Historický kalendár na 22. januára

Svätý Vincent, diakon a mučeník, patrón viníc

1743
- stal sa bratislavským kanonikom Anton Révai

1778
- narodil sa v Rajci piarista, básnik a stredoškolský pedagóg PETER
ANDREJ HULJAK. Zomrel 17.8.1811

1818
- narodil sa v Hornej Strehovej študentský činiteľ PAVOL VOĽNOMIL
BARAŇAI. Zomrel 4.12.1839

1838
- bolo v Bratislave prvé generálne zhromaždenie
Bratislavsko-trnavskej železničnej spoločnosti, na ktorom poverili
Františka Otu Hieronymiho stavbou prvej konskej železnice v Uhorsku
a na Slovensku (Bratislava - Pezinok - Trnava)

1908
- narodil sa v Malej Frankovej politik, učiteľ, redaktor a publicista
PAVOL ČARNOGURSKÝ. Zomrel 27.12.1992
- zomrel v Prahe (Česko) prírodovedec, fyzik, technik a pedagóg KAROL
VÁCLAV ZENGER, vynálezca metódy získavania drahých kovov
elektrolýzou, konštruktér fyzikálnych prístrojov a člen
Bratislavského lekársko-prírodovedného spolku. Narodil sa
17.12.1830

1913
- narodil sa v Mokrom Háji exilový básnik, redaktor a knihovník
Vatikánskej knižnice IGNÁC ZELENKA (pseudonym Eugen Vesnin),
organizátor slovenského kultúrneho života v Ríme a zakladateľ
tamojšieho Ústredia sociálnej starostlivosti o slovenských
utečencov. Zomrel 12.6.1983

1918
- vyvrcholil generálny štrajk v Rakúsko-Uhorsku

1923
- narodil sa v Košiciach operný spevák (barytón) MIROSLAV HÁJEK.
Zomrel 16.11.1982

1928
- narodila sa v Bratislave-Lamači herečka ELENA KLEISOVÁ, bývala
členka Štátneho divadla v Košiciach
- vznikol nový Dobrovoľný hasičský zbor v Malých Brestovanoch
a Spišskom Podhradí
1938
- uviedlo SND premiéru inscenácie Veľkomožní páni od Ivana Stodolu

1943
- narodila sa ANNA NECPÁLOVÁ, členka Slovenskej spoločnosti
prekladateľov odbornej literatúry
- narodil sa v Bratislave geodet a odborný publicista JURAJ KADLIC,
ktorý sa zaslúžil o rozvoj automatizovaného spracúvania údajov
katastra nehnuteľností
- narodila sa v Bratislave sochárka a keramička IVICA LANGEROVÁ,
členka Gerulaty

1968
- začalo sa v Bratislave dvojdňové zasadnutie ÚV KSS, ktoré rokovalo
o hospodárskom pláne na rok 1968 a januárovom zasadnutí ÚV KSČ,
pričom plénum ÚV KSS zvolilo Vasila Biľaka za prvého tajomníka

1973
- zomrel v Bratislave lekár-farmakológ, vysokoškolský pedagóg
a odborný publicista FRANTIŠEK SELECKÝ, budovateľ prvého
a najväčšieho farmakologického pracoviska na Slovensku a predseda
Slovenskej farmakologickej spoločnosti. Narodil sa 30.9.1919

1988
- prerokovalo Predsedníctvo ÚV KSČ plnenie programu zvýšenia
ekonomickej účinnosti mzdových sústav, komplex opatrení na
zabezpečenie úloh 8. 5RP, posilnenie rovnovážnych tendencií
v ekonomike a palivovo-energetickú situáciu

-------------------------------------------------------------

1528
- vyhlásilo Francúzsko a Anglicko vojnu Svätej ríši rímskej nemeckého
národa cisára Karola V.

1788
- narodil sa britský básnik GEORGE GORDON NOEL LORD BYRON, ktorý
svojím dielom výrazne ovplyvnil literárny romantizmus v Európe.
Zomrel roku 1824

1863
- narodil sa sovietsky akademik a metalurg MICHAIL ALEXANDROVIČ
PAVLOV, ktorý sa zaoberal štúdiom procesov výroby železa vo vysokej
peci. Zomrel roku 1958
- vypuklo v poľskom kráľovstve (Kongresovke) januárové povstanie,
avšak aj túto vzburu poľských vlastencov (podobne ako varšavské
povstanie proti ruskej nadvláde z roku 1830) krvavo potlačili, pričom
išlo o posledný pokus Poľska v 19. storočí oslobodiť sa spod ruskej
nadvlády a zriadiť poľský národný štát - Rusi v reakcii na povstanie
zrušili dovtedy existujúcu poľskú samosprávu, vodcov povstania
popravili, množstvo vlastencov odvliekli na Sibír a začala sa
uplatňovať tvrdá rusifikácia

1873
- narodil sa český violončelista OTTO BERGER. Zomrel roku 1897

1878
- narodil sa srbský sochár TOMA ROSANDIČ. Zomrel roku 1958

1883
- narodil sa český maliar a významný predstaviteľ avantgardnej
generácie VINCENC BENEŠ. Zomrel roku 1979
- založili v Berlíne prvú nemeckú organizáciu Kresťanského združenia
mladých mužov (YMCA), ktorá vznikla v roku 1855 v Paríži
a rozhodujúcu rolu hrá jej ústredie v USA
- narodil sa český básnik, dramatik, pedagóg, prekladateľ a kultúrny
publicista JILJÍ VRATISLAV JAHN. Zomrel roku 1902

1888
- narodil sa český herec FRANTIŠEK ROLAND. Zomrel roku 1967
- vyšiel prvý zošit Ottovho náučného slovníka
- narodil sa český maliar ADOLF TRÄGER. Zomrel roku 1965

1893
- narodil sa český básnik, prozaik, filmový dramaturg a publicista
MICHAL MAREŠ (vlastným menom Josef Mareš). Zomrel roku 1971

1898
- narodil sa český pedagóg a huslista JAROSLAV PEKELSKÝ. Zomrel roku
1978
- narodil sa filmový a divadelný režisér, teoretik, publicista,
scenárista, výtvarník a pedagóg SERGEJ MICHAJLOVIČ EJZENŠTEJN, klasik
sovietskej filmovej réžie. Zomrel roku 1948

1903
- schválil americký Senát Hayovu-Herránovu zmluvu o výstavbe
Panamského prieplavu, predloženú prezidentom Theodorom Rooseveltom,
podľa ktorej Kolumbia odstúpila USA územie určené na stavbu
a priznala im v tejto oblasti právo kontroly, prieplavové pásmo malo
byť neutrálne a schválením zmluvy sa zároveň skončil závažný
politický konflikt medzi dvoma projektmi stavby prieplavu (na území
Panamy a Nikaraguy)

1908
- narodil sa ruský akademik a fyzik LEV DAVIDOVIČ LANDAU, ktorý sa
venoval fyzike pevných látok a nízkych teplôt, laureát Nobelovej ceny
(1962) za priekopnícke teórie v oblasti nízkych teplôt a špeciálne
kvapalného hélia. Zomrel roku 1968
- narodila sa sovietska komunistická a verejná činiteľka NINA
VASILIEVNA POPOVOVÁ

1918
- konala sa v Prahe najväčšia protivojnová demonštrácia v rámci
januárového generálneho štrajku
- vytvorila v Kyjeve protiboľševicky a nacionalisticky ladená
Centrálna rada Ukrajinskú ľudovú republiku
- obsadili Japonci sibírsky prístav Vladivostok

1938
- uskutočnila sa v Princetone (štát New Jersey) premiéra hry Naše
mestečko amerického dramatika Thorntona Wildera, odohrávajúca sa
v Groverďs Corners (New Hampshire), ktorá zožala veľký úspech
a autor za ňu dostal Pulitzerovu cenu

1943
- odkázal nemecký nacistický diktátor Adolf Hitler prostredníctvom
rozhlasu 6. armáde obkľúčenej v Stalingrade, že jej kapitulácia je
vylúčená
- zbavili Hjalmara Schachta funkcie nemeckého ríšskeho ministra
financií
- narodil sa český textár modernej populárnej hudby JIŘÍ ŠTAIDL,
spoluzakladateľ divadla Apollo. Zomrel roku 1973
- oslobodili Spojenci oblasť Papuy Novej Guiney
- vyšiel román Vojnový pilot slávneho francúzskeho spisovateľa
Antoina de Saint-Exupéryho

1948
- zavraždili pracovníka kubánskeho, robotníckeho a odborového hnutia
JESÚSA MENÉNDEZA LARRONDA. Narodil sa roku 1911
- začali rokovať Francúzsko, Taliansko a Veľká Británia o užšej
hospodárskej spolupráci


1953
- narodil sa český lekár a politik PETR ČERMÁK

1963
- podpísali v sídle francúzskeho prezidenta, v parížskom Elyzejskom
paláci, prezident Francúzska Charles de Gaulle a západonemecký
spolkový kancelár Konrad Adenauer zmluvu o spolupráci, podľa ktorej
mali obe krajiny úzko kooperovať nielen v bezpečnostných, ale aj
ekonomických a kultúrnych otázkach a urovnanie stáročnej
francúzsko-nemeckej rivality malo pritom byť, podľa de Gaullových
predstáv, základom budúcej európskej federácie, čo vyvolalo
znepokojenie vo Veľkej Británii a USA

1968
- zadržali severokórejské pohraničné člny vo svojich pobrežných
vodách americkú prieskumnú loď Pueblo, pričom zajali všetkých 83
členov posádky (prepustili ich až v decembri)
- začala sa v nigerskom meste Niamey trojdňová konferencia hláv
štátov Spoločnej africko-malgašskej organizácie (OCAM) združujúcej 14
bývalých francúzskych kolónií, pričom hlavným výsledkom rokovania
bola dohoda o užšej hospodárskej spolupráci a nadviazanie stykov
s EHS
- vypustili USA kozmické teleso Apollo 5
- stali sa podľa oznámenia najsevernejšie oblasti južného Vietnamu
znovu dejiskom urputných bojov síl NFO s americkými expedičnými
a saigonskými vládnymi jednotkami, pričom najväčšie zrážky hlásili
z priestoru Khe-sanh

1973
- havarovalo pri pristávaní na letisku v nigérijskom meste Kano
jordánske dopravné lietadlo Boeing 707, na ktorého palube zahynulo
192 osôb (pútnikov vracajúcich sa z Mekky)
- legalizoval Najvyšší súd USA umelé prerušenie tehotenstva
v určitých prípadoch
- zomrel politik a štátnik LYNDON BAINES JOHNSON, 36. americký
prezident. Narodil sa roku 1908
- porazil George Foreman v zápase o titul majstra sveta v boxe
v ťažkej váhy Joea Fraziera

1978
- poskytla NSR pôžičku Somálsku vo výške 25 miliónov mariek, pričom
Etiópia vyzvala západonemeckého veľvyslanca H. CH. Lankesa opustiť do
24 hodín krajinu

1983
- obnovilo izraelské letectvo provokačné prelety nad libanonským
územím (najmä na juhu krajiny)

1988
- začala sa vo Viedni piata etapa následnej schôdzky Konferencie
o európskej bezpečnosti a spolupráci v Európe
- začal sa trojdňový 31. zjazd Španielskej robotníckej socialistickej
strany (PSOE), na ktorom zvolili Felipe Gonzálesa Márqueza znovu za
generálneho tajomníka
- navrhla na rokovaní v Ženeve o strategických a kozmických zbraniach
americká delegácia zmluvu medzi USA a ZSSR o niektorých opatreniach
napomáhajúcich rozvíjanie budúcej strategickej obrany proti
balistickým raketám, ktorá nesmerovala k zabezpečeniu strategickej
rovnováhy potrebnej na realizáciu 50-percentného zníženia
strategických jadrových zbraní
- podpísali v Paríži francúzsky prezident Francois Mitterrand
a západonemecký kancelár Helmut Kohl protokol o vytvorení spoločnej
Rady obrany a bezpečnosti, ktorá mala prispieť k rozšíreniu vojenskej
spolupráce medzi oboma krajinami
- zastrelilo v parku indického mesta Barnále (Pandžáb) komando
sikhských teroristov 15 osôb
- skončil sa jubilejný desiaty ročník Rallye Paríž-Dakar v kategórii
automobilov víťazstvom fínskeho tímu Juha Kankkunen/Juha Piironen
a v kategórii motocyklov Taliana Eddyho Orioliho - preteky, ktorých
11.700 kilometrov dlhá trasa viedla prevažne severoafrickou púšťou,
však poznamenala mimoriadna tragédia, keď autá a motocykle zabili
šesť osôb (vrátane dvoch detí)
- stal sa po odstúpení korupčným škandálom skompromitovaného
moslimského politika Hamdiju Pozderača zástupcom Bosny a Hercegoviny
v juhoslovanskom štátnom prezídiu zväzový minister zahraničných vecí
Raif Dizdarevič
- knokautoval vo štvrtom kole majster sveta v boxe v ťažkej váhe Mike
Tyson predchádzajúceho šampióna Larryho Holmesa

1993
- dospeli rakúsky spolkový kancelár Franz Vranitzky a minister
zahraničných vecí Alois Mock k dohode o 13 bodoch, ktoré mali slúžiť
ako základ prístupových rokovaní krajiny s Európskou úniou
- začala chorvátska armáda ofenzívu proti jednotkám Srbov severne
a severovýchodne od Zadaru, pričom Republika srbská Krajina požiadala
Juhosláviu o pomoc
- uskutočnila sa v bieloruskom Minsku vrcholná schôdzka Spoločenstva
nezávislých štátov, pričom schválili Chartu úzkej hospodárskej
a politickej spolupráce, ktorú však Moldavsko, Turkménsko a Ukrajina
odmietli podpísať

1998
- priznal známy americký terorista Theodor Kaczynski, nazývaný
Unabomber, svoju vinu v rámci dohody všetkých strán v súdnom procese,
ktorá ho ušetrila od trestu smrti a odsúdili ho na doživotný trest
odňatia slobody bez možnosti podmienečného prepustenia
- zatkli americkí príslušníci Stabilizačných síl SFOR v okolí
bosnianskeho mesta Bijelina srbského vojnového zločinca Gorana
Jelišiča, ktorého meno od roku 1995 figurovalo na zozname osôb
hľadaných haagskym Medzinárodným súdnym tribunálom pre vojnové
zločiny v bývalej Juhoslávii
- zomrel vo veku 77 rokov americký herec JACK LORD, ktorý sa
preslávil najmä postavou detektíva Steva McGaretta v kriminálnom
seriáli Hawaii Five-0. Narodil sa pravdepodobne roku 1930
- sprístupnil Vatikán časti svojich archívov o inkvizícii historikom.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Nestíhate nakupovať darčeky?
 2. Venujte na Vianoce darček plný informácií!
 3. Vzťah k seniorom chce zmeniť výzvou
 4. Bangkok, Phuket, pláže, chrámy: Za 13 dní to naj z Thajska
 5. Brzdia vás technické výpadky vo výrobe?
 6. Pracoval som v mekáči a vydržal tri dni. Hranolky sú prekliatie
 7. Na čo dbať pri výbere nehnuteľnosti? Tu je niekoľko rád
 8. Mobil banking VÚB opäť bližšie k najlepšej bankovej aplikácii
 9. Objavte novinku s duálnym účinkom proti starnutiu pleti
 10. Tip na výlet: Prechádzka tokajskými vinicami a biele tigre
 1. Nestíhate nakupovať darčeky?
 2. Riešenie kolízií áut - exkluzivní autokamera MiVue 766 WiFi
 3. Venujte na Vianoce darček plný informácií!
 4. Problém s darčekom? 10 perfektných tipov na Vianočné darčeky!
 5. Slovensko bude vo svete reprezentovať projekt Zachráň včely
 6. Vzťah k seniorom chce zmeniť výzvou
 7. Bangkok, Phuket, pláže, chrámy: Za 13 dní to naj z Thajska
 8. Moderný hotel, kde sa cítite ako doma
 9. Vedecká rada k 80. výročiu SvF STU v Bratislave
 10. Stavebná fakulta STU má učebňu na 3D tlač a virtuálnu realitu
 1. Pracoval som v mekáči a vydržal tri dni. Hranolky sú prekliatie 65 583
 2. Stíhame napredovať s technológiami? Môže už byť neskoro 17 716
 3. Tip na výlet: Prechádzka tokajskými vinicami a biele tigre 9 844
 4. Takto vyzerá miesto, odkiaľ k nám putuje slovenské hovädzie 9 844
 5. Bangkok, Phuket, pláže, chrámy: Za 13 dní to naj z Thajska 8 304
 6. First moment za skvelú cenu: Neapol, Capri, Pompeje, Ischia 6 733
 7. Slováci sa pripravujú o stovky až tisícky eur 5 811
 8. Kartou míňame viac. Čo by obchodníci mali vedieť o zákazníkoch 3 906
 9. Na čo dbať pri výbere nehnuteľnosti? Tu je niekoľko rád 3 709
 10. Geológ: recykláciu umelého kopca v Slnečniciach sledujeme denne 2 868

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Odborník: Máme dôkazy, že Mayovia zmizli zo dňa na deň

Slovák Milan Kováč hovorí o veľkom objave.

DOMOV

Kiska priniesol Bezákovi dar od pápeža Františka

Pápež odovzdal Kiskovi počas audiencie dar pre Bezáka.

PLUS

Dobrý rozhovor je sexy. Vo Viedni z neho vznikli tri svadby

Reportáž z večerov s neznámymi vo Viedni.

Neprehliadnite tiež

Zamestnanci rozkrádali U. S. Steel, súd ich musel oslobodiť

Zlodejov nasnímala kamera, no nebola inštalovaná v súlade so zákonom.

Rozhovor

V Košiciach sa bude rúbať menej stromov, sľubuje poslanec Rovinský

Z dlhoročného aktivistu je trojnásobný poslanec.

Z košických väzníc pôjde na sviatky domov iba päť väzňov

V Prešove sa teší na krátke stretnutie s rodinami až 48 odsúdených.

Slivenská: Niektorí ľudia mi tvrdili, že ženy do politiky nepatria

Medzi 41 mestskými košickými poslancami je iba 5 žien.

V Piešťanoch pochodovali čerti, pozrite si krampusov

Väčšina čertov prišla z Rakúska.