Historický kalendár na 6. januára

Zjavenie Pána - Traja králi, (G+M+B): sviatok zasvätený pamiatke na udalosť, keď traja mudrci, čiže kniežatá od Východu, vedení mimoriadnou hviezdou, prišli do Betlehema, klaňali sa novonarodenému kráľovi Ježiškovi, ktorému obetovali zlato, kadidlo a myrhu (koniec obdobia Vianoc), prikázaný sviatok
Vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov - Deň pracovného pokoja


1758
- zomrel v Nitre františkán, hudobný skladateľ a pedagóg MAREK
REPKOVIČ. Narodil sa asi roku 1694

1808
- narodil sa v Senici regionálny historik a katolícky kňaz JÁN
DUALSKÝ. Zomrel 22.3.1881

1818
- narodil sa v Kežmarku prírodovedec, botanik, odborný publicista
a stredoškolský profesor FRIDRICH HAŽLINSKÝ, zakladateľ a priekopník
výskumu bezkvetej flóry Uhorska. Zomrel 19.11.1896

1823
- narodil sa v Gemerskej Polome-Veľkej Polome historik, ekonóm,
filozof, folklorista, prekladateľ, dramatik, romantický básnik
a redaktor Štúrových Slovenských národných novín PETER
KELLNER-HOSTINSKÝ (vlastným menom Peter Pavel Kellner), organizátor
kultúrneho a spoločensko-politického života, ktorý bol všestranne
vzdelaný, pričom obhajoval samobytnosť slovenského národa v Uhorsku
a program Memoranda národa slovenského. Zomrel 10.8.1873

1893
- narodil sa v Štrambergu (Česko) kňaz, publicista, riaditeľ
trnavského dievčenského gymnázia a učiteľskej akadémie AUGUSTÍN
RAŠKA, spoluzakladateľ a krajinský starosta slovenského Orla. Dátum
úmrtia neznámy

1918
- vystúpili v Prahe na tzv. generálnom sneme všetkých českých
ríšskych a zemských poslancov v prítomnosti zástupcov slovenskej
buržoázie s tzv. Trojkráľovou deklaráciou, v ktorej žiadali
uplatnenie samourčovacieho práva pre Čechov a Slovákov
a vytvorenie samostatného územného celku Čechov a Slovákov
v rámci federalizovanej monarchie

1923
- narodila sa v Soproni (Maďarsko) muzikologička VIERA
ŠEDIVÁ-LIPINSKÁ (tiež Viera Horváthová)
- narodil sa v Českej Třebovej (Česko) statik JOZEF POŠTULKA, člen
Spolku architektov Slovenska

1938
- narodil sa v Bratislave herec, divadelný a televízny režisér KAROL
STRÁŽNICKÝ
- narodil sa v Bratislave hokejista a tréner JOZEF GOLONKA
- narodil sa v Rakovej maliar MILAN MRAVEC
- narodil sa lekár, vysokoškolský pedagóg a vedec VLADIMÍR BENCKO

1943
- narodila sa MARTA BARÁNKOVÁ, členka Slovenskej spoločnosti
prekladateľov umeleckej literatúry

1948
- narodil sa Trenčíne pedagóg a výtvarník IGOR MEŠKO

1968
- začal zväz novinárov vydávať digestový dvojtýždenník Výber

1973 - zahynul v Šali hospodársky pracovník JÁN DZIAN,
spoluorganizátor moderného chemického priemyslu na Slovensku. Narodil
sa 28.12.1927

1983
- vysvätil pápež Ján Pavol II. za biskupa rektora rímskeho
Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda Dominika Hrušovského, pričom
mu zveril duchovnú správu všetkých slovenských katolíkov v zahraničí

1988
- zomrel v New Yorku (USA) publicista a gréckokatolícky redaktor
MICHAL GERDELÁN. Narodil sa 16.11.1914
- schválilo Predsedníctvo ÚV KSČ plán hlavných úloh orgánov ÚV KSČ na
rok 1988, návrh zákona o sociálnom zabezpečení, opatrenia na zvýšenie
úrovne služieb v 8. 5RP a na prestavbu ich hospodárskeho mechanizmu

1993
- schválila vláda ČR návrh dohody medzi ČR a SR o postupe pri
realizácii zákona o delení majetku ČSFR medzi ČR a SR
- riadil Marián Tkáč prvé zasadanie bankovej rady NBS vo funkcii
viceguvernéra povereného riadením

--------------------------------------------------------------

1368
- zomrel český diplomat a kronikár NEPLACH. Narodil sa v roku 1322

1423
- odmenili markgrófa Fridricha Hádavého saským lénom

1453
- povýšil rímskonemecký cisár Fridrich III. Rakúsko na
veľkovojvodstvo, čím sa legitimovala požiadavka habsburského domu na
privilegované postavenie v Svätej rímskej ríši nemeckého národa
a potvrdilo sfalšované Privilegium maius z rokov 1358-1359


1558
- dobyli Francúzi v španielsko-francúzskej vojne späť strategicky
najvýznamnejšie mesto na pobreží Lamanšského prielivu Calais, ktoré
bolo od roku 1475 v rukách Angličanov

1723
- narodila sa francúzska astronómka NICHOLE-REIN LEPAUTEOVÁ. Zomrela
v roku 1788

1838
- predviedol americký vynálezca Samuel Morse po prvý raz verejne
telegraf
- narodil sa nemecký hudobný skladateľ a dirigent MAX BRUCH. Zomrel
roku 1920

1848
- narodil sa revolučný básnik bulharského ľudu CHRISTO BOTEV. Padol
roku 1876

1878
- narodil sa básnik, prozaik, novinár, zberateľ a spevák ľudových
piesní CARL SANDBURG, vedúci zjav tzv. americkej (chicagskej)
renesancie v prvých dvoch desaťročiach 20. storočia, ktorý sa
preslávil Chicagskými básňami (voľný verš). Zomrel roku 1967

1893
- spojila Severná železnica mesto Seattle (štát Washington) na
západnom pobreží s východným pobrežím USA
- narodil sa litovský profesor, akademik, básnik a prozaik VINCAS
MYKOLAITIS-PUTINAS. Zomrel roku 1967


1898
- zachytili prvú telefonickú správu vysielanú z americkej ponorky
- narodil sa ukrajinský básnik a lyrik VOLODYMYR MYKOLAJOVYČ SOSJURA.
Zomrel roku 1965


1903
- oženil sa nemecký matematik a fyzik Albert Einstein s fyzičkou
Milevou Maričovou
- narodil sa nemecký hudobný skladateľ BORIS BLACHER. Zomrel roku 1975

1913
- narodil sa bývalý vodca Poľskej zjednotenej socialistickej
robotníckej strany EDUARD GIEREK. Zomrel roku 2001
- narodila sa americká filmová herečka LORETTA YOUNGOVÁ


1918
- vyhlásilo sa čiernomorské ukrajinské prístavné mesto Odesa za
slobodné mesto
- zomrel nemecký matematik, spoluzakladateľ topológie a vysokoškolský
pedagóg dánskeho pôvodu GEORG CANTOR, zakladateľ teórie množín.
Narodil sa roku 1845
- založili Komunistickú stranu Argentíny pod názvom Internacionálna
socialistická strana

1923
- uviedli v Prahe hru rakúskeho spisovateľa Franza Werfela Mlčanie
- narodil sa český divadelný režisér LIBOR PLEVA

1928
- odmietol pápež Pius XI. v encyklike Mortalium Animos myšlienku
ekumenických kongresov a stieranie konfesionálnych hraníc
- uskutočnila sa v Berlíne premiéra hry Peer Gynt nórskeho dramatika
Henrika Ibsena, v ktorej autor kritizuje vlastný národ, jeho
romantický a slabošský útek od skutočnosti, od rozhodného činu
a zapredanie sa cudzím ideálom
- narodil sa maďarský filmový režisér, scenárista a dramaturg PÉTER
BACSÓ


1933
- narodil sa sovietsky kozmonaut OLEG GRIGORIEVIČ MAKAROV, účastník
letov lodí Sojuz 12, 27 a Sojuz T-3

1938
- narodila sa filmová režisérka LARISA JEFIMOVNA ŠEPIŤKOVÁ,
predstaviteľka nových tendencií v sovietskom filme 60. a 70. rokov.
Zomrela v roku 1979
- narodil sa taliansky spevák, filmový herec a režisér ADRIANO
CELENTANO

1943
- uverejnili Veľká Británia, Austrália, Belgicko, Holandsko, Grécko,
India, Kanada, Čína, Luxembursko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, USA,
ZSSR, ČSR, Juhoslávia, Juhoafrická únia a Francúzsko deklaráciu
o svojom odhodlaní urobiť všetko na likvidáciu násilia, ktorého sa
dopúšťajú štáty, s ktorými sú vo vojnovom stave, voči krajinám
a národom, ktoré sa bezdôvodne stali obeťami útoku a podmanenia
- došlo v novoguinejskom priestore Lae k veľkým námorným a leteckým
bojom

1948
- požadoval kontroverzný belgický kráľ aj v období nemeckej okupácie
Leopold III. v švajčiarskom exile od socialistickej belgickej vlády
Paula-Henriho Spaaka vyhlásenie referenda o možnosti jeho návratu do
vlasti

1958
- vymenovali nemeckého štátneho tajomníka Waltera Hallsteina za
prvého predsedu Komisie Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS)
v Bruseli

1963
- odletel americký černošský politik a zástupca generálneho tajomníka
OSN Ralph Johnson Bunche do Konga, aby tam dosiahol znovupripojenie
odštiepeneckej provincie Katanga ku Kongu


1968
- vykonal americký kardiochirurg Norman Shumway z univerzitnej
nemocnice Stanfordskej univerzity v Kalifornii prvú úspešnú
transplantáciu srdca v USA
- ustanovili tlačovú agentúru Vlasteneckého frontu Laosu Khaosan
Pathet Lao (KPL)
- uviedol iracký prezident Árif v Bagdade do prevádzky prvý iracký
atómový reaktor
- zomrel český hudobný skladateľ a dirigent STANISLAV PARÝZEK, prvý
kapelník Ježkovho orchestra Osvobozeného divadla v Prahe. Narodil sa
roku 1903
- navrhla Zjednotená arabská republika oficiálne Lige arabských
krajín odložiť konferenciu šéfov arabských krajín zvolanú na 17.1. do
Rabatu

1973
- začalo sa v Káhire sedemdňové zasadnutie Palestínskej národnej
rady, pričom schválili novú organizačnú štruktúru rozšíreného
výkonného výboru, na čelo ktorého znovu zvolili Jásira Arafata

1978
- objavil Paul Wild kométu Wild 2
- odovzdal americký minister zahraničných vecí Cyrus Vance
v Budapešti uhorskú kráľovskú korunu a ostatné korunovačné klenoty,
ktoré v roku 1944 odviezli do USA maďarskí utečenci: koruna je známa
pod názvom svätoštefanská (hoci jej vzťah k prvému uhorskému kráľovi
sv. Štefanovi I. je len sprostredkovaný) a zhotovili ju zrejme až
v 13. storočí zo starších šperkov, pričom sa predpokladá, že ju
používali ako ozdobu relikviára s lebkou panovníka v Stoličnom
Belehrade - bola súčasťou uhorských kráľovských insígnií používaných
pri korunovácii uhorských kráľov (od roku 1563 do roku 1830 sa
korunovačné slávnosti konali v Bratislave)
- potopila sa v Tichom oceáne 1600 kilometrov severozápadne od
Honolulu indická nákladná loď Čandragupta, pričom zahynulo 69 osôb
- vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 974

1983
- stal sa dovtedajší britský minister ochrany životného prostredia
Michael Heseltine ministrom obrany, pričom nahradil Johna Notta
- zadržalo britské námorníctvo dánsky rybársky kuter, ktorý lovil
v britskom 12-míľovom pásme - Dáni touto akciou protestovali proti
rybolovnej politike Európskeho spoločenstva

1988
- zomrel český sochár JOSEF LISEK
- potlačili izraelskí vojaci násilné demonštrácie arabského
obyvateľstva na západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy
- zomrel vo veku 57 rokov český maliar a grafik JAROSLAV SLOVÁK

1993
- nariadili štyri stále členské krajiny Bezpečnostnej rady OSN Iraku
stiahnuť do 48 hodín protiletecké rakety rozmiestené pozdĺž 32.
rovnobežky
- vypukol požiar v obytnom dome v juhokórejskom meste Čondžu, pričom
zahynulo 28 osôb
- zomrel ruský tanečník a choreograf RUDOLF NUREJEV, jeden
z najväčších baletných umelcov 20. storočia. Narodil sa roku 1938
- začala sa trojdňová návšteva ministra zahraničných vecí Douglasa
Hurda v Argentíne, pričom išlo o prvú návštevu šéfa britskej
diplomacie po 27 rokoch
- zomrel americký džezový trubkár a skladateľ DIZZY GILLESPIE.
Narodil sa roku 1917
- vypukla v západnej Indii nová vlna násilia medzi moslimami
a hinduistami

1998
- zomrel jeden z najvýznamnejších ruských hudobných skladateľov 20.
storočia GEORGIJ VASILIEVIČ SVIRIDOV (oratóriá Poéma na pamäť Sergeja
Jesenina a Patetické oratórium, kantáty Drevená Rus, Padá sneh
a Jarná kantáta alebo piesňové cykly Zem otcov a Mám otca roľníka),
ktorý písal prevažne zborové a symfonické diela, inšpirované najmä
ruskou klasickou literatúrou a poéziou, pričom bol žiakom jedného
z najslávnejších ruských skladateľov Dmitrija Šostakoviča a venoval
sa aj kompozícii scénickej a filmovej hudby. Narodil sa roku 1915.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 2. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 3. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 4. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 5. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 6. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 7. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 8. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 9. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 10. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 1. Malé knedličky, veľké dojmy
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 5. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 6. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 7. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 8. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 9. Svadba v kraji lietajúceho mnícha Cypriána
 10. Vecný dar pre Detské kardiocentrum v Bratislave
 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 10 634
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 10 632
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 8 574
 4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 6 611
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 160
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 4 820
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 867
 8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 271
 9. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 964
 10. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 2 539

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Chaos okolo cien elektriny pokračuje. Koľko vlastne zaplatíte po novom?

Začiatkom roka v niektorých prípadoch stúpli ceny za elektrinu neúmerne. Po politickom tlaku preto z postu šéfa regulátora odstúpil Jozef Holjenčík.

KOMENTÁRE

Pozrite, čo sa stalo na Slovensku, hromží Trump pred kamerami

Preceňovanie utečeneckej témy odpútava pozornosť od úplatkov, kriminality.

Neprehliadnite tiež

Diabetická noha izoluje od spoločnosti

O živote pacienta s diabetickou nohou sa denník SME rozprával s viceprezidentkou Zväzu diabetikov Slovenska ANNOU LALIKOVOU.

Blíži sa voľba šéfa RTVS, Rezník z TASR by bol pre poslancov schodnejší než Mika

Bývalá šéfka Markízy Zuzana Ťapáková sa po kauze Evka ako kandidátka na riaditeľku RTVS už nespomína.

Kotlebov galavečer v Rimavskej Sobote nebude, vyhlásil primátor

Kotlebovci chystali podujatie v deň vzniku slovenského vojnového štátu.

Zmeny vo fungovaní zdravotnej služby môžu podľa Slovak Business Agency ušetriť milióny

Úprava legislatívy má znížiť náklady malým a stredným podnikateľom vrátane živnostníkov so zamestnancami v prvej a druhej kategórii prác.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop