Historický kalendár na 13. februára

1743
- narodil sa v Revúcej evanjelický kňaz, osvietenský spisovateľ,
veršovník, učiteľ a jazykovedec PAVEL ŠRAMKO, autor Česko-slovenskej
gramatiky liternice, ktorú zaviedol gemerský seniorát ako učebnicu
pre slovenské školy, pričom písal veršované prejavy, básne a duchovné
piesne. Zomrel 25.2.1831

1813
- narodil sa v Lučenci odborný publicista, lekár, biológ a botanik
GABRIEL DOLEŽAL, ktorého dizertácia bola prvou prácou v Uhorsku
o rastlinnej fyziológii. Zomrel 24.4.1891

1818
- narodil sa vo Veľkých Teriakovciach evanjelický farár a veršovník
SAMOSLAV ŽIRKO, ktorý do rukopisného zborníka levočskej Spoločnosti
česko-slovanskej zapísal vlastenecky motivované básne, pričom báseň
Loučení vyšla aj v almanachu Jitřenka. Dátum úmrtia neznámy

1843
- zomrel v Turej Lúke básnik JOZEF PETROVIČ, obdivovateľ a literárny
žiak Jána Hollého. Narodil sa 12.2.1813

1883
- narodil sa v Lhote (Česko) český katolícky kňaz, teológ
a vysokoškolský učiteľ JÁN KONEČNÝ, dekan Katolíckej bohosloveckej
fakulty v Bratislave. Zomrel 4.9.1965

1913
- narodil sa v Nitre-Veľkých Janíkovciach katolícky kňaz, básnik,
prekladateľ a publicista JÁN MILOV, príslušník Katolíckej moderny,
ktorý sa zaoberal štúdiom dejín družstevníctva na Slovensku. Zomrel
9.3.1978

1918
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) historik a stredoškolský pedagóg
KOLOMAN DEMKÓ, predstaviteľ ideológie a politiky maďarských
vládnucich tried. Narodil sa 3.10.1852

1923
- narodil sa astronóm amatér PAVEL VOZÁR, ktorý sa významne zaslúžil
o rozvoj amatérskej astronómie v stredoslovenskom regióne

1928
- narodil sa v Nemšovej scenárista, kameraman a režisér krátkych
filmov ANDREJ KRISTÍN
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) ekonóm, poľnohospodársky odborník
a univerzitný profesor HUGO KROLOPP, propagátor rozvoja
poľnohospodárskeho priemyslu. Narodil sa 26.3.1873

1933
- vysielal bratislavský rozhlas dramatizáciu Kukučínovej humoresky
Rysavá jalovica, jednu z prvých slovenských rozhlasových adaptácií
literárnych predlôh

1938
- narodila sa v Banskej Bystrici redaktorka, dramatička, rozhlasová
autorka a osvetová pracovníčka ELENA ANTALOVÁ, autorka hier pre
dospievajúcu mládež i pre dospelých a spoluautorka rozhlasového
seriálu Čo nového, Bielikovci?

1943
- začala sa prvá schôdzka IV. ilegálneho ústredného vedenia KSS
v Novákoch, ktorá rokovala o formách odboja v slovenskej armáde
a príprave ozbrojených foriem boja proti fašizmu

1948
- narodila sa SOŇA ZAHUMENSKÁ, členka Spolku architektov Slovenska
- dostal národnosocialistický minister spravodlivosti Prokop Drtina
informáciu o odvolaní (12.2.) z funkcie ôsmich divíznych komisárov
polície (nekomunistov), ktorých nahradili členovia KSČ, pričom
v Košiciach sa zástupcovia piatich politických strán dohodli, že
nijaké politické zoskupenie si nebude vytvárať vlastný bezpečnostný
a spravodajský aparát, avšak komunisti dohodu nedodržali a po tzv.
dohode so sociálnym demokratom Zdenkom Fierlingerom obsadili kreslo
ministra vnútra a vybudovali svoj vlastný stranícky aparát (20 členov
KSČ bolo veliteľmi polície v krajoch a 50 z 153 veliteľov na
okresoch); nekomunistickí ministri žiadali opatrenie z 12.2. zrušiť
a vláda rozhodla zastaviť realizáciu rozkazu, avšak minister vnútra
Václav Nosek toto rozhodnutie pre údajnú chorobu neuskutočnil

1958

- zomrel v Bratislave maliar, grafik a výtvarný pedagóg FRANTIŠEK
VIKTOR PODOLAY. Narodil sa 27.5.1905

1973
- zomrela vo Viedni (Rakúsko) operná speváčka (soprán) EVA HADRABOVÁ.
Narodila sa 12.1.1902

1983
- zomrel v Bratislave fotograf v zdravotníctve, portrétista,
dokumentarista a krajinár PAVOL POLJAK, ktorého priekopníckou bola
výstava fotografií o živote Cigánov na Slovensku Je Ich 215.000.
Narodil sa 16.12.1911

1998
- podali zakladatelia Strany občianskeho porozumenia (SOP) na MV SR
oficiálny návrh na svoju registráciu
- otvoril predseda vlády Vladimír Mečiar prvý diaľničný úsek
dokončený roku 1998 Bratislava - Viedenská cesta, hranice Slovenskej
republiky a Maďarskej republiky (diaľnica D2, D61) za účasti
vicepremiéra Sergeja Kozlíka, ministrov Jána Jasovského a Jozefa
Zlochu, primátora Bratislavy Petra Kresánka a ďalších oficiálnych
hostí

--------------------------------------------------------------

1498
- zriadil rakúsky arcivojvoda Maximilián I. dvornú radu, dvornú
kanceláriu a dvornú komoru, čím položil základ pre krajinskú
šľachtickú správu

1633
- pricestoval do Ríma taliansky astronóm Galileo Galilei, kam ho
predvolali pred inkvizičný súd

1653
- zomrel nemecký básnik GEORG RUDOLF WECKHERLIN. Narodil sa roku 1584

1668
- podpísali tzv. lisabonskú zmluvu, ktorou Španielsko uznalo
nezávislosť Portugalska

1678
- nakreslil astronóm Tycho de Brahe ako prvý solárny systém planét

1728
- narodil sa škótsky lekár a člen Kráľovskej spoločnosti JOHN HUNTER,
ktorý prvý vedecky študoval zuby, pričom podal ich klasifikáciu
a rozdelil na štyri skupiny. Zomrel roku 1793

1743
- narodil sa britský botanik a účastník Cookovej plavby okolo sveta
JOSEPH BANKS. Zomrel roku 1820

1768
- narodil sa (niekde 1769) básnik a dramatik IVAN ANDREJEVIČ KRYLOV,
tvorca ruskej národnej bájky. Zomrel roku 1844
- narodil sa francúzsky maršal, vojvoda a štátnik EDOUARD ADOLPHE
CASIMIR JOSEPH MORTIER. Zavraždili ho roku 1835

1788
- zomrel český maliar, freskár a dekoratér neskorého rokoka JOSEF
JÁCHYM REDELMAYER. Narodil sa roku 1727

1793
- spojili sa európske monarchie v prvej koalícii proti Francúzskej
republike - pristúpili k nej Veľká Británia, Rakúsko, Prusko,
Nizozemsko, Španielsko, Sardínia, Toskánsko a Neapolsko

1848
- narodil sa kubánsky revolucionár, pracovník robotníckeho
a komunistického hnutia CARLOS LÓPEZ BALINO. Zomrel roku 1926

1858
- zomrel nemecký ekonóm Hermann Heinrich Gossen, autor medzného
úžitku, ktorý bol jedným z prvých predstaviteľov matematickej
národohospodárskej školy. Narodil sa roku 1810

1873
- narodil sa slávny ruský operný spevák (bas) a dramatický umelec
FIODOR IVANOVIČ ŠAĽAPIN. Zomrel roku 1938

1883
- zomrel nemecký hudobný skladateľ a dirigent RICHARD WAGNER, jeden
z najväčších operných tvorcov 19. storočia, pričom bol reformátorom
opery. Narodil sa roku 1813
- narodil sa ruský divadelný režisér a herec JEVGENIJ BAGRATIONOVIČ
VACHTANGOV, predstaviteľ divadelnej avantgardy. Zomrel roku 1922
- zomrel ruský prozaik a publicista PAVEL IVANOVIČ
MELNIKOV-PEČERSKIJ. Narodil sa roku 1818

1888
- vyšlo v Londýne prvé vydanie finančných novín Financial Times (prvé
číslo malo iba štyri strany)
- narodil sa grécky právnik, politik a štátnik GEORGIOS ANDREAS
PAPANDREOU. Zomrel roku 1968

1893
- usporiadali v rakúskom Mürzzuschlagu prvé lyžiarske preteky
v krajine
- zomrel mexický prozaik, kritik, politik a diplomat indiánskeho
pôvodu IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. Narodil sa roku 1834

1903
- narodil sa belgický prozaik a autor detektívnych románov píšuci po
francúzsky GEORGES SIMENON, svetoznámy tvorca postavy komisára
Maigreta. Zomrel roku 1989
- narodil sa atómový fyzik, riaditeľ Ústavu fyzikálnych problémov
a Ústavu atómovej energie ANATOLIJ PETROVIČ ALEXANDROV, prezident
Akadémie vied ZSSR, ktorý sa zaoberal najmä fyzikou atómových jadier
a vlastnosťami polymérov. Zomrel roku 1994

1908
- založili v Zürichu Zväz švajčiarskych robotníckych organizácii

1913
- narodila sa česká sólistka operety LÍDA SLANÁ

1918
- narodil sa PIOTR MIRONOVIČ MECHLIS

1923

- narodil sa americký letec CHARLES ELWOOD YEAGER, ktorý ako prvý
človek prekonal na raketovom lietadle Bell-XS-1 rýchlosť zvuku

1928
- vydali v Španielsku výnos, podľa ktorého museli mať kone pri koride
ochranný pancier
- začal sa v severočeských uhoľných revíroch Most, Teplice a Chomutov
mzdový štrajk baníkov
- spustili v americkom meste Rochester prvý hydroplán Calcutta, ktorý
mal na palube kuchyňu

1933

- vyšla v Lipsku zbierka poézie Duinské elégie od nemeckého
spisovateľa Reinera Mariu Rilkeho, ktorú napísal na zámku Duino
u kňažnej Marie von Thurn a Taxis pri Jadrane
- narodila sa americká filmová herečka českého pôvodu KIM NOVAKOVÁ
- narodil sa kamerunský politik a štátnik PAUL BIYA
- narodil sa francúzsky režisér gréckeho pôvodu COSTA-GAVRAS
(vlastným menom Konstantinos Gavras)

1943
- narodila sa česká herečka pantomímy BOŽENA VĚCHETOVÁ

1948
- narodila sa česká dramatička a prozaička DANIELA FISCHEROVÁ

1953
- odsúdil francúzsky vojenský súd v Bordeaux 45 nemeckých dôstojníkov
SS (43 bolo prítomných) na trest smrti za účasť na masakre v roku
1944 v Oradour-sur-Glane (vyše 600 obetí)
- začalo sa v Kodani deväťdňové prvé zasadnutie Severskej rady, ktorú
vytvorili ako svoj poradný orgán 53 zástupcovia vlád Dánska, Islandu,
Nórska a Švédska, pričom posúdili široký okruh medzinárodných
problémov dotýkajúcich sa severných európskych krajín
- vyvlastnila guatemalská vláda v rámci agrárnej reformy 234.000
akrov pôdy z majetku americkej spoločnosti United Fruit Company,
vláda USA ju požiadala o zaplatenie náhrady v dolároch
- narodil sa český básnik, textár, dramatik, spevák a prekladateľ
JIŘÍ DĚDEČEK
- narodil sa sovietsky hokejista a útočník SERGEJ ALEXEJEVIČ
KAPUSTIN, sedemnásobný majster sveta
1958
- zomrel francúzsky maliar a grafik GEORGES ROUAULT. Narodil sa roku
1871

1963
- zomrel rakúsky politik OSKAR HELMER. Narodil sa roku 1887

1968
- povolal Pentagon na okamžitý nástup služby vo Vietname 10.500 mužov
námornej pechoty a pozemnej armády
- založili karosárske štúdio Italdesign na čele s Giorgettom Giugiarom

1973
- zaviedli nový kurz 74,6 rubľa k 100 dolárom
- pristúpil uruguajský prezident Bordaberry na požiadavky vojska,
pričom po dohode s armádou vymenoval nových ministrov vnútra a obrany
- zriadilo podľa oznámenia Ministerstvo obrany USA v Thajsku
stredisko na zriadenie svojich leteckých síl v celej juhovýchodnej
Ázii
- zomrel nemecký právnik a politik HANS GLOBKE. Narodil sa roku 1898

1978
- vypukli ťažké boje na libanonsko-izraelských hraniciach, pričom
delostrelectvo libanonských pravicových síl ostreľovalo za podpory
izraelských jednotiek postavenie libanonských národných
a vlasteneckých síl a palestínskeho hnutia odporu v meste Nábatijá
a okolitých dedinách

1983
- zahynulo pri požiari kina v talianskom Turíne 37 osôb
- odtrhli sa v talianskej Aoste tri lanovky a spadli do 50-metrovej
hĺbky, zahynulo 11 osôb
- zostal Ariel Šaron členom izraelskej vlády ako minister bez rezortu
a ministerstvo obrany prevzal Menachem Begin
- potvrdil viceprezident George Bush v televíznom prejave rozhodnutie
USA rozmiestniť prvú z 572 rakiet Pershing 2 a riadených striel
s plochou dráhou letu v západnej Európe koncom roku 1983
- zahynulo pri snehových búrkach na severovýchode USA - najväčších za
posledných 40 rokov - 71 osôb


1988
- začali sa v kanadskom meste Calgary 15. zimné olympijské hry, na
ktorých sa zúčastnilo 1800 športovcov z 57 krajín, no viaceré
lyžiarske disciplíny museli organizátori preložiť pre zlé
poveternostné podmienky, a tak hry trvali dlhšie ako sa pôvodne
plánovali (skončili sa 28.2.) - najúspešnejší boli reprezentanti
ZSSR, nasledovala NDR a tretie bolo Švajčiarsko
- konali sa v Litve a Estónsku protisovietske demonštrácie
- uskutočnil ZSSR na streľnici pri Semipalatinsku podzemný jadrový
výbuch (20-150 kiloton TNT)
- zomrela nemecká herečka a kabaretiérka URSULA NOACKOVÁ. Narodila sa
roku 1918

1993
- zvíťazil v cyperských prezidentských voľbách len tesnou väčšinou
hlasov konzervatívny kandidát Glafkos Kleridis a porazil ľavičiara
Georgiosa Vassilloua
- prenikli vládne angolské vojská do oblasti obsadenej povstalcami
hnutia UNITA v pokuse prelomiť obkľúčenie mesta Huambo
- začal sa dvojdňový mimoriadny zjazd Komunistickej strany Ruska,
ktorý sa hlásil k socializmu a sociálnej spravodlivosti, pričom sa
považovala sa následníka zakázanej KSSZ a KS RSFRS
- uzavreli afganská vláda prezidenta Mulláha Muhammada Rabbáního
a Hekmatjárova fundamentalistická Islamská strana (Hezbe islámí)
zmluvu o zastavení paľby

1998
- otvorili v Bruseli slávnostne belgický kráľ Albert II. a predseda
Európskeho parlamentu José María Gil-Robles nové tri budovy
bruselského sídla Európskeho parlamentu
- odtajnil predseda Občianskej demokratickej aliancie Jiří Skalický
mená dosiaľ utajených sponzorov, ktorí pod pláštikom fiktívnej
zahraničnej firmy TMC darovali strane miliónové sumy
- zomrel vo veku 47 rokov nemecký vicemajster Európy z roku 1974 vo
vrhu guľou RALF REICHENBACH

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár
 3. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 5. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 6. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 7. Žilina Voce Magna 2017 – Medzinárodná súťaž zborového umenia
 8. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 9. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 2. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 3. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 4. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 5. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 8. Samsung Galaxy Note8 umožňuje tvoriť veľké veci
 9. IMMOFINANZ spúšťa medzinárodnú reklamnú kampaň retailovej značky
 10. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 8 970
 2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 7 084
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 601
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 224
 5. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 800
 6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 701
 7. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 1 473
 8. Všetko, čo by ste mali vedieť o umelom oplodnení 871
 9. Ušetrite až 60 % nákladov na elektrinu využitím slnečnej energie 857
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 849

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Únava či zmena lyží. Čo malo vplyv na zranenie Velez-Zuzulovej?

Lyžiarka sa nevzdáva sna o olympijskej medaile.

KULTÚRA

V súťaži Anasoft litera zvíťazil príbeh zo súčasnosti Som Paula

Román Som Paula presvedčil porotu túžbou po autentickosti.

SVET

Kiska v OSN: Agresívny sused podkopáva suverenitu Ukrajiny

Lajčák vedie Valné zhromaždenie OSN.

Neprehliadnite tiež

Domov

Žiláková na fondy vplyv nemá, na ľudí okolo áno

Sekcia, ktorú vedie Denisa Žiláková, nemá priamy dosah na rozdeľovanie eurofondov. Môže však vplývať na ľudí, ktorí sa v prostredí pohybujú.

Domov

Vojenskí tajní napichnú, koho chcú, takmer vždy. Kontrola odpočúvania sa zasekla

Kontrolu odpočúvania si opozícia nevie predstaviť bez bývalého ministra SaS Galka, ktorý skončil práve pre škandál s odposluchmi. Spor o jeho nomináciu trvá už rok.

Domov

Vydavateľstvo Tatran je podľa Maďariča živým kultúrnym dedičstvom

Vydavateľstvo Tatran oslávilo 70. výročie svojho založenia.

Domov

Lekári sa znova nedohodli so štátnou poisťovňou ani s Dôverou

Ambulantní lekári sa na podmienkach ďalšej spolupráce s poisťovňami nedohodli.