Historický kalendár na 27. januára

Bratislava 26. januára (TASR) - Deň pamiatky obetí nacizmu - vyhlásil prezident Roman Herzog (1996),

Deň pamiatky obetí nacizmu - vyhlásil prezident Roman Herzog (1996), pričom sa pripomína oslobodenie koncentračného tábora v poľskom Osvienčime (1945)

1688
- zomrel v Levoči evanjelický kňaz, barokový spisovateľ, básnik,
zberateľ prísloví, jazykovedec a prekladateľ DANIEL
SINAPIUS-HORČIČKA, ktorý zanechal rozsiahle literárne dielo veľkého
kultúrnohistorického významu. Narodil sa 3.9.1640

1788
- zomrel v Žiline františkán, hudobný skladateľ a organista ADAM
MARMANKOVIČ. Narodil sa roku 1721

1803
- narodil sa v Levoči hutný inžinier TEODOR ROMBAUER, ktorý ako
popredný predstaviteľ Rimavskej koalície prispel k rozvoju
železiarstva na strednom Slovensku. Zomrel 12.11.1855

1823
- zomrel v Drážovciach náboženský spisovateľ a evanjelický farár
ONDREJ PALUMBINI. Zomrel 27.1.1823

1858
- narodil sa v Rykynčiciach evanjelický farár, náboženský spisovateľ
a vysokoškolský pedagóg ŠTEFAN KRUPEC. Narodil sa 27.1.1858.

1908
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) teológ, profesor teológie a riaditeľ
rožňavského seminára bohosloveckého učilišťa ŠTEFAN KLINGER. Narodil
sa 24.12.1831
- zomrel v Bzinciach pod Javorinou funkcionár robotníckeho hnutia JÁN
BRATRANEC. Narodil sa 15.7.1879

1918
- narodil sa v Dolných Loučkách-Střemchovej (Česko) astronóm
a odborný pracovník observatória na Skalnatom Plese ANTON MRKOS,
manžel Ľudmily Pajdušákovej

1923
- narodila sa v Kráľovej Lehote poetka, prozaička, publicistka
a redaktorka KRISTA BENDOVÁ, pričom významné miesto v jej činnosti
zaujímala tvorba pre deti. Zomrela rovnaký deň roku 1988

1928
- uviedlo SND premiéru inscenácie Nadčlovek od Jozefa Závodného
- zomrel v Banskej Štiavnici banský lekár, profesor
banskoštiavnickej akadémie, odborný publicista a bojovník proti
pracovným chorobám baníkov IMRICH TÓTH. Narodil sa 27.2.1844
- začal sa v Prahe trojdňový 6. zjazd Komunistického zväzu mládeže ČSR

1938
- narodil sa v Kráľovskom Chlmci kameraman a režisér GEJZA KENDY,
zameraný na kultúrnopublicistickú tvorbu

1943
- odovzdali pri prísahe v Buzuluku príslušníkom 1. čs. samostatného
práporu v ZSSR bojovú zástavu

1948
- narodil sa v Kostolných Klačanoch maliar a grafik RÓBERT ALMÁSI,
člen Slovenského syndikátu novinárov a Združenia výtvarných umelcov
západného Slovenska
- narodil sa v Trebišove umelecký fotograf a sochár PETER KLEINERT

1953

- schválila vláda uznesenie o celoštátnom socialistickom súťažení
a smernice k jeho realizácii

1958
- zomrel v Báči jezuita, cirkevný spisovateľ, prekladateľ a redaktor
JÁN KRÁLIČEK. Narodil sa 1.2.1879

1973
- zomrel v Lubinej pedagóg, osvetový pracovník a publicista ADAM
ŠPITKA. Narodil sa 3.2.1887

1978
- zomrel vo Svite huslista, hudobný skladateľ, pedagóg, hymnológ
a zberateľ ľudových piesní JÁN ŠTEFKO. Narodil sa 3.3.1907

1983
- uverejnili správu Federálneho cenového úradu k zvýšeniu cien
vybraných služieb a opráv od 1.2.1983
- zomrela v Dolnom Kubíne múzejníčka, publicistka a učiteľka HELENA
HEGEROVÁ, riaditeľka Múzea P.O.Hviezdoslava. Narodila sa 16.7.1899

1988
- pristúpila ČSSR ku konvencii proti bratiu rukojemníkov
- uskutočnilo sa v Ženeve ďalšie trojstranné rokovanie zástupcov
ČSSR, NDR a NSR o chemických zbraniach, pričom rokovali o niektorých
otázkach pripravovaného globálneho zákazu chemických zbraní

1993
- uskutočnila sa na pôde NR SR opakovaná voľba prezidenta SR, pričom
ani jeden z kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola, nezískal
potrebnú väčšinu hlasov
- zomrel v Košiciach architekt (skokanské mostíky, tribúny
a rozhodcovská veža a bežecký areál Štrbské Pleso) JÁN ŠPRLÁK-ULIČNÝ.
Narodil sa 26.11.1933
- navštívil Prahu premiér Vladimír Mečiar, kde rokoval s českým
premiérom Václavom Klausom o menovej odluke

1998
- založili v Žiline nezávislú stavovskú, nepolitickú organizáciu
pod názvom Klub 8 primátori ôsmich krajských miest
- zahynula tragicky vo veku 45 rokov vedúca redaktorka mesačníka
Atómových elektrární Mochovce GABRIELA HOREČNÁ, členka Slovenského
syndikátu novinárov

--------------------------------------------------------------

98
- prevzal po smrti Nervu v Kolíne vládu ako rímsky cisár
miestodržiteľ Hornej Germánie Traján, nevydal sa však do Ríma, ale
ostal v Germánii, aby tu zabezpečoval rýnsku hranicu (Traján bol
prvým adoptovaným cisárom v rímskych dejinách)

1823
- narodil sa francúzsky hudobný skladateľ španielskeho pôvodu EDOUARD
LALO. Zomrel roku 1892
- vymenoval americký prezident James Monroe prvého veľvyslancov USA
v Južnej Amerike

1873
- zomrel britský geológ, paleontológ a priekopník vulkanológie ADAM
SEDGWICK, autor zavedenia pojmu devón. Narodil sa roku 1785

1888
- zriadili vo Washingtone oficiálne slávnu National Geographic
Society (Národnú zemepisnú spoločnosť), v súčasnosti najväčšej
neziskovej vedeckej, výskumnej a výchovnej inštitúcii tohto druhu na
svete - iba niekoľko týždňov predtým sa vo washingtonskom Cosmos
klube na jej vytvorení dohodlo 3 intelektuálov (zemepisných
výskumníkov a cestovateľov, geografov, učiteľov, právnikov,
kartografov, vojenských dôstojníkov a finančníkov)
- narodil sa švajčiarsky kryštalograf, mineralóg, petrograf
a zakladateľ modernej geochémie VICTOR MORITZ GOLDSCHMIDT, tvorca
pojmu oxysféra. Zomrel roku 1947

1898
- narodil sa český ilustrátor, grafik a publicista KAREL ŠTIKA.
Zomrel roku 1975

1903
- narodil sa austrálsky lekár, neurofyziológ a vysokoškolský pedagóg
JOHN CAREW ECCLES, laureát Nobelovej ceny (1963) za objav iontového
mechanizmu membrány nervových buniek. Zomrel roku 1997

1913
- narodila sa česká operná speváčka (alt a dramatický soprán) ZDENKA
HRNČÍŘOVÁ. Zomrela roku 1984

1918
- dobyla rumunská armáda po ťažkých bojoch metropolu Besarábie
(dnešného Moldavska) Kišiňiv
- vypukla vo Fínsku boľševická revolúcia, pričom oddiely Červenej
gardy obsadili v Helsinkách vládne úrady a banky, a o deň neskôr
vytvorili revolučnú vládu - radu ľudových zmocnencov (členmi boli
Otto Vilgelmovič Kuusinen, Yrjö Sirola a ďalší): začala sa občianska
vojna, ktorá sa skončila až v paríli

1923
- začal sa v Mníchove prvý povestný zjazd nemeckej nacistickej strany
NSDAP, okrem členov sa ho zúčastnilo 5.000 príslušníkov straníckej
milície SA, pričom ním chceli propagovať stranu vo verejnosti
a provokovať prívržencov ľavice - vodca nacistov Adolf Hitler žiadal,
aby Versaillskú mierovú zmluvu vyhlásili za neplatnú a ostro zaútočil
na parlamentný systém weimarskej republiky (do 29.1.)

1928
- narodil sa nemecký politik HANS MODROW

1938
- objavili vo Viedni tajný akčný program nacistov vypracovaný Leom
Tavsom o prebratí moci hitlerovcami v Rakúsku, tzv. Tavsov plán
(hovorilo sa v ňom o provokačných útokov na nemeckých diplomatov či
ich domovy a sídla)


1943
- skončila sa úspešne ostrogožsko-rossošská operácia Červenej armády
- uskutočnil 55 amerických štvromotorových ťažkých bombardérov
štartujúcich z britských základní prvý denný nálet v Nemecku - na
Wilhelmshaven
- vytvorili v Japonsku jednotné velenie letectva a námorníctva
- obnovil ZSSR a Uruguaj diplomatické styky
- zomrel český historik dejín umenia a vysokoškolský pedagóg EUGEN
DOSTÁL. Narodil sa roku 1889
- vykonalo americké letectvo prvý denný nálet na Nemecko zo svojich
základní vo Veľkej Británii
- narodil sa český výtvarník ZDENĚK BAUER

1948
- narazil pri japonskom ostrove Kurošima dopravný parník na mínu
z druhej svetovej vojny a pri nešťastí zahynulo 235 osôb
- predali v USA prvý magnetofón s magnetickou páskou, ktorý vyvinuli
vo Veľkej Británii už roku 1929

1963
- vyslovilo ľudové hlasovanie v Iráne súhlas s rozsiahlym reformným
programom Muhamada Rezu Pahlavího (odstránenie feudálneho systému,
pozemková reforma a prám odstránenia hrozivého až 80-percentného
anafalbetizmu)

1968
- potopila sa pred Toulonom ponorka Minerve s 52 mužmi na palube
- začala legendárna austrálska skupina The Bee Gees svoje prvé turné
v Kalifornii
- zomrel český filmový, televízny režisér a scenárista JAN VALÁŠEK.
Narodil sa roku 1926
- oznámil kambodžský princ Norodom Sihanuk rezignáciu na post
predsedu vlády
- zahynulo pod lavínami v švajčiarskom stredisku zimných športov
Davose a jeho okolí 24 osôb
- nadobudlo platnosť sedemdňové prímerie vyhlásené pri príležitosti
osláv vietnamského sviatku tet Národným frontom oslobodenia južného
Vietnamu

1973
- podpísali ministri zahraničných vecí USA, Severný Vietnam,
Juhovietnamsky front národného oslobodenia a saigonskej vlády
v Paríži prímerie, ktoré tvorilo základ pre skončenie vietnamskej
vojny, čím sa končila aj najdlhšia vojna s účasťou amerických vojsk
v dejinách USA (46.079 mŕtvych)
- navrhol generálny tajomník OSN Kurt Waldheim, aby OSN poskytla
celému Vietnamu pomoc pri obnove krajiny
- začalo sa v Káhire päťdňové rokovanie Rady vzájomnej obrany
arabských krajín, pričom egyptského ministra vojny A. I. Alího
vymenovali za ministra vojny všetkých troch arabských frontov proti
Izraelu (jordánskeho, sýrskeho a egyptského)


1978
- schválilo vo Washingtone zasadnutie predsedníctva Svetovej rady
mieru Washingtonskú deklaráciu mieru (výzvu všetkým mierovým silám
sveta na zosilnenie boja zamier, uvoľnenie napätia a proti
horúčkovitému zbrojeniu)
- začalo sa v Alžíri trojdňové 5. zasadnutie medzinárodnej komisie
pre vyšetrovanie zločinov čílskej junty, pričom schválili záverečný
protokol

1983
- prerazili tunelári štóly pri stavbe najdlhšieho podmorského
železničného tunela na svete (53.850 metrov), ktorý mal spojiť
japonské ostrovy Honšú a Hokkaidó a jeho dokončenie sa plánovalo na
rok 1986
- zomrel známy francúzsky filmový herec LOUIS DE FUNES (vlastným
menom Carlos Louis de Funes Galarza), ktorý sa preslávil najmä
seriálom o žandároch zo Saint Tropez. Narodil sa roku 1914
- začalo sa vo Viedni 29. kolo rokovaní o znížení stavu ozbrojených
síl a výzbroje v strednej Európe
- vypustil úspešne ZSSR kozmické teleso Kozmos 1438
- zahynulo podľa oznámenia za posledné dni vyše 6O osôb pri
povodniach v bolívijských departementoch Santa Cruz a Bení
- odporučil ZSSR v odpovedi na návrh švédskej vlády vytvoriť
300-kilometrové pásmo bez jadrových zbraní na styčnej línii štátov
NATO a Varšavskej zmluvy zdvojnásobiť šírku pásma
- zomrel francúzsky novinár, pravicový politik a štátnik GEORGES
BIDAULT. Narodil sa roku 1899
- obnovili sa v Ženeve americko-sovietske rozhovory o obmedzení
jadrových zbraní v Európe (do 29.3.), pričom americká strana
predložila tzv. dočasné riešenie, ktoré predpokladalo obmedzenie
počtu existujúcich sovietskych zbraní a rozmiestenie menšieho počtu
rakiet USA, avšak návrh ignoroval jadrové prostriedky Francúzska
a Veľke Británie

1988
- začala sa dvojdňová celoštátna konferencia Bulharskej komunistickej
strany, pričom prerokovali a vytýčili smery ďalšieho rozvoja
prestavby a budovania socializmu
- zomrel český politik a telovýchovný pracovník ANTONÍN HIML. Narodil
sa roku 1933
- uniesli v Bejrúte západonemeckého inžiniera R. Schrayho, pričom
v Libanone bolo stále nezvestných 20 cudzincov
- začali v Ammáne zástupcovia Jordánska a OOP rozhovory o riešení
palestínskej otázky, ktoré prerušili takmer pred dvoma rokmi
- zvolili Li Teng-chueja za úradujúceho predsedu taiwanskej strany
Kuomintang

1993
- začala sa dvojdňová 3. schôdza Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR,
pričom schválili novely zákonov na úseku vnútornej správy, zákonov
o priestupkoch a polícii ČR a schválili stále delegácie ČR do
medzinárodných organizácií
- zaútočila polícia v indickom Nai Dillí slzným plynom na skupiny
bojujúcich Indov a moslimov, aby im zabránila v krvavých zrážkach
- dohodli sa v Ženeve moslimská komunita a bosnianski Chorváti na
okamžitom zastavení nepriateľstva a vyhlásení prímeria
- začala sa trojdňová návšteva ruského prezidenta Borisa Jeľcina
v Indii, pričom podpísali zmluvu o priateľstve na ďalších 20 rokov
a dospeli k dohode v otázke indického dlhu voči Rusku


1998
- predniesol americký prezident Bill Clinton v Kongrese USA posolstvo
o stave Únie, pričom vyzval Senát podporiť vstup troch európskych
krajín do NATO a Iraku pohrozil okamžitým útokom
- rozhodla jednomyseľne výkonná rada Svetovej zdravotníckej
organizácie (WHO) na svojom zasadaní vo švajčiarskej Ženeve
o navrhnutí bývalej nórskej premiérky Gro Harlem Bruntlandovej na
post generálnej riaditeľky WHO, na základe tohto návrhu ju vymenovalo
v máji 191-členné svetové zdravotnícke zhromaždenie do vedenia
organizácie
- prisľúbil novozvolený honduraský prezident Carlos Flores Facussé
pri prevzatí svojho úradu v hlavnom meste Tegucigalpa dostať krajinu
z chudoby
- vyslovili sa nemeckí katolícki biskupi za pokračovanie poradenstva
pre ženy, ktoré sa chcú podrobiť legálnym interrupciám, ale rozhodli
sa nevystavovať žiadne potrebné formuláre, keďže pápež Ján Pavol II.
ich naliehavo požiadal vo svojom liste, aby v cirkevných
konzultačných strediskách nevystavovali žiadne potvrdenia
o poradenstve (podľa nemeckých zákonov sa môže žena legálne podrobiť
zákroku na prerušenie tehotenstva len po predložení certifikátu
o absolvovaní poradenstva, z viac ako 1000 nemeckých zariadení, najmä
kliník, ktoré poskytujú konzultačné služby pre tehotné ženy,
prevádzkovala katolícka cirkev približne jednu štvrtinu)
- zangažovala sa prvá dáma USA Hillary Clintonová do vysvetlenia
škandálu amerického prezidenta a v televíznom interview ostro
odsúdila obvinenia, na základe ktorých mal jej manžel pomer
s 21-ročnou bývalou praktikantkou v Bielom dome Monikou Lewinskou
a nútil ju klamať o ich vzťahu a charakterizovala to ako špinavú
pravicovú a politicky motivovanú kampaň

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci
 2. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky
 3. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
 4. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov
 5. Investment Advisory Guide for Slovakia
 6. Jazdili sme na novom Volkswagene T-Cross!
 7. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka
 8. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019
 9. Máte pri čítaní „krátke ruky“? Vitajte vo svete štyridsiatnikov
 10. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali
 1. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci
 2. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky
 3. Recenze youtubera JeezyJ: jak dopadla autokamera Mio MiVue 785 ?
 4. Burza pracovných príležitostí opäť na Stavebnej fakulte STU
 5. Počet ochorení na rakovinu stále stúpa. Nepodceňujte prevenciu
 6. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
 7. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov
 8. Forum Prešov má platné stavebné povolenie a začína s výstavbou
 9. Slávnostná inaugurácia rektora a dekanov fakúlt EU v Bratislave
 10. Investment Advisory Guide for Slovakia
 1. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka 27 944
 2. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov 21 365
 3. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 21 157
 4. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov 18 779
 5. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019 13 638
 6. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky 13 495
 7. Prievidzská firma je malý zázrak. Uznáva ju americké letectvo 10 897
 8. Netradičná dovolenka? Plavba Stredomorím aj s letenkami v cene 6 943
 9. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali 6 781
 10. Máte pri čítaní „krátke ruky“? Vitajte vo svete štyridsiatnikov 6 716

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Mistrík odstúpil z prezidentského súboja, podporil Čaputovú

Mistríkovo rozhodnutie ocenil aj prezident Kiska a tiež podporil Čaputovú.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Toto by Čaputová nemala zahodiť

Po dvadsiatich rokoch môže prvé kolo vyhrať blok mimo Smeru a HZDS.

AUTO

Prichádza malé SUV Škoda Kamiq. Aké sú naše prvé dojmy?

Zaboduje priestorom aj bohatou výbavou.

Neprehliadnite tiež

Dobré ráno

Dobré ráno: Očkovanie funguje. Bodka

Boj proti očkovaniu vedie k zbytočným úmrtiam.

Pamiatkar o košickom generele: Prichádza neskoršie, ale je veľmi potrebný

Upozorňuje, aby sa z centra nestalo panoptikum či mesto braku.

Kedysi sa električky premávali po Hlavnej. Ukazujú to historické zábery.
Areál bývalej kafilérie chce investor využiť na vybudovanie spaľovne komunálneho odpadu.

Kauzu mafiánskej vraždy bude pojednávať už tretí senát

Branislav Adamčo musí dokazovať nevinu na košickom súde po tretí raz.

Branislav Adamčo

Hoax o očkovaní a autizme má 20 rokov (video)

Ministersto chce škôlky len pre očkované deti.

Zuzana Kovačič Hanzelová