SME
Piatok, 18. jún, 2021 | Meniny má VratislavKrížovkyKrížovky

Historický kalendár na nedeľu 2. februára

Svetový deň mokradí - oslavuje sa na základe rozhodnutia medzinárodného Stáleho výboru Dohovoru o mokradiach (1996): podpísali v Iráne Ramsarskú konvenciu (1971, oficiálne sa k nej prihlásilo 103 krajín), pričom ide o prvý významný dokument na ochranu biodiverzity a špecifických biotopov, ktorý zdôraznil význam mokradí pri udržiavaní ekologickej ovnováhy a pre zachovanie biologickej rozmanitosti, funkciu a hodnotu týchto citlivých ekosystémov pre človeka a trvalo udržateľný rozvoj Baptistická nedeľa - Deň Svetového zväzu baptistov (Baptist World Alliance, BWA), pripomínajú si baptisti prvú februárovú nedeľu svoju identitu ako jedna z kresťanských denominácií (asi 41 miliónov na celom svete organizovaných vo Svetovom zväze baptistov), pričom deň býva modlitebne zameraný na duchovnú rodinu a viac ako inokedy si uvedomujú, že tvoria jednu rodinu, ktorá má všetky znaky pokrvnej rodiny, základnej bunky ľudskej spoločnosti: jej členovia sa majú radi a želajú jeden druhému dobre, avšak nezostávajú len pri želaní, ale o to dobre sa aj zo všetkých síl pričiňujú

Skryť Vypnúť reklamu

Obetovanie Pána - Hromnice, spájajú sa s posviackou sviec, ľudovo nazývaných hromničky; hoci nejde o prikázaný sviatok, bol známy v Jeruzaleme už v 4. storočí, pričom v Ríme ho prijali v 7. a od 10. storočia mal sviatok názov Očisťovanie Panny Márie, ktorý v súlade s východnou tradíciou vyhlásili roku 1960 za sviatok Pána (v novom liturgickom kalendári z roku 1969 dostal názov Obetovanie Pána). Na Východe ho nazývajú Hypapanthe-Stretnutie. Každoročne pripadá na 40. deň po Vianociach a uzatvára sa ním rad
vianočných sviatkov.

Sviečky - hromničky sa najmä vo vidieckych domácnostiach zapaľovali v minulosti počas búrok spojených s hromobitím. Mali ochrániť príbytok od zásahu bleskom. Príbuzní ich zažínali aj pri lôžku umierajúcich. Horiaca svieca je symbolom Krista ako svetla sveta. Ľudové pranostiky na dnešný sviatok Hromníc hovoria Na Hromnice o hodinu více, alebo Na Hromnice - koniec sanice. Pôvodne to bol sviatok Perúna, boha ohňa a hromu. Deň zasväteného života - vyhlásil pápež Ján Pavol II. v roku 1997 Deň evakuácie v Alžírskej demokratickej ľudovej republike - odišli posledné francúzske jednotky z alžírskeho územia (1968)

Skryť Vypnúť reklamu


1273
- vpadli Kumáni na Moravu, do Rakúska a Štajerska

1563
- zomrel v Norimbergu (Nemecko) lutnista a nástrojár HANS NUSIEDLER.
Narodil sa roku 1508

1568
- narodil sa v Sklabine historik, krajinský hodnostár a feudálny
zemepán PETER REVAI. Zomrel 4.6.1622

1743
- narodil sa v Bratislave teológ, pedagóg a katolícky cirkevný
hodnostár FRANTIŠEK HUBERT, mecén umení a literatúry. Zomrel 22.6.1800

1763
- zomrel v Pohorelej mecén a katolícky kňaz MATEJ BARAŇAJ, ktorý
vydal v slovenčine obsiahlu prácu zakladateľa jezuitskej rehole
(významnú pre štúdium stavu slovenského literárneho jazyka v prvej
polovici 18. storočia. Narodil sa okolo roku 1690

1818
- narodil sa v Častoloviciach (Česko) hudobný skladateľ, pedagóg,
regenschori a dirigent IGNÁC KOHÚT. Zomrel 9.2.1898ä

Skryť Vypnúť reklamu

1823
- narodil sa v Hornom Tisovníku evanjelický farár, ovocinár a botanik
PAVOL RELL. Zomrel 6.4.1891

1843
- narodil sa v Levoči banský odborník a publicista JÚLIUS STEINHAUS.
Zomrel 25.11.1916

1848
- zomrel v Nitre ľudovýchovný pracovník a lekár JÁN BIJACOVSKÝ.
Narodil sa roku 1772

1873
- žiadali robotníci na zhromaždení, ktoré sa konalo z iniciatívy
socialistického spolku Napred v miestnostiach bratislavského kasína,
uzákonenie 10-hodinového pracovného času, obmedzenie práce žien,
zákaz detskej práce, zriadenie úradu na sprostredkovanie práce
a vydanie zákona zabezpečujúceho slobodu spolčovania a zhromažďovania

1883
- vystavali a odovzdali do prevádzky železničnú trať Bratislava
hlavná stanica - Bratislava-Rača
- narodil sa v Budulove maliar monumentálneho cítenia JÚLIUS ANDORKO.
Zomrel 25.3.1909

Skryť Vypnúť reklamu

1888
- narodila sa v Modre verejná činiteľka a publicistka MÁRIA ZOCHOVÁ,
manželka Samuela Zocha a zakladateľka Spolku žien evanjelických
farárov. Zomrela 17.12.1935
- narodila sa v Kežmarku-Ľubici funkcionárka KSČ a robotníčka MÁRIA
KRAJŇÁKOVÁ. Zomrela 25.6.1974

1923
- začal sa v Prahe päťdňový I. riadny zjazd KSČ (taktika jednotného
frontu a robotníckej vlády), na ktorom sa po prvý raz formulovalo
stanovisko k národnostným vzťahom v ČSR, pričom sa nesprávne
akceptovala teória o jednotnom čs. národe

1928
- založili v Bratislave odbočku Spoločnosti pre hospodárske
a kultúrne styky s Novým Ruskom

1943
- narodil sa v Novej Bani sochár IVAN BUDINSKÝ

1948
- uskutočnila sa spoločná manifestácia zástupcov kňazstva a veriacich
všetkých kresťanských cirkví za mier vo svete
- zomrel v Trnave hydinár a odborný publicista JÁN DETONY, ktorý
zostavil kmene najkvalitnejších jedincov uznané ako východiskový
materiál zveľaďovania chovu plemenného materiálu hydiny na Slovensku.
Narodil sa roku 1902

Skryť Vypnúť reklamu

1958
- bola v ČST Bratislava premiéra prvej televíznej inscenácie
slovenskej operety Z prístavu do prístavu od Karola Elberta

1968
- podpísali v Moskve plán kultúrnej a vedeckej spolupráce medzi ČSSR
a ZSSR

1983
- uskutočnila sa v brnianskej II. chirurgickej klinike Fakultnej
nemocnice prvá úspešná transplantácia pečene v ČSSR, ktorej sa
podrobil 50-ročný Josef Mlynář

1988
- zomrel v Szcyrku (Poľsko) lekár a historik FRANTIŠEK MARTINČÁK,
ktorý pôsobil v Spišských Vlachoch. Narodil sa 2.9.1910
- prerokovalo predsedníctvo ÚV KSS správu o stave štruktúry výrobných
programov vo VHJ ZŤS Martin a výsledky komplexnej previerky činnosti
národných výborov na území Bratislavy
2.2.1988
- zomrela v Žiari nad Hronom klaviristka a hudobná pedagogička ZITA
STRNADOVÁ-PARÁKOVÁ, ktorá tam pôsobila ako riaditeľka ĽŠU a krajská
metodička, pričom svojimi koncertmi sa zaslúžila o propagáciu
modernej českej a slov. klavírnej tvorby. Narodila sa 12.3.1915

Skryť Vypnúť reklamu

1993
- schválili poslanci na verejnom zasadaní 14. schôdze NR SR zákon
o menovej odluke

1998
- zahynul tragicky misionár JOZEF BAŤO, iniciátor Kongregácie
Najsvätejších Sŕdc na Slovensku. Narodil sa 26.9.1922

--------------------------------------------------------------

1808
- obsadila francúzska armáda cisára Napoleona I. opätovne
a protiprávne Vatikán, pretože pápež Pius VII. sa odmietol zúčastniť
na kontinentálnej blokáde Veľkej Británie a roku 1809 pripojil zvyšok
cirkevného štátu k Francúzsku


1838
- narodil sa revolučný demokrat KONSTANTIN SEMIONOVIČ KALINOVSKIJ
(Kastus), jeden z vodcov roľníckeho povstania v Bielorusku a Litve.
Popravili ho roku 1864


1848
- skončila sa mierom z Guadelupe Hidalgo americko-mexická vojna,
ktorá trvala od roku 1846 a Mexiko muselo odstúpiť USA svoje územia
severne od rieky Rio Grande (dnešné štáty Texas, Nové Mexiko,
Kalifornia, Nevada, Utah a časti Colorada a Arizony), pričom išlo až
o polovicu územia vtedajšieho mexického štátu a dostali zato od únie
odškodné vo výške 15 miliónov dolárov a Washington tiež prevzal dlhy
voči americkým veriteľom vo výške 3,25 milióna dolárov

Skryť Vypnúť reklamu


1863
- narodila sa poľská prozaička MARIA RODZIEWICZÓWNA. Zomrela roku 1944


1873
- narodil sa rakúsky hudobný skladateľ LEO FALL. Zomrel roku 1925

1878
- vyhlásilo Grécko vojnu Turecku


1883
- narodil sa sovietsky hudobný skladateľ a pedagóg MICHAIL FABIANOVIČ
GNESIN. Zomrel roku 1957


1888
- zomrel americký inžinier a vynálezca GEORGE HENRY CORLISS,
konštruktér parného stroja. Narodil sa roku 1817


1893
- narodil sa revolucionár a politik SÜCHBÁTAR (Suche Bator),
spoluzakladateľ Mongolskej ľudovej revolučnej strany. Zomrel roku 1923

1903
- založili v Guilforde britskú Spoločnosť na podporu ženskej
rovnoprávnosti proti mužom
- narodil sa nemecký politológ a publicista EUGEN KOGON. Zomrel roku
1987

1913
- otvorili slávnostne v New Yorku svojho času najväčšiu železničnú
stanicu na svete Grand Central Station (Ústrednú železničnú stanicu),
ktorej výstavba stála 143 miliónov dolárov, rozkladala sa na ploche
32 hektárov (vrátane koľajišťa), mala dve poschodia, druhé poschodie
sa končilo nástupišťami pre 42 diaľkových vlakov, pričom horné
podlažie so 42 pármi koľajníc a dolnú časť vyčlenili pre prímestskú
dopravu (cestujúci mali k dispozícii rozsiahle čakárne, avšak na
nástupištia mohli prísť až po príchode vlakov)
- zomrel švédsky technik, vynálezca prvej rovnotlakovej parnej
turbíny a odstredivky na mlieko CARL GUSTAF DE LAVAL. Narodil sa roku
1845

Skryť Vypnúť reklamu


1918
- obsadili jednotky poľskej légie v sile 25.000 mužov sídlo
najvyššieho vedenia ruskej armády mesto Mogilev

1943
- skončila sa kapituláciou zvyškov 6. nemeckej armády v severnej
časti stalingradského kotla bitka pri Stalingrade
- začala sovietska armáda charkovskú útočnú operáciu
- uskutočnili britské a americké lietadlá nálet na Kolín nad Rýnom
- ukončili výstavbu prvej časti Čeľabinského hutného kombinátu v ZSSR
- obsadila britská 8. armáda severoafrický Zelten
- narodil sa český spisovateľ a publicista PETR HUDOŽILOV

1948
- spálili na brehu posvätnej rieky Jumny telesné pozostatky indického
vodcu Mahatmu Gándhího, ktorého 30.1. v záhrade v Naí Dillí uprostred
prívržencov zavraždil náboženský fanatik (bráhmán) Náthurama Gódsé,
pričom motívom bol extrémistov odpor proti zmiereniu sa Indickej únie
s moslimským Pakistanom v spore o Kašmír

Skryť Vypnúť reklamu


1953
- potvrdil americký prezident Dwight David Eisenhower vo svojom prvom
prejave o stave únie globálne záujmy USA ako vedúcej svetovej
veľmoci, pričom vyhlásil, že bude pokračovať v politike svojho
predchodcu Harryho Spencera Trumana v boji proti komunizmu, ukončil
obdobie hospodárskej politiky Rooseveltovho Nového údelu
presadzovaného demokratmi, čo znamenalo predovšetkým koniec kontroly
cien a miezd a slobodný rozvoj trhu

1958
- zložil prísahu nový kostarický prezident Mário Jiménez a vyhlásil
boj proti hladu, chudobe a komunizmu


1968
- opustili posledné francúzske jednotky alžírsku základňu Marsá
al-Kabír
- zomrel taliansky dirigent TULLIO SERAFIN. Narodil sa roku 1878
- pokračovali rozsiahle útoky jednotiek Národného frontu oslobodenia
na juhovietnamské mestá
- otvorili v indickom meste Tiruvanantapuram medzinárodnú rovníkovú
raketovú stanicu vybudovanú pod záštitou OSN a so spoluprácou vedcov
z Indie, Francúzska, ZSSR a iných štátov, ktorá dostala úlohu skúmať
stav horných vrstiev atmosféry v rovníkových zemepisných šírkach
- vzniklo v južnom Vietname tzv. veliteľstvo revolučných ozbrojených
síl s cieľom koordinovať akcie mestského a vidieckeho obyvateľstva,
ktoré povstalo proti saigonskému režimu

Skryť Vypnúť reklamu

1973
- zamietla Spolková rada NSR v prvom čítaní ratifikáciu zmluvy
o základoch vzťahov medzi NDR a NSR
- prijala Bezpečnostná rada OSN rezolúciu odsudzujúcu hospodársku
blokádu, vydieranie a vojenské hrozby južnej Rodézie proti Zambii

1978
- nasadila nikaragujská vláda proti opozícii Národnú gardu (opozícia
požadovala odstúpenie diktátora Anastasia Somozu)
- odstúpil v dôsledku ilegálneho odpočúvacieho škandálu vojenskej
tajnej služby sociálnodemokratický minister obrany NSR Georg Leber,
pričom jeho nástupcom v úrade sa stal dovtedajší minister financií
Hans Apel, ktorého vystriedal Hans Matthöfer

- začala sa v Alžíri štvordňová konferencia na najvyššej úrovni
o uplatňovaní tripoliskej deklarácie s účasťou zástupcov Alžírska,
Sýrie, Líbye, Jemenskej ľudovodemokratickej republiky a Organizácie
pre oslobodenie Palestíny, ktorá odsúdila kapitulantskú politiku
egyptského prezidenta Anvara Sadata a odmietla všetky pokusy
o likvidáciu palestínskeho problému

Skryť Vypnúť reklamu

1983
- zahynulo 14 baníkov pri výbuchu v uhoľnej bani San Antonio na
indonézskom ostrove Cebu


1988
- začalo sa v Moskve trojdňové 126. zasadnutie výkonného výboru RVHP
o aktuálnych otázkach zdokonalenia vzájomnej hospodárskej spolupráce,
pričom posúdili rámcovú dohodu o mnohostrannej spolupráci pri
vytváraní jednotnej základne elektronických výrobkov a spolupráce
krajín RVHP v doprave
- schválil prezident Ronald Reagan, aby ministerstvo obrany USA
začalo výrobu binárnej bomby Bigeye
- začalo sa v Ženeve jarné zasadnutie Konferencie o odzbrojení
- začalo sa vo Varšave štvordňové prvé zasadnutie zvláštnej komisie
Varšavskej zmluvy pre otázky odzbrojenia na úrovni ministrov
zahraničných vecí, pričom prerokovali situáciu v oblasti odzbrojenia,
stav na konzultáciách predstaviteľov štátov Varšavskej zmluvy a NATO
vo Viedni

Skryť Vypnúť reklamu

1993
- prevrátil sa plne obsadený nákladný automobil na zablatenej ceste
pri peruánskom meste Arequipa, pričom zahynulo 16 osôb
- schválil andorrská Generálna rada (parlament) návrh ústavy, ktorá
po siedmich storočiach feudálnej vlády mala zaviesť demokraciu,
pričom návrh ústavy schválili 14.3. v referende
- začala filipínska sopka Mayon do výšky piatich kilometrov chrliť
rozžeravený sopečný prach, pričom do 7.2. zahynulo 68 osôb
- povolila izraelská vláda návrat 100 zo 400 Palestínčanov, ktorých
roku 1992 deportovali do južného Libanonu, deportovaní sa však
rozhodli vrátiť len spolu

- zahynulo pri raketovom ostreľovaní afganského hlavného mesta Kábul
povstalcami paštúnskeho fundamentalistického vodcu Gulbudína
Hekmatjára 72 osôb
- zložil Václav Havel ústavou predpísaný sľub ako nový český prezident
- zomrel rakúsko-nemecký sociológ a vysokoškolský pedagóg HELMUT
SCHOECK. Narodil sa roku 1922
- zomrel vo veku 84 rokov americký dirigent a huslista ALEXANDER
SCHNEIDER
- odvolal arménsky prezident Ter-Petrosian z funkcie predsedu vlády
Chosrova Aruťuňana
- zomrel vo veku 68 rokov český filmový historik a profesor FAMU
JAROMÍR KUČERA

Skryť Vypnúť reklamu

1998
- havarovalo filipínske dopravné lietadlo Dc-9 spoločnosti Cebu
Pacific s 99 cestujúcimi a piatimi členmi posádky na palube, letu
z Manily do mesta Cagayan nikto neprežil
- zomrel vulkanológ, verejný činiteľ, agronóm, ekológ, alpinista
HAROUN TAZIEFF. Narodil sa roku 1914
- zložil český prezident Václav Havel počas spoločnej schôdze
Poslaneckej snemovne a Senátu ústavou predpísaný prezidentský sľub,
potvrdil ho podpisom a stal sa právoplatným prezidentom na svoje
druhé a posledné päťročné obdobie
- zomrel vo veku 56 rokov chorvátsky urbanista, sociológ a esejista
RAYMOND REHNICER

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 2. Zázračná škola so zelenou strechou
 3. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 4. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 5. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 6. Crème de la crème po slovensky
 7. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 8. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 9. Po Slovensku na motorke
 10. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 1. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 2. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 3. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 4. Správna strava po tréningu: Siahnite po 100 % smoothie a šťavách
 5. Zázračná škola so zelenou strechou
 6. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 7. Crème de la crème po slovensky
 8. Rady nad zlato: Naučte sa pripraviť dezerty ako z cukrárne
 9. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 10. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 27 554
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 13 619
 3. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 11 692
 4. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 11 377
 5. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 7 774
 6. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 7 261
 7. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 6 293
 8. Po Slovensku na motorke 5 880
 9. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 252
 10. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 4 479
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Peter Paluda odpovedá na otázky novinárov po pojednávaní v kauze Kuciak na Najvyššom súde.

Čelil Harabinovi, zlákala ho SaS. Neskôr to ľutoval.


5 h
Logo podcastu Dobré ráno.

Stretnutie lídrov sa konalo v Ženeve.


a 2 ďalší 2 h

Neprehliadnite tiež

Ranný brífing SME

Prečítajte si najdôležitejšie správy.


2 h
V odpade končia neraz aj nerozbalené lieky. Predpisujú sa vo veľkom a plytvá sa nimi.

Úspory by sa dali využiť pre pacientov s komplikovanejšími diagnózami.


TASR 5 h
Peter Paluda odpovedá na otázky novinárov po pojednávaní v kauze Kuciak na Najvyššom súde.

Čelil Harabinovi, zlákala ho SaS. Neskôr to ľutoval.


5 h
Predstavenie nového hokejového klubu HC 21 Prešov.

Koučom HC 21 Prešov bude Ernest Bokroš.


6 h