Historický kalendár na 12. januára

Bratislava 10. januára (TASR) - Pamätný deň v Turkménsku - spomienka na geok-tepejskú bitku (1881),

pri ktorej došlo k veľkým stratám a Moskva ovládla na 100 rokov

Turkménsko Krst Krista Pána (sviatok, vždy prvá nedeľa po Zjavení Pána) - Ježiš

prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť, ale

Ján mu odporoval a hovoril: Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť a ty

prichádzaš ku mne? Ježiš mu však povedal: Len to nechaj lebo sa

patrí, aby sme splnili, všetko, čo je spravodlivé. Potom mu už

neodporoval. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa

mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica

zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas: Toto je môj

milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; po tomto sviatku sa prestanú

spievať vianočné piesne a odloží sa betlehem, pričom stromčeky sa

môžu ponechať do 2.2. (skončilo sa vianočné obdobie) 1713 - narodil sa v Sátoraljaújhely (Maďarsko) jezuita, filozof, teológ, prírodovedec a vysokoškolský učiteľ ANTON REVICKÝ, ktorý zo všetkých súvekých autorov v učebnici najpodrobnejšie spracoval botaniku a ako prvý na Slovensku písal o rastlinnom pohlaví. Zomrel 15.12.1781 1813 - zomrel v Spišskej Novej Vsi prírodovedec, mineralóg a historik JONÁŠ ANDREJ CIRBES, tvorca veľkej zbierky minerálov a autor jedného z prvých syntetických geografických diel o Tatrách. Narodil sa 11.11.1732 1856 - zomrel v Modre národný buditeľ, vodca národného a sociálneho pohybu v rokoch 1848-49, zakladateľ a redaktor Slovenských národných novín a Orla tatranského, básnik, filozof, publicista, pedagóg a politik ĽUDOVÍT ŠTÚR, iniciátor uzákonenia spisovnej slovenčiny a jedna z najvýznamnejších osobností slovenských dejín. Narodil sa 29.10.1815 1913 - narodil sa v Bratislave popredný slovenský huslista a hudobný pedagóg TIBOR GAŠPAREK. Zomrel 12.11.1991 1918 - narodil sa v Antole herec, kostýmový výtvarník, pedagóg a režisér KAROL ZACHAR, významná osobnosť slovenskej divadelnej kultúry, bývalý režisér činohry SND - vznikol 21. čs. strelecký pluk, prvý útvar samostatnej čs. armády vo francúzskom Cognaku, ktorý spolu s 22. streleckým plukom v Jarnaku vytvorili 1. čs. brigádu 1928 - narodil sa v Tomášovciach agronóm a vedecký pracovník ONDREJ TOMKA

1933 - prešla poštová automobilová prevádzka do úseku Ministerstva železníc, ktoré prevzalo poštových pracovníkov v poštovej autodoprave, pričom pošta odovzdala železniciam v ČSR 60 staníc poštovej autodopravy, 353 autobusov a 31 nákladných automobilov 1963 - schválila vláda plán rozvoja národného hospodárstva, návrh štátneho rozpočtu a štátny plán rozvoja vedy a techniky na rok 1963 1968 - zomrel v Bratislave dramatik, prozaik, redaktor a filmový režisér LEOPOLD LAHOLA. Narodil sa 30.1.1918 - rokovala vláda o prípravách na zvýšenie dodávok tekutých a plynných palív pre národné hospodárstvo, pričom sa zaoberala poslaním a úlohami štatistiky a účtovníctva a niektorými otázkami financovania investícií, odmeňovania a vonkajších ekonomických vzťahov - zomrel v Bratislave úradník, fotograf-krajinár a organizátor FRANTIŠEK LAUFF. Narodil sa 28.2.1915 1983 - zomrel v Bratislave operetný spevák (tenor) a herec DANIEL SLOBODAN ŽIVOJNOVIČ, bývalý sólista Novej scény. Narodil sa 4.6.1905 1993 - rozhodla vláda o vymenovaní Ivana Mjartana za prvého veľvyslanca v ČR - stal sa francúzsky minister zahraničných vecí Roland Dumas prvým zahraničným vládnym činiteľom, ktorý sa stretol s najvyššími slovenskými predstaviteľmi a navštívil Bratislavu ako hlavné mesto samostatnej SR - zasadala vláda SR v Bratislave, pričom ministri vlády zložili sľub na Ústavu SR

-------------------------------------------------------------- 1588 - narodil sa anglický politik JOHN WINTHROP, prvý guvernér kolónie Massachusettského zálivu a prvý prezident konfederácie kolónií Nového Anglicka. Zomrel roku 1649 1628 - narodil sa francúzsky básnik a prozaik CHARLES PERRAULT. Zomrel roku 1703

1638 - narodil sa rakúsky poľný maršal ERNST RÜDIGER VON STARHEMBERG. Zomrel roku 1701 1773 - otvorili v americkom meste Charleston (Južná Karolina) prvé verejné múzeum v USA

1783 - narodil sa švédsky básnik, prozaik, hudobný skladateľ a profesor ERIK GUSTAF GEIJER. Zomrel roku 1847

1808 - narodil sa taliansky tanečník a choreograf PAUL TAGLIONI, baletný majster dvornej opery v Berlíne. Zomrel roku 1884

1813 - narodil sa britský technik a vynálezca HENRY BESSEMER. Zomrel roku 1898

1848 - vypuklo v sicílskom Palerme povstanie proti vláde Ferdinanda II., požadujúce ústavu z roku 1812: štátna moc sa zrútila a ústava bola vyhlásená ešte pred koncom januára

1853 - narodil sa taliansky matematik GREGORIO RICCI-CURBASTRO, ktorý ako prvý systematicky vyložil tenzorový počet a jeho použitie v mechanike, pričom sa zaoberal najmä diferenciálnou geometriou a fyzikou. Zomrel roku 1925

1863 - predniesol prezident Konfederovaných štátov amerických (Juh) Jefferson Davis počas americkej občianskej vojny správu o stave Konfederácie - narodil sa indický náboženský mysliteľ a sociálny reformátor SVÁMI VIVÉKÁNANDA, propagátor reformovaného hinduizmu. Zomrel roku 1902

1878 - narodil sa maďarský dramatik a prozaik FERENC MOLNÁR. Zomrel roku 1952 - narodil sa (alebo 22.1.1877) básnik, prozaik a esejista BOLESLAW LE—MIAN (vlastným menom Lesman), hlavný predstaviteľ poľského symbolizmu. Zomrel roku 1937 1883 - narodil sa český geodet a profesor FRANTIŠEK FIALA. Zomrel roku 1974 - začali sa v Rakúsku ako v prvej krajine na svete používať poštové poukážky, pričom ich zaviedol Hesenčan Georg Coch, ktorý založil Rakúsku poštovú sporiteľňu a jej prvým klientom bol cisár František Jozef

1893 - narodil sa nemecký nacistický politik, vojnový činiteľ a jeden z hlavných vojnových zločincov HERMANN GÖRING. Spáchal samovraždu roku 1946

- narodil sa sovietsky letecký konštruktér MICHAIL IOSIFOVIČ GUREVIČ. Zomrel roku 1976 1903 - 100. VÝROČIE - zahynulo pri požiari budovy opery Rhodes Opera House v americkom meste Boyertown (Pennsylvánia) 170 osôb - narodil sa významný akademik a vedec-fyzik IGOR VASILIEVIČ KURČATOV, ktorý sa venoval najmä fyzike atómového jadra a zaslúžil sa o vybudovanie sovietskej jadrovej techniky, pričom bol jedným projektantov prvej atómovej elektrárne na svete. Zomrel roku 1960

1908 - narodil sa americko-mexický tanečník a choreograf JOSÉ LIMÓN, ktorý vytvoril vlastnú tanečnú školu vychádzajúcu z tradičných mexických tancov. Zomrel roku 1972 - narodil sa francúzsky filmový režisér JEAN DELANNOY - narodil sa nemecký dirigent LEOPOLD LUDWIG 1913 - začal ruský boľševický revolucionár a v budúcnosti jeden z najväčších tyranov v histórii ľudstva Josif Džugašvili verejne používať pseudonym Stalin - rozohnala v poľskej Poznani nemecká polícia zhromaždenie pri príležitosti 50. výročia poľského povstania z roku 1863 pod zámienkou, že účastníci spievali zakázané poľské piesne - stali sa Kiel a Wilhlemshaven styčnými bodmi nemeckej ponorkovej flotily 1918 - vydala sovietska vláda Dekrét o štátnom nakladateľstve, podľa ktorého štát vlastnil všetky autorské práva na vydávanie diel ruských klasikov - odhlasovali fínskemu pravicovému politikovi Perovi Evindovi Svinhufvudovi prakticky diktátorské právomoci 1928 - zomrel český básnik, prozaik, redaktor a publicista RUDOLF TĚSNOHLÍDEK. Narodil sa roku 1882

1933 - narodil sa český divadelný režisér JOSEF HENKE - zomrel český hudobný skladateľ, dirigent a huslista VÁCLAV SUK. Narodil sa roku 1861 1938 - narodila sa česká sólistka baletu JARMILA BELŠÁNOVÁ - konalo sa prvé zasadanie Najvyššieho sovietu ZSSR prvého volebného obdobia, pričom zvolili okrem iného prezídium Najvyššieho sovietu na čele s predsedom Michailom Ivanovičom Kalininom a radu ľudových komisárov ZSSR 1943 - nahradili v USA frankfurtery tzv. víťaznými klobáskami zo zmesi mäsa a sóje - zomrel nemecký spisovateľ RUDOLF HUCH. Narodil sa roku 1862 - začala (do 18.1.) Sovietska armáda vojenskú operáciu s cieľom prelomiť fašistické obkľúčenie Leningradu (Petrohrad) 1948 - otvorili v londýnskom Manor Parku prvý britský supermarket - vytvorili francúzski socialisti, kresťanskí demokrati a centristi alianciu nazvanú Tretia sila, čím chceli vyvážiť politický priestor medzi gaullistami a komunistami

1958 - zomrel český prozaik, dramatik a básnik VLADIMÍR DRNÁK (vlastným menom Jan Václav Rosůlek). Narodil sa roku 1894 - zomrel sovietsky astronóm SERGEJ VLADIMIROVIŹ ORLOV, autor teórie zloženia hláv komét a tvorca klasifikácie komét. Narodil sa roku 1880

1963 - zahral si legendárny americký spevák a hudobník Bob Dylan folkového speváka v rozhlasovej hre britskej BBC Blázinec na Castle Street - zomrel španielsky spisovateľ RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA. Narodil sa roku 1888

1968 - začala sa v oblasti Suezského prieplavu výmena zajatcov zo šesťdňovej vojny medzi Izraelom a Egyptom z roku 1967 - dohodli sa USA a Kambodža na politike, ktorá by ju ochránila pred rozšírením vietnamskej vojny na územie Kambodže - zbavili funkcie ministerského predsedu konžského (Brazzaville) Ambroisa Noumazalayho, pričom jeho úloh sa ujal samotný prezident Massemba-Débat 1973 - začal sa v Kodani trojdňový 24. zjazd Komunistickej strany Dánska, pričom schválil akčný program na ďalšie roky a zvolil nové vedenie

1978 - zomrel český pedagóg a huslista JAROSLAV PEKELSKÝ. Narodil sa roku 1898 1983 - stroskotala v blízkosti malajzijského ostrova Tambisan filipínska dopravná loď, pričom zahynulo vyše 100 osôb - začalo sa v Managuy štvordňové mimoriadne zasadnutie koordinačného byra Hnutia nezúčastnených krajín k problémom Latinskej Ameriky a karibskej oblasti, pričom záverečné komuniké označilo USA za vinníka vtedajšej napätej situácie v oblasti, odsúdilo rastúcu hrozbu agresie proti Kube a Nikaraguy, plán na vytvorenie tzv. juhoatlantického paktu (SATO) a žiadalo prestavbu medzinárodných hospodárskych vzťahov na základe rovnosti a spravodlivosti 1988 - začali Palestínčania v Izraelom obsadenom území západného brehu Jordánu a pásme Gazy generálny štrajk, kým vojaci a palestínske masy zabránili predstaviteľom OSN prehliadnuť si preplnené utečenecké tábory v pásme Gazy - zvolili za surinamského prezidenta Ramsewaka Shankara, čím sa skončilo osemročné obdobie vojenského režimu

1993 - znovuzvolili vodcu Liberálnodemokratickej strany (LDS) Janeza Drnovšeka za prezidenta Slovinska - zomrel vo veku 42 rokov afganský viceprezident AMÍR HAMZA - zastavil v Berlíne Krajinský súd rozhodnutím Ústavného súdu konanie proti bývalému straníckemu a štátnemu šéfovi NDR Erichovi Honeckerovi, pričom 13.1. zrušil zatykač vydaný pre spreneveru - súhlasil vodca bosnianskych Srbov Radovan Karadžič s mierovým plánom lorda Owena a Cyrusa Vanceho z 4.1.

1998 - podpísalo v Paríži devätnásť členských štátov Rady Európy dodatkový protokol k Európskej konvencii o ľudských právach a Oviedskej konvencii o biomedicíne, ktorým európske krajiny oficiálne zakázali klonovanie ľudí, pričom išlo o vôbec prvú záväznú dohodu o tejto problematike - zomrela česká prozaička a pedagogička LIBUŠE MONÍKOVÁ, ktorá sa preslávila najmä románom Fasáda. Narodila sa roku 1945

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Objavte novinku s duálnym účinkom proti starnutiu pleti
 2. Na čo dbať pri výbere nehnuteľnosti? Tu je niekoľko rád
 3. Tip na výlet: Prechádzka tokajskými vinicami a biele tigre
 4. Mobil banking VÚB opäť bližšie k najlepšej bankovej aplikácii
 5. First moment za skvelú cenu: Neapol, Capri, Pompeje, Ischia
 6. Geológ: recykláciu umelého kopca v Slnečniciach sledujeme denne
 7. Volkswagen radí: ako svietiť a čo s hmlovkami?
 8. Nový cestovný poriadok ŽSR z vášho regiónu v denníku SME
 9. Mobil banking VÚB opäť bližšie k najlepšej bankovej aplikácii
 10. Nákupná cena dlhopisov bude čoskoro najnižšia v roku
 1. Mobil banking VÚB opäť bližšie k najlepšej bankovej aplikácii
 2. Tip na výlet: Prechádzka tokajskými vinicami a biele tigre
 3. Na čo dbať pri výbere nehnuteľnosti? Tu je niekoľko rád
 4. Objavte novinku s duálnym účinkom proti starnutiu pleti
 5. V bratislavskom Poluse vystrájali čerti :-)
 6. Pred Auparkom vystúpi Veronika Rabada, chýbať nebude ani Mikuláš
 7. First moment za skvelú cenu: Neapol, Capri, Pompeje, Ischia
 8. ZSSK: Bratislavu a Zürich spojí priamy rýchlovlak
 9. Geológ: recykláciu umelého kopca v Slnečniciach sledujeme denne
 10. Volkswagen radí: ako svietiť a čo s hmlovkami?
 1. Na školách potrebujeme kontroverznejšie témy. Byť ticho nepomáha 26 175
 2. Nový cestovný poriadok ŽSR z vášho regiónu v denníku SME 19 812
 3. Prehrieva sa vám mobil? Môžete prísť o peniaze 15 016
 4. First moment za skvelú cenu: Neapol, Capri, Pompeje, Ischia 13 260
 5. Takto vyzerá miesto, odkiaľ k nám putuje slovenské hovädzie 9 719
 6. Kramáre prešli zmenami. Detským pacientom viac chutí jesť 9 696
 7. Liek na obezitu v reklamách nenájdete 6 143
 8. Nový Supermarket Fresh Plus v centre je nabitý novinkami 4 469
 9. Geológ: recykláciu umelého kopca v Slnečniciach sledujeme denne 4 366
 10. Volkswagen radí: ako svietiť a čo s hmlovkami? 4 103

Hlavné správy zo Sme.sk

PREŠOV KORZÁR

Obvineného kanadského profesora sa zastávali aj matky dievčat (fotogaléria)

Mušinka: Tento prípad nie je detská pornografia.

Dobré ráno

Dobré ráno: Prečo by ste (ne)mali zrušiť svoje konto na Facebooku

Čo sa stalo z najväčšej sociálnej siete.

Neprehliadnite tiež

Dobré ráno

Dobré ráno: Prečo by ste (ne)mali zrušiť svoje konto na Facebooku

Čo sa stalo z najväčšej sociálnej siete.

Šéfa dopravného podniku Majzu majú vystriedať Čop a Padyšák

Polaček odhalil nominácie na posty vo firmách s účasťou mesta.

Najprv mu poslali hlavu rotvajlera, potom nábojnicu

Bývalého člena kolárikovského gangu obžalovali z vydierania.