal sa štrajk všetkého arabského obyvateľstva Izraela na protest
proti zásahom izraelských vojakov na okupovaných arabských územiach

1992
- zomrel vo veku 63 rokov ruský maliar a grafik JURIJ KOROĽOV,
riaditeľ Tretjakovskej galérie v Moskve
- havarovalo pri pokuse o pristátie počas búrky na letisku
v portugalskom meste Faro dopravné lietadlo DC-10 holandskej leteckej
spoločnosti Martinair s 340 cestujúcimi na palube, pričom zahynulo
52 cestujúcich a 2 členovia posádky
- zomrel černošský bluesový gitarista ALBERT KING. narodil sa roku
1923
- zomrel americký husľový virtuóz ruského pôvodu NATHAN MILSTEIN
(vlastným menom Natan Mironovič Milstein). Narodil sa roku 1904

1997
- zvíťazil v druhom kole srbských prezidentských volieb so ziskom
58,6 percenta socialistický kandidát Milan Milutinovič, blízky
spojenec diktátora Slobodana Miloševiča
- došlo v Nigérii k neúspešnému pokusu o štátny prevrat, pričom
zatkli viacerých vyšších dôstojníkov, vrátane druhého najvyššie
postaveného muža skupiny nigérijského vládcu generála Saniho Abachu,
generálporučíka Oladipa Diya

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 4. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 5. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
 10. Ako sme jazdili v socializme
 1. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
 2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 3. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 4. Už aj seniori presadajú do SUV
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 6. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
 7. Bratislava gets a new public space and park
 8. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 9. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 10. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 6 238
 2. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 3 037
 3. Ako sme jazdili v socializme 2 752
 4. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 2 575
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 728
 6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 511
 7. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 272
 8. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 221
 9. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 1 042
 10. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 756

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Najdlhšia bytovka na svete je vo Viedni a má meno po Marxovi. Je radosť v nej žiť

Nie je špinavá ani nebezpečná, hoci sú v nej sociálne byty. Nezamestnaní v nej bývajú vedľa profesorov.

PLUS

V kráľovstve polievok sa držková nevarí

Do niekoľkých hrncov naložili Bratislavčania svojho tvorivého ducha.

KOMENTÁRE

Potrebujeme posilniť kultúru záväznosti

Musíme prestať so spájaním LGBTI s ohrozením tzv. tradičnej rodiny.

Neprehliadnite tiež

Domov

Liberáli chcú zaradiť do kalendára nový štátny sviatok

Opozičná SaS navrhuje, aby bol štátnym sviatkom 28. október.

Domov

Pochody boli bez protiprávnych konaní, doprava je v centre obnovená

Štátna aj mestská polícia dohliadali na priebeh pochodov Dúhový Pride a Hrdí na rodinu.

Domov

V Bratislave bol Dúhový pochod. Pozrite si, ako vyzeral

V približne rovnakom čase sa konal v hlavnom meste aj pochod Hrdí na rodinu.

Domov

Na Dúhový Pride prišla aj ombudsmanka Patakyová

V Bratislave bol aj pochod Hrdí na rodinu. Je za ním Anton Chromík, ktorý inicioval neúspešné referendum o rodine.