Historický kalendár na 22. januára

Svätý Vincent, diakon a mučeník, patrón viníc

1743
- stal sa bratislavským kanonikom Anton Révai

1778
- narodil sa v Rajci piarista, básnik a stredoškolský pedagóg PETER
ANDREJ HULJAK. Zomrel 17.8.1811

1818
- narodil sa v Hornej Strehovej študentský činiteľ PAVOL VOĽNOMIL
BARAŇAI. Zomrel 4.12.1839

1838
- bolo v Bratislave prvé generálne zhromaždenie
Bratislavsko-trnavskej železničnej spoločnosti, na ktorom poverili
Františka Otu Hieronymiho stavbou prvej konskej železnice v Uhorsku
a na Slovensku (Bratislava - Pezinok - Trnava)

1908
- narodil sa v Malej Frankovej politik, učiteľ, redaktor a publicista
PAVOL ČARNOGURSKÝ. Zomrel 27.12.1992
- zomrel v Prahe (Česko) prírodovedec, fyzik, technik a pedagóg KAROL
VÁCLAV ZENGER, vynálezca metódy získavania drahých kovov
elektrolýzou, konštruktér fyzikálnych prístrojov a člen
Bratislavského lekársko-prírodovedného spolku. Narodil sa
17.12.1830

1913
- narodil sa v Mokrom Háji exilový básnik, redaktor a knihovník
Vatikánskej knižnice IGNÁC ZELENKA (pseudonym Eugen Vesnin),
organizátor slovenského kultúrneho života v Ríme a zakladateľ
tamojšieho Ústredia sociálnej starostlivosti o slovenských
utečencov. Zomrel 12.6.1983

1918
- vyvrcholil generálny štrajk v Rakúsko-Uhorsku

1923
- narodil sa v Košiciach operný spevák (barytón) MIROSLAV HÁJEK.
Zomrel 16.11.1982

1928
- narodila sa v Bratislave-Lamači herečka ELENA KLEISOVÁ, bývala
členka Štátneho divadla v Košiciach
- vznikol nový Dobrovoľný hasičský zbor v Malých Brestovanoch
a Spišskom Podhradí
1938
- uviedlo SND premiéru inscenácie Veľkomožní páni od Ivana Stodolu

1943
- narodila sa ANNA NECPÁLOVÁ, členka Slovenskej spoločnosti
prekladateľov odbornej literatúry
- narodil sa v Bratislave geodet a odborný publicista JURAJ KADLIC,
ktorý sa zaslúžil o rozvoj automatizovaného spracúvania údajov
katastra nehnuteľností
- narodila sa v Bratislave sochárka a keramička IVICA LANGEROVÁ,
členka Gerulaty

1968
- začalo sa v Bratislave dvojdňové zasadnutie ÚV KSS, ktoré rokovalo
o hospodárskom pláne na rok 1968 a januárovom zasadnutí ÚV KSČ,
pričom plénum ÚV KSS zvolilo Vasila Biľaka za prvého tajomníka

1973
- zomrel v Bratislave lekár-farmakológ, vysokoškolský pedagóg
a odborný publicista FRANTIŠEK SELECKÝ, budovateľ prvého
a najväčšieho farmakologického pracoviska na Slovensku a predseda
Slovenskej farmakologickej spoločnosti. Narodil sa 30.9.1919

1988
- prerokovalo Predsedníctvo ÚV KSČ plnenie programu zvýšenia
ekonomickej účinnosti mzdových sústav, komplex opatrení na
zabezpečenie úloh 8. 5RP, posilnenie rovnovážnych tendencií
v ekonomike a palivovo-energetickú situáciu

-------------------------------------------------------------

1528
- vyhlásilo Francúzsko a Anglicko vojnu Svätej ríši rímskej nemeckého
národa cisára Karola V.

1788
- narodil sa britský básnik GEORGE GORDON NOEL LORD BYRON, ktorý
svojím dielom výrazne ovplyvnil literárny romantizmus v Európe.
Zomrel roku 1824

1863
- narodil sa sovietsky akademik a metalurg MICHAIL ALEXANDROVIČ
PAVLOV, ktorý sa zaoberal štúdiom procesov výroby železa vo vysokej
peci. Zomrel roku 1958
- vypuklo v poľskom kráľovstve (Kongresovke) januárové povstanie,
avšak aj túto vzburu poľských vlastencov (podobne ako varšavské
povstanie proti ruskej nadvláde z roku 1830) krvavo potlačili, pričom
išlo o posledný pokus Poľska v 19. storočí oslobodiť sa spod ruskej
nadvlády a zriadiť poľský národný štát - Rusi v reakcii na povstanie
zrušili dovtedy existujúcu poľskú samosprávu, vodcov povstania
popravili, množstvo vlastencov odvliekli na Sibír a začala sa
uplatňovať tvrdá rusifikácia

1873
- narodil sa český violončelista OTTO BERGER. Zomrel roku 1897

1878
- narodil sa srbský sochár TOMA ROSANDIČ. Zomrel roku 1958

1883
- narodil sa český maliar a významný predstaviteľ avantgardnej
generácie VINCENC BENEŠ. Zomrel roku 1979
- založili v Berlíne prvú nemeckú organizáciu Kresťanského združenia
mladých mužov (YMCA), ktorá vznikla v roku 1855 v Paríži
a rozhodujúcu rolu hrá jej ústredie v USA
- narodil sa český básnik, dramatik, pedagóg, prekladateľ a kultúrny
publicista JILJÍ VRATISLAV JAHN. Zomrel roku 1902

1888
- narodil sa český herec FRANTIŠEK ROLAND. Zomrel roku 1967
- vyšiel prvý zošit Ottovho náučného slovníka
- narodil sa český maliar ADOLF TRÄGER. Zomrel roku 1965

1893
- narodil sa český básnik, prozaik, filmový dramaturg a publicista
MICHAL MAREŠ (vlastným menom Josef Mareš). Zomrel roku 1971

1898
- narodil sa český pedagóg a huslista JAROSLAV PEKELSKÝ. Zomrel roku
1978
- narodil sa filmový a divadelný režisér, teoretik, publicista,
scenárista, výtvarník a pedagóg SERGEJ MICHAJLOVIČ EJZENŠTEJN, klasik
sovietskej filmovej réžie. Zomrel roku 1948

1903
- schválil americký Senát Hayovu-Herránovu zmluvu o výstavbe
Panamského prieplavu, predloženú prezidentom Theodorom Rooseveltom,
podľa ktorej Kolumbia odstúpila USA územie určené na stavbu
a priznala im v tejto oblasti právo kontroly, prieplavové pásmo malo
byť neutrálne a schválením zmluvy sa zároveň skončil závažný
politický konflikt medzi dvoma projektmi stavby prieplavu (na území
Panamy a Nikaraguy)

1908
- narodil sa ruský akademik a fyzik LEV DAVIDOVIČ LANDAU, ktorý sa
venoval fyzike pevných látok a nízkych teplôt, laureát Nobelovej ceny
(1962) za priekopnícke teórie v oblasti nízkych teplôt a špeciálne
kvapalného hélia. Zomrel roku 1968
- narodila sa sovietska komunistická a verejná činiteľka NINA
VASILIEVNA POPOVOVÁ

1918
- konala sa v Prahe najväčšia protivojnová demonštrácia v rámci
januárového generálneho štrajku
- vytvorila v Kyjeve protiboľševicky a nacionalisticky ladená
Centrálna rada Ukrajinskú ľudovú republiku
- obsadili Japonci sibírsky prístav Vladivostok

1938
- uskutočnila sa v Princetone (štát New Jersey) premiéra hry Naše
mestečko amerického dramatika Thorntona Wildera, odohrávajúca sa
v Groverďs Corners (New Hampshire), ktorá zožala veľký úspech
a autor za ňu dostal Pulitzerovu cenu

1943
- odkázal nemecký nacistický diktátor Adolf Hitler prostredníctvom
rozhlasu 6. armáde obkľúčenej v Stalingrade, že jej kapitulácia je
vylúčená
- zbavili Hjalmara Schachta funkcie nemeckého ríšskeho ministra
financií
- narodil sa český textár modernej populárnej hudby JIŘÍ ŠTAIDL,
spoluzakladateľ divadla Apollo. Zomrel roku 1973
- oslobodili Spojenci oblasť Papuy Novej Guiney
- vyšiel román Vojnový pilot slávneho francúzskeho spisovateľa
Antoina de Saint-Exupéryho

1948
- zavraždili pracovníka kubánskeho, robotníckeho a odborového hnutia
JESÚSA MENÉNDEZA LARRONDA. Narodil sa roku 1911
- začali rokovať Francúzsko, Taliansko a Veľká Británia o užšej
hospodárskej spolupráci


1953
- narodil sa český lekár a politik PETR ČERMÁK

1963
- podpísali v sídle francúzskeho prezidenta, v parížskom Elyzejskom
paláci, prezident Francúzska Charles de Gaulle a západonemecký
spolkový kancelár Konrad Adenauer zmluvu o spolupráci, podľa ktorej
mali obe krajiny úzko kooperovať nielen v bezpečnostných, ale aj
ekonomických a kultúrnych otázkach a urovnanie stáročnej
francúzsko-nemeckej rivality malo pritom byť, podľa de Gaullových
predstáv, základom budúcej európskej federácie, čo vyvolalo
znepokojenie vo Veľkej Británii a USA

1968
- zadržali severokórejské pohraničné člny vo svojich pobrežných
vodách americkú prieskumnú loď Pueblo, pričom zajali všetkých 83
členov posádky (prepustili ich až v decembri)
- začala sa v nigerskom meste Niamey trojdňová konferencia hláv
štátov Spoločnej africko-malgašskej organizácie (OCAM) združujúcej 14
bývalých francúzskych kolónií, pričom hlavným výsledkom rokovania
bola dohoda o užšej hospodárskej spolupráci a nadviazanie stykov
s EHS
- vypustili USA kozmické teleso Apollo 5
- stali sa podľa oznámenia najsevernejšie oblasti južného Vietnamu
znovu dejiskom urputných bojov síl NFO s americkými expedičnými
a saigonskými vládnymi jednotkami, pričom najväčšie zrážky hlásili
z priestoru Khe-sanh

1973
- havarovalo pri pristávaní na letisku v nigérijskom meste Kano
jordánske dopravné lietadlo Boeing 707, na ktorého palube zahynulo
192 osôb (pútnikov vracajúcich sa z Mekky)
- legalizoval Najvyšší súd USA umelé prerušenie tehotenstva
v určitých prípadoch
- zomrel politik a štátnik LYNDON BAINES JOHNSON, 36. americký
prezident. Narodil sa roku 1908
- porazil George Foreman v zápase o titul majstra sveta v boxe
v ťažkej váhy Joea Fraziera

1978
- poskytla NSR pôžičku Somálsku vo výške 25 miliónov mariek, pričom
Etiópia vyzvala západonemeckého veľvyslanca H. CH. Lankesa opustiť do
24 hodín krajinu

1983
- obnovilo izraelské letectvo provokačné prelety nad libanonským
územím (najmä na juhu krajiny)

1988
- začala sa vo Viedni piata etapa následnej schôdzky Konferencie
o európskej bezpečnosti a spolupráci v Európe
- začal sa trojdňový 31. zjazd Španielskej robotníckej socialistickej
strany (PSOE), na ktorom zvolili Felipe Gonzálesa Márqueza znovu za
generálneho tajomníka
- navrhla na rokovaní v Ženeve o strategických a kozmických zbraniach
americká delegácia zmluvu medzi USA a ZSSR o niektorých opatreniach
napomáhajúcich rozvíjanie budúcej strategickej obrany proti
balistickým raketám, ktorá nesmerovala k zabezpečeniu strategickej
rovnováhy potrebnej na realizáciu 50-percentného zníženia
strategických jadrových zbraní
- podpísali v Paríži francúzsky prezident Francois Mitterrand
a západonemecký kancelár Helmut Kohl protokol o vytvorení spoločnej
Rady obrany a bezpečnosti, ktorá mala prispieť k rozšíreniu vojenskej
spolupráce medzi oboma krajinami
- zastrelilo v parku indického mesta Barnále (Pandžáb) komando
sikhských teroristov 15 osôb
- skončil sa jubilejný desiaty ročník Rallye Paríž-Dakar v kategórii
automobilov víťazstvom fínskeho tímu Juha Kankkunen/Juha Piironen
a v kategórii motocyklov Taliana Eddyho Orioliho - preteky, ktorých
11.700 kilometrov dlhá trasa viedla prevažne severoafrickou púšťou,
však poznamenala mimoriadna tragédia, keď autá a motocykle zabili
šesť osôb (vrátane dvoch detí)
- stal sa po odstúpení korupčným škandálom skompromitovaného
moslimského politika Hamdiju Pozderača zástupcom Bosny a Hercegoviny
v juhoslovanskom štátnom prezídiu zväzový minister zahraničných vecí
Raif Dizdarevič
- knokautoval vo štvrtom kole majster sveta v boxe v ťažkej váhe Mike
Tyson predchádzajúceho šampióna Larryho Holmesa

1993
- dospeli rakúsky spolkový kancelár Franz Vranitzky a minister
zahraničných vecí Alois Mock k dohode o 13 bodoch, ktoré mali slúžiť
ako základ prístupových rokovaní krajiny s Európskou úniou
- začala chorvátska armáda ofenzívu proti jednotkám Srbov severne
a severovýchodne od Zadaru, pričom Republika srbská Krajina požiadala
Juhosláviu o pomoc
- uskutočnila sa v bieloruskom Minsku vrcholná schôdzka Spoločenstva
nezávislých štátov, pričom schválili Chartu úzkej hospodárskej
a politickej spolupráce, ktorú však Moldavsko, Turkménsko a Ukrajina
odmietli podpísať

1998
- priznal známy americký terorista Theodor Kaczynski, nazývaný
Unabomber, svoju vinu v rámci dohody všetkých strán v súdnom procese,
ktorá ho ušetrila od trestu smrti a odsúdili ho na doživotný trest
odňatia slobody bez možnosti podmienečného prepustenia
- zatkli americkí príslušníci Stabilizačných síl SFOR v okolí
bosnianskeho mesta Bijelina srbského vojnového zločinca Gorana
Jelišiča, ktorého meno od roku 1995 figurovalo na zozname osôb
hľadaných haagskym Medzinárodným súdnym tribunálom pre vojnové
zločiny v bývalej Juhoslávii
- zomrel vo veku 77 rokov americký herec JACK LORD, ktorý sa
preslávil najmä postavou detektíva Steva McGaretta v kriminálnom
seriáli Hawaii Five-0. Narodil sa pravdepodobne roku 1930
- sprístupnil Vatikán časti svojich archívov o inkvizícii historikom.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci
 2. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky
 3. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov
 4. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
 5. Investment Advisory Guide for Slovakia
 6. Jazdili sme na novom Volkswagene T-Cross!
 7. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka
 8. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019
 9. Máte pri čítaní „krátke ruky“? Vitajte vo svete štyridsiatnikov
 10. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali
 1. Vaše umenie bude hýbať Tatrami. Zapojte sa do súťaže ZSSK
 2. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci
 3. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky
 4. Recenze youtubera JeezyJ: jak dopadla autokamera Mio MiVue 785 ?
 5. Burza pracovných príležitostí opäť na Stavebnej fakulte STU
 6. Počet ochorení na rakovinu stále stúpa. Nepodceňujte prevenciu
 7. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
 8. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov
 9. Forum Prešov má platné stavebné povolenie a začína s výstavbou
 10. Slávnostná inaugurácia rektora a dekanov fakúlt EU v Bratislave
 1. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov 24 157
 2. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov 20 310
 3. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci 16 436
 4. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky 16 418
 5. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 15 925
 6. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka 15 119
 7. Forum Prešov má platné stavebné povolenie a začína s výstavbou 6 826
 8. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019 6 702
 9. Prievidzská firma je malý zázrak. Uznáva ju americké letectvo 6 203
 10. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali 5 504

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Mistrík odstúpil z prezidentského súboja, podporil Čaputovú

Mistríkovo rozhodnutie ocenil aj prezident Kiska a tiež podporil Čaputovú.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Toto by Čaputová nemala zahodiť

Po dvadsiatich rokoch môže prvé kolo vyhrať blok mimo Smeru a HZDS.

AUTO

Prichádza malé SUV Škoda Kamiq. Aké sú naše prvé dojmy?

Zaboduje priestorom aj bohatou výbavou.

Neprehliadnite tiež

Na Staničnom námestí, ktoré je kľúčovým pre jeho blízkosť k autobusovej a železničnej stanici, rekonštruujú 5 nástupíšť.
Kandidáti na prezidenta Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič.
Andrej Danko.

Dubačová chce odstrániť nezrovnalosti zo zákona o odpadoch

Poslankyňa chce napomôcť k efektívnejšiemu zberu a výkupu vyhradených druhov odpadu.

Viera Dubačová

Slováci sú pri ochrane osobných údajov nedôslední

Až tretina Slovákov si pri inštalovaní aplikácie do telefónu nechráni osobné údaje.

Ilustracna foto.