Historický kalendár na 22. januára

Svätý Vincent, diakon a mučeník, patrón viníc

1743
- stal sa bratislavským kanonikom Anton Révai

1778
- narodil sa v Rajci piarista, básnik a stredoškolský pedagóg PETER
ANDREJ HULJAK. Zomrel 17.8.1811

1818
- narodil sa v Hornej Strehovej študentský činiteľ PAVOL VOĽNOMIL
BARAŇAI. Zomrel 4.12.1839

1838
- bolo v Bratislave prvé generálne zhromaždenie
Bratislavsko-trnavskej železničnej spoločnosti, na ktorom poverili
Františka Otu Hieronymiho stavbou prvej konskej železnice v Uhorsku
a na Slovensku (Bratislava - Pezinok - Trnava)

1908
- narodil sa v Malej Frankovej politik, učiteľ, redaktor a publicista
PAVOL ČARNOGURSKÝ. Zomrel 27.12.1992
- zomrel v Prahe (Česko) prírodovedec, fyzik, technik a pedagóg KAROL
VÁCLAV ZENGER, vynálezca metódy získavania drahých kovov
elektrolýzou, konštruktér fyzikálnych prístrojov a člen
Bratislavského lekársko-prírodovedného spolku. Narodil sa
17.12.1830

1913
- narodil sa v Mokrom Háji exilový básnik, redaktor a knihovník
Vatikánskej knižnice IGNÁC ZELENKA (pseudonym Eugen Vesnin),
organizátor slovenského kultúrneho života v Ríme a zakladateľ
tamojšieho Ústredia sociálnej starostlivosti o slovenských
utečencov. Zomrel 12.6.1983

1918
- vyvrcholil generálny štrajk v Rakúsko-Uhorsku

1923
- narodil sa v Košiciach operný spevák (barytón) MIROSLAV HÁJEK.
Zomrel 16.11.1982

1928
- narodila sa v Bratislave-Lamači herečka ELENA KLEISOVÁ, bývala
členka Štátneho divadla v Košiciach
- vznikol nový Dobrovoľný hasičský zbor v Malých Brestovanoch
a Spišskom Podhradí
1938
- uviedlo SND premiéru inscenácie Veľkomožní páni od Ivana Stodolu

1943
- narodila sa ANNA NECPÁLOVÁ, členka Slovenskej spoločnosti
prekladateľov odbornej literatúry
- narodil sa v Bratislave geodet a odborný publicista JURAJ KADLIC,
ktorý sa zaslúžil o rozvoj automatizovaného spracúvania údajov
katastra nehnuteľností
- narodila sa v Bratislave sochárka a keramička IVICA LANGEROVÁ,
členka Gerulaty

1968
- začalo sa v Bratislave dvojdňové zasadnutie ÚV KSS, ktoré rokovalo
o hospodárskom pláne na rok 1968 a januárovom zasadnutí ÚV KSČ,
pričom plénum ÚV KSS zvolilo Vasila Biľaka za prvého tajomníka

1973
- zomrel v Bratislave lekár-farmakológ, vysokoškolský pedagóg
a odborný publicista FRANTIŠEK SELECKÝ, budovateľ prvého
a najväčšieho farmakologického pracoviska na Slovensku a predseda
Slovenskej farmakologickej spoločnosti. Narodil sa 30.9.1919

1988
- prerokovalo Predsedníctvo ÚV KSČ plnenie programu zvýšenia
ekonomickej účinnosti mzdových sústav, komplex opatrení na
zabezpečenie úloh 8. 5RP, posilnenie rovnovážnych tendencií
v ekonomike a palivovo-energetickú situáciu

-------------------------------------------------------------

1528
- vyhlásilo Francúzsko a Anglicko vojnu Svätej ríši rímskej nemeckého
národa cisára Karola V.

1788
- narodil sa britský básnik GEORGE GORDON NOEL LORD BYRON, ktorý
svojím dielom výrazne ovplyvnil literárny romantizmus v Európe.
Zomrel roku 1824

1863
- narodil sa sovietsky akademik a metalurg MICHAIL ALEXANDROVIČ
PAVLOV, ktorý sa zaoberal štúdiom procesov výroby železa vo vysokej
peci. Zomrel roku 1958
- vypuklo v poľskom kráľovstve (Kongresovke) januárové povstanie,
avšak aj túto vzburu poľských vlastencov (podobne ako varšavské
povstanie proti ruskej nadvláde z roku 1830) krvavo potlačili, pričom
išlo o posledný pokus Poľska v 19. storočí oslobodiť sa spod ruskej
nadvlády a zriadiť poľský národný štát - Rusi v reakcii na povstanie
zrušili dovtedy existujúcu poľskú samosprávu, vodcov povstania
popravili, množstvo vlastencov odvliekli na Sibír a začala sa
uplatňovať tvrdá rusifikácia

1873
- narodil sa český violončelista OTTO BERGER. Zomrel roku 1897

1878
- narodil sa srbský sochár TOMA ROSANDIČ. Zomrel roku 1958

1883
- narodil sa český maliar a významný predstaviteľ avantgardnej
generácie VINCENC BENEŠ. Zomrel roku 1979
- založili v Berlíne prvú nemeckú organizáciu Kresťanského združenia
mladých mužov (YMCA), ktorá vznikla v roku 1855 v Paríži
a rozhodujúcu rolu hrá jej ústredie v USA
- narodil sa český básnik, dramatik, pedagóg, prekladateľ a kultúrny
publicista JILJÍ VRATISLAV JAHN. Zomrel roku 1902

1888
- narodil sa český herec FRANTIŠEK ROLAND. Zomrel roku 1967
- vyšiel prvý zošit Ottovho náučného slovníka
- narodil sa český maliar ADOLF TRÄGER. Zomrel roku 1965

1893
- narodil sa český básnik, prozaik, filmový dramaturg a publicista
MICHAL MAREŠ (vlastným menom Josef Mareš). Zomrel roku 1971

1898
- narodil sa český pedagóg a huslista JAROSLAV PEKELSKÝ. Zomrel roku
1978
- narodil sa filmový a divadelný režisér, teoretik, publicista,
scenárista, výtvarník a pedagóg SERGEJ MICHAJLOVIČ EJZENŠTEJN, klasik
sovietskej filmovej réžie. Zomrel roku 1948

1903
- schválil americký Senát Hayovu-Herránovu zmluvu o výstavbe
Panamského prieplavu, predloženú prezidentom Theodorom Rooseveltom,
podľa ktorej Kolumbia odstúpila USA územie určené na stavbu
a priznala im v tejto oblasti právo kontroly, prieplavové pásmo malo
byť neutrálne a schválením zmluvy sa zároveň skončil závažný
politický konflikt medzi dvoma projektmi stavby prieplavu (na území
Panamy a Nikaraguy)

1908
- narodil sa ruský akademik a fyzik LEV DAVIDOVIČ LANDAU, ktorý sa
venoval fyzike pevných látok a nízkych teplôt, laureát Nobelovej ceny
(1962) za priekopnícke teórie v oblasti nízkych teplôt a špeciálne
kvapalného hélia. Zomrel roku 1968
- narodila sa sovietska komunistická a verejná činiteľka NINA
VASILIEVNA POPOVOVÁ

1918
- konala sa v Prahe najväčšia protivojnová demonštrácia v rámci
januárového generálneho štrajku
- vytvorila v Kyjeve protiboľševicky a nacionalisticky ladená
Centrálna rada Ukrajinskú ľudovú republiku
- obsadili Japonci sibírsky prístav Vladivostok

1938
- uskutočnila sa v Princetone (štát New Jersey) premiéra hry Naše
mestečko amerického dramatika Thorntona Wildera, odohrávajúca sa
v Groverďs Corners (New Hampshire), ktorá zožala veľký úspech
a autor za ňu dostal Pulitzerovu cenu

1943
- odkázal nemecký nacistický diktátor Adolf Hitler prostredníctvom
rozhlasu 6. armáde obkľúčenej v Stalingrade, že jej kapitulácia je
vylúčená
- zbavili Hjalmara Schachta funkcie nemeckého ríšskeho ministra
financií
- narodil sa český textár modernej populárnej hudby JIŘÍ ŠTAIDL,
spoluzakladateľ divadla Apollo. Zomrel roku 1973
- oslobodili Spojenci oblasť Papuy Novej Guiney
- vyšiel román Vojnový pilot slávneho francúzskeho spisovateľa
Antoina de Saint-Exupéryho

1948
- zavraždili pracovníka kubánskeho, robotníckeho a odborového hnutia
JESÚSA MENÉNDEZA LARRONDA. Narodil sa roku 1911
- začali rokovať Francúzsko, Taliansko a Veľká Británia o užšej
hospodárskej spolupráci


1953
- narodil sa český lekár a politik PETR ČERMÁK

1963
- podpísali v sídle francúzskeho prezidenta, v parížskom Elyzejskom
paláci, prezident Francúzska Charles de Gaulle a západonemecký
spolkový kancelár Konrad Adenauer zmluvu o spolupráci, podľa ktorej
mali obe krajiny úzko kooperovať nielen v bezpečnostných, ale aj
ekonomických a kultúrnych otázkach a urovnanie stáročnej
francúzsko-nemeckej rivality malo pritom byť, podľa de Gaullových
predstáv, základom budúcej európskej federácie, čo vyvolalo
znepokojenie vo Veľkej Británii a USA

1968
- zadržali severokórejské pohraničné člny vo svojich pobrežných
vodách americkú prieskumnú loď Pueblo, pričom zajali všetkých 83
členov posádky (prepustili ich až v decembri)
- začala sa v nigerskom meste Niamey trojdňová konferencia hláv
štátov Spoločnej africko-malgašskej organizácie (OCAM) združujúcej 14
bývalých francúzskych kolónií, pričom hlavným výsledkom rokovania
bola dohoda o užšej hospodárskej spolupráci a nadviazanie stykov
s EHS
- vypustili USA kozmické teleso Apollo 5
- stali sa podľa oznámenia najsevernejšie oblasti južného Vietnamu
znovu dejiskom urputných bojov síl NFO s americkými expedičnými
a saigonskými vládnymi jednotkami, pričom najväčšie zrážky hlásili
z priestoru Khe-sanh

1973
- havarovalo pri pristávaní na letisku v nigérijskom meste Kano
jordánske dopravné lietadlo Boeing 707, na ktorého palube zahynulo
192 osôb (pútnikov vracajúcich sa z Mekky)
- legalizoval Najvyšší súd USA umelé prerušenie tehotenstva
v určitých prípadoch
- zomrel politik a štátnik LYNDON BAINES JOHNSON, 36. americký
prezident. Narodil sa roku 1908
- porazil George Foreman v zápase o titul majstra sveta v boxe
v ťažkej váhy Joea Fraziera

1978
- poskytla NSR pôžičku Somálsku vo výške 25 miliónov mariek, pričom
Etiópia vyzvala západonemeckého veľvyslanca H. CH. Lankesa opustiť do
24 hodín krajinu

1983
- obnovilo izraelské letectvo provokačné prelety nad libanonským
územím (najmä na juhu krajiny)

1988
- začala sa vo Viedni piata etapa následnej schôdzky Konferencie
o európskej bezpečnosti a spolupráci v Európe
- začal sa trojdňový 31. zjazd Španielskej robotníckej socialistickej
strany (PSOE), na ktorom zvolili Felipe Gonzálesa Márqueza znovu za
generálneho tajomníka
- navrhla na rokovaní v Ženeve o strategických a kozmických zbraniach
americká delegácia zmluvu medzi USA a ZSSR o niektorých opatreniach
napomáhajúcich rozvíjanie budúcej strategickej obrany proti
balistickým raketám, ktorá nesmerovala k zabezpečeniu strategickej
rovnováhy potrebnej na realizáciu 50-percentného zníženia
strategických jadrových zbraní
- podpísali v Paríži francúzsky prezident Francois Mitterrand
a západonemecký kancelár Helmut Kohl protokol o vytvorení spoločnej
Rady obrany a bezpečnosti, ktorá mala prispieť k rozšíreniu vojenskej
spolupráce medzi oboma krajinami
- zastrelilo v parku indického mesta Barnále (Pandžáb) komando
sikhských teroristov 15 osôb
- skončil sa jubilejný desiaty ročník Rallye Paríž-Dakar v kategórii
automobilov víťazstvom fínskeho tímu Juha Kankkunen/Juha Piironen
a v kategórii motocyklov Taliana Eddyho Orioliho - preteky, ktorých
11.700 kilometrov dlhá trasa viedla prevažne severoafrickou púšťou,
však poznamenala mimoriadna tragédia, keď autá a motocykle zabili
šesť osôb (vrátane dvoch detí)
- stal sa po odstúpení korupčným škandálom skompromitovaného
moslimského politika Hamdiju Pozderača zástupcom Bosny a Hercegoviny
v juhoslovanskom štátnom prezídiu zväzový minister zahraničných vecí
Raif Dizdarevič
- knokautoval vo štvrtom kole majster sveta v boxe v ťažkej váhe Mike
Tyson predchádzajúceho šampióna Larryho Holmesa

1993
- dospeli rakúsky spolkový kancelár Franz Vranitzky a minister
zahraničných vecí Alois Mock k dohode o 13 bodoch, ktoré mali slúžiť
ako základ prístupových rokovaní krajiny s Európskou úniou
- začala chorvátska armáda ofenzívu proti jednotkám Srbov severne
a severovýchodne od Zadaru, pričom Republika srbská Krajina požiadala
Juhosláviu o pomoc
- uskutočnila sa v bieloruskom Minsku vrcholná schôdzka Spoločenstva
nezávislých štátov, pričom schválili Chartu úzkej hospodárskej
a politickej spolupráce, ktorú však Moldavsko, Turkménsko a Ukrajina
odmietli podpísať

1998
- priznal známy americký terorista Theodor Kaczynski, nazývaný
Unabomber, svoju vinu v rámci dohody všetkých strán v súdnom procese,
ktorá ho ušetrila od trestu smrti a odsúdili ho na doživotný trest
odňatia slobody bez možnosti podmienečného prepustenia
- zatkli americkí príslušníci Stabilizačných síl SFOR v okolí
bosnianskeho mesta Bijelina srbského vojnového zločinca Gorana
Jelišiča, ktorého meno od roku 1995 figurovalo na zozname osôb
hľadaných haagskym Medzinárodným súdnym tribunálom pre vojnové
zločiny v bývalej Juhoslávii
- zomrel vo veku 77 rokov americký herec JACK LORD, ktorý sa
preslávil najmä postavou detektíva Steva McGaretta v kriminálnom
seriáli Hawaii Five-0. Narodil sa pravdepodobne roku 1930
- sprístupnil Vatikán časti svojich archívov o inkvizícii historikom.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 4. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 6. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 7. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 2. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 3. Unverzita vyTVORená nápadmi študentov!
 4. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 7. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 8. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 9. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 10. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 9 486
 2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 3 765
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 3 089
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 794
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 532
 6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 523
 7. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 504
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 381
 9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 357
 10. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 976

Hlavné správy zo Sme.sk

KULTÚRA

Robert Roth: Filmom Nina som si musel posoliť rany

Film Nina hovorí o rozvode, v úlohe rodiča hrá on.

KOMENTÁRE

Ficovi nestačila porážka Danka, potreboval ho úplne zosmiešniť

Čo by Fico nesmel urobiť, ak by postupoval podľa ústavy.

KULTÚRA

Rodičia zlyhávajú a vinia dieťa. Film Nina je drsnejší ako horor

Nový slovenský film sa nechce páčiť.

Neprehliadnite tiež

Domov

Café Európa: Európska budúcnosť Česka a Slovenska

Aké je miesto Česka a Slovenska v Európskej únii? Sledujte diskusiu naživo.

Domov

Pápež posiela na Slovensko svojho kardinála, vykoná blahorečenie Titusa Zemana

Blahorečenie Titusa Zemana pripravujú Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia a Bratislavská arcidiecéza.

Domov

Slovenské i zahraničné protiteroristické jednotky cvičili v Lešti

Na cvičenie sa prihlásilo viac ako 20 elitných jednotiek, na Lešť prišli zástupcovia ôsmich z nich.

Domov

Ústavný súd posúdi ústavnosť novely volebného zákona

Podnet podali 43 opoziční poslanci zo strán SaS, OĽaNO-NOVA a Sme rodina.