Historický kalendár na 6. januára

Zjavenie Pána - Traja králi, (G+M+B): sviatok zasvätený pamiatke na udalosť, keď traja mudrci, čiže kniežatá od Východu, vedení mimoriadnou hviezdou, prišli do Betlehema, klaňali sa novonarodenému kráľovi Ježiškovi, ktorému obetovali zlato, kadidlo a myrhu (koniec obdobia Vianoc), prikázaný sviatok
Vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov - Deň pracovného pokoja


1758
- zomrel v Nitre františkán, hudobný skladateľ a pedagóg MAREK
REPKOVIČ. Narodil sa asi roku 1694

1808
- narodil sa v Senici regionálny historik a katolícky kňaz JÁN
DUALSKÝ. Zomrel 22.3.1881

1818
- narodil sa v Kežmarku prírodovedec, botanik, odborný publicista
a stredoškolský profesor FRIDRICH HAŽLINSKÝ, zakladateľ a priekopník
výskumu bezkvetej flóry Uhorska. Zomrel 19.11.1896

1823
- narodil sa v Gemerskej Polome-Veľkej Polome historik, ekonóm,
filozof, folklorista, prekladateľ, dramatik, romantický básnik
a redaktor Štúrových Slovenských národných novín PETER
KELLNER-HOSTINSKÝ (vlastným menom Peter Pavel Kellner), organizátor
kultúrneho a spoločensko-politického života, ktorý bol všestranne
vzdelaný, pričom obhajoval samobytnosť slovenského národa v Uhorsku
a program Memoranda národa slovenského. Zomrel 10.8.1873

1893
- narodil sa v Štrambergu (Česko) kňaz, publicista, riaditeľ
trnavského dievčenského gymnázia a učiteľskej akadémie AUGUSTÍN
RAŠKA, spoluzakladateľ a krajinský starosta slovenského Orla. Dátum
úmrtia neznámy

1918
- vystúpili v Prahe na tzv. generálnom sneme všetkých českých
ríšskych a zemských poslancov v prítomnosti zástupcov slovenskej
buržoázie s tzv. Trojkráľovou deklaráciou, v ktorej žiadali
uplatnenie samourčovacieho práva pre Čechov a Slovákov
a vytvorenie samostatného územného celku Čechov a Slovákov
v rámci federalizovanej monarchie

1923
- narodila sa v Soproni (Maďarsko) muzikologička VIERA
ŠEDIVÁ-LIPINSKÁ (tiež Viera Horváthová)
- narodil sa v Českej Třebovej (Česko) statik JOZEF POŠTULKA, člen
Spolku architektov Slovenska

1938
- narodil sa v Bratislave herec, divadelný a televízny režisér KAROL
STRÁŽNICKÝ
- narodil sa v Bratislave hokejista a tréner JOZEF GOLONKA
- narodil sa v Rakovej maliar MILAN MRAVEC
- narodil sa lekár, vysokoškolský pedagóg a vedec VLADIMÍR BENCKO

1943
- narodila sa MARTA BARÁNKOVÁ, členka Slovenskej spoločnosti
prekladateľov umeleckej literatúry

1948
- narodil sa Trenčíne pedagóg a výtvarník IGOR MEŠKO

1968
- začal zväz novinárov vydávať digestový dvojtýždenník Výber

1973 - zahynul v Šali hospodársky pracovník JÁN DZIAN,
spoluorganizátor moderného chemického priemyslu na Slovensku. Narodil
sa 28.12.1927

1983
- vysvätil pápež Ján Pavol II. za biskupa rektora rímskeho
Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda Dominika Hrušovského, pričom
mu zveril duchovnú správu všetkých slovenských katolíkov v zahraničí

1988
- zomrel v New Yorku (USA) publicista a gréckokatolícky redaktor
MICHAL GERDELÁN. Narodil sa 16.11.1914
- schválilo Predsedníctvo ÚV KSČ plán hlavných úloh orgánov ÚV KSČ na
rok 1988, návrh zákona o sociálnom zabezpečení, opatrenia na zvýšenie
úrovne služieb v 8. 5RP a na prestavbu ich hospodárskeho mechanizmu

1993
- schválila vláda ČR návrh dohody medzi ČR a SR o postupe pri
realizácii zákona o delení majetku ČSFR medzi ČR a SR
- riadil Marián Tkáč prvé zasadanie bankovej rady NBS vo funkcii
viceguvernéra povereného riadením

--------------------------------------------------------------

1368
- zomrel český diplomat a kronikár NEPLACH. Narodil sa v roku 1322

1423
- odmenili markgrófa Fridricha Hádavého saským lénom

1453
- povýšil rímskonemecký cisár Fridrich III. Rakúsko na
veľkovojvodstvo, čím sa legitimovala požiadavka habsburského domu na
privilegované postavenie v Svätej rímskej ríši nemeckého národa
a potvrdilo sfalšované Privilegium maius z rokov 1358-1359


1558
- dobyli Francúzi v španielsko-francúzskej vojne späť strategicky
najvýznamnejšie mesto na pobreží Lamanšského prielivu Calais, ktoré
bolo od roku 1475 v rukách Angličanov

1723
- narodila sa francúzska astronómka NICHOLE-REIN LEPAUTEOVÁ. Zomrela
v roku 1788

1838
- predviedol americký vynálezca Samuel Morse po prvý raz verejne
telegraf
- narodil sa nemecký hudobný skladateľ a dirigent MAX BRUCH. Zomrel
roku 1920

1848
- narodil sa revolučný básnik bulharského ľudu CHRISTO BOTEV. Padol
roku 1876

1878
- narodil sa básnik, prozaik, novinár, zberateľ a spevák ľudových
piesní CARL SANDBURG, vedúci zjav tzv. americkej (chicagskej)
renesancie v prvých dvoch desaťročiach 20. storočia, ktorý sa
preslávil Chicagskými básňami (voľný verš). Zomrel roku 1967

1893
- spojila Severná železnica mesto Seattle (štát Washington) na
západnom pobreží s východným pobrežím USA
- narodil sa litovský profesor, akademik, básnik a prozaik VINCAS
MYKOLAITIS-PUTINAS. Zomrel roku 1967


1898
- zachytili prvú telefonickú správu vysielanú z americkej ponorky
- narodil sa ukrajinský básnik a lyrik VOLODYMYR MYKOLAJOVYČ SOSJURA.
Zomrel roku 1965


1903
- oženil sa nemecký matematik a fyzik Albert Einstein s fyzičkou
Milevou Maričovou
- narodil sa nemecký hudobný skladateľ BORIS BLACHER. Zomrel roku 1975

1913
- narodil sa bývalý vodca Poľskej zjednotenej socialistickej
robotníckej strany EDUARD GIEREK. Zomrel roku 2001
- narodila sa americká filmová herečka LORETTA YOUNGOVÁ


1918
- vyhlásilo sa čiernomorské ukrajinské prístavné mesto Odesa za
slobodné mesto
- zomrel nemecký matematik, spoluzakladateľ topológie a vysokoškolský
pedagóg dánskeho pôvodu GEORG CANTOR, zakladateľ teórie množín.
Narodil sa roku 1845
- založili Komunistickú stranu Argentíny pod názvom Internacionálna
socialistická strana

1923
- uviedli v Prahe hru rakúskeho spisovateľa Franza Werfela Mlčanie
- narodil sa český divadelný režisér LIBOR PLEVA

1928
- odmietol pápež Pius XI. v encyklike Mortalium Animos myšlienku
ekumenických kongresov a stieranie konfesionálnych hraníc
- uskutočnila sa v Berlíne premiéra hry Peer Gynt nórskeho dramatika
Henrika Ibsena, v ktorej autor kritizuje vlastný národ, jeho
romantický a slabošský útek od skutočnosti, od rozhodného činu
a zapredanie sa cudzím ideálom
- narodil sa maďarský filmový režisér, scenárista a dramaturg PÉTER
BACSÓ


1933
- narodil sa sovietsky kozmonaut OLEG GRIGORIEVIČ MAKAROV, účastník
letov lodí Sojuz 12, 27 a Sojuz T-3

1938
- narodila sa filmová režisérka LARISA JEFIMOVNA ŠEPIŤKOVÁ,
predstaviteľka nových tendencií v sovietskom filme 60. a 70. rokov.
Zomrela v roku 1979
- narodil sa taliansky spevák, filmový herec a režisér ADRIANO
CELENTANO

1943
- uverejnili Veľká Británia, Austrália, Belgicko, Holandsko, Grécko,
India, Kanada, Čína, Luxembursko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, USA,
ZSSR, ČSR, Juhoslávia, Juhoafrická únia a Francúzsko deklaráciu
o svojom odhodlaní urobiť všetko na likvidáciu násilia, ktorého sa
dopúšťajú štáty, s ktorými sú vo vojnovom stave, voči krajinám
a národom, ktoré sa bezdôvodne stali obeťami útoku a podmanenia
- došlo v novoguinejskom priestore Lae k veľkým námorným a leteckým
bojom

1948
- požadoval kontroverzný belgický kráľ aj v období nemeckej okupácie
Leopold III. v švajčiarskom exile od socialistickej belgickej vlády
Paula-Henriho Spaaka vyhlásenie referenda o možnosti jeho návratu do
vlasti

1958
- vymenovali nemeckého štátneho tajomníka Waltera Hallsteina za
prvého predsedu Komisie Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS)
v Bruseli

1963
- odletel americký černošský politik a zástupca generálneho tajomníka
OSN Ralph Johnson Bunche do Konga, aby tam dosiahol znovupripojenie
odštiepeneckej provincie Katanga ku Kongu


1968
- vykonal americký kardiochirurg Norman Shumway z univerzitnej
nemocnice Stanfordskej univerzity v Kalifornii prvú úspešnú
transplantáciu srdca v USA
- ustanovili tlačovú agentúru Vlasteneckého frontu Laosu Khaosan
Pathet Lao (KPL)
- uviedol iracký prezident Árif v Bagdade do prevádzky prvý iracký
atómový reaktor
- zomrel český hudobný skladateľ a dirigent STANISLAV PARÝZEK, prvý
kapelník Ježkovho orchestra Osvobozeného divadla v Prahe. Narodil sa
roku 1903
- navrhla Zjednotená arabská republika oficiálne Lige arabských
krajín odložiť konferenciu šéfov arabských krajín zvolanú na 17.1. do
Rabatu

1973
- začalo sa v Káhire sedemdňové zasadnutie Palestínskej národnej
rady, pričom schválili novú organizačnú štruktúru rozšíreného
výkonného výboru, na čelo ktorého znovu zvolili Jásira Arafata

1978
- objavil Paul Wild kométu Wild 2
- odovzdal americký minister zahraničných vecí Cyrus Vance
v Budapešti uhorskú kráľovskú korunu a ostatné korunovačné klenoty,
ktoré v roku 1944 odviezli do USA maďarskí utečenci: koruna je známa
pod názvom svätoštefanská (hoci jej vzťah k prvému uhorskému kráľovi
sv. Štefanovi I. je len sprostredkovaný) a zhotovili ju zrejme až
v 13. storočí zo starších šperkov, pričom sa predpokladá, že ju
používali ako ozdobu relikviára s lebkou panovníka v Stoličnom
Belehrade - bola súčasťou uhorských kráľovských insígnií používaných
pri korunovácii uhorských kráľov (od roku 1563 do roku 1830 sa
korunovačné slávnosti konali v Bratislave)
- potopila sa v Tichom oceáne 1600 kilometrov severozápadne od
Honolulu indická nákladná loď Čandragupta, pričom zahynulo 69 osôb
- vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 974

1983
- stal sa dovtedajší britský minister ochrany životného prostredia
Michael Heseltine ministrom obrany, pričom nahradil Johna Notta
- zadržalo britské námorníctvo dánsky rybársky kuter, ktorý lovil
v britskom 12-míľovom pásme - Dáni touto akciou protestovali proti
rybolovnej politike Európskeho spoločenstva

1988
- zomrel český sochár JOSEF LISEK
- potlačili izraelskí vojaci násilné demonštrácie arabského
obyvateľstva na západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy
- zomrel vo veku 57 rokov český maliar a grafik JAROSLAV SLOVÁK

1993
- nariadili štyri stále členské krajiny Bezpečnostnej rady OSN Iraku
stiahnuť do 48 hodín protiletecké rakety rozmiestené pozdĺž 32.
rovnobežky
- vypukol požiar v obytnom dome v juhokórejskom meste Čondžu, pričom
zahynulo 28 osôb
- zomrel ruský tanečník a choreograf RUDOLF NUREJEV, jeden
z najväčších baletných umelcov 20. storočia. Narodil sa roku 1938
- začala sa trojdňová návšteva ministra zahraničných vecí Douglasa
Hurda v Argentíne, pričom išlo o prvú návštevu šéfa britskej
diplomacie po 27 rokoch
- zomrel americký džezový trubkár a skladateľ DIZZY GILLESPIE.
Narodil sa roku 1917
- vypukla v západnej Indii nová vlna násilia medzi moslimami
a hinduistami

1998
- zomrel jeden z najvýznamnejších ruských hudobných skladateľov 20.
storočia GEORGIJ VASILIEVIČ SVIRIDOV (oratóriá Poéma na pamäť Sergeja
Jesenina a Patetické oratórium, kantáty Drevená Rus, Padá sneh
a Jarná kantáta alebo piesňové cykly Zem otcov a Mám otca roľníka),
ktorý písal prevažne zborové a symfonické diela, inšpirované najmä
ruskou klasickou literatúrou a poéziou, pričom bol žiakom jedného
z najslávnejších ruských skladateľov Dmitrija Šostakoviča a venoval
sa aj kompozícii scénickej a filmovej hudby. Narodil sa roku 1915.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Konajte čo najskôr. Pri inkontinencii pomáha tento postup
 2. Gansberg: Každý deň v objatí komfortu
 3. Tatra banka otvorila pobočku budúcnosti
 4. Pomôžeme aj vašim deťom pochopiť hodnotu peňazí
 5. Pobyt na čerstvom vzduchu je skvelý liek. Skúste to vo vlastnom
 6. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci
 7. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky
 8. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
 9. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov
 10. Investment Advisory Guide for Slovakia
 1. Kúpa spoločnosti, ktorá je platiteľom DPH
 2. Konajte čo najskôr. Pri inkontinencii pomáha tento postup
 3. Vaše šatstvo poputuje pre dobrú vec
 4. Ako ďalej s obnovou Balassovho paláca
 5. Prvé ocenenia A+ udelené
 6. Regionálne servisné centrum PwC
 7. Napredujeme vďaka zmenám
 8. Bezkonkurenčná rozmanitosť
 9. Rozvíjajte svoj potenciál s nami
 10. Staň sa súčasťou sveta pohybu
 1. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov 29 323
 2. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov 27 593
 3. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci 24 732
 4. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky 20 058
 5. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka 10 922
 6. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 8 292
 7. Forum Prešov má platné stavebné povolenie a začína s výstavbou 7 139
 8. Jazdili sme na novom Volkswagene T-Cross! 3 508
 9. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali 3 269
 10. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019 3 158

Hlavné správy zo Sme.sk

Píše Ivan Mikloš

Nielen Harabin a Kotleba, aj Fico a Danko sú antisystém (píše Ivan Mikloš)

Čo je a čo nie je protisystémová politika.

Robert Fico.
KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Pellegrini si vybral hanbu

Ak to povie Fico, premiér urobí hocičo.

Peter Tkačenko

Neprehliadnite tiež

Kiska požiadal mimoriadne vystúpenie v RTVS k prezidentským voľbám

Druhé kolo prezidentských volieb sa koná v sobotu 30. marca.

Prezident Andrej Kiska.
V meste pribúda ľudí v núdzi. Ohrozené sú aj rodiny.

Fico nevidí dôvod na predčasné voľby, koalícia podľa neho funguje

Šéf Smeru prišiel s vyhlásením po koaličnej rade.

Robert Fico.