SME
Pondelok, 21. jún, 2021 | Meniny má AlojzKrížovkyKrížovky

Historický kalendár na 14. februára

Svetový deň epilepsie (choroba sa prejavuje opakovanými záchvatmi, zvaná tiež padúcnica, padavá choroba) - patrónom chorých na epilepsiu bol už od stredoveku sv. Valentín a miesta, kde žil a tvoril, sa stali liečebnými pútnickými atrakciami (taliansky Rím a Terni, Ruffach vo Francúzsku či belgický Poppel a Passau v Nemecku), pričom na epilepsiu pritom trpeli aj mnohé významné osobnosti (rímsky cisár Július Cézar, ruský cár Peter Veľký, pápež Pius IX., ruský spisovateľ Fiodor M. Dostojevskij a britský básnik Byron); prvý účinný liek proti epilepsii - bromid začali využívať už v roku 1857, vtedy tiež na liečenie choroby zriadili v Londýne špecializovanú nemocnicu, a preto Medzinárodný výbor pre epilepsiu (IBE) začal roku 1997 kampaň na uznanie 14.2. ako Svetového dňa epilepsie Štátny sviatok Lichtenštajnského kniežactva - Deň narodenia J.V.

Skryť Vypnúť reklamu

kniežaťa Hansa Adama II. (1945)
Deň národného smútku v Spojených štátoch mexických - zastrelili

národného hrdinu Vincente Guererra, jedného z vodcov boja proti

Španielom (1831)
Deň sv. Valentína, mučeníka a patróna zamilovaných - pôvod tohto

sviatku je nejasný (v tento deň popravili v Ríme niekoľkých

kresťanov, z ktorých jeden sa napriek zákazu cisára Claudia tajne

oženil so svojou milou)
Sv. Cyril a Metod, spolupatróni Európy

1573
- zomrel v Domažliciach (Česko) najvýznamnejší slovenský renesančný
básnik a evanjelický hymnograf JÁN SILVÁN, ktorý stojí na počiatku
slovenskej duchovnej piesňovej tvorby ako jeden z jej
najvýraznejších predstaviteľov. Narodil sa roku 1493

1638
- korunovali v bratislavskom dóme sv. Martina Máriu Annu, prvú
manželku Ferdinanda III., za uhorskú kráľovnú

1843
- narodil sa vo Vacove (Maďarsko) stredoškolský pedagóg, prekladateľ,
literárny a cirkevný historik JOZEF KLIMSTEIN. Zomrel 25.5.1906
- stretli sa Ľudovít Štúr, Ján Francisci, Ján Kalinčiak, Ľudovít
Gáber-Lovinský, Samuel Štúr a Samuel Vozár, pričom sa dohodli
nepoužívať ďalej biblickú češtinu ani bernolákovčinu, ale uzákoniť
stredoslovenčinu za spisovný jazyk

1873
- zomrel v Hybiach úradník, národný a kultúrny pracovník ĽUDOVÍT
KLEIN, zakladajúci člen Matice slovenskej, ktorý prečítal v máji 1848
na zhromaždení v Ondrašovských kúpeľoch Žiadosti slovenského národa
(zúčastnil sa aj na ich príprave). Narodil sa 13.8.1816

1883
- narodil sa v Užhorode (Ukrajina) redaktor a funkcionár robotníckeho
hnutia MÓRIC PREUSZ. Zahynul roku 1944

1888
- narodil sa v Bratislave horolezec, organizátor turistiky
a stredoškolský profesor JÚLIUS ANDREJ HEFTY, ktorý patril medzi
najaktívnejších horolezcov na Slovensku. Zomrel 3. 12. 1957
- zomrel v Trnave katolícky kňaz, kultúrny pracovník, národný buditeľ
a mecén PAVEL SCHMIDT. Narodil sa 4.12.1804

1903
- narodil sa v Prešove maliar a reštaurátor JOZEF BENDÍK, ktorý
tvoril súbežne s jadrom Generácie 1909. Zomrel 22.3.1989
- vznikla Dispozičná a tlačová základňa triedne uvedomelého
slovenského robotníctva vo Viedni

1908
- narodil sa v Žiline divadelný režisér, dramaturg a prekladateľ
FERDINAND HOFFMANN. Zomrel 22.1.1966

1918
- narodil sa v Topoľčanoch pôdoznalec FRANTIŠEK HROŠSO, ktorý
vypracoval mapu namáhavosti obrábania pôdy a mapu svahovosti terénu
Slovenska ako podklad pre určenie noriem STS. Zomrel 17.12.1961

1928
- narodil sa v Topoľčanoch chemik, organický technológ a vynálezca
RUDOLF RADO, ktorý bol zameraný na výskum spracúvania a aplikácie
plastických látok

1943
- zomrel v Bratislave prozaik, básnik a novinár ANTON MENKINA.
Narodil sa 13.1.1909

1948
- narodila sa v Hornej Štubni herečka JUDITA ĎURDIAKOVÁ. Zomrela
5.2.1992
- narodil sa MILOŠ KLAS, člen Združenia slovenských novinárov

1953
- začal sa prvý celoštátny zjazd JRD, na ktorom schválili návrh
vzorových stanov

1958
- zaslala poľská vláda ČSR memorandum s návrhom na vytvorenie
bezatómového pásma v strednej Európe, ktorý vláda ČSR podporovala

1968
- uskutočnila sa porada vedúcich tajomníkov krajských výborov KSČ,
kde Alexander Dubček a ďalší tajomníci informovali o situácii
v strane po januárovom pléne ÚV, postupe prác na Akčnom programe
a príprave okresných a krajských konferencií strany
- rokovala vláda o zmenách a doplnkoch vládneho nariadenia
o plánovitom riadení národného hospodárstva z roku 1966, výstavbe
televíznych stredísk v Prahe a Bratislave, výstavbe a obnove obcí
južného Slovenska, ktoré boli postihnuté roku 1965 povodňou

1973
- zomrel v Bratislave televízny pracovník, publicista a scenárista
IVAN ÚRADNÍČEK. Narodil sa 27.2.1937
- začal sa v Košiciach dvojdňový celoslovenský aktív zlepšovateľov
a vynálezcov

1983
- prijal Gustáv Husák hlavného veliteľa Spojených ozbrojených síl
členských štátov Varšavskej zmluvy maršala Sovietskeho zväzu Viktora
Kulikova

1993
- podpísali v maďarskom Debrecíne zástupcovia pohraničných oblastí
Maďarska, Poľska, Slovenska a Ukrajiny dohodu o vytvorení Euroregiónu
Karpaty

1998
- uskutočnil sa po zaregistrovaní na Ministerstve vnútra ustanovujúci
snem novozaloženého politického hnutia Naše Slovensko za účasti 46
delegátov z celého Slovenska, pričom za predsedu zvolili Ladislava
Hampla

Skryť Vypnúť reklamu

--------------------------------------------------------------

1483
- narodil sa uzbecký a indický vojvodca ZAHÍRUDDÍN MUHAMMAD BÁBUR,
zakladateľ Mughalskej dynastie a ríše v Indii. Zomrel roku 1530

1663
- stala sa Kanada kráľovskou provinciou Francúzska

1788
- narodil sa český obrodenecký básnik MATĚJ MILOTA ZDIRAD POLÁK.
Zomrel roku 1856

1813
- narodil sa hudobný skladateľ a jeden z tvorcov ruskej národnej
hudby ALEXANDR SERGEJEVIČ DARGOMYŽSKIJ. Zomrel roku 1869

1823
- zomrel (alebo 16.2.) francúzsky maliar PIERRE-PAUL PRUDHON. Narodil
sa roku 1758

1828
- uzatvorili Prusko a Hesensko-Darmstadské veľkovojvodstvo colnú
úniu, ktorá sa neskôr stala základom pre vznik celonemeckej colnej
únie

1838
- narodila sa americká vynálezkyňa MARGARET KNIGHTOVÁ, ktorá sa
preslávila vyše 80 patentmi, najmä v oblasti strojov pre textilný
a obuvnícky priemysel. Zomrela roku 1914

1858
- narodil sa škótsky cestovateľ a objaviteľ JOSEPH THOMSON. Zomrel
roku 1895

1868
- zomrel francúzsky maliar a rytec CHARLES MÉRYON. Narodil sa roku
1821

1878
- narodil sa vynikajúci český sochár a vysokoškolský pedagóg BOHUMIL
KAFKA. Zomrel roku 1942
- narodil sa sovietsky komunistický a štátny činiteľ VIKTOR PAVLOVIČ
NOGIN. Zomrel roku 1924
- narodil sa americký chemik a vynálezca neoprénu belgického pôvodu
JULIUS ARTHUR NIEUWLAND. Zomrel roku 1936

1883
- legalizoval New Jersey ako prvý štát v USA odbory

1898
- narodil sa kubánsky spisovateľ JORGE MANACH
- narodil sa americký astronóm, autor predpovede existencie
neutrónových hviezd a fyzik švajčiarskeho pôvodu FRITZ ZWICKY,
objaviteľ 20 hviezdnych systémov a supernov. Zomrel roku 1974

1903
- zriadili v USA ministerstvo obchodu a práce
- zomrel český básnik a prozaik VILÉM AMBROŽ. Narodil sa roku 1846

1908
- pohrozili Rusko a Veľká Británia svojou intervenciou, ak by
v Macedónsku nedošlo k obnoveniu mieru
- narodil sa Američan japonského pôvodu MASAO SATOW, vodca
japonsko-amerického spolku, ktorý združoval v USA asi 27 000 občanov
japonského pôvodu. Zomrel roku 1977

1918
- zaviedli v sovietskom Rusku namiesto dovtedy používaného
juliánskeho reformovaný gregoriánsky kalendár (1. február sa stal 14.)
- vtrhli rakúsko-uhorské vojská do mesta Brody
- narodil sa český divadelný herec KAREL SEDLÁČEK

1928
- narodila sa česká operná režisérka a pedagogička LIBUŠE ČECHOVÁ
- narodil sa španielsky spisovateľ JUAN GARCÍA HORTELANO
- narodil sa nemecký spisovateľ a režisér DIETER MEICHSNER

1933
- narodila sa česká divadelná herečka MÍLA MYSLÍKOVÁ
- zaviedli v Paríži prvé automatické telefonické oznamovanie presného
času
- zomrel nemecký botanik CARL CORRENS, spoluzakladateľ modernej
genetiky a znovuobjaviteľ Mendelových zákonov. Narodil sa roku 1864
- narodil sa rusko-švajčiarsky hudobný skladateľ a klavirista ANDRÉ
VOLKONSKY (vlastným menom Andrej Michajlovič Volkonskij)

1943
- oslobodila Sovietska armáda od fašistov ukrajinské mestá
Vorošilovgrad a Rostov na Done
- zomrel nemecký matematik, logik, dramatik a spisovateľ DAVID
HILBERT, tvorca úplnej axiomatickej sústavy geometrie. Narodil sa
roku 1862
- narodil sa český divadelný herec PETR OLIVA

1953
- uskutočnila sa v Miláne premiéra scénického koncertu Trionfo di
Afrodite nemeckého skladateľa Carla Orffa
- narodil sa rakúsky futbalový útočník HANS (Johann) KRANKL

1958
- zlúčili sa hašemitské kráľovstvá Irak a Jordánsko, pričom vytvorili
Arabskú federáciu, čím reagovali na zjednotenie Egypta a Sýrie do
Zjednotenej arabskej republiky

1963
- zvolili Harolda Wilsona za vodcu britskej Labouristickej strany
a nahradil tak opozičného lídra Hugha Gaitskella
- vypustili z pokusnej strelnice na Myse Canaveral na obežnú dráhu
Zeme tretí americký telekomunikačný satelit Syncom-1
- zomrela česká klavírna virtuózka NOEMI JIREČKOVÁ. Narodila sa roku
1874

Skryť Vypnúť reklamu


1968
- vymenoval úradujúci indonézsky prezident generál Suharto 17 členov
nového Najvyššieho poradného výboru
- oznámil sudánsky minister obrany Adam Mahmúd Madibbu uzavretie
dohody s Bulharskom, Juhosláviou a ZSSR o dodávkach zbraní a výcviku
sudánskych ozbrojených síl v hodnote 60 miliónov dolárov

1973
- oznámil kubánsky minister práce Jorge Risquet, že od zavedenia
zákona proti záhaľke v roku 1971 bolo na ostrove za jeho porušenie
odsúdených 50 019 Kubáncov (väčšinou na nútené práce)
- schválil rakúsky parlament jednohlasne určenie vek plnoletosti na
19 rokov


1978
- schválil libanonský parlament návrh na vytvorenie spoločného
libanonsko-sýrskeho vojenského tribunálu, ktorý mal súdiť vinníkov
ozbrojeného konfliktu medzi príslušníkmi libanonskej armády
a sýrskych jednotiek arabských bezpečnostných zborov
- začala legendárna britská skupina Dire Straits nahrávať svoj prvý
album
- zomrel český dirigent JINDŘICH ROHAN. Narodil sa roku 1919
- vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 989
- ostreľovali oddiely libanonských pravicových síl podporované
izraelským delostrelectvom postavenie národných a vlasteneckých síl
a palestínskeho hnutia odporu v južnom Libanone
- začala sa päťdňová návšteva cyperského prezidenta Spyrosa Kypriana
v Grécku, pričom rokoval o riešení cyperského problému

1983
- začalo sa v Alžíri deväťdňové zasadnutie Palestínskej národnej rady
s účasťou delegátov všetkých vrstiev palestínskeho ľudu a približne
1000 hostí z 90 krajín, ktoré označilo Reaganov plán na riešenie
problému Blízkeho východu za neprijateľný pre celkové urovnanie
arabsko-izraelského konfliktu, pretože neodpovedal národným záujmom
Palestínčanov, bol v rozpore s ich právom na samourčenie a ignoroval
OOP, pričom zvolili nový výkonný výbor (na čele znovu Jásir Arafat)

1988
- rozšíril proizraelský separatista major Saad Haddád hranice oblasti
pod svojou kontrolou (od rieky Aválí na sever po prístavné mesto
Sajdá), kam zároveň presunul svoj hlavný štáb
- stal sa víťazom paraguajských prezidentských volieb už po ôsmy raz
diktátorsky vládnuci Alfredo Stroessner
- zomrel americký hudobný skladateľ rakúskeho pôvodu FREDERICK LOEWE,
autor hudby k svetoznámemu muzikálu My Fair Lady. Narodil sa roku
1901 (niekde 1904)

1993
- uskutočnili sa v Litve prezidentské voľby, v ktorých zvíťazil
predseda Demokratickej strany práce Algirdas Brazauskas (60 percent
hlasov)

1998
- prihlásili sa Stabilizačným silám NATO (SFOR) v meste Bosnanski
Samac dvaja Srbi obvinení Medzinárodným súdnym tribunálom pre vojnové
zločiny v bývalej Juhoslávii v Haagu Miroslav Tadič a Milan Simič

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
 2. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 3. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 4. 15 otázok o separovaní. Minimálne na jednu nebudete vedieť odpovedať
 5. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 6. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 7. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 8. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 9. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 10. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 1. Legislative intention - recodification of the corporate law
 2. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 3. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 4. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 5. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 6. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 7. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 8. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 9. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 10. Správna strava po tréningu: Siahnite po 100 % smoothie a šťavách
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 24 421
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 12 487
 3. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 8 266
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 7 793
 5. Po Slovensku na motorke 6 777
 6. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 608
 7. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 5 078
 8. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 4 707
 9. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 3 401
 10. Crème de la crème po slovensky 3 189
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Pellegrini cez víkend sebavedomo vyhlásil, že keby bol premiérom on, tak zaočkovanosť by bola cez 50 percent.


4. marec 2020. Igor Matovič a Boris Kollár na tlačovej konferencii po spoločnom rokovaní po voľbách do Národnej rady SR 2020.

Čo ukázal viac ako rok vládnutia so Sme rodina?


15 h

Neprehliadnite tiež

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus.

Podľa štátneho tajomníka sa pandémia stala záťažovým testom spolupráce.


SITA 28m
Ilustračné foto.

Búrky môžu byť aj intenzívne.


SITA 1 h
Očkovanie zamestnancov počas tlačovej konferencie k spusteniu očkovania proti Covid-19 v závodoch spoločnosti Volkswagen Slovakia.

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 391-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 12 492 obetí.


a 4 ďalší 9 h