Historický kalendár na 14. januára

NOVÝ ROK pravoslávnych a gréckokatolíkov podľa juliánskeho kalendára
Obriezka Pána, sv. Bazila Veľkého - veľký sviatok Pravoslávnej cirkvi na Slovensku

1568
- zomrel v Trnave humanistický vzdelanec, autor
historicko-topografického opisu Uhorska, krajinský a katolícky
cirkevný hodnostár MIKULÁŠ OLÁH, zakladateľ prvého uhorského seminára
pre výchovu kňazov v Trnave. Narodil sa 10.1.1493

1868
- narodil sa v Krušovciach katolícky kňaz, maliar a reštaurátor
ALEXANDER BUZNA. Zomrel 8.4.1945

1908
- dostal Jozef Murgaš americký patent na vynález zariadenia na
vzbudzovanie elektromagnetických vĺn

1918
- začal sa generálny štrajk v Rakúsko-Uhorsku, v ktorom robotníci
žiadali skončenie vojny, pričom bezprostredným podnetom otvorenému
a masovému vystúpeniu sa stalo nariadenie rakúskej vlády z 14.1.1918
o znížení dovtedajšieho prídelu múky na polovicu, avšak ani tieto
dávky neboli zaistené a štrajk sa skončil 25.1.

1923
- narodila sa ANNA MIHÁLIKOVÁ, členka Slovenského syndikátu novinárov

1943
- narodil sa vo Zvolene herec a divadelný pracovník JURAJ SLEZÁČEK,
člen činohry SND
- narodila sa MÁRIA BALLOVÁ, členka Slovenského syndikátu novinárov

1948
- narodil sa v Galante politik a verejný činiteľ VILIAM OBERHAUSER

1968
- začala sa štvordňová návšteva koordinačnej predsedníčky Svetovej
rady mier Isabely Blumovej a generálneho tajomníka SRM Romeša Čandru,
ktorí rokovali s predstaviteľmi Čs. výboru obrancov mieru

1983
- zomrel v Bratislave popredný čs. lekár-neurológ a pedagóg OLDŘICH
STARÝ. Narodil sa 15.6.1914

1988
- uskutočnilo sa zasadnutie ÚV KSS, pričom správu predsedníctva
predniesol Jozef Lenárt a za členov sekretariátu ÚV zvolili Štefana
Bachára a Jozefa Kissa

1993
- zomrel v Bratislave vysokoškolský pedagóg a vedec-elektrotechnológ
PAVEL SLANINKA. Narodil sa 7.1.1932
- podpísal Milan Kňažko vo Francúzsku medzinárodný dohovor o zákaze
chemických zbraní
- zomrel v Bratislave jeden z popredných historikov a odborný
publicista ANTON ŠPIESZ, odborník na hospodárske dejiny. Narodil sa
21.9.1930

1998
- vymenoval prezident SR Michal Kováč v prítomnosti predsedu NR SR
Ivana Gašparoviča a predsedu vlády Vladimíra Mečiara poslanca za Novú
agrárnu stranu (NAS) Miroslava Maxona za ministra financií

--------------------------------------------------------------

993
- založili český knieža Boleslav II. a pražský biskup svätý Vojtěch
v Břevnově prvý mužský kláštor v Čechách - benediktínsky

1683
- narodil sa nemecký hudobný nástrojár a výrobca klávesových
nástrojov GOTTFRIED SILBERMANN, ktorý prispel k zdokonaleniu
kladivkového klavíru. Zomrel roku 1753

1753 - 250. VÝROČIE
- zomrel írsky biskup, teológ, filozof a subjektívny idealista GEORGE
BERKELEY. Narodil sa roku 1685

1783
- ratifikoval americký Kongres mierovú zmluvu s Veľkou Britániou

1813
- narodil sa český básnik a kňaz BOLESLAV JABLONSKÝ (vlastným menom
Karel Eugen Tupý). Zomrel roku 1881

1818
- narodil sa švédsko-fínsky prozaik, básnik a profesor histórie
ZACHARIAS TOPELIUS, ktorý románovou sériou Felčiarovo rozprávanie
položil základy fínskej historickej tradície. Zomrel roku 1898

1848
- narodil sa ruský jazykovedec, vysokoškolský pedagóg a slavista
FOILIP FIODOROVIČ FORTUNATOV, významný predstaviteľ indoeurópskej
jazykovej komparastiky, ktorý sa venoval štúdiu ruského jazyka
a baltských jazykov, pričom bol jedným z iniciátorov reformy ruskej
cyriliky aj pravopisu roku 1917 (realizovala sa až tri roky po jeho
smrti). Zomrel roku 1914

1858
- pokúsil sa neúspešne taliansky revolucionár Felice Orsini zavraždiť
v Paríži francúzskeho cisára Napoleona III. Bonaparta, no výbuch
niekoľkých trhavín síce zavraždil šesť osôb a vyše 150 ďalších
zranil, nie však cisára, pričom Orsini, taliansky buržoázny demokrat
a člen tajnej organizácie Mladé Taliansko, tým chcel podnietiť
talianske a európske revolučné hnutia, avšak nakoniec ho odsúdili
a v marci aj popravili


1873
- nechal si americký vynálezca John Wesley Hyatt zaregistrovať patent
na výrobu celuloidu, ktorý sa neskôr sa stal základom pre výrobu
plastov a filmov

1878
- uskutočnil sa vo Veľkej Británii prvý súkromný telefonický
rozhovor, keď kráľovná Viktória hovorila z ostrova Wight s Thomasom
Biddulphom

1893
- narodil sa český hudobný skladateľ a nakladateľ KAREL BARVITIUS.
Zomrel roku 1949

1898
- narodil sa portugalsko-americký spisovateľ JOHN DOS PASSOS, ktorý
sa preslávil svojou románovou trilógiou o USA. Zomrel roku 1976
- zomrel americký matematik, šachový expert a spisovateľ LEWIS CARROL
(vlastným menom Charles Lutwidge Dodgson), ktorý sa preslávil knižkou
Alenka v krajine zázrakov. Narodil sa roku 1832

1918
- prijali Rusko a Fínsko gregoriánsky kalendár
- nastolili v Moldavsku sovietsku moc

1923
- uskutočnila sa v dublinskom Abbey Theatre premiéra hry Strelcov
tieň britského dramatika írskeho pôvodu Seana O'Caseyho, ktorá patrí
medzi jeho najúspešnejšie a tragikomicky odráža národnostné rozpory
medzi Írskom a Anglickom
- narodil sa český historik a básnik FRANTIŠEK ČERVINKA. Zomrel roku
1981

1928
- narodila sa česká čembalistka ZUZANA RŮŽIČKOVÁ

1938
- narodil sa americký džezový klavirista, spevák, aranžér a producent
ALLEN TOUSSAINT
- dal nemecký nacistický diktátor Adolf Hitler poľskému ministrovi
zahraničných vecí Józefovi Beckovi počas jeho návštevy v Berlíne
sľub, že práva Poľska v Gdansku nebudú narušené
- zomrel český básnik, prekladateľ a katolícky kňaz FRANTIŠEK ODVALIL
- založili v New Yorku Národnú spoločnosť pre legalizáciu eutanázie

1943
- začala sa v marockej Casablanke vojnová konferencia amerického
prezidenta Franklina Delana Roosevelta, britského premiéra Winstona
Churchilla, spojeného výboru náčelníkov štábov (za USA: generál
George Marshall, admirál Ernest Joseph King a generál Henry Harley
Arnold a Veľkú Britániu: generál sir Francis Alan Brooke, admirál sir
Duddley Pound a maršal lord Charles Portal) a vojenských expertov:
hlavného ubytovateľa americkej armáda generála Brehona Somerwella,
veliteľa kombinovaných operácií admirála lorda Louisa Francisa
Mountbattena, náčelníka ústredného štábu pri britskom predsedníctve
vlády generála lorda Hastingsa Lionela Ismaya, Rooseveltovho poradcu
Harryho Lloyda Hopkinsa a ministra dopravy a Churchillovho poradcu
lorda Frederica Jamesa Leathersa z Purfleetu, pričom sa dohodli na
odložení otvorenia druhého frontu na rok 1944 po ovládnutí
Stredomoria, po dobytí severnej Afriky mala nasledovať invázia na
Sicíliu a do Talianska, Taliansko malo byť vyradené z vojny, vo
Veľkej Británii sa zatiaľ mali sústreďovať vojská vrátane
strategického letectva, malo sa čo najskôr začať strategické denné
a nočné bombardovanie Nemecka, dohodli sa na zvýšení dodávok
Sovietskemu zväzu a pomoci Číne, Roosevelt vyhlásil, že Spojenci sú
odhodlaní donútiť mocnosti Osi (Japonsko, Nemecko a Taliansko)
k bezpodmienečnej kapitulácii (konferencia sa skončila 24.1.)
- narodil sa lotyšský hudobný skladateľ MARISS JANSONS
- dovŕšila britská 8. armáda porážku nemeckých tankových vojsk pri
Búajrát al-Husúne
- informovalo prvýkrát hlavné veliteľstvo nemeckej armády o podľa
jeho slov hrdinských a ťažkých bojoch svojej armády v oblasti
Stalingradu

1948
- spáchala ilegálna židovská organizácia Haganah v egyptskej Haife
útok, pri ktorom zahynulo 80 Arabov

1963
- zomrel nemecký spisovateľ GUSTAV REGLER. Narodil sa roku 1898
- zablokoval francúzsky prezident Charles de Gaulle vstup Veľkej
Británie do Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS), pretože
podľa jeho názoru bola štruktúra Británie úplne odlišná od
kontinentálnych krajín, no najmä by Briti do spoločenstva vtiahli
Severoatlantickú alianciu (NATO) riadenú USA
- zomrel rakúsky literárny historik a vysokoškolský pedagóg JOSEF
NADLER. Narodil sa roku 1884
- prerušila vláda NSR diplomatické styky s Kubou na protest proti
nadviazaniu diplomatických stykov medzi NDR a Kubou
- narodil sa americký filmový režisér STEVEN SODERBERGH (Sex, lži
a video)

1968
- postihlo (aj nasledujúci deň) Sicíliu najväčšie zemetrasenie za
posledných 288 rokov, pričom otrasy pôdy sa počas mesiaca ešte
niekoľkokrát opakovali a 28.1. podľa oznámenia zahynulo v západných
oblastiach asi 700 osôb

1978
- zomrel rakúsky matematik a logik pôvodom z Brna KURT GÖDEL, jeden
z najvýznamnejších matematických logikov a metalogikov 20. storočia,
ktorý žil neskôr v USA. Narodil sa roku 1906

1983
- začalo sa vo Viedni dvojdňové medzinárodné styčné fórum mierových
síl, pričom rokovali o úlohách mierového hnutia v roku 1983
- začalo sa šesťdňové medzinárodné sympózium o dôsledkoch chemickej
vojny USA proti Vietnamu s účasťou 160 vedcov z 21 krajín

1988
- ustanovili v Moskve Medzinárodný fond za prežitie a rozvoj ľudstva,
pričom generálny tajomník ÚV KSSZ Michail Gorbačov prijal vedenie
fondu
- vyzvala Bezpečnostná rada OSN Izrael zrušiť rozhodnutie
o deportáciách a zaistiť okamžitý a bezpečný návrat už deportovaných
osôb, avšak 15.1. izraelská vláda výzvu odmietla
- zomrel sovietsky komunistický politik a štátnik GEORGIJ
MAXIMILIANOVIČ MALENKOV. Narodil sa roku 1902
- otvorili slávnostne na americkom myse Canaveral novú odpaľovaciu
rampu pre štart rakiet Titan-4, ktoré mali vynášať na obežnú dráhu
vojenské a špionážne družice
- začala sa trojdňová návšteva predsedu Rady ministrov ZSSR Nikolaja
Ryžkova v Nórsku, pričom podpísal sovietsko-nórsku medzivládnu dohodu
o operatívnom oznamovaní jadrových havárií a výmene informácií
týkajúcich sa jadrových zariadení, spolupráci pri ochrane životného
prostredia a dve dohody o spolupráci

1993
- zahynulo pri nešťastí poľskej prievoznej lode (trajektu) Jan
Heweliusz, ktorá stroskotala v búrke pri východonemeckom ostrove
Rujana (Rügen), 54 osôb
- podal dánsky predseda vlády Poul Schlüter po zverejnení faktov tzv.
tamilskej aféry demisiu, pretože vláda v roku 1987 na základe jeho
skreslených údajov nepovolila imigráciu tamilských utečencov, ktorí
mali v Dánsku rodinných príslušníkov - zostavením vlády následne
poverili predsedu Sociálnodemokratickrej strany Poula Nyrupa
Rasmussena
- zomrel vo veku 85 rokov jeden zo zakladateľov českej fotografickej
avantgardy a filmový novinár LADISLAV EMIL BERKA
- dali ministri zahraničných vecí krajín EÚ bosnianskym Srbom
šesťdenné ultimátum, v ktorom ich žiadali o prijatie Vance-Owenovho
plánu na ukončenie občianskej vojny v Bosne

1998
- odsúdila Bezpečnostná rada (BR) OSN jednomyseľne Irak za zákaz
činnosti inšpekčného tímu OSN pod vedením Američanov a označila tento
krok za neprijateľné a jasné porušenie rezolúcií OSN
- uverejnil japonský premiér Rjútaró Hašimoto v britskom denníku The
Sun vyhlásenie, v ktorom sa v mene japonskej vlády ospravedlnil za
utrpenie britských vojnových zajatcov spôsobené počas druhej svetovej
vojny japonskou armádou, pričom tak urobil na žiadosť britského
premiéra Tonyho Blaira

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Škola fantázie v Tatralandii. Keď učenie dokáže baviť
 2. Záujem o Jarabinky rastie, lákajú na zaujímavé prvenstvo
 3. Luxus a starnúca populácia. Toto sú aktuálne biznisové trendy
 4. Rezidenčná štvrť bez betónových plotov
 5. SME.sk môžete teraz čítať aj bez reklamy
 6. Dobro, kľúč ku šťastnému osudu
 7. Chcete investovať a zároveň sporiť s 3% úrokom?
 8. Pracujú vo svojich komunitách. Má Slovensko lokálnych lídrov?
 9. Nášmu telu stačí iba málo vitamínov
 10. Hlasujte za Cenu verejnosti v súťaži Učiteľ Slovenska!
 1. Záujem o Jarabinky rastie, lákajú na zaujímavé prvenstvo
 2. SME.sk môžete teraz čítať aj bez reklamy
 3. Škola fantázie v Tatralandii. Keď učenie dokáže baviť
 4. Brieždenie pod lomenicou
 5. Dobro, kľúč ku šťastnému osudu
 6. Chcete investovať a zároveň sporiť s 3% úrokom?
 7. Luxus a starnúca populácia. Toto sú aktuálne biznisové trendy
 8. Pracujú vo svojich komunitách. Má Slovensko lokálnych lídrov?
 9. Zlatý mok čapujú najlepšie v Prešove. Šarišským Majstrom výčapu
 10. Rezidenčná štvrť bez betónových plotov
 1. Vianoce a Silvester v teple: Pätnásť tipov, kam sa vybrať 14 961
 2. Arabská exotika: Top hotely v Ománe 13 247
 3. Nášmu telu stačí iba málo vitamínov 10 839
 4. Pracujú vo svojich komunitách. Má Slovensko lokálnych lídrov? 7 479
 5. Javorina otvorila svoj tretí showroom na Slovensku 5 549
 6. Hlasujte za Cenu verejnosti v súťaži Učiteľ Slovenska! 5 004
 7. Alena Bašistová: Nikomu nejdem brať hlasy a ani s nimi kšeftovať 4 406
 8. Boj o vedenie radnice v známom kúpeľnom meste 3 914
 9. Luxus a starnúca populácia. Toto sú aktuálne biznisové trendy 3 528
 10. Najužitočnejšia appka 2 635

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Je Rybanič whistleblower? Odborníci sa nezhodli

Rybanič chce názor Súdneho dvora Európskej únie.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Rozprávať nestačí, Fico potrebuje niečo vyhrať

Na jeho minulosť volič tak ľahko nezabudne.

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Vietnamské bistrá u nás nie sú vietnamské

Ako sa ázijské bistrá zmenili za posledných dvadsať rokov.

Neprehliadnite tiež

Saková predloží vláde pravidlá pre voľbu policajného prezidenta

Vláda prerokuje aj balík finančných zákonov.

Učitelia ruštiny a nemčiny žiadajú viac priestoru v učebných osnovách

Zmeny vo výučbe cudzích jazykov nie sú v súlade s odporúčaniami pre jazykovú politiku EÚ.

Dúbravčania si uctili Ursinyho vtáčími búdkami

Päť originálnych vtáčích búdok pribudlo v parku na Fedákovej ulici.

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Vietnamské bistrá u nás nie sú vietnamské

Ako sa ázijské bistrá zmenili za posledných dvadsať rokov.

Kiska nesúhlasí s Trumpovou myšlienkou America First

Prezident sa v New Yorku stretol aj s ukrajinským prezidentom Porošenkom.