Historický kalendár na 4. februára

Svetový deň boja proti rakovine - vyše sto zástupcov vlád, združení na ochranu práv pacientov a organizácií zapojených do výskumu rakoviny v rámci svetového summitu boja proti rakovine podpísali 4.2.2000 na parížskej radnici Svetovú chartu boja proti rakovine
Štátny sviatok Srílanskej demokratickej socialistickej republiky - Deň nezávislosti (1948)

1573
- narodil sa v Trnave jezuita, náboženský spisovateľ a učiteľ JURAJ
KÁLDI, ktorý pripravil prvý úplný katolícky preklad Biblie do
maďarského jazyka. Zomrel 30. 10. 1634

1908
- narodil sa v Bialej (Poľsko) neprofesionálny fotograf z obdobia
okolo druhej svetovej vojny a organizátor amatérskej fotografie
LADISLAV GALOGH, ktorý dokumentoval krajinu, ľudové tradície
a pamiatky východného Slovenska. Zomrel 1.2.1986

1918
- narodil sa v Žiline divadelný, filmový a televízny herec ANTON
GÝMERSKÝ, výrazná osobnosť slovenského divadla a jeden
z predstaviteľov hereckej špičky mimobratislavských scén, člen
činohry Štátneho divadla v Košiciach. Zomrel 10. 5. 1990
- zomrel v Sofii (Bulharsko) novinár, redaktor, pedagóg, osvetový
pracovník, publicista a prekladateľ SAMUEL ZACHEJ, výrazná osobnosť
slovenského národnopolitického hnutia, obranca slovenských
národných práv. Narodil sa 31. 3. 1841

1928
- narodila sa v Bratislave klaviristka DANICA MÓŽIOVÁ-NOVÁKOVÁ
- založili v Bratislave Spolok priateľov anglickej literatúry
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) strojný inžinier, konštruktér
mikroskopu a vysokoškolský učiteľ ALEXANDER REJTÖ, ktorý sa zaslúžil
o rozvoj najmä textilného priemyslu. Narodil sa 21.8.1853
- narodil sa v Bratislave architekt a urbanista IVAN MICHALEC. Zomrel
16. 9. 1993

1933
- narodila sa v Bratislave hudobná a divadelná historička, kritička
a publicistka NAĎA FÖLDVÁRYOVÁ
- narodil sa v Partizánskej Ľupči filozof, esejista, prekladateľ
a popredný slovenský rusista JÚLIUS RYBÁK, člen Spolku slovenských
spisovateľov
- narodil sa publicista MICHAL RUSINKO, člen Slovenského syndikátu
novinárov

1943
- určilo v Novákoch IV. ilegálne vedenie KSS úlohy
národnooslobodzovacieho boja na Slovensku

1953
- zomrela v Košiciach spisovateľka ELENA KAMENICKÁ. Narodila sa
31.10.1917

1955
- narodil sa v Spišskom Štvrtku politik a štátnik MIKULÁŠ DZURINDA

1963
- zomrel v Modre spisovateľ, dramatik a učiteľ KVETOSLAV FLORIÁN
URBANOVIČ, predstaviteľ epigónskej postrealistickej prózy a drámy.
Narodil sa 9.7.1885

1968
- zomrel v Bratislave maliar a pedagóg JÁN MUDROCH, jedna
z najvýraznejších osobností slovenskej kultúry, prvý rektor VŠVU
v Bratislave, ktorý po oslobodení významne prispel k organizovaniu
slovenskej výtvarnej kultúry. Narodil sa 28. 3. 1909
- stretol sa v Komárne Alexander Dubček s prvým tajomníkom Maďarskej
socialistickej robotníckej stany Jánosom Kádárom

1978
- uviedla činohra SND premiéru priekopníckej inscenácie Tajovského
hry Nový život v réžii Miloša Pietora
- zomrel v Plaveckom Štvrtku filológ, redaktor, odborný publicista,
autor učebníc a profesor BORIS ČEBOTAREV, popredný rusista na
Slovensku. Narodil sa 17.7.1917

1983
- zomrel v Bratislave zbormajster, organizátor a propagátor
robotníckych spevokolov JÁN KLIMO, ktorý organizoval a metodicky
usmerňoval činnosť robotníckych spevokolov. Narodil sa 15. 7. 1892

1993
- začala sa v SR a ČR sa menová odluka, počas ktorej si občania mohli
vymeniť tzv. federálne bankovky za okolkované

1998
- zomrel v noci na tento deň jeden z najvýznamnejších režisérov
krátkometrážnych filmov, kameraman a scenárista MIKULÁŠ RICOTTI.
Narodil sa 22.12.1929
- predniesol prezident Michal Kováč v NR SR Správu o stave SR

--------------------------------------------------------------

1688
- narodil sa francúzsky dramatik a prozaik PIERRE CARLET DE CHAMBLAIN
DE MARIVAUX. Zomrel roku 1763

1693
- narodil sa anglický dramatik GEORGE LILLO. Zomrel roku 1739

1713
- zomrel anglický filozof a stúpenec teórie mravného citu ANTHONY
ASHLEY COOPER SHAFTESBURY. Narodil sa roku 1671

1738
- popravili bez akýchkoľvek konkrétnych dôkazov finančníka JOSEFA
SÜSSA OPPENHEIMERA (Žida Süssa), poradcu kniežaťa Karola Alexandra
Würtenberského, pričom v čase nacizmu jeho život využili na
nakrútenie propagandistického, antisemitského a štvavého filmu tretej
ríše. Narodil sa v období 1698-1699

1783
- vyhlásila Veľká Británia ukončenie vojny v Severnej Amerike

1808
- narodil sa obrodenecký prozaik, novinár, autor textu hymny,
dramatik a herec JOSEF KAJETÁN TYL, organizátor českého spoločenského
a divadelného života. Zomrel roku 1856

1873
- narodil sa ruský prozaik, cestovateľ a etnograf MICHAIL MICHAJLOVIČ
PRIŠVIN. Zomrel roku 1954


1878
- narodil sa sovietsky komunistický a štátny činiteľ GRIGORIJ
IVANOVIČ PETROVSKIJ. Zomrel roku 1958
- narodil sa rumunský klavirista, hudobný skladateľ, kritik a pedagóg
THEODOR FUCHS. Zomrel roku 1953


1883
- narodil sa český esejista, prozaik, literárny a výtvarný kritik
MILOŠ MARTEN (vlastným menom Šebesta). Zomrel roku 1917


1893
- zomrela španielska poetka a sociologička CONCEPCIÓN ARENALOVÁ.
Narodila sa roku 1820
- narodil sa juhoafrický pedagóg, anatóm a antropológ austrálskeho
pôvodu RAYMOND ARTHUR DART. Zomrel roku 1988

1913
- dali v parížskych uliciach do prevádzky prvé telefónne búdky na
svete

1918
- vyhlásila armáda v Nemecku pre šírenie vlny štrajkov v celom rade
podnikov výnimočný stav
- narodil sa sovietsky komunistický a štátny činiteľ FIODOR DAVYDOVIČ
KULAKOV. Zomrel roku 1978
- narodila sa americká filmová herečka, režisérka, scenáristka
a producentka britského pôvodu IDA LUPINO
- narodil sa český básnik, satirik a novinár KAREL BRADÁČ. Zomrel
roku 1973


1923
- pokúsili sa v sofijskom Národnom divadle spáchať atentát na
bulharského premiéra Alexandra Stambolijského, ktorý v krajine vládol
diktátorskými metódami
- prerušili pre neschopnosť dohodových Spojencov a Turecka v Lausanne
mierovú konferenciu zasadajúcu od novembra 1922
- obsadili francúzske vojská Offenburg a vtrhli tak aj do oblasti
Porýnia
- narodil sa český divadelný herec MILOSLAV HOMOLA
- narodil sa český matematik KAREL REKTORYS
- narodil sa kolumbijský politik, právnik, spisovateľ a štátnik
BELISARIO BETANCUR CUARTAS


1928
- zomrel holandský fyzik HENDRIK ANTOON LORENTZ, laureát Nobelovej
ceny (1902) za štúdium vplyvu magnetického poľa na elektromagnetické
žiarenie. Narodil sa roku 1853
- narodil sa český herec a režisér JIŘÍ CÍSLER

1933
- vydal nemecký prezident Paul von Hindenburg na návrh Adolfa Hitlera
Núdzové nariadenie na ochranu nemeckého ľudu, ktorým obmedzil slobodu
tlače a zhromažďovania sa, pričom zaviedol pojem ochrannej väzby
v prípade tzv. protištátnej činnosti

1938
- oznámil nemecký nacistický diktátor Adolf Hitler, že ríšsky
minister vojny poľný maršal Werner von Blomberg a najvyšší veliteľ
pozemného vojska generálplukovník Werner von Fritsch odstúpili zo
zdravotných dôvodov, no v skutočnosti obvinil Hitler von Fritscha
z homosexuality (vojenský tribunál neskôr potvrdil neopodstatnenosť
tohto obvinenia), Blombergovým previnením zas bola minulosť jeho
manželky ako prostitútky; Hitler prevzal najvyššie velenie armády
a veliteľom pozemného vojska sa stal Walter von Brauchitsch, pričom
čistky prebehli aj vo vláde (napríklad ministrom zahraničných vecí sa
stal Joachim von Ribentrop)


1943
- prekročila britská 8. armáda tuniské hranice
- nadviazal ZSSR diplomatické styky s Kolumbiou
- konala sa vo švajčiarskom Zürichu premiéra hry Dobrý človek zo
Sečuanu od nemeckého spisovateľa Bertolta Brechta


1948
- stal sa ostrov Cejlón (Srí Lanka) po 150 rokoch koloniálnej
nadvlády nezávislým domíniom v rámci Britského spoločenstva národov
(Commonwealth)
- narodil sa americký spevák ALICE COOPER (vlastným menom Vincent
Furnier), zakladateľ rovnomennej rockovej skupiny
- súhlasila britská vláda po vyhlásení nezávislosti Cejlónu
s osamostatnením Maledivského sultanátu, s ktorým uzavrela
protektorátnu zmluvu o pobyte britských jednotiek a riadení
zahraničných stykov


1953
- zakázali v Západnom Nemecku pod hrozbou väzenia propagovanie
francúzskej cudzineckej légie

1963
- začala sa v Moshi (Tanganika) sedemdňová 3. konferencia
africko-ázijskej solidarity s účasťou zástupcov 60 krajín a vyslovila
sa za tesnejšiu politickú a hospodársku spoluprácu rozvojových krajín
a rozhodnejší postup proti kolonializmu a neokolonializmu

1968
- rozhodli sa podľa oznámenia konžského prezidenta Josepha Mobuta
vytvoriť Kongo (Kinshasa), Čad a Stredoafrická republika Zväz
stredoafrických štátov
- vypustili z odpaľovacej základne za polárnym kruhom v švédskom
meste Kiruuna meteorologickú raketu Európskej organizácie pre výskum
kozmického priestoru

1973
- vypukli vážne nepokoje v Severnom Írsku, pričom za jediný deň
zahynulo 12 osôb a za uplynulých sedem dní 22 ľudí, pričom od augusta
1969 zabili už 713 obyvateľov
- otvoril rodézsky režim hranice so Zambiou
- začalo sa v tanzánijskej Arushi rokovanie prezidentov Tanzánie,
Zambie a Zairu o národnooslobodzovacom hnutí v závislých afrických
krajinách


1983
- rozpustil portugalský prezident António dos Santos Ramalho Eanes
parlament a vypísal nové voľby na 25.4.1983, čím sa mala riešiť
vládna kríza, ktorá vznikla 19.12. odstúpením ministerského predsedu
Francisca Pinta Balsemaa
- vypustilo Japonsko svoju prvú spojovaciu družicu Sakura 2A
- zomrela americká speváčka a bubeníčka KAREN CARPENTER, členka
známeho dua Carpenters. Narodila sa roku 1950


1988
- prepadla skupina teroristov pri nikaragujskej dedine Las Vegas
(departement Nueva Segovia) automobil s poľnohospodármi, pričom 19
osôb zastrelila a sedem zranila
- zatkla filipínska armáda 20 popredných predstaviteľov radikálnej
Komunistickej strany v rámci akcií za oslabenie protivládneho hnutia

1993
- potvrdil americký Senát Jamesa Woolseyho vo funkcii riaditeľa
Ústrednej spravodajskej služby (CIA)
- začalo sa v Bruseli zasadnutie troch hlavných veriteľov Zairskej
republiky: Belgicka, Francúzska a USA
- ratifikovala Najvyššia rada Bieloruskej republiky zmluvu medzi USA
a ZSSR o 30-percentnom znížení stavu strategických zbraní (START 1),
pričom zrušila svoje rozhodnutie z 25.8.1991 o pozastavení činnosti
Komunistickej stany Bieloruska
- demontovalo podľa oznámenia ruské vojenské námorníctvo všetky
taktické jadrové rakety, ktorými boli vyzbrojené lode, ponorky
a lietadlá na vojnových plavidlách BITEVNÍ
- začalo vyše 600 juhokórejských politických väzňov hladovku za
zrušenie zákona o vnútornej bezpečnosti a okamžité prepustenie na
slobodu
- odštiepilo sa od Slobodnej strany Rakúska hnutie Liberálne Fórum

1998
- zvolili Jakuba Puchalského za nového riaditeľa Českej televízie
- zahynulo pri silnom zemetrasení v severnom Afganistane najmenej
4500 osôb, pričom otrasy v provincii Tachar mali silu 6,1 stupňa
Richterovej stupnice
- vymenoval marocký kráľ Hasan II. za nového premiéra vodcu
najsilnejšej opozičnej strany Abderrahmana Jusúfího

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci
 2. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky
 3. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov
 4. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
 5. Investment Advisory Guide for Slovakia
 6. Jazdili sme na novom Volkswagene T-Cross!
 7. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka
 8. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019
 9. Máte pri čítaní „krátke ruky“? Vitajte vo svete štyridsiatnikov
 10. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali
 1. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci
 2. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky
 3. Recenze youtubera JeezyJ: jak dopadla autokamera Mio MiVue 785 ?
 4. Burza pracovných príležitostí opäť na Stavebnej fakulte STU
 5. Počet ochorení na rakovinu stále stúpa. Nepodceňujte prevenciu
 6. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
 7. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov
 8. Forum Prešov má platné stavebné povolenie a začína s výstavbou
 9. Slávnostná inaugurácia rektora a dekanov fakúlt EU v Bratislave
 10. Investment Advisory Guide for Slovakia
 1. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka 27 944
 2. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov 21 365
 3. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 21 157
 4. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov 18 779
 5. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019 13 638
 6. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky 13 495
 7. Prievidzská firma je malý zázrak. Uznáva ju americké letectvo 10 897
 8. Netradičná dovolenka? Plavba Stredomorím aj s letenkami v cene 6 943
 9. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali 6 781
 10. Máte pri čítaní „krátke ruky“? Vitajte vo svete štyridsiatnikov 6 716

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Mistrík odstúpil z prezidentského súboja, podporil Čaputovú

Mistríkovo rozhodnutie ocenil aj prezident Kiska a tiež podporil Čaputovú.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Toto by Čaputová nemala zahodiť

Po dvadsiatich rokoch môže prvé kolo vyhrať blok mimo Smeru a HZDS.

AUTO

Prichádza malé SUV Škoda Kamiq. Aké sú naše prvé dojmy?

Zaboduje priestorom aj bohatou výbavou.

Neprehliadnite tiež

Dobré ráno

Dobré ráno: Očkovanie funguje. Bodka

Boj proti očkovaniu vedie k zbytočným úmrtiam.

Pamiatkar o košickom generele: Prichádza neskoršie, ale je veľmi potrebný

Upozorňuje, aby sa z centra nestalo panoptikum či mesto braku.

Kedysi sa električky premávali po Hlavnej. Ukazujú to historické zábery.
Areál bývalej kafilérie chce investor využiť na vybudovanie spaľovne komunálneho odpadu.

Kauzu mafiánskej vraždy bude pojednávať už tretí senát

Branislav Adamčo musí dokazovať nevinu na košickom súde po tretí raz.

Branislav Adamčo

Hoax o očkovaní a autizme má 20 rokov (video)

Ministersto chce škôlky len pre očkované deti.

Zuzana Kovačič Hanzelová