Historický kalendár na sobotu 1. februára

NOVÝ ROK v Bruneji, Číne, Indonézii, Kambodži, Laose, Macau, Malajzii, Mauríciu, Singapure, Thajsku, Taiwane a Vietname (na základe lunárneho kalendára, ktorý je najstarším meradlom času na svete, pričom začiatok čínskeho nového roku je pohyblivý a začína sa na prvý nov po vstupe Slnka do súhvezdia Vodnára (koniec januára - február gregoriánskeho kalendára); pôvod čínskeho zverokruhu je zmesou legiend, folklóru a mýtov, ktorá siaha údajne do roku 2637 pred n.l., keď legendárny panovník Chuang-ti zaviedol prvý zverokruh, pričom cyklus časomiery sa skladá zo 60 lunárnych rokov a počas päťročného cyklu je každý vyjadrený jedným živlom (zem, voda, oheň, drevo alebo kov, pričom čínsky lunárny rok tvorí 12 mesiacov - každý má 29 alebo 30 dní a celkový súčet dosiahne 354 dní, čo je približne 12 plných lunárnych cyklov, pričom na vyrovnanie rozdielu medzi lunárnym a solárnym cyklom s 365 dňami vkladajú Číňania trinásty prestupný mesiac) - tento rok sa odohráva v znamení kozy (hôrnej ovce), pričom ľudia vtedy narodení sú síce menej energickí, jemní a citliví, majú však veľmi silnú vôľu a vedia si získať množstvo priateľov; v dospelosti ich očakáva dokonca fantastické šťastie: v čínskom zvieratníku je ovca ôsmym zvieraťom a osmička symbolizuje v čínskej numerológii bohatstvo a blahobyt


1428
- žiadal župan mesto Bratislavu o pomoc proti husitskému vojsku,
ktoré ohrozovalo Skalicu, avšak Bratislavčania pomoc odopreli a sami
začali opravovať hradby a pripravovať zbrane

1608
- uzavreli uhorské a rakúske stavy konfederáciu na obranu mieru a jej
vojsko na čele s uhorským kráľom Matejom II. sa vydalo k Prahe,
pričom ku konfederácii sa pripojili moravské stavy

1818
- narodila sa v Rimavskej Sobote herečka LUJZA
SZATHMÁRYOVÁ-LATKÓCZYOVÁ, ktorá pôsobila vo viacerých mestách, pričom
predstavovala dramatické hrdinky, neskôr objavili jej talent na
komiku (pokladali ju za jednu z najlepších komičiek). Zomrela
28.10.1893

1823
- narodil sa v Liptovskom Mikuláši hebrejský básnik, prekladateľ
a obchodník ŠIMON BACHER. Zomrel 9.11.1891

1863
- zomrel v Batizovciach evanjelický farár, veršovník a učiteľ DANIEL
DIANIŠKA, autor latinských a slovenských veršov, cirkevných piesní
a cirkevného dejepisu i veršovaného slovenského zemepisu. Narodil sa
20.12.1801

1878
- narodil sa v Sučanoch novinár, publicista, vysokoškolský pedagóg,
politik, poslanec uhorského snemu, podpredseda SNS, štátnik,
zakladateľ a redaktor Slovenského denníka a Slovenského týždenníka
MILAN HODŽA, najvýznamnejší ideologický a politický predstaviteľ
slovenského agrárneho hnutia, organizátor kultúrneho a politického
života krajanov v USA, ktorý v emigrácii propagoval tzv. dunajskú
federáciu. Zomrel 27.6.1944

1918
- začala sa signálnym výstrelom z dela krížnika St. Georg na 40
lodiach 5. divízie rakúskeho námorníctva v Kotorskej zátoke (okolo
6000 rakúsko-uhorských námorníkov, z ktorých bolo veľa Slovákov)
vzbura, pričom námorníci asi na 40 hodín internovali dôstojníkov
a okrem iného žiadali aj mier a právo národov na sebaurčenie, avšak
dôstojníci využili rozpory v živelnej akcii a postupne opäť ovládli
lode; 700 námorníkov postavili pred vojenský súd, štyroch odsúdili na
smrť a popravili (medzi nim bol aj Čech František Raš), pričom sa
začala séria protivojnových vystúpení v rakúsko-uhorských ozbrojených
silách
- narodil sa v Salonte (Rumunsko) lekár a vysokoškolský pedagóg
ALEXANDER REHÁK

1923
- zomrel v Martine humanistický spisovateľ, redaktor a úradník ANDREJ
ČERNIANSKY, organizátor kultúrneho života. Narodil sa 12.10.1841
- narodil sa v Rimavskej Sobote tanečník HENRICH HOFFSTÄDTER, bývalý
sólista baletu Štátneho divadla v Košiciach. Zomrel 7.4.1994
- vznikol v Bratislave nový orgán štátnej moci v správe mestských
záležitostí Mestský notársky úrad, pričom notár mal právo veta proti
rozhodnutiam mestského zastupiteľstva v prípadoch ohrozujúcich záujmy
mesta
- narodil sa v Sv. Kríži nad Hronom verbista, kultúrny pracovník
a publicista EMIL ČERNAJ, ktorý bol misionárom v Austrálii
a Indonézii, pričom v Sydney vybudoval slovenské stredisko s Kostolom
sv. Cyrila a Metoda. Zomrel 26.5.2000

1928
- narodil sa vedúci filmovej výroby RUDOLF SILNÝ

1933
- narodil sa v Ružomberku rozhlasový redaktor a publicista ERNEST
WEIDLER, novátor rozhlasových tvorivých postupov, ktorý je členom
Slovenského syndikátu novinárov

1943
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) meteorológ, iniciátor výskumu
stratosféry vedeckými balónmi, priekopník matematického spracúvania
a mikroklimatických pozorovaní v Uhorsku JURAJ MARCZELL, riaditeľ
meteorologického a geomagnetického observatória v Hurbanove. Narodil
sa 10.4.1871

1953
- zriadili samostatné Ministerstvo energetiky s tromi hlavnými
správami pre energetiku (jednou pre elektrárne)

1968
- začal sa trojdňový 7. zjazd JRD, na ktorom v prejave Alexander
Dubček vyhlásil, že januárové zasadnutie ÚV KSČ otvorilo cestu na
všestrannú aktivitu celej spoločnosti, pričom zjazd prijal rezolúciu
o ďalšom rozvoji poľnohospodárstva a demokratizácii jeho riadenia

1973
- zomrel v Nedožeroch-Brezanoch publicista, pedagóg a kultúrny
pracovník JÁN KAMIL BEŇADIK, zanietený národovec a propagátor
matičného hnutia, ktorý sa venoval literárnej a osvetovej práci.
Narodil sa 18.7.1912

1983
- začala sa dvojdňová návšteva vicekancelára a ministra zahraničných
vecí NSR Hansa-Dietricha Genschera

1993
- začala sa v Štrasburgu päťdňová návšteva delegácie Poslaneckej
snemovne Parlamentu ČR a Národnej rady SR, pričom sa zúčastnili ako
zvláštny hosť na zasadnutí Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
- uskutočnilo sa mimoriadne zasadnutie vlády o rozdelení čs. meny

--------------------------------------------------------------

1328
- zomrel francúzsky kráľ KAROL IV. KRÁSNY. Narodil sa roku 1294


1733
- zomrel vo Varšave poľský kráľ a saský kurfist FRIDRICH AUGUST I.
SILNÝ (ako poľský kráľ August II., narodil sa roku 1670), pričom jeho
nástupcom sa stal jeho syn Fridrich August II. resp. III., ktorého
uznali Veľká Británia, Rusko a Rakúsko, no Poliaci podporovaní
Francúzskom si za kráľa zvolili Stanislawa Leszczyňského a začala sa
vojna o tzv. poľské dedičstvo

1793
- vyhlásilo Francúzsko vojnu Veľkej Británii a Holandsku ako odpoveď
na vytvorenie prvej koalície európskych monarchií namierenej proti
francúzskej republike


1828
- narodil sa americký priemyselník a milovník umenia švajčiarskeho
pôvodu MEYER GUGGENHEIM, zakladateľ Guggenheimovho múzea v New Yorku,
ktorý sa ako dospelý vysťahoval do USA a investoval do baní a rozvoja
kovospracujúceho priemyslu. Zomrel roku 1905

1838
- narodil sa rumunsky spisovateľ NICOLAE GANE. Zomrel roku 1916

1858
- narodil sa francúzsky herec, režisér a divadelný teoretik ANDRÉ
ANTOINE. Zomrel roku 1943


1873
- zomrela španielska romantická prozaička, dramatička a poetka
kubánskeho pôvodu GERTRUDIS GÓMEZOVÁ DE AVELLANEDA. Narodila sa roku
1814
- zomrel americký námorný dôstojník, meteorológ a spoluzakladateľ
modernej oceánografie MATTHEW FONTAINE MAURY, zostaviteľ mapy prúdov
v Atlantickom oceáne a objaviteľ existencie stredoatlantického
chrbta. Narodil sa roku 1806

1878
- zomrel britský ilustrátor a karikaturista GEORGE CRUIKSHANK.
Narodil sa roku 1792


1893
- konala sa v turínskom Teatro Regio premiéra opery Manon Lescaut od
Giacoma Pucciniho a mala senzačný úspech, talianskemu skladateľovi
priniesla medzinárodnú slávu a finančné zabezpečenie
- otvoril v meste West Orange (štát New Jersey) americký vynálezca
Thomas Alva Edison prvé filmové štúdio na svete

1903
- zomrel britský matematik, fyzik a optik GEORGE GABRIEL STOKES,
autor dôležitých vzorcov z vektorovej analýzy a prác z hydrodynamiky,
ktorého meno nesie integrálna veta a pravidlo. Narodil sa roku 1819

1908
- spáchali v Libanone atentát na portugalského kráľa Karola I. z rodu
sasko-koburského (narodil sa roku 1863), pričom zahynul aj syn princ
Filip a na portugalský trón nastúpil ďalší syn monarchu Manuel II.

1918
- začala sa na základe pred časom schváleného dekrétu rady ľudových
komisárov Ruska výstavba Červenej armády
- stal sa uhorský admirál Miklós Horthy hlavným veliteľom
rakúsko-uhorskej vojnovej flotily
- narodila sa škótska prozaička MURIEL SPARKOVÁ

1928
- založili ústredný tlačový orgán Komunistickej strany Japonska
noviny Akahata

1933
- rozpustil nemecký ríšsky prezident Paul von Hindenburg dva dni po
nástupe Adolfa Hitlera k moci parlament a vypísal nové voľby na marec
- otvorili súčasné Filmové štúdio Barrandov v Prahe

1938
- narodil sa český sólista baletu JOSEF KUBÁLEK

1943
- vytvoril holandský nacistický vodca Anton Mussert pri úrade
ríšskeho komisára Arthura Seyss-Inquarta poradný kabinet
- schválil nemecký nacistický diktátor Adolf Hitler ústup druhého
armádneho zboru z Demjanska za rieku Lovať
- stiahli zvyšky talianskej 8. armády zo sovietsko-nemeckého frontu,
ich úsek zaujala nemecká armáda Lanz
- začali japonské vojská evakuovať Guadalcanal
- pricestoval na oficiálnu návštevu Washingtonu čínsky maršal
Čankajšek

1953
- postihli pobrežia Veľkej Británie, Belgicka a predovšetkým
Holandska mohutné prílivové vlny, pričom išlo o najrozsiahlejšie
záplavy od tzv. alžbetínskej povodne v roku 1420; katastrofa prišla
pre obyvateľstvo neočakávane, zaplavená bola šestina Holandska, (len
v Holandsku zahynulo 1847 osôb), ďalších 280 sa utopilo, keď pri
anglickom pobreží padala jedna protivlnová bariéra za druhou, pričom
museli evakuovať asi 100.000 obyvateľov a utopilo sa asi 10.000 kusov
dobytka


1958
- vyhlásili egyptský prezident Gamál Abdal Násir a sýrsky prezident
Šukrí al-Kuwatkí za výraznej podpory obyvateľstva spojenie Egypta
a Sýrie do Zjednotenej arabskej republiky, ku ktorej sa zakrátko
pripojil aj Jemen (na jej čele stál Násir)
- zomrel americký akademik a fyzik CLINTON JOSEPH DAVISSON, laureát
Nobelovej ceny (1937) za objav ohybu elektrónov na kryštáloch.
Narodil sa roku 1881

1963
- nastúpil Kamuzu Banda do funkcie premiéra Malawi

1968
- pokračovali v Saigone a ďalších juhovietnamských mestách ostré
pouličné boje medzi severovietnamským Vietkongom a americkými
jednotkami
- uskutočnila sa v Zürichu premiéra hry švajčiarskeho dramatika
a prozaika Maxa Frischa nazvaná Biografia
- narodila sa LISA MARIA PRESLEYOVÁ, jediná dcéra Elvisa Presleyho
a Priscilly Presleyovej, bývalá manželka Michaela Jacksona
- začalo z iniciatívy skupiny nezávislých štátov v indickom v Dillí
druhé zasadnutie Medzinárodnej konferencie OSN o obchode
a rozvoji(UNCTAD), ktorá vznikla na jar roku 1964 v Ženeve
a schválilo ju Valné zhromaždenie OSN, pričom prijali vyše 30
rezolúcií o otázkach medzinárodného obchodu, medzinárodnej
integrácie, dopravy, pomoci rozvojovým krajinám a skončila sa 29.3.
- zverejnili v Berlíne návrh novej ústavy NDR
- predložil Kongresu USA prezident Johnson správu o hospodárskej
situácii krajiny a navrhol program na rok 1968
- predstavil ministerský predseda Hilmar Baunsgaard dánskemu kráľovi
Frederikovi IX. novú vládu zloženú z radikálnych, konzervatívnych
a liberálnych ministrov
- požiadala Juhoslávia o diplomatickú akreditáciu u EHS

1973
- nadobudla vo Veľkej Británii platnosť jednotná poľnohospodárska
politika EHS
- vykoľajil sa vo východnom Alžírsku osobný vlak, pričom zahynulo 35
osôb
- zrušili americké letecké spoločnosti rozhodnutie zakúpiť
francúzsko-britské nadzvukové lietadlá Concorde
- vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 547

1978
- zaútočili znovu jednotky libanonských konzervatívnych síl
v súčinnosti s izraelským delostrelectvom na postavenia národných
a vlasteneckých síl a palestínskeho hnutia odporu v južnom Libanone

1983
- začalo sa v Ženeve rokovanie Výboru pre odzbrojenie, pričom
rokovali o obmedzení horúčkovitého jadrového zbrojenia, jadrovom
odzbrojení, zákaze pokusných jadrových výbuchov, odvrátení
militarizácie vesmíru, komplexnom programe odzbrojenia, zákaze
rádiologických zbraní, upevnení záruk bezpečnosti nejadrových štátov
- prišli do Bejrútu prví britskí vojaci, ktorí sa mali pripojiť
k 4000 príslušníkom tzv. medzinárodných dozorných síl zložených
z amerických, francúzskych a z talianskych jednotiek
- skončilo sa dvojdňové zasadnutie poľského Sejmu, pričom schválili
niektoré zmeny predpisov zákona o dôchodkovom zabezpečení baníkov
a ich rodín a zmenu predpisu v zákone o sociálnych dávkach
- začala vo Veľkej Británii vysielať tzv. raňajková televízna stanica
TV-am
- zomrela česká prozaička, poetka, literárna teoretička a historička
MILADA SOUČKOVÁ. Narodila sa roku 1899

1988
- zvýšili sa v Poľsku drasticky ceny spotrebného tovaru, ceny
základných potravín stúpli priemerne o 40 percent
- začala sa v Paríži trojdňová svetová konferencia Odbory
a medzinárodná ekonomická bezpečnosť s účasťou delegátov 128
odborových organizácií a hnutí zo 74 krajín, pričom rokovali
o tesnejšej spolupráci a väčšej akcieschopnosti medzinárodného
odborového hnutia a záverečné komuniké zdôraznilo spoločný postup
v boji za mier
- vtrhli izraelskí kolonisti do palestínskeho utečeneckého tábora
Duhajšá na západnom brehu Jordánu a násilne uniesli 30 žiakov
- vypustil ZSSR meteorologickú družicu Meteor 2
- skončili sa fínske prezidentské voľby, pričom nijaký kandidát
nezískal nadpolovičnú väčšinu
- vetovali USA v Bezpečnostnej rade OSN návrh rezolúcie vyzývajúcej
Izrael rešpektovať na okupovaných arabských územiach konvenciu
o ochrane civilistov počas vojny
- vykoľajilo sa v noci na tento deň v sovietskom Jaroslavli niekoľko
vagónov nákladného vlaku idúceho do Vologdy, pričom cisterna s vysoko
toxickou látkou sa porušila a chemikálie unikli do ovzdušia, a preto
museli dočasne evakuovať 3000 obyvateľov a hospitalizovali 34 osôb,
ktoré haváriu likvidovali
- začalo sa v Ženeve 44. zasadnutie Komisie OSN pre ľudské práva,
pričom zástupcovia 43 krajín rokovali o plnení medzinárodných zmlúv
o dodržiavaní ľudských práv

1993
- začala chorvátska armáda novú ofenzívu po celej dĺžke
juhokrajinského frontu od Obrovacu po oblasť Skradina
- začalo sa v Štrasburgu zimné zasadnutie Parlamentného zhromaždenia
rady Európy
- pristáli v kazašskej stepi v pristávacom module kozmickej lode
Sojuz TM-15 ruskí kozmonauti Anatolij Solovjov a Sergej Andrejev,
ktorí pracovali na orbitálnej stanici Mir od 27.7.1992
- uzavrelo Rumunsko s ES asociačnú dohodu o hospodárskej a politickej
spolupráci
- začal sa v správnom stredisku Východného Timoru Dili súdny proces
s vodcom Revolučného frontu pre nezávislý Východný Timor (Fretilin)
Xananom Gusmaom
- začala kambodžská armáda koordinovanú ofenzívu proti pozíciám
Červených Kmérov, pričom boje sa začali v piatich centrálnych
a severných provinciách
- rozhodla sa izraelská vláda pod tlakom OSN povoliť návrat stovky zo
400 Palestínčanov deportovaných v decembri 1992 na juh Libanonu,
pričom zvyšným deportovaným znížila čas núteného exilu na polovicu,
avšak 5.2. sa Palestínčania rozhodli, že sa vrátia domov iba všetci
naraz
- začali sa v Bruseli rozhovory o vstupe Fínska, Rakúska a Švédska do

1998
- vyhral veterán českého tenisu Petr Korda Australian Open
- zvolili obyvatelia Kostariky kandidáta opozičnej Strany
kresťanskosociálnej jednoty Miguela Ángela Rodrígueza za nového
prezidenta krajiny, pričom mal pred svojím protikandidátom a členom
vládnucej Strany národného oslobodenia Josém Miguelom Corralesom len
2,4-percentný náskok

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Čo majú študovať naše deti, aby si v budúcnosti našli prácu?
 2. Hovoriaci prekladač reči do vrecka Langie - až 52 jazykov!
 3. Platbami kartou míňame viac. Čo by obchodníci mali vedieť o zákazníkoch
 4. Slovenské ovocie a zelenina - máme ich v obchodoch dostatok?
 5. Pracoval som v mekáči a vydržal tri dni. Hranolky sú prekliatie
 6. Na čo dbať pri výbere nehnuteľnosti? Tu je niekoľko rád
 7. Mobil banking VÚB opäť bližšie k najlepšej bankovej aplikácii
 8. Tip na výlet: Prechádzka tokajskými vinicami a biele tigre
 9. Objavte novinku s duálnym účinkom proti starnutiu pleti
 10. First moment za skvelú cenu: Neapol, Capri, Pompeje, Ischia
 1. Stavbárska olympiáda 2018/19 vás očakáva
 2. Diplomacia v praxi – unikát, ktorý funguje dodnes
 3. Hitem jsou cyklopočítače Mio - pro zábavu i výkon
 4. Slovenské ovocie a zelenina - máme ich v obchodoch dostatok?
 5. Pracoval som v mekáči a vydržal tri dni. Hranolky sú prekliatie
 6. Kartou míňame viac. Čo by obchodníci mali vedieť o zákazníkoch
 7. Autokamery Mio a navigace teď s 3letou záruční dobou
 8. Move in immediately, if you feel like it
 9. Predaj poistenia motorových vozidiel cez web rastie a bude rásť
 10. Slováci sa pripravujú o stovky až tisícky eur
 1. Pracoval som v mekáči a vydržal tri dni. Hranolky sú prekliatie 30 140
 2. First moment za skvelú cenu: Neapol, Capri, Pompeje, Ischia 15 270
 3. Nový cestovný poriadok ŽSR z vášho regiónu v denníku SME 11 376
 4. Takto vyzerá miesto, odkiaľ k nám putuje slovenské hovädzie 10 164
 5. Na školách potrebujeme kontroverznejšie témy. Byť ticho nepomáha 7 829
 6. Tip na výlet: Prechádzka tokajskými vinicami a biele tigre 7 493
 7. Prehrieva sa vám mobil? Môžete prísť o peniaze 6 898
 8. Stíhame napredovať s technológiami? Môže už byť neskoro 5 863
 9. Geológ: recykláciu umelého kopca v Slnečniciach sledujeme denne 5 854
 10. Slováci sa pripravujú o stovky až tisícky eur 5 727

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kompromitujúce nahrávky už znervóznili viacerých

Niektoré nahrávky nie sú dodnes objasnené.

DOMOV

Vláda schválila nákup stíhačiek F-16 za 1,6 miliardy eur

Dododané majú byť do roku 2023. Dovtedy budú chrániť vzdušný priestor MiG-29.

Neprehliadnite tiež

Saková zareagovala na atentát v Štrasburgu posilnením hliadok

Ministerka vnútra zdôraznila, že veľa príslušníkov nebude v uniformách, ale v civile.

Ďurkovič zostáva v redakčnom tíme Reportérov v RTVS

Nikdy nedošlo k žiadnym zásahom do obsahu reportáží, uviedla verejnoprávna televízia.

Vláda schválila nákup stíhačiek F-16 za 1,6 miliardy eur

Dododané majú byť do roku 2023. Dovtedy budú chrániť vzdušný priestor MiG-29.

Sólymos rokoval o financovaní cieľov klimatickej dohody

Heslom konferencie je Meníme sa spoločne, čo si vyžaduje kompromisy.