Historický kalendár na 14. februára

Svetový deň epilepsie (choroba sa prejavuje opakovanými záchvatmi, zvaná tiež padúcnica, padavá choroba) - patrónom chorých na epilepsiu bol už od stredoveku sv. Valentín a miesta, kde žil a tvoril, sa stali liečebnými pútnickými atrakciami (taliansky Rím a Terni, Ruffach vo Francúzsku či belgický Poppel a Passau v Nemecku), pričom na epilepsiu pritom trpeli aj mnohé významné osobnosti (rímsky cisár Július Cézar, ruský cár Peter Veľký, pápež Pius IX., ruský spisovateľ Fiodor M. Dostojevskij a britský básnik Byron); prvý účinný liek proti epilepsii - bromid začali využívať už v roku 1857, vtedy tiež na liečenie choroby zriadili v Londýne špecializovanú nemocnicu, a preto Medzinárodný výbor pre epilepsiu (IBE) začal roku 1997 kampaň na uznanie 14.2. ako Svetového dňa epilepsie Štátny sviatok Lichtenštajnského kniežactva - Deň narodenia J.V.

kniežaťa Hansa Adama II. (1945)
Deň národného smútku v Spojených štátoch mexických - zastrelili

národného hrdinu Vincente Guererra, jedného z vodcov boja proti

Španielom (1831)
Deň sv. Valentína, mučeníka a patróna zamilovaných - pôvod tohto

sviatku je nejasný (v tento deň popravili v Ríme niekoľkých

kresťanov, z ktorých jeden sa napriek zákazu cisára Claudia tajne

oženil so svojou milou)
Sv. Cyril a Metod, spolupatróni Európy

1573
- zomrel v Domažliciach (Česko) najvýznamnejší slovenský renesančný
básnik a evanjelický hymnograf JÁN SILVÁN, ktorý stojí na počiatku
slovenskej duchovnej piesňovej tvorby ako jeden z jej
najvýraznejších predstaviteľov. Narodil sa roku 1493

1638
- korunovali v bratislavskom dóme sv. Martina Máriu Annu, prvú
manželku Ferdinanda III., za uhorskú kráľovnú

1843
- narodil sa vo Vacove (Maďarsko) stredoškolský pedagóg, prekladateľ,
literárny a cirkevný historik JOZEF KLIMSTEIN. Zomrel 25.5.1906
- stretli sa Ľudovít Štúr, Ján Francisci, Ján Kalinčiak, Ľudovít
Gáber-Lovinský, Samuel Štúr a Samuel Vozár, pričom sa dohodli
nepoužívať ďalej biblickú češtinu ani bernolákovčinu, ale uzákoniť
stredoslovenčinu za spisovný jazyk

1873
- zomrel v Hybiach úradník, národný a kultúrny pracovník ĽUDOVÍT
KLEIN, zakladajúci člen Matice slovenskej, ktorý prečítal v máji 1848
na zhromaždení v Ondrašovských kúpeľoch Žiadosti slovenského národa
(zúčastnil sa aj na ich príprave). Narodil sa 13.8.1816

1883
- narodil sa v Užhorode (Ukrajina) redaktor a funkcionár robotníckeho
hnutia MÓRIC PREUSZ. Zahynul roku 1944

1888
- narodil sa v Bratislave horolezec, organizátor turistiky
a stredoškolský profesor JÚLIUS ANDREJ HEFTY, ktorý patril medzi
najaktívnejších horolezcov na Slovensku. Zomrel 3. 12. 1957
- zomrel v Trnave katolícky kňaz, kultúrny pracovník, národný buditeľ
a mecén PAVEL SCHMIDT. Narodil sa 4.12.1804

1903
- narodil sa v Prešove maliar a reštaurátor JOZEF BENDÍK, ktorý
tvoril súbežne s jadrom Generácie 1909. Zomrel 22.3.1989
- vznikla Dispozičná a tlačová základňa triedne uvedomelého
slovenského robotníctva vo Viedni

1908
- narodil sa v Žiline divadelný režisér, dramaturg a prekladateľ
FERDINAND HOFFMANN. Zomrel 22.1.1966

1918
- narodil sa v Topoľčanoch pôdoznalec FRANTIŠEK HROŠSO, ktorý
vypracoval mapu namáhavosti obrábania pôdy a mapu svahovosti terénu
Slovenska ako podklad pre určenie noriem STS. Zomrel 17.12.1961

1928
- narodil sa v Topoľčanoch chemik, organický technológ a vynálezca
RUDOLF RADO, ktorý bol zameraný na výskum spracúvania a aplikácie
plastických látok

1943
- zomrel v Bratislave prozaik, básnik a novinár ANTON MENKINA.
Narodil sa 13.1.1909

1948
- narodila sa v Hornej Štubni herečka JUDITA ĎURDIAKOVÁ. Zomrela
5.2.1992
- narodil sa MILOŠ KLAS, člen Združenia slovenských novinárov

1953
- začal sa prvý celoštátny zjazd JRD, na ktorom schválili návrh
vzorových stanov

1958
- zaslala poľská vláda ČSR memorandum s návrhom na vytvorenie
bezatómového pásma v strednej Európe, ktorý vláda ČSR podporovala

1968
- uskutočnila sa porada vedúcich tajomníkov krajských výborov KSČ,
kde Alexander Dubček a ďalší tajomníci informovali o situácii
v strane po januárovom pléne ÚV, postupe prác na Akčnom programe
a príprave okresných a krajských konferencií strany
- rokovala vláda o zmenách a doplnkoch vládneho nariadenia
o plánovitom riadení národného hospodárstva z roku 1966, výstavbe
televíznych stredísk v Prahe a Bratislave, výstavbe a obnove obcí
južného Slovenska, ktoré boli postihnuté roku 1965 povodňou

1973
- zomrel v Bratislave televízny pracovník, publicista a scenárista
IVAN ÚRADNÍČEK. Narodil sa 27.2.1937
- začal sa v Košiciach dvojdňový celoslovenský aktív zlepšovateľov
a vynálezcov

1983
- prijal Gustáv Husák hlavného veliteľa Spojených ozbrojených síl
členských štátov Varšavskej zmluvy maršala Sovietskeho zväzu Viktora
Kulikova

1993
- podpísali v maďarskom Debrecíne zástupcovia pohraničných oblastí
Maďarska, Poľska, Slovenska a Ukrajiny dohodu o vytvorení Euroregiónu
Karpaty

1998
- uskutočnil sa po zaregistrovaní na Ministerstve vnútra ustanovujúci
snem novozaloženého politického hnutia Naše Slovensko za účasti 46
delegátov z celého Slovenska, pričom za predsedu zvolili Ladislava
Hampla

--------------------------------------------------------------

1483
- narodil sa uzbecký a indický vojvodca ZAHÍRUDDÍN MUHAMMAD BÁBUR,
zakladateľ Mughalskej dynastie a ríše v Indii. Zomrel roku 1530

1663
- stala sa Kanada kráľovskou provinciou Francúzska

1788
- narodil sa český obrodenecký básnik MATĚJ MILOTA ZDIRAD POLÁK.
Zomrel roku 1856

1813
- narodil sa hudobný skladateľ a jeden z tvorcov ruskej národnej
hudby ALEXANDR SERGEJEVIČ DARGOMYŽSKIJ. Zomrel roku 1869

1823
- zomrel (alebo 16.2.) francúzsky maliar PIERRE-PAUL PRUDHON. Narodil
sa roku 1758

1828
- uzatvorili Prusko a Hesensko-Darmstadské veľkovojvodstvo colnú
úniu, ktorá sa neskôr stala základom pre vznik celonemeckej colnej
únie

1838
- narodila sa americká vynálezkyňa MARGARET KNIGHTOVÁ, ktorá sa
preslávila vyše 80 patentmi, najmä v oblasti strojov pre textilný
a obuvnícky priemysel. Zomrela roku 1914

1858
- narodil sa škótsky cestovateľ a objaviteľ JOSEPH THOMSON. Zomrel
roku 1895

1868
- zomrel francúzsky maliar a rytec CHARLES MÉRYON. Narodil sa roku
1821

1878
- narodil sa vynikajúci český sochár a vysokoškolský pedagóg BOHUMIL
KAFKA. Zomrel roku 1942
- narodil sa sovietsky komunistický a štátny činiteľ VIKTOR PAVLOVIČ
NOGIN. Zomrel roku 1924
- narodil sa americký chemik a vynálezca neoprénu belgického pôvodu
JULIUS ARTHUR NIEUWLAND. Zomrel roku 1936

1883
- legalizoval New Jersey ako prvý štát v USA odbory

1898
- narodil sa kubánsky spisovateľ JORGE MANACH
- narodil sa americký astronóm, autor predpovede existencie
neutrónových hviezd a fyzik švajčiarskeho pôvodu FRITZ ZWICKY,
objaviteľ 20 hviezdnych systémov a supernov. Zomrel roku 1974

1903
- zriadili v USA ministerstvo obchodu a práce
- zomrel český básnik a prozaik VILÉM AMBROŽ. Narodil sa roku 1846

1908
- pohrozili Rusko a Veľká Británia svojou intervenciou, ak by
v Macedónsku nedošlo k obnoveniu mieru
- narodil sa Američan japonského pôvodu MASAO SATOW, vodca
japonsko-amerického spolku, ktorý združoval v USA asi 27 000 občanov
japonského pôvodu. Zomrel roku 1977

1918
- zaviedli v sovietskom Rusku namiesto dovtedy používaného
juliánskeho reformovaný gregoriánsky kalendár (1. február sa stal 14.)
- vtrhli rakúsko-uhorské vojská do mesta Brody
- narodil sa český divadelný herec KAREL SEDLÁČEK

1928
- narodila sa česká operná režisérka a pedagogička LIBUŠE ČECHOVÁ
- narodil sa španielsky spisovateľ JUAN GARCÍA HORTELANO
- narodil sa nemecký spisovateľ a režisér DIETER MEICHSNER

1933
- narodila sa česká divadelná herečka MÍLA MYSLÍKOVÁ
- zaviedli v Paríži prvé automatické telefonické oznamovanie presného
času
- zomrel nemecký botanik CARL CORRENS, spoluzakladateľ modernej
genetiky a znovuobjaviteľ Mendelových zákonov. Narodil sa roku 1864
- narodil sa rusko-švajčiarsky hudobný skladateľ a klavirista ANDRÉ
VOLKONSKY (vlastným menom Andrej Michajlovič Volkonskij)

1943
- oslobodila Sovietska armáda od fašistov ukrajinské mestá
Vorošilovgrad a Rostov na Done
- zomrel nemecký matematik, logik, dramatik a spisovateľ DAVID
HILBERT, tvorca úplnej axiomatickej sústavy geometrie. Narodil sa
roku 1862
- narodil sa český divadelný herec PETR OLIVA

1953
- uskutočnila sa v Miláne premiéra scénického koncertu Trionfo di
Afrodite nemeckého skladateľa Carla Orffa
- narodil sa rakúsky futbalový útočník HANS (Johann) KRANKL

1958
- zlúčili sa hašemitské kráľovstvá Irak a Jordánsko, pričom vytvorili
Arabskú federáciu, čím reagovali na zjednotenie Egypta a Sýrie do
Zjednotenej arabskej republiky

1963
- zvolili Harolda Wilsona za vodcu britskej Labouristickej strany
a nahradil tak opozičného lídra Hugha Gaitskella
- vypustili z pokusnej strelnice na Myse Canaveral na obežnú dráhu
Zeme tretí americký telekomunikačný satelit Syncom-1
- zomrela česká klavírna virtuózka NOEMI JIREČKOVÁ. Narodila sa roku
1874


1968
- vymenoval úradujúci indonézsky prezident generál Suharto 17 členov
nového Najvyššieho poradného výboru
- oznámil sudánsky minister obrany Adam Mahmúd Madibbu uzavretie
dohody s Bulharskom, Juhosláviou a ZSSR o dodávkach zbraní a výcviku
sudánskych ozbrojených síl v hodnote 60 miliónov dolárov

1973
- oznámil kubánsky minister práce Jorge Risquet, že od zavedenia
zákona proti záhaľke v roku 1971 bolo na ostrove za jeho porušenie
odsúdených 50 019 Kubáncov (väčšinou na nútené práce)
- schválil rakúsky parlament jednohlasne určenie vek plnoletosti na
19 rokov


1978
- schválil libanonský parlament návrh na vytvorenie spoločného
libanonsko-sýrskeho vojenského tribunálu, ktorý mal súdiť vinníkov
ozbrojeného konfliktu medzi príslušníkmi libanonskej armády
a sýrskych jednotiek arabských bezpečnostných zborov
- začala legendárna britská skupina Dire Straits nahrávať svoj prvý
album
- zomrel český dirigent JINDŘICH ROHAN. Narodil sa roku 1919
- vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 989
- ostreľovali oddiely libanonských pravicových síl podporované
izraelským delostrelectvom postavenie národných a vlasteneckých síl
a palestínskeho hnutia odporu v južnom Libanone
- začala sa päťdňová návšteva cyperského prezidenta Spyrosa Kypriana
v Grécku, pričom rokoval o riešení cyperského problému

1983
- začalo sa v Alžíri deväťdňové zasadnutie Palestínskej národnej rady
s účasťou delegátov všetkých vrstiev palestínskeho ľudu a približne
1000 hostí z 90 krajín, ktoré označilo Reaganov plán na riešenie
problému Blízkeho východu za neprijateľný pre celkové urovnanie
arabsko-izraelského konfliktu, pretože neodpovedal národným záujmom
Palestínčanov, bol v rozpore s ich právom na samourčenie a ignoroval
OOP, pričom zvolili nový výkonný výbor (na čele znovu Jásir Arafat)

1988
- rozšíril proizraelský separatista major Saad Haddád hranice oblasti
pod svojou kontrolou (od rieky Aválí na sever po prístavné mesto
Sajdá), kam zároveň presunul svoj hlavný štáb
- stal sa víťazom paraguajských prezidentských volieb už po ôsmy raz
diktátorsky vládnuci Alfredo Stroessner
- zomrel americký hudobný skladateľ rakúskeho pôvodu FREDERICK LOEWE,
autor hudby k svetoznámemu muzikálu My Fair Lady. Narodil sa roku
1901 (niekde 1904)

1993
- uskutočnili sa v Litve prezidentské voľby, v ktorých zvíťazil
predseda Demokratickej strany práce Algirdas Brazauskas (60 percent
hlasov)

1998
- prihlásili sa Stabilizačným silám NATO (SFOR) v meste Bosnanski
Samac dvaja Srbi obvinení Medzinárodným súdnym tribunálom pre vojnové
zločiny v bývalej Juhoslávii v Haagu Miroslav Tadič a Milan Simič

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 4. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 5. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
 10. Ako sme jazdili v socializme
 1. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
 2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 3. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 4. Už aj seniori presadajú do SUV
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 6. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
 7. Bratislava gets a new public space and park
 8. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 9. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 10. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 11 088
 2. Ako sme jazdili v socializme 2 808
 3. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 2 623
 4. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 2 150
 5. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 1 962
 6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 500
 7. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 426
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 411
 9. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 1 230
 10. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 1 060

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Fotografka z Tour: Sagan má výraznú tvár, je fotogenický. Je to prosto chlap

Češka Markéta Navrátilová bola dlhé roky jedinou ženou, ktorá fotila Tour de France z motorky.

DOMOV

Obec, kde sa nestrácajú eurofondy, stavia wellness centrum

Za dva roky dali prácu 80 ľuďom.

AUTO

V garáži opatruje rodinné dedičstvo: Škodu 120 GLS

Najdrahšia verzia škodovky mala ako jediná olejový chladič.

Neprehliadnite tiež

Domov

Na Dúhový Pride príde aj ombudsmanka Patakyová

V Bratislave bude aj pochod Hrdí na rodinu. Je za ním Anton Chromík, ktorý inicioval neúspešné referendum o rodine.

Domov

V Jasnej pod Chopkom odštartovala bežecká štafeta k Dunaju

Rekordných 205 tímov absolvuje trasu z Jasnej v Demänovskej doline do Bratislavy.

Domov

Obžalovali muža zo Stupavy, ktorého psy mali zabíjať

V prípade preukázania viny hrozí majiteľovi psov trest odňatia slobody na dva až päť rokov.

Domov

Slovensko zasiahnu intenzívne dažde aj vysoké teploty

Druhý stupeň výstrahy je vyhlásený oddnes od 16:00 až do nedele polnoci.