Historický kalendár na 18. januára

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov - prvýkrát sa v roku 1968 slávila Modlitba za kresťanskú jednotu na základe textov spoločne pripravených Svetovou radou cirkví a Pápežskou radou pre napomáhanie jednoty kresťanov, pričom tohtoročnou témou sú slová apoštola Pavla: Tento poklad však máme v hlinených nádobách (pripravila ich skupina kresťanov z Argentíny a všimli si najmä potreby utečencov, ktorí prichádzajú s cieľom hľadať útočisko) a tento dátum navrhol reverend Paul Watson roku 1908, aby zahŕňal dni medzi sviatkami svätého Petra a Pavla, a preto má symbolický význam Deň národnej revolúcie v Tunisku - výročie začatia generálneho štrajku na protest proti odmietaniu nezávislosti francúzskou koloniálnou správou (1952)


1173
- korunovali Belu III., ktorý vymanil uhorské kráľovstvo
z byzantského vplyvu, upravil zákonodarstvo a vykonal viaceré
vnútorné reformy

1688
- dobyli posledný oporný bod kuruckých povstalcov Mukačevo, pričom
Imrich Thököly sa musel zmieriť s vyhnanstvom v Turecku

1738
- zomrel v Szegede (Maďarsko) piarista, dramatik a stredoškolský
pedagóg AUGUSTÍN BIELICKÝ. Narodil sa 23.11.1693

1763
- zomrel v Nitre pedagóg MICHAL PRÍLESKÝ, znovuobnoviteľ nitrianskeho
diela piaristov. Narodil sa 16.8.1716

1768
- narodil sa v Slovenskej Ľupči osvetový pracovník, autor náboženskej
poézie a učiteľ PAVOL ZOCH, významný evanjelický školský pracovník.
Zomrel 27.12.1852

1783
- narodil sa v Bystričke národne uvedomelý, mnohostranne zameraný
a významný pedagóg MATEJ DANIEL ŠEVRLAY. Zomrel 7.4.1840

1803
- zomrel v Mojmírovciach právny historik, advokát, odborný publicista
a pedagóg JÁN FLEISCHHACKER. Narodil sa 20.3.1740

1893
- narodil sa v Martine zbormajster, klavirista a hudobný skladateľ
VLADIMÍR MELIČKO. Zomrel 11.11.1946

1913
- narodila sa v Brezne režisérka vysielania pre ženy a herečka ADA
RAPOŠOVÁ

1918
- konal sa pod vplyvom VOSR generálny štrajk proti vojne na celom
území Rakúsko-Uhorska

1923
- narodil sa v Banskej Štiavnici maliar, grafik a organizátor KAROL
DREXLER

1933
- uskutočnilo sa prvé pokusné vysielanie pre Rusínov-Ukrajincov
z rozhlasového štúdia Košice

1953
- zomrel v Cíferi pedagóg, didaktický spisovateľ a osvetový pracovník
JOZEF OZÁBAL, organizátor prvého slovenského divadelného predstavenia
po roku 1918 v Nitre. Narodil sa 10.9.1880
- narodil sa v Brezove literárny vedec, zakladateľ Katedry estetiky
a vied o umení Prešovskej univerzity a vysokoškolský pedagóg JÁN
GBÚR, člen Obce spisovateľov Slovenska

1968
- zomrel v Bardejove fotograf KAROL DIVALD. Narodil sa 1.5.1900

1983
- zomrel v Bratislave náboženský spisovateľ, evanjelický farár,
teológ a vysokoškolský učiteľ JÁN MILAN PETRÍK. Narodil sa 26.3.1910

1988
- zriadili nariadením vlády SR Národný park Slovenský raj a Malá Fatra

1993
- uskutočnilo sa prvé rokovanie rady colnej únie medzi ČR a SR,
pričom schválili štatút rady colnej únie, zriadenie stáleho
sekretariátu so sídlom v Bratislave, zvolili na polročné obdobie za
predsedu Rady Václava Dlouhého a členovia rady sa zhodli v otázke
sprísniť kontrolu tovaru na hraniciach medzi ČR a SR

--------------------------------------------------------------

1648
- zvíťazili anglickí povstalci vedení Oliverom Cromwellom nad
škótskymi vojskami v rozhodujúcej bitke puritánskej revolúcie pri
Prestone (severovýchodne od Liverpoolu), čo znamenalo definitívnu
porážku prívržencov kráľa v občianskej vojne


1778
- objavil britský moreplavec James Cook ostrovy, ktoré pomenoval
Sandwichove (dnešný Havaj)


1788
- prišli do austrálskeho zálivu Botany Bay, v ktorom leží dnešné
mesto Sydney, prví anglickí osadníci a založili trestaneckú kolóniu

1803
- zomrel francúzsky politický činiteľ, filozof, spisovateľ
a publicista PIERRE SYLVAIN MARÉCHAL, ktorý bol známym pamfletistom.
Narodil sa roku 1750

1813
- narodil sa vynálezca normálne použiteľného ostnatého drôtu JOSEPH
FARWELL GLIDDEN. Zomrel roku 1906

1848
- narodil sa rumunský prozaik, novinár a publicista IOAN SLAVICI.
Zomrel roku 1925


1873
- narodila sa česká herečka MARIE PTÁČKOVÁ. Zomrela roku
- zomrel britský politik a prozaik EDWARD GEORGE BULWER-LYTTON, autor
populárnych historických románov. Narodil sa roku 1803
- narodil sa rakúsky filozof a vysokoškolský pedagóg HEINRICH
GOMPERZ. Zomrel roku 1942


1878
- zomrel francúzsky fyzik, priekopník elektrochémie a galvanoplastiky
ANTOINE CÉSAR BECQUEREL, vynálezca termoelektrickej ihly na
zisťovanie teploty vnútri telies a metódy získavania kovov z rúd
elektrolýzou. Narodil sa roku 1788

1893
- narodil sa španielsky básnik, vysokoškolský pedagóg a literárny
kritik JORGE GUILLÉN. Zomrel roku 1984

1903
- narodil sa nemecký herec WERNER HEINZ ALFONS HINZ. Zomrel roku 1985
- narodil sa britský hudobný skladateľ nemeckého pôvodu BERTHOLD
GOLDSCHMIDT. Zomrel roku 1996

1908
- narodil sa rakúsky spisovateľ, maliar a grafik ERICH LANDGREBE.
Zomrel roku 1979


1913
- vypukla bitka medzi gréckou a tureckou námornou flotilou pri
ostrove Tendos a po ťažkých bojoch spôsobili Gréci Turkom veľké
materiálne škody
- narodil sa americký filmový herec DANNY KAYE (vlastným menom Daniel
David Kaminski). Zomrel roku 1987

1918
- začalo sa zasadanie prvého demokraticky zvoleného ruského
Ústavodarného zhromaždenia, ktoré vzišlo z decembrových volieb, zo
707 poslancov mali na základe volebných výsledkov boľševici iba 175
kresiel, takže nemali nádej na presadenie svojich predstáv
o budúcnosti Ruska prostriedkami parlamentnej demokracie, pričom
poslanci odmietli Leninov návrh dokumentu Deklarácie práv pracujúceho
a vykorisťovaného ľudu, ktorý zakotvoval prevzatie moci sovietskou
vládou, a preto ho boľševická vláda okamžite vyhlásila za rozpustené
- zomrel český hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg BOHUSLAV
JEREMIÁŠ. Narodil sa roku 1859


1923
- narodil sa český divadelný režisér JAROSLAV RYŠAVÝ


1933
- narodil sa americký vynálezca RAY DOLBY, ktorý zdokonalil systém
stereozvuku pre rozhlasové, magnetofónové, televízne a filmové nosiče
zvuku
- zomrel český maliar, keramik a grafik BOHUMÍR JARONĚK, zakladateľ
Valašského múzea v prírode v Rožnově pod Radhoštěm. Narodil sa v roku
1866
- narodil sa britský filmový kritik a uznávaný režisér (Excalibur)
britsko-amerického filmu JOHN BOORMAN

1938
- utvoril po neúspechu Léona Bluma pri formovaní vlády národnej
jednoty vo Francúzsku nový kabinet opäť Camille Chautemps

1943
- podarilo sa sovietskej armáde po 16-mesačnom obliehaní Leningradu
nemeckou armádou prelomiť blokádu mesta
- zaútočili nemecké vojská na Britov a Francúzov v priestore Bú Aráda
(Tunisko)
- začali nacisti vo Varšave a ďalších poľských mestách s náborom na
otrocké práce v Nemecku
- obsadili spojenecké vojská mys Killerton a Wye Point v oblasti
Papua Nová Guinea

1948
- oznámil guvernér New Yorku Robert Dewey svoju úmysel kandidovať
v prezidentských voľbách na hlasovacom lístku Republikánskej strany
ako vyzývateľ vtedajšieho demokratického prezidenta Harryho Trumana


1953
- zomrel český operný spevák (tenor) MIRKO ŠTORK. Narodil sa roku 1880


1958
- podpísali sovietsko-čínsku zmluvu o spoločných výskumoch v oblasti
vedy a techniky
- žiadal vodca čínskych komunistov Mao Ce-tung vo svojich smerniciach
k tzv. pracovným metódam propagáciu permanentnej revolúcie
- stal sa William OďRee z Boston Bruins prvým černošským hráčom
kanadsko-americkej národnej hokejovej ligy NHL
- dohodli sa Izrael a Jordánsko na vytvorení demilitarizovanej zóny
na vrchu Scopus pri Jeruzaleme


1963
- zomrel britský politik, ekonóm a verejný činiteľ HUGH TODD NAYLOR
GAITSKELL, predstaviteľ pravicového krídla labouristickej strany.
Narodil sa roku 1906
- urýchlila adenská rada ministrov na čele s Bajúmím na britský
nátlak pripojenie k Juhoarabskej federácii


1968
- vymenovali Sadika Aliho znovu za generálneho tajomníka strany
Indický národný kongres
- dohodli sa USA a ZSSR na návrhu textu zmluvy o zákaze skúšok
atómových zbraní
- oznámili zloženie novej rakúskej vlády
- vzdal sa trojčlenný výbor pre jemenskú otázku úsilia zmieriť názory
monarchistov a republikánov
- obnovili v Ženeve rokovanie výboru 18 štátov pre odzbrojenie,
pričom delegácie USA a ZSSR predložili text návrhu zmluvy o nešírení
jadrových zbraní (vrátane článku tri o medzinárodnej kontrole)
- vyhlásili izraelské okupačné armády v celej oblasti Gazy zákaz
denného a nočného vychádzania
- vyzval generálny tajomník OSN opätovne k zastaveniu amerického
bombardovania Vietnamskej demokratickej republiky
- reorganizovali marockú vládu, pričom ministrom vnútra zostal aj
naďalej generál Ufkir, ktorý bol zapletený do únosu opozičného vodcu
bin Barku

1973
- predniesol západonemecký spolkový kancelár Willy Brandt vládne
vyhlásenie venované najmä vnútropolitickým a hospodárskym otázkam,
pričom sa zaoberal aj vzťahmi s ČSSR


1978
- zatvorili v New Yorku pre veľké finančné straty najväčšie kino
sveta Radio City Music Hall
- zrútil sa v blízkosti indického Samastipuru (štát Bihár) most vo
výstavbe, pričom zahynulo 70 osôb a 25 bolo zranených
- schválila bolívijská vláda zákon o všeobecnej politickej amnestii


1983
- zomrel argentínsky politik a štátnik ARTURO UMBERTO ILLÍA. Narodil
sa roku 1900
- začalo sa v Moskve trojdňové 105. zasadnutie výkonného výboru RVHP,
pričom prerokovali aj plnenie dohôd, uznesení a záverov týkajúcich sa
spolupráce v sfére materiálnej oblasti a posúdili organizáciu
kooperovanej výroby vysokovýkonných strojov a zariadení,
elektronickej techniky a spoločného vývoja pokrokových technológií


1988
- uskutočnili sa voľby do miestnych správnych orgánov v 62
filipínskych provinciách, v ktorých zvíťazili kandidáti vládnucej
koalície na čele s Corazon Aqinovou, pričom predvolebné násilie si
vyžiadalo 136 obetí a druhá časť volieb v 11 provinciách sa
uskutočnila 1.-15.2.
- zrútilo sa lietadlo Il 18 na linke Peking-Čchung-čching v čínskej
provincii Sď-čchuan, pričom zahynulo 98 cestujúcich a 10-členná
posádka
- začala sa v novozélandskom Wellingtone 14-dňová konzultatívna
schôdza na vypracovanie režimu využívania nerastného bohatstva
Antarktídy s účasťou zástupcov 30 štátov, ktoré podpísali zmluvu
o Antarktíde
- vyrobil si istý Ind sandále z vlastnej kože a prešiel nimi Indickým
subkontinentom
- havarovalo lietadlo typu TU 154 na linke
Moskva-Krasnovodsk-Ašchabad so 127 cestujúcimi na palube, keď sa na
letisku v Krasnovodsku prevrátilo a rozlomilo, pričom 11 osôb zahynulo
- začala sa v Paríži štvordňová konferencia 75 nositeľov Nobelových
cien, ktorí rokovali o ekológii a odzbrojení, pričom prijali
záverečné komuniké
- potopila sa na rieke Niger osobná loď pri výjazde z prístavu
Yauri, pričom 75 osôb sa utopilo
- dohodli sa britskí liberáli a sociálni demokrati na zlúčení oboch
strán
- vetovali USA návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o dôraznom
odsúdení Izraela za ozbrojené akcie na libanonskom území
a terorizovanie libanonského civilného obyvateľstva, pričom Veľká
Británia sa hlasovania zdržala
- prevrhol sa preplnený čln s 60 pasažiermi do indickej rieky Gangy,
pričom 50 osôb sa utopilo

1993
- legalizoval izraelský parlament kontakty s Hnutím za oslobodenie
Palestíny, ktoré zakázala bývalá vláda Likudu
- začal v Mníchove vychádzať populárny spravodajský magazín Focus,
ktorý mal byť konkurenciou hamburského ľavicového týždenníka Der
Spiegel
- podali predstavitelia vládnej koalície oficiálny návrh na
kandidatúru Václava Havla na funkciu českého prezidenta
- zničila lavína dedinu v severovýchodnom Turecku, pričom zahynulo
najmenej 16 osôb

1998
- zvolili tesnou väčšinou v parlamente za premiéra Srbskej republiky
v Bosne prozápadného predsedu Nezávislých sociálnych demokratov
Milorada Dodika
- uskutočnili sa za sprísnených bezpečnostných opatrení v ruskej
republike Severné Osetsko voľby prezidenta, pričom spomedzi siedmich
kandidátov zvíťazil poslanec Štátnej dumy a bývalý významný
funkcionár KSSZ Alexander Dzasochov

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
 10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
 7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 7 813
 2. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 7 649
 3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 3 529
 4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 350
 5. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 2 203
 6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 095
 7. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 639
 8. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 1 483
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 169
 10. Zvládnete tento test o jablkách a cideroch? Otestujte sa 824

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Ako sa pije a žije v banskom kraji, keď bane miznú

Tak ich tu vnímajú. Ako náletové buriny, ktoré sa uchytili v pustnúcom baníckom kraji.

SVET

Poliaci masovo protestujú, krajina stráca slobodu

Vládna strana postupne ovládla súdnictvo či médiá.