Historický kalendár na 23. januára

1758
- narodil sa v Ozdíne zdravotnícky osvetár PAVOL KOLBANY, priekopník
očkovania proti kiahňam v Uhorsku. Zomrel 16.4.1816


1773
- narodil sa v Kunovej Teplici evanjelický cirkevný hodnostár PAVOL
BILNICA. Zomrel 24.11.1834

1803
- zomrel vo Veľkom Lapáši bernolákovec a osvietenský katolícky kňaz
VÍT KOLLÁR, propagátor ovocinárstva. Narodil sa 9.6.1765

1823
- narodil sa v Kežmarku právnik a poľnohospodár JURAJ HABERÉNI. Dátum
úmrtia neznámy

1868
- zomrel v Sárospataku (Maďarsko) básnik, spisovateľ, redaktor
a súkromný učiteľ JÁN ERDÉLI. Narodil sa 1.4.1814

1888
- zomrel v Egeri (Maďarsko) historik, publicista a cirkevný hodnostár
JÁN DANIELIK. Narodil sa 21.5.1817

1903
- narodil sa Radimove-Budkovanoch jazykovedec, učiteľ a redaktor
ALFONZ ZAUNER. Zomrel 7.1.1964

1913
- narodil sa v Malej Losenici (Česko) strojný inžinier, konštruktér
a vysokoškolský učiteľ JOSEF ONDRA, autor učebníc z oblasti obrábania
kovov. Zomrel 9.1.1970

1923
- narodil sa v Babine zbormajster JOZEF PALKA
- narodil sa v Modre divadelný a filmový herec JOZEF SODOMA, bývalý
člen činohry SND. Zomrel 23.11.1980

1928
- narodil sa v Katarínskej Huti ekonóm, odborný publicista, politik
a vysokoškolský pedagóg VIKTOR PAVLENDA. Zomrel 6.7.1990
- narodil sa v Hurbanove archivár, autor literatúry faktu,
popularizátor národných dejín a historik JOZEF KOČIŠ, bývalý riaditeľ
Štátneho oblastného archívu v Bytči, ktorý je jedným zo zakladateľov
moderného slovenského archívnictva, pričom sa zaslúžil
o sprístupnenie archívneho materiálu spracovaním inventárov,
sprievodcov a príručiek o archíve v Bytči

1938
- narodil sa v Dolnom Kubíne ANTON LOFFAJ, člen Zväzu
slovenských fotografov

1968
- zvolili Eduarda Goldstückera za predsedu Zväzu čs. spisovateľov
a Miroslava Válka a Jana Procházku za podpredsedov

l993
- začala sa v kremnickej mincovni razba nových slovenských mincí

1998
- začalo sa v Levoči dvojdňové stretnutie prezidentov 11
stredoeurópskych štátov, na ktorom sa zúčastnili Petar Stojanov
(Bulharsko), Václav Havel (Česko), Árpád Göncz (Maďarsko), Roman
Herzog (Nemecko), Aleksander Kwasniewski (Poľsko), Thomas Klestil
(Rakúsko), Emil Constantinescu (Rumunsko), Michal Kováč (Slovensko),
Milan Kučan (Slovinsko), Oscar Luigi Scalfaro(Taliansko) a Leonid
Kučma (Ukrajina), pričom názov hlavnej témy ich summitu bol:
Občianska spoločnosť - nádej zjednotenej Európy

-------------------------------------------------------------

1598
- narodil sa staviteľ FRANCOIS MANSART, dvorný architekt Ľudovíta
XIV. a jeden z prvých predstaviteľov francúzskeho klasicizmu. Zomrel
roku 1666

1648
- zomrel španielsky dramatik FRANCISCO DE ROJAS ZORRILLA. Narodil sa
roku 1607

1668
- uzavrelo Anglicko spojeneckú zmluvu so severným Nizozemskom, ktorá
bola namierená proti Francúzsku a bola výsledkom úspešného zápasu
anglického parlamentu s Karolom II., pričom v apríli k aliancii
pristúpilo aj Švédsko;
- vypukol vo viedenskom cisárskom paláci Hofburg veľký požiar, pred
ktorým však cisár Leopold I. a Mária Terézia stačili včas ujsť

1783
- narodil sa francúzsky románopisec a predstaviteľ kritického
realizmu STENDHAL (vlastným menom Marie-Henri Beyle), majster
psychologického románu. Zomrel roku 1842


1793
- podpísali Rusko a Prusko zmluvu v Petrohrade, podľa ktorej bolo po
druhý raz rozdelené Poľské kráľovstvo: Poľsko stratilo polovicu
územia, ktoré mu ostalo po prvom delení, zvyšok štátu tak nebol viac
životaschopný a bol plne závislý od Ruska, poľský snem musel pod
nátlakom cára nové delenie uznať - Prusko získalo asi 15 percent
poľského územia, mestá Gdansk a Toruň a oblasť okolo Poznane, ktorá
sa stala pruskou provinciou, kým Rusko dostalo 41 percent poľského
teritória, Litvu, Podolie a Volynsko

1813
- narodila sa nórska spisovateľka a bojovníčka za práva žien CAMILLA
COLLETTOVÁ. Zomrela roku 1895


1843
- zomrel nemecký romantický prozaik, básnik a dramatik FRIEDRICH
HEINRICH KARL DE LA MOTTE BARÓN FOUQUÉ. Narodil sa roku 1777
- dostal švajčiarsky cukrovarnícky technik Jakub Kryštof Rad, ktorý
pôsobil na Morave, patent na vynález kockového cukru


1858
- narodil sa český prozaik FRANTA ŽUPAN (vlastným menom František
Procházka). Zomrel roku 1929


1878
- narodil sa básnik, dramatik a prekladateľ OTON ŽUPANČIČ, jeden zo
štyroch vedúcich predstaviteľov slovinskej moderny. Zomrel roku 1949

1883
- zomrel francúzsky maliar, sochár a grafik PAUL-GUSTAVE DORÉ,
ilustrátor Biblie. Narodil sa roku 1832


1888
- zomrel francúzsky dramatik a právnik EUGENE LABICHE. Narodil sa
roku 1815

1893
- zomrel španielsky romantický básnik a spisovateľ JOSÉ ZORILLA
Y MORAL. Narodil sa roku 1817

1898
- narodil sa nemecký huslista GEORG KULENKAMPFF. Zomrel roku 1948


1903
- narodil sa filmový režisér GRIGORIJ VASILIEVIČ ALEXANDROV (vlastným
menom Mormonenko), spoluzakladateľ sovietskej hudobnej komédie.
Zomrel roku 1983
- odsúdili v Londýne na trest smrti írskeho novinára Arthura Alfreda
Lyncha, ktorý v búrskej vojne bojoval na strane Búrov (po
medzinárodných protestoch mu trest znížili na doživotie)
- narodil sa americký filmový herec RANDOLPH SCOTT. Zomrel roku 1987

1908
- narodil sa rozhlasový publicista, režisér a teoretik VÁCLAV RŮT,
propagátor rozhlasového dokumentárneho realizmu, zakladateľ českej
rozhlasovej vedy a estetiky. Zomrel roku 1958
- zomrel vysokoškolský pedagóg, hudobný skladateľ a klavirista EDWARD
ALEXANDER MACDOWELL, jeden zo zakladateľov modernej americkej hudby.
Narodil sa roku 1861


1918
- zakázal nový cirkevný zákon v boľševickom Rusku cirkevným
spoločnostiam vlastniť akýkoľvek majetok
- narodila sa americká potravinárska chemička, biochemička
a farmakologička GERTRUDE BELLE ELIONOVÁ, laureátka Nobelovej ceny
(1988) za vývoj celej rady chemoterapeutík, pričom venovala pozornosť
látkovej výmene nukleových kyselín u pôvodcov rôznych chorôb
a človeka. Zomrela roku 1999
- začal sa v Petrohrade tretí všeruský zjazd sovietov robotníckych,
vojenských a roľníckych zástupcov, ktorý sa skončil 31.1., pričom
prijali Deklaráciu práv pracujúceho a vykorisťovaného ľudu ako prvé
ústavné vyhlásenie sovietskej moci

1923
- uskutočnila sa na Piscatorovej scéne v Berlíne premiéra
dramatického spracovania diela Príhody dobrého vojaka Švejka od
Jaroslava Haška, ktoré dramaturgicky a scénicky upravili Max Brod,
Erwin Pisacator, Bertolt Brecht, Leo Lania a Felix Gasbarra - ukázali
ním plný obraz vojny vo svetle satiry a demonštrovali revolučnú silu
humoru, úlohy Švejka sa zhostil populárny rakúsky herec Max Pallenberg

1928
- narodila sa slávna francúzska filmová herečka a režisérka JEANNE
MOREAUOVÁ

1933
- narodila sa česká divadelná herečka DANUŠA FRANKOVÁ


1938
- narodil sa nemecký maliar a sochár GEORG BASELITZ (vlastným menom
Hans Georg Kern)
- narodil sa ruský spisovateľ a obhajca ľudských práv ANATOLIJ
TICHONOVIČ MARČENKO. Zomrel roku 1986


1943
- pokúsil sa veliteľ nemeckého vojska obkľúčeného v Stalingrade,
generál Friedrich Paulus telegraficky spojiť s Berlínom a požiadať
o povolenie začať rokovania so Sovietmi, Adolf Hitler už deň predtým
kategoricky odmietol kapituláciu
- narodil sa americký džezový skladateľ, pedagóg a vibrafonista GARY
BURTON
- dobyla britská 8. armáda líbyjské hlavné mesto Tripolis
- zomrel český maliar František JANOUŠEK. Narodil sa roku 1891


1953
- zomrel sovietsky fyzik, chemik a metalurg GEORGIJ VLADIMIROVIČ
AKIMOV, autor teórie korózie kovov, ktorý bol stanoviteľom koróznej
klasifikácie a tvorcom príslušnej terminológie. Narodil sa roku 1901

1958
- zvrhla junta po niekoľkodňových krvavých bojoch venezuelského
diktátora Marcosa Péreza Jiméneza

1963
- zmizol v Bejrúte britský novinár Harold Kim Philby, pričom neskôr
sa zistilo, že bol sovietskym špiónom, ktorému v Moskve udelili
politický azyl (aféra Burgess-Maclean)
- zvolili v Kuvajte prvé 50-členné Národné zhromaždenie, pričom 10
mandátov získalo opozičné Hnutie arabských nacionalistov na čele
s Ahmadom al-Chátibom

1968
- obvinil režim Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR)
83-člennú posádku americkej prieskumnej lode Pueblo zo špionáže
a prepustil ju až v decembri
- narodil sa český tenista PETR KORDA
- uskutočnili sa parlamentné voľby v Dánsku, v ktorých sociálni
demokrati stratili šesť mandátov oproti voľbám v roku 1966
- dokončili Izrael a Zjednotená arabská republika výmenu zajatcov,
pričom ZAR repatriovala 10 zajatcov do Izraela

1973
- parafovali v Paríži zmocnenci vlád USA a Vietnamskej demokratickej
republiky Henry Kissinger a Duc Tho dohodu o ukončení vojny
a obnovení mieru vo Vietname, pričom k dohode boli pripojené štyri
protokoly (zastavenie streľby v južnom Vietname a o úlohe spojených
vojenských komisií, vrátení zajatých vojenských osôb a civilných osôb
cudzieho pôvodu a zajatých a väznených civilných osôb vietnamského
pôvodu, odstránení mín z vôd VDR, úlohe medzinárodnej kontrolnej
a dozornej komisie)
- začalo sa v Moskve štvordňové 61. zasadnutie výkonného výboru RVHP
o programe prác na koordinácii hospodárskych plánov na obdobie
1976-1980
- vybuchla na ostrove Heymaey pred južným pobrežím Islandu sopka,
pričom museli evakuovať takmer všetkých 5500 obyvateľov ostrova
- zahynulo vo Vietname podľa údajov Pentagónu od januára 1961 do
13.1.1973 45 933 amerických vojakov a ranených bolo vyše 300 000,
pričom americké výdavky na vojnu boli od roku 1965 do konca júna 1972
vo výške 120 miliárd dolárov
- prestali švajčiarska vláda a Národná banka viazať švajčiarsky frank
na paritu s dolárom, pričom rozhodnutie viedlo k prudkému poklesu
dolárového kurzu na burzách
- dohodli sa Japonsko a USA na znížení počtu amerických základní
a vojenského personálu v Japonsku
- podnikli USA nálety na rozličné oblasti južného Vietnamu
- zajali v haitskej metropole Port-au-Prince traja ozbrojení muži na
18 hodín veľvyslanca USA Clintona Knoxa (pustili ho na slobodu po
prepustení svojich prívržencov z väzenia)

1978
- uniesli v Paríži traja ozbrojení teroristi generálneho riaditeľa
francúzsko-belgického oceliarskeho trustu Empain-Schneider,
belgického priemyselníka a jedného z najbohatších mužov Európy
Édouarda-Jeana Empaina, pričom k únosu sa prihlásila maoistická
skupina Ozbrojené jadro pre autonómiu ľudu, ktorá žiadala prepustenie
svojich väznených členov a neskôr ho rozšírila o výkupné 100 miliónov
frankov (prepustili ho 26.3.)
- varoval generálny tajomník KSSZ Leonid Brežnev listom západné štáty
pred zavedením neutrónovej bomby do výzbroje
- zaútočili libanonské konzervatívne sily podporované izraelským
delostrelectvom na mesto Blat a Mardž-ujún v juhovýchodnom Libanone
- začal sa v Nikarague generálny štrajk na protest prti Somozovej
diktatúre, pričom ľudový odpor vyvrcholil v mnohých mestách
demonštráciami a pouličnými bojmi so Somozovou Národnou gardou v júli
a auguste

1983
- zhorela hlavná časť sovietskej umelej družice Kozmos 1420
v atmosfére nad Indickým oceánom
- oznámila svetová tenisová jednotka 26-ročný švédsky hráč Björn
Borg, že sa už nebude viac zúčastňovať na tenisových súťažiach
(päťkrát za sebou zvíťazil vo Wimbledone, šesťkrát na majstrovstvách
Francúzska a raz na turnaji Masters v New Yorku)

1988
- vyhlásila izraelská vláda prvýkrát od roku 1967 na 24 hodín
výnimočný stav vo východnej časti Jeruzalema, čím reagovala na
palestínske demonštrácie sprevádzané násilnosťami
- začala sa (a 31.1.) konferencia britskej Liberálnej strany
(Blackpool) a Sociálnodemokratickej strany (Sheffield), pričom
odhlasovali úplné zlúčenie (tvorili dovtedy voľnú alianciu)
- zomrel český herec ZDENĚK HRADILÁK. Narodil sa roku 1938
- obnovilo Tunisko diplomatické styky s Egyptom
- začalo sa v Tunise dvojdňové mimoriadne zasadnutie rady Ligy
arabských štátov na úrovni ministrov zahraničných vecí, pričom
rozhodli o pomoci Palestínčanom na okupovaných arabských územiach
a odsúdili teror Tel Avivu

1993
- poprel Irak, že jeho protilietadlová obrana strieľala na americké
vojenské lietadlá a znovu formálne potvrdil svoju ochotu dodržiavať
podmienky prímeria
- vyhlásil prezident tzv. Srbskej republiky Krajina v Chorvátsku
Hadžič vojnový stav na danom území a všeobecnú mobilizáciu

1998
- odsúdil sudca Howe Brown v americkom meste Fairfax na smrť
pakistanského občana Mira Aimala Kásího za vraždu dvoch zamestnancov
americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) pred jej sídlom
neďaleko Washingtonu 25.1.1993
- vypustili USA raketoplán Endeavour (STS-89) z floridského Kennedyho
vesmírneho strediska k ruskej orbitálnej stanici Mir, na ktorú mal
dopraviť posledného amerického člena posádky, pričom na palube
raketoplánu boli šiesti Američania a jeden Rus
- zomrel ghanský politik a štátnik HILLA LIMANN. Narodil sa roku 1934
- odročili o mesiac súdne pojednávanie s bývalým prezidentom
Juhoafrickej republiky Pietrom Willemom Bothom, ktorý opakovane
odmietol vypovedať o svojich politických rozhodnutiach pred Komisiou
pravdy a zmierenia a bol za to postavený pred súd

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie online predplatné SME.sk na 1 rok len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 7. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 8. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 9. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 1. Najvýhodnejšie online predplatné SME.sk na 1 rok len za 29€
 2. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 3. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 7. Alarica – new business project in the market of shoes
 8. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 9. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 10. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 10 359
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 098
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 059
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 2 390
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 005
 6. Kam do tepla v januári? 1 703
 7. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 1 451
 8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 359
 9. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 1 136
 10. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 928

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Najdrahšiu kampaň mal Kusý, čísla za plagáty však nesedia

Most-Híd minul podľa oficiálnej správy na kampaň v župných voľbách najviac, no do nákladov zarátal aj sumy na vlastnú propagáciu.

KOMENTÁRE

Stačilo by, keby sa nekradlo. Základy politického hochštaplerstva

Politici neprestanú nepoctivo zavádzať.

KOMENTÁRE

Chceme viac detí v odborných školách? Tak sa o tom bavme

Menej žiakov na osemročných gymnáziách, ale prečo?

Neprehliadnite tiež

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Deti sa stali rukojemníkom, rušia najlepšie triedy

Spor o najlepšie školy ukazuje, ako sa u nás narába so školstvom.

Blízko Košíc môže vzniknúť rybia farma

V bývalom teľatníku chcú chovať africké sumčeky.

Starosta Hlinka: Zmluva s firmou EEI by sa mala zrušiť

Varianty: Ukončiť hneď alebo nechať dobehnúť do roku 2022.

Najdrahšiu kampaň mal Kusý, čísla za plagáty však nesedia

Most-Híd minul podľa oficiálnej správy na kampaň v župných voľbách najviac, no do nákladov zarátal aj sumy na vlastnú propagáciu.

V Bratislave ubudne tretina osemročných gymnázií

V septembri zrejme neotvoria prvé ročníky viaceré osemročné gymnáziá. Najviac utrpia súkromné a cirkevné. Škola pre mimoriadne deti sa redukcii vyhla.