Historický kalendár na 18. januára

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov - prvýkrát sa v roku 1968 slávila Modlitba za kresťanskú jednotu na základe textov spoločne pripravených Svetovou radou cirkví a Pápežskou radou pre napomáhanie jednoty kresťanov, pričom tohtoročnou témou sú slová apoštola Pavla: Tento poklad však máme v hlinených nádobách (pripravila ich skupina kresťanov z Argentíny a všimli si najmä potreby utečencov, ktorí prichádzajú s cieľom hľadať útočisko) a tento dátum navrhol reverend Paul Watson roku 1908, aby zahŕňal dni medzi sviatkami svätého Petra a Pavla, a preto má symbolický význam Deň národnej revolúcie v Tunisku - výročie začatia generálneho štrajku na protest proti odmietaniu nezávislosti francúzskou koloniálnou správou (1952)


1173
- korunovali Belu III., ktorý vymanil uhorské kráľovstvo
z byzantského vplyvu, upravil zákonodarstvo a vykonal viaceré
vnútorné reformy

1688
- dobyli posledný oporný bod kuruckých povstalcov Mukačevo, pričom
Imrich Thököly sa musel zmieriť s vyhnanstvom v Turecku

1738
- zomrel v Szegede (Maďarsko) piarista, dramatik a stredoškolský
pedagóg AUGUSTÍN BIELICKÝ. Narodil sa 23.11.1693

1763
- zomrel v Nitre pedagóg MICHAL PRÍLESKÝ, znovuobnoviteľ nitrianskeho
diela piaristov. Narodil sa 16.8.1716

1768
- narodil sa v Slovenskej Ľupči osvetový pracovník, autor náboženskej
poézie a učiteľ PAVOL ZOCH, významný evanjelický školský pracovník.
Zomrel 27.12.1852

1783
- narodil sa v Bystričke národne uvedomelý, mnohostranne zameraný
a významný pedagóg MATEJ DANIEL ŠEVRLAY. Zomrel 7.4.1840

1803
- zomrel v Mojmírovciach právny historik, advokát, odborný publicista
a pedagóg JÁN FLEISCHHACKER. Narodil sa 20.3.1740

1893
- narodil sa v Martine zbormajster, klavirista a hudobný skladateľ
VLADIMÍR MELIČKO. Zomrel 11.11.1946

1913
- narodila sa v Brezne režisérka vysielania pre ženy a herečka ADA
RAPOŠOVÁ

1918
- konal sa pod vplyvom VOSR generálny štrajk proti vojne na celom
území Rakúsko-Uhorska

1923
- narodil sa v Banskej Štiavnici maliar, grafik a organizátor KAROL
DREXLER

1933
- uskutočnilo sa prvé pokusné vysielanie pre Rusínov-Ukrajincov
z rozhlasového štúdia Košice

1953
- zomrel v Cíferi pedagóg, didaktický spisovateľ a osvetový pracovník
JOZEF OZÁBAL, organizátor prvého slovenského divadelného predstavenia
po roku 1918 v Nitre. Narodil sa 10.9.1880
- narodil sa v Brezove literárny vedec, zakladateľ Katedry estetiky
a vied o umení Prešovskej univerzity a vysokoškolský pedagóg JÁN
GBÚR, člen Obce spisovateľov Slovenska

1968
- zomrel v Bardejove fotograf KAROL DIVALD. Narodil sa 1.5.1900

1983
- zomrel v Bratislave náboženský spisovateľ, evanjelický farár,
teológ a vysokoškolský učiteľ JÁN MILAN PETRÍK. Narodil sa 26.3.1910

1988
- zriadili nariadením vlády SR Národný park Slovenský raj a Malá Fatra

1993
- uskutočnilo sa prvé rokovanie rady colnej únie medzi ČR a SR,
pričom schválili štatút rady colnej únie, zriadenie stáleho
sekretariátu so sídlom v Bratislave, zvolili na polročné obdobie za
predsedu Rady Václava Dlouhého a členovia rady sa zhodli v otázke
sprísniť kontrolu tovaru na hraniciach medzi ČR a SR

--------------------------------------------------------------

1648
- zvíťazili anglickí povstalci vedení Oliverom Cromwellom nad
škótskymi vojskami v rozhodujúcej bitke puritánskej revolúcie pri
Prestone (severovýchodne od Liverpoolu), čo znamenalo definitívnu
porážku prívržencov kráľa v občianskej vojne


1778
- objavil britský moreplavec James Cook ostrovy, ktoré pomenoval
Sandwichove (dnešný Havaj)


1788
- prišli do austrálskeho zálivu Botany Bay, v ktorom leží dnešné
mesto Sydney, prví anglickí osadníci a založili trestaneckú kolóniu

1803
- zomrel francúzsky politický činiteľ, filozof, spisovateľ
a publicista PIERRE SYLVAIN MARÉCHAL, ktorý bol známym pamfletistom.
Narodil sa roku 1750

1813
- narodil sa vynálezca normálne použiteľného ostnatého drôtu JOSEPH
FARWELL GLIDDEN. Zomrel roku 1906

1848
- narodil sa rumunský prozaik, novinár a publicista IOAN SLAVICI.
Zomrel roku 1925


1873
- narodila sa česká herečka MARIE PTÁČKOVÁ. Zomrela roku
- zomrel britský politik a prozaik EDWARD GEORGE BULWER-LYTTON, autor
populárnych historických románov. Narodil sa roku 1803
- narodil sa rakúsky filozof a vysokoškolský pedagóg HEINRICH
GOMPERZ. Zomrel roku 1942


1878
- zomrel francúzsky fyzik, priekopník elektrochémie a galvanoplastiky
ANTOINE CÉSAR BECQUEREL, vynálezca termoelektrickej ihly na
zisťovanie teploty vnútri telies a metódy získavania kovov z rúd
elektrolýzou. Narodil sa roku 1788

1893
- narodil sa španielsky básnik, vysokoškolský pedagóg a literárny
kritik JORGE GUILLÉN. Zomrel roku 1984

1903
- narodil sa nemecký herec WERNER HEINZ ALFONS HINZ. Zomrel roku 1985
- narodil sa britský hudobný skladateľ nemeckého pôvodu BERTHOLD
GOLDSCHMIDT. Zomrel roku 1996

1908
- narodil sa rakúsky spisovateľ, maliar a grafik ERICH LANDGREBE.
Zomrel roku 1979


1913
- vypukla bitka medzi gréckou a tureckou námornou flotilou pri
ostrove Tendos a po ťažkých bojoch spôsobili Gréci Turkom veľké
materiálne škody
- narodil sa americký filmový herec DANNY KAYE (vlastným menom Daniel
David Kaminski). Zomrel roku 1987

1918
- začalo sa zasadanie prvého demokraticky zvoleného ruského
Ústavodarného zhromaždenia, ktoré vzišlo z decembrových volieb, zo
707 poslancov mali na základe volebných výsledkov boľševici iba 175
kresiel, takže nemali nádej na presadenie svojich predstáv
o budúcnosti Ruska prostriedkami parlamentnej demokracie, pričom
poslanci odmietli Leninov návrh dokumentu Deklarácie práv pracujúceho
a vykorisťovaného ľudu, ktorý zakotvoval prevzatie moci sovietskou
vládou, a preto ho boľševická vláda okamžite vyhlásila za rozpustené
- zomrel český hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg BOHUSLAV
JEREMIÁŠ. Narodil sa roku 1859


1923
- narodil sa český divadelný režisér JAROSLAV RYŠAVÝ


1933
- narodil sa americký vynálezca RAY DOLBY, ktorý zdokonalil systém
stereozvuku pre rozhlasové, magnetofónové, televízne a filmové nosiče
zvuku
- zomrel český maliar, keramik a grafik BOHUMÍR JARONĚK, zakladateľ
Valašského múzea v prírode v Rožnově pod Radhoštěm. Narodil sa v roku
1866
- narodil sa britský filmový kritik a uznávaný režisér (Excalibur)
britsko-amerického filmu JOHN BOORMAN

1938
- utvoril po neúspechu Léona Bluma pri formovaní vlády národnej
jednoty vo Francúzsku nový kabinet opäť Camille Chautemps

1943
- podarilo sa sovietskej armáde po 16-mesačnom obliehaní Leningradu
nemeckou armádou prelomiť blokádu mesta
- zaútočili nemecké vojská na Britov a Francúzov v priestore Bú Aráda
(Tunisko)
- začali nacisti vo Varšave a ďalších poľských mestách s náborom na
otrocké práce v Nemecku
- obsadili spojenecké vojská mys Killerton a Wye Point v oblasti
Papua Nová Guinea

1948
- oznámil guvernér New Yorku Robert Dewey svoju úmysel kandidovať
v prezidentských voľbách na hlasovacom lístku Republikánskej strany
ako vyzývateľ vtedajšieho demokratického prezidenta Harryho Trumana


1953
- zomrel český operný spevák (tenor) MIRKO ŠTORK. Narodil sa roku 1880


1958
- podpísali sovietsko-čínsku zmluvu o spoločných výskumoch v oblasti
vedy a techniky
- žiadal vodca čínskych komunistov Mao Ce-tung vo svojich smerniciach
k tzv. pracovným metódam propagáciu permanentnej revolúcie
- stal sa William OďRee z Boston Bruins prvým černošským hráčom
kanadsko-americkej národnej hokejovej ligy NHL
- dohodli sa Izrael a Jordánsko na vytvorení demilitarizovanej zóny
na vrchu Scopus pri Jeruzaleme


1963
- zomrel britský politik, ekonóm a verejný činiteľ HUGH TODD NAYLOR
GAITSKELL, predstaviteľ pravicového krídla labouristickej strany.
Narodil sa roku 1906
- urýchlila adenská rada ministrov na čele s Bajúmím na britský
nátlak pripojenie k Juhoarabskej federácii


1968
- vymenovali Sadika Aliho znovu za generálneho tajomníka strany
Indický národný kongres
- dohodli sa USA a ZSSR na návrhu textu zmluvy o zákaze skúšok
atómových zbraní
- oznámili zloženie novej rakúskej vlády
- vzdal sa trojčlenný výbor pre jemenskú otázku úsilia zmieriť názory
monarchistov a republikánov
- obnovili v Ženeve rokovanie výboru 18 štátov pre odzbrojenie,
pričom delegácie USA a ZSSR predložili text návrhu zmluvy o nešírení
jadrových zbraní (vrátane článku tri o medzinárodnej kontrole)
- vyhlásili izraelské okupačné armády v celej oblasti Gazy zákaz
denného a nočného vychádzania
- vyzval generálny tajomník OSN opätovne k zastaveniu amerického
bombardovania Vietnamskej demokratickej republiky
- reorganizovali marockú vládu, pričom ministrom vnútra zostal aj
naďalej generál Ufkir, ktorý bol zapletený do únosu opozičného vodcu
bin Barku

1973
- predniesol západonemecký spolkový kancelár Willy Brandt vládne
vyhlásenie venované najmä vnútropolitickým a hospodárskym otázkam,
pričom sa zaoberal aj vzťahmi s ČSSR


1978
- zatvorili v New Yorku pre veľké finančné straty najväčšie kino
sveta Radio City Music Hall
- zrútil sa v blízkosti indického Samastipuru (štát Bihár) most vo
výstavbe, pričom zahynulo 70 osôb a 25 bolo zranených
- schválila bolívijská vláda zákon o všeobecnej politickej amnestii


1983
- zomrel argentínsky politik a štátnik ARTURO UMBERTO ILLÍA. Narodil
sa roku 1900
- začalo sa v Moskve trojdňové 105. zasadnutie výkonného výboru RVHP,
pričom prerokovali aj plnenie dohôd, uznesení a záverov týkajúcich sa
spolupráce v sfére materiálnej oblasti a posúdili organizáciu
kooperovanej výroby vysokovýkonných strojov a zariadení,
elektronickej techniky a spoločného vývoja pokrokových technológií


1988
- uskutočnili sa voľby do miestnych správnych orgánov v 62
filipínskych provinciách, v ktorých zvíťazili kandidáti vládnucej
koalície na čele s Corazon Aqinovou, pričom predvolebné násilie si
vyžiadalo 136 obetí a druhá časť volieb v 11 provinciách sa
uskutočnila 1.-15.2.
- zrútilo sa lietadlo Il 18 na linke Peking-Čchung-čching v čínskej
provincii Sď-čchuan, pričom zahynulo 98 cestujúcich a 10-členná
posádka
- začala sa v novozélandskom Wellingtone 14-dňová konzultatívna
schôdza na vypracovanie režimu využívania nerastného bohatstva
Antarktídy s účasťou zástupcov 30 štátov, ktoré podpísali zmluvu
o Antarktíde
- vyrobil si istý Ind sandále z vlastnej kože a prešiel nimi Indickým
subkontinentom
- havarovalo lietadlo typu TU 154 na linke
Moskva-Krasnovodsk-Ašchabad so 127 cestujúcimi na palube, keď sa na
letisku v Krasnovodsku prevrátilo a rozlomilo, pričom 11 osôb zahynulo
- začala sa v Paríži štvordňová konferencia 75 nositeľov Nobelových
cien, ktorí rokovali o ekológii a odzbrojení, pričom prijali
záverečné komuniké
- potopila sa na rieke Niger osobná loď pri výjazde z prístavu
Yauri, pričom 75 osôb sa utopilo
- dohodli sa britskí liberáli a sociálni demokrati na zlúčení oboch
strán
- vetovali USA návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o dôraznom
odsúdení Izraela za ozbrojené akcie na libanonskom území
a terorizovanie libanonského civilného obyvateľstva, pričom Veľká
Británia sa hlasovania zdržala
- prevrhol sa preplnený čln s 60 pasažiermi do indickej rieky Gangy,
pričom 50 osôb sa utopilo

1993
- legalizoval izraelský parlament kontakty s Hnutím za oslobodenie
Palestíny, ktoré zakázala bývalá vláda Likudu
- začal v Mníchove vychádzať populárny spravodajský magazín Focus,
ktorý mal byť konkurenciou hamburského ľavicového týždenníka Der
Spiegel
- podali predstavitelia vládnej koalície oficiálny návrh na
kandidatúru Václava Havla na funkciu českého prezidenta
- zničila lavína dedinu v severovýchodnom Turecku, pričom zahynulo
najmenej 16 osôb

1998
- zvolili tesnou väčšinou v parlamente za premiéra Srbskej republiky
v Bosne prozápadného predsedu Nezávislých sociálnych demokratov
Milorada Dodika
- uskutočnili sa za sprísnených bezpečnostných opatrení v ruskej
republike Severné Osetsko voľby prezidenta, pričom spomedzi siedmich
kandidátov zvíťazil poslanec Štátnej dumy a bývalý významný
funkcionár KSSZ Alexander Dzasochov

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci
 2. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky
 3. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
 4. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov
 5. Investment Advisory Guide for Slovakia
 6. Jazdili sme na novom Volkswagene T-Cross!
 7. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka
 8. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019
 9. Máte pri čítaní „krátke ruky“? Vitajte vo svete štyridsiatnikov
 10. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali
 1. Vaše umenie bude hýbať Tatrami. Zapojte sa do súťaže ZSSK
 2. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci
 3. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky
 4. Recenze youtubera JeezyJ: jak dopadla autokamera Mio MiVue 785 ?
 5. Burza pracovných príležitostí opäť na Stavebnej fakulte STU
 6. Počet ochorení na rakovinu stále stúpa. Nepodceňujte prevenciu
 7. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
 8. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov
 9. Forum Prešov má platné stavebné povolenie a začína s výstavbou
 10. Slávnostná inaugurácia rektora a dekanov fakúlt EU v Bratislave
 1. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka 28 233
 2. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov 23 050
 3. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov 19 690
 4. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 16 085
 5. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky 15 280
 6. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci 11 578
 7. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019 9 292
 8. Prievidzská firma je malý zázrak. Uznáva ju americké letectvo 8 358
 9. Forum Prešov má platné stavebné povolenie a začína s výstavbou 6 774
 10. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali 6 212

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Mistrík odstúpil z prezidentského súboja, podporil Čaputovú

Mistríkovo rozhodnutie ocenil aj prezident Kiska a tiež podporil Čaputovú.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Toto by Čaputová nemala zahodiť

Po dvadsiatich rokoch môže prvé kolo vyhrať blok mimo Smeru a HZDS.

AUTO

Prichádza malé SUV Škoda Kamiq. Aké sú naše prvé dojmy?

Zaboduje priestorom aj bohatou výbavou.

Neprehliadnite tiež

Šefčovič požiadal o stretnutie s českým prezidentom Zemanom

Zeman Šefčovičovej žiadosti vyhovel. Stretnú sa v nedeľu v Lánoch.

Prezidentský kandidát Maroš Šefčovič.

V lesoparku na Furči miznú stromy. Košičanom sa to nepozdáva

Mestské lesy: V tejto lokalite prebieha obnova lesa.

Rakúsky novinár: Článok, o ktorom hovorí Fico, nevyšiel účelovo v deň volieb

Rakúsky novinár Konrad Kramar vysvetľuje, že viaceré tvrdenia Roberta Fica nesedia.

Výbor odporučil 29 kandidátov na Ústavný súd, traja neprišli

Neprítomnosť troch uchádzačov na vypočúvaní vyvolala vo výbore diskusiu.

Členovia Ústavnoprávneho výboru NR SR počas hlasovania po vypočutí kandidátov na post ústavného sudcu v Bratislave.