Historický kalendár na 4. februára

Svetový deň boja proti rakovine - vyše sto zástupcov vlád, združení na ochranu práv pacientov a organizácií zapojených do výskumu rakoviny v rámci svetového summitu boja proti rakovine podpísali 4.2.2000 na parížskej radnici Svetovú chartu boja proti rakovine
Štátny sviatok Srílanskej demokratickej socialistickej republiky - Deň nezávislosti (1948)

1573
- narodil sa v Trnave jezuita, náboženský spisovateľ a učiteľ JURAJ
KÁLDI, ktorý pripravil prvý úplný katolícky preklad Biblie do
maďarského jazyka. Zomrel 30. 10. 1634

1908
- narodil sa v Bialej (Poľsko) neprofesionálny fotograf z obdobia
okolo druhej svetovej vojny a organizátor amatérskej fotografie
LADISLAV GALOGH, ktorý dokumentoval krajinu, ľudové tradície
a pamiatky východného Slovenska. Zomrel 1.2.1986

1918
- narodil sa v Žiline divadelný, filmový a televízny herec ANTON
GÝMERSKÝ, výrazná osobnosť slovenského divadla a jeden
z predstaviteľov hereckej špičky mimobratislavských scén, člen
činohry Štátneho divadla v Košiciach. Zomrel 10. 5. 1990
- zomrel v Sofii (Bulharsko) novinár, redaktor, pedagóg, osvetový
pracovník, publicista a prekladateľ SAMUEL ZACHEJ, výrazná osobnosť
slovenského národnopolitického hnutia, obranca slovenských
národných práv. Narodil sa 31. 3. 1841

1928
- narodila sa v Bratislave klaviristka DANICA MÓŽIOVÁ-NOVÁKOVÁ
- založili v Bratislave Spolok priateľov anglickej literatúry
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) strojný inžinier, konštruktér
mikroskopu a vysokoškolský učiteľ ALEXANDER REJTÖ, ktorý sa zaslúžil
o rozvoj najmä textilného priemyslu. Narodil sa 21.8.1853
- narodil sa v Bratislave architekt a urbanista IVAN MICHALEC. Zomrel
16. 9. 1993

1933
- narodila sa v Bratislave hudobná a divadelná historička, kritička
a publicistka NAĎA FÖLDVÁRYOVÁ
- narodil sa v Partizánskej Ľupči filozof, esejista, prekladateľ
a popredný slovenský rusista JÚLIUS RYBÁK, člen Spolku slovenských
spisovateľov
- narodil sa publicista MICHAL RUSINKO, člen Slovenského syndikátu
novinárov

1943
- určilo v Novákoch IV. ilegálne vedenie KSS úlohy
národnooslobodzovacieho boja na Slovensku

1953
- zomrela v Košiciach spisovateľka ELENA KAMENICKÁ. Narodila sa
31.10.1917

1955
- narodil sa v Spišskom Štvrtku politik a štátnik MIKULÁŠ DZURINDA

1963
- zomrel v Modre spisovateľ, dramatik a učiteľ KVETOSLAV FLORIÁN
URBANOVIČ, predstaviteľ epigónskej postrealistickej prózy a drámy.
Narodil sa 9.7.1885

1968
- zomrel v Bratislave maliar a pedagóg JÁN MUDROCH, jedna
z najvýraznejších osobností slovenskej kultúry, prvý rektor VŠVU
v Bratislave, ktorý po oslobodení významne prispel k organizovaniu
slovenskej výtvarnej kultúry. Narodil sa 28. 3. 1909
- stretol sa v Komárne Alexander Dubček s prvým tajomníkom Maďarskej
socialistickej robotníckej stany Jánosom Kádárom

1978
- uviedla činohra SND premiéru priekopníckej inscenácie Tajovského
hry Nový život v réžii Miloša Pietora
- zomrel v Plaveckom Štvrtku filológ, redaktor, odborný publicista,
autor učebníc a profesor BORIS ČEBOTAREV, popredný rusista na
Slovensku. Narodil sa 17.7.1917

1983
- zomrel v Bratislave zbormajster, organizátor a propagátor
robotníckych spevokolov JÁN KLIMO, ktorý organizoval a metodicky
usmerňoval činnosť robotníckych spevokolov. Narodil sa 15. 7. 1892

1993
- začala sa v SR a ČR sa menová odluka, počas ktorej si občania mohli
vymeniť tzv. federálne bankovky za okolkované

1998
- zomrel v noci na tento deň jeden z najvýznamnejších režisérov
krátkometrážnych filmov, kameraman a scenárista MIKULÁŠ RICOTTI.
Narodil sa 22.12.1929
- predniesol prezident Michal Kováč v NR SR Správu o stave SR

--------------------------------------------------------------

1688
- narodil sa francúzsky dramatik a prozaik PIERRE CARLET DE CHAMBLAIN
DE MARIVAUX. Zomrel roku 1763

1693
- narodil sa anglický dramatik GEORGE LILLO. Zomrel roku 1739

1713
- zomrel anglický filozof a stúpenec teórie mravného citu ANTHONY
ASHLEY COOPER SHAFTESBURY. Narodil sa roku 1671

1738
- popravili bez akýchkoľvek konkrétnych dôkazov finančníka JOSEFA
SÜSSA OPPENHEIMERA (Žida Süssa), poradcu kniežaťa Karola Alexandra
Würtenberského, pričom v čase nacizmu jeho život využili na
nakrútenie propagandistického, antisemitského a štvavého filmu tretej
ríše. Narodil sa v období 1698-1699

1783
- vyhlásila Veľká Británia ukončenie vojny v Severnej Amerike

1808
- narodil sa obrodenecký prozaik, novinár, autor textu hymny,
dramatik a herec JOSEF KAJETÁN TYL, organizátor českého spoločenského
a divadelného života. Zomrel roku 1856

1873
- narodil sa ruský prozaik, cestovateľ a etnograf MICHAIL MICHAJLOVIČ
PRIŠVIN. Zomrel roku 1954


1878
- narodil sa sovietsky komunistický a štátny činiteľ GRIGORIJ
IVANOVIČ PETROVSKIJ. Zomrel roku 1958
- narodil sa rumunský klavirista, hudobný skladateľ, kritik a pedagóg
THEODOR FUCHS. Zomrel roku 1953


1883
- narodil sa český esejista, prozaik, literárny a výtvarný kritik
MILOŠ MARTEN (vlastným menom Šebesta). Zomrel roku 1917


1893
- zomrela španielska poetka a sociologička CONCEPCIÓN ARENALOVÁ.
Narodila sa roku 1820
- narodil sa juhoafrický pedagóg, anatóm a antropológ austrálskeho
pôvodu RAYMOND ARTHUR DART. Zomrel roku 1988

1913
- dali v parížskych uliciach do prevádzky prvé telefónne búdky na
svete

1918
- vyhlásila armáda v Nemecku pre šírenie vlny štrajkov v celom rade
podnikov výnimočný stav
- narodil sa sovietsky komunistický a štátny činiteľ FIODOR DAVYDOVIČ
KULAKOV. Zomrel roku 1978
- narodila sa americká filmová herečka, režisérka, scenáristka
a producentka britského pôvodu IDA LUPINO
- narodil sa český básnik, satirik a novinár KAREL BRADÁČ. Zomrel
roku 1973


1923
- pokúsili sa v sofijskom Národnom divadle spáchať atentát na
bulharského premiéra Alexandra Stambolijského, ktorý v krajine vládol
diktátorskými metódami
- prerušili pre neschopnosť dohodových Spojencov a Turecka v Lausanne
mierovú konferenciu zasadajúcu od novembra 1922
- obsadili francúzske vojská Offenburg a vtrhli tak aj do oblasti
Porýnia
- narodil sa český divadelný herec MILOSLAV HOMOLA
- narodil sa český matematik KAREL REKTORYS
- narodil sa kolumbijský politik, právnik, spisovateľ a štátnik
BELISARIO BETANCUR CUARTAS


1928
- zomrel holandský fyzik HENDRIK ANTOON LORENTZ, laureát Nobelovej
ceny (1902) za štúdium vplyvu magnetického poľa na elektromagnetické
žiarenie. Narodil sa roku 1853
- narodil sa český herec a režisér JIŘÍ CÍSLER

1933
- vydal nemecký prezident Paul von Hindenburg na návrh Adolfa Hitlera
Núdzové nariadenie na ochranu nemeckého ľudu, ktorým obmedzil slobodu
tlače a zhromažďovania sa, pričom zaviedol pojem ochrannej väzby
v prípade tzv. protištátnej činnosti

1938
- oznámil nemecký nacistický diktátor Adolf Hitler, že ríšsky
minister vojny poľný maršal Werner von Blomberg a najvyšší veliteľ
pozemného vojska generálplukovník Werner von Fritsch odstúpili zo
zdravotných dôvodov, no v skutočnosti obvinil Hitler von Fritscha
z homosexuality (vojenský tribunál neskôr potvrdil neopodstatnenosť
tohto obvinenia), Blombergovým previnením zas bola minulosť jeho
manželky ako prostitútky; Hitler prevzal najvyššie velenie armády
a veliteľom pozemného vojska sa stal Walter von Brauchitsch, pričom
čistky prebehli aj vo vláde (napríklad ministrom zahraničných vecí sa
stal Joachim von Ribentrop)


1943
- prekročila britská 8. armáda tuniské hranice
- nadviazal ZSSR diplomatické styky s Kolumbiou
- konala sa vo švajčiarskom Zürichu premiéra hry Dobrý človek zo
Sečuanu od nemeckého spisovateľa Bertolta Brechta


1948
- stal sa ostrov Cejlón (Srí Lanka) po 150 rokoch koloniálnej
nadvlády nezávislým domíniom v rámci Britského spoločenstva národov
(Commonwealth)
- narodil sa americký spevák ALICE COOPER (vlastným menom Vincent
Furnier), zakladateľ rovnomennej rockovej skupiny
- súhlasila britská vláda po vyhlásení nezávislosti Cejlónu
s osamostatnením Maledivského sultanátu, s ktorým uzavrela
protektorátnu zmluvu o pobyte britských jednotiek a riadení
zahraničných stykov


1953
- zakázali v Západnom Nemecku pod hrozbou väzenia propagovanie
francúzskej cudzineckej légie

1963
- začala sa v Moshi (Tanganika) sedemdňová 3. konferencia
africko-ázijskej solidarity s účasťou zástupcov 60 krajín a vyslovila
sa za tesnejšiu politickú a hospodársku spoluprácu rozvojových krajín
a rozhodnejší postup proti kolonializmu a neokolonializmu

1968
- rozhodli sa podľa oznámenia konžského prezidenta Josepha Mobuta
vytvoriť Kongo (Kinshasa), Čad a Stredoafrická republika Zväz
stredoafrických štátov
- vypustili z odpaľovacej základne za polárnym kruhom v švédskom
meste Kiruuna meteorologickú raketu Európskej organizácie pre výskum
kozmického priestoru

1973
- vypukli vážne nepokoje v Severnom Írsku, pričom za jediný deň
zahynulo 12 osôb a za uplynulých sedem dní 22 ľudí, pričom od augusta
1969 zabili už 713 obyvateľov
- otvoril rodézsky režim hranice so Zambiou
- začalo sa v tanzánijskej Arushi rokovanie prezidentov Tanzánie,
Zambie a Zairu o národnooslobodzovacom hnutí v závislých afrických
krajinách


1983
- rozpustil portugalský prezident António dos Santos Ramalho Eanes
parlament a vypísal nové voľby na 25.4.1983, čím sa mala riešiť
vládna kríza, ktorá vznikla 19.12. odstúpením ministerského predsedu
Francisca Pinta Balsemaa
- vypustilo Japonsko svoju prvú spojovaciu družicu Sakura 2A
- zomrela americká speváčka a bubeníčka KAREN CARPENTER, členka
známeho dua Carpenters. Narodila sa roku 1950


1988
- prepadla skupina teroristov pri nikaragujskej dedine Las Vegas
(departement Nueva Segovia) automobil s poľnohospodármi, pričom 19
osôb zastrelila a sedem zranila
- zatkla filipínska armáda 20 popredných predstaviteľov radikálnej
Komunistickej strany v rámci akcií za oslabenie protivládneho hnutia

1993
- potvrdil americký Senát Jamesa Woolseyho vo funkcii riaditeľa
Ústrednej spravodajskej služby (CIA)
- začalo sa v Bruseli zasadnutie troch hlavných veriteľov Zairskej
republiky: Belgicka, Francúzska a USA
- ratifikovala Najvyššia rada Bieloruskej republiky zmluvu medzi USA
a ZSSR o 30-percentnom znížení stavu strategických zbraní (START 1),
pričom zrušila svoje rozhodnutie z 25.8.1991 o pozastavení činnosti
Komunistickej stany Bieloruska
- demontovalo podľa oznámenia ruské vojenské námorníctvo všetky
taktické jadrové rakety, ktorými boli vyzbrojené lode, ponorky
a lietadlá na vojnových plavidlách BITEVNÍ
- začalo vyše 600 juhokórejských politických väzňov hladovku za
zrušenie zákona o vnútornej bezpečnosti a okamžité prepustenie na
slobodu
- odštiepilo sa od Slobodnej strany Rakúska hnutie Liberálne Fórum

1998
- zvolili Jakuba Puchalského za nového riaditeľa Českej televízie
- zahynulo pri silnom zemetrasení v severnom Afganistane najmenej
4500 osôb, pričom otrasy v provincii Tachar mali silu 6,1 stupňa
Richterovej stupnice
- vymenoval marocký kráľ Hasan II. za nového premiéra vodcu
najsilnejšej opozičnej strany Abderrahmana Jusúfího

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Dubravské Čerešne majú sladké prekvapenie pre najrýchlejších!
 2. Infografika: Slováci minuli na Pohode historicky najviac peňazí
 3. Zmrzlina z McDonald’s má u nás kratšiu záruku ako v Rakúsku. Pre
 4. Aká je ideálna vlhkosť a teplota v byte? Výskum hovorí jasne
 5. Veríte brusniciam pri zápaloch močových ciest? Nemusia stačiť
 6. Vyberiete si radšej romantický Paríž alebo slnečné Nice?
 7. Dobrú chuť: Letné šaláty a bizarné praktiky food fotografie
 8. O asistovanej reprodukcii sa šíri množstvo zavádzajúcich tvrdení
 9. Pivovar Šariš rozdá tisíce eur, o časti peňazí rozhodnú ľudia
 10. Volkswagen Golf GTI TCR naživo na Slovakia Ringu!
 1. Zmrzlina z McDonald’s má u nás kratšiu záruku ako v Rakúsku. Pre
 2. Dubravské Čerešne majú sladké prekvapenie pre najrýchlejších!
 3. Aká je ideálna vlhkosť a teplota v byte? Výskum hovorí jasne
 4. Veríte brusniciam pri zápaloch močových ciest? Nemusia stačiť
 5. Infografika: Slováci minuli na Pohode historicky najviac peňazí
 6. Vyberiete si radšej romantický Paríž alebo slnečné Nice?
 7. Dobrú chuť: Letné šaláty a bizarné praktiky food fotografie
 8. Salón architektov A0 – Coneco 2018
 9. Záhradný nábytok: aký materiál je najlepší?
 10. Životné jubileum prof. Ing. Jaroslava Valáška, PhD.
 1. Aká je ideálna vlhkosť a teplota v byte? Výskum hovorí jasne 14 880
 2. Infografika: Slováci minuli na Pohode historicky najviac peňazí 12 626
 3. Dobrú chuť: Letné šaláty a bizarné praktiky food fotografie 9 453
 4. Ulovte si last minute dovolenku so zľavou do 70% 8 042
 5. Vyberiete si radšej romantický Paríž alebo slnečné Nice? 7 982
 6. O asistovanej reprodukcii sa šíri množstvo zavádzajúcich tvrdení 6 584
 7. Pivovar Šariš rozdá tisíce eur, o časti peňazí rozhodnú ľudia 4 775
 8. Iná tvár Mexika: Nocovanie s Indiánmi, dobrodružstvo v džungli 3 195
 9. Nie sme žiadni paštikári. Slováci už dovolenkujú inak 3 018
 10. 3 dôvody, prečo sa oplatí mať online účet v ZSE už toto leto 2 706

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Zálohovanie PET fliaš je bližšie. Na aké prekážky naráža?

Zálohovaním sa vyzbiera 90 percent fliaš.

Podcast Dobré ráno

Dobré ráno: Slovensko vo finále MS vo futbale? Nie je to utópia

Slovenský futbal môže siahať na vrchol.

KOMENTÁR ONDREJA PODSTUPKU

Pomôžme ministrovi spraviť drahé a bolestivé rozhodnutie

Zálohovanie PET fliaš je dobrý a bolestivý nápad.

AUTORSKÁ STRANA PETRY PROCHÁZKOVEJ

Babčenkova manželka prehovorila. Ako prežívala smrť svojho manžela?

O všetkom vedela vopred.

Neprehliadnite tiež

Podcast Dobré ráno

Dobré ráno: Slovensko vo finále MS vo futbale? Nie je to utópia

Slovenský futbal môže siahať na vrchol.

V areáli Bane Bankov sa hromadí nelegálny odpad, rieši to kriminálka

Priestor láka dobrodruhov a adrenalínových nadšencov.

Na Brekovskom hrade jedli vidličkou skôr ako Francúzi

Po nezaschnutej dlažbe hradnej kaplnky v Jasenove prebehol rys.

Viac stíhačiek ako my kúpili z okolitých krajín len Poliaci

Náklady na letovú hodinu majú americké F-16 rádovo vyššie ako gripeny.