Historický kalendár na 15. januára

1698
- narodil sa v Neninciach jezuita, kazateľ a pedagóg PAVOL KOVÁČ.
Dátum úmrtia neznámy

1708
- narodil sa v Krušovciach učiteľ, jezuita a náboženský spisovateľ
ANTON KELEMEN. Zomrel 14.9.1760

1713
- narodil sa v Topoľčanoch-Továrnikoch poradca pápeža Benedikta XIV.
a pedagóg PAVOL GREGOR TOPOLČÁNI, významná osobnosť v dejinách
piaristov v Uhorsku. Zomrel 8.10.1773

1753 - 250. výročie
- narodil sa v Bratislave rehoľný historik ANTON ŠTEFAN GREGUŠKA,
ktorý sa venoval výskumu františkánskej rehole, pričom jeho práca
Zozbierané starožitnosti Provincie Panny Márie v Uhorsku Rehole
menších bratov sv. Františka sa stala vzorom pre práce podobného
druhu. Zomrel 11.11.1828

1763
- zomrel v Komárne jezuita, geograf, historik, odborný a náboženský
spisovateľ PAVOL BERTALANFI. Narodil sa 23.1.1706

1783
- narodil sa v Brezne nad Hronom piarista, prírodovedec, významný
astronóm, matematik, publicista a vysokoškolský učiteľ DANIEL MATEJ
KMEŤ, ktorý uskutčnil mnoho astronomických a meteorologických
pozorovaní, pričom výsledky svojho bádania zhrnul vo viacerých
prácach. Zomrel 20.6.1825

1813
- zomrel v Nových Zámkoch katolícky kňaz, najvýznamnejší predstaviteľ
prvého obdobia národného obrodenia, organizátor kultúrneho hnutia,
jazykovedec, kodifikátor prvej spisovnej formy slovenského jazyka (na
báze západoslovenského nárečia) ANTON BERNOLÁK, zakladateľ
Spoločnosti na pestovanie slovenského jazyka, vedúca osobnosť
Slovenského učeného tovarišstva a autor prvej učebnice slovenčiny
(Grammatica slavica). Narodil sa 3.10.1762

1838
- objavili sa na bratislavských Mlynských nivách svorky vlkov, ktoré
prepadávali obyvateľov osamelých usadlostí, pričom počas tuhej zimy
sa vlci odvážili napadnúť aj niektoré osady na Žitnom ostrove

1848
- prehovoril Ľudovít Štúr na Uhorskom sneme v Bratislave o jazykových
právach Slovákov, pričom požadoval zavedenie materského jazyka ako
vyučovacieho na obecných školách a tiež ako jazyka bohoslužieb, čo
však narazilo na odpor maďarských nacionalistov, ktorí za politický
národ v Uhorsku uznávali okrem Maďarov len Chorvátov

1858
- postihlo územie Karpát a Sudet zemetrasenie

1873
- uskutočnil správca Starého Smokovca Eduard Dávid Blasy a veľčiansky
učiteľ Ján Gellhoff prvý zimný výstup na tatranský končiar
- Slavkovský štít

1878
- začal v Skalici vychádzať orgán evanjelickej cirkvi a. v. časopis
Korouhev na Sionu, ktorého vydavateľmi a redaktormi boli Michal Boor
a Ján Leška

1908
- narodil sa v Liptovskom Hrádku geodet, matematický kartograf,
vysokoškolský pedagóg a odborný publicista FRANTIŠEK KUSKA, ktorý sa
zaslúžil o rozvoj geodézie a kartografie, pričom vychoval rad
vedeckých a odborných pracovníkov. Zomrel 6.8.1994

1923
- narodil sa v Hlohovci esejista, básnik, prekladateľ, autor prác pre
deti a prozaik JAN VLADISLAV (vlastným menom Ladislav Bambásek)
- narodil sa v Lučenci aktívny účastník SNP, redaktor
a najproduktívnejší slovenský režisér krátkych odborných filmov
KAZIMÍR BARLÍK, zakladateľ prvej slovenskej súkromnej filmovej
spoločnosti (Filmové štúdio KB-5). Zomrel 16.5.1994

1928
- narodila sa OĽGA KUBÍČKOVÁ, členka Slovenského syndikátu novinárov

1938
- zomrel v Oslanoch katolícky kňaz a historik PETER PETIC. Narodil sa
6.6.1901
- narodila sa v Strážskom PAULA SABOLOVÁ, členka Spolku slovenských
spisovateľov
- zomrel v Clevelande (USA) krajanský kultúrny pracovník, katolícky
kňaz, prior prvého slovenského benediktínskeho kláštora sv.
Andreja-Svorada, spisovateľ a prekladateľ JÁN GREGOR VANIŠČÁK.
Narodil sa 24.7.1884

1943
- narodil sa v Kutnej Hore (Česko) architekt, urbanista, výskumný
pracovník a pedagóg JÁN KOMRSKA, člen Spolku architektov Slovenska

1948
- narodila sa MILADA JANKOVIČOVÁ, členka Slovenskej spoločnosti
prekladateľov odbornej literatúry

1953
- nahradil časopis Požiarnik dovtedajšie Hasičské listy
- narodila sa v Kremnici bábkoherečka MILADA FILIPČÍKOVÁ--------------------------------------------------------------

1143
- daroval rímskonemecký kráľ Konrád III. rakúskemu markgrófovi
Henrichovi II. nové léno - Bavorsko

1708
- podarilo sa lekárnikovi a chemikovi Johannovi Friedrichovi
Böttgerovi v Sasku ako prvému Európanovi vyrobiť tvrdý porcelán

1763
- narodil sa francúzsky herec, profesor a reformátor hereckého umenia
FRANCOIS-JOSEPH TALMA. Zomrel roku 1826

1778
- uznalo Francúzsko nezávislosť USA

1793
- narodil sa rakúsky maliar a profesor FERDINAND GEORG WALDMÜLLER,
hlavný predstaviteľ viedenského biedermeieru. Zomrel roku 1865

1803
- narodil sa nemecký elektrotechnik HEINRICH DANIEL RUHMKORFF. Zomrel
roku 1877

1813
- povýšili Smíchov na pražské predmestie

1818
- zomrel ataman Donského kozáckeho vojska a hrdina ruskej
vlasteneckej vojny MATVEJ IVANOVIČ PLATOV. Narodil sa roku 1751

1858
- narodil sa český básnik a prekladateľ FRANTIŠEK TÁBORSKÝ. Zomrel
roku 1940
- narodil sa taliansko-švajčiarsky maliar GIOVANNI SEGANTINI. Zomrel
roku 1899


1863
- vyšli prvé americké noviny z papierovej buničiny Boston Morning
Journal

1873
- narodil sa rakúsky filozof, sociológ a sociálnodemokratický politik
MAX ADLER, teoretik austromarxizmu. Zomrel roku 1937

1878
- narodil sa český akademik, vysokoškolský pedagóg, lekár a biochemik
ANTONÍN HAMSÍK. Zomrel roku 1963

1883
- narodil sa profesionálny revolucionár a vedúci činiteľ boľševickej
strany VLADIMIR MICHAJLOVIČ ZAGORSKIJ (vlastným menom Lubocki).
Zomrel roku 1919

1893
- narodil sa český redaktor a vydavateľ sociálnodemokratickej tlače
JOSEF JIROUT. Zomrel roku 1965

1903
- začala v rumunskom Nadlaku svoju činnosť Nadlacká banka, ktorú
založili dolnozemskí Slováci
- vystavali a odovzdali 6763-kilometrový úsek transsibírskej
železničnej magistrály do prevádzky

1908
- narodil sa americký akademik a jadrový fyzik maďarského pôvodu
EDWARD TELLER, ktorý sa podieľal na vývoji vodíkovej bomby

1918
- narodil sa brazílsky politik, generál a štátnik JOAO BAPTISTA DE
OLIVEIRO FIGUREIDO
- zomrel poľský historik, etnograf a publicista WOJCIECH KETRZYŇSKI.
Narodil sa roku 1838
- narodil sa egyptský dôstojník, politik a štátnik GAMÁL ABDAL NÁSIR,
jeden z vodcov Hnutia nezúčastnených krajín. Zomrel roku 1970

1923
- zakázala grécka vláda previesť do krajiny telo zosnulého bývalého
kráľa Konštantína I.

1928
- narodil sa český herec a režisér ZDĚNEK BUCHVALDEK. Zomrel roku 1987

1933
- zverejnili v Ríme buku pápeža Pia XI. o otvorení Svätého roku
1933/1934 a o 1900. výročí smrti Ježiša Krista

1943
- zahnali americké námorné, letecké sily a pozemné vojská japonskú
armádu z Guadalcanalu
- začali Briti opäť útočiť v priestore Búajrat al-Husún
- dokončili vo Washingtone výstavbu novej budovy ministerstva obrany
(Pentagónu), v tom čase najväčšej administratívnou budovou na svete

1948
- podpísala v Portsmouthe iracká vládna delegácia na čele s premiérom
Sálihom Džabrom novú iracko-britskú zmluvu, ktorá mala nahradiť
zmluvu z 30.6.1930 (pokus dať britskému vplyvu v Iraku v súvislosti
so silnejúcim národnooslobodzovacím hnutím prijateľnejšiu formu,
ktorá vyvolala vlnu masových demonštrácií a protestov, a preto iracký
parlament odmietol 25.1.1948 zmluvu ratifikovať
- zomrel francúzsky astronóm HENRI ALEXANDRE DESLANDERS, ktorý sa
zaoberal fyzikou Slnka a laboratórnou spektroskopiou molekúl, rpičom
nezávisle od Haleho skonštruoval spektroheliograf. Narodil sa roku
1853

1953
- vykoľajil sa vo Washingtone 16-vagónový expresný rýchlik Federal
Express, ktorému zlyhali brzdy a narazil do Union Station
- skončila sa v Rangúne konferencia zástupcov ázijských
sociálnodemokratických strán s účasťou zástupcov SI, ktorá sa začala
6.1., pričom založili z časti ázijských sociálnodemokratických
a socialistických strán Ázijskú socialistickú konferenciu

1958
- vyslovil sa západonemecký spolkový kancelár Konrad Adenauer proti
plánu poľského ministra zahraničnýc vecí Adama Rapackého na
vytvorenie bezatómovej zóny v oboch častiach Nemecka a Poľsku

1963
- oznámil katanžský premiér Moise Tshombe generálnemu tajomníkovi OSN
Sithu U Thantovi a konžskému ministerskému predsedovi Cyrilovi
Adoulovi, že pripojí provinciu Katanga ku konžskému štátu, ak bude
jemu, členom jeho vlády a prívržencov zaručená osobná sloboda
a bezpečnosť, čím sa skončilo odštiepenie provincie Katanga od Konga
a vojská OSN do jeho sídla v baníckom mestečku Kolwezi vtiahli už 21.
januára

1968
- zomrel poľský akademik, fyzik a profesor LEOPOLD INFELD, člen
predsedníctva Svetovej rady mieru, ktorý sa zaoberal teóriou
relativity a kvantovou teóriou poľa. Narodil sa roku 1898
- prehnala sa nad Škótskom prudká víchrica, ktorá najviac postihla
hlavné mesto Glasgow, pričom zahynulo 19 osôb, vyše 100 bolo vážne
zranených a vyše 300 domov bolo zničených a tisícky ďalších poškodené
- zvolili Anthonyho Chatera za predsedu Komunistickej strany Veľkej
Británie, pričom dovtedajšieho predsedu P. Stanleyho vymenovali za
tajomníka londýnskeho oblastného výboru strany a za tajomníka strany
znovu zvolili Johna Gollana


1973
- nariadil americký prezident Richard Nixon zastaviť letecké
bombardovanie Severného Vietnamu, delostreleckú paľbu a ďalšie
kladenie mín, avšak prieskumné lety nezastavili a vojenské operácie
v južnom Vietname, Laose a Kambodži mali pokračovať naďalej podľa
potreby
- vyhlásil pápež Pavol VI. na stretnutí s izraelskou premiérkou
Goldou Meirovou, že Vatikán podporuje zmedzinárodnenie Jeruzalemu
- išlo o prvú oficiálnu návštevu predtaviteľov Izraela vo Vatikáne
- schválili v referende novú filipínsku ústavu, podľa ktorej zmenili
prezidentský režim na parlamentný
- začala sa v Moskve dvojdňová konferencia ministrov zahraničných
vecí BĽR, ČSSR, MĽR, NDR, PĽR, RSR a ZSSR, ktorá sa zaoberala
spoločným postupom na konferencii o bezpečnosti a spolupráci v Európe
- obnovili v Helsinkách plenárne rokovanie porád o príprave
konferencie o európskej bezpečnosti
- zahynulo podľa oznámenia pri uragáne v argentínskom San Justo 53
osôb a zničených bolo 500 domov

1978
- stali sa majstrami USA v americkom futbale (12. ročník Superbowl)
hráči Dallasu Cowboys keď porazili 27:10 Denver Broncos: finále sa
prvýkrát odohralo v krytom štadióne - New Orleans Superdome
- začalo sa dvojdňové ostreľovanie pozícií národných a vlasteneckých
síl a palestínskeho hnutia odporu v južnom Libanone izraelským
delostrelectvom a delostrelectvom libanonských konzervatívnych síl

1988
- predložil v Ženeve na americko-sovietskych rozhovoroch ZSSR nový
návrh týkajúci sa rešpektovania zmluvy o obmedzení systémov
protiraketovej obrany (ABM) na dobu dohodnutú oboma stranami, avšak
USA odmietli
- zomrel írsky politik a právnik SEÁN MACBRIDE, laureát Nobelovej
ceny mieru (1974) a zakladateľ Amnesty International. Narodil sa roku
1904
- vypustil ZSSR jednou nosnou raketou kozmické telesá Kozmos 1909-1914
- dohodli sa Španielsko a USA na podstatnom znížení americkej
vojenskej prítomnosti v Španielsku, malo ísť o stiahnutie 72
lietadiel F 16 z leteckej základne Torrejón pri Madride do konca roku
1992 a zníženie počtu všetkých amerických vojakov do mája 1988
- začala sa v kostarickom San José dvojdňová tretia schôdzka piatich
stredoamerických prezidentov, pričom schválili záverečný dokument so
záväzkom všetkých účastníkov okamžite a bezpodmienečne splniť všetky
ustanovenia stredoamerického mierového plánu a Daniel Ortega oznámil
odvolanie výnimočného stavu a pripravenosť vlády na priame rokovanie
s kontrarevolučnými skupinami


1993
- zatkla talianska polícia v Palerme po 23-ročnom pátraní najvyššieho
šéfa sicílskej mafie, bossa všetkých bossov, 62-ročného Salvatora
(Toto) Riinu, ktorý mal na svedomí zosnovanie najväčších zločinov:
vláda označila Riinovo zatknutie za historický obrat v boji proti
mafii
- nariadili USA námornú blokádu ostrova Haiti, aby zabránili
nežiaducemu exodu utečencov z ostrova do USA
- zomrel legendárny americký textár SAMMY CAHN. Narodil sa roku 1913
- zomrel český maliar KAREL KUPKA. Narodil sa roku 1918

1998
- skončil sa ceremoniálom neďaleko zničeného Vukovaru, tragického
symbolu Chorvátskeho boja za nezávislosť, dvojročný mandát Prechodnej
misie OSN pre východné Slavónsko, šesť rokov po tom, ako Európska
únia uznala túto bývalú juhoslovanskú republiku, získal tak Záhreb
suverenitu nad celým svojím územím (Východné Slavónsko, Baranja
a západný Sriem boli poslednými zvyškami separatistického útvaru
chorvátskych Srbov - Republiky Srbskej krajiny, ktorý chorvátska
armáda rozbila dvoma ofenzívami v máji a auguste 1995)
- podpísali v Jakarte riaditeľ Medzinárodného menového fondu (MMF)
Michel Camdessus a indonézsky prezident Suharto dohodu o posilnení
ekonomických reforiem: zmluva mala pomôcť dostať štvrtú
najľudnatejšiu krajinu na svete z hospodárskej krízy

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Platbami kartou míňame viac. Čo by obchodníci mali vedieť o zákazníkoch
 2. Čo majú študovať naše deti, aby si v budúcnosti našli prácu?
 3. Hovoriaci prekladač reči do vrecka Langie - až 52 jazykov!
 4. Slovenské ovocie a zelenina - máme ich v obchodoch dostatok?
 5. Pracoval som v mekáči a vydržal tri dni. Hranolky sú prekliatie
 6. Mobil banking VÚB opäť bližšie k najlepšej bankovej aplikácii
 7. Na čo dbať pri výbere nehnuteľnosti? Tu je niekoľko rád
 8. Objavte novinku s duálnym účinkom proti starnutiu pleti
 9. Tip na výlet: Prechádzka tokajskými vinicami a biele tigre
 10. First moment za skvelú cenu: Neapol, Capri, Pompeje, Ischia
 1. Stavbárska olympiáda 2018/19 vás očakáva
 2. Diplomacia v praxi – unikát, ktorý funguje dodnes
 3. Hitem jsou cyklopočítače Mio - pro zábavu i výkon
 4. Slovenské ovocie a zelenina - máme ich v obchodoch dostatok?
 5. Pracoval som v mekáči a vydržal tri dni. Hranolky sú prekliatie
 6. Kartou míňame viac. Čo by obchodníci mali vedieť o zákazníkoch
 7. Autokamery Mio a navigace teď s 3letou záruční dobou
 8. Move in immediately, if you feel like it
 9. Predaj poistenia motorových vozidiel cez web rastie a bude rásť
 10. Slováci sa pripravujú o stovky až tisícky eur
 1. Pracoval som v mekáči a vydržal tri dni. Hranolky sú prekliatie 30 140
 2. First moment za skvelú cenu: Neapol, Capri, Pompeje, Ischia 15 270
 3. Nový cestovný poriadok ŽSR z vášho regiónu v denníku SME 11 376
 4. Takto vyzerá miesto, odkiaľ k nám putuje slovenské hovädzie 10 164
 5. Na školách potrebujeme kontroverznejšie témy. Byť ticho nepomáha 7 829
 6. Tip na výlet: Prechádzka tokajskými vinicami a biele tigre 7 493
 7. Prehrieva sa vám mobil? Môžete prísť o peniaze 6 898
 8. Stíhame napredovať s technológiami? Môže už byť neskoro 5 863
 9. Geológ: recykláciu umelého kopca v Slnečniciach sledujeme denne 5 854
 10. Slováci sa pripravujú o stovky až tisícky eur 5 727

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kompromitujúce nahrávky už znervóznili viacerých

Niektoré nahrávky nie sú dodnes objasnené.

DOMOV

Vláda schválila nákup stíhačiek F-16 za 1,6 miliardy eur

Dododané majú byť do roku 2023. Dovtedy budú chrániť vzdušný priestor MiG-29.

Neprehliadnite tiež

Saková zareagovala na atentát v Štrasburgu posilnením hliadok

Ministerka vnútra zdôraznila, že veľa príslušníkov nebude v uniformách, ale v civile.

Ďurkovič zostáva v redakčnom tíme Reportérov v RTVS

Nikdy nedošlo k žiadnym zásahom do obsahu reportáží, uviedla verejnoprávna televízia.

Vláda schválila nákup stíhačiek F-16 za 1,6 miliardy eur

Dododané majú byť do roku 2023. Dovtedy budú chrániť vzdušný priestor MiG-29.

Sólymos rokoval o financovaní cieľov klimatickej dohody

Heslom konferencie je Meníme sa spoločne, čo si vyžaduje kompromisy.