Historický kalendár na 17. januára

Bratislava 16. januára (TASR) - Národný sviatok Albánskej republiky - úmrtie národného protitureckého

hrdinu Skanderbega (1468) Tu Bi švat - Nový rok stromov (židovský polosviatok), ktorý pripadá

vlastne na 18.1., ale oslava sa začína už podvečer

predchádzajúceho dňa: je to 15. deň mesiaca ševat (švat), ktorý sa

oslavuje v období dažďov vhodnom v Izraeli na sadenie, pričom je to

časová hranica na rozlíšenie veku stromu (v biblických časoch sa

dodržiaval príkaz Tóry, ktorý požadoval neoberať ovocie stromov

prvé tri roky po sadení) - v synagóge je súčasťou oslavy podávanie

15 druhov ovocia, pričom tradícia ho udržiavala v časoch diaspóry,

ale väčší význam má v Izraeli, pretože jeho zvyky sú viazané na

izraelskú krajinu Anton, opát 1423 - udelil cisár Žigmund privilégium Bratislave na voľný rybolov v Dunaji a výrub dreva v petržalských lesoch 1723 - narodil sa v Novom Meste pod Šiatrom (Maďarsko) jezuita, vysokoškolský pedagóg, filozof a prírodovedec ANTON REVICKÝ, ktorý ako prvý na Slovensku písal o rastlinnom pohlaví. Zomrel 15.12.1781 - pokrstili v Starej Ľubovni sedmorčatá (troch chlapcov a štyri dievčatá) Pawla Nawrockého a manželky Magdalény 1803 - 200. VÝROČIE - narodil sa v Kežmarku verejný činiteľ a právnik PAVOL WESTER. Zomrel v decembri 1880 1868 - narodil sa v Ľubici jazykovedec a učiteľ VIKTOR LUMNITZER. Zomrel 19.3.1897 1883 - zomrel vo Viedni (Rakúsko) maliar, sochár, staviteľ, prírodovedec, geológ, učiteľ, vynálezca a priekopník fotografovania JOZEF BOŽETECH KLEMENS, jeden zo zakladateľov tradície slovenského výtvarného umenia. Narodil sa 8.3.1817 1918 - začal vrcholiť januárový generálny štrajk robotníkov v celej monarchii pod ústredným heslom: Mier, sloboda, chlieb! 1923 - narodil sa JOZEF MÚDRY, člen Slovenského syndikátu novinárov 1928 - narodil sa v Czarnej Góre (Poľsko) sochár a pedagóg LUDWIK KORKOŠ, významný predstaviteľ rezbárskeho odvetvia slovenskej plastiky. Zomrel 24.12.1992 1933 - narodil sa v Kežmarku vysokoškolský pedagóg VLADIMÍR SEILER - vznikol večerník Esti Újság v Bratislave ako orgán Maďarskej národnej strany 1938 - narodil sa v Nemšovej maliar LADISLAV MOŠKO, ktorý sa venuje komornej maľbe a kamennej mozaike 1953 - konal sa II. celoštátny zjazd obrancov mieru, pričom za predsedníčku čs. výboru zvolili znovu Anežku Hodinovú-Spurnú - narodil sa PAVOL JURČO, člen Spolku architektov Slovenska - uviedlo SND premiéru inscenácie Dobrodinci od Ľubomíra Smrčoka 1973 - podpísali v Budapešti protokol o spolupráci čs. a maďarskej kinematografie 1978 - konal ustanovujúci zjazd Zväzu čs. skladateľov, na ktorom zvolili za predsedu Andreja Očenáša -------------------------------------------------------------- 1258 - dobyli a zničili Mongoli bývalé sídlo kalifa Bagdad, ktoré za vlády Seldžukovcov prežívalo rozkvet, pričom kalifova ríša s konečnou platnosťou padla

1328

- vrcholil spor medzi svetskou a cirkevnou mocou, keď sa rímsko-nemecký kráľ Ľudovít IV. Bavorský nechal korunovať v mene rímskeho ľudu mestskými úradníkmi a kardinálom Sciarrom Colonnom za cisára Svätej ríše rímskej nemeckého národa a v apríli vyhlásil pápeža Jána XXII. sídliaceho v Avignone za zosadeného, avšak pápež ho v sachsenhauskej výzve odsúdil za kacírstvo 1463 - narodil sa saský kurfirst FRIDRICH III. MÚDRY, obhajca Martina Luthera. Zomrel roku 1525 1468 - zomrel vodca oslobodeneckého boja albánskeho ľudu proti tureckým okupantom a národný hrdina SKANDERBEG (vlastným menom Gjergj Kastrioti). Narodil sa roku 1405 1718 - zasypala lavína vo švajčiarskom Laukerbade všetky budovy, pričom zahynulo 53 osôb 1773 - dosiahla loď Resolution kapitána Jamesa Cooka ako prvá južný polárny kruh 1793 - odhlasoval francúzsky Konvent na žiadosť Maximiliena de Robespierra v pomere 361 ku 360 hlasom trest smrti pre zosadeného kráľa Ľudovíta XVI. 1863 - narodil sa ruský režisér, herec, divadelný teoretik a pedagóg KONSTANTIN SERGEJEVIČ STANISLAVSKIJ, spoluzakladateľ Moskovského umeleckého divadla (MCHT) a významný tvorca moderného inscenačného umenia. Zomrel roku 1938 - zomrel francúzsky maliar a grafik HORACE VERNET (vlastným menom Émile-Jean-Horace Vernet). Narodil sa roku 1789 - narodil sa britský právnik, politik a štátnik DAVID LLOYD GEORGE. Zomrel roku 1945 1883 - založili Lekársku spoločnosť na ostrove Maurícius 1893 - zomrel politik, konzervatívec a štátnik RUTHEFORD BIRCHARD HAYES, 19. americký prezident, ktorý odvolal federálne vojsko z Juhu, čím sa znovu dostal pod kontrolu plantážnikov. Narodil sa roku 1822 - narodil sa český sochár KAREL KOTRBA, ktorý sa venoval tiež plaketám, návrhom čs. mincí a monumentálnej tvorbe. Zomrel roku 1938 1913 - zvolili francúzskeho ministerského predsedu Raymonda Poincarého za prezidenta, pričom vo funkcii premiéra ho vystriedal Aristide Briand - narodil sa belgický katolícky teológ WERENFRIED VAN STRAATEN 1918 - uverejnili v sovietskom Rusku dokument Deklarácia práv pracujúceho a vykorisťovaného ľudu 1928 - obkľúčili príslušníci stalinistickej tajnej polície OGPU byt sovietskeho politika a vodcu opozície Leva Davidoviča Trockého a eskortovali ho do vyhnanstva v Alma-Ate neďaleko čínskych hraníc - stalo sa tak na základe paragrafu trestného zákonníka o kontrarevolučnej činnosti - patentovali v USA prvý stroj na automatické vyvolávanie fotografií 1933 - narodila sa francúzska speváčka a filmová herečka egyptsko-talianskeho pôvodu DALIDA (vlastným menom Yolanda Gigliottiová). Spáchala samovraždu roku 1987 - zomrel americký maliar, tvorca interiérov a podnikateľ LOUIS COMFORT TIFFANY, jeden z hlavných predstaviteľov secesného sklárstva. Narodil sa roku 1848 1938 - otvorili v parížskej Galérii krásnych umení vernisáž medzinárodnej výstavy surrealizmu (70 umelcov zo 14 krajín), ktorou tento smer vstupoval medzi etablované prúdy svetovej výtvarnej kultúry - zvolili Michaila Kalinina za predsedu prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR, ktorý bol prvým sovietskym zákonodarným orgánom zvoleným podľa ústavy z roku 1936 - začala sa návšteva juhoslovanského premiéra Milana Stojadinoviča v Nemecku (do 21.1.) - zomrel americký astronóm WILLIAM HAYWARD PICKERING, ktorý roku 1898 objavil 10. Saturnov mesiac (Fébu). Narodil sa roku 1858 1943 - uskutočnilo 118 nemeckých lietadiel nálet na Londýn - prenikli sovietske vojská napriek silnému odporu nacistickej armády k Voroponovu, pričom velenie znovu ponúklo Friedrichovi Paulusovi kapituláciu, ktorý však odmietol 1953 - konali sa v Iraku pri formálnom zákaze politických strán voľby: pod vojenským nátlakom získali väčšinu prívrženci Ústavného zväzu (76 mandátov), výrazne posilnila aj proamerická skupina nezávislých poslancov na čele s Fádilom al-Džamálím (40 mandátov), Jednotný ľudový front získal 11 a Národná socialistická strana osem poslaneckých kresiel, premiérom sa stal Džamíl al-Madfáí 1963 - ukradli v Bruseli antverpskí študenti z podstavca symbol hlavného mesta sošku Manneken Pis (Cikajúci chalpček) - skončil sa v Tunise vynesením rozsudku smrti proces proti 26 Tunisanom, obvinených z pokusu o zavraždenie prezidenta Habíba Burgibu a nakoľko vyvstalo podozrenie, že útok plánovali v Alžírsku, odvolal Burgiba na druhý deň z Alžíra svojho veľvyslanca 1968 - vyslalo vedenie Komunistickej strany ČĽR vojská do severných pohraničných oblastí, aby sa tam pripravili na prekvapujúci útok zo strany ZSSR - rozpustili Národné zhromaždenie v Mali - zomrel litovský spevák a hudobný skladateľ KIPRAS PETRAUSKAS. Narodil sa roku 1885 - dobyli podľa oznámenia nigérijské federálne jednotky v Biafre po urputných bojoch sedem miest a dedín okolo obchodného mesta Onitsha, ktoré ovládali separatistické vojská - zomrel rakúsky generál, politik a verejný činiteľ JULIUS DEUTSCH. Narodil sa roku 1884 - predniesol vo Washingtone prezident Lyndon Baines Johnson tradičné Posolstvo o stave Únie, v ktorom zoznámil Kongres a národ s politickými a hospodárskymi výsledkami roku 1967 a programom svojej vlády na rok 1968 - zahynul pri automobilovej nehode člen Alžírskej revolučnej rady a riaditeľ Vojenskej akadémie v Cherchelli plukovník ABBÁS 1973 - zahynulo 16 osôb a 5000 zostalo bez prístrešia pri tropických lejakov v okolí Rio de Janeira - zomrel vo veku 51 rokov belgický novinár FRANCOIS BAILLY - predĺžila britská vláda zmrazenie miezd a cien o ďalších 60 dní s platnosťou od konca februára - zvrhli podľa údajov Pentagonu americké lietadlá na územie Kambodže, Laosu a Vietnamu v rokoch 1965-1972 7.438.052 ton bômb, čo je 3,5-krát viac, než celkove zhodili bom počas druhej svetovej vojny - zomrel sovietsky matematik IVAN GEORGIEVIČ PETROVSKIJ. Narodil sa roku 1901

- zrušila vláda USA do 30.4. všetky obmedzenia týkajúce sa dovozu nafty pre nedostatok palív 1978 - začalo sa v Jeruzaleme rokovanie egyptsko-izraelského politického výboru na úrovni ministrov zahraničných vecí o separátnom urovnaní medzi oboma krajinami, pričom izraelský premiér Menachem Begin na verejnom zhromaždení znovu odmietol uznať právo Palestínčanov na sebaurčenie a obnoviť hranice z čias pred agresiou v roku 1967, avšak egyptský prezident Anvar Sadat odolal ministra zahraničných vecí Ibrahima Kamála z rokovania - vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 985 - začala sa v Belehrade záverečná etapa schôdzky predstaviteľov 35 štátov, ktoré podpísali Záverečný akt helsinskej konferencie o európskej bezpečnosti a spolupráci, ktorá sa skončila 9.3., pričom záverečná správa vyjadrovala odhodlanie účastníckych štátov pokračovať v posilňovaní bezpečnosti a spolupráce v Európe 1983 - vykázala Nigéria pre hospodársku krízu dva milióny zahraničných robotníkov (najmä zo susednej Ghany) 1988 - začala sa v Dillí trojdňová medzinárodná konferencia o spolupráci pre mier, bezpečnosť a rozvoj v južnej Ázii a Tichomorí s účasťou 30 zahraničných delegátov, pričom posúdili okruh problémov týkajúcich sa bezpečnosti, jadrového zbrojenia a medzinárodného ekonomického poriadku - zomrela vo veku 84 rokov členka talianskeho protifašistického odboja FRANCESKA CICERIOVÁ-INVERNIZZIOVÁ - vypukla vzbura dôstojníkov posádky v argentínskom meste Monte Caseros (provincia Corrientes) na čele s bývalým podplukovníkom Aldom Ricom, avšak nasledujúci deň ju potlačili a zbrane zložili aj vzbúrenci v posádkach dislokovaných v provinciách Tucumán, San Luis, Santa Cruz a Nequén - začala sa trojdňová návšteva Eduarda Ševardnadzeho v NSR, pričom podpísali protokoly o konzultáciách a rokovaní o otázkach súvisiacich so zriadením generálnych konzulátov ZSSR v Mníchove a NSR v Kyjeve - uskutočnili sa prezidentské a parlamentné voľby na Haiti s účasťou len päť percent z 3,3 milióna voličov, pričom zvíťazil Leslie Manigat (získal vraj 50,29 percenta hlasov)

1993 - podnikli USA raketový útok na jadrové zariadenie pri Bagdade, pričom americké stíhačky zostrelili iracké bojové lietadlo, keď zaútočilo v severnej zóne bez leteckej prevádzky na spojenecké lietadlo - skončila sa v Budapešti medzinárodná konferencia sociálnodemokratických strán strednej a východnej Európy - začal Irak likvidáciu svojich šiestich hraničných stanovíšť umiestnených na kuvajtskom území, čím splnil predchádzajúcu požiadavku OSN - označil zvláštny pozorovateľ UNHRC Tadeusz Mazowiecki bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko za etnický sud pušného prachu a žiadal, aby západné krajiny uznali jej nezávislosť 1998 - podal Bill Clinton historické svedectvo, pričom ako prvý americký prezident v dejinách vypovedal v civilnom či trestnom konaní a svoju výpoveď predniesol v kancelárii svojho obhajcu za prítomnosti Pauly Jonesovej, ktorá ho obvinila zo sexuálneho obťažovania

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Jedli ste už ružovú čokoládu?
 2. Slováci ako prví precestujú 7 divov sveta privátnym lietadlom
 3. Dobrým anjelom aj vďaka pár klikom na Instagrame
 4. Odhadovaný výnos 7,5 % ročne
 5. Obrovské zľavy na skladové Volkswageny
 6. Iba dnes: Ročné predplatné SME.sk za mimoriadnu cenu 26 eur
 7. Maurícius, Maldivy, Thajsko. Plavte sa po Indickom oceáne a Ázii
 8. Audi Q3 druhej generácie: akcia na úvod
 9. Sviatky a voľné dni 2019: Využite ich naplno a oddychujte viac
 10. Zrážka s lyžiarom na svahu Vás môže vyjsť poriadne draho
 1. Pozvánka na udeľovanie ceny – ABF Slovakia Bakalár 2018
 2. Jedli ste už ružovú čokoládu?
 3. Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty STU
 4. Hlas Schwarzeneggera v autokameře Mio MiVue J85 WiFi vás ochrání
 5. Slováci ako prví precestujú 7 divov sveta privátnym lietadlom
 6. Dobrým anjelom aj vďaka pár klikom na Instagrame
 7. Odhadovaný výnos 7,5 % ročne
 8. Obrovské zľavy na skladové Volkswageny
 9. Rozhodujú činy!
 10. Iba dnes: Ročné predplatné SME.sk za mimoriadnu cenu 26 eur
 1. Maurícius, Maldivy, Thajsko. Plavte sa po Indickom oceáne a Ázii 12 793
 2. Iba dnes: Ročné predplatné SME.sk za mimoriadnu cenu 26 eur 11 013
 3. Sviatky a voľné dni 2019: Využite ich naplno a oddychujte viac 9 630
 4. Obrovské zľavy na skladové Volkswageny 9 553
 5. Hodnotenie profesionála: Aká je dovolenka v Ománe? 7 235
 6. Audi Q3 druhej generácie: akcia na úvod 4 318
 7. Úbytok stromov je obrovský. Na záchranu stačí päťdesiat eur 3 933
 8. Zrážka s lyžiarom na svahu Vás môže vyjsť poriadne draho 3 585
 9. Slováci ako prví precestujú 7 divov sveta privátnym lietadlom 3 554
 10. Dobrú chuť: Vianočné menu šéfkuchára Daniela Hrivňáka 2 933

Hlavné správy zo Sme.sk

Dobré ráno

Dobré ráno: Na generálnej prokuratúre sa vyplavuje špina

Čo sa dialo na generálnej prokuratúre.

Komentár Zuzany Kepplovej

Prečo sa Šufliarsky ponáhľal vysvetľovať

Svoj spoločenský vplyv v tomto štáte si odmeriate vzdialenosťou od Kočnera.

Neprehliadnite tiež

Za posledné desaťročie sa zvýšilo percento dojčených detí

Deti do jedného roka absolvovali najviac vyšetrení aj preventívnych prehliadok.

Dobré ráno

Dobré ráno: Na generálnej prokuratúre sa vyplavuje špina

Čo sa dialo na generálnej prokuratúre.

Prečo je Ústavný súd dôležitý?

Ústavný súd: Edita Pfundtner sa v decembri z kandidatúry ešte smiala

Kandidatúra Edity Pfundtner prekvapila.

Prečo je Ústavný súd dôležitý?

Ústavný súd: Štátna tajomníčka Monika Jankovská podozrenia nevysvetlila

Jankovskú zviditeľnili viaceré kauzy i spory s exministerkou Žitňanskou.

Prečo je Ústavný súd dôležitý?

Ústavný súd: Kandidátka Eva Kováčechová - kritička Harabina

Eva Kováčechová má medzinárodné skúsenosti.