Historický kalendár na 8. februára

Štátny sviatok Slovinskej republiky - Deň slovinskej kultúry (úmrtie básnika France Prešerena, 1849)

1623
- narodil sa v Kežmarku stoličný hodnostár ŠTEFAN TÖKÖLI, jeden
z najbohatších uhorských magnátov svojho času. Zomrel 4.12.1670

1693
- zomrel pred týmto dňom v Neusalze-Sprembergu (NSR) evanjelický
kňaz, prekladateľ a spisovateľ ŠTEFAN PILÁRIK. Narodil sa roku 1615

1813
- narodil sa v Gemerských Tepliciach-Jelšavskej Teplici evanjelický
kňaz, romantický spisovateľ, štúrovský básnik, plodný publicista,
vychovávateľ, horlivý cirkevný, národnopolitický a literárny
pracovník SAMUEL TOMÁŠIK, jeden z popredných predstaviteľov
slovenského emancipačného hnutia v 19. storočí a autor hymnickej
básne Hej, Slováci na melódiu poľskej revolučnej piesne Jescze Polska
Niezginela, ktorý bránil záujmy Slovákov proti maďarizačným
tendenciám, pričom sa pričinil o založenie gymnázia v Revúcej. Zomrel
10.9.1887

1823
- narodil sa v Dačovom Lome evanjelický kňaz, cirkevný historik
a publicista JÁN JURAJ SCHMIDT, ktorý sa zaslúžil o vybudovanie škôl
a cirkevných budov v miestach svojho pôsobenia, pričom spracoval
dejiny jednotlivých fár vo veľkohontskom senioráte so životopismi
superintendentov, seniorov, farárov, učiteľov s pripojeným dodatkom
stručných dejín škôl. Zomrel 7.9.1889

1868
- narodil sa v Kráľovciach-Krnišove ekonóm a verejný činiteľ EMIL
IZÁK, ktorý bol významným predstaviteľom slovenského bankovníctva
a družstevníctva v rokoch prvej ČSR, pričom sa podieľal aj na
kultúrnom rozvoji Slovenska. Zomrel 12.11.1949

1888
- narodil sa v Partizánskej Ľupči lekár a popularizátor JÚLIUS
BENIAČ, propagátor a organizátor výstavby zdravotných zariadení na
vidieku. Zomrel 29.7.1974

1913
- narodil sa v Zlatých Moravciach dramatik a úradník JÁN HUDEC, autor
mnohých rozhlasových, televíznych a divadelných hier. Zomrel 17.6.1988

1938
- rokovali zástupcovia SdP v Ružomberku s Andrejom Hlinkom
o spoločnom postupe svojej strany a HSĽS

1943
- narodila sa v Prešove muzikologička a hudobná kritička EDITA
MARENČINOVÁ

1948
- narodil sa v Košiciach maliar JOZEF HAŠČÁK,
- zomrel v Trenčianskej Turnej ovocinár ŠTEFAN ČERVEŇAN. Narodil sa
14.7.1897
- narodil sa v Bratislave dirigent RAFAEL HRDINA
- narodil sa v Novom Meste nad Váhom sochár JÁN ŠICKO

1973
- začalo sa v Prahe šesťdňové celoštátne stretnutia poľnohospodárskej
mládeže
- stal sa Ondrej Nepela piaty raz majstrom Európy v krasokorčuľovaní
- začalo sa v Karlových Varoch trojdňové zasadnutie predsedníctva
Medzinárodného odborového združenia pracovníkov obchodu

1988
- prijali Gustáv Husák a Bohuslav Chňoupek prvého námestníka ministra
zahraničných vecí USA Whiteheada, s ktorým rokovali o dvojstranných
stykoch a niektorých otázkach medzinárodnej situácie
- začala sa návšteva Miloša Jakeša v Poľsku, pričom rokoval
s Wojciechom Jaruzelským o vzťahoch oboch krajín, činnosti RVHP
a medzinárodnej politike

l993
- začala platiť nová mena slovenská koruna (Sk), pričom platobný styk
medzi ČR a SR sa riadil platobnou zmluvou (prostredníctvom tzv.
clearingového mechanizmu) a do obehu sa dostala 10-korunová minca
- začalo sa v Bratislave dvojdňové rokovanie medzi delegáciami MV SR
a NSR s cieľom pomôcť pri materiálovom vybavení pracovísk SR
zaoberajúcich sa bojom proti narkotikám, pričom na záver podpísali
Protokol o vzájomnej spolupráci

--------------------------------------------------------------

1348
- založil Karol IV. Nové mesto Pražské

1743
- zvíťazili spojené rakúsko-piemontské vojská na čele s poľným
maršalom Ottom Ferdinandom grófom Traun-Abensperbergom pri Camposante
nad Španielmi

1813
- zomrel poľský historik, hospodársky a osvetový pracovník TADEUSZ
CZACKI. Narodil sa roku 1765

1828
- narodil sa francúzsky prozaik a dramatik JULES VERNE, zakladateľ
moderného dobrodružno-cestopisného románu vychádzajúceho z poznatkov
prírodných vied a rozvíjajúcej sa techniky, ktorý bol priamym
predchodcom vedecko-fantastickej literatúry typu science fiction.
Zomrel roku 1905


1858
- narodila sa česká pedagogička, operná a operetná speváčka (soprán)
MARIE LAUŠMANNOVÁ. Zomrela v roku 1933

1863
- uzavrelo Rusko s Pruskom dohodu o spoločnom postupe proti poľskému
tzv. januárovému povstaniu, ktoré vypuklo v Kongresovke (poľské
kráľovstve) 22.1., avšak aj túto vzburu poľských vlastencov (ako
varšavské povstanie proti ruskej nadvláde z roku 1830) krvavo
potlačili, pričom išlo o posledný pokus Poľska v 19. storočí
oslobodiť sa spod ruskej nadvlády a zriadiť poľský národný štát; Rusi
v reakcii na povstanie zrušili dovtedy existujúcu poľskú samosprávu,
vodcov povstania popravili, množstvo vlastencov odvliekli na Sibír
a začala sa uplatňovať tvrdá rusifikácia

1868
- narodil sa sovietsky akademik, zoológ a profesor PIOTR PETROVIČ
SUŠKIN. Zomrel roku 1928


1878
- narodil sa americký židovský náboženský a sociálny filozof
rakúskeho pôvodu MARTIN BUBER, predstaviteľ existencializmu
a filozofickej antropológie. Zomrel roku 1965
- zomrel švédsky botanik ELIAS MAGNUS FRIES, zakladateľ vedeckej
mykológie. Narodil sa roku 1794

1888
- narodila sa britská herečka EDITH EVANSOVÁ. Zomrela roku 1976
- narodil sa taliansky lyrik a prozaik GIUSEPPE UNGARETTI, hlavný
predstaviteľ tzv. hermetickej poézie. Zomrel roku 1970

1893
- odsúdil francúzsky súd za spreneveru staviteľa Suezského prieplavu
Ferdinanda Marie Lessepsa

1903
- vyslala britská spravodajská agentúra Reuter po prvý raz
prostredníctvom telegrafu správy o najnovších udalostiach vo svete na
osobnú loď Minneapolis
- porazil v Rotterdame český zápasník Gustav Frištenský Dána Hansa
Egeberga a stal sa majstrom Európy
- narodila sa česká koloratúrna speváčka a hudobná pedagogička BĚLA
ROZUMOVÁ
- narodil sa malajzijský politik a štátnik TENGKU ABDUL RAHMAN.
Zomrel roku 1990

1913
- narodil sa maďarský komunistický politik a štátnik ANTAL APRÓ


1918
- vyšlo prvé pravidelné číslo amerického armádneho časopisu Stars and
Stripes (Hviezdy a pruhy)
- ustanovili sovietsku moc v Kyjeve

1923
- zahynulo pri výbuchu v bani v americkom Dawsone (štát Nové Mexiko)
120 osôb
- narodila sa česká divadelná herečka VĚRA PETÁKOVÁ

1928
- nadobudol platnosť Ženevský protokol zo 17.6.1925 o zákaze
používania otravných plynov a chemických zbraní, avšak sa nepodarilo
docieliť úplný zákaz chemických a bakteriologických zbraní
- uskutočnila sa v Carson City (štát Nevada) prvá americká poprava
kyanovodíkom, pričom išlo o zločinca čínskeho pôvodu Gee Jona
odsúdeného za vraždu
- podarilo sa Johnovi Logieovi Bairdovi po prvý raz vyslať televízny
obrazový signál cez Atlantický oceán (z britského Purley do
newyorského Hartsdale)


1933
- narodil sa český divadelný herec JIŘÍ MAJER
- narodil sa rakúsky právnik, národohospodár a politik JOSEF TAUS

1943
- oslobodili vojská 60. sovietskej armády Ivana Daniloviča
Čerňachovského Kursk a 40. armáda generála Kirila Semjonoviča
Moskalenka mesto Bielgorod
- začal sa po presune na územie Barmy prudký útok tzv. chinditov (s
americkou pomocou špeciálne vycvičených indických partizánskych
jednotiek) pod velením britského generála Ordea Wingatea a v tyle
japonských jednotiek rozvinuli rozsiahlu partizánsku činnosť
- popravili nemeckého interbrigadistu WILHELMA THEWSA. Narodil sa
roku 1910
- zomrel český profesor BOHUMIL KLADIVO, ktorý sa venoval stavebnému
inžinierstvu, geodézii, astronómii a gravimetrii. Narodil sa roku 1888
- zomrel rakúsky spisovateľ a politik GUIDO ZERNATTO. Narodil sa roku
1903

1948
- skončili sa vo švajčiarskom stredisku zimných športov Sankt Moritzi
piate zimné olympijské hry (začali sa 30.1.), kde sa na súťažiach
v 22 disciplínach zúčastnilo 713 športovcov z 28 krajín, pričom
najúspešnejšie bolo Nórsko spolu so Švédskom, tretie Švajčiarsko
a ČSR bola s jednou striebornou medailou dvanásta

1953
- zomrel sovietsky chemik a technológ IĽJA VASILIEVIČ GREBENŠČIKOV.
Narodil sa roku 1887

1958
- zničilo 17 francúzskych bombardovacích lietadiel B 26 a osem
stíhacích bombardérov typu Corsair rozmiestených v Alžírsku počas
vyše hodinového náletu tuniskú dedinu Sidí Júsuf pri alžírskych
hraniciach, pričom pri útoku zahynulo 79 osôb a 130 bolo zranených;
podľa francúzskeho komuniké išlo o odvetu za prípady ostreľovania
francúzskych lietadiel, faktom však zostalo, že obeťami náletu boli
predovšetkým civilisti a navyše neďaleko dediny zasiahli transport
Medzinárodného Červeného kríža s potravinami, a preto svetová
verejnosť aj politickí predstavitelia reagovali veľmi negatívne


1963
- začal sa v Bagdade vojenský prevrat organizovaný vojenskou skupinou
strany Baas (Ahmad Hasan al-Bakr) v spolupráci so Stranou
nezávislosti, Hnutím arabských nacionalistov, Arabskou socialistickou
stranou, Hnutím unionistov-socialistov, Irackou islamskou stranou
a organizáciou Oslobodenie, pričom zvrhli a na druhý deň popravili
irackého premiéra ABDULA KARÍMA KÁSIMA, ktorý sa ironicky sám k moci
dostal pučom roku 1958, pričom v dvojdňových bojoch o ovládnutie
bagdadských centrálnych inštitúcií zahynulo 600 osôb; nové vedenie
štátu snažiace sa o panarabskú jednotu okamžite vyhlásilo zmenu
zahraničnej orientácie na arabské krajiny

1968
- vytvorili novú libanonskú vládu na čele s ministerským predsedom
Abdullahom Jáfím, ktorý si zároveň ponechal kreslo ministra obrany
a financií
- zomrel vo veku 89 rokov taliansky dirigent TULLIO SERAFIN
- predniesol americký senátor Robert Fitzgerald Kennedy prejav proti
americkej politike vo Vietname a obvinil vládu USA, že falšuje fakty
a rozširovaním ilúzií o víťazstve klame americkú verejnosť
- stretla sa pri príležitosti krstín princa Filipa na španielskej
pôde prvýkrát od zvrhnutia monarchie v roku 1931 španielska kráľovská
rodina
- zomrel vo veku 81 rokov senior západonemeckých hercov ROBERT MÜLLER

- porazili jemenské republikánske vojská vďaka mimoriadnej pomoci
z Alžírska, Juhojemenskej ľudovej republiky, Sýrie a ZSSR
monarchistické vojská v bitke pri Hamdáne, čím sa skončilo 70-dňové
obliehanie Saná a do polovice roku obsadili republikánske oddiely
hlavné centrá krajiny

1973
- vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 548
- zvolili v prezidentských a viceprezidentských voľbách na Cypre bez
protikandidátov na ďalšie päťročné funkčné obdobie arcibiskupa
Makariosa a Raufa Denktaša, pričom traja biskupi z Paphosu, Limasolu
a Kyreneia vypovedali Makariosovi cirkevnú poslušnosť, avšak na
júlovej synode v Nikózii ich zosadili so súhlasom zástupcov
blízkovýchodných pravoslávnych cirkví
- začalo sa v Moskve dvojdňové rokovanie novinárov z európskych
krajín, kanady a USA o úlohe oznamovacích prostriedkov pri
presadzovaní zásad bezpečnosti a spolupráce v Európe
- vylodilo sa podľa oznámenia dominikánskej vlády v provincii Azúa 10
ozbrojených mužov s cieľom začať partizánske hnutie, pričom vláda
vyhlásila výnimočný stav
- patrila podľa oznámenia západonemeckého Ústavu pre súdne lekárstvo
jedna z dvoch ľudských kostier objavených pri vykopávkach v západnom
Berlíne vojnovému zločincovi Martinovi Bormannovi
- obnovili USA nálety na kambodžské územie, ktoré oficiálne zastavili
29.1.
- začal sa v Bruseli dvojdňový zakladajúci zjazd Európskej
konfederácie odborov, do ktorej vstúpili odbory krajín EHS
a Európskeho združenia voľného obchodu združené v Medzinárodnej
konfederácii slobodných odborov

1978
- obnovili Líbya a Sudán diplomatické styky, ktoré prerušili roku 1977
- nemienila podľa oznámenia egyptská vláda obnoviť vojenské rokovania
s Izraelom bez dosiahnutia pokroku v politickom rokovaní o zásadách
separátneho urovnania
- zvolili znovu v sýrskych prezidentských voľbách Háfiza Asada
- zanikla nákladná loď Progres 1 v hustých vrstvách zemského ovzdušia
nad Tichým oceánom, pričom ju vypustili 20.1. a 22.1. sa spojila
s orbitálnym komplexom Saľut 6-Sojuz 27, od ktorého sa oddelila 6.2.
- vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 988

1983
- uniesli v Írsku víťaziaceho dostihového koňa Šergara a únoscovia za
jeho vydanie požadovali výkupné tri milióny dolárov, avšak odvtedy sa
neobjavil a londýnska poisťovňa Lloyds za neho vyplatila 10,6 milióna
dolárov
- potvrdila záverečná správa izraelskej Kahanovej vyšetrovacej
komisie právnikov pre vyšetrovanie masakry v palestínskych
utečeneckých táboroch v Bejrúte Sabra a Šatíla, že hlavnú
zodpovednosť za septembrové masové vraždenie Palestíncov má minister
obrany Ariel Šaron, pričom odporučila jeho odstúpenie alebo zbavenie
funkcie, avšak za priamych vinníkov označila komisia libanonských
falangistov

1988
- vyzval vrchný veliteľ panamských ozbrojených síl Manuel Noriega
vlády Panamy a USA okamžite odvolať južné velenie ozbrojených síl USA
z Panamy, avšak hovorca Bieleho domu žiadosť odmietol
- predložila na americko-sovietskom rokovaní o jadrových a kozmických
zbraniach v Ženeve sovietska strana nové návrhy smerujúce
k schváleniu textu článkov súvisiacich s kontrolou dodržiavania
ustanovení pripravovanej zmluvy o 50-percentnom znížení stavu
strategických útočných zbraní USA a ZSSR
- vypustili USA z kozmodrómu na myse Canaveral raketu Delta 181
s nákladom 15 malých satelitov, ktoré mala postupne vypustiť počas
letu na obežnej dráhe okolo Zeme, pričom cieľom experimentu bolo
overiť možnosť sledovania jednotlivých jadrových hlavíc v kozmickom
priestore v rámci amerických výskumov militarizácie kozmu
- vypukli na arabských územiach okupovaných Izraelom nepokoje
(intifáda), ktoré načas potlačila polícia a armáda, pričom v pásme
Gazy a Predjordánsku zahynulo množstvo Palestínčanov

1993
- začal francúzsky prezident Francois Mitterrand oficiálnu návštevu
Hanoja ako prvá hlava západoeurópskeho štátu od roku 1975
- začalo sa v Bonne dvojdňové rokovanie medzi NSR a Poľskom
o utečeneckom probléme
- porušili oddiely Rwandského vlasteneckého frontu prímerie z roku
1992, pričom obvinili vládne jednotky zo zabitia 400 Tutsiov
- zrazilo sa 15 kilometrov od Teheránu dopravné lietadlo Tupolev-154
iránskej leteckej spoločnosti Iran Turs so 119 cestujúcimi a 13
členmi posádky na palube so stíhacím bombardérom Suchoj-22, pričom
zahynuli dvaja piloti stíhačky a všetky osoby na palube lietadla
Tupolev

1998
- zomrel vo veku 85 rokov na následky Parkinsonovej choroby bývalý
vysokoškolský pedagóg a britský konzervatívny politik ENOCH POWELL,
ktorý bol rozhodným odporcom Európskej únie a prisťahovalectva,
pričom v známom prejave Rivers of blood (Potoky krvi, 1968) varoval
pred rasovými nepokojmi vo Veľkej Británii
- postúpil do druhého kola volieb prezidenta Cyperskej republiky
odstupujúci prezident Glafkos Klerides a nezávislý kandidát Jorgos
Iacovou, pričom v prvom kole (90,5 percenta oprávnených voličov)
získali spomedzi siedmich kandidátov najvyšší počet hlasov
- zahynulo pri ďalších otrasoch v Afganistane ďalších 250 osôb,
pričom krátko predtým zahynulo v tej istej oblasti pri zemetrasení
asi 4500 osôb

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Moskva alebo Petrohrad?
 2. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
 3. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
 4. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
 5. Nový Jaguar XF Sportbrake
 6. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov
 7. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich
 8. Výhodné a lacné neznamená to isté, ani pri PZP
 9. Keď ide o zdravie a majetok, rozhodujú sekundy
 10. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program
 1. Moskva alebo Petrohrad?
 2. Aké auto si vybrať - nové, zánovné alebo jazdené?
 3. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
 4. Nový článokHB Reavis predstavuje projekt Stanica Nivy na veľtrhu
 5. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
 6. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
 7. Nový Jaguar XF Sportbrake
 8. Tradičné bratislavské dvory sú späť. V Jarabinkách sú až dva
 9. Jeden nákup a všetko vybavené, alebo one stop shopping
 10. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich
 1. Moskva alebo Petrohrad? 12 694
 2. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 3 969
 3. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 2 119
 4. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni 1 849
 5. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program 1 694
 6. Nový Jaguar XF Sportbrake 1 489
 7. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov 1 087
 8. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli 1 060
 9. Výhodné a lacné neznamená to isté, ani pri PZP 854
 10. Aké auto si vybrať - nové, zánovné alebo jazdené? 476

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

KĽDR sa vracia ku Kube, môže jej pomôcť so zbraňami

Spolupráca z čias Studenej vojny sa opakuje, Severná Kórea sa vracia k dávnemu spojencovi.

PLUS

Ako skutočne vyzerá porucha, ktorú má detektív Monk

Dá sa žiť s ustavičným strachom?

Neprehliadnite tiež

Domov

Slovensko sa môže stať centrom európskeho liekového biznisu

Budovu pre liekovú agentúru u nás vybrali bez verejnej súťaže. Medzirezortná skupina za sídlo určila komplex patriaci J&T Real Estate.

Domov

Viskupiča nahradí v parlamente občianska aktivistka Natália Milanová

Rokovanie v pléne naplánované do konca roka Viskupič ešte absolvuje.

Domov

Danko chcem zachrániť slovenské zbrojárske továrne a strojárstvo

Líder SNS je rád, že pri plánovanom nákupe obrnených transportérov bolo nastavené slovenské riešenie.

Domov

Opoziční poslanci chcú posilniť demokraciu v činnosti samospráv

V novele chcú preto okrem iného zaviesť právo obyvateľa vystúpiť na rokovaní obecného zastupiteľstva.