SME
Pondelok, 21. jún, 2021 | Meniny má AlojzKrížovkyKrížovky

Historický kalendár na 12. 2.

Oslava narodenín 16. prezidenta USA Abrahama Lincolna (výročie, 1809)
Zbor troch svätiteľov - veľký sviatok Pravoslávnej cirkvi na Slovensku

1763
- zomrel v Trnave františkán, náboženský spisovateľ a učiteľ CYRINUS
MIŠKOVIČ. Narodil sa roku 1711

1768
- narodil sa vo Firenze (Taliansko) rímskonemecký a rakúsky cisár,
český a uhorský kráľ FRANTIŠEK I., vnuk cisárovnej Márie Terézie.
Zomrel 2.3.1835

1813
- narodil sa v Dolnej Krupej básnik JOZEF PETROVIČ, obdivovateľ
a žiak Jána Hollého. Zomrel 13.2.1843

Skryť Vypnúť reklamu

1818
- narodil sa vo Zvolene advokát a národnokultúrny pracovník ADAM
KARDOSS, ktorý protestoval proti maďarizácii, pričom organizoval
zbierku na slovenské gymnázium v Revúcej a bol zakladateľom Matice
slovenskej. Zomrel 5.2.1889

1833
- narodil sa v Makó (Maďarsko) právnik a pedagóg AUGUSTÍN FRIDRICH
VILIAM ECKMAYER. Zomrel 23.4.1905

1853
- narodil sa v Trnave literárny teoretik a učiteľ EDUARD MOLLER.
Zomrel 12.4.1882

1878
- narodil sa vo Zvolene politik, novinár, komisár vlády, štátny
tajomník a minister vnútra EDMUND BENICZKY, ktorý vo svojich
funkciách potláčal rozmáhajúce sa revolučné hnutie
a národnooslobodzovací boj nemaďarských národov. Zomrel 20.1.1931

1883
- vznikol Dobrovoľný hasičský zbor vo Vrakuni pri Bratislave

1888
- narodil sa v Trnave literárny historik, estetik, pedagóg a odborný
publicista dejín literatúry ZSOLT ALSZEGHY. Zomrel 14.1.1970

Skryť Vypnúť reklamu

1898
- narodila sa v Prahe (Česko) lingvistka, filologička, prekladateľka,
historička, pedagogička, divadelná kritička a knihovníčka JINDRA
HUŠKOVÁ, vedúca Ústrednej knižnice SVŠT, priekopníčka rumunistiky
v Česku a na Slovensku. Zomrela 7.9.1980
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) maliar, grafik a fotograf MIKULÁŠ
BARABÁŠ, popredný reprezentant uhorského portrétneho maliarstva
a litografie 19. storočia. Narodil sa 10.2.1810

1908
- narodil sa v Hrabušiciach maliar, knižný grafik a pedagóg EMIL
MAKOVICKÝ, ktorý ilustroval detský časopis Slniečko a časopis
Slovensko, pričom významným spôsobom prispel k rozvoju slovenskej
ilustrovanej knihy pre deti a mládež. Zomrel 25.12.1986

1913
- narodil sa v Kanianke teológ, filozof, katolícky kňaz a trpiteľ za
vieru JOZEF HANKO. Zomrel 8.3.1988

Skryť Vypnúť reklamu

1923
- narodil sa v Cinobani-Turíčkach stavebný inžinier, vodohospodár,
projektant priehrad, vodných elektrární, hospodársky, komunistický
politický pracovník a verejný činiteľ JÚLIUS HANUS, ktorý sa
zúčastnil na projektoch a výstavbách vodných diel Oravská priehrada,
Priehrada mládeže Nosice, vodné dielo Liptovská MaraBešeňová ai.
- narodil sa BOHUMIL ČIDER, člen Slovenského syndikátu novinárov

1933
- uviedlo SND premiéru inscenácie Cigánča od Ivana Stodolu

1943
- narodil sa v Prešove spevák (lyrický tenor) MILAN GERJAK, sólista
spevohry Východoslovenského štátneho divadla - Divadla Jonáša
Záborského v Prešove
- narodil sa v Košiciach dokumentarista ŠTEFAN LIPTÁK, člen Zväzu
slovenských fotografov
- narodil sa v Lipovci operný spevák JAROSLAV LAMOŠ

Skryť Vypnúť reklamu

1948
- narodil sa JOZEF PELEY, člen Spolku architektov Slovenska
- zamietol poľnohospodársky výbor parlamentu prerokúvanie novej
pozemkovej reformy, pričom členovia roľníckych komisií na Slánsku
a Kladensku zvolali konferenciu všetkých roľníckych komisií na 16.2.
do Prahy
- narodil sa v Myjave verejný činiteľ IVAN BOROVSKÝ
- oznámilo predsedníctvo Ústrednej rady odborov zvolanie zjazdu
delegátov závodných rád a odborových organizácií na 22.2., pričom
vyzvalo odborové organizácie voliť na celozávodných schôdzach svojich
delegátov na tento zjazd

1963
- zomrel v Banskej Štiavnici hudobný skladateľ, pedagóg a zbormajster
PAVEL PETRÍK, autor operiet, zborov a menších skladieb, ktorý
harmonizoval cirkevné chorály, pričom založil a viedol Spevokol
horehronských učiteľov. Narodil sa 27.7.1893

Skryť Vypnúť reklamu

1983
- začala sa dvojdňová konferencia Strany slovenskej obrody
v Bratislave, pričom za predsedu zvolili Jozefa Šimútha
- zomrel v Martine-Priekope prekladateľ, katolícky kňaz, náboženský
spisovateľ pre deti a mládež MATEJ ZAŤKO, trpiteľ za vieru. Narodil
sa 9.3.1908

1988
- prerokovalo predsedníctvo ÚV KSČ informáciu o rozvoji
centralizovaného zásobovania teplom a vzalo na vedomie stanovisko
k štokholmskej deklarácii

1993
- začalo sa v maďarskom Szegede dvojdňové 3. fórum intelektuálov
z Maďarska a Slovenska pod heslom Paralely v maďarskom a slovenskom
spoločenskom myslení
- ustanovili Slovenský národný komitét CTIF (Medzinárodný výbor na
prevenciu a hasenie požiarov)

1998
- apelovali opozičné parlamentné kluby, nadväzne na rozhodnutie
ÚS SR zo 6. februára, v spoločnej výzve na ministra vnútra SR
Gustáva Krajčiho, aby v dôsledku svojej zodpovednosti za zmarenie
vlaňajšieho referenda odstúpil z funkcie
- vydali syna slovenského prezidenta Michala Kováča ml. české
orgány na trestné stíhanie do Nemecka

Skryť Vypnúť reklamu

--------------------------------------------------------------

1538
- zomrel maliar, medirytec a staviteľ ALBRECHT ALTDORFER, jeden zo
zakladateľov nemeckej krajinomaľby. Narodil sa okolo roku 1480

1733
- pricestovali do Savannahu v americkom štáte Georgia prví kolonisti,
ktorých viedol anglický filantrop James Edward Oglethorpe


1763
- zomrel francúzsky dramatik, prozaik a moralista PIERRE CARLET DE
CHAMBLAIN DE MARIVAUX. Narodil sa roku 1688

1788
- narodil sa rakúsky chemik, technik a vynálezca CARL LUDWIG VON
REICHENBACH, objaviteľ parafínu a kreozotu. Zomrel roku 1869

1793
- vydali v USA prvý zákon o otrokoch čo utiekli, ktorý prikazoval ich
vrátenie pôvodným majiteľom

1798
- zomrel poľský kráľ STANISLAV II. AUGUST PONIATKOWSKI. Narodil sa
roku 1732

Skryť Vypnúť reklamu

1813
- narodil sa nemecký dramatik, prozaik a teoretik OTTO LUDWIG. Zomrel
roku 1865
- narodil sa americký geológ, autor zavedenia pojmu geosynklinála,
a cestovateľ JAMES DWIGHT DANA, zakladateľ modernej tektoniky. Zomrel
roku 1895

1818
- vyhlásil v meste Talca Bernardo O'Higgins opakovane a oficiálne
nezávislosť juhoamerickej krajiny Čile a postavil sa do čela vlády
- španielsku armádu, ktorú proti republike vyslal miestokráľ z Limy
porazil v apríli pri Maipú veliteľ San Martín


1828
- narodil sa britský prozaik a básnik viktoriánskeho obdobia GEORGE
MEREDITH. Zomrel roku 1909

1868
- narodil sa sovietsky elektrotechnik ROBERT EDUARDOVIČ KLASSON.
Zomrel roku 1926

1873
- vyhlásil parlament prvú španielsku republiku na čele s prezidentom
Estanislaom Figuerasom y Moracasom, kráľ Amadeus I. z rodu Savojského
deň predtým abdikoval a opustil krajinu
- zaviedol americký Kongres jednotné zlaté dolárové mince v hodnote
jeden a tri doláre

Skryť Vypnúť reklamu

1883
- konali sa na ceste Davos-Klosters vo Švajčiarsku prvé istým
Angličanom organizované preteky saní


1893
- narodil sa americký generál OMAR NELSON BRADLEY. Zomrel roku 1981
- narodil sa holandský astrofyzik a vysokoškolský pedagóg MARCEL
GILLES MINNAERT, ktorý sa venoval slnečnej fyzike a spekktrálnemu
výskumu Slnka. Zomrel roku 1970

1898
- narodil sa americký hudobný skladateľ a pedagóg írskeho pôvodu ROY
HARRIS. Zomrel roku 1979

1908
- vyštartovalo z newyorského Times Square šesť automobilových osádok
na preteky okolo sveta, pričom mali prejsť trasu dlhú 23.000
kilometrov cez Aljašku, Sibír, Berlín až do Paríža, preteky sa
skončili 26. júla víťazstvom Georgea Schustera a do cieľa dorazili
iba tri automobily
- narodil sa francúzsky maliar, ilustrátor a karikaturista JEAN EFFEL
(vlastným menom Francois Lejeune), organizátor čs.-francúzskej
kultúrnej spolupráce. Zomrel roku 1982

Skryť Vypnúť reklamu

1913
- zomrel český realistický prozaik, dramatik a publicista MATĚJ
ANASTAZIA ŠIMÁČEK. Narodil sa roku 1860

1918
- narodil sa americký teoretický fyzik JULIAN SEYMOUR SCHWINGER,
laureát Nobelovej ceny (1965) za práce v oblasti kvantovej
elektrodynamiky. Zomrel roku 1994

1923
- narodil sa taliansky filmový režisér a scenárista FRANCO ZEFFIRELLI

1928
- zomrel rakúsky politik a štátnik MANFRED CLARY-ALDRINGEN. Narodil
sa roku 1852

1933
- prepadlo komando SA sídlo Komunistickej strany Nemecka v Eislebene

1938
- stretol sa v druhom vládnom sídle nacistického vodcu na zámku
Obersalzberg pri Berchtesgadene rakúsky spolkový kancelár Kurt Edler
von Schuschnigg s nemeckým nacistickým vodcom Adolfom Hitlerom, ktorý
mu dal ultimátum do 15.2. na bezpodmienečné splnenie všetkých
záväzkov z nerovnej zmluvy z júla 1936 s tým, že osud Rakúska je už
vopred spečatený a 16.2. sa začala reforma rakúskej vlády (nacista
Seyss Inquart sa stal ministrom vnútra s plnými policajnými
právomocami), Hitler od Rakúska požadoval amnestiu pre všetkých
väznených rakúskych nacistov, podiel prívržencov zjednotenia Nemecka
a Rakúska na politickej moci a záväzok, že rakúsky kancelár bude
robiť tzv. spoločnú nemeckú politiku, v opačnom prípade mali do
Viedne vpochodovať vojská wehrmachtu

Skryť Vypnúť reklamu

1943
- oslobodili Sovieti mesto Krasnodar
- narodila sa česká sólistka operety ZUZANA WEISSOVÁ

1953
- dohodli sa Egypt a Veľká Británia napriek napätým vzájomným vzťahom
postupnom zrušení svojho bývalého kondomínia a umožnili tak Sudánu
neskôr vyhlásiť nezávislosť (ľudové referendum o budúcom štatúte
krajiny sa malo uskutočniť o tri roky), obe krajiny oblasť spoločne
spravovali od roku 1899
- založili Jednotnú ústredňu pracujúcich v Chile
- prerušil ZSSR diplomatické styky s Izraelom, pretože židovskí
extrémisti spáchali 9.2. v Tel Avive na sovietske diplomatické
zastupiteľstvo bombový útok - vzájomné styky obe krajiny obnovili
15.7.

1958
- zomrel francúzsky politik MARCEL CACHIN, spoluzakladateľ
Francúzskej KS. Narodil sa roku 1869
- zomrel český hudobný skladateľ, pedagóg a hráč na lesný roh JOSEF
KOHOUT. Narodil sa roku 1895

Skryť Vypnúť reklamu

1973
- zavreli v NSR a Rakúsku devízové burzy, pričom podobné opatrenia
urobili v Londýne, Paríži, Tokiu a ďalších hlavných mestách západných
krajín, pretože americký dolár devalvoval o 10 percent, pričom cena
zlata vzrástla z 38 na 42,2 dolára za uncu
- vrátila sa do USA prvá skupina prepustených amerických vojnových
zajatcov z Vietnamu
- začalo sa 10-dňové štábne cvičenie síl Varšavskej zmluvy na mapách
na rumunskom území
- prepustil Národný front oslobosdenia prvých amerických vojakov
zajatých v južnom Vietname, pričom prvú skupinu príslušníkov
oslobodzovacích síl prepustili tiež saigonské úrady

1978
- vyhlásili v Somálsku všeobecnú mobilizáciu a výnimočný stav, pričom
podľa oznámenia vyslali na ogadenský front jednotky pravidelnej
somálskej armády
- uskutočnili sa všeobecné voľby, pričom za paraguajského prezideta
znovu zvolili Alfreda Stroessnera, pričom vládna strana Colorado
získala 85 percent hlasov, čím získala dve tretiny kresiel v novom
Kongrese

Skryť Vypnúť reklamu


1983
- dohodli sa v Tokiu Japonsko a Európske spoločenstvo na trojročnom
obmedzení dovozu japonského tovaru (videorekordéry, farebné obrazovky
a pod.) do Európy
- vyhlásil rakúsky spolkový kancelár Bruno Kreisky, že v prípade, keď
Socialistická strana Rakúska (SPÖ) stratí v parlamente absolútnu
väčšinu, nechce sa viac uchádzať o post spolkového kancelára
- stroskotala nákladná loď Marine Electric asi 50 kilometrov od
východného pobrežia USA v blízkosti štátu Virginia, pričom
z 34-člennej posádky zahynulo najmenej 24 osôb
- zomrel americký skladateľ a klavirista EUBIE BLAKE, autor prvých
černošských muzikálov. Narodil sa roku 1883
- zomrel vo veku 74 rokov významný sovietsky diplomat, námestník
ministra zahraničných vecí ZSSR NIKOLAJ PAVLOVIČ FIRJUBIN

Skryť Vypnúť reklamu

1988
- predložila v Ženeve na zasadnutí skupiny pre strategické útočné
zbrane americká delegácia návrh protokolu o inšpekciách
- narušili dve lode amerického vojenského námorníctva krížnik
Yorktown a torpédoborec Caron v Čiernom mori štátne hranice ZSSR
a prenikli sedem kilometrov do sovietskych výsostných vôd, pričom na
varovné signály nereagovali, nebezpečne manévrovali a sovietske
pobrežné pásmo opustili za dve hodiny
- začal sa v Štokholme trojdňový národný parlament za odzbrojenie
s účasťou 500 delegátov 360 organizácií a hnutí
- zomrel vo veku 90 rokov britský hobojista LÉON GOOSSENS


1993
- odsúdil najvyšší súd v Mali zosadeného diktátora a prezidenta
Moussu Traorého a troch je najbližších poradcov na trest smrti za
vraždu 106 opozičných demonštrantov pri nepokojoch v roku 1991
- schválila Rada bezpečnosti OSN izraelský návrh, keď povolili návrat
101 Palestíncov a zvyšku (asi 300) skrátili čas exilu o polovicu
- zahynulo pri zrážke školského autobusu a vlaku pri juhomaďarskom
meste Bátaszék 13 detí a vodič autobusu, pričom 21 detí bolo
zranených

Skryť Vypnúť reklamu

1998
- dohodla sa v Bruseli Rada ministrov EÚ na zákaze tabakovej reklamy
v krajinách únie
- rozhodla sa Kuba po návšteve pápeža Jána Pavla II. minulý mesiac
prepustiť viac ako 200 väzňov, vrátane politických
- zahynul pri leteckom nešťastí sudánsky prvý viceprezident ZUBEIR
MUHAMMAD SALÍH, ktorý mal kľúčovú úlohu pri prevrate v roku 1989,
a niekoľko ďalších štátnych predstaviteľov krajiny (minister kultúry
a informácií Brig al-Tajíb Ibrahim Muhammad Cheír, riaditeľ Najvyššej
rady pre mier Músá Sajíd Ahmed a bývalý vodca nezávislej skupiny
povstalcov Arok Thon Arok)

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 2. 15 otázok o separovaní. Minimálne na jednu nebudete vedieť odpovedať
 3. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 4. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
 5. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 6. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 7. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
 8. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 9. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 10. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto
 1. Spoločnosť ASBIS uvádza na európske trhy novinku
 2. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
 3. V BILLA pokračuje Doba slovenská
 4. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto
 5. Legislative intention - recodification of the corporate law
 6. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 7. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 8. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 9. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 10. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 1. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 12 510
 2. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 12 046
 3. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 8 907
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 7 989
 5. Po Slovensku na motorke 6 795
 6. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 6 760
 7. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 5 927
 8. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 4 398
 9. Crème de la crème po slovensky 3 224
 10. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania 2 728
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Mikulec nevylúčil, že kontrola na hraniciach bude nepretržitá.

Doterajšie pravidlá štát nemení.


3 h
Jakub Filo.

Slepí tiež nemôžu šoférovať.


3 h
Sklárne Slovglass posledné desaťročie chátrajú.

Osud sklární v Poltári je varovaním.


23 h
Dole vodou so Samom Marcom

Ako nazvete tých, ktorí vedome vlastných voličov povzbudzujú v tom, aby umreli?


20. jún

Neprehliadnite tiež

Očkovanie proti novému koronavírusu.

Kompletne zaočkovaná je na Slovensku štvrtina ľudí. Úspešnosť nemocníc je tiež nízka.


4m
Poškodený most pri obci Sirník.

Je v havarijnom stave, hrozí jeho pád.


2 h
Premiér Eduard Heger a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Predsedníčku eurokomisie prijal premiér Heger.


2 h
Mikulec nevylúčil, že kontrola na hraniciach bude nepretržitá.

Doterajšie pravidlá štát nemení.


3 h