Historický kalendár na 17. januára

Bratislava 16. januára (TASR) - Národný sviatok Albánskej republiky - úmrtie národného protitureckého

hrdinu Skanderbega (1468) Tu Bi švat - Nový rok stromov (židovský polosviatok), ktorý pripadá

vlastne na 18.1., ale oslava sa začína už podvečer

predchádzajúceho dňa: je to 15. deň mesiaca ševat (švat), ktorý sa

oslavuje v období dažďov vhodnom v Izraeli na sadenie, pričom je to

časová hranica na rozlíšenie veku stromu (v biblických časoch sa

dodržiaval príkaz Tóry, ktorý požadoval neoberať ovocie stromov

prvé tri roky po sadení) - v synagóge je súčasťou oslavy podávanie

15 druhov ovocia, pričom tradícia ho udržiavala v časoch diaspóry,

ale väčší význam má v Izraeli, pretože jeho zvyky sú viazané na

izraelskú krajinu Anton, opát 1423 - udelil cisár Žigmund privilégium Bratislave na voľný rybolov v Dunaji a výrub dreva v petržalských lesoch 1723 - narodil sa v Novom Meste pod Šiatrom (Maďarsko) jezuita, vysokoškolský pedagóg, filozof a prírodovedec ANTON REVICKÝ, ktorý ako prvý na Slovensku písal o rastlinnom pohlaví. Zomrel 15.12.1781 - pokrstili v Starej Ľubovni sedmorčatá (troch chlapcov a štyri dievčatá) Pawla Nawrockého a manželky Magdalény 1803 - 200. VÝROČIE - narodil sa v Kežmarku verejný činiteľ a právnik PAVOL WESTER. Zomrel v decembri 1880 1868 - narodil sa v Ľubici jazykovedec a učiteľ VIKTOR LUMNITZER. Zomrel 19.3.1897 1883 - zomrel vo Viedni (Rakúsko) maliar, sochár, staviteľ, prírodovedec, geológ, učiteľ, vynálezca a priekopník fotografovania JOZEF BOŽETECH KLEMENS, jeden zo zakladateľov tradície slovenského výtvarného umenia. Narodil sa 8.3.1817 1918 - začal vrcholiť januárový generálny štrajk robotníkov v celej monarchii pod ústredným heslom: Mier, sloboda, chlieb! 1923 - narodil sa JOZEF MÚDRY, člen Slovenského syndikátu novinárov 1928 - narodil sa v Czarnej Góre (Poľsko) sochár a pedagóg LUDWIK KORKOŠ, významný predstaviteľ rezbárskeho odvetvia slovenskej plastiky. Zomrel 24.12.1992 1933 - narodil sa v Kežmarku vysokoškolský pedagóg VLADIMÍR SEILER - vznikol večerník Esti Újság v Bratislave ako orgán Maďarskej národnej strany 1938 - narodil sa v Nemšovej maliar LADISLAV MOŠKO, ktorý sa venuje komornej maľbe a kamennej mozaike 1953 - konal sa II. celoštátny zjazd obrancov mieru, pričom za predsedníčku čs. výboru zvolili znovu Anežku Hodinovú-Spurnú - narodil sa PAVOL JURČO, člen Spolku architektov Slovenska - uviedlo SND premiéru inscenácie Dobrodinci od Ľubomíra Smrčoka 1973 - podpísali v Budapešti protokol o spolupráci čs. a maďarskej kinematografie 1978 - konal ustanovujúci zjazd Zväzu čs. skladateľov, na ktorom zvolili za predsedu Andreja Očenáša -------------------------------------------------------------- 1258 - dobyli a zničili Mongoli bývalé sídlo kalifa Bagdad, ktoré za vlády Seldžukovcov prežívalo rozkvet, pričom kalifova ríša s konečnou platnosťou padla

1328

- vrcholil spor medzi svetskou a cirkevnou mocou, keď sa rímsko-nemecký kráľ Ľudovít IV. Bavorský nechal korunovať v mene rímskeho ľudu mestskými úradníkmi a kardinálom Sciarrom Colonnom za cisára Svätej ríše rímskej nemeckého národa a v apríli vyhlásil pápeža Jána XXII. sídliaceho v Avignone za zosadeného, avšak pápež ho v sachsenhauskej výzve odsúdil za kacírstvo 1463 - narodil sa saský kurfirst FRIDRICH III. MÚDRY, obhajca Martina Luthera. Zomrel roku 1525 1468 - zomrel vodca oslobodeneckého boja albánskeho ľudu proti tureckým okupantom a národný hrdina SKANDERBEG (vlastným menom Gjergj Kastrioti). Narodil sa roku 1405 1718 - zasypala lavína vo švajčiarskom Laukerbade všetky budovy, pričom zahynulo 53 osôb 1773 - dosiahla loď Resolution kapitána Jamesa Cooka ako prvá južný polárny kruh 1793 - odhlasoval francúzsky Konvent na žiadosť Maximiliena de Robespierra v pomere 361 ku 360 hlasom trest smrti pre zosadeného kráľa Ľudovíta XVI. 1863 - narodil sa ruský režisér, herec, divadelný teoretik a pedagóg KONSTANTIN SERGEJEVIČ STANISLAVSKIJ, spoluzakladateľ Moskovského umeleckého divadla (MCHT) a významný tvorca moderného inscenačného umenia. Zomrel roku 1938 - zomrel francúzsky maliar a grafik HORACE VERNET (vlastným menom Émile-Jean-Horace Vernet). Narodil sa roku 1789 - narodil sa britský právnik, politik a štátnik DAVID LLOYD GEORGE. Zomrel roku 1945 1883 - založili Lekársku spoločnosť na ostrove Maurícius 1893 - zomrel politik, konzervatívec a štátnik RUTHEFORD BIRCHARD HAYES, 19. americký prezident, ktorý odvolal federálne vojsko z Juhu, čím sa znovu dostal pod kontrolu plantážnikov. Narodil sa roku 1822 - narodil sa český sochár KAREL KOTRBA, ktorý sa venoval tiež plaketám, návrhom čs. mincí a monumentálnej tvorbe. Zomrel roku 1938 1913 - zvolili francúzskeho ministerského predsedu Raymonda Poincarého za prezidenta, pričom vo funkcii premiéra ho vystriedal Aristide Briand - narodil sa belgický katolícky teológ WERENFRIED VAN STRAATEN 1918 - uverejnili v sovietskom Rusku dokument Deklarácia práv pracujúceho a vykorisťovaného ľudu 1928 - obkľúčili príslušníci stalinistickej tajnej polície OGPU byt sovietskeho politika a vodcu opozície Leva Davidoviča Trockého a eskortovali ho do vyhnanstva v Alma-Ate neďaleko čínskych hraníc - stalo sa tak na základe paragrafu trestného zákonníka o kontrarevolučnej činnosti - patentovali v USA prvý stroj na automatické vyvolávanie fotografií 1933 - narodila sa francúzska speváčka a filmová herečka egyptsko-talianskeho pôvodu DALIDA (vlastným menom Yolanda Gigliottiová). Spáchala samovraždu roku 1987 - zomrel americký maliar, tvorca interiérov a podnikateľ LOUIS COMFORT TIFFANY, jeden z hlavných predstaviteľov secesného sklárstva. Narodil sa roku 1848 1938 - otvorili v parížskej Galérii krásnych umení vernisáž medzinárodnej výstavy surrealizmu (70 umelcov zo 14 krajín), ktorou tento smer vstupoval medzi etablované prúdy svetovej výtvarnej kultúry - zvolili Michaila Kalinina za predsedu prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR, ktorý bol prvým sovietskym zákonodarným orgánom zvoleným podľa ústavy z roku 1936 - začala sa návšteva juhoslovanského premiéra Milana Stojadinoviča v Nemecku (do 21.1.) - zomrel americký astronóm WILLIAM HAYWARD PICKERING, ktorý roku 1898 objavil 10. Saturnov mesiac (Fébu). Narodil sa roku 1858 1943 - uskutočnilo 118 nemeckých lietadiel nálet na Londýn - prenikli sovietske vojská napriek silnému odporu nacistickej armády k Voroponovu, pričom velenie znovu ponúklo Friedrichovi Paulusovi kapituláciu, ktorý však odmietol 1953 - konali sa v Iraku pri formálnom zákaze politických strán voľby: pod vojenským nátlakom získali väčšinu prívrženci Ústavného zväzu (76 mandátov), výrazne posilnila aj proamerická skupina nezávislých poslancov na čele s Fádilom al-Džamálím (40 mandátov), Jednotný ľudový front získal 11 a Národná socialistická strana osem poslaneckých kresiel, premiérom sa stal Džamíl al-Madfáí 1963 - ukradli v Bruseli antverpskí študenti z podstavca symbol hlavného mesta sošku Manneken Pis (Cikajúci chalpček) - skončil sa v Tunise vynesením rozsudku smrti proces proti 26 Tunisanom, obvinených z pokusu o zavraždenie prezidenta Habíba Burgibu a nakoľko vyvstalo podozrenie, že útok plánovali v Alžírsku, odvolal Burgiba na druhý deň z Alžíra svojho veľvyslanca 1968 - vyslalo vedenie Komunistickej strany ČĽR vojská do severných pohraničných oblastí, aby sa tam pripravili na prekvapujúci útok zo strany ZSSR - rozpustili Národné zhromaždenie v Mali - zomrel litovský spevák a hudobný skladateľ KIPRAS PETRAUSKAS. Narodil sa roku 1885 - dobyli podľa oznámenia nigérijské federálne jednotky v Biafre po urputných bojoch sedem miest a dedín okolo obchodného mesta Onitsha, ktoré ovládali separatistické vojská - zomrel rakúsky generál, politik a verejný činiteľ JULIUS DEUTSCH. Narodil sa roku 1884 - predniesol vo Washingtone prezident Lyndon Baines Johnson tradičné Posolstvo o stave Únie, v ktorom zoznámil Kongres a národ s politickými a hospodárskymi výsledkami roku 1967 a programom svojej vlády na rok 1968 - zahynul pri automobilovej nehode člen Alžírskej revolučnej rady a riaditeľ Vojenskej akadémie v Cherchelli plukovník ABBÁS 1973 - zahynulo 16 osôb a 5000 zostalo bez prístrešia pri tropických lejakov v okolí Rio de Janeira - zomrel vo veku 51 rokov belgický novinár FRANCOIS BAILLY - predĺžila britská vláda zmrazenie miezd a cien o ďalších 60 dní s platnosťou od konca februára - zvrhli podľa údajov Pentagonu americké lietadlá na územie Kambodže, Laosu a Vietnamu v rokoch 1965-1972 7.438.052 ton bômb, čo je 3,5-krát viac, než celkove zhodili bom počas druhej svetovej vojny - zomrel sovietsky matematik IVAN GEORGIEVIČ PETROVSKIJ. Narodil sa roku 1901

- zrušila vláda USA do 30.4. všetky obmedzenia týkajúce sa dovozu nafty pre nedostatok palív 1978 - začalo sa v Jeruzaleme rokovanie egyptsko-izraelského politického výboru na úrovni ministrov zahraničných vecí o separátnom urovnaní medzi oboma krajinami, pričom izraelský premiér Menachem Begin na verejnom zhromaždení znovu odmietol uznať právo Palestínčanov na sebaurčenie a obnoviť hranice z čias pred agresiou v roku 1967, avšak egyptský prezident Anvar Sadat odolal ministra zahraničných vecí Ibrahima Kamála z rokovania - vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 985 - začala sa v Belehrade záverečná etapa schôdzky predstaviteľov 35 štátov, ktoré podpísali Záverečný akt helsinskej konferencie o európskej bezpečnosti a spolupráci, ktorá sa skončila 9.3., pričom záverečná správa vyjadrovala odhodlanie účastníckych štátov pokračovať v posilňovaní bezpečnosti a spolupráce v Európe 1983 - vykázala Nigéria pre hospodársku krízu dva milióny zahraničných robotníkov (najmä zo susednej Ghany) 1988 - začala sa v Dillí trojdňová medzinárodná konferencia o spolupráci pre mier, bezpečnosť a rozvoj v južnej Ázii a Tichomorí s účasťou 30 zahraničných delegátov, pričom posúdili okruh problémov týkajúcich sa bezpečnosti, jadrového zbrojenia a medzinárodného ekonomického poriadku - zomrela vo veku 84 rokov členka talianskeho protifašistického odboja FRANCESKA CICERIOVÁ-INVERNIZZIOVÁ - vypukla vzbura dôstojníkov posádky v argentínskom meste Monte Caseros (provincia Corrientes) na čele s bývalým podplukovníkom Aldom Ricom, avšak nasledujúci deň ju potlačili a zbrane zložili aj vzbúrenci v posádkach dislokovaných v provinciách Tucumán, San Luis, Santa Cruz a Nequén - začala sa trojdňová návšteva Eduarda Ševardnadzeho v NSR, pričom podpísali protokoly o konzultáciách a rokovaní o otázkach súvisiacich so zriadením generálnych konzulátov ZSSR v Mníchove a NSR v Kyjeve - uskutočnili sa prezidentské a parlamentné voľby na Haiti s účasťou len päť percent z 3,3 milióna voličov, pričom zvíťazil Leslie Manigat (získal vraj 50,29 percenta hlasov)

1993 - podnikli USA raketový útok na jadrové zariadenie pri Bagdade, pričom americké stíhačky zostrelili iracké bojové lietadlo, keď zaútočilo v severnej zóne bez leteckej prevádzky na spojenecké lietadlo - skončila sa v Budapešti medzinárodná konferencia sociálnodemokratických strán strednej a východnej Európy - začal Irak likvidáciu svojich šiestich hraničných stanovíšť umiestnených na kuvajtskom území, čím splnil predchádzajúcu požiadavku OSN - označil zvláštny pozorovateľ UNHRC Tadeusz Mazowiecki bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko za etnický sud pušného prachu a žiadal, aby západné krajiny uznali jej nezávislosť 1998 - podal Bill Clinton historické svedectvo, pričom ako prvý americký prezident v dejinách vypovedal v civilnom či trestnom konaní a svoju výpoveď predniesol v kancelárii svojho obhajcu za prítomnosti Pauly Jonesovej, ktorá ho obvinila zo sexuálneho obťažovania

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Koľko minút pracujeme na jednu kávu či novú kuchyňu?
 2. Odborári pokračujú v zbieraní podpisov za zastropovanie dôchodku
 3. Umenie investovať: Nemusíte byť znalec, aby ste zhodnotili krásu
 4. Dana Kleinert sa vzdáva v prospech zmeny v Starom Meste
 5. Reportáž: Ako sa vyrába slovenské akostné víno
 6. Union ponúka množstvo výhod pre deti aj matky
 7. Tip hypošpecialistu: Najlepší čas na Adlerovu je teraz!
 8. Jana Vaľová: Pokračujme po dobrej ceste
 9. Prečo sú pneumatiky dôležitejšie ako bezpečnostné pásy?
 10. Koho výrobky naozaj kupujete v McDonald's?
 1. Union ponúka množstvo výhod pre deti aj matky
 2. Umenie investovať: Nemusíte byť znalec, aby ste zhodnotili krásu
 3. Dana Kleinert sa vzdáva v prospech zmeny v Starom Meste
 4. Reportáž: Ako sa vyrába slovenské akostné víno
 5. Tip hypošpecialistu: Najlepší čas na Adlerovu je teraz!
 6. Jana Vaľová: Pokračujme po dobrej ceste
 7. Sú "firmy na predaj" vhodné pre začínajúcich podnikateľov?
 8. Dôležité zmeny v založení s.r.o. od 1.9.2018
 9. Stíhame napredovať s technológiami? Môže už byť neskoro
 10. Pokazila sa Vám práčka či chladnička? Nevolajte opravára!
 1. Odborníčka na výživu: Večera maximálne 4 hodiny pred spánkom 21 442
 2. Stíhame napredovať s technológiami? Môže už byť neskoro 12 686
 3. Kvíz o zatepľovaní zvládne iba odborník. Trúfate si? 12 398
 4. Poznáte zaujímavosti Malty? Tieto lákajú turistov najviac 11 388
 5. Bezpečné bývanie pre rodiny s deťmi? Na toto nezabudnite 8 269
 6. Koho výrobky naozaj kupujete v McDonald's? 7 632
 7. Vodič dostal jasný odkaz: Na cyklotrase sa neparkuje 6 898
 8. Pokazila sa Vám práčka či chladnička? Nevolajte opravára! 4 551
 9. Sládok Pilsner Urquell: Neviem prečo zdokonalovať Prazdroj 4 326
 10. Nepodceňujte príznaky psoriázy 3 533

Hlavné správy zo Sme.sk

TV

Cez čiaru s Pavlom Fejérom: Ľudí v Humennom ovláda strach

O tom, ako v meste vládne primátorka, sa šíria nelichotivé príbehy.

DOMOV

Polícia smeruje k obvineniu Kočnera z vraždy

Zsuzsová nemala dôvod na objednávku vraždy Kuciaka, upozornil Najvyšší súd.

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Kočner je v putách, zrazu ho nikto nepozná

Ako fungoval Marian Kočner a zmenky.

Stĺpček Zuzany Kepplovej

Pred Maltou sme o Kočnera popredu

Rok od vraždy novinárky Galiziovej sú v cele len vykonávatelia.

Neprehliadnite tiež

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Kočner je v putách, zrazu ho nikto nepozná

Ako fungoval Marian Kočner a zmenky.

Zlý stav mosta na KVP prinútil košickú radnicu konať. Po dvoch rokoch

Košičan upozornil, že oprava je nevyhnutná aj na druhom moste.

Košičan pomáhal prepierať čierne peniaze z Anglicka

Súd ho vzal do väzby, hrozí mu až 20 rokov za mrežami.

Šancu vyhrať Košický zlatý poklad má sedem východniarov

Finále pesničkovej súťaže bude v sobotu v Kulturparku.

Rebríček transparentnosti vzbudil vášne: Humenné sa čertí, Košice sa prepadli

Najlepší je opäť Vranov, top skokanom sa stalo košické Jazero.