SME
Piatok, 18. október, 2019 | Meniny má Lukáš

Historický kalendár na 6. januára

Zjavenie Pána - Traja králi, (G+M+B): sviatok zasvätený pamiatke na udalosť, keď traja mudrci, čiže kniežatá od Východu, vedení mimoriadnou hviezdou, prišli do Betlehema, klaňali sa novonarodenému kráľovi Ježiškovi, ktorému obetovali zlato, kadidlo a myrhu (koniec obdobia Vianoc), prikázaný sviatok
Vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov - Deň pracovného pokoja


1758
- zomrel v Nitre františkán, hudobný skladateľ a pedagóg MAREK
REPKOVIČ. Narodil sa asi roku 1694

1808
- narodil sa v Senici regionálny historik a katolícky kňaz JÁN
DUALSKÝ. Zomrel 22.3.1881

1818
- narodil sa v Kežmarku prírodovedec, botanik, odborný publicista
a stredoškolský profesor FRIDRICH HAŽLINSKÝ, zakladateľ a priekopník
výskumu bezkvetej flóry Uhorska. Zomrel 19.11.1896

1823
- narodil sa v Gemerskej Polome-Veľkej Polome historik, ekonóm,
filozof, folklorista, prekladateľ, dramatik, romantický básnik
a redaktor Štúrových Slovenských národných novín PETER
KELLNER-HOSTINSKÝ (vlastným menom Peter Pavel Kellner), organizátor
kultúrneho a spoločensko-politického života, ktorý bol všestranne
vzdelaný, pričom obhajoval samobytnosť slovenského národa v Uhorsku
a program Memoranda národa slovenského. Zomrel 10.8.1873

1893
- narodil sa v Štrambergu (Česko) kňaz, publicista, riaditeľ
trnavského dievčenského gymnázia a učiteľskej akadémie AUGUSTÍN
RAŠKA, spoluzakladateľ a krajinský starosta slovenského Orla. Dátum
úmrtia neznámy

1918
- vystúpili v Prahe na tzv. generálnom sneme všetkých českých
ríšskych a zemských poslancov v prítomnosti zástupcov slovenskej
buržoázie s tzv. Trojkráľovou deklaráciou, v ktorej žiadali
uplatnenie samourčovacieho práva pre Čechov a Slovákov
a vytvorenie samostatného územného celku Čechov a Slovákov
v rámci federalizovanej monarchie

1923
- narodila sa v Soproni (Maďarsko) muzikologička VIERA
ŠEDIVÁ-LIPINSKÁ (tiež Viera Horváthová)
- narodil sa v Českej Třebovej (Česko) statik JOZEF POŠTULKA, člen
Spolku architektov Slovenska

1938
- narodil sa v Bratislave herec, divadelný a televízny režisér KAROL
STRÁŽNICKÝ
- narodil sa v Bratislave hokejista a tréner JOZEF GOLONKA
- narodil sa v Rakovej maliar MILAN MRAVEC
- narodil sa lekár, vysokoškolský pedagóg a vedec VLADIMÍR BENCKO

1943
- narodila sa MARTA BARÁNKOVÁ, členka Slovenskej spoločnosti
prekladateľov umeleckej literatúry

1948
- narodil sa Trenčíne pedagóg a výtvarník IGOR MEŠKO

1968
- začal zväz novinárov vydávať digestový dvojtýždenník Výber

1973 - zahynul v Šali hospodársky pracovník JÁN DZIAN,
spoluorganizátor moderného chemického priemyslu na Slovensku. Narodil
sa 28.12.1927

1983
- vysvätil pápež Ján Pavol II. za biskupa rektora rímskeho
Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda Dominika Hrušovského, pričom
mu zveril duchovnú správu všetkých slovenských katolíkov v zahraničí

1988
- zomrel v New Yorku (USA) publicista a gréckokatolícky redaktor
MICHAL GERDELÁN. Narodil sa 16.11.1914
- schválilo Predsedníctvo ÚV KSČ plán hlavných úloh orgánov ÚV KSČ na
rok 1988, návrh zákona o sociálnom zabezpečení, opatrenia na zvýšenie
úrovne služieb v 8. 5RP a na prestavbu ich hospodárskeho mechanizmu

1993
- schválila vláda ČR návrh dohody medzi ČR a SR o postupe pri
realizácii zákona o delení majetku ČSFR medzi ČR a SR
- riadil Marián Tkáč prvé zasadanie bankovej rady NBS vo funkcii
viceguvernéra povereného riadením

--------------------------------------------------------------

1368
- zomrel český diplomat a kronikár NEPLACH. Narodil sa v roku 1322

1423
- odmenili markgrófa Fridricha Hádavého saským lénom

1453
- povýšil rímskonemecký cisár Fridrich III. Rakúsko na
veľkovojvodstvo, čím sa legitimovala požiadavka habsburského domu na
privilegované postavenie v Svätej rímskej ríši nemeckého národa
a potvrdilo sfalšované Privilegium maius z rokov 1358-1359


1558
- dobyli Francúzi v španielsko-francúzskej vojne späť strategicky
najvýznamnejšie mesto na pobreží Lamanšského prielivu Calais, ktoré
bolo od roku 1475 v rukách Angličanov

1723
- narodila sa francúzska astronómka NICHOLE-REIN LEPAUTEOVÁ. Zomrela
v roku 1788

1838
- predviedol americký vynálezca Samuel Morse po prvý raz verejne
telegraf
- narodil sa nemecký hudobný skladateľ a dirigent MAX BRUCH. Zomrel
roku 1920

1848
- narodil sa revolučný básnik bulharského ľudu CHRISTO BOTEV. Padol
roku 1876

1878
- narodil sa básnik, prozaik, novinár, zberateľ a spevák ľudových
piesní CARL SANDBURG, vedúci zjav tzv. americkej (chicagskej)
renesancie v prvých dvoch desaťročiach 20. storočia, ktorý sa
preslávil Chicagskými básňami (voľný verš). Zomrel roku 1967

1893
- spojila Severná železnica mesto Seattle (štát Washington) na
západnom pobreží s východným pobrežím USA
- narodil sa litovský profesor, akademik, básnik a prozaik VINCAS
MYKOLAITIS-PUTINAS. Zomrel roku 1967


1898
- zachytili prvú telefonickú správu vysielanú z americkej ponorky
- narodil sa ukrajinský básnik a lyrik VOLODYMYR MYKOLAJOVYČ SOSJURA.
Zomrel roku 1965


1903
- oženil sa nemecký matematik a fyzik Albert Einstein s fyzičkou
Milevou Maričovou
- narodil sa nemecký hudobný skladateľ BORIS BLACHER. Zomrel roku 1975

1913
- narodil sa bývalý vodca Poľskej zjednotenej socialistickej
robotníckej strany EDUARD GIEREK. Zomrel roku 2001
- narodila sa americká filmová herečka LORETTA YOUNGOVÁ


1918
- vyhlásilo sa čiernomorské ukrajinské prístavné mesto Odesa za
slobodné mesto
- zomrel nemecký matematik, spoluzakladateľ topológie a vysokoškolský
pedagóg dánskeho pôvodu GEORG CANTOR, zakladateľ teórie množín.
Narodil sa roku 1845
- založili Komunistickú stranu Argentíny pod názvom Internacionálna
socialistická strana

1923
- uviedli v Prahe hru rakúskeho spisovateľa Franza Werfela Mlčanie
- narodil sa český divadelný režisér LIBOR PLEVA

1928
- odmietol pápež Pius XI. v encyklike Mortalium Animos myšlienku
ekumenických kongresov a stieranie konfesionálnych hraníc
- uskutočnila sa v Berlíne premiéra hry Peer Gynt nórskeho dramatika
Henrika Ibsena, v ktorej autor kritizuje vlastný národ, jeho
romantický a slabošský útek od skutočnosti, od rozhodného činu
a zapredanie sa cudzím ideálom
- narodil sa maďarský filmový režisér, scenárista a dramaturg PÉTER
BACSÓ


1933
- narodil sa sovietsky kozmonaut OLEG GRIGORIEVIČ MAKAROV, účastník
letov lodí Sojuz 12, 27 a Sojuz T-3

1938
- narodila sa filmová režisérka LARISA JEFIMOVNA ŠEPIŤKOVÁ,
predstaviteľka nových tendencií v sovietskom filme 60. a 70. rokov.
Zomrela v roku 1979
- narodil sa taliansky spevák, filmový herec a režisér ADRIANO
CELENTANO

1943
- uverejnili Veľká Británia, Austrália, Belgicko, Holandsko, Grécko,
India, Kanada, Čína, Luxembursko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, USA,
ZSSR, ČSR, Juhoslávia, Juhoafrická únia a Francúzsko deklaráciu
o svojom odhodlaní urobiť všetko na likvidáciu násilia, ktorého sa
dopúšťajú štáty, s ktorými sú vo vojnovom stave, voči krajinám
a národom, ktoré sa bezdôvodne stali obeťami útoku a podmanenia
- došlo v novoguinejskom priestore Lae k veľkým námorným a leteckým
bojom

1948
- požadoval kontroverzný belgický kráľ aj v období nemeckej okupácie
Leopold III. v švajčiarskom exile od socialistickej belgickej vlády
Paula-Henriho Spaaka vyhlásenie referenda o možnosti jeho návratu do
vlasti

1958
- vymenovali nemeckého štátneho tajomníka Waltera Hallsteina za
prvého predsedu Komisie Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS)
v Bruseli

1963
- odletel americký černošský politik a zástupca generálneho tajomníka
OSN Ralph Johnson Bunche do Konga, aby tam dosiahol znovupripojenie
odštiepeneckej provincie Katanga ku Kongu


1968
- vykonal americký kardiochirurg Norman Shumway z univerzitnej
nemocnice Stanfordskej univerzity v Kalifornii prvú úspešnú
transplantáciu srdca v USA
- ustanovili tlačovú agentúru Vlasteneckého frontu Laosu Khaosan
Pathet Lao (KPL)
- uviedol iracký prezident Árif v Bagdade do prevádzky prvý iracký
atómový reaktor
- zomrel český hudobný skladateľ a dirigent STANISLAV PARÝZEK, prvý
kapelník Ježkovho orchestra Osvobozeného divadla v Prahe. Narodil sa
roku 1903
- navrhla Zjednotená arabská republika oficiálne Lige arabských
krajín odložiť konferenciu šéfov arabských krajín zvolanú na 17.1. do
Rabatu

1973
- začalo sa v Káhire sedemdňové zasadnutie Palestínskej národnej
rady, pričom schválili novú organizačnú štruktúru rozšíreného
výkonného výboru, na čelo ktorého znovu zvolili Jásira Arafata

1978
- objavil Paul Wild kométu Wild 2
- odovzdal americký minister zahraničných vecí Cyrus Vance
v Budapešti uhorskú kráľovskú korunu a ostatné korunovačné klenoty,
ktoré v roku 1944 odviezli do USA maďarskí utečenci: koruna je známa
pod názvom svätoštefanská (hoci jej vzťah k prvému uhorskému kráľovi
sv. Štefanovi I. je len sprostredkovaný) a zhotovili ju zrejme až
v 13. storočí zo starších šperkov, pričom sa predpokladá, že ju
používali ako ozdobu relikviára s lebkou panovníka v Stoličnom
Belehrade - bola súčasťou uhorských kráľovských insígnií používaných
pri korunovácii uhorských kráľov (od roku 1563 do roku 1830 sa
korunovačné slávnosti konali v Bratislave)
- potopila sa v Tichom oceáne 1600 kilometrov severozápadne od
Honolulu indická nákladná loď Čandragupta, pričom zahynulo 69 osôb
- vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 974

1983
- stal sa dovtedajší britský minister ochrany životného prostredia
Michael Heseltine ministrom obrany, pričom nahradil Johna Notta
- zadržalo britské námorníctvo dánsky rybársky kuter, ktorý lovil
v britskom 12-míľovom pásme - Dáni touto akciou protestovali proti
rybolovnej politike Európskeho spoločenstva

1988
- zomrel český sochár JOSEF LISEK
- potlačili izraelskí vojaci násilné demonštrácie arabského
obyvateľstva na západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy
- zomrel vo veku 57 rokov český maliar a grafik JAROSLAV SLOVÁK

1993
- nariadili štyri stále členské krajiny Bezpečnostnej rady OSN Iraku
stiahnuť do 48 hodín protiletecké rakety rozmiestené pozdĺž 32.
rovnobežky
- vypukol požiar v obytnom dome v juhokórejskom meste Čondžu, pričom
zahynulo 28 osôb
- zomrel ruský tanečník a choreograf RUDOLF NUREJEV, jeden
z najväčších baletných umelcov 20. storočia. Narodil sa roku 1938
- začala sa trojdňová návšteva ministra zahraničných vecí Douglasa
Hurda v Argentíne, pričom išlo o prvú návštevu šéfa britskej
diplomacie po 27 rokoch
- zomrel americký džezový trubkár a skladateľ DIZZY GILLESPIE.
Narodil sa roku 1917
- vypukla v západnej Indii nová vlna násilia medzi moslimami
a hinduistami

1998
- zomrel jeden z najvýznamnejších ruských hudobných skladateľov 20.
storočia GEORGIJ VASILIEVIČ SVIRIDOV (oratóriá Poéma na pamäť Sergeja
Jesenina a Patetické oratórium, kantáty Drevená Rus, Padá sneh
a Jarná kantáta alebo piesňové cykly Zem otcov a Mám otca roľníka),
ktorý písal prevažne zborové a symfonické diela, inšpirované najmä
ruskou klasickou literatúrou a poéziou, pričom bol žiakom jedného
z najslávnejších ruských skladateľov Dmitrija Šostakoviča a venoval
sa aj kompozícii scénickej a filmovej hudby. Narodil sa roku 1915.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. 5 rád Ľudmily Kolesárovej, ako napísať projekt a získať grant
 2. Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti)
 3. Karibik: Dokonalý oddych v špičkových hoteloch
 4. 30 rokov slobody
 5. Ojazdené pneumatiky odovzdajte, šetríte tak životné prostredie
 6. Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope
 7. Limitovaná ponuka: balík SME.sk + DIGI GO so zľavou až 52 %
 8. Nestarnú, ale dozrievajú
 9. Výskumný park v Rakúsku zistil, ako sa býva najzdravšie
 10. Rýchlejšie doma. Už čoskoro.
 1. Karibik: Dokonalý oddych v špičkových hoteloch
 2. Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti)
 3. 30 rokov slobody
 4. Slávnostné otvorenie VIVO! Bratislava už o tri týždne
 5. Prečo Lukáš chodí po tridsiatke ešte stále na strednú školu
 6. Udržateľné úspešné podnikanie na Slovensku a v Bulharsku
 7. Slováci sú chlebovým národom
 8. Ojazdené pneumatiky odovzdajte, šetríte tak životné prostredie
 9. Kedy je správny čas nasťahovať sa do novostavby?
 10. P3 začína na východe Slovenska s výstavbou parku
 1. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 13 720
 2. Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope 12 211
 3. Výskumný park v Rakúsku zistil, ako sa býva najzdravšie 11 477
 4. 5 rád Ľudmily Kolesárovej, ako napísať projekt a získať grant 10 094
 5. Čo na aute vymyslela žena a čo výrobca telefónov? 9 874
 6. Čo všetko dnes majú deti v mobiloch? Boli by ste prekvapení 9 209
 7. Vysokoškoláci zarobia už o 587 eur viac ako stredoškoláci 8 219
 8. Týmto trikom sa dajú v aute umiestniť tri autosedačky 7 722
 9. Vyrába koláče pre celiatikov. Najobľúbenejšie zákusky prekvapia 7 226
 10. Luxusný hybrid za 22 900 eur. Nadpriemerný už v základnej výbave 6 384

Hlavné správy zo Sme.sk

Rozhovor

Autor Gorily Holúbek: Flašíka viem vysvetliť, polícia sa mi neozvala

Kvalita nahrávky je podobná originálu.

Bývalý analytik SIS Peter Holúbek podľa Gorily odpočúval konšpiračný byt na Vazovej ulici.
Dobré ráno

Dobré ráno: Dopadne Johnson s dohodou o brexite rovnako ako Mayová?

V sobotu zasadne britský parlament.

Podcast Dobré Ráno
Komentár šéfredaktorky

Čo nám Gorila hovorí o Ficovi a Haščákovi

Gorila ponúkla jasnú predstavu, ako si interpretujú fungovanie štátu.

Beata Balogová, šefredaktorka denníka SME
Ráž počas koncertu skupiny Elán

Neprehliadnite tiež

Burdiga: Je Polačekova vina, že sa nepodpísalo memorandum s EEI

Mesto Košice reaguje: Prekrúca fakty, nesedí časový sled.

Henrich Burdiga (vľavo) a Jaroslav Polaček.

Prerábku garáží na karanténnu stanicu Polaček nestíha

Mesto oslovilo firmu, ktorú Rada primátora nechce a ochranári na ňu posielajú kontroly.

Polaček na začiatku októbra tvrdil, že sa prerábka stihne. Nestihne.
Václav Kohlmayer.

Riaditeľ školy v Rudňanoch prišiel o funkciu. Pre alkohol

Výkon mu pozastavil starosta obce, na školu prišla inšpekcia.

Peter Fischer už nie je riaditeľom školy.